Marțian Dan
Marțian Dan
Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-07-2024
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Query > Result Printable version

Query result

  Selected query criteria:
sittings:Sittings of the Chamber of Deputies and the Senate
Time interval:5 february - 15 october 1996
speeches of:Marțian Dan
records found:4738 in 73 plenary debates

Legend 
link to the relevant paragraphes for the query
link to abstract item
link to abstract subitem
1 2 3 4
1.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 15, 1996
relevant paragraphes
  Legi depuse pentru sesizarea Curtii Constituționale:
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.3 din 18 august 1995 privind regimul de concesionare a construirii și exploatării unor tronnsoane de căi de comunicații terestre- autostrăzi și cai ferate, adoptată în procedură de urgență;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței nr.33 din 18 august 1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea și reintroducerea în circuitul productiv a deșeurilor refolosibile de orice fel, adoptată în procedură de urgență;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
 • Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia în domeniul transportului rutier internațional, semnat la Sissi (Creta), la 15 martie 1994;
 • Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Croația în domeniul transportului rutier internațional, semnat la București la 16 februarie 1994;
 • Lege privind autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda credite pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor bancare constituite la societățile bancare Dacia Felix S.A. și Credit Bank S.A., adoptată în procedură de urgență;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgența nr.10/1996 privind unele măsuri pentru desfășurarea alegerilor parlamentare și prezidențiale din luna noiembrie 1996, adoptată în procedură de urgență.
relevant paragraphes
  Dezbateri: Raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice relevant paragraphes
  Ordine de zi și program de lucru - adoptare relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru transformarea fondurilor proprietății private în societăți financiare de investiții relevant paragraphes
  Comisie specială: prelungirea perioadei de activitate a Comisiei Apartamentul relevant paragraphes
  Informare: proiecte de legi înregistrate la Biroul permanent:
 • proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.9/1996 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1996.
relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea instituției: Avocatul Poporului relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/1996 privind asigurarea rambursării împrumutului de stat și a dobânzilor aferente destinat continuării participării României la construirea Combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog, Ucraina relevant paragraphes
2.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 3, 1996
relevant paragraphes
  Completarea ordinii de zi:
 • proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului cu privire la relațiile de prietenie, bună vecinătate și cooperare între România și Republica Federală Iugoslavia, semnat la Belgrad la 16 mai 1996;
 • proiectul de Lege pentru ratifire România și Republica Federală Iugoslavia, semnat la Belgrad la 16 mai 1996;
 • proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului deînțelegere, cooperare și bună vecinătate între România și Republica Ungară, semnat la Timișoara la data de 16 septembrie 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului de înțelegere, cooperare și bună vecinătate între România și Republica Ungară, semnat la Timișoara la data de 16 septembrie 1996 relevant paragraphes
3.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 2, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: reluarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind Statutul personalului didactic relevant paragraphes
  Legi depuse pentru sesizarea Curții Constituționale:
 • Lege privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafețele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.2/1996 privind completarea sprijinului acordat de stat producătorilor agricoli pentru rezolvarea unor probleme urgente apărute în campania agricolă din primăvara anului 1996;
 • Lege pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcții de conducere;
relevant paragraphes
  Dezbateri: propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.3/1977 privind pensiile de asigrări sociale de stat și asistență sociala, cu modificările ulterioare relevant paragraphes
  Dezbateri: propunere legislativă privind Statutul personalului didactic relevant paragraphes
  Modificare în comisie de mediere: domnul Mihai Munteanu în locul domnului Neculai Grigoraș și domnul Daniel Frunzescu în locul domnului Ion Dumitrescu (PDSR) relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor publice relevant paragraphes
4.
Sittings of the Chamber of Deputies of October 1, 1996
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Corneliu Bălan - Intervenție legată de tratatele cu țările vecine; relevant paragraphes
  Supunere la vot final:
 • proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.59/1993 privind modificarea Codului de procedură civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr.29/1990 și a Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Currții de Conturi;
 • proiectul de Lege privind reglementarea situației juridice a patrimoniului care a aparținut înainte de 22 decembrie 1989, organizațiilor de copii, elevi, studenți și tineret;
 • proiectul de Lege pentru privatizarea societăților comercialebancare cu capital
relevant paragraphes
  Legi depuse pentru sesizarea Curții Constituționale:
 • Lege pentru completarea art.31 din Legea nr.3/1977 privind pensiile asigurărilor sociale de stat și asistența socială;
 • Legea locuinței;
 • Lege privind organizarea și funcționarea Corpului pompierilor militari;
 • Lege pentru modificarea și completarea Codului penal;
 • Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală;
 • Lege privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților;
 • Lege pentru ratificarea Convenției cu Vietnam;
 • Lege pentru majoritar de stat;
 • proiectul de Lege privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafețele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996;
 • Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Țărilor de Jos privind transporturile rutiere internaționale, semnat la București, la 19 aprilie 1995;
 • Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor;
 • Lege pentru ratificarea Convenției cu Regatul Belgiei;
 • Lege pentru ratificarea Acordului cu Croația;
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ioan Catarig - Exemple din județul Bistrița-Năsăud privitor la sursele de existență a a tinerilor studenți; relevant paragraphes
    Petre Țurlea - Protest față de cele afirmate de domnul deputat Antal István în intervenția sa; relevant paragraphes
  Modificare în Comisia de mediere la Ordonanța nr.2/1996 - domnul Petre Șteolea în locul domnului Valeriu Tabără relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Antal István - Replică la intervenția din 23 septembrie a domnului deputat Petre Sălcudeanu relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încalcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ion Dobrescu - Protest adresat posturilor de televiziune; relevant paragraphes
    George Stănescu - Invitație, în numele conducerii Asociației ASTRA Banat "Porțile de Fier" la cea de a cincea ediție a simpozionului care va avea loc la Timișoara: "Identitatea culturală a tuturor românilor". fiindcă gândim relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.36/1995, Legea notarilor publici și a activității notariale relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Gavril Dejeu - Intervenție legată de viitoarea campanie electorală; relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafețele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996 relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Marin Lungu - Indignare față de intervenția domnului deputat Ion Dobrescu. relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea și reintroducerea în circuitul productiv a deșeurilor refolosibile de orice fel relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
  Informare: proiecte de legi înregistrate la Biroul permanent
 • proiectul de Lege privind autorizarea Băncii Naționale a României de a acorda credite pentru acoperirea cererilor populației de retragere a depozitelor bancare constituite la Societățile bancare "Dacia Felix" S.A. și "Credit Bank" S.A.
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Barbu Pițigoi - Intervenție legată de situația energetică; relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege cu privire la actele de stare civilă relevant paragraphes
  Constituire comisie de mediere:
 • proiectul de Lege privind constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor publice;
 • proiectul de Lege privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafețele agricole calamitate în anul agricole 1996;
 • proiectul de Lege privind constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor publice;
 • proiectul de Lege privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafețele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996.
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind transformarea fondurilor proprietății private în societăți de investiții financiare relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Lazăr Lădariu - Apel către toți cei din presă de a fi drepți și echidistanți ]n viitoarea companie electorală; relevant paragraphes
5.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 26, 1996
relevant paragraphes
  Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru privatizarea societăților comerciale bancare cu capital majoritar de stat. relevant paragraphes
  Constituire comisie de mediere: proiectul de Lege pentru aprobarea Oordonanței de urgență a Guvernului nr.2/1996 privind completarea sprijinului acordat de stat producătorilor agricoli pentru rezolvarea unor probleme urgente apărute în campania agricolă din primăvara anului 1996. relevant paragraphes
6.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 25, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind reglementarea situației juridice a patrimoniului care a aparținut înainte de 22 decembrie 1989 organizațiilor de copii, elevi, studenți și tineret. relevant paragraphes
  Legi depuse pentru sesizarea Curții Constituționale:
 • Lege privind desfășurarea în siguranță a activității nucleare;
 • Lege privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit;
 • Lege privind contractul colectiv de muncă;
 • Lege privind ratificarea Convenției Națiunilor Unite cu privire la dreptul mării, încheiată la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982 și aderarea la Acordul referitor la aplicarea părții a XI-a a Convenției Națiunilor Unite cu privire la dreptul mării,încheiată la New York la 28 iulie 1994.
relevant paragraphes
7.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 24, 1996
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Barbu Pițigoi - Comunicatul Secretariatului de stat pentru culte referitor cum Biserica reformată din România a beneficiat de toate condițiile pentru desfășurarea manifestărilor programate în cadrul celui de al III-lea Congres al Federației mondiale a reformaților maghiari; relevant paragraphes
    Lazăr Lădariu - Intervenție legată de drapelul și imnul României județele cu majoritate maghiară; relevant paragraphes
  Dezbateri; proiectul de Lege pentru privatizarea societăților bancare cu capital majoritar de stat relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Petre Sălcudeanu - "Autonomia" în județele Harghita; relevant paragraphes
  Dezbateri: propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.59/1993 privind modificarea Codului de procedură civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 și a Legii 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi. relevant paragraphes
  Reluare dezbateri: propunerea legislativă de completare a Legii nr.59/1993 privind modificarea Codului de procedură civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ și a Legii nr.94/1992 privind organizareași funcționarea Curții de Conturi. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ioan Străchinaru - Deformarea imaginii parlamentare de către presă; relevant paragraphes
    Feuzia Rușid - Intervenție legată de privatizarea "Heliofarmului" S.A. și a farmaciilor din rețea; relevant paragraphes
    Florin Negoiță - Expunere de motive pentru un proiect de Lege cu privire la controlul averilor tuturor cetățenilor, persoane fizice, dar și persoane juridice, dobândite după 1 ianuarie 1990; relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind clarificarea situației juridice a patrimoniului care a aparținut înainte de 1989 organizațiilor de copii, elevi,studenți și tineret. relevant paragraphes
  Supunere la votul final: Legea locuinței; proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsurii pentru realizarea locuințelor relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Barbu Pițigoi - Intervenție axată pe tema energiei. relevant paragraphes
    Gavril Dejeu - Intervenție legată de viitoarea campanie electorală; relevant paragraphes
  Constituire comisie de mediere: Legea locuinței; Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Mircea Mihai Munteanu - Intervenție axată pe tema corupției; relevant paragraphes
    Corneliu Bălan - Retrospectivă asupra ultimilor 7 ani de guvernare și dominare PDSR; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ioan Catarig - Problema promovării drepturilor românilor de către români; relevant paragraphes
8.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru privatizarea societăților comerciale bancare cu capital majoritar de stat relevant paragraphes
9.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 19, 1996
relevant paragraphes
  Aprobări cereri de participare la comisii permanente relevant paragraphes
  Constituire comisii de mediere:
 • proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal
 • proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind Statutul personalului didactic relevant paragraphes
  Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru săptămâna 23-26 septembrie 1996 relevant paragraphes
10.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul Legii locuinței relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor relevant paragraphes
11.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 17, 1996
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Daniel Costache - Debutul anului școlar 1996-1997; relevant paragraphes
    Ioan Catarig - Răspuns la două întrebări puse în această perioadă; relevant paragraphes
    Gheorghe Brânzei - Anunț: conferința de presă a Comisiei pentru buget, finanțe și bănci; relevant paragraphes
    Petre Țurlea - Intervenție legată de semnarea Tratatului cu Ungaria la Timișoara; relevant paragraphes
    Birtalan Ákós - Iinformare despre recentele fapte comise de reprezentantul Ministerului Învățământului, inspectorului școlar general al județului Covasna, domnul Rakoși Zoltan, care a fost numit de ministrul învățământului; relevant paragraphes
    Lazăr Lădariu - Intervenție legată de semnarea Tratatului cu Ungaria la Timișoara; relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Sergiu Rizescu - Intervenție legată de FPS și unele aspecte din privatizare. relevant paragraphes
  Dezbateri: Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Codului de procedură penală relevant paragraphes
  Legi depuse pentru sesizarea Curții Constituționale:
 • Legea privind Statutul deputaților și senatorilor
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Corneliu Bălan - Reluare a intervenției referitoare la prestigiul instituției parlamentare, în continuă scădere; relevant paragraphes
    Ion Danilescu - Cerere de receptivitate a Biroului Permanent și a Plenului pentru unele legi care trebuiesc adoptate în domeniul învățământului; relevant paragraphes
    Nicolae Lazăr - Apel adresat Guvernului, domnului prim-ministru Văcăroiu și ministrului industriilor pentru a sprijini județul Suceava în ceea ce privește aprovizionarea cu combustibil lichid pentru încălzirea pe timp friguros; relevant paragraphes
    Laszlo Borbély - Intervenție referitoare la chestionarul Comisiei Uniunii Europene; relevant paragraphes
    Gheorghe Roman - Modul în care presa prezintă campania electorală; relevant paragraphes
    Petre Sălcudeanu - Intervenție legată de semnarea Tratatului cu Ungaria la Timișoara; relevant paragraphes
12.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 1996
relevant paragraphes
  Răspunsuri ale executivului relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Hotărâre a Camerei Deputaților privind desemnarea unor deputați ca membri în Comisia parlamentară pentru controlul aplicării Legii nr.30/1996 pentru modificarea și completarea Legii nr.42/1990 (eroi martiri) relevant paragraphes
  Validare mandat deputat: Domnul Flaviu George Brezeanu - Circumscripția electorală nr.9 Brăila - PNȚCD relevant paragraphes
  Aprobare procedură de urgența pentru:
 • proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Dezvoltare și Amenajare Rurală;
 • proiectul de Lege pentru transformarea fondurilor proprietății private în societăți financiare de investiții.
relevant paragraphes
  Legi depuse pentru sesizarea Curții Constituționale:
 • Legea protecției civile;
 • Legea privind contul general anual de execuție a bugetului de stat pe anul 1992;
 • Legea apelor;
 • Legea privind evidența populației și cartea de identitate.
relevant paragraphes
  Demisie: Aurel Jecan devine independent relevant paragraphes
  Informare: proiecte de lege depuse la Biroul permanent:
 • Proiectul de Lege privind constituirea și utilizarea fondului special al drumurilor publice;
 • Proiectul de Lege privind asistența medicală publică și Inspecția Sanitară de Stat;
 • Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul statului Qatar privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 6 iunie 1996;
 • Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Canadei pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 17 aprilie 1996;
 • Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan de promovare și protejare reciprocă a investițiilor, semnat la București la 25 aprilie 1996;
 • Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republcii Ecuador pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Quito la 21 martie 1996;
 • Proiectul de Lege privind înființarea,organizarea și funcționarea Agenției pentru Dezvoltare și Amenajare Rurală;
 • Proiectul de Lege pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții financiare.
relevant paragraphes
  Constituire comisie mediere:
 • Lege privind regimul juridic al Caselor de ajutor reciproc ale salariaților;
 • Lege privind organizarea și funcționarea Corpului pompierilor militari
relevant paragraphes
  Aprobare cererea domnului deputat Levente-Ladislau Bitay, validat în urma demisiei înaintate de domnul deputat Neményi József, de a-și desfășura activitatea în cadrul Comisiei pentru industrie și servicii. relevant paragraphes
  Dezbateri: propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.59/1993 privind modificarea Codului de procedură civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr.29/1990 și a Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi. relevant paragraphes
13.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 12, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal relevant paragraphes
  Discutarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 16-19 septembrie 1996 relevant paragraphes
  Constituire Comisie de mediere:
 • la proiectul de Lege privind transportul pe căile ferate;
 • la proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit
relevant paragraphes
  Modificarea ordinii de zi prin introducerea, în procedura de urgență, a proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social relevant paragraphes
14.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 11, 1996
relevant paragraphes
  Modificarea ordinii de zi prin includerea rapoartelor comisiilor de mediere la următoarele proiecte de lege: Legea apelor, Lege privind evidența populației și cartea de identitate; Legea protecției civile relevant paragraphes
  Validare: Maricel Grădinariu, PDSR, Circumscripția electorală nr.38 Vaslui relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind evidența populației și cartea de identitate relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul Legii apelor relevant paragraphes
  Dezbateri: raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind protecția civilă relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege privind controlul averilor relevant paragraphes
15.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 10, 1996
relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ion Dobrescu - Intervenție referitoare la atribuirea abuzivă de locuințe și apartamente; relevant paragraphes
  Validări: Mihai Fodor - PDSR - Circumscripția electorală nr.34 Suceava; Levente Ladislau Bitay - UDMR - Circumscripția electorală nr.13 Cluj relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal, dezbateri art. 200, adoptare. relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Ioan Victor Pica - Acuzat că a ținut o cuvântare calomnioasă la adresa președintelui Fundației "Casa Dom Bosco" din Comuna Cincu, județul Brașov, Don Demidof; relevant paragraphes
    Nicolai Lazar - Problema ajutoarele pe care trebuie să le primească cei care au suferit de pe urma inundațiilor în unele localități din județul Suceava; relevant paragraphes
    Remus Constantin Opriș - replică la acuzația domnului deputat Petru Țurlea de apartenență a tatălui la mișcarea legionară. relevant paragraphes
  Supunere la votul final: proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea cooperației de consum și a cooperației de credit. relevant paragraphes
  Demisie: Mitică Bălăeț - demisie din Grupul parlamentar al PSM relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Teodor Vintilescu - Situația actuală a României, multiple motive de insatisfacție și îngrijorare; relevant paragraphes
    Ioan Catarig - Problema energiei în România; relevant paragraphes
    Valentin Soroceanu - Intervenție referitoare la campania electorală; relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal (art.201-264) relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    Petre Țurlea - Intervenție referitoare la Nicolae Iorga fost președinte al Camerei Deputaților în perioada decembrie 19l9 - martie 1920 și peste 25 de ani membru al Camere; relevant paragraphes
    Vasile Lupu - Intervenție referitoare la regula conform căruia nu pot candida la președinția României persoanele care au fost alese anterior de două ori ca președinte al României; relevant paragraphes
    Corneliu Bălan - Intervenție referitoare la eficiența activității parlamentare; relevant paragraphes
  Intervenții ale domnilor deputați: relevant paragraphes
    George Stănescu - Intervenție referitoare la aromâni; relevant paragraphes
16.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 9, 1996
relevant paragraphes
  Interpelări adresate Guvernului relevant paragraphes
17.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 5, 1996
relevant paragraphes
  Demisie: prezentarea demisiilor din calitatea de deputat a domnilor Viorel Munteanu, Neculai Liviu Marcu și Nemenyi Jozsef Nandor relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal relevant paragraphes
  Ordine de zi și program de lucru: adoptare relevant paragraphes
  Legi depuse pentru sesizarea Curții Constituționale:
 • Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică cu privire la privilegiile și imunitățile acordate organizației;
 • Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene privind cooperarea tehnică gratuită, semnat la București la 8 noiembrie 1995;
 • Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Croația privind transporturile maritime, semnat la Zagreb la data de 8 iune 1994;
 • Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia în domeniul transporturilor internaționale rutiere și a Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Armenia privind serviciile aeriene, semnat la Erevan la data de 5 martie 1996.
relevant paragraphes
  Propunere pentru constituirea comisiei parlamentare care să rezolve problemele referitoare la acordarea timpilor de antenă relevant paragraphes
  Modificare componență comisie de mediere: Domnul Elek Barna în locul lui Nemeth Ioan la Legea apelor relevant paragraphes
18.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 4, 1996
relevant paragraphes
  Legi depuse la secretarul general pentru sesizarea Curții Constituționale:
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.45/1995 privind aprobarea Acordului pentru încheierea decontărilor în ruble transferabile, precum și transformarea și lichidarea soldului în ruble transferabile în favoarea Republicii Federale Germania;
 • Lege pentru aderarea României la Convenția internațională privind sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, inclusiv la anexa acesteia, încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983;
 • Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.14/1996 pentru ratificarea Acordului de împrumut (împrumutul de ajustare a sectorului financiar și a întreprinderilor - FESAL) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 19 ianuarie 1996;
 • Lege pentru aderarea României la Acordul european privind marile linii internaționale de cale ferată (AGC), încheiat la Geneva la 31 mai 1985.
relevant paragraphes
  Informarea Camerei Deputaților privind alegerea domnului Valeriu Tabără ca președinte al Grupului parlamentar al PUNR relevant paragraphes
  Dezbateri: Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal. relevant paragraphes
  Validare mandat de deputat: Ion Tomescu, PDSR, Circumscripția electorală nr.20 Gorj relevant paragraphes
  Dezbateri: proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului penal relevant paragraphes
19.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 3, 1996
relevant paragraphes
  Dezbateri: propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.59/1993 privind modificarea Codului de procedură civila, a Codului Familiei, a Legii Contenciosului Administrativ nr.29/1990 și a Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi relevant paragraphes
  Dezbateri: reluarea dezbaterilor asupra propunerii legislative privind verificarea averii demnitarilor și a funcționarilor publici relevant paragraphes
20.
Sittings of the Chamber of Deputies of September 2, 1996
relevant paragraphes
  Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 3-5 septembrie 1996 relevant paragraphes

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 16 july 2024, 22:48
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro