Călin-Ioan Bota
Călin-Ioan Bota
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-06-2024
17-06-2024
11-06-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 december 2020 - 11 june 2024
speeches of:Călin-Ioan Bota
records found:48 in 30 plenary debates
total video time:1h12m01s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 4, 2024 04m29s
relevant paragraphes
  Prezentarea și dezbaterea moțiunii simple intitulate "Ministrul Boloș, inventatorul și păzitorul «taxei pe boală», trebuie să plece cu taxele lui inventate cu tot", inițiată de 54 de deputați (MS 1/2024) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 20, 2024 04m51s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru acceptarea amendamentelor la Acordul de înființare a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptate prin Rezoluțiile nr. 259 și 260 din 18 mai 2023 ale Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (PL-x 748/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027 (PL-x 319/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative (PL-x 603/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 11, 2023 01m22s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru acceptarea de către România a amendamentului la Acordul privind Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare propus prin Rezoluția nr. 696 din 10 iulie 2023, privind eliminarea limitei de creditare, aprobată de Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (PL-x 694/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of December 4, 2023 01m22s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea bazelor pentru îmbunătățirea furnizării serviciilor judiciare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 iulie 2023 (PL-x 693/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 14, 2023 02m57s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2023 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2023 privind unele măsuri bugetare, precum și unele măsuri pentru îmbunătățirea absorbției fondurilor europene (PL-x 673/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (PL-x 627/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 18, 2023 01m30s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Cea de-a doua finanțare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creștere verde și incluzivă) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 17 iulie 2023 (PL-x 547/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 11, 2023 02m40s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia (PL-x 420/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și bugetare (PL-x 626/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2023 03m14s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 683/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Supunerea la votul final: relevant paragraphes
    Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, precum și pentru modificarea articolului 23 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (PL-x 78/2023) (adoptat); relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății (PL-x 401/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 27, 2023 05m04s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 148/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și Reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate (PL-x 394/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 7, 2023 02m13s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
   
Călin-Ioan Bota - declarație politică având titlul "Ministrul Adrian Câciu trebuie să plece din fruntea finanțelor românești"; written
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene (PL-x 778/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 3, 2023 03m18s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, precum și pentru modificarea art. 164 alin. (21) și (22) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (PL-x 82/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 19, 2023 03m00s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 ianuarie 2023, privind garantarea în procent de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea instituțională și rezistența plasei de siguranță financiară) dintre Fondul de garantare a depozitelor bancare și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 406.000.000 EUR (PL-x 189/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 12, 2023 01m09s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative (PL-x 511/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 27, 2023 00m52s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 541/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 16, 2022 01m27s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum și în vederea elaborării și implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027 (PL-x 299/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 11, 2022 02m39s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut - Proiectul privind reabilitarea patrimoniului construit și a clădirilor cu destinație culturală - dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 1 iunie 2022 și la București la 9 iunie 2022 (PL-x 477/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 27, 2022 01m55s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene (PL-x 261/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2020 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 (PL-x 385/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 14, 2022 03m31s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 547/2020) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind acordarea de despăgubiri persoanelor afectate de construcția infrastructurii de transport (PL-x 575/2009) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 29, 2022 01m43s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru prorogarea unui termen (PL-x 124/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 8, 2022 04m19s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou al Națiunii Române" (Pl-x 677/2018) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 19 june 2024, 3:20
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro