Sergiu-Florin Nicolaescu
Sergiu-Florin Nicolaescu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:11 décembre 2000 - 6 décembre 2004
speeches of:Sergiu-Florin Nicolaescu
records found:450 in 96 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 16, 2004 02m20s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acestea le au în administrare (restituit comisiei). relevant paragraphes
2.
Sittings of the Senate of November 15, 2004
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterii și adoptarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 238/1998 privind conferirea Ordinului Meritul Militar pensionarilor militari, veterani de război. relevant paragraphes
  Respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim de duty-free. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 630/2002 privind cinematografia. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind Ordinul Meritul Diplomatic și Medalia Meritul Diplomatic. relevant paragraphes
  Dezbaterea Legii privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate - reexaminare la solicitarea președintelui României. (votul final în ședința viitoare). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Senate of November 9, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind asigurarea locuințelor pentru personalul pensionat din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și pentru urmașii celor decedați în timpul și din cauza serviciului. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind statutul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, al reprezentanților naționali și al personalului internațional, adoptat la Ottawa, la 20 septembrie 1951, și a Acordului privind statutul misiunilor și reprezentanților statelor terțe pe lângă Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, adoptat la Bruxelles, la 14 septembrie 1994. relevant paragraphes
  Respingerea proiectelui de Lege privind autorizarea Ministerului Apărării Naționale de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acesta le are în administrare, proiectului de Lege privind autorizarea Ministerului Administrației și Internelor de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acesta le are în administrare, proiectului de Lege privind autorizarea Serviciului Român de Informații de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acesta le are în administrare, proiectului de Lege privind autorizarea Serviciului de Telecomunicații Speciale de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acesta le are în administrare, proiectului de Lege privind autorizarea Serviciului de Protecție și Pază de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acesta le are în administrare. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2004 pentru ratificarea Protocolului adițional la Scrisoarea de înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București, la 3 iulie 2001, între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București, la 17 septembrie 2004. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu completările ulterioare. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind Semnul onorific In serviciul Patriei pentru maiștrii militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind Semnul onorific In serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române. relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterii și adoptarea propunerii legislative privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944. relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de frontieră Române (retragerea propunerii legislative la solicitarea inițiatorului) relevant paragraphes
4.
Sittings of the Senate of October 14, 2004
relevant paragraphes
  Adoptarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență - reexaminare la solicitarea președintelui României. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind protecția civilă. relevant paragraphes
5.
Sittings of the Senate of October 11, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice formulate de domnii senatori: relevant paragraphes
    Sergiu Nicolaescu - poliția politică și dosarele securității. relevant paragraphes
6.
Sittings of the Senate of October 7, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind planificarea apărării. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 257/2001 privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind înființarea Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2004 pentru ratificarea Acordului privind amendarea art.II, alin.1 din Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru cooperarea în domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă și promovarea relațiilor militare și de apărare, semnat la Washington, la 30 martie 1998, încheiat prin note verbale, la 17 iunie 2004 relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării și tehnologiei pentru apărare, semnat la Ankara, la 6 aprilie 2004 relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 539/2003 privind Ordinul Meritul Sanitar și Medalia Meritul Sanitar. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Senate of October 4, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aderarea României la Acordul între Părțile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informațiilor, adoptat la Bruxelles, la 6 martie 1997. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea Catedralei Mântuirii Neamului (retrimiterea pentru raport suplimentar la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și la Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Senate of September 20, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art.39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Senate of August 30, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea poliției judiciare. relevant paragraphes
10.
Sittings of the Senate of June 29, 2004
relevant paragraphes
  Adoptarea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind recunoștința față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public relevant paragraphes
11.
Sittings of the Senate of June 24, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare pentru ordine publică, la nivelul unităților administrativ-teritoriale. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind Semnul onorific "Răsplata Muncii în Serviciul Public". relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu locuințele de serviciu pe care acestea le au în administrare. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind instituția prefectului. relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România (retrimiterea la comisie). relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative privind Ordinul Meritul Industrial și Comercial și Medalia Meritul Industrial și Comercial. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind instituirea Zilei Marinei Române și a Zilei Aviației Române. relevant paragraphes
12.
Sittings of the Senate of June 22, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2004 privind abilitarea polițiștilor din Ministerul Administrației și Internelor să îndeplinească funcții în organizațiile internaționale care acordă asistență de specialitate pe teritoriul României. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Senate of June 8, 2004
relevant paragraphes
  Declarații politice rostite de senatorii: relevant paragraphes
    Sergiu Nicolaescu relevant paragraphes
14.
Sittings of the Senate of June 1, 2004
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției internaționale pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozibili, adoptată la New York la 15 decembrie 1997 relevant paragraphes
15.
Sittings of the Senate of May 19, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor și adoptarea proiectului Legii privind regimul armelor și al munițiilor relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență relevant paragraphes
16.
Sittings of the Senate of May 10, 2004
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra proiectului Legii privind regimul armelor și al munițiilor (retrimiterea la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranța națională și la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări pentru aviz) relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române relevant paragraphes
17.
Sittings of the Senate of May 6, 2004
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra propunerii legislative de completare a art. 22 al Legii nr. 195/2000 privind constituirea și organizarea clerului militar (votul final pe raport și lege, într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
  Dezbaterea propunerii legislative privind recunoștința față de eroiimartiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 (votul final, într-o ședință viitoare) relevant paragraphes
18.
Sittings of the Senate of April 15, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2004 pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea proiectului Legii pentru completarea art. 1 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice relevant paragraphes
19.
Sittings of the Senate of April 13, 2004
relevant paragraphes
  Dezbaterea și respingerea moțiunii simple "Statuia celor 13 generali unguri, care au ucis 40.000 de români, n-are ce căuta pe teritoriul României" - inițiată de Partidul România Mare relevant paragraphes
20.
Sittings of the Senate of April 5, 2004
relevant paragraphes
  Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul militar, semnat la București la 19 noiembrie 2003 relevant paragraphes
  Adoptarea raportului Comisiei de apărare, ordine publică și siguranță națională în urma cererii de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România relevant paragraphes
  Respingerea propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65 din 28 august 1997 privind regimul pașapoartelor în România relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 30 novembre 2022, 12:59
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro