Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
01-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 26-04-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 26, 1999

8. Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1999 pentru ratificarea Protocolului armonizând Convenția internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, după efectuarea unor modificări, adoptat la Bruxelles, la 27 iunie 1997, și a Protocolului adițional privind trecerea de la regimul Acordului multilateral privind tarifele de rută din 12 februarie 1981 la regimul Anexei IV (Dispoziții privind sistemul comun de tarife de rută) la Convenția internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene EUROCONTROL, armonizată prin Protocolul adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1999 pentru ratificarea Protocolului armonizând Convenția internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, după efectuarea unor modificări, adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997, și a Protocolului adițional privind trecerea de la regimul Acordului multilateral privind tarifele de rută din 12 februarie 1981 la regimul Anexei nr. IV (Dispoziții privind sistemul comun de tarife de rută) la Convenția internațională privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene EUROCONTROL, armonizată prin Protocolul adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997.

Rog Comisia pentru industrie și servicii să poftească pe baza rezervată ei!

Din partea inițiatorului, dacă dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog!

Domnul Aleodor Frâncu:

Mulțumesc, domnule președinte. Numele meu este Aleodor Frâncu, sunt secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Legea nr. 44/26 mai 1996, România a ratificat Convenția internațională EUROCONTROL privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene și Acordului multilateral privind tarifele de rută semnat la Bruxelles în februarie 1981. În cadrul Conferinței diplomatice din 27 iunie 1997, au fost aduse modificări la sus-menționata convenție și la actele sale adiționale, modificări incorporate în Protocolul care armonizează Convenția internațională pentru cooperarea pentru siguranța navigației aeriene.

Convenția revizuită definește sfera de activitate a organizației, ce are ca principală sarcină integrarea și armonizarea sistemelor europene destinate navigației aeriene, având ca bază principiul fundamental că spațiul, din perspectiva utilizatorilor săi, este considerat un sistem unitar pentru asigurarea utilizatorilor spațiului aerian, eficiență maximă la un cost minim, compatibil cu nivelul necesar de securitate, cât și cu nevoia de a minimiza efectele negative asupra mediului. Reorganizarea EUROCONTROL are ca obiective principale: implementarea unui plan comun de dezvoltare a serviciilor de trafic aerian, de reglementări și standarde comune; dezvoltarea capacității de prelucrare a traficului aerian în vederea creșterii acestuia, a unui sistem comun de cesiune a traficului aerian; încurajarea achiziționării echipamentelor compatibile în vederea realizării sistemului comun de gestionare a traficului aerian.

Drept pentru care, vă rugăm să fiți de acord cu acest proiect de lege pentru aprobarea ordonanței.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat Frâncu.

Din partea comisiei? Domnul deputat Dan Ioan Popescu, președintele Comisiei pentru industrie și servicii. Vă rog!

Domnul Dan Ioan Popescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Deoarece domnul secretar de stat a făcut o prezentare detaliată a acestui proiect de lege, eu îmi permit numai să spun că el a fost analizat în cadrul Comisiei pentru industrie și servicii, s-au luat în considerare și avizele trimise de Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități, precum și Consiliul Legislativ și, în unanimitate, a hotărât să fie trimis plenului Camerei, pentru aprobare. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Din partea grupurilor, dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Titlul legii. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la ordonanță. Titlul ordonanței. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 1 al ordonanței.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 2.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Ordonanța, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul unic al legii. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este o lege ordinară, v-o supun spre aprobare în ansamblu, prin vot deschis cu mâna ridicată.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Adoptată.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 6 february 2023, 8:29
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro