You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 décembre 2020 - 4 décembre 2023
speeches of:Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
records found:280 in 66 plenary debates
total video time:3h20m59s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 4, 2023
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea bazelor pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor judiciare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 iulie 2023 (PL-x 693/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare (PL-x 555/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 29, 2023
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru înființarea și funcționarea Punctelor Gastronomice Locale (PL-x 344/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 22, 2023
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum și pentru interpretarea, modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 267/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 20, 2023
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii incluziunii financiare (PL-x 29/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru a României la Asociația Europeană a Cardurilor de Tineret (AECT) (PL-x 209/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind sistemul public de pensii (PL-x 727/2023) (adoptat). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 14, 2023 01m29s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2023 privind unele măsuri bugetare (PL-x 579/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 13, 2023 00m49s
relevant paragraphes
  Informare privind activarea domnului deputat Florică Ică Calotă în cadrul Grupului parlamentar AUR. relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență (PL-x 480/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 8, 2023 00m45s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă (PL-x 747/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 6, 2023
relevant paragraphes
  Discuții cu privire la subiecte de actualitate. relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 31, 2023 00m36s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Moțiunea simplă inițiată de 56 de deputați (MS 6/2023) (respinsă). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 30, 2023 31m27s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple intitulate "Marcel Boloș, un ministru care crește taxele cu zâmbetul pe buze", inițiată de 56 de deputați (MS 6/2023) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 24, 2023 01m23s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului (PL-x 232/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 18, 2023 01m52s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Martirilor și Mărturisitorilor Secolului XX (PL-x 586/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 165/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia (PL-x 40/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Martirilor și Mărturisitorilor Secolului XX (PL-x 586/2023) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Cea de-a doua finanțare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creștere verde și incluzivă) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iulie 2023 (PL-x 547/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 16, 2023 01m21s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligații fiscale și bugetare, precum și unele măsuri referitoare la obligațiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare și împrumuturilor contractate de statul român de la instituții de credit și subîmprumutate operatorilor economici (PL-x 41/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 25, 2023 01m38s
relevant paragraphes
  Respingerea solicitării desfășurării lucrărilor Comisiei pentru muncă și protecție socială și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, sesizate cu dezbaterea Propunerii legislative pentru reducerea poverii fiscale pe muncă, în paralel cu plenul (Pl-x 740/2022). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2023 03m34s
relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 683/2022) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 683/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 27, 2023 00m45s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 148/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 19, 2023 02m08s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Pl-x 307/2023) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 13, 2023 00m19s
relevant paragraphes
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (PL-x 457/2022) (retrimis comisiei). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 12, 2023 01m25s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 291 alin. (3) lit. m), n), p) și q) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 94/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 31, 2023 02m25s
relevant paragraphes
  Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Pl-x 8/2022) (retrasă de pe ordinea de zi). relevant paragraphes