Gheorghe Ana
Gheorghe Ana
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:5 february - 15 october 1996
speeches of:Gheorghe Ana
records found:186 in 49 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 15, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/1996 privind asigurarea rambursării împrumutului de stat și a dobânzilor aferente destinat continuării participării României la construirea Combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog, Ucraina relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 9, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Oordonanței Guvernului nr.19/1996 privind asigurarea rambursării împrumutului de stat și a dobânzilor aferente, destinat continuării participării României la construirea Combinatului minier de îmbogățire a minea Ordonanței Guvernului nr.19/1996 privind asigurarea rambursării împrumutului de stat și a dobânzilor aferente, destinat continuării participării României la construirea Combinatului minier de îmbogățire a minereurilor de fier de la Krivoi Rog, Ucraina relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/1996 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/1996 privind regimul deductibilității sumelor plătite cu titlu de salarii și alte drepturi salariale relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda credite pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor bancare constituite la societățile bancare Dacia Felix S.A. și Credit Bank S.A. relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 2, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: propunere legislativă privind Statutul personalului didactic relevant paragraphes
  Dezbateri: reluarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind Statutul personalului didactic relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 1, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege cu privire la actele de stare civilă relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 30, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind constituirea și realizarea fondului special al drumurilor publice relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 26, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru privatizarea societăților comerciale bancare cu capital majoritar de stat. relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 24, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri; proiectul de Lege pentru privatizarea societăților bancare cu capital majoritar de stat relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul Legii locuinței relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 3, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere relevant paragraphes
10.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 26, 1996
relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea textelor aflate în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1994. relevant paragraphes
  Dezbaterea și adoptarea textelor aflate în divergență la proiectul Legii finanțelor publice. relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 25, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70 din 29 august 1994 privind impozitul pe profit relevant paragraphes
  Dezbateri: Raportul Comisiei de mediere la Legea finanțelor publice relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 24, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului de înființare a Băncii pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994 relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 20, 1996
relevant paragraphes
  Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 24-27 iunie 1996. relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 17, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45 din 12 august 1994 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.7/1994 privind asigurarea resurselor de finanțare necesare pentru continuarea participării României la construirea Combinatului de produse cu conținut de nichel plus cobalt de la Las Camariocas - Republica Cuba și a Termocentralei relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/1996 pentru ratificarea unor acorduri deîmprumut și de garanție relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/1996 pentru aderarea României la Statutul Fondului Consiliului Europei de restabilire pentru Refugiații Naționali și Excedentele de populație în Europa și la Statutul Fondului de Dezvoltare Socială a Consiliului Europei relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții. relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/1996 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, în calitate de împrumutat, și Banca Națională a României, în calitate de agent al împrumutului, pe de o parte, și AB Svensk Exportkredit Suedia, în calitate de împrumutător, pe de altă parte, garantat de Regatul Suediei, reprezentat prin Riksgaldskontoret, semnat la București la data de 12 ianuarie 1996 relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 11, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Corpului Pompierilor Militari relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat și de alte persoane juridice, rămase în urma desființării fostelor cooperative agricole de producție relevant paragraphes
  Dezbateri: propunerea legislativă privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate pe acțiuni relevant paragraphes
16.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 6, 1996
relevant paragraphes
  Dezbaterea proiectului de Lege privind Contul general anual de execuție a bugetului de stat pe anul 1992 relevant paragraphes
  Realuarea dezbaterii la proiectului de Lege privind Contul general anual de execuție a bugetului de stat pe anul 1992 relevant paragraphes
17.
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 5, 1996
relevant paragraphes
  Dezbatere: Proiectul de Lege privind contul general de execuție a bugetului de stat pe anii 1990 și 1991 - reluare relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 21, 1996
relevant paragraphes
  Dezbaterea scrisorii Președintelui României și a proiectului Hotărârii Camerei Deputaților cu privire la aprobarea desfășurării pe teritoriul României, în anul 1996, a unor aplicații, exerciții și activități de pregătire militară ale Armatei Române, cu participarea unor subunități (unități) militare străine relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 20, 1996
relevant paragraphes
  Adoptare proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/1996 pentru ratificarea Acordului de garanție (reabilitarea căilor ferate) dintre România și BIRD relevant paragraphes
  Adoptare proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/1996 relevant paragraphes
  Acordul cu Malta pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 14, 1996
relevant paragraphes
  Continuarea dezbaterilor asupra proiectului Legii telecomunicațiilor relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale. relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 21 july 2024, 22:50
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro