Plen
Ședința Camerei Deputaților din 4 mai 1999
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
05-12-2023
28-11-2023 (comună)
22-11-2023
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1999 > 04-05-1999 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 4 mai 1999

2. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor.

după pauză

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă anunț că din totalul de 342 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări 268, 74 fiind absenți și din aceștia participă la alte acțiuni parlamentare 44. Cvorumul prevăzut de art.128 din regulamentul nostru este întrunit.

Potrivit programului nostru aprobat intrăm în ordinea de zi, urmând a lua în dezbatere inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi.

Vom începe cu proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor. O să îl rog pe domnul președinte și pe membrii Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrul ecologic să vină pe banca comisiei.

Din partea inițiatorului dacă dorește cineva să ia cuvântul la acest proiect de lege. Îi dau cuvântul domnului secretar de stat Flavius Baias din partea Ministerului de Justiție. Vă rog.

Domnul Flavius Baias:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

Reforma instituțională și, în cadrul acesteia, reforma administrației publice, constituie una dintre prioritățile României în procesul de tranziție spre o societate deschisă și o economie de piață liberă și concurențială și în eforturile de integrare în structurile euroatlantice.

Printre măsurile stabilite în cap.VI – Politici de reformă a administrației publice, al programului de guvernare pe termen scurt, figurează la pct.1, elaborarea proiectelor de Lege privind organizarea Guvernului, a ministerelor și a instituțiilor subordonate Guvernului.

În prezent, organizarea și funcționarea Guvernului este reglementată prin Legea nr.37 din 1990, care stabilește principalele atribuții și principiile de funcționare ale Guvernului. Odată cu intrarea în vigoare, în anul 1991, a Constituției României, administrația publică a dobândit o nouă configurație, precum și unele elemente calitative adecvate statului de drept modern.

Reglementările constituționale privitoare la Guvernul României însumează în acest sens, pe parcursul a două capitole distincte ale legii fundamentale, norme privitoare la rolul și structura sa, procedura investirii, funcția de membru al Guvernului și în special cea de prim-ministru, actele Guvernului, răspunderea membrilor Guvernului, încetarea mandatului, precum și raporturile dintre membrii Guvernului și Parlament.

În raport cu prevederile constituționale, reglementările conținute în Legea nr.37/1990 sunt depășite, unele dintre ele fiind abrogate expres, indirect prin efectul art.150 din Constituție. Organizarea și funcționarea ministerelor, în absența unei reglementări cadru la nivel de lege, este stabilită prin hotărâri ale Guvernului României pentru fiecare minister în parte, cu excepția Ministerului Apărării Naționale și a Ministerului de Interne, pentru care au fost adoptate Legile nr.40/1991 și respectiv nr.40/1990, precum și a Consiliului pentru Reformă, a cărui organizare și funcționare a fost reglementată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.5/1998, aprobată cu modificări și completată prin Legea nr.143/1998. Rectific: și Legea Ministerului Apărării Naționale este tot din anul 1990, este vorba de Legea 41/1990 și nu pe 1991, așa cum am spus din eroare.

Constituția stabilește în art.72, alin.3, lit.d) că organizarea și funcționarea Guvernului se reglementează prin lege organică, iar la art.116, alin.1 se prevede că ministerele se înființează și funcționează potrivit legii.

În aplicarea acestor prevederi constituționale, în acord cu programul Guvernului de reformă a administrației publice, a fost elaborat prezentul proiect de lege care reglementează cadrul general de organizare și funcționare a Guvernului și a ministerelor.

Proiectul reglementează principiile care stau la baza organizării și funcționării Guvernului și ministerelor, componența, constituirea și conducerea acestora, precum și atribuțiile generale ce le revin. În scopul soluționării unor probleme din competența sa, se prevede, în acord cu textele constituționale, posibilitatea constituirii în subordinea Guvernului sau, după caz, a ministerelor, a unor organe de specialitate sau servicii publice, precum și a unor comisii cu caracter consultativ.

În capitolul special, consacrat primului ministru, sunt evidențiate rolul, atribuțiile sale specifice, raporturile cu Parlamentul și alte autorități publice, precum și actele juridice pe care le emite în cadrul competenței ce îi este atribuită de lege. Sunt reglementate aspecte concrete privind organizarea ședințelor Guvernului, inițierea proiectelor de lege, adoptarea hotărârilor și a ordonanțelor, dreptul de control asupra autorităților administrației publice subordonate și asupra prefecților.

În conformitate cu prevederile art.115 din Constituție, ministerele sunt definite ca organe centrale ale puterii executive care exercită administrația publică în domeniile de activitate, pentru care sunt înființate și care se organizează numai în subordinea Guvernului. Cu privire la înființarea ministerelor, ținându-se seama de dispozițiile art.102 din Constituție, în proiect s-a prevăzut că stabilirea miniștrilor și a ministerelor se face de către Parlament, la propunerea primului ministru, la data acordării votului de încredere asupra programului de guvernare și a listei Guvernului, iar numirea miniștrilor se face de către președintele României.

În concepția proiectului, pentru a se da o mai mare stabilitate legii, referitor la organizarea și funcționarea ministerelor, au fost prevăzute în cuprinsul acesteia atribuțiile generale ale miniștrilor, stabilindu-se că atribuțiile specifice vor fi reglementate prin hotărâri ale Guvernului. În proiect s-a consacrat, de asemenea, și un capitol distinct conducerii ministerelor, prevăzându-se rolul și responsabilitatea ministrului, a secretarilor de stat și a secretarului general.

De asemenea, s-a delimitat sfera politică de cea administrativă. Persoanele din aparatul de lucru al Guvernului și ministerelor au calitatea de funcționari publici, supunându-se prevederilor din Statutul funcționarului public, în timp ce personalul cabinetului primului ministru, al miniștrilor și secretarilor de stat, va fi cuprins în sfera politicului.

Potrivit prevederilor proiectului, organizarea și funcționarea ministerelor privind apărarea națională și ordinea publică vor fi reglementate și în viitor prin legi speciale. Dispozițiile cuprinse în proiect privind organizarea și funcționarea ministerelor urmează a se aplica în mod corespunzător și celorlalte organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului.

Având în vedere cele de mai sus, precum și importanța stringentă a îmbunătățirii cadrului legislativ și instituțional în domeniu, a fost elaborat proiectul de lege care vă este astăzi supus spre aprobare și pe care vă rugăm să-l adoptați prin votul dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Din partea comisiei sesizate în fond, îi dau cuvântul domnului deputat Ion Cârstoiu, președintele Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrul ecologic. Aveți cuvântul, domnule președinte.

Domnul Ion Cîrstoiu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată, prin adresa nr.369 din 12 noiembrie 98, cu proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Guvernului. La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizele primite de la: Comisia juridică de disciplină și imunități, Consiliul Legislativ și alte amendamente depuse de un număr însemnat de deputați. Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte, potrivit art.72 alin.3, lit.e) din Constituția României din categoria legilor organice.

Comisia a analizat proiectul în zilele de 18-24 februarie, 3 și 10 martie 1999 și a propus ca proiectul să fie dezbătut în plenul Camerei Deputaților, cu amendamentele propuse de către comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale. Da, vă rog, aveți cuvântul. Domnul deputat Godja, aveți cuvântul.

Domnul Petru Godja:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Legea privind organizarea și funcționarea Guvernului, a cărei dezbatere o începem astăzi, este unul din actele normative fundamentale ale reformei din administrația publică. Să nu uităm că actuala reglementare, Legea 37/90, durează, iată, de aproape 10 ani. Ea a fost adoptată într-un anumit moment istoric, a corespuns acelei perioade, însă acum este depășită. Aș aminti doar faptul că la data intrării ei în vigoare, Constituția încă nu fusese aprobată, rolul Guvernului era cu totul altul, specific economiei și administrației de stat centralizate, economia de piață era aproape necunoscută, predominând economia de comandă, iar administrația publică locală avea un caracter profund etatist, subordonându-l din treaptă în treaptă până în vârf, adică până la Executiv.

Era deci firesc ca organizarea și funcționarea Guvernului să fi fost făcută după chipul și asemănarea societății românești din acea vreme, pe care trebuia să o păstorească îndeaproape.

Cele arătate sunt doar câteva din argumentele care au determinat elaborarea proiectului de față, prin care se încearcă punerea de acord cu reglementările din domeniul organizării și funcționării guvernelor și a ministerelor cu realitățile economico-sociale ale României de astăzi, cu cerințele modernizării și armonizării în acest domeniu cu legislația altor țări europene.

Desigur, proiectul ce ne-a fost prezentat are limitele lui asemenea majorității proiectelor de acte normative ce ne-au fost prezentate în ultimii doi ani de către Guvern.

Am încercat în timpul dezbaterii în comisie, să impunem îmbunătățirea unor texte, a unor soluții avansate de inițiator.

Demersul nostru a fost în toate cazurile încununat de succes. Sperăm că vom găsi mai multă înțelegere în timpul discuțiilor în plen și că se va realiza faptul că amendamentele pe care le vom face sunt pornite din dorința sinceră de a ieși o lege bună, o lege folositoare țării și, de ce nu, folositoare celor ce mâine, după alegerile parlamentare, vor fi chemați să o aplice.

Sper că nu mai este nici un fel de îndoială cu privire la cine vor fi cei chemați. Îmi place să cred că vom găsi cea mai bună soluție, spre exemplu, pentru modul de lucru al Guvernului și pentru modul de adoptare a hotărârilor. Sper să fim bine înțeleși că adoptarea hotărârilor prin consens nu este o modalitate specifică organelor de stat. Nu tot ce merge bine organismelor internaționale vine ca o mănușă organelor statului român și mai ales Executivului românesc. Să lăsăm votul să-și spună cuvântul, mai ales în cazul unui guvern multicolor, cum este cel al României actuale. Altfel, vor triumfa subiectivismul și voluntarismul care ne vor duce și mai jos. Norocul nostru este că nu avem unde, întrucât ne-am instalat cu nădejde pe fundul prăpastiei.

Cu încredințarea că ne vom dovedi cu toții cooperanți și că vom face un lucru bun, vă precizez că vom vota proiectul de lege supus dezbaterii, apreciindu-l ca foarte necesar în momentul de față.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, trecem la dezbaterea proiectului de lege. Titlul legii. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Înainte de a trece mai departe, vreau să vă anunț că la ora 10.00 au fost programate niște voturi finale. Sunt trei proiecte pe care avem voturi finale. Îi rog pe liderii de grupuri, deoarece sunt legi organice, să-i roage pe toți colegii să vină în sală, pentru ca să avem cvorumul de aprobare a acestor acte normative. Continuăm.

Titlul I, nr.crt.1 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, titlul I se modifică cu cap.I. S-a aprobat titlul cap.I. Mai departe, cap.I se propune să fie secțiunea I, deci, nr.crt.2 din raport și titlul secțiunii.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

Art.2, alin.1, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2, nr.crt.3 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2, alin.3 și 4, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, secțiunea I în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul secțiunii II.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.3, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4, alin.1. O să-i dau întâi cuvântul domnului deputat Acsinte Gaspar și pe urmă vă dau cuvântul dumneavoastră, din partea Guvernului.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aș vrea întâi să fac o remarcă asupra modului de redactare a raportului, în sensul că la unele amendamente care apar la amendamente admise, nu sunt indicați autorii amendamentelor, ceea ce lasă să se înțeleagă că aceste amendamente aparțin în exclusivitate comisiei.

În legătură cu art.4 alin.1, că pe acesta îl discutăm, vreau să spun că acest text nu se corelează în deplinătate cu art.101 alin.3 din Constituție. Art.101 alin.3 are următoarea redactare: "Guvernul este alcătuit din prim-ministru, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică".

Această lege, așa cum este și intitulat㠖 Organizarea și funcționarea Guvernului -, așa cum stabilește și art.1, că ea reglementează cadrul general de organizare a Guvernului, presupune că aici trebuiesc lămurite absolut toate problemele care privesc organizarea și funcționarea Guvernului. Ca atare, domnule președinte, și așa cum spunea și inițiatorul referindu-se la art.116 din Constituție, care prevede că "ministerele se înființează prin lege", Guvernul va avea atâția miniștri câte ministere avem.

Deci, cei care au calitatea de miniștri sunt membri de drept ai Guvernului, dar din Guvern mai pot face parte și alți membri stabiliți prin lege organică. De pildă, ar putea fi miniștri fără portofolii, ministrul pentru relația cu Parlamentul și alte funcții.

Mențiunea care se face în raport că asemenea situații se vor stabili prin alte legi, mi se pare că nu este corectă. Am putea, în legătură cu componența Guvernului, lua în discuție două ipoteze. O primă ipoteză, ca să stabilim prin această lege și numărul membrilor Guvernului. Să presupunem că, de pildă, numărul membrilor Guvernului ar putea să coincidă în momentul de față cu numărul membrilor pe care îl are actualul Cabinet.

Deci, să spunem că Guvernul este alcătuit din 23 de membri, dintre care primul ministru, trei miniștri de stat, 17 miniștri și să vedem dacă mai adăugăm și alte funcții care, ca urmare a acestei legi și ca urmare a votului de încredere pe care Parlamentul îl va acorda asupra listei Guvernului la învestitură, să dobândească calitatea de membri ai Guvernului. Ca atare, domnule președinte, eu propun ca la art.4 alin.1, în afară de cei care sunt enumerați de către comisie, să prevedem că din Guvern mai pot face parte și alți membri, cum ar fi: miniștri fără portofolii, miniștri, ministrul pentru relația cu Parlamentul.

Urmează acum ca inițiatorul și comisia să aprecieze dacă consideră că este nimerit ca, în această lege, să stabilim și numeric componența Guvernului sau să stabilim numai funcțiile și calitățile celor care pot deveni membri ai Guvernului în baza acestei legi.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Îi dau cuvântul, din partea Guvernului, domnului secretar de stat Flavius Baias.

Domnul Flavius Baias:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Intervenția pe care a făcut-o domnul deputat Acsinte Gaspar este, ca principiu, favorabilă textelor inițiatorului, care au fost modificate de către comisie.

Această intervenție pe care a făcut-o dânsul mie mi s-a părut potrivită și la art.4 alin.1, dar în orice caz ea se referă la o problemă pe care o reglementează în parte, cel puțin, art.4 alin.2, sau la care se referă art.4 alin.2.

Întrucât deocamdată suntem la art.4 alin.1, mă voi referi la acest text.

Așa cum se poate vedea, textul inițiatorului prevedea: "Guvernul este alcătuit din prim-ministru, miniștri de stat,…", și este caracterizată în principiu competența funcțională a acestora, "…miniștri…" și, de asemenea, textul caracterizează în continuare competența acestora.

Aici intervine o primă problemă, pentru că la comisie, după cum se poate vedea la pct.4 al raportului, s-a hotărât sau s-a propus modificarea art.4 alin.1, în sensul simplificării sale în următoarea formă: "Guvernul este alcătuit din prim-ministru, miniștri de stat, miniștri.", considerându-se că, așa cum spuneam, competența acestora trebuie să fie reglementată în alte texte.

În realitate, competența, cel puțin la nivelul caracterizării generale a miniștrilor de stat și a miniștrilor, nu mai este reglementată în alte texte – nici ale proiectului inițiatorului și nici ale raportului.

De aceea, noi considerăm că art.4 alin.1 trebuie păstrat în forma inițiatorului.

În legătură cu problema ridicată de domnul deputat Acsinte Gaspar, putem să ne referim la ea și aici, după cum putem să ne referim la ea și la art.4 alin.2, pentru că acest text adaugă, prevede posibilitatea ca din rândurile Guvernului, din Guvern să poată să facă parte și alte persoane în afara primului-ministru, a miniștrilor de stat și a miniștrilor.

În ceea ce ne privește, considerăm că aceasta este o modalitate de reglementare care răspunde, dă viață art.101 alin.3 din Constituție, așa cum spunea domnul deputat Gaspar.

De aceea, credem că - poate nu la art.4 alin.1, ci la art.4 alin.2, pentru că aceasta este forma textului inițiatorului - trebuie să se prevadă în continuare ce alte categorii de persoane pot face parte din Guvern, în conformitate cu textul Constituției.

În același timp, dacă am înțeles bine, domnul deputat Gaspar a mai ridicat și problema stabilirii în această lege a numărului membrilor Guvernului.

În ceea ce privește textul legii, așa cum reiese, nu s-a vrut ca acest proiect să stabilească numărul membrilor Guvernului, dintr-o rațiune lesne de înțeles, ținând de flexibilitatea organizării Guvernului, flexibilitate atât de necesară într-o perioadă ca aceea pe care o traversăm, când poate să se ivească oricând necesitatea ca un anumit domeniu să fie condus la nivelul unui minister sau într-un domeniu să apară necesitatea ca să fie repartizate competențele administrării sale între două sau mai multe organe centrale ale administrației de stat.

De aceea, cred că soluția trebuie să rămână aceea a proiectului de lege, și anume ca prin această lege să nu se stabilească strict numărul membrilor Guvernului.

În concluzie, aș vrea să spun încă o dată că susținem forma art.4 alin.1, din textul inițiatorului, că, în ceea ce privește art.4 alin.2 eventual vom discuta atunci, trebuie să fie cuprinse în această lege și alte persoane care fac parte din Guvern, așa cum spune art.101 alin.3 din Constituție.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Alte intervenții dacă sunt? Nu sunt.

Dau cuvântul domnului deputat Cîrstoiu, președintele comisiei sesizate în fond.

Am o rugăminte, stimați colegi: să vă ocupați locurile în sală și să fiți atenți, pentru că este unul dintre articolele cele mai importante ale acestei legi, și când voi supune la vot nu veți ști cum să votați.

Domnul Ion Cîrstoiu:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Comisia, când a analizat acest articol, s-a gândit că primul-ministru este cel care își organizează Guvernul și tot primul-ministru stabilește și ce are de făcut fiecare minister. Deci, dându-i prin lege aceste lucruri, nu cred că este bine. Și, de aceea, noi am spus că Guvernul este alcătuit din prim-ministru, miniștri de stat și miniștri.

Mai departe: alin.2, pe care noi l-am cerut eliminat, cred că nu este bine să-l eliminăm, dar să-l modificăm puțin, și comisia este de acord cu următoarea formulare la alin.2: "Din Guvern pot face parte miniștri delegați, cu însărcinări speciale pe lângă primul-ministru prevăzuți în lista Guvernului prezentată Parlamentului pentru acordarea votului de încredere." Atât.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Alte intervenții dacă sunt? Nu sunt.

Deci comisia își menține punctul de vedere cu privire la alin.1. Ca atare, îl întreb pe domnul deputat Acsinte Gaspar dacă își menține amendamentul? Acceptați să fie introdus la alin.2. Bun.

În cazul acesta, textul propus de comisie pentru alin.1 rămâne neschimbat.

Supun la vot, la nr.crt.4 din raportul comisiei, amendamentul comisiei, cu care însă inițiatorul nu este de acord, pentru că ar fi dorit să păstreze textul inițiatorului.

Deci vă supun spre aprobare nr.crt.4 din raport, formularea comisiei.

Voturi pentru? Marea majoritate.

Împotrivă?

Abțineri? 2 abțineri.

Deci, cu două abțineri și nici un vot împotrivă, a fost adoptat.

Alin.2.

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Așa cum este redactat alin.2 al art.4, și cu reformularea pe care a dat-o președintele comisiei, vreau totuși să învederez că instituția ministrului delegat nu este în concordanță cu textul constituțional – "…alți membri stabiliți prin lege organică…", așa cum spune art.101 alin.3, atâta timp cât statutul juridic al acestora este neclar.

Dacă fac parte din Guvern se impune să coordoneze anumite domenii de activitate, iar întrebarea imediat următoare care se pune este aceea în legătură cu actele pe care le pot emite acești miniștri delegați în îndeplinirea atribuțiilor pe care ei le-ar avea.

De aceea, eu aș propune ca din Guvern să facă parte miniștrii fără portofolii, ministrul, de pildă, pentru relația cu Parlamentul, întrucât formularea aceasta - "…cu însărcinări speciale pe lângă primul-ministru…" - vă spun că nu este în concordanță deplină cu textul constituțional. Și bineînțeles că aceștia vor figura pe listă, atunci când Guvernul se prezintă în fața Parlamentului cu programul și în vederea acordării învestiturii, ca ei să fie desemnați ca membri ai Guvernului, o dată cu aprobarea listei de către Parlament, atunci când se acordă votul de încredere.

Vreau să spun că acest amendament eu l-am făcut, comisia l-a respins cu motivarea că, întrucât inițial prin raport s-a propus eliminarea art.4 alin.2, amendamentul a rămas fără obiect. În momentul în care comisia a revenit, atunci amendamentul meu se reactivează, pentru considerentele pe care le-am învederat aici.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da.

Inițiatorul?

Domnul secretar de stat Flavius Baias.

Domnul Flavius Baias:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Susținem textul în formularea de principiu inițială, cu acel amendament de redactare propus de domnul președinte Cîrstoiu.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Îl rog pe domnul deputat Cîrstoiu, președintele comisiei sesizate în fond, să dea citire textului, în forma pe care o vom supune aprobării.

Vă rog.

Domnul Ion Cîrstoiu:

Alin.2 al art.4 are următoarea redactare: "Din Guvern pot face parte și miniștri delegați cu însărcinări speciale pe lângă primul-ministru prevăzuți în lista Guvernului prezentată Parlamentului pentru acordarea votului de încredere."

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă supun spre aprobare alin.2 al art.4, în formularea aceasta.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 4 abțineri.

Deci, cu nici un vot împotrivă și numai cu 4 abțineri, a fost adoptat alin.2.

Alin.3.

S-a propus de către comisie eliminarea.

Intervenții? De acord, inițiatorul.

Deci vă supun spre aprobare nr.crt.6 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5.

La alin.1, lit.a), b) și c) dacă sunt intervenții la ele. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.d), nr.crt.7 din raport.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.e), textul inițiatorului.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.1 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2 și 3, textul inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5 în ansamblu.

Un moment.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Eu am ridicat mâna pentru alin.3.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Mă scuzați.

Alin.3, intervenție.

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Rog secretarii de ședință să fie atenți, pentru că eu nu pot să supraveghez toată sala și, iată, avem intervenții pe care nu le-am văzut.

Vă rog. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sigur că alin.3, astfel cum este plasat în contextul art.5, care reglementează incompatibilitățile, și-ar găsi justificarea. Dar vreau să atrag atenția și inițiatorului și comisiei că la Cap.IV tratăm toată instituția primului-ministru și consider că textul și-ar găsi mai degrabă locul acolo, pentru că nu numai în caz de incompatibilități președintele desemnează un alt candidat pentru funcția de prim-ministru, dar vom vedea că textul art.106 din Constituție ne arată că și atunci când primul-ministru se află în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile - sigur, imposibilitate care poate fi determinată de starea sănătății, de faptul că lipsește mai mult timp din țară - președintele desemnează dintre membrii Guvernului un prim-ministru interimar, și atunci cred că am putea ca pe aceste două probleme să le grupăm la Cap.IV, unde se tratează instituția primului-ministru.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci dumneavoastră propuneți mutarea alin.3 sau și a alin.2?

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Numai a alin.3.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Numai alin.3, la Cap.IV.

Punctul de vedere al inițiatorului.

Domnul Flavius Baias:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Nu știu dacă nu cumva sunt în eroare sau dacă în raportul comisiei nu este vreo eroare; am impresia însă că nu este un amendament care s-a făcut la comisie; nu figurează printre amendamentele respinse. Cred că este prima dată făcut aici, în plen.

În ceea ce privește fondul problemei, justificarea pentru care art.5 alin.3 se află aici ține de problema incompatibilității. Așa fiind, dacă privim din perspectiva instituției incompatibilității problema ridicată de domnul Gaspar, soluția trebuie să rămână cea a textului inițiatorului.

Nu pot totuși să nu recunosc că, dacă privim aceeași problemă din perspectiva instituției primului-ministru, întreaga instituție a primului-ministru se află în Cap.IV. Deci, din acest punct de vedere n-ar fi irațional ca textul să se afle în capitolul respectiv.

În ambele cazuri există explicații logice pentru situarea textului într-un capitol sau celălalt.

Nouă nu ni se pare că este o problemă de principiu, care să aibă efecte practice deosebite. De aceea, susținem textul inițiatorului în forma în care a fost, de altfel, adoptat și de comisie.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Observația domnului secretar de stat că aceasta nu a făcut obiectul unui amendament este justă, dar vreau să-i spun că aici este vorba de un amendament pur și simplu de redactare, de tehnică legislativă, de amenajare a textului în raport de obiectul reglementării.

Deci eu am spus din capul locului că acest text își găsește motivarea la art.5 ca alin.3, întrucât articolul tratează instituția incompatibilităților, dar am spus că mi se pare mai firesc ca în acel capitol în care tratăm instituția primului-ministru să fie reglementate, să fie epuizate toate problemele care țin de primul-ministru, și mi se pare mai logic din acest punct de vedere.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Punctul de vedere al Guvernului. Rămâne aici sau la Cap.IV? Rămâne aici.

Comisia. Vă rog, aveți cuvântul, domnule deputat Cîrstoiu, președintele comisiei sesizate în fond.

Domnul Ion Cîrstoiu:

Deci fiind vorba de incompatibilități, categoric noi susținem să rămână aici.

Singura problemă pe care v-aș ruga să o analizăm este dacă mai este necesar să scriem "…potrivit art.85 alin.1 și art.102 din Constituție. Întrucât este o lege care ea hotărăște componența Guvernului, nu cred că trebuie să facem referire, pentru că, oricum, prin Constituție se vine în fața Parlamentului cu acea listă, și să nu mai încărcăm, ci să eliminăm de acolo. Să ne oprim la virgulă.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci comisia și inițiatorul doresc ca textul să rămână aici.

Comisia dorește însă ca pentru corectitudine tehnico-legislativă să se elimine ultima parte a acestui al treilea alineat.

Deci vă supun spre aprobare alin.3, fără ultima parte – deci să se oprească la "…prim-ministru.", "…potrivit articolului…" dispărând.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.6.

Intervenții?

Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Am rugămintea ca liderii de grupuri să îi poftească pe colegi în sală; în cinci minute trecem la voturile finale, pentru că pe urmă va trebui să se pregătească sala pentru ședința festivă.

Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

În redactarea pe care a dat-o inițiatorul și care văd că a fost reținută de comisie, în sensul că: "Funcția de membru al Guvernului încetează în urma demisiei, a revocării, a pierderii drepturilor electorale, a stării de incompatibilitate, a decesului, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.", am arătat că este necesar, întrucât aceasta este legea de organizare și funcționare a Guvernului, să se enumere dacă mai sunt și alte cazuri prevăzute de lege, pentru că, într-adevăr, textul Constituției așa spune – că "…și în alte cazuri prevăzute de lege.", și să fie reglementate prin această lege.

Dacă nu pot fi stabilite și alte cazuri, atunci să trecem la eliminarea sintagmei "precum și în alte cazuri prevăzute de lege".

Vreau să vă spun că motivarea pe care a dat-o comisia pentru respingerea acestui amendament mi se pare de o superficialitate pe care nu o mai calific.

Se spune așa: "Legea de față are caracterul organic necesar pentru a determina celelalte cazuri prevăzute de lege." Păi dacă are caracter organic și pentru a determina, arătați care sunt celelate cazuri prevăzute de lege.

"Pot exista cazuri suplimentare - spune comisia -, care vor fi prevăzute prin lege, nefiind potrivit să se elimine în prezent această propunere de reglementare". Păi la ce lege mai face referire, dacă aceasta este legea de organizare a Guvernului?

Ori se elimină sintagma "precum și în alte cazuri prevăzute de lege", ori se determină aici care mai pot fi alte cazuri în care funcția de membru al Guvernului încetează.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul? De acord cu eliminarea ultimei părți a acestei fraze, deci a părții care începe "…precum și în alte cazuri prevăzute de lege."

Comisia? De acord.

Supun spre aprobare art.6, fără această ultimă parte.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere a fost adoptat.

Art.7.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.8 alin.1.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2.

Domnul deputat Acsinte Gaspar. Intervenție.

O secundă. Rog secretarii de ședință să verifice cvorumul, pentru a vedea dacă putem să trecem la voturile finale, ca să nu pierdem timp cu număratul atunci.

Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Vreau să vă fac o propunere tehnică: este ora 10,35 și înțeleg că la ora 11,00, deci peste 25 de minute, cele două Camere se întrunesc pentru a primi mesajul premierului britanic, și eu zic să dăm posibilitatea aparatului tehnic să facă o serie de amenajări aici, în sală, care sunt impuse de un anumit protocol. Și, de aceea, voi interveni cu amendamentul după aceea.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu. Eu zic să-l facem acum și după ce vedem cum trecem de acest punct, de art.8, ne oprim.

Domnul Acsinte Gaspar:

Eu vă rog totuși să-mi permiteți să-l formulez, pentru că am o motivare mai largă și nu aș vrea să pierd. Apoi ar trebui să intervină și inițiatorul, și președintele comisiei și, vă spun, punem în dificultate aparatul tehnic.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Deci spuneți că va dura dezbaterea.

Rog liderii de grupuri să-i aducă pe colegi în sală, rog să vă ocupați locurile în sală pentru a putea număra ușor, rog personalul tehnic care lucrează la aparatura video să păstreze liniștea.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 10 decembrie 2023, 13:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro