Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 2, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2022
05-12-2022 (joint)
05-12-2022
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 02-04-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 2, 1996

  1. Continuarea dezbaterilor asupra Raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale 69/1991.

Ședința a început la ora 8,52.

Lucrările au fost conduse de domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, asistat de doamna Viorica Afrăsinei și domnul Kónya-Hamar Alexandru , secretari.

Domnul Adrian Năstase:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților , anunțându-vă că din totalul celor 341 de deputați și-au înregistrat prezența 203, sunt absenți 138; participă la diverse acțiuni parlamentare 21 de deputați. Cvorumul prevăzut de art.128 din Regulament este întrunit.

Așa cum am stabilit în ședința de ieri, astăzi urmează să continuăm dezbaterea asupra Raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale, apoi vom discuta rapoartele comisiilor de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii 70 și raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind măsurile pentru agricultură.

Continuăm dezbaterile la raportul Comisiei de mediere la proiectul de modificare a Legii 69.

Așa cum ne-am înțeles, au fost aprobate în bloc toate pozițiile din raport unde soluția propusă de către comisia de mediere este identică cu soluția propusă de Camera Deputaților, așa că vom trece în revistă numai punctele din raport unde există alte soluții, text comun sau varianta Senatului.

Pct.8 din raport, text comun. Dacă sunt observații? Dacă nu, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.10 din raport. Dacă sunt observații? Dacă nu, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.12 din raport. Dacă sunt observații? Dacă nu, îl supun votului.

Din sală: Pct.11.

Domnul Adrian Năstase:

11, iertați-mă. Da, pct.11.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.12 din raport, tot text comun.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.17. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.20. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.23. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.24. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.27. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.29. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.30. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.33. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.36. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.37. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.38. Dacă sunt observații? Dacă nu, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.41. Ținând seama de faptul că este vorba și de un text comun.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.44. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.45. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.47. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.52. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.59. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.61. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.63. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.64. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.65 bănuiesc că ar fi trebuit să fie. A, nu, iertați-mă, la pct.64 sunt, de fapt, două texte. Deci, vă rog să acceptați că votul a avizat ambele texte, deci și textul de la pag.47, pentru că,vă rog să observați și pe pag.48 există textul de comparație.

Pct.65, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

La pct.65 am avut în vedere toate textele, inclusiv eliminarea alin.3.

Pct.68. Supun votului propunerile comisiei de la pct.68.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.69 îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri?

Cu un vot împotrivă pct.69 a fost adoptat.

Pct.74, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.76, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.78. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Pct.8l, îl supun votului.

Aveți observații, da? Vă rog. Domnul deputat Madaras.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Madaras Lázár:

Mulțumesc, domnule președinte.

Onorată Cameră,

Aici, s-a adoptat, la pct.81, o variantă care este o variantă nouă a Comisiei de mediere și diferența dintre ea și varianta adoptată de Camera Deputaților este că rolul de organizator în repartizarea transferurilor din buget, pe care noi l-am acordat consiliului județean, în varianta aprobată de Comisia de mediere nu se mai menține.

Au fost discuții foarte lungi asupra acestei probleme, când Camera Deputaților a decis ca consiliul județean să fie abilitat cu organizarea acestei acțiuni. Nu mai doresc să mai revin asupra argumentelor care s-au folosit atunci, cert este că în urma discuțiilor respective Camera Deputaților a adoptat o variantă a cărei decizie esențială este că consiliul județean este cel care organizează întreaga acțiune. Și cred că decizia noastră a fost justă. Ca atare, eu cred că ar fi bine ca noi să menținem decizia inițială și să infirmăm decizia Comisiei de mediere.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Ruse.

Domnul Corneliu Constantin Ruse:

Aș avea câteva întrebări pentru Comisia de mediere. De exemplu, în cadrul județului Prahova cum s-ar putea realiza această procedură inventată de către Comisia de mediere? Deci, aici în raport, soluția adoptată spune cam așa: că aceste repartizări se fac de către consiliul județean împreună cu consiliile locale și cu Direcția generală a finanțelor publice. În județul Prahova avem aproximativ 1.500 de consilieri locali, 45 de consilieri județeni, 100 de primari, 100 de secretari, 102 viceprimari. În această situație ne-ar trebui Sala sporturilor unde, în acest forum, de aproape 2.000 de oameni, să se facă această repartizare. Eu cred că este cu totul și cu totul o invenție inoperantă și inoportună în cadrul repartizării acestor bugete către consiliile locale și vă propun să rămânem la soluția Camereim, care este cât de cât echilibrată și prin care spunem că această repartizare se face în mod expres de către consiliul județean cu Direcția finanțelor publice, după ce au fost consultate, în prealabil, fiecare dintre consiliile locale, acolo unde ei și-au aprobat proiectele de buget și le-au transmis către consiliile județene.

Deci, cred că această procedură inventată de către Comisia de mediere este cu totul și cu totul inoportună și inoperantă, în același timp.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Ana și apoi domnul deputat Ciumara.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Gheorghe Ana:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate doamne,

Stimați domni,

Eu găsesc textul la care s-a convenit în cadrul Comisiei de mediere textul cel mai adecvat. El este dat de faptul că în art.8 din Legea 69 se spune foarte clar, neechivoc: "Între consiliile locale nu există raporturi de subordonare". Pe acest principiu, statuat prin lege, asupra căruia nimeni nu a avut și nu cred că trebuie să aibă de comentat, nu se poate ca prin acest articol să inversăm lucrurile, să dăm consiliului județean puteri centralizate, de a decide ce se întâmplă în Plopeni, ce se întâmplă chiar în Ploiești, ce se întâmplă în Hunedoara sau în sectorul nu știu care. Este un conflict de lege dacă acceptăm această idee.

Textul mi se pare deosebit de rezonabil în condițiile în care această acțiune, care se petrece odată pe an și privește metoda de echilibrare a bugetelor locale prin intermediul transferurilor și a sumelor defalcate din bugetul de stat. Observați, domniile voastre, că acest mecanism se realizează de către consiliile locale, cele județene împreună cu veriga aparatului Ministerului Finanțelor.

Este evident că nu va veni acolo să trateze acest transfer, această echilibrare întreg consiliu local dintr-o comună, dintr-un oraș.

Din sală:

Ba da !

Domnul Gheorghe Ana:

Este imposibil! Este clar.

Dar, consiliul local, în ședința sa premergătoare acestei acțiuni va împuternici, pe cine? Pe consilierii care fac parte din Comisia pentru buget, studii, prognoze economico-financiare din localitatea respectivă ca, împreună cu primarul, să participe la această acțiune. Este foarte logic să se întâmple așa ceva.

Deci, lasând întâi, că altceva nu spune textul, lăsăm pe primul loc consiliile locale și pe locul imdeiat următor consiliul județean. Nu se întâmplă nimic, decât că respectăm absolut principiile democratice și principiile pe care le-am statuat în această lege de mărire a puterii de decizie a organului autorității publice locale.

De aceea, eu sunt convins că textul adoptat de Comisia de mediere este cel mai oportun.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Ciumara.

Domnul Mircea Ciumara:

Îmi pare rău că domnul Ana, care îmi este coleg de profesie, nu se gândește, practic, ce înseamnă aceasta. În practică, dacă sunt reprezentanții consiliilor locale ca să trateze, nici o comună nu va ceda bani pentru altă comună, chiar dacă li se va explica că cealaltă comună are nevoi mai mari, are probleme mai grave, nimeni nu va ceda bani pentru altul, să fie clar. Deci, prin tratative între reprezentanții localităților din județ nu se va obține o repartiție cât de cât echilibrată, fiindcă fiecare își apără punga.

În cazul acesta, dacă repartiția o face consiliul județean, în consiliul județean predomină anumite partide - unul sau două - și vor da numai la acele comune unde sunt primari de la partidul lor, năpăstuim pe ceilalți. Nu este corect! Eu nu pun problema că se umblă cu sacoșa și cine are sacoșa mai plină ia mai mulți bani, dar chiar și direcția județeană are o anumită preferință politică, pentru că reprezintă un anumit Guvern, nu se știe cum o să fie peste un an sau doi, Guvernul, discutăm pe undeva de la egal.

Și atunci, cum am propus noi, Camera Deputaților, decizia fiind atât a consiliului județean, cât și a Direcției județene a Ministerului Finanțelor, pe undeva sunt mai multe partide politice implicate, împiedicând subiectivismele. Aceasta este rațiunea. Deci, sunt obligați să consulte consiliile locale pentru a ști exact ce nevoi au, dar, în același timp, fiind mai mulți decidenți amestecați, cu un potențial mai mare, dacă sunt mai multe partide politice, împiedicăm subiectivismul. De aceea, soluția Camerei Deputaților nu este nici ea o soluție ideală, aceasta-i opinia mea, dar cel puțin ar asigura mai mult echilibru. Așa cum este, textul este interpretabil și îl interpretează cel care are banii.

Deci, practic, așa cum a ieșit textul acum, cel de la Direcția județeană el hotărăște, fiindcă cine va da altă interpretare? Doriți din nou să introduceți sistemul sacoșelor pentru a lua banii? O facem!

De aceea, pentru a asigura corectitudine... și celelalte partide nu au acum primari și consilieri, or să aibă anul acesta, de ce să-i năpăstuiască, ei vor să se gândească la treaba asta. Să lăsăm textul Camerei, care are totuși cea mai mare echilibrare. Sunt de acord că nu există subordonare între consiliul județean și cel local, dar nu există nici între direcția financiară și consiliul local. Până când, în sfârșit, Ministerul Finanțelor ne va da acele criterii pe care tot ni le promite, că după numărul de locuitori, că după alte probleme, văd că mai este. Să lăsăm textul așa, al Camerei Deputaților, fiindcă altfel toți vom constata că ne va blestema o țară întreagă că cel care dă banii, șeful direcției județene, cu unul va fi mumă și cu unul ciumă. De aceea, rugămintea mea este să respingem textul Comisiei de mediere.

Domnul Adrian Năstase:

Da, vă mulțumesc.

Domnul deputat Ruse.

Domnul Corneliu Constantin Ruse:

Mulțumesc, domnule președinte.

Și încă odată sunt convins că domnul Ana nu a înțeles exact textul care este propus de către Comisia de mediere. Deci, dânsul spune că n-or să fie 2000 de oamni care or să participe la luarea deciziei, ci or să fie doar aproximativ vreo 600, fiindcă aceste comisii de buget-finanțe sunt cele mai numeroase din cadrul fiecărui consiliu și au câte 5, 6, 7 consilieri, eu știu, la orașe, probabil și mai mulți, și nu vom avea 2000 de oameni care participă la luarea acestei decizii, ci doar 600. Chestiunea este de-a dreptul inoperantă!

O altă problemă pe care n-am pus-o nici în intervenția anterioară, dar am s-o pun acum. Spuneți-mi și mie care este organul administrației locale care va emite și va semna hotărârea pentru repartizarea sumelor defalcate și a transferurilor? Fiindcă orice repartizare trebuie să aibă, în avans și în final, un proiect de hotărâre, o hotărâre, cine o va semna? Totalitatea acestor consilii locale? O sută de reprezentanți vor semna aceste hotărâri care, bineînțeles, or să fie 40% nemulțumiți și nu le vor semna; și într-un județ, mergând după principiile acestui articol nou introdus, probabil că nu într-un județ, ci în majoritatea județelor nu o să voteze repartizările către consiliile locale. Cine vrea - și asta îl întreb pe domnul Ana - să facă inoperante aceste transferuri către bugetele locale?

Eu propun încă odată să rămânem la textul comisiei, care este cât de cât clar și cât de cât democratic.

Din sală:

Al comisiei?

Domnul Corneliu Constantin Ruse:

Nu, al Camerei.

Domnul Adrian Năstase:

Al Camerei, da.

Domnul deputat Rădulescu Zoner.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Eu n-aș fi intervenit dacă nu intrvenea domnul deputat Ana, dar comentariul domniei-sale este pe marginea textului, ceea ce a spus dumnealui este prevăzut în acest text? Nu! Și, ca atare, textul comisiei, acest text la care s-a căzut de acord de către comisie este total ambiguu. Deci, poate să fie interpretat și cum spune domnul deputat Ruse, și mulți îl vor inerpreta așa, sau cum spune domnul deputat Ana, dar unii vor refuza pentru că, o repet, ceea ce a spus dumnealui nu este prevăzut în text.

Ca atare, evident, după părerea mea, nu putem adopta acest text și v-aș ruga să optați pentru textul pe care noi l-am votat aici, în Cameră.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Domnul deputat Munteanu.

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Domnilor miniștri,

Doamnelor și domnilor deputați,

Eu nu l-aș condamna total pe domnul deputat Ana în ceea ce a spus dumnealui, pentru că, de fapt, domnia-sa a ținut să sublinieze că nu există relații de subordonare între consiliile locale și consiliul județean, ceea ce este foarte corect. Dar, îl rog și pe domnia-sa și pe dumneavoastră toți, de fapt, ca să ne gândim la maniera practică de a evita această subordonare și mai primejdioasă a consiliilor locale în raport cu Guvernul, reprezentat în cazul în speță prin Direcția generală județeană a finanțelor publice. Pentru că, de fapt, aceasta este diferența între cele două texte. În timp ce textul a ajuns până la urmă să fie formulat de Comisie, creează putința ca arbitru să fie Direcția finanțelor publice, ceea ce este foarte primejdios, dincolo, problema se pune ca arbitru, în ultimă instanță, să fie totuși un organ ales, și anume consiliul județean; consiliu județean care, însă, este obligat să aibă acea consultare prealabilă cu primarii și cu reprezentanții consiliilor locale. Pentru acest motiv, oricum este mai democratic ca hotărârea finală, într-o dispută foarte dificilă, așa cum o știu cei care în practică s-au izbit de așa ceva, și unii dintre noi am fost consilieri județeni sau locali și pentru aceasta ne permitem să facem această afirmație, este, deci, mai democratic și mai operant dacă totuși acest arbitru este organul ales, pe care îl reprezintă consiliul județean, care, însă, are obligația, conform textului Camerei, să aibă consultarea cu reprezentanții consiliilor locale și cu primarii localităților.

Pentru acest motiv este evident mai bun textul propus de Camera Deputaților.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Ana.

Domnul Gheorghe Ana:

Stimate doamne,

Stimați domni,

Ca drept de replică îmi permit să afirm următoarele...

Domnul Adrian Năstase:

Nu este drept la replică, domnule deputat, și vă rog foarte mult, stimați colegi, să facem distincție între dreptul la replică, care se exercită numai atunci când apare o chestiune de ordin personal, și o dezbatere de idei, indiferent de faptul că este citat autorul unei opinii contrare. Deci, eu v-am dat cuvântul nu pentru un drept la replică, ci pentru a vă preciza punctul de vedere în chestiunea pe care o discutăm.

Domnul Gheorghe Ana:

Vă mulțumesc.

Vreau să fac următoarele preciziuni. Am fost consilier, președintele Comisiei de buget, studii, prognoze economico-financiare.

Doi. Repartiția acestor transferuri și a sumelor defalcate, așa cum cunosc toți cei care sunt în mecanism, se face de către președintele consiliului județean, eventual de vicepreședintele cu probleme economice dar, în special, de directorul Direcției financiar-economice din consiliul județean. Primarul este cel care intervine, și intervine la acest director. Aceste transferuri, să știți că nici anul trecut, nici în anii precedenți nu s-au făcut neapărat de către directorul general al Direcției finanțelor publice județene, ci omul care a învârtit toate aceste sume a fost acest director din consiliul județean. Deci, acesta este mecanismul, simplificat la rotițele lui cele mai intime.

Eu ce am spus, și nu am fost în afara textului, fiecare consiliu local, prin lege, are acest atribut suprem - de a elabora, de a aproba și de a-și executa propriul său buget. Păi, în propriul său buget s-au avut în vedere, în mod firesc, inclusiv direcțiile sau prognozele de dezvoltare teritorială, care s-au hotărât apriori în consiliul județean. Deci, aceste resurse sunt dimensionate într-un fel și antefactum aprobate prin anteproiectele de buget. Vine consiliul județean, în plenul său, și decide: acest buget al vostru nu este bun. Nu se poate!

Deci, dacă vrem să acceptăm democrație, dacă vrem să acceptăm putere de decizie a organelor locale, apoi ele sunt cele care au acest atribut.

Mai departe. Sigur că nu vor veni în plenul lor comisiile de buget finanțe, studii, prognoze, va veni președintele care reprezintă un partid, va veni vicepreședintele care reprezintă un alt partid, va veni secretarul sau oamenii pe care consiliul local îi desemnează să participe la aceste întâlniri, la aceste negocieri. Este firesc.

De aceea, eu am susținut, în spiritul acestor idei de putere decizională și de autonomie a organelor locale, ideea pe care a îmbățișat-o Comisia de mediere - și nu din alte rațiuni.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc domnule deputat.

Domnul deputat Alecu. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Aurelian Paul Alecu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Pe mine nu m-a determinat cuvântul domnului Ana să vin la microfon, cât mai mult intervenția plăcută a domnului președinte Năstase, care demonstrează un lucru foarte important. Dânsul este un îndrăgostit al procedurii și este un lucru bun câteodată, dar noi toți care suntem aici, ne dăm seama ce înseamnă procedura când vrei să blochezi ceva. Eu mă gândesc numai la acel "de regulă", care a apărut la Legea fondului funciar și care ne-a dat și ne dă atât de mult de lucru.

Procedură, aici, înseamnă, după umila mea părere, textul și precizarea din text. De multe ori de aici am spus că nu sunt adeptul unor texte complicate în lege, aș dori simplitatea, dar este necesar ca acolo unde poate apare ambiguitatea, să fie un text cât mai complet și susțin că textul Camerei Deputaților este cel mai complet, pentru că celălalt dă loc la ceea ce se numește interpretare: "se face de consiliile locale, consiliile județene și cu direcțiile", zice textul de mediere...

Domnul Mircea Ciumara (din bancă):

Nu, "împreună cu"...

Domnul Aurelian Paul Alecu:

Ce înseamnă acest "împreună cu"...? Dacă cineva nu este acolo, ce se întâmplă? Pe când dincolo, se spune clar: "se consultă"... Consultarea aceasta înseamnă tot un "impreună cu"... Vine, când îl arde, vine când se discută, vine cu prima propunere, i se mai taie, i se mai retușează, i se mai dă, pe diferite criterii. Ajunge la o concluzie, acceptă directorul Direcției financiare, care nu este el chiar așa..., este adevărat că el are grămada mare, a împărțit-o și a zis: mai mult de atât nu am, și până la urmă se ajunge acolo, dar această precizare prevăzută în Camera Deputaților, elimină, în textul Camerei Deputaților, elimină cât se poate elimina în conjunctura noastră acuma aceste discuții alandala, unde nu există responsabilitatea. Dacă o primărie, să zicem, un consiliu este dezavantajat, într-un mod flagrant, cine este responsabil că, cine știe, prin ce minune, sau, din ce ambiții, i se dă, absolut insignifiant, față de ce dorește, departamentul ... nu știu ce..., sau omul care semnează, organismul abilitat prin reprezentantul respectiv să semneze? Or, precizarea aceea prevăzută aici, în textul Camerei Deputaților, presupun, sunt convins, de fapt, că este necesară și trebuie acceptată.

Și vin acum cu un argument, care, aș zice eu că poate fi determinant, cu condiția să-l ascultăm și să vrem să-l acceptăm. Noi discutăm bugetul. Toți ne batem să aducem bani, mai mulți acolo, mai puțini dincolo, să iau de acolo..., toți vrem să facem ceva. Trei săptămâni, patru săptămâni, o jumătate de an pierdută din lunile trecute, din anul 1996. De ce? Pentru asemenea discuții, care, neexistând sau forul sau voința sau volumul respectiv de necesități, nu se pot rezolva prin discuții care transferate și pe plan local, n-ar face decât să facem acest buget o lungă istorie de neputință a forurilor care trebuie să conducă.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc. Ar trebui, probabil, să cer dreptul la replică.

Domnul Aurelian Paul Alecu (din bancă):

După procedură, da, dar v-aș interzice, că dumneavoastră mi-ați mai interzis de câteva ori.

Domnul Adrian Năstase:

De aceasta îmi era teamă, așa că... am renunțat.

Bun. Stimați colegi, deci, să ascultăm, în final, punctul de vedre al comisiei, sau, în sfârșit, al președintelui comisiei, și punctul de vedere al inițiatorului și după aceea să decidem.

Domnul Aurel Știrbu:

S-a pus o întrebare: cum ne-a dus capul la o asemenea...

Domnul Adrian Năstase:

Da, vă rog.

Domnul Aurel Știrbu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Zău că sunt momente în care îmi este foarte greu să înțeleg anumite atitudini. Vă rog să mă iertați! Ne-am gândit să fim în conceputul descentralizării, că asta vrem cu toții. Când am venit și am abordat problema descentralizării, suntem criticați de ce am făcut lucrul acesta. Zău că nu înțeleg!

Iată ce spune textul Camerei, cine face repartizarea: "consiliul județean, împreună cu Direcția generală a finanțelor publice". Apropo de sacoșe... - așa spune în textul Camerei. Apropo, ne-am gândit, tocmai aici se vor întâmpla sacoșele de care a vorbit domnul deputat Ciumara, dacă face repartizarea consiliul județean, împreună cu Direcția generală a finanțelor, consultând primarii. Cum vine primarul la consultație? Cum a zis domnul Ciumara, la aceasta ne-am gândit.

Ce am adus noi în plus? Vă rog să fie clar: repartizarea se face de către cine? de către consiliile locale, împreună cu consiliile județene și...

Domnul Mircea Ciumara (din bancă):

Nu este adevărat. Citiți corect! ... consiliile locale, județene, împreună cu Direcția finanțelor...

Domnul Aurel Știrbu:

Când te voi întrerupe eu, să mă întrerupi și dumneata. Hai să ne respectăm!

Domnul Adrian Năstase:

Nu. Domnul...

Domnul Aurel Știrbu:

Eu am mai asistat la niște lecții ale dumitale, că n-am înțeles nimic, acolo, la "Ștefan Gheorghiu", știi dumneata?! Lasă- mă, dracului în pace să-mi spun părerea,domnule. (Râsete) Lasă-mă, să-mi spun părerea ce am de spus.

Domnul Mircea Ciumara (din bancă):

La "Ștefan Gheorghiu" n-am călcat, numai dumneata ai fost acolo. Minți!

Domnul Aurel Știrbu:

Nu, nu, eu am greșit, acolo pe..., la școala aceea de perfecționare.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat, vă rog foarte mult să vă limitați...

Domnul Aurel Știrbu:

Dar m-a chinuit destul atunci. Să mă lase în pace cel puțin acuma! (vociferări)

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat...

Domnul Aurel Știrbu:

Mă exprim cum reușesc și eu, că așa am învățat de la lectorii mei să mă exprim.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat, vă rog foarte mult, vă rog foarte mult să nu tensionați această discuție numai pentru unele amintiri pe care le aveți.

Domnul Aurel Știrbu:

Sunt frumoase unele din ele.

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog foarte mult!

Deci, în al doilea rând, vă rog, dacă aveți textul în față, să-l citiți exact așa cum este, pentru că domnul deputat Ciumara are dreptate.

Domnul Aurel Știrbu:

Nu, dar vreau să explic, domnule președinte.

Domnul Adrian Năstase:

Nu. Ce să explicați? Cum să explicați, dacă citiți textul diferit de felul în care este.

Domnul Aurel Știrbu:

Am explicat, n-am citit, domnule președinte.

Domnul Adrian Năstase:

Păi, nu l-ați citit. Deci,vă rog să-l citiți! Îl am și eu în față.

Domnul Aurel Știrbu:

Nu, dar vreau să explic.

Domnul Adrian Năstase:

Eu înțeleg să marcați un punct și să explicați un anumit lucru, dar pornind de la varianta exactă.

Domnul Aurel Știrbu:

Domnule președinte, am vrut să explic, poate n-am reușit să explic cum era prezentat.

Domnul Adrian Năstase:

Nu. Citiți textul întâi și pe urmă îl explicați, dar nu-l prezentați în mod eronat.

Domnul Aurel Știrbu:

Ce am adus nou? Am introdus și "consiliile locale". Au fost multe discuții în comisie, să le introducem, să nu le introducem? Și am zis să vină și ele. Cu ce să vină? Cu proiectele de buget pe care le au, ca să justifice de ce vor anumite sume să se repartizeze. Dacă credeți că aceasta este greșit, revenim la textul Camerei. Noi nu ținem neapărat, dar noi am gândit că este bine să facem descentralizare, să nu fie consultate organele locale, ci să vină cu proiectul de buget, să-și documenteze și să-și justifice de ce cer mai mult sau mai puțin de la această repartiție. Aceasta a fost gândirea noastră care am făcut-o. Așa că, dumneavoastră veți hotărî.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Domnul secretar de stat Cozmâncă.

Domnul Octav Cozmâncă:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Acest text a suscitat multe ore de dezbateri și în comisie și în cele două Camere. În Comisia de mediere formată, după cum știți, din 6 senatori și 6 deputați, s-a abordat pe fond această chestiune și s-au adus câteva argumente, mi se par extrem de importante, în formularea acestei decizii, acestui text comun.

S-a pornit în primul rând de la ceea ce înseamnă autonomia locală și modul în care ea se manifestă la consiliile locale și consiliile județene. S-a apreciat că textul pe care l-a votat Camera ar aduce atingere autonomiei locale, în componența cea mai sensibilă a acesteia, și anume: autonomia financiară. Ar fi o chestiune de imixtiune a consiliului județean în raport cu activitatea independentă, autonomă a consiliului local, în a-i repartiza sumele din impozitele pe salarii și transferurile. De aceea, s-a formulat acest text care, vreau să reamintesc în plenul Camerei, este în deplină concordanță cu Legea finanțelor publice, care a fost adoptată de către Camera Deputaților, iar la articolul 55 din această lege se spune foarte clar că aceste sume defalcate din impozitul pe salarii și transferurile se fac anual prin Legea bugetului de stat și aceasta o face deci, Parlamentul țării.

În al doilea rând, în Legea bugetului din 1995, aprobată de domniile voastre, la art.26, se spune clar cum se fac aceste repartizări ale sumelor din impozite și transferuri, exact în formularea pe care o cuprinde textul comun, adoptat de către Comisia de mediere. Deci, se face la nivelul județului, de către reprezentanții consiliilor locale, în speță, primarii, președintele consiliului județan și direcția de specialitate a consiliului județean și Direcția finanțelor publice de la nivelul județului.

Vă rog să observați că aceste sume defalcate, de fapt nu constituie practic integral bugetul, sunt veniturile locale, și în completarea acestor venituri locale, realizate din impozite și taxe locale, vin sumele defalcate din impozitul pe salarii, cărora le stabilește destinația concretă consiliul local respectiv, și transferurile de la bugetul statului, care sunt cu destinație precisă.

În plus față de textul care este în proiectul bugetului pe acest an, la art.27, s-a adăugat, în partea finală a acestui text, "pe baza proiectului de buget al fiecărei unități administrativ-teritoriale", deci, pe baza justificării concrete date de către fiecare comună, oraș și municipiu, privind sumele necesare la nivelul localității respective.

Nu în ultimul rând, vreau să adaug și faptul că după adoptarea acestui text, Federația primarilor de municipii, Federația primarilor de orașe au înaintat proteste foarte clare, vehemente, în legătură cu acest text de articol, susținând faptul că de fapt este o încălcare a principiului autonomiei locale și încercarea de a fi subordonați, în speță, unui alt organism deliberativ, de la nivel de județ.

În ultimul rând, vă rog, membrii comisiei... și au fost reprezentate practic aproape toate formațiunile politice din Parlament, din Senat și Cameră au adoptat acest text, după cum observați, în unanimitate.

În consecință, noi, Executivul, susținem acest text, care, de fapt, anul trecut a fost și aplicat și la două treimi sau peste două treimi din județe nu au fost probleme...

Domnul Corneliu Constantin Ruse (din sală):

... Au fost la câteva...

Domnul Octav Cosmâncă:

Au fost la câteva județe, domnule deputat, dar la marea majoritate a județelor nu au fost probleme, el a funcționat în condițiuni normale și credem că este un text care corespunde situației actuale și nu există riscul de a fi atacat acest text la Curtea Constituțională.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc. Domnule Ruse, ați vorbit de două ori deja...

Domnul Corneliu Constantin Ruse (din sală):

Nu vă supărați. L-am întrebat pe domnul secretar de stat cine emite actul, cine semnează actul de repartiție și cum se face transferul de la bugetul de stat discutat acum, la comuna Gheboaia?

Domnul Adrian Năstase:

Da. Domnule Cosmâncă, puteți să răspundeți?

Vă rog să luați loc!

Domnul Octav Cozmâncă:

Domnule președinte, aceste sume defalcate și transferurile sunt deci, nominalizate pe total județe în Legea bugetului. Procesul-verbal sau acest protocol în care se discută la nivelul tuturor primarilor din comune, orașe, municipii și președinților de consilii județene se semnează de președinte și de directorul general al Direcției finanțelor publice. (vociferări)

Domnul Adrian Năstase:

Are cuvântul pentru un drept la replică domnul deputat Ciumara. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Mircea Ciumara:

Domnule președinte Știrbu, dacă spunem: "consiliile locale, împreună cu consiliile județene și direcția...", înseamnă că o decizie finală o iau consiliile locale. Dacă spuneți: "consiliile locale și județene, împreună cu direcția"..., decizia o ia direcția. Mutarea cuvântului "împreună" schimbă total însăși finalizarea și cine semnează, cum spune domnul Ruse. De aceea, am încercat să vă ajut, prietenește, să corectați exprimarea, ca să se înțeleagă ce spuneți și am primit niște insulte gratuite și false. Regret, domnul... Eu nu vreau să mă cobor la acest nivel. Rugămintea mea este să citiți textul.

Domnul Ruse, la Ploiești, a spus despre Octav Ciumara și Mircea Cosmâncă, fiindcă am colaborat foarte bine la această lege.

Domnule ministru, acest partid al nostru a declarat de 6 ani de zile că va sprijini orice inițiativă democratică a Guvernului și ne vom împotrivi la orice inițiativă care, după noi, nu este democratică.

Ținând seama de modificarea articolului 1 și de modificarea de aici, în care dați toată repartiția în mâna direcției județene, redevenim Mircea Ciumara și Octav Cosmâncă, două părți adverse și ireconciliabile.

Mulțumesc. (vociferări)

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat...

Domnul Aurelian Paul Alecu (din sală):

Doar o întrebare să-i pun domnului Cosmâncă.

Domnul Adrian Năstase:

I-o puneți după aceea.

Domnul Aurelian Paul Alecu (din sală):

Este pentru textul acesta, ca să mă lămurească.

Domnul Adrian Năstase:

Nu, este suficient. Vă lămurește domnul Ciumara.

Da, vă rog, chestiune de procedură.

Domnul Aurelian Paul Alecu:

Deci, nu este neapărat de procedură, însă totuși, ca o procedură, l-aș întreba pe domnul ministru: în situația în care un consiliu local, prin reprezentantul lui, primar sau șeful Comisiei economice de la consiliul respectiv, dacă nu este mulțumit, dacă ceea ce i se dă nu-i dă posibilitatea să realizeze ce are de gând să facă, ce face el acuma? Nu semnează. Or, documentul...care spune că intră în vigoare cu semnătura consiliului local, județean, direcție de finanțe, dacă nu este o ștampilă și o semnătură acolo, aceasta ce înseamnă? Că partea respectivă nu acceptă punctul de vedere, și atunci, unde este centralizarea? Acolo unde-i spun, prin textul Camerei Deputaților, discutați, înțelegeți-vă și ajungeți la o concluzie pe care o acceptați, sau mergând până la ideea, îi stabilesc într-un cvorum, îi pun un proces-verbal, îl semnează doi oameni, președinte de consiliu și direcție financiară la nivel de județ, și zicem: și cu asta, basta, am semnat discuțiile și vorbiți și voi câte un minut, ca să spuneți ceva la microfon în sala aia mare. Păi, asta este centralizarea, în care facem de fapt ceva formal, pe când dincoace, se duce, cu traistă sau mai fără traistă, să sperăm că primarii care vor veni, probabil mai mulți de ai dumneavoastră, nu vor mai folosi traista și va fi bine. (vociferări)

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Nica.

Domnul Ilie Nica:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Impresia noastră este că cele două comisii de mediere, prin textul comun, ne-au pus în fața unei soluții care modifică radical filozofia acestor transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale. În fapt, am impresia că această soluție merge pe următoarea idee: sumele defalcate din impozitele pe salarii și care să rămână la consiliile locale, practic, se anexează impozitelor și taxelor locale, și în acest caz se poate vorbi numai despre o decizie a consiliului local privind repartizarea acestor sume pe capitolele bugetului local respectiv. Sumele transferate de la bugetul de stat revin oarecum consiliului județean, acesta însă având numai o decizie formală în ce privește repartizarea acestor sume, întrucât ele vin deja de la bugetul de stat, repartizate clar: pentru acoperirea unor diferențe de tarife, pentru protecție socială ș.a.m.d., deci, pe capitole precise, consiliului județean și direcției finanțelor rămânându-le doar sarcina ca să repartizeze apoi pe localități, în funcție de cei care trebuie asistați social, sau de acoperirea tarifelor ș.a.m.d.

Deci, aceasta ar fi filozofia acestei soluții a comisiilor de mediere. Nu știu dacă din acest punct de vedere suntem pregătiți să trecem la această soluție nouă, pentru că până acum am mers, cel puțin, pe acest punct de vedere. La nivel național și respectiv mai jos, la nivel județean, colectăm o anumită sumă de bani, și în funcție de o tablă de priorități, destinăm această sumă de bani. Așa se face că, de exemplu, la nivel național se destinează unui județ o sumă, de exemplu, mai mare decât contribuția pe care el o are la constituirea bugetului național sau invers, o sumă mai mică ș.a.m.d. De ce? Pentru că prin bugetul de stat facem o politică națională de dezvoltare a zonelor. Așa se poate proceda și la județ. Din această sumă care se adună în bugetul județean se stabilește: în acest an dezvoltăm, să zicem, un anumit sector de drumuri, sau o rețea ș.a.m.d. într-o parte a județului, urmând ca în anul următor să intervenim în altă parte a județului.

Repet, în acest moment, mi se pare că soluția comisiilor de mediere vine, cel puțin, prea devreme, nu suntem suficient de pregătiți în acest sens.

Impresia mea este că lăsând acești bani să rămână la locul de unde ei sunt produși, putem să înregistrăm o disipare a sumelor respective, așa încât suma ca atare să nu se concretizeze efectiv într-o schimbare în ce privește investițiile în localități, mă rog, în anumite zone ale țării.

Din aceste motive am pleda pentru filozofia pe care am avut-o până acum în ce privește aceste alocații bugetare și, în consecință, să rămânem pe textul Camerei Deputaților. (aplauze sporadice)

Domnul Adrian Năstase:

Domnul Birtalan Akos. Aveți cuvântul, domnule deputat. Vă rog să clarificați situația.

Domnul Ákos Birtalan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Nica a vorbit mai înainte de filozofia noastră, pe care ar trebui să o păstrăm. Bineînțeles că până la ora actuală avem mai multe filozofii în ceea ce privește finanțele publice locale, cel puțin avem vreo patru variante. Știți dumneavoastră foarte bine, este în vigoare Legea nr.10 din 1991 a finanțelor publice și prevede ceva în acest domeniu.

A trecut de Camera Deputaților varianta proiectului, deci, deocamdată proiectul Legii finanțelor publice care dorește să modifice legea sus menționată, are o altă filozofie. Avem în față Legea administrației locale, adică avem o lege a administrației locale, cu o concepție, avem modificarea Legii administrației locale, cu o altă concepție și bineînțeles că avem un raport de mediere, despre care trebuie să discutăm, în care sunt două concepții foarte clare: una a Camerei Deputaților și una a Comisiei de mediere. Este greu să alegem și sincer vă spun că dintre cele două variante, mie nu-mi convine nici una, dar trebuie să alegem dintre ele una.

Nu-mi convine nici varianta Camerei Deputaților și nu mi-a convenit atunci când am discutat acest lucru, pentru că nu sunt de acord cu mențiunea că, consiliul județean decide, pe baza consultării, numai, deci numai a consultării primarilor și a reprezentanților consiliilor locale, pentru că nu este bine acest lucru. Din acest punct de vedere, este mai bună partea de final a textului propus de Comisia de mediere, și anume: "decide pe baza proiectului de buget al fiecărei unități administrativ-teritoriale", bineînțeles, conform Legii finanțelor publice, trebuia menționat aici, întocmit în condiție de autonomie, că așa spune astăzi Legea nr. 10 a finanțelor publice. Deci, nici aceasta nu este chiar bine formulat bineînțeles. Dar problema de fond și răspunsul dat de domnul secretar de stat că decizia, în final, se realizează și se materializează printr-un protocol, este o invenție.

Să fim foarte bine înțeleși astăzi și anul l995 a fost o invenție acest lucru, că s-au înțeles consiliile locale, împreună cu consiliile județene și au semnat un protocol. Acest lucru este ilegal, nu este prevăzut nici în Legea nr. 10 a finanțelor publice, astăzi în vigoare, nici în Legea administrației locale, astăzi în vigoare. Alte legi nu există în acest domeniu, care să reglementeze...și nici în bugetul de stat, pentru că în bugetul de stat, în Legea bugetului de stat pe 1995, nu se dă metodologia- cum se face repartizarea, decât o idee se lansează. Deci, să fim foarte bine înțeleși din punctul de vedere al protocolului.

Problema de fond, până când avem de a face cu un buget în care sursele sunt limitate și până când nu se realizează finanțarea normativă, deci, până când nu funcționează, de exemplu: grădiniță, număr de copii, atâția bani, indiferent că este vorba de consiliul local din comuna nu știu care sau din orașul nu știu care...,

Domnul Adrian Năstase:

Care dintre texte...

Domnul Ákos Birtalan:

Până atunci nu ajungem la... - imediat, domnule președinte - nu ajungem la o rezolvare efectivă a problemei.

Din acest punct de vedere, consider că e bine să optăm, dintre cele două variante, pentru varianta care este mai clară din punctul de vedere al deciziei asupra surselor. Și această variantă este cea a Camerei Deputaților, pentru că aici se spune cât se poate de clar cine decide, consiliul județean, și nu este vorba despre întregul buget local al unei comune, sau al unui oraș, ci este vorba despre sumele transferate și defalcate.

Deci, cu toate că nu este o variantă perfectă, nici din punct de vedere funcțional, varianta Camerei Deputaților - și repet acest lucru - cred că ar fi mai bine, pentru claritatea problemei, să decidem în acest fel.

Mulțumesc frumos.

Domnul Gavril Dejeu (din bancă):

O întrebare.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Stimați colegi,

Nu, domnule Dejeu, am o rugăminte. Am discutat suficient. Eu vă propun să trecem la vot. Să nu vă supărați, dar nu are rost să reluăm acum toată discuția despre autonomia financiară locală. S-au discutat aceste lucruri la momentul potrivit, acuma avem de făcut o alegere între două texte, fiecare știe cum va vota.

Deci, rugămintea este să reflectați asupra votului pe care îl veți da. Aveți de ales între varianta propusă de către comisie, deci, textul comun, și dacă acest text nu va fi acceptat, atunci, per a contrario, înseamnă că va fi menținut textul Camerei Deputaților.

Rog chestorii să invite pe toată lumea în sală.

Vă rog să luați loc în sală.

Da. Deci, stimați colegi, voi supune la vot textul comun și vă rog să rețineți, fie acest text va fi aprobat, fie, dacă nu va fi aprobat, atunci, implicit, rămâne valabil textul adoptat inițial de către Cameră.

Supun votului dumneavoastră textul comun propus de comisia de mediere la punctul 81.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 37 de voturi pentru, insuficiente pentru adoptare.

Rămâne, deci, valabil textul Camerei.

Punctul 89 din raport.

Domnule deputat, am stat două ore la textele acestea. Deci, vă rog foarte mult, dacă se poate, mai avem o oră..., vă rog foarte mult să rețineți, mai avem încă două texte de mediere și pe acesta de finalizat. Dacă mai aveți probleme de fond, le discutăm cu altă ocazie, eventual proiecte de modificare a legii... Vă rog foarte mult.

Domnul Madaras Lázár:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Onorată Cameră, nu aș fi vrut să intervin, dar soluția dată de comisia de mediere este în afara oricărui regulament. Despre ce este vorba? Și Senatul și Camera Deputaților au decis ca prefectul să fie ajutat de un subprefect, și în cazul Bucureștiului de doi subprefecți, și nu aveau ce media. Cu toate acestea, comisia de mediere vine cu o soluție cu totul alta, în care se spune că prefectul va fi ajutat de unul sau doi subprefecți, și în cazul Bucureștiului, de trei subprefecți. Este o soluție complet alta decât a adoptat și Senatul și Camera Deputataților. Este în afara oricărui regulament.

În concluzie, nu am altă propunere decât că trebuie respinsă. Este imposibil de acceptat. Dacă acceptăm asemenea lucruri, comisia de mediere să vină cu un text cu totul altul decât s-a adoptat și de Senat și de Camera Deputaților, atunci este suficient ca o comisie de mediere să facă o lege complet nouă.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Din punct de vedere procedural, lucrul acesta este posibil, pentru că, altfel, ar însemna să nu mai acceptăm niciodată texte comune. Deci...

(Domnul deputat Ioan Ghișe face comentarii)

Păi textul comun, sigur ... Domnule, eu nu știu, eu nu pun în discuție soluția. Putem să punem 15 viceprimari, dar chestiunea de principiu...

(Domnul Ioan Ghișe comentează în continuare)

Vă rog să observați că textele comune..., în practica noastră sunt alte texte, adeseori, decât cele de la... Adeseori este vorba de chestiuni de fond. Deci, vă rog foarte mult, nu are rost să...

Domnul Ioan Ghișe (din bancă):

Acesta este text comun?!

Domnul Adrian Năstase:

Este text comun, al membrilor comisiei. Știți foarte bine că practica comisiilor de mediere a fost aceasta ca, uneori, să se vină cu o variantă diferită de cea...

Domnul Ioan Ghișe (din bancă):

Dacă spune o comisie un subprefect..., dacă spune cifra 1, dumneavoastră spuneți 2 și mediați 2...

Domnul Adrian Năstase:

Da, domnule, este adevărat. Dar au existat situații în care s-a găsit, datorită filozofiei generale a discuției respective, că o altă soluție este potrivită, și dacă dumneavoastră nu o... Iertați-mă, deci, stimați colegi, problema este simplă, dacă nu veți accepta soluția comisiei, atunci puteți, respingând-o, să reveniți la formula Camerei.

Domnul Ioan Ghișe:

Dar nici nu putem supune la vot, procedural...

Domnul Adrian Năstase:

Se poate, cum să nu! Vă rog foarte mult.

Domnul deputat Dobrescu. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Răsvan Dobrescu:

Rolul unei comisii de mediere este fie să adopte textul votat de una din Camere sau textul votat de cealaltă, sau să adopte un text comun, atunci când există divergență între soluțiile adoptate de cele două Camere.

În cazul de față, nu există divergență de fond între soluția Senatului și soluția Camerei. Prin urmare, un text comun nu se justifică aici, pentru că nu este vorba de un text comun, ci este vorba de un text nou. În realitate, deci, ceea ce vi se prezintă sub denumirea de text comun nu este un text comun, ci un text nou. Comisia de mediere a venit cu o altă soluție, diferită de soluția pe care au adoptat-o Camera și Senatul. Deci eu sunt de acord cu domnul deputat Ghișe că, în cazul de față, textul comisiei de mediere nici măcar nu poate să fie supus la vot și că urmează să adoptăm fie textul Senatului, fie textul Camerei, între care nu există decât o mică deosebire de formulare. Deci Senatul adaugă, la textul Camerei, că: "prefectul este numit prin Hotărârea Guvernului". Această situație, deci modalitatea de numire a prefectului lipsește din textul Camerei. Noi avem de optat între textul Senatului și textul Camerei, iar textul comisiei de mediere nici nu ar trebui pus la vot.

Domnul Adrian Năstase:

Punctul de vedere al comisiei? Domnul deputat Nica.

Domnul Ilie Nica:

Domnule președinte,

Nu reiau ideile prezentate de colegi în discursurile anterioare, spun doar că le împărtășesc.

Textul pe care ni-l propune comisia are încă o lacună: nu mai stabilește și cine hotărăște ca într-un județ să fie un subprefect sau doi subprefecți și după ce criterii va hotărî ca într-un județ să fie un subprefect sau doi subprefecți. Aceste lucruri ar fi trebuit, totuși, stabilite aici prin lege, și nu lăsate la latitudinea deciziei guvernamentale, fără a se indica măcar criteriile pe care să le utilizeze în stabilirea numărului subprefecților. De aceea, sigur, propunerea noastră este să rămânem la textul Camerei, care este, cel puțin din acest punct de vedere, mai clară.

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Putem să facem o discuție de procedură, dar nu mai este în sală domnul deputat Alecu, deci nu are rost să continuăm această discuție.

(Amuzament)

Pe fond, am impresia că lucrurile sunt clare, așa că, pentru a nu le complica, am să supun la vot textul comun propus de către comisia de mediere, pentru că, altfel, am intra într-o discuție mai amplă privind validitatea acestui raport și nu cred că este util să facem acest lucru. Dar, pe fond, dumneavoastră veți ști care este soluția pe care să o adoptați și putem să ajungem la formula care ne convine, în funcție de votul pe care îl veți da cu ocazia exercitării dreptului de vot în legătură cu punctul 89. Deci supun votului dumneavoastră textul comun, propus de către comisie la punctul 89.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 13 voturi pentru, insuficiente pentru adoptare.

Deci textul Camerei a fost menținut.

Punctul 90 din raport. Dacă sunt observații? Dacă nu, supun votului dumneavoastră propunerea comisiei, de la punctul 90.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, punctul 90 a fost adoptat.

Rog chestorii să invite în sală toți colegii, pentru votului final la acest raport, fiind vorba de o lege organică.

Îl rog pe domnul președinte Știrbu să facă o precizare, de fapt o rectificare a textului.

Domnul Aurel Știrbu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

La pagina 89, la alin.1, care urmează, când s-a bătut la mașină de către corpul tehnic, s-a uitat să se continue fraza, adică a doua teză, care a fost comunicată și Senatului, că și acolo a mers același raport, și dânșii au aprobat-o. Vă rog să-mi permiteți să citesc, ca să vă dați seama de ce este necesar s-o aprobăm noi. În contextul legii se vorbește, în multe locuri, despre secretarii consiliilor comunale, orășenești ș.a.m.d., care, potrivit legii, ei sunt secretari ai comunelor, ai orașelor, ai municipiilor...

Domnul Adrian Năstase:

Domunle Știrbu, care este textul?

Domnul Aurel Știrbu:

Deci, în continuare, ar suna în felul următor, în consecință sintagma: "secretar al consiliului local sau județean", din cuprinsul legii, se înlocuiește, după caz, cu sintagma: "secretar al comunei, orașului, sectorului, municipiului București sau al județului".

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Deci rog să fie corectată această formulare, conform precizării pe care a făcut-o domnul președinte Știrbu.

Stimați colegi,

Avem două posibilități: să încercăm să facem votul la acest raport acum, sau să discutăm și raportul comisiei de mediere la Legea nr. 70 și să facem votul, în final, pentru cele două. Cred că această variantă ar fi mai bună, dar, în orice caz, fiind vorba de legi organice, să încercăm, pentru finalul ședinței noastre, să invităm cât mai mulți colegi, astfel încât să putem vota în condiții corespunzătoare de cvorum.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 9 décembre 2022, 14:03
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro