Viorica Sandu
Viorica Sandu
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:21 décembre 2020 - 26 juin 2024
speeches of:Viorica Sandu
records found:177 in 97 plenary debates
total video time:5h38m45s

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4 5
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of June 25, 2024 05m00s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2024 pentru aprobarea Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale (PL-x 254/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2023 privind unele măsuri referitoare la exercitarea dreptului de proprietate publică și privată a statului, precum și la administrarea eficientă a proprietăților statului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 743/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of May 7, 2024 02m23s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene (PL-x 107/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 23, 2024 06m47s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 191/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative (PL-x 592/2018) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2023 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea celei de-a doua contribuții financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe (PL-x 60/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2024 privind aprobarea plății sumelor restante provenite din cotizații anuale către organizații internaționale din domeniul transportului naval (PL-x 85/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 22, 2024 03m17s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2022 pentru completarea art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (PL-x 728/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (PL-x 142/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 15, 2024 05m13s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului național de dezvoltare locală și a Programului național de investiții "Anghel Saligny" (PL-x 813/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (PL-x 644/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 (PL-x 63/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului (PL-x 411/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of April 2, 2024 01m51s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2023 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor (PL-x 649/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 26, 2024 05m23s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind protecția consumatorilor cu privire la costul total al creditării și la cesiunea de creanțe (PL-x 18/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internaționale a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (PL-x 116/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2023 privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 (PL-x 31/2024) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of March 11, 2024 03m18s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020 (PL-x 146/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. (PL-x 497/2020) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 27, 2024 02m49s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și a Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 445/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 26, 2024 01m19s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aderarea Inspecției Judiciare la Rețeaua Europeană a Serviciilor de Inspecție Judiciară (RESIJ) și pentru aprobarea plății cotizației anuale la aceasta, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 750/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of February 13, 2024 12m06s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene (PL-x 330/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Viorica Sandu - declarație politică având ca subiect Dosarul Roșia Montană; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 199/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene (PL-x 38/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2023 pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții (PL-x 526/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori (PL-x 503/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 29, 2023 01m28s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru înființarea și funcționarea Punctelor Gastronomice Locale (PL-x 344/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 27, 2023 02m26s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind reglementarea utilizării unor alimente noi autorizate în prepararea/producerea produselor alimentare, precum și a etichetării și comercializării acestor produse pe teritoriul României (PL-x 493/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 22, 2023 06m40s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Viorica Sandu - declarație politică făcând referire la scopurile și beneficiile aduse de noua lege în ceea ce privește sistemul de pensii din România; relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 171/2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 55/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea plății contribuției financiare pentru participarea Centrului Național al Cinematografiei la Asociația Directorilor Agenției Europene de Film - EFAD, precum și pentru completarea anexei nr. 2.2 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 394/2021) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 21, 2023 07m29s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare (PL-x 42/2017) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru instituirea taxei de poluare (Pl-x 430/2016) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Propunerii legislative pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (Pl-x 297/2021) (rămasă pentru votul final). relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of November 8, 2023 06m38s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă (PL-x 747/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Viorica Sandu - declarație politică având ca temă campania națională de promovare a produselor românești, lansată de Partidul Social Democrat; relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 31, 2023 01m12s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind completarea art. 7 din Legea contabilității nr. 82/1991 (PL-x 510/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 24, 2023 02m18s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind sprijinul financiar acordat de către statul român Mitropoliei Basarabiei, Republica Moldova, parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române (PL-x 604/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 23, 2023 06m22s
relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajaților în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (PL-x 421/2022) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 (PL-x 434/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
  Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2023 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului național "Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023" (PL-x 559/2023) (rămas pentru votul final). relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 18, 2023 03m31s
relevant paragraphes
  Declarații politice și intervenții ale deputaților: relevant paragraphes
    Viorica Sandu - declarație politică având ca temă reglementarea pieței jocurilor de noroc; relevant paragraphes

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 22 juillet 2024, 12:01
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro