Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2022
05-12-2022 (joint)
05-12-2022
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 18-03-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 18, 1996

8. Întrebări și interpelări adresate Guvernului  

Domnul Adrian Năstase:

................................................

Trecem la prezentarea interpelărilor din partea colegilor care doresc să le formuleze. Deci, vă rog, foarte pe scurt, numai obiectul interpelării.

Are cuvântul domnul Gheorghe Comănescu.

Va urma domnul deputat Barbu Pițigoi.

Domnul deputat Comănescu lipsește, nu este în sală.

Domnul deputat Barbu Pițigoi nu este în sală.

Domnul deputat Gheorghe Tarna,

Este în sală. Îl invit să ia cuvântul.

Va urma domnul deputat Nicolae Drăghiea.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Gheorghe Tarna:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Există în prezent o categorie ignorată total - cea a pensionarilor, care se află la limita supraviețuirii.

Deoarece nu am primit nici un răspuns la nenumăratele întrebări adresate Guvernului, privind condiția pensionarilor, revin cu o interpelare: având în vedere faptul că pensia medie de asigurări sociale de stat este sub 100.000 lei, iar cea a agricultorilor este de doar 20.000 lei, solicit un răspuns detaliat privind măsurile preconizate de Guivern pentru îmbunătățirea vieții pensionarilor.

De asemenea, doresc precizări în legătură cu limita de vârstă de 65 de ani pentru bărbați și de 62 de ani pentrun femei, condiție impusă de noul proiect de Lege privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale.

Raportând aceste criterii de vârstă la condițiile de viață din țara noastră, le consider nefondate.

Am să dezvolt textul interpelării în prezența domnului ministru al Muncii și Protecției Sociale.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Nicolae Drăghiea.

Va urma domnul deputat Grigore Răban.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Nicolae Drăghiea:

Vă mulțumesc.

Pe scurt, deci, interpelarea mea se referă la activitatea ramurii activităților geologice, ce reprezintă o ramură strategică, dar care, cu toate acestea, oferă celor aproximativ 11.000 de salariați, din 40.000 existenți în 1989, condiții de muncă, salarii și hrană mult înrăutățite. Mă refer în special la salariații de la Societatea Comericală FORMIN-Caransebeș, respectiv cei de la Mina Rușchița, județul Caraș-Severin.

Deci, în încheiere, adresăm rugămintea de a ni se comunica soluțiile găsite în cazurile semnalate în interpelarea pe care o voi depune.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Grigore Răban.

Va urma domnul deputat Mircea Mihai Munteanu.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Grigore Răban:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea se adresează Ministerului Justiției și se referă la restituirea către fostul proprietar a unui imobil ce constituia moară țarănească și presă de ulei, deci nu casă de locuit, pe baza unor hotărâri judecătorești, emise fără a se lua în dezbatere toate toate probele administrate în dosar, imobil situat în municipiul Drăgășani, din judetul Vâlcea.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Mircea Munteanu.

Va urma domnul deputat Sergiu Rizescu.

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Interpelarea este adresată Guvernului, în numele Grupului parlamentar P.N.T.C.D. și P.E.R.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 542 din 21 iulie 1995, perfecționarea profesională a reprezentanților aleși și a funcționarilor din administrația publică locală se realizează în centrele teritoriale, organizate în municipiile București, Iași, Cluj-Napoca, Sibiu și Craiova și care funcționează în conformitate cu regulamentele proprii, avizate de Ministerul Invățământului și Departamentul pentru Administrația Publică Locală.

Centrele în cauză sunt integrate în structura Scolii Naționale de Studii Politice și Administrative, subordonată Ministerului Invătământului, dar prin discuțiile purtate anterior elaborării hotărârii de Guvern, în cadrul Comitetului Național care a coordonat programul PHARE pentru administrația locală în România, s-a convenit ca pregătirea reprezentanților aleși și numiți din administrația publică locală să se facă într-un sistem independent, coordonat în egală măsură de ministerele implicate, dar și de organismele neguvernamentale reprezentative ale aleșilor locali.

Solicităm Guvernului să corecteze Hotărârea Guvernului nr. 542 din 1995, în sensul celor convenite, garantându-se astfel respectarea principiului autonomiei locale și a spiritului Cartei Europene a Autonomiei Locale.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Sergiu Rizescu.

Va urma domnul deputat Vasile Bran.

Domnul Sergiu Rizescu:

Când are de gând Guvernul să transmită forului legiuitor un proiect de Lege de organizare și funcționare a Serviciului de Pază și Protocol?

În momentul de față nu are o lege proprie, el acționând în baza Legii nr. 39/1990 și Legii nr. 51/1991, care și ele s-ar cuveni amendate, conform normelor constituționale intervenite între timp.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Vasile Bran. Nu este în sală.

Domnul deputat Mihail Nică.

Va urma domnul deputat Ionel Bondariu.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Mihail Nică:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Un mic comentariu: domnule președinte, nu trebuie să vă mirați de remanierile guvernamentale, pentru că noi ne-am obișnuit să le aflăm din ziare.

Domnul Adrian Năstase:

Dar, iertați-mă, de unde ați dori să le aflați? Dumneavoastră făcând parte din opoziție.

Domnul Mihail Nică:

În mod normal, miniștrii ar trebui măcar să treacă, să se prezinte pe aici, să nu le știm figura numai din ziare...

Domnul Adrian Năstase:

Deci, trebuie întâi să fie miniștri. După aceea, se prezintă.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Mihail Nică:

O să dau citire textului prescurtat al interpelării: pe data de 27 februarie a.c., prin moțiunea votată de Camera Deputaților Deputaților, se cere Guvernului Văcăroiu să identifice cauzele care au determinat actuala criză energetică, să determine dimensiunile pagubelor suferite de economia națională, ca urmare a acestei crize, să stabilească răspunderea administrativă civilă, materială și eventual penală a celor vinovați.

În conformitate cu art. 64 din Constituția României, această moțiune odată votată, devine act juridic. În consecință, Guvernul trebuie să i se conformeze.

Solicit să se prezinte măsurile întreprinse până la această dată de către Guvernul Văcăroiu, ca urmare a admonestării lui de către Camera Deputaților.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Ionel Bondariu.

Va avea cuvântul, după aceea, doamna Anișoara Cojocaru.

Domnul Ionel Bondariu:

Domnule ministru Iulian Mincu,

Domeniul medical ieșean s-a bucurat în ultimii ani de o atenție ceva mai aparte, față de alte județe din Moldova. Deși aflat sub un buget de austeritate, s-a reușit, totuși, promovarea unor investiții, unele aflate în curs de execuție, altele finalizate deja. Acest lucru nu face decât să demonstreze că în cadrul conducerii direcției respective există înțelegere și preocupare în rezolvarea problemelor existente. Surprinzător este faptul că în același județ, la Podul Iloaiei, o comună ce trebuia demult să fie declarată oraș, un spital, care anul trecut a sărbătorit o sută de ani de funcționare, a intrat în cursa inversă a delăsării și degradării. Acest spital asigură asistența medicală atât pentru localitatea respectivă, cât și pentru alte 5-6 comune învecinate. În acest spital nasc femei, se tratează copii și adulți, se fac intervenții chirurgicale. Bolnavii sunt obligați să-și aducă lenjerie de corp și de pat, chiar perne și saltele de acasă, întrucât acestea, în urma degradării au fost casate, dar nu și înlocuite. În secția pediatrie, la aceleași lipsuri, se adaugă frigul, care a determinat comasarea supraaglomerată a copiilor bolnavi din 3 saloane în unul singur, pentru a se putea încălzi, întrucât posibilitățile de încălzire sunt ineficiente și insuficiente. Problema frigului s-ar putea rezolva prin simpla racordare la conducta de agent termic ce alimentează blocurile din vecinătatea spitalului și care trece întâmplător prin curtea acestuia.

Intrebarea care se pune este: se intenționează dezafectarea acestui spital sau ne-am întâlnit doar cu un autentic caz de delăsare și neglijență din partea celor desemnați să răspundă de acest spital?

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Doamna Anișoara Cojocaru.

Va urma domnul deputat Vasile Popovici.

Doamna Anișoara Cojocaru:

Domnule președinte,

Domnilor parlamentari,

Interpelarea mea se adresează domnului Emil Dima, peședintele F.P.S.-ului, și domnului ministru al industriilor, Stănescu Alexandru.

Obiectul interpelării: în luna februarie 1996, s-a privatizat S.C. ALUM-Tulcea, furnizor de alumină calcinată către S.C. ARLO-Slatina.

Pachetul majoritar de 51% este deținut de către o firmă privată.

Odată cu schimbarea acționarului, la S.C. ALUM-Tulcea s-a impus un preț la alumina calcinată livrată la S.C. ARLO-Slatina cu circa 60-70 de dolari/tonă, mai mare decât prețul mondial.

În aceste condiții, producția de aluminiu devine ineficientă, iar pentru eficientizarea situației S.C. ARLO-Slatina, s-a trecut la importul de alumină calcinată.

În perioada imediat următoare, se va privatiza și S.C. ARLO-Slatina, singura producătoare de aluminiu din țară.

Pentru a nu se crea o situație de monopol și dictat în industria de aluminiu, solicităm următoarele:

l. Scutirea de taxe vamale pentru importul de alumină;

2. Firmele care solicită cumpărarea de acțiuni la S.C.ARLO-Slatina să fie analizate cum și-au îndeplinit angajamentele de acționari în societățile la care au cumpărat pachete de acțiuni.

3. Pentru a elimina politica de dictat a unui singur acționar majoritar, pachetul de acțiuni să fie adjudecat de mai multe firme care vor deține pachete de acțiuni mai mici de 51%, dar care, prin unirea lor, vor avea decizie majoritară.

4. Cum justifică FPS trecerea de la categoria întâia în categoria a treia de privatizare a S.C. Arlo Slatina, cine a avut acest interes, ținând cont de faptul că această întreprindere este de interes național, producând cel mai pur aluminiu din Europa și care are o căutare excepțională pe piața internațională?

Solicit răspunsul până în 25.03.1996, în scris.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Domnul deputat Vasile Popovici, va urma domnul deputat Gheorghe Roman.

Aveți cuvântul, domnule deputat!

Domnul Vasile Popovici:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea, în nume propriu, se adresează domnului ministru Iulian Mincu și mesajul acesta survine în urma discuțiilor, două la număr, avute cu sindicatele din mediul medical. Sunt mai multe chestiuni aici:

Una este neliniștea creată în rândul asistentelor medicale de incertitudinea statutului lor. Alta este legată de faptul că medicamentele compensate ajung foarte greu la oamenii care au nevoie de ele, datorită faptul că farmaciile nu primesc aceste compensații. Mai mult, numărul acestor medicamente este limitat printr-un ordin al ministerului la patru, iar autoritățile locale l-au redus la trei, ceea ce cred că ar fi un abuz dublu, întărit unul de celălalt. În fine, aș cere lămuriri de la domnul ministru asupra criteriilor care l-au condus la alegerea județului Timiș ca județ experimental pentru reformă, cu limitarea numărului minim de pacienți pentru un cadrul medical, știut fiind faptul că județul Timiș este un centru universitar, cumulează o mulțime de clinici care deservesc județe înconjurătoare și cred că nu este cea mai fericită alegere în acest moment.

Dar o să formulez mai pe larg conținutul interpelării.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc și eu.

Domnul deputat Gheorghe Roman, va urma domnul deputat Vasile Mândroviceanu.

Aveți cuvântul, domnule deputat!

Domnul Gheorghe Roman:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea este adresată Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, precum și Ministerului Agriculturii și Alimentației. Am să prezint pe scurt obiectul ei.

Organizația patronală Rompescaria și Ministerul Agriculturii și Alimentației au întocmit un proiect de lege privind piscicultura și pescuitul, care, în noile condiții din țara noastră, va asigura coordonarea unitară în spiritul de competiție și al dezvoltării eficiente a acestei ramuri economice străvechi și cu mari resurse în viitor. Acest proiect de lege a fost trimis la mai multe ministere pentru aviz favorabil și l-a blocat la Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.

Rog conducerile celor două ministere să-și clarifice granițele de competență în domeniul pisciculturii, pentru deblocarea proiectului de lege și trimiterea lui la Parlament. Urgentarea trimiterii la Parlament a proiectului de Lege privind piscicultura și pescuitul și discutarea lui cât mai repde ar ajuta acest sector să se revigoreze, să instaureze ordinea și disciplina tehnologică în domeniu.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Vasile Mândroviceanu, va urma urma domnul deputat Wolfgang Wittstock,

Domnul Vasile Mândroviceanu:

Obiectul interpelării mele se referă la aplicarea adeseori eronată sau chiar abuzivă a Legii fondului funciar în teritoriu. În speță, în localitatea Văratec din județul Suceava, un număr de aproape 60 de țărani au intrat în posesia titlurilor de proprietate, dar nu reușesc să intre în posesia pământului.

Pământul este deținut în mod ilegal și abuziv de către o societate comercială, care, culmea, în loc să plătească daune proprietarilor pentru exploatarea acestui pământ, pe motiv de pagube imaginare, îi dă în judcată pe proprietari și solicită despăgubiri de milioane de lei proprietarilor pământului respectiv. Mai mult, justiția intră în această horă și cu niște expertize oarecum părtinitoare s-a ajuns la situația de a se da niște verdicte care sunt cu totul și cu totul alături de normal.

Eu consider că Guvernul are tot interesul să încerce să descopere dacă toate aceste abuzuri, dacă toate aceste forțări de note sunt întâmplătoare sau poate, cumva, sunt regizate de undeva și cineva are tot interesul să producă greutăți, și Guvernului, și bunului mers al treburilor în agricultura românească.

Mulțumesc pentru atenție.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Eberhard Wittstock și a revenit în sală domnul deputat Barbu Pițigoi, căruia îi voi da cuvântul în încheierea prezentării interpelărilor.

Aveți cuvântul, domnule deputat!

Domnul Eberhard Wolfgang Wittstock:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată Guvernului României în nume propriu și se referă la daunele provocate unui număr însemnat de persoane fizice (este vorba de zeci de mii de persoane) prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 763/1991, care a obligat agenții economici, inclusiv cei care dețineau sume în valută ale unor persoane fizice (de exemplu, Comturist) să vândă băncilor autorizate toate sumele în valută aflate în conturile lor. O să dezvolt interpelarea la momentul potrivit.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Barbu Pițigoi.

Domnul Barbu Pițigoi:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea este în nume propriu, este adresată Guvernului României, domnului prim ministru Văcăroiu, și se referă la modul în care Guvernul condus de domnia sa înțelege să recupereze sumele investite în lucrări din străinătate. Mă refer la împrumutul acordat Ucrainei, de 1 miliard de dolari, pentru care trebuia să primim 31 milioane tone de pelete și am primit până acum 0,13 milioane tone, în ultimii 4 ani. Mă refer la cele 100 milioane dolari investiți în Cuba, pentru care încă nu am primit o dată la care să înceapă rambursara creditului. Mă refer la sutele de milioane de dolari investite în Cuba, pentru care încă nu am primit nimic.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat.

Stimați colegi,

Cu aceasta, activitatea noastră de astăzi s-a încheiat și ne revedem mâine dimineață pontru ședința comună cu Senatul.

Vă mulțumesc.

Ședința s-a încheiat la ora 19,15.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 8 december 2022, 1:26
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro