Liviu-Ionuț Moșteanu
Liviu-Ionuț Moșteanu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 décembre 2020 - 23 novembre 2022
speeches of:Liviu-Ionuț Moșteanu
records found:339 in 92 plenary debates
total video time:1h46m55s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 23, 2022
relevant paragraphes
  Aprobarea suplimentării ordinii de zi. relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2021 privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice (PL-x 415/2021) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 679/2022) (adoptat); relevant paragraphes
  Aprobarea desfășurării lucrărilor Comisiei pentru muncă și protecție socială în paralel cu plenul pentru îndreptarea unei erori materiale privind Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice (PL-x 526/2022). relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 21, 2022
relevant paragraphes
  Cererea ministrului justiției, însoțită de solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, de încuviințare a percheziției privind pe domnul deputat Daniel Tudorache, formulată în dosarul nr. 161/P/2020 al Direcției Naționale Anticorupție.
Prezentarea raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități asupra cererii.
Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind încuviințarea percheziției unui deputat (PHCD 81/2022) (adoptat prin vot secret cu bile).
relevant paragraphes
  Dezbateri politice cu participarea domnului Marius-Constantin Budăi, ministrul muncii și solidarității sociale, la solicitarea Grupului parlamentar al USR, cu tema "Stadiul îndeplinirii Jalonului 215 din Planul Național de Redresare și Reziliență - Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale - și care sunt pașii concreți făcuți de Ministerul Muncii pentru a duce la îndeplinire la timp acest angajament". relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 16, 2022
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2022 pentru modificarea Legii nr. 422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri (PL-x 97/2022) (adoptat); relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale (PL-x 628/2022) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale (PL-x 628/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Aprobarea desfășurării lucrărilor Comisiei pentru buget, finanțe și bănci în paralel cu plenul, pentru a discuta câteva chestiuni de tehnică normativă în legătură cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.131/2022 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art.18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 682/2022) și Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum și în vederea elaborării și implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027 (PL-x 299/2022). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 14, 2022
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Puterea parteneriatelor comerciale: împreună pentru o creștere economică verde și justă COM (2022) 409 (PHCD 80/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2022 privind prelungirea mandatelor unor membri ai Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (PL-x 647/2022) (discuții procedurale). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 8, 2022
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic (PL-x 548/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 7, 2022
relevant paragraphes
  Felicitări adresate echipei de fotbal a Camerei Deputaților, de doi ani neînvinsă la toate competițiile la care participă. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 11, 2022 02m07s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Sprijinirea și reconstrucția Ucrainei COM (2022) 233 (PHCD 71/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (Pl-x 462/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 4, 2022 01m11s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 181 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000 (PL-x 108/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar (PL-x 466/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea moțiunii simple intitulate "Siguranță și încredere sau debandadă și furt? Ministrul Bode trebuie să răspundă pentru dezastrul pe care l-a creat", inițiată de membrii Grupului parlamentar al USR și deputați neafiliați. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 27, 2022 02m28s
relevant paragraphes
  Aprobarea desfășurării lucrărilor Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci în paralel cu plenul, pentru întocmirea raportului comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2022 pentru completarea art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 525/2022). relevant paragraphes
  Aprobarea programului de lucru. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind organizarea judiciară (PL-x 441/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (PL-x 461/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2022 pentru completarea art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 525/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Informare privind depunerea moțiunii simple intitulate "România educată să fure. Sorin Cîmpeanu face școala de rușine", inițiată de membri ai Grupului parlamentar al USR. relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind organizarea judiciară (PL-x 441/2022) (respinsă propunerea de retrimitere la comisie). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 20, 2022 01m35s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii (PL-x 442/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 2022 00m55s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii (PL-x 442/2022) (respinsă propunerea de scoatere de pe ordinea de zi și de retrimitere la comisie). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 13, 2022 04m22s
relevant paragraphes
  Evocarea profesorului Radu Ciuceanu și păstrarea unui moment de reculegere în memoria unuia dintre cei mai importanți reprezentanți ai generației care a dus bătălia împotriva regimului comunist. relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene (PL-x 413/2021) (retrimis comisiei). relevant paragraphes
  Aprobarea desfășurării lucrărilor Comisiei pentru învățământ în paralel cu plenul, pentru întocmirea raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art.168 din Legea educației naționale 1/2011 (Pl-x 150/2022). relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 12, 2022 03m59s
relevant paragraphes
  Intervenția domnului deputat Florin-Alexandru Alexe, vicepreședinte al Camerei Deputaților, consacrată comemorării atentatelor de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite ale Americii. relevant paragraphes
  Aprobarea desfășurării lucrărilor Comisiei pentru învățământ în paralel cu plenul, pentru întocmirea raportului supra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 168 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 150/2022). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene (PL-x 413/2021) (respingerea solicitării de retrimitere la comisie). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 168 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 150/2022) (retrimisă comisiei). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian (PL-x 170/2022) (retrimis comisiei). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 6, 2022 00m26s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple intitulate "România fără energie. Românii plătesc factura pentru incompetența lui Virgil Popescu", inițiată de 54 de deputați (MS 7/2022) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 1, 2022 01m22s
relevant paragraphes
  Informare privind depunerea moțiunii simple "România fără energie. Românii plătesc factura pentru incompetența lui Virgil Popescu", inițiată de membri ai Grupului parlamentar al USR. relevant paragraphes
  Informare privind modificări în componența numerică și în conducerea grupurilor parlamentare. relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 29, 2022 00m33s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru anularea unor obligații fiscale (PL-x 199/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (PL-x 163/2022) (retrimis comisiilor). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei Naționale de Interoperabilitate (PL-x 415/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2022 02m39s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România (PL-x 490/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.168 din Legea educației naționale 1/2011 (Pl-x 150/2022) (scoasă de pe ordinea de zi). relevant paragraphes
  Prezentarea Solicitării nr.1633/C/2022 a Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, referitoare la formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de domnul deputat Adrian-Ionuț Chesnoiu, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.
- Prezentarea raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități asupra cererii.
- Dezbaterea Proiectului de Hotărâre a Camerei Deputaților privind urmărirea penală a unui deputat (PHCD 58/2022) (adoptat prin vot secret cu bile).
relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 27, 2022
relevant paragraphes
  Aprobarea solicitării Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare de a-și desfășura lucrările în paralel cu plenul. relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 22, 2022 01m46s
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi. relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcționarilor și agenților Uniunii Europene (PL-x 413/2021) (retrimis comisei). relevant paragraphes
20.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 22, 2022 00m20s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/2021 pentru alegerea membrilor și a biroului Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe (adoptat prin vot secret cu buletine de vot). relevant paragraphes
  Proiectul de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 9/2022 pentru constituirea Comisiei speciale comune de control parlamentar specializat al Europol (JPSG) (amânarea dezbaterilor). relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 3 décembre 2022, 7:56
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro