Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 9, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 09-05-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 9, 1996

  1. Continuarea dezbaterilor la proiectul Legii telecomunicațiilor

Ședința a început la ora 8,50.

Lucrările au fost conduse de domnul Marțian Dan, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Ovidiu Cameliu Petrescu șI Emil-Livius-Nicolae Putin, secretari.

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Începem lucrările din dimineața zilei de 9 mai 1996 și mai întâi, dați-mi voie să vă aduc la cunoștință situația participării la lucrări.

Din 341 de deputați câți numără în prezent Camera, și-au înregistrat participarea la lucrări pe listele de prezență 223. Absentează 118. Din aceștia, 13 au primit diferite însărcinări conform prevederilor Regulamentului și se găsesc în imposibilitatea de a fi prezenți la dezbaterile din plen.

Cvorumul de lucru este de 171 de deputați.

Așa cum cunoașteți, în cursul zilei de marți noi am rugat comisia care a analizat în fond, respectiv Comisia pentru industrii și servicii, să examineze câteva din alineatele unor articole care au constituit sursa unor dezbateri și a unor abordări diferite în cadrul lucrărilor în plen ale Camerei Deputaților.

Primul din aceste amendamente care am înțeles că au fost difuzate tuturor colegilor, se referă la art.4, alin.2.

O să-l rog pe domnul președinte Mihail Părăluță ...

Domnul Mihail Părăluță (din sală):

Mai bine domnul Bivolaru.

Domnul Marțian Dan:

... sau pe domnul Bivolaru, să ne prezinte soluția la care a ajuns comisia împreună cu inițiatorul și cu, bănuiesc, autorii amendamentului.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Ieri, în cadrul lucrărilor în comisii, împreună cu colegi din Comisia pentru buget, finanțe și bănci, cu colegi de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, cu colaboratori atrași de pe lângă Procuratura Generală, domnul procuror general, și cu inițiatorul am luat din nou toate problemele ridicate și impuse de către Cameră în legătură cu alineatele sau textele respective.

La art.4 alin.2 s-a convenit următorul lucru, art.4 alin.2 fiind cel referitor la interceptarea convorbirilor: în primul rând, s-a convenit că nu ne putem limita numai la interceptarea convorbirilor, fiind vorba de o gamă mai largă, și anume de tipul de comunicări care se fac prin mijloacele respective de telecomunicații.

În acest sens, există două legi care sunt votate de noi și care stipulează destul de clar care sunt aceste tipuri de comunicări care pot fi interceptate: Legea apărării naționale și Legea poliției.

De asemenea se mai fac câteva prevederi și în proiectul de modificare a Codului de procedură penală, referitor la acest lucru, texte care deja au trecut prin Cameră și au fost votate. Ne-am sprijinit și pe aceste texte.

În final, textul care s-a propus, în comun, pentru art.4 (2) este următorul: "Convorbirile sau comunicările efectuate prin orice mijloace de telecomunicații pot fi interceptate numai în cazurile prevăzute de lege, de către organe autorizate în condițiile legii, pe baza mandatului emis de un procuror desemnat de procurorul general sau, după caz, de prim-procurorul Curții de Apel", soluția cu prim-procurorul Curții de Apel fiind soluție din Codul de procedură penală.

Domnul Gavril Dejeu: (din sală)

În text este numai "procurorul Curții de Apel".

Domnul Marțian Dan:

Da. Este o modificare: "prim-procurorul Curții de Apel"; noi avem "procurorul".

Domnul Ioan Bivolaru:

Este o greșeală. Scuzați greșeala. Trebuie scris "prim-procurorul Curții de Apel".

Acesta este textul propus de comisie, în final, pentru Cameră.

Și mai sunt și altele.

Domnul Marțian Dan:

Bine, mulțumesc. Da, evident. Prima dată va trebui să vedem în legătură cu acest amendament și după aceea, evident, că vom discuta și pe celelalte care au fost obiect de analiză în cadrul comisiei.

Domnul Nestor Călin dorește să intervină.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Nestor Călin:

Domnilor,

Textul, așa cum a fost formulat și la care, evident, s-au făcut eforturi, s-a muncit, este criticabil. Și iată de ce. Se spune așa: "Convorbirile sau comunicările efectuate prin orice mijloace de telecomunicații pot fi interceptate ..." Dar cele prin corespondență, prin scrisori sau prin semnale Morse?

Din sală:

Acelea sunt în Legea poștei ...

Domnul Nestor Călin:

Lăsați Legea poștei, pentru că este vorba tot de comunicații. Și Constituția, în mod egal, stabilește anumite precauțiuni și anumite garanții pentru cetățean. Asta-mi amintește de anecdota când ostașul, fiind în post, este întrebat de secrete militare, spune că nu poate să le divulge, unele din ele, pe altele le spune, iar când este întrebat de numărul de la bocanci, pe acela nu-l spune, că este secret militar. Cam așa, în ipoteza asta suntem noi aici.

Domnilor,

Eu sunt împotriva acestui text de lege și, așa cum este formulat, după părerea mea, nu poate fi votat. Există o abatere evidentă de la principiul care este înscris în Codul de procedură penală, în art. 98. Pentru că criteriul de acolo și care trebuia avut în vedere este acela al interesului cauzei penale respective. Nu cauze mari, sau cauze mici; când este în interesul cauzei penale. Păi, o infracțiune de proxenetism poate să ne ducă la elementele unei infracțiuni de siguranță națională. Și atunci, eu zic că acest criteriu trebuie adoptat și nu altul. Eu nu îndrăznesc să vă rețin și cu alte argumente. Cred eu că nu am răspuns la cerințele legii. Și dați-mi voie să vă reamintesc că acum două zile s-au făcut tot felul de argumentări, dar foarte puține s-au făcut pe text de lege, pentru că noi trebuie să pornim de la dezvoltare ideilor noastre, de la principiile legale și textul de lege deja existent. Acesta este numai art.98 din Codul de procedură penală și referirile la el au fost foarte puține.

De aceea vă rog să aveți în vedere și ce v-am spus. (Rumoare)

Domnul Marțian Dan:

Da. Este un punct de vedere. Domnul deputat Dejeu dorește să intervină și după aceea domnul deputat Ion Dinu.

Domnul Gavril Dejeu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am mai afirmat zilele trecute că ne găsim într-un domeniu dificil.

Cred că dacă ar mai sta comisia zile întregi asupra lui, încă, poate, nu s-ar găsi soluția ideală. Dar, pentru că este atât de greu de adoptat un text din acest domeniu, trebuie să acceptăm soluția cea mai apropiată de realism, dacă vrem să spunem așa.

ȘI, gândită prin prisma tuturor posibilităților, soluția adoptată se apropie, mi se pare, cel mai mult de o variantă acceptabilă.

Vreau să învederez însă o deficiență a textului și ea se transformă într-o întrebare pentru inițiator, comisie: cine apreciază expresia "după caz", în cadrul alternativei între delegarea desemnată de procurorul general sau delegarea desemnată de prim-procurorul Curții de Apel? Unde există criteriile de selecție, respectiv de departajare, între cele două competențe de delegare?

O a doua problemă pe care o pun numai ca temă de reflecție atât pentru prezent, cât mai cu seamă pentru viitor, în contextul acestui text pe care urmează să-l adoptăm, este următorul lucru. Se face trimitere la lege și se spune: "Se vor putea intercepta convorbirile telefonice și alte mijloace de telecomunicații în baza legii". Știți foarte bine, stimați colegi, legea acoperă și trebuie să acopere spectrul total și larg al activității socio-economice, culturale și așa mai departe, dintr-o societate.

Prin acest text, impunem, într-un fel, legiuitorului ca, pe viitor, cu prilejul adoptării fiecărei legi în domeniu, să aibă în vedere această idee. Dacă așa stau lucrurile, sigur că ea este o teză, o gândire, în principiu, acceptabilă. Rămân însă în discuții și descoperite, după părerea mea, unele aspecte ale activității socio-economice, mai ales în domeniul activității justiției, care au fost eliminate din textul inițial care priveau într-adevăr numai un compartiment restrâns al activității de cercetare penală și de judecată, și anume stabilirea domeniilor în câmpul infracțional în care să se permită utilizarea acestor mijloace de probă.

Distinsul coleg Nestor a făcut trimitere la art.98 din Codul de procedură penală. Vreau să învederez că între posibilitatea legală a interceptării convorbirilor telefonice sau altor mijloace de comunicare, așa cum este concepută de acest text, și modul în care este tratată problema mijloacelor de probă în procesul penal este o deosebire fundamentală. Fiindcă utilizarea mijloacelor prevăzute de art.98 poate cuprinde numai o parte din înregistrările sau interceptările comunicațiilor. Restul, de pildă, într-o adunare oarecare se înregistrează pe o bandă video o convorbire, poate fi socotit ca mijloc de probă, potrivit dispozițiilor din art. 98, făcut de noi. Este cu totul altceva, pentru că substanța a tot ceea ce discutăm noi aici este o referire directă la art.28 din Constituție, și anume în ce măsură restrângem libertatea individului de a se exprima necontrolat și necenzurat în societate. Deci, este cu totul altceva.

Or, vă rog să binevoiți a observa că există, într-adevăr, domenii tratate de legislația penală actuală. Ș-a remarcat, de pildă, să zicem domeniul drogurilor, domeniul folosirii otrăvurilor cu consecințe de masă, otrăviri de surse de apă sau surse de alimentare și alte aspecte grave pentru viața socială, unde și pentru care, într-adevăr, s-ar justifica sau s-ar explica și folosirea acestor mijloace de probă. Ele mi se pare că rămân în afara cadrului de legiferare, dacă adoptăm textul nostru așa cum este.

Am ținut să subliniez acest lucru numai pentru a atenționa atât comisia, cât și inițiatorul.

Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat.

Are cuvântul domnul deputat Ion Dinu și după aceea domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner va urma la cuvânt.

Domnul Ion Dinu:

Domnule președinte,

Stimați oaspeți,

Stimați colegi,

Primiți mărturisirea că nu mi-e ușor deloc. (Rumoare)

Indiferent cum a fost alcătuirea inițială și amendamentul adus, nu poate să-mi fie ușor. Și, cerându-vă iertare, invoca o singură strofă, că atât are, o înțelepciune profundă a lui Blaga, permiteți-mi să v-o reamintesc. (Rumoare , comentarii)

N-aveți decentă?!

Domnul Marțian Dan:

Vă rog, vă rog ... Domnule Dinu! Stimați colegi, vă rog să nu mai dăți replici de pe loc, pentru că dacă doriți să intrați în polemică cu domnul deputat Dinu, vă rog s-o faceți de la tribună. Vă rog.

Domnul Ion Dinu:

"Ușor nu-i nici cântecul/Zi și noapte ușor nu-i nimic pe pământ/Roua dimineții e lacrima privighetorilor. Ce se osteniră toată noaptea cântând".

Pentru fiecare dintre dumneavoastră, indiferent că zâmbiți sau râdeți - vă veți califica singuri această atitudine -, acest mare adevăr ne stăpânește. Nu ne e ușor să uităm o prevedere din Constituția pe care noi am votat-o. Mă refer la art.28: "Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice și al celorlalte mijloace de comunicare este inviolabil". Nu e singura prevedere foarte puternică și care se impune prin forța a ceea ce spune, s-o respectăm.

Avem, deopotrivă, art.50 al aceleiași Constituții.

Domnul Mihail Olteanu (din sală):

49, alin.l ...

Domnul Ion Dinu:

Aveți cuvântul după aceea. Îl cereți domnului președinte.

Eu am un mod al meu de a gândi, deficitar față de ...

Domnul Marțian Dan:

Domnule Dinu, vă rog foarte mult nu vă mai abateți ...

Domnul Ion Dinu:

Art.50, alin.1 are exprimarea: "Fidelitatea față de țarăeste sacră". Este o exprimare cu aceeași forță, ca și a art.28. Constituția noastră pe care ne rezemem mereu, mereu gândirea, este adoptată în noiembrie 1991. Ne apropiem de 5 ani.

Pe plan mondial, sigur că se respectă drepturile fundamentale ale oamenilor, dar, deopotrivă, trebuie respectate și obligațiile care le revin oamenilor care-și strigă tot timpul drepturile.

De aceea, fără să concedez, nu pot să am aceeași fermă opunere pe care am avut-o aici în dezbatere, de o manieră publică, de a avea împotrivire. Concedez pe rațiunea că nu mai pot obstacula în situația actuală ca acest text să treacă.

Am, însă, două rugăminți. Îl rog pe colegul care vorbea adineauri de art.51 și zicea că este vorba de Legea apărării. Nu, domnule coleg, este vorba de Legea siguranței. V-a scăpat.

În al doilea rând, fără să preiau, fără să împrumut, n-o fac de obicei, referirea colegului și prietenului Dejeu: "după caz" este o exprimare echivocă și trebuie să ni se dea relația cuvenită de către cei care au alcătuit textul, ca să știm ce au înțeles prin exprimreas "după caz".

Deci, cu aceste două precizări, trec la o a doua idee. Permiteți-mi, așa cum ați face-o fiecare dintre dumneavoastră, să am o modestă, să zic așa, apreciere, asupra alcătuirii textului, de data aceasta, ca formă. Deci: "Convorbirile sau comunicările efectuate prin orice mijloace de telecomunicații pot fi interpretate numai în cazurile" eu zic "expres prevăzute de lege"; ca să marcăm încă o dată semnificația limitării numai pe situațiile anume care se legitimează. Deci, adăugarea cuvântului "prevăzute de lege, de către organe autorizate ..."; nu e mai bine "organele"? "...organele prevăzute în condițiile legii, pe baza mandatului ...."; și eu zic: "... în baza mandatului emis de un procuror desemnat de procurorul general sau, după caz", ... cu explicarea care ..., sau eventual dăm deoparte acest "după caz", care este echivoc ... "de procurorul Curții de Apel".

Deci, vă rog să binevoiți să apreciați propunerile pe care le-am făcut și, evident, aș fi bucuros dacă această comisie, care s-a distins printr-o participare care mă face să nu uit modul în care noi am colaborat cu obiectivitate, cu bună-credință și cu interes comun în anumite laturi, la anumite propuneri făcute nu numai de mine, ci de toți, dumneavoastră, ar achiesa și am face o alcătuire comună.

Domnul Marțian Dan:

O să vă rog să-mi dați textul. Eu am reținut câteva pasaje în care dumneavoastră propuneți completări sau nuanțări ale redactării, dar poate că nu le-am reținut pe toate.

Are cuvântul domnul deputat Șerban Rădulescu-Zoner.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Domnilor miniștri,

Domnule procuror,

Nu mai are rost să mai vin să motivez amendamentul pe care vi-l propun, pentru că motivația am făcut-o în ședința precedentă.

Ca atare, v-aș ruga să vă aplecați cu atenție asupra amendamentului și, dacă sunteți de acord sau poate considerați că este perfectibil, să-l luați în discuție.

"Pe parcursul urmăririi penale, pentru săvârșirea infracțiunile prevăzute în articolele: 155-163, 175-176, 211-212, 279 și 312 din Codul penal, comunicațiile sau varianta comisiei poate este mai nimerită) pot fi interceptate de organele abilitate de lege, pe baza autorizării motivate, în condițiile legii, a unui procuror ..." și urmează textul comisiei, care este mai bun decât ce am spus eu să spun; eu pusesem după "procuror" punct. Și varianta sau textul prezentat în această ultimă parte a alineatului prezentat de comisie este, evident, preferabil.

Eu vă rog să vă gândiți numai la asta: dacă nu e mai bine - și eu propun acest amendament - să fie enumerate infracțiunile pe baza articolelor din Codul penal. Intră și traficanții de droguri la care s-a referit domnul procuror, intră și toate infracțiunile împotriva siguranței naționale, intră și tâlhăria ... Totuși, este un text precis. Dacă eu, care nu sunt jurist, am scăpat unul din articolele importante din Cod, v-aș ruga să mă ajutați și să adăugați unde considerați că mai este cazul de menționat vreun articol din Codul penal.

Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă rog să reflectați.

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat.

Am o singură chestiune. În cursul zilei de ieri, n-ați avut posibilitatea să dialogați cu comisia și cu inițiatorul, când s-au examinat aceste ...?

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Și eu fac parte dintr-o comisie și în această comisie s-a discutat un lucru foarte important, și anume inițiativa legislativă a domnilor Predescu și Suian, senatori, privind modificarea Codului penal, ceea ce, fiind la Comisia pentru drepturile omului, am considerat că trebuie să ...

Dar, conform Regulamentului, domnule președinte, în cazuri deosebite - și zic că este un caz deosebit -, vă rog să acceptați ca să discut acum cu comisia și să vin cu amendamentul.

Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu.

Problema pe care ați ridicat-o dumneavoastră privind domeniul infracțiunilor în care este justificată măsura care se propune aici, se interceptează, oarecum, cu problema pe care a ridicat-o domnul Dejeu în intervenția dânsului. Dar rugămintea mea este, nu numai pentru acest proiect de lege, ci pentru coerența activității noastre, atunci când se discută probleme de mare sensibilitate și de mare importanță și de necesitatea legiferării cât mai exacte, mai precise, și constituțional, a unor probleme, când se remit la comisie, autorii de amendamente, cei care au sugerat diferite aspecte în legătură cu modul de rezolvare a acestor probleme, totuși să meargă acolo, să se discute lucrurile.

Domnul deputat Ovidiu Petrescu, secretar al Biroului permanent dorește să intervină. Îl rog și pe dânsul să ia cuvântul.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

De fapt, aceste discuții extrem de îndelungate la un articol nu foarte important al acestei legi, dar foarte sensibil, s-au purtat datorită faptului că există teama că, în mod abuziv, convorbirile telefonice vor fi ascultate.

Aș vrea să vă spun că, în opinia mea, este limpede că vor fi ascultate convorbirile și vor fi interceptate și alte mijloace de telecomunicație în două cazuri: în ceea ce privește siguranța națională, situații care sunt prevăzute în Legea siguranței naționale, și în instrumentarea unor cauze penale. Nu există alte domenii care, în mod normal și legal, ar trebui să practice ascultarea sau interceptarea altor mijloace de telecomunicații.

Evident, există o teamă că politicienii sau alte persoane importante din societatea noastră ar putea să fie ascultate, interceptate, cum într-o anumită perioadă din istoria noastră s-au făcut asemenea interceptări. Eu zic că această teamă, pe de o parte este nejustificată, iar, pe de altă parte, să nu ne imaginăm că, detaliind extraordinar de mult textul unui articol de lege, o măsură abuzivă va fi stopată. Pentru că eu nu cred că legislația americană a fost atât de lacunară, încât a permis ascultarea în cazul Watergate.

Orice ascultare a unor convorbiri sau a unor persoane care activează în domeniul politic, deci altul decât cele două domenii la care am făcut referire, este oricum abuzivă. Nu există vreo legislație dintr-un stat anume ca să spună că așa ceva ar fi posibil și legal. Și nici o legislație a lumii, indiferent cât de detaliat ar fi făcută, nu poate să elimine abuzul. Este imposibil.

Așa că a enumera infracțiunile care ar da posibilitatea ascultării, este așa ... o grijă pioasă, dar să nu ne imginăm că în felul acesta se stopează total abuzul.

Problema este alta. Nu ceea ce cuprindem în acest text de lege, ci posibilitățile de control ale societății, ale altor organisme abilitate asupra acelora care, în mod normal, au îndatoririle legale să practice ascultări, interceptări și așa mai departe. Dacă acest control funcționează corect, orice abuz poate fi depistat. Pentru că abuzuri există și vor exista. Și acestea nu sunt numai în societatea românească. Și nu vor fi numai aici depistate abuzuri. Acum, având acces la comunicații și la informații, vedeți că asemenea cazuri sunt destul de frecvente și în țările occidentale. Credeți că legislația lor este lacunară?! Nu.

Atunci, eu zic că noi încărcăm în mod exagerat un text de lege, de frică că s-ar putea produce un abuz. Păi, abuzul, dacă e cazul, se va produce.

Pentru problemele care vizează siguranța națională, există posibilități de control prevăzute de lege, de legislație. Există Comisia de control a SRI-ului și, deci, în acest domeniu există o posibilitate de a vedea dacă se săvârșesc sau nu abuzuri. Deci, lucrurile sunt rezolvate, cel puțin pe acest domeniu.

Eu cred că, așa cum am spus și zilele trecute la această problematică, când am luat cuvântul, nu trebuie încărcat textul, trebuie să se facă trimitere la domeniul în care aceste interceptări, ascultări se practică în mod obișnuit, și atât. Pentru că nu e de domeniul Legii telecomunicațiilor să reglementeze în ce cazuri, în ce infracțiuni specifice se practică ascultarea.

Deci, eu sunt total împotriva amendamentului domnului Zoner.

O singură problemă probabil că trebuie clarificată aici, din amendamentul acesta prezentat de comisie, din această formă de redactare a articolelor, prezentate de comisie, este problema autorizării.

Dacă am introdus în text și nu am lăsat tot așa la trimiterea legislației speciale, problema cine autorizează ascultarea, atunci trebuie clarificată așa cum a solicitat și domnul Dejeu, ce înseamnă acel "după caz", cine anume de la Parchetul Curții de Apel șamd. Aceste elemente merită o clarificare pe care, probabil, domnul procuror Grigorie o să ne-o facă.

În rest, eu consider că textul prezentat de comisie este suficient, acoperă domeniul și când vom discuta modificările la Codul de Procedură Penală vom vedea acolo dacă detaliem și cât de mult detaliem această problemă.

Domnul Marțian Dan:

Da, domnul secretar Emil Putin dorește să intervină, îl invit și pe dânsul la tribună.

Domnul Emil Neculai-Livius Putin:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Întrutotul de acord cu distinsul meu coleg domnul Petrescu, și părerea mea este că, în parte, acest text este corespunzător. Însă s-a inserat o problemă care mie, practic, mi se pare o propunere de lege-ferenda. Deocamdată în legislația noastră nu există posibilitatea ca mandatul dat de un procuror de la Curtea de Apel să poată să ducă la ascultarea unei persoane. Deocamdată în legislația noastră există numai mandatul acordat de un procuror desemnat de procurorul general. Astfel, încât eu, dacă se va scoate acest alineat, pentru că repet, noi nu putem să stabilim o posibilitate de procedură penală în cadrul unei legi speciale de altă natură, părerea mea că dacă rămâne numai mandatul acordat de procurorul general este un text foarte bun și care acoperă în totalitate necesitatea noastră.

Domnul Marțian Dan:

Da. Mai sunt alte observații în legătură cu propunerea pe care ne-a făcut-o comisia privind alineatul 2 din cuprinsul art.4? Nu sunt. Eu nu am ce rezuma decât foarte pe scurt.

Domnul deputat Dejeu a ridicat unele probleme care au mai revenit și în luările de cuvânt ale unor colegi, referitoare la interpretarea "după caz" care dă posibilitatea prim-procurorului de la Curtea de Apel să emită mandatul și să autorizeze ascultarea, mă rog, a unor convorbiri.

Domnul deputat Dinu a propus unele modificări redacționale, față de text. Eu cred că textul îl aveți fiecare dintre dumneavoastra cum l-a propus comisia, pentru că dacă nu-l aveți, sigur că eu trebuie să citesc textul respectiv și să atrag atenția asupra unor elemente în care se propune.

Întrucât nu este un text foarte lung, am să citesc și am să atrag atenția în legătură cu unele elemente pe care le-a propus, de natură redacțională, și de precizare, în unele cazuri, mă rog, domnul deputat Dinu.

Textul alin. 2 al art. 4 sună astfel în propunerea făcută de comisie și inițiator în cursul analizei de ieri: "Convorbirile sau comunicările efectuate prin orice mijloace de telecomunicații pot fi interceptate numai în cazurile", după care domnul deputat Dinu propune să se adauge -"expres", restul textului curge așa cum îl avem. Dânsul spune, "în cazurile expres prevăzute de lege de către organe". Acolo dânsul, în loc de forma nearticulată, propune forma articulată "de către organele autorizate în condițiile legii". Noi avem textul: "pe baza mandatului emis". Dânsul propune, mă rog, o mica chestie de de natură redacțională, "în baza mandatului emis de un procuror desemnat de procurorul general sau după caz, de prim-procurorul Curții de Apel".

Asta este deci redactarea pe care o face cu rezerva să se explice ce se înțelege "după caz". Asta este problema pe care a pus-o și dânsul și au mai pus-o câțiva dintre colegi.

În ceea ce privește propunerea de redactare a domnului deputat Șerban Rădulescu-Zoner, pe care dumneavoastră ați ascultat-o, ea introduce trimiterea direct la anumite infracțiuni care sunt specificate în diferite articole ale Codului Penal și cere să se facă trimitere la acele articole și, în aceste împrejurări, textul alin.2 al art.4 ar suna astfel: "Pe parcursul urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzurte în art.155-163, 175- 176, 211, 212, 279 și 312 din Codul Penal comunicările efectuate prin orice mijloace de telecomunicații pot fi interceptate de organele abilitate de lege, pe baza autorizării motivate în condițiile legii date de un procuror desemnat de procurorul general". Și partea finală, nu știu dacă a mai rămas, dacă aici se termină, domnule Rădulescu-Zoner, textul dumneavoastră, "date de procurorul general". In ceea ce privește Curtea de Apel nu socotiți ... se poate? Cum ați trecut? Bun.

Domnul Serban Constantin Rădulescu Zoner:

Nu, cum am trecut.

Domnul Marțian Dan:

Deci, în ceea ce privește propunerea domnului Rădulescu Zoner și în ceea ce privește partea finală, "dreptul de autorizare îl are un procuror desemnat de procurorul general fără a putea, mă rog, beneficia de o asemenea competență prin procurorul de la Curtea de Apel.

Ați ascultat celelalte luări de cuvânt, de asemenea, care s-au referit la formula, la expresia, "după caz" și care ne introduce în domeniul unor competențe ale procurorului, prin procurorii de la Curtea de Apel și rog acum comisia, inițiatorul, reprezentantul procurorului general dacă dorește să intervină în legătură cu aceste diferite probleme să binevoiască să facă acest lucru.

Domnule Grigorie, vă rog să poftiți.Domnul procuror Grigorie din partea Parchetului General de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

Domnul Alexandru Grigorie:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Este o problemă într-adevăr extrem de importantă și eu îmi însușesc toate discuțiile purtate, fiindcă vin să ne ajute și îndeosebi pe dumneavoastră în primul rând, de a găsi care să fie textul care să corespundă prevederilor legale.

Așa cum este alcătuit textul de lege în momentul de față, el trebuie să suporte anumite corecturi de exprimare... "convorbirile sau comunicările efectuate prin orice mijloace de telecomunicații, pot fi interceptate numai în cazurile prevăzute de lege, de către organele organizate în condițiile legii, pe baza mandatului emis de un procuror", eu aș spune, "pe baza mandatului emis de procurorul desemnat de procurorul general al României sau după caz de prim-procurorul Curții de Apel".

Este adevărat că și această exprimare trebuie completată în sensul că, atunci când se vorbește de procurorul general al României și când se vorbește de prim-procurorul Curții de Apel, să se facă precizarea exactă de prim-procurorul de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel. Așa este exprimarea adoptată prin Constituția țării și legile ulterior apărute. Textul, așa cum a fost prezentat ieri, se referea la siguranța națională a țării și v-am ruga să nu abandonăm această concepție fiindcă în Legea nr. 51 pentru siguranța națională a României reglementează acele amenințări care vizează suveranitatea și independența statului ca: trădare de patrie, punerea în slujba inamicului, spionajul, etc.

În această lege s-a prevăzut, dat fiind gravitatea deosebită a acestor infracțiuni, că actul de autorizare se emite la cererea organelor cu atribuții în domeniul siguranței naționale de către procurorii anume desemnați de procurorul general al României. Deci, așa cum ați solicitat și v-ați exprimat acea nedumerire în cazurile privind siguranța națională a României, actul de autorizare se dă numai de procurorul anume desemnat de procurorul general al României. În cazul acesta nu se dă de nici un alt procuror desemnat de alt prim-procuror, decât procurorul general al României. De aceea, în textul care vi s-a propus astăzi s-a făcut acea diferențiere. Legat de acest aspect, aș vrea să mai relev că în Legea siguranței naționale se face o specificare de care făcea vorbire domnul deputat și anume: că în toate situațiile prevăzute de art. 3, adică acele amenințări contra siguranței naționale, ele constituie temei legal pentru a solicita procurorului în cazuri justificate cu respectarea prevederilor Codului de Procedură Penală. Deci, în legea pe care dumneavoastră ați adoptat-o atunci, ați avut în vedere ca toată procedura aceasta din legea specială să fie racordată la dispozițiile din Codul de Procedură Penală, fiindcă altfel nu ar mai exista o uniformitate legislativă în țară.

Tot în această lege, se mai arată și răspunderile pe care le au organele autorizate atunci când încalcă legea, inclusiv procurorul.

În această lege, ca să răspund corect domnului deputat, se spune în art. 22 că urmărirea penală a infracțiunilor prevăzute în prezenta lege se efectuează de către organele Procuraturii, deci toate infracțiunile la Legea siguranței naționale se cercetează numai de procuror. Și de aceea, repet, s-a făcut acea trimitere la procurorul general al României, la care țin foarte mult să se scrie "al României", fiindcă în Legea de organizare de pe vremuri se spunea :"Procurorul general de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau procurorul general de pe lângă Parchetul Curții de Apel x sau y".

De aceea, am ținut ca să se facă această mențiune.

Din discuțiile dumneavoastră, pe bună dreptate, s-a ridicat o problemă. Dacă în ceea ce privește repet, infracțiunile de la siguranța națională numai procurorul general este acela care desemnează pe procurori, în ceea ce privește celelalte infracțiuni găsim în legea de organizare și funcționare a Poliției Române, nr.26 din 12 mai 1994 printre altele, în care se precizează atribuțiile acestor organe și se spune așa: în art.17 pentru combaterea crimei organizate și a infracțiunilor grave în interesul urmăririi penale Poliția poate solicita Parchetului competent interceptarea convorbirilor telefonice și deschiderea corespondenței de către organele abilitate, potrivit Legii nr. 51/1991, Legea siguranței.

Prin această lege se fixează un cadru de organizare și funcționare a Poliției. Poliția cu organele sale nu fac parte din categoria organelor la care se referă Legea siguranței naționale. Și deci, organele de poliție având un alt specific, o altă activitate de drept comun, îi spunem noi, atunci aici aprobarea se poate da de către prim-procurorul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel care a desemnat pe un anumit procuror pe raza teritorială a acestei curți care să supravegheze asemenea activități. Dar, repet, aceeași preocupare dumneavoastră ați avut-o la timpul respectiv și eu spun că foarte bine, adică interceptarea convorbirilor telefonice și deschiderea corespondenței să aibă loc numai în cazurile de combatere a crimei organizate și a infracțiunilor grave.

Deci, din cele ce am expus în câteva cuvinte, fiindcă problema este extrem de laboriasă, putem deduce că interceptarea comuncațiilor- să folosim termenul cel mai larg, cel atotcuprinzător- trebuie făcută atunci când este cazul numai în infracțiunile privind siguranța națională a țării și în infracțiunile grave așa cum se exprimă Legea poliției la care adaugă și crima organizată.

La aceasta aș vrea să mai fac o precizare.

În materie de probe nu există opreliști, există un principiu pe care domnii deputați, care sunt juriști ca și mine, cunosc că există principiul alegerii probei, aprecierii probei. Într-o cauză procurorul poate să aprecieze că este nevoie de o intercepare. Într-o altă cauză, de aceeași categorie, poate aprecia că nu este nevoie de interceptarea convorbirilor telefonice. Poate aprecia ca într-o cauză să facă o cercetare locală, poate aprecia să nu audieze un martor etc. Deci aceasta prin lege este lăsată la aprecierea aceluia care instrumentează cauza.

Și atunci, îmi însușesc punctul de vedere exprimat că interceptarea aceasta nu poate fi făcută decât în cazurile importante, nu în orice cauză, nu pentru că la un parchet al unei procuraturi locale sau al unei judecătorii locale din teritoriu sunt procurorii lipsiți de experiență, dar pentru faptul că infracțiunile în care noi vă cerem dumneavoastră să legiferați asemenea categorii de infrațiuni grave, fiindcă nu în orice ne putem preta la interceptarea convorbirilor telefonice, fiindcă sunt de acord cu ce spunea domnul deputat Dejeu, să eliminăm pe cât posibil abuzul, dar prin lege avem fixate limitele până la care acționează fie organul de la SRI sau de la pază și protecție, fie lucrătorul de poliție sau polițistul, fie procurorul. Atunci când încalcă legea el răspunde.

În Legea poliției ne-a rămas ceva neevidențiat. Se mai prevedea acolo de interceptarea convorbirilor și deschiderea corespondenței. Aceste noțiuni au fost luate din art. 95 din Codul Penal, în care vorbește de interceptarea convorbirilor și deschiderea corespondenței și este bine că inițiatorul nostru nu a venit cu asemnea texte, fiindcă le avem deja în lege, în care sancționează pe toți acei care nu respectă legea în această materie.

Și atunci, plecând de la aceasta idee, și ținând seama de faptul că ieri am participat cu membrii comisiei la discuții, rămânând ca să precizeze conținutul textului, vă mărturisesc că stând de vorbă cu câțiva domni deputați și reținând ce spunea domnul deputat Dejeu și domnul deputat Sandulescu, pare-mi-se, le-am dat dreptate, fiindcă noi trebuie să corespundem exact cu ce spune Legea siguranței și cu Legea poliției că sunt adoptate de dumneavoastră. Nu putem sa lărgim sfera, dacă vreți așa până și la injurie sau la amenințare sau la calomnie. Deși partea vătămată poate să ceară procurorului sa i se intercepteze convorbirea fiindcă cineva îl șantajează. Acestea sunt situații de excepție care rămân la aprecierea procurorului, în condițiile în care legea admite asemnea lucruri.

Și atunci, m-am gândit și am dat textul de lege, dar nu mai știu pe unde este, ca el să apară în modul următor. De ce? Vreau să încep cu ceea ce voi arăta fiindcă eu am apreciat că la Senatul României, textul așa cum a fost conceput a fost foarte bine gândit.

Atunci, eu vă propun următorul text. Nu are rolul de a fixa și procedură, dar are rolul de a ne pune în situația de a înlătura orice îndoială asupra modului în care legea se aplică și respectiv se respectă. Fiindcă sunt de acord, libertatea persoanei este sfântă, drepturile și interesele private și publice ale acesteia, de asemenea, numai acolo unde legea prevede că se pot întâmpla anumite restricții, cazurile acestea le avem determinate. Și atunci, mergând pe aceste principii, textul pe care vi-l propun este următorul: "În scopul apărării siguranței naționale și aflării adevărului- pentru că numai în acest mod putem acționa-, în cauzele penale aflate in curs de urmărire penală sau în fața instanțelor de judecată comuncațiile pot fi interceptate de organele autorizate în temeiul mandatului emis de prim-procurorul de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel sau după caz de procurorul general al României, în condițiile legii. Cauzele penale la care se referă alineatul 1, potrivit Codului de Procedură Penală, fiindcă ele nu pot fi în afara legii, sunt cele date în competența procurorului în faza de urmărire penală, exact ceea ce ați cerut dumneavoastră, a Tribunalului Militar Teritorial, a Curții de Apel, a Curții Militare de Apel și a Curții Supreme de Justiție. In competența acestor instanțe sunt date toate acele cauze la care se referă, repet, Legea siguranței naționale și Legea poliției, unde se vorbește de crimă organizată și de infracțiuni grave. Și acceptând textul în acest mod, ceea ce corespunde pe bună dreptate cu ceea ce ați afirmat dumneavoastră, că sunt întrutotul de acord, noi cuprindem exact un câmp de activitate, care este absolut, dacă vreți așa, riguros reglementat prin ceea ce noi încercăm să vă propunem și care corespunde perfect, dacă vreți așa, cu cele două legi speciale. S-a făcut referire la proiectul de modificare a Codului de Procedură Penală.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În proiectul Codului de Procedură Penală în articolul acela 911 se prevede că această interceptare a comunicațiilor se poate face în orice cauză. Eu sunt convins că, în raport cu ceea ce dumneavoastră ați stabilit prin aceste legi speciale, Codul de Procedură Penală, prin acest proiect, va trebui să-și limiteze, să-și îngusteze sfera faptelor care să intre la interceptare, fiindcă repet, interceptarea este atât de gravă, un act atât de important încât nu poate să fie coborât până la nivelul unei injurii.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Marțian Dan:

Da. Vă mulțumesc și eu.

Eu înțeleg deci, că ne găsim în fața unei situații rezultate dintr-o anumită împrejurare. Ieri s-au discutat lucrurile pe problemele de fond. S-a căzut de acord, dar nu s-a redactat împreună, mă rog, textul. Și atunci avem cele doua variante. Una pe care a prezentat-o comisia, una pe care a prezentat-o domnul procuror acum, domnul Grigorie și ați văzut elementele pe care le-a invocat în susținerea acestei variante a domniei sale și evident că avem varianta domnului deputat Șerban Rădulescu -Zoner.

Vă rog foarte mult să păstrăm liniștea, este o problemă extraordinar de importantă, cu tangențe asupra drepturilor omului în România și trebuie să dezbatem lucrurile cu foarte multă aplecare, pentru a respecta întrutotul Constituția, niște principii și valori pe care le afirmă și de asemenea a corela acest text, cu ceea ce avem noi în unele legi speciale, care se pronunță.

Vă rog, domnule Răsvan Dobrescu.

Domnul Răsvan Dobrescu:

Tocmai pentru motivul la care s-a referit domnul președinte Dan Marțian, eu cred că acest text atât de important față de elementele noi apărute din cuvântul pe care l-a avut reprezentantul procurorului general, eu cred că acest text nu poate fi definitivat în plenul Camerei.

Eu cred că este bine ca acest text să fie retrimis la comisie pentru că acolo, în condiții de laborator, să se ajungă la o soluție care să fie supusă plenului.

Mai precizez că din punct de vedere procedural, reprezentantul procurorului general nu are ablilitarea de a de pune amendamente, dar cum fondul intervenției domnului procuror Grigorie este deosebit de important și el este în măsură să ducă la soluții cu consecințe foarte importante din punctul de vedere, pe de o parte al apărării libertăților și drepturilor omului, pe de altă parte, al respectării siguranței naționale, eu cred că această propunere de amendament, care nu poate să fie făcută de către domnia-sa, din punct de vedere procedural, este bine să treacă prin comisie, pentru ca, comisia, în urma dezbaterilor, să facă o propunere care ar putea să coincidă cu propunerea făcută de domnul procuror Grigorie.

Iar la lucrările comisiei cred că trebuie invitat neapărat un delegat al Comisiei juridice. Asta este o variantă.

A doua variantă: textul acesta să fie dezbătut în ședința comună a celor doua comisii, comisia sesizată în fond și comisia juridică.

Domnul Marțian Dan:

Da. În legătură cu această ultimă chestiune, noi ne-am adresat și data trecută ca să participe și din partea Comisiei juridice la lucrările comisiei, dar văd că nu s-au putut sincroniza.

Da, domnule Dinu, mai doriți să mai interveniți? Vă rog foarte concis însă.

Domnul Ion Dinu:

După expunerea largă a domnului procuror Grigorie, mai ales se impune să fiu foarte concis.

Tocmai pornind de la ceea ce a propus domnia-sa, eu socot strict necesar să se multiplice chiar astăzi propunerea făcută domniei-sale să ni se distribuie ca noi, eventual, să adresăm comisiilor la care s-a făcut referire, punctele noastre de vedere. Nu putem să fim luați prin surpindere.

Al doilea, și foarte concis, și respect cu convingere ceea ce a recomandat domnul președinte, vreau să atenționez că reazemul este Legea siguranței naționale din 1991.....

Nu putem trece peste o realitate. Legea aceasta se adoptă, se promulgă în 29 iunie 1991. Vă rog să țineți minte termenul..., iar în prezentarea Constituției noastre se spune că "... a fost adoptată în ședința Adunării Constituante", se numea pe atunci, din 21 noiembrie 1991, "... în urma aprobării prin Referendum Național din 8 decembrie 1991".

Așa că, toate acele exprimări din Legea Siguranței, pe care s-a bătut atâta monedă forte, trebuie avut în vedere că art. 28, care se promulgă, mă rog în clipa în care se promulgă Constituția, nu se referă la acele situații atât de complexe arătate în legea la care s-a făcut referire, a Siguranței Naționale.

De aceea, cu această prevenire, trebuie să avem veghea ca propunerile făcute de domnul procuror, zău că am toată considerația pentru domnia-sa, să primească și o apreciere a noastră.

Domnul Marțian Dan:

Bun.

Domnule deputat Dejeu,

Vă rog și pe dumneavoastră, ca intervenția să fie foarte concisă...

Domnul Gavril Dejeu:

Deci, stimați colegi, în cuvântul mai de dinainte spuneam că, în concepția textului, ar rămâne pe dinafară unele infracțiuni grave, prevăzute de Codul Penal, în care nu avem reglementată problema, fiindcă expresia "prevăzute de lege" se referă la, v-am spus, la legi care reglementează diverse compartimente ale vieții noastre socio-economice, dar nu avem lege specială care să-i reglementeze infracțiunea de tâlhărie, sau infracțiunile de crimă gravă, sau infracțiunile privitoare la narcotice și așa mai departe. Avem numai texte incriminatoare. Deci, acestea ar rămâne pe dinafară.

Am înțeles efortul făcut de către domnul procuror Grigorie, de a veni în întâmpinarea acestei lacune și a oferi un criteriu de judecată, care nu poate fi, după părerea mea, neglijat în examinarea problemei și în încercarea de a oferi sfera, în totalitatea ei de incidență a problemei de care ne ocupăm noi.

Cu experiența pe care o am, poate că am înțeles mult mai bine conținutul propunerii făcute de către domnul procuror, decât o puteți face dumneavoastră, care nu aveți specialitatea de jurist. Cu toate acestea însă, dintr-o lecturare fugară, acum, a propunerilor făcute, nu mi-am putut da seama, dacă, într-adevăr, pe de o parte, se acoperă integralitatea problematicii necesară a fi pusă sub protecția legii, și dacă cumva, nu se strecoară și aspecte mai puțin importante, care nu ar justifica intervenția acestei măsuri drastice de interceptare. Fiindcă, categorisirea sau clasificarea infracțiunilor din Codul Penal, din punct de vedere al funcțiunii procedurale, adică de competență a cercetării, urmează într-adevăr, între alte criterii, și principiul principal al gravității, al pericolului social al lor. Dar nu mi-am făcut încă o părere finală și nici nu se poate face, așa, în sens fugitiv, dacă prin această propunere se așează absolut în mod corect, absolut în mod justificat, atât din punct de vedere al necesității protecției cercetării, cât și din punct de vedere al necesității libertății, dacă suntem exact pe poziția corespunzătoare. Dar, este absolut semnificativ, și cred că poate fi, poate constitui un temei sau un punct de plecare, care s-ar putea soluționa, după părerea mea, în scurtă vreme, dar nu acum. În foarte scurtă vreme... și cred că pentru aceasta trebuie să se facă apel, odată propunerea avansată la Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților.

Toată stima și considerația pentru comisia care examinează în fond această problemă a telecomunicațiilor, dar problema pe care o discutăm noi este de substanță juridică evidentă și este necesar ca în aceasta să-și spună cuvântul neapărat Comisia juridică, de disciplină și imunități, nu numai un reprezentant al Comisiei juridice, ci Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Si atunci, problema pe care o propun este următoarea.

Domnule președinte,

Pentru că se ivesc zorii unei reglementări serioase și exhaustive a problemei, nu cred că față de importanța problemei facem o grașeală dacă mai acordați încă un termen, pentru examinarea problematicii propusă în discuție de către domnul procuror, de către Comisia noastră juridică, împreună cu comisia de examinare în fond, împreună cu inițiatorul, pentru a stabili un text final.

Domnul Marțian Dan:

Are cuvântul domnul deputat Emil Putin și, după aceea, domnul Ovidiu Iosif.

Luați loc, imediat vă dau și dumneavoastră cuvântul... după care am să vă propun să încheiem dezbaterile.

Domnul Emil Livius Nicolae Putin:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

În dorința noastră de a apăra un drept fundamental, și anume acela al secretului corespondenței, noi uităm însă tot un lucru evident și elementar și anume că suntem în fața unei legi speciale, a Legii telecomunicațiilor, în care nu este cazul să inserăm, așa cum a propus distinsul domn procuror Grigorie, sau chiar și comisia, niște texte de procedură penală.

Părerea mea este că noi trebuia să acceptăm, așa cum a propus domnul coleg Petrescu, un text general, care să facă referire și trimitere la "în condițiile legii". Aceasta ar fi o propunere, dar eu achiesez la propunerea care au făcut-o colegii mei, în sensul de a se trimite textul la comisie, unde, împreună cu Comisia juridică, de disciplină și imunități, să facă un text de trimitere și nu un text care să cuprindă niște elemente ale Codului de Procedură Penală, mai ales că în curând noi vom adopta acest proiect și este păcat să facă trimitere Codul de Procedură Penală la o lege specială.

Domnul Marțian Dan:

Da.

Domnul deputat Ovidiu Iosif are cuvântul.

Domnul Ovidiu Iosif:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Cred că este suficient că am pierdut două zile, discutând un singur articol, este vorba de art. 4, dar intervenția mea nu se bazează neapărat pentru o grabă nejustificată în acest caz, pentru că, într-adevăr, este vorba de un text important.

Mi se pare, ascultând textul propus de domnul procuror Grigorie, că acest text propus de dumnealui este acoperitor.

Dacă domnul... numai o clipă, dacă domnul Răsvan Dobrescu are dreptate în ceea ce privește faptul că dumnealui nu are inițiativă legislativă, eu vă spun acum de la microfon că-mi însușesc acest text al dânsului, care să reprezinte o inițiativă, deci un amendament trecut formal pe numele meu, ca această deficiență să fie acoperită.

În ceea ce privește afirmațiile domnului Dejeu, că nu sunt cuprinse nominal toate infracțiunile, cele grave - cred că acest argument nu poate fi luat în considerare, pentru că, dacă am fost toți atenți la text, ați observat că se face referire la competență. Deci, este vorba de infracțiunile care sunt date deja, direct, în competența tribunalului, a Curții, sau a Curții Supreme, ori infracțiunile care sunt luate din competența judecătoriei și date direct la un alt tribunal, sau Curte, sunt numai infracțiunile grave și, implicit, prin această referire procedurală la competența materială a instanțelor, s-a acoperit această problemă privind nominalizarea fiecărei infracțiuni.

Vă rog să citiți Legea de organizare judecătorească și competența materială a instanțelor și vă veți da seama că așa este din punct de vedere penal.

Prin urmare...

Domnul Răsvan Dobrescu (din sală):

Nu este așa!

Domnul Ovidiu Iosif:

Prin urmare, acest text, care a mai fost trimis o dată la comisie, noi nu vom rezolva nimic trimițându-l a doua oară, trimițându-l a treia oară și așa mai departe, pentru că un text absolut perfect, sau, ca să zic așa, indiscutabil din diferite puncte de vedere, nu se poate face. Asta este limpede.

În acest text, domnul Grigorie a ținut seama de tot ceea ce s-a discutat aici, a finalizat un text, care mie personal, și multor altor colegi ni se pare acoperitor, este inutil să trimitem din nou acest text comisiei, unde va sta o săptămână sau cine știe ce perioade de timp. Eu îmi însușesc această inițiativă, ca să fie legal sesizat Parlamentul cu un amendament de către o persoană abilitată în acest sens, și, vă rog, domnule președinte să-l supuneți la vot.

Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Da

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă propun următorul lucru: problema este foarte importantă, iar implicantele ei sunt multiple, și noi nu putem trata lucrurile cu ușurință și atunci vă propun următorul lucru: chiar dacă asta poate să pară puțin ieșit din logica firescului, totuși, să dau Comisiei pentru industrie și servicii, Comisiei juridică, de disciplină și imunități să analizeze și propun ca luni, la orele 12,00 să se întrunească cele două comisii, împreună cu inițiatorul, reprezentantul Procuraturii... Parchetului General de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și să fie analizată problema aceasta cu foarte mare atenție și să ne propună o soluție în legătură cu acest alineat.

Domnul Răsvan Dobrescu (din sală):

Nu vin deputații din provincie la ora aceea...

Domnul Marțian Dan:

Nu. Rog să fiți de acord ca să dăm o însărcinare din partea plenului Camerei Deputaților, pentru că eu aș vrea acum..., evident că dacă vom stărui asupra acestui alineat, vor dori și alți colegi să intervină. Eu cred că dezbaterile pe fond, pe nuanțe, pe exactitatea reglementării și alte aspecte ale ei nu are rost să le facem aici în plen, ne vor lua foarte mult timp aceste dezbateri și aș face această propunere, să rugăm membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități, ai Comisiei pentru industrie și servicii, inițiatorul și reprezentantul Parchetului General pe lângă Curtea Supremă de Justiție să se întrunească luni, la orele 12,00. Pot să se întrunească la sala 29, sau la bibliotecă, dacă vor la sala 29, noi o punem la dispoziție între orele 12,00 și 14,00 și rog să se facă acest efort, dat fiind interesul nostru, al tuturor, ca reglementarea să fie într-adevăr una pe deplin constituțională și în concordanță cu niște reglementări pe care le avem și să nu poată fi obiect nici de abuzuri reglementarea pe care o facem, nici de interpretări, după aceea, care, în cele din urmă, pot să ducă la un anumit text, care să fie sursă, mă rog, de interpretări diferite, de atitudini, practici neconforme etc.

Si atunci, rog cele două comisii să accepte această soluție.

Domnul Răsvan Dobrescu (din sală):

Bine. De acord.

Domnul Marțian Dan:

Vă rog.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Să-și spună punctul de vedere și comisia, în legătură cu aceste dezbateri...

În primul rând, țin să informez Camera Deputaților, că această Comisie juridică, de disciplină și imunități si-a spus punctul de vedere și am primit avizul comisiei respective la vremea potrivită, în ceea ce privește acest text.

Textul inițial care v-a fost prezentat, este textul făcut pe baza observațiilor Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Este foarte clar că majoritatea membrilor Comisiei juridice au contestat ieri acest text, și pe baza contestațiilor și a observațiilor făcute, s-a revăzut acest text, ieri, în cadrul Comisiei pentru industrie, și a fost prezentată noua formă, pe baza observațiilor făcute tot de membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități, care astăzi, din nou cer ca și acest text să fie retrimis Comisiei juridice.

Este o observație.

Al doilea punct pe care vrem să-l spunem: ieri la dezbaterile respective, domnul procuror Grigorie a participat, și textul care a fost făcut, așa, în substanța lui, a fost făcut și în prezența domniei sale, și a acceptat această formă, considerând că este amendabil.

Ne surprinde faptul că domnia - sa a venit astăzi cu o altă propunere, sau cu o propunere de completare, ceea ce, pe undeva, bulversează activitatea și, al treilea lucru, pe care ținem să vi-l spunem este următorul: noi suntem în cadrul Legii telecomunicațiilor. Prin acest articol, trebuie să reglementăm care sunt obligațiile operatorului, sau ale acestui furnizor, cum s-a spus, de prestație. El are niște obligații în legătură cu interceptarea și trebuie să stipulăm foarte clar în această lege, care sunt obligațiile operatorului de telecomunicații în legătură cu interceptarea. Textele care s-au propus ulterior se referă strict la obligațiile care revin părții care emite mandatul pentru interceptare, care emite autorizația pentru interceptare - care poate avea sediul în cu totul altă lege, în Codul de Procedură Penală sau în altă parte. Noi am preluat, deocamdată, toate prevederile existente până la ora aceasta în Legea nr. 51 și în Legea nr. 26, le-am pus la dispoziția acestei funcțiuni în cadrul telecomunicației. Acest operator de telecomunicații nu este obligatoriu să știe în ce condiții se face interceptarea, - mă refer la cauza în care se face interceptarea, nu este treaba lui să judece sau să aprecieze dacă este deosebit de gravă, dacă este siguranța statului - asta este treaba procurorului care mandatează, - și eu zic să nu coborâm în textul acestei legi reglementări care țin de activitatea strictă a organului de justiție. Să lăsăm exact textul care este și se referă strict, care i-l punem pe masa operatorului, a acelui coordonator de activitate, unde i se dă o obligație, prin semnătura și mandatul procurorului desemnat în anumite condiții să facă o interceptare. Este un organ tehnic, nu trebuie să-l privească de ce o face, pentru ce o face, care este scopul pentru care o face? Nu este treaba lui...

Deci, textul pe care vi l-am propus, cu câteva mici amendări gramaticale, care s-au propus aici, propunem comisiei să rămână același, astăzi, acum și să-l supuneți la vot, domnule președinte.

Domnul Marțian Dan:

Domnule deputat,

Eu pot să supun la vot, este operațiunea cea mai lesnicioasă pentru mine, însă atâta timp cât există anumite divergențe de fond în legătură cu o problemă, eu cred că o analiză suplimentară, în cadrul căreia să fie luate în considerare amendamentele prezentate astăzi, și o seamă de idei care le fundamentează, este o soluție, care, cred eu că este de dorit în astfel de împrejurări și nu cred că este nici un fel de dificultate ca cele două comisii să se întâlnească luni, la orele 12,00, să redacteze acest text, să găsească, mă rog, convergențele pentru redactarea unui text foarte exact, foarte precis și, după aceea, în cursul zilei de marți, pentru că noi, cu toate eforturile pe care le vom face astăzi, dat fiind timpul limitat pe care-l avem la dispoziție, probabil că nu o să reușim să finalizăm acest proiect de lege astăzi și atunci, o să discutăm lucrurile în cursul zilei de marți. Dacă dumneavoastră examinați aceste amendamente, luați în considerare unele puncte de vedere, inclusiv convergențele și divergențele care s-au cristalizat în urma dezbaterii în plen, în cursul zilei de luni, puteți să cădeți de acord să fie imprimat textul pe care-l propuneți, difuzat tuturor colegilor, și marți avem toate condițiile pentru o dezbatere în deplină cunoștință de cauză.

Așa că, de aceea propun această soluție și vă rog să fiți de acord cu ea. Cer și punctul de vedere al plenului, dacă agreați acest lucru.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Sunt 3 voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Sunt 8 abțineri.

Deci, cu majoritate de voturi, am luat această decizie, salvgardăm și timpul nostru de lucru astăzi, examinând celelalte chestiuni.

Rog pe domnul președinte Părăluță să ia amendamentele, deci amendamentul domnului Dinu, amendamentului domnului Serban Rădulescu-Zoner, amendamentul sau redactarea propusă de domnul procuror Grigorie.

Domnul Mihail Părăluță:

Domnule președinte...

Domnul Marțian Dan:

Da.

Domnul Mihail Părăluță:

Noi am sugera să facem această întâlnire la ora 14,00, când avem ședințele de grupuri parlamentare... Ca să vină, ceea ce semnala domnul Dobrescu, și deputații din provincie... Adică, nu la 12,00, ci la ora14,00. Asta este opinia comisiei.

Domnul Marțian Dan:

Bun. Dar eu nu înțeleg de ce nu se poate la ora 12,00, că toți colegii la ora 11,00 - 11,30 sunt în București?

Domnul Mihail Părăluță:

Vin la hotel să-și lase bagajele și, până vin aici...

Să stabilim pentru luni, la bibliotecă, la ora 14,00.

Domnul Marțian Dan:

Bun.

Deci, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități și membrii Comisiei pentru industrie și servicii, precum și inițiatorul, evident, și reprezentantul Parchetului General de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, vă rog să vă întâlniți cu toții, la orele 14,00, la bibliotecă. Da? Luni, la orele 14,00. Bun.

Doamnelor și domnilor,

Trecem la... În legătură cu art. 5, se propune un alineat nou.

Domnule Părăluță,

Noi avem, deci, art. 5, dumneavoastră propuneți alin. 3, ca alineat nou. Noi avem 3 alineate la art. 5. Probabil că aveți în vedere că va fi al patrulea, da? Bun.

Vă rog să ascultați opinia comisiei.

Rog pe domnii colegi să rămână în sală..., numai ce am început de o oră și câteva minute...

Vă rog...

Domnul Ioan Bivolaru:

Propunerea de la art. 5 este consecința verificării și refacerii art. 10 - 2, în ce privește modul de atribuire a licențelor, unde se spunea că această treabă "... se stabilește de Autoritatea de reglementare prin ordin al ministrului Comunicațiilor" și așa mai departe.

În cadrul legii, este realizată în câteva locuri o confuzie permanentă, care a fost sesizată de dumneavoastră și anume, în unele situații, Autoritatea de reglementare își exercita atribuțiile prin ordine, în alte situații, ministrul Comunicațiilor își exercita autoritatea prin ordine.

Această confuzie s-a dorit ca să se reglementeze, deci să se rezolve în cadrul art. 5, printr-un alin. 3 sau un alineat nou, alin. 4, care este o continuare la prevederile art. 5 și anume că "Autoritatea de reglementare își exercită atribuțiile prin prezenta lege, prin ordin al ministrului", urmând ca peste tot, acolo unde intervine "ordin al autorității", sau "ordin al ministrului" să rămână permanent "activitatea autorității", respectiv de reglementare. Este o consecință a lui 10 - 2.

De acord, domnule presedinte, să supuneți plenului, acest art. 5, alineat. nou.

Domnul Marțian Dan:

Da. Bun.

Această propunere, așa cum a spus domnul Bivolaru, este rezultatul remiterii de către noi a art. 2. În urma examinării, se propune deci, ca la art. 5, unde avem o seamă de aspecte referitoare la activitatea Autorității de reglementare, să fie introdus aici ca un alineat nou.

Ințeleg că și inițiatorul a participat la discuția acestor chestiuni și sunteți de acord, da? Bun.

Vă supun votului propunerea de a introduce un alineat nou la art. 5, având următorul text: "... Autoritatea de reglementare își exercită atribuțiile din prezenta lege prin Ordin al ministrului". Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate acest text.

În urma acestei decizii s-a modificat art. 5, a fost completat.

Supun votului dumneavoastră acest articol în ansamblu, așa cum rezultă.

Cine este pentru adoptare, vă rog? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat și acest art. 5.

În ceea ce privește art. 10 alin. 2, vă rog să interveniți domnule Bivolaru...

Domnul Ioan Bivolaru:

La 10 - 2, obiecțiunile care s-au ridicat au fost în sfera transparenței privind licențele acordate prin încredințare directă. Cu această ocazie se lămurește situația, pentru că aceste licențe acordate, fie prin licitație, fie prin încredințare directă, modul de atribuire se stabilește de către Autoritatea de reglementare, după cum am stipulat, iar aceasta se exercită mai departe, prin Ordin al ministrului, care se publică obligatoriu prin Monitorul Oficial. Deci, textul comisiei este textul inițial, prin care vă cerem să se excludă sintagma "prin Ordin al ministrului Comunicațiilor".

Domnul Marțian Dan:

... Sfârșitul rd. 2 și începutul rd. 3 din raportul comisiei.

Restul textului rămâne, se suprimă aceasta, rațiunile le-ați ascultat, când ați ascultat propunerea privind alin. 5 mai înainte, da?

Inițiatorul agreează, da? Bun.

Supun votului dumneavoastră, deci, suprimarea de la alin. 2 a art. 10 a următorului text: "prin Ordin al ministrului Comunicațiilor". Restul textului rămâne așa cum îl avem în raportul comisiei. Supun votului dumneavoastră această propunere de suprimare.

Cine este pentru, vă rog? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată propunerea de suprimare.

Intrucât restul problemelor nu le-am discutat, deci supun votului dumneavoastră acum alin. 2 al acestui articol.

Cine este pentru, vă rog? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat

Alineatul 3 al acestui articol. Noi am oprit dezbaterea celorlalte alineate, pentru a aștepta soluția de la alin. 2. Vă supun votului alin. 3, cum figurează în raportul comisiei și este, de fapt, textul din proiectul de lege.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și alin. 3.

La alin. 4, de asemenea, nu ne-am pronunțat asupra lui, comisia n-a avut obiecții.

Aveți o propunere, da? Vă rog să o prezentați.

Domnul Ioan Bivolaru:

La alin. 4, numai la teza a doua a alin. 4, introducem sintagma "motivate", deci: "... în cazurile și pentru perioada păstrării motivate a unor drepturi exclusive".

Domnul Marțian Dan:

Deci, este vorba de liniuța întâia: "... în cazuri și pentru perioada păstrării...", după care se adaugă sintagma "... motivate a unor drepturi exclusive rezervate..." etc. etc. Nu mai citesc, îl aveți la îndemână în raportul dumneavoastră.

Domnul Marțian Dan:

Supun la vot această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată această amendare.

Supun votului și alin. 4.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Alin. 4 a întrunit unanimitate de voturi și, evident, a fost adoptat.

In legătură cu alin. 5, dacă sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și alin. 5.

Am epuizat, în acest fel, toate problemele legate de art. 10, și îl pot supune votului dumneavoastră pentru aprobarea lui în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? 1 abținere.

Cu majoritate de voturi, a fost aprobat și textul art. 10.

Art. 13.

Domnule Bivolaru, vă rog să veniți să ne prezentați sugestiile comisiei.

Domnul Ioan Bivolaru:

Art. 13 include câteva sancțiuni în ceea ce privește retragerea acestor licențe, textul inițial se referea numai la revocarea parțială sau totală a licenței. S-a discutat din nou termenul "revocat" și s-a convenit că nu este cea mai fericită expresie și, în consecință, se introduce în loc de "revocat", "retras". Pentru că o licență se poate da sau se poate lua, se poate obține sau se poate retrage. Este o formă de sancționare, de a retrage licența parțial sau total, dar este "parțial" sau "total" în ceea ce privește condițiile care stau în spatele licenței.

In ceea ce privește retragerea licenței în totalitatea ei în mod temporar sau definitiv, este o altă sancțiune care, de fapt, în cursul acestei legi nu a fost prevăzută. Și atunci, comisia, împreună cu inițiatorul au convenit ca textul să fie în felul următor: "Licența poate fi retrasă parțial sau total, temporar sau definitiv de către autoritatea de reglementare", urmând ca acest text să-l adoptăm și în cazul autorizațiilor, pentru că este aceeași greșeală.

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc.

Doamnelor și domnilor,

Ați ascultat propunerea comisiei. Dacă mai sunt intervenții? Poftiți, domnule deputat Ștefan Cazimir.

Domnul Ștefan Cazimir:

"Temporar sau definitiv", și nu "temporal sau definitiv". Aceeași observație și la art. 29 alin. 1.

Domnul Marțian Dan:

Evident, dacă ne însușim textul propus aici, e clar că "temporar" va fi.

Eu vreau să vă aduc la cunoștința faptul că art. 13 noi l-am votat, problemele care se pun aici sunt de natură semantică și de unitate terminologică, "revocarea licențelor" ș.a.m.d. s-a considerat neadecvat, neconform cu alte situații în care noi facem referire la "licență" și în care s-a folosit termenul de retras, după care vine o precizare: "parțial sau total, temporar sau definitiv etc.", se adaugă această precizare: "temporar sau definitiv". Acestea sunt cele două modificări pe care le propune comisia, în urma analizării unor aspecte legate de această lege. Supun votului dumneavoastră cele două amendamente la art. 13.

Cine este pentru aprobarea lor? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Au fost aprobate.

Vă rog acum, votul final asupra art. 13, așa cum este el.

Cine este pentru adoptare? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Când o să ajungem la art. 29, ne vom întâlni cu o propunere similară, dar până atunci avem art. 24 alin. 4, care am cerut să fie reexaminat și îl rog pe domnul Bivolaru să ne prezinte punctul de vedere la care a ajuns comisia.

Domnul Ioan Bivolaru:

La alin. 4, care se referă la "tarifele nediscriminatorii", discuțiile au fost ample, s-a convenit să se elaboreze principiul acesta mai clar în cadrul acestui alineat și acest principiu îl enunțăm astfel: "Tarifele sunt nediscriminatorii pentru același tip de serviciu de telecomunicații", având în vedere că la art. 7 este stipulat cu claritate ce înseamnă "servicii de telecomunicații".

În condițiile acestea, am căzut de acord și cu inițiatorul, este și o măsură de protecție a utilizatorului, dar este și o măsură de protecție socială, dintr-un anumit punct de vedere.

Domnul Marțian Dan:

Ați ascultat redactarea pe care o propun comisia, împreună cu inițiatorul sper, la art. 24 alin. 4: "Tarifele sunt nediscrimiatorii pentru același tip de servicii de telecomunicații." Dumneavoastră puteți compara acest text cu modul în care a fost formulat în proiect sau în varianta venită de la Senat alin. 4 al art. 24.

Domnul Gheorghe Ana.

Domnul Gheorghe Ana:

Vă reamintesc, domnule președinte, stimați colegi din comisie și stimați invitați inițiatori, că la acest articol am avut un comentariu și am spus că dacă în alin. 1 nu am avut în vedere să arătăm că furnizarea serviciilor și accesul la rețeaua de telecomunicații se efectuează pe bază de contract - și am justificat de ce este necesar să se încheie un contract între părți, între cel care furnizează și cel care primește -, atunci, cel puțin în alin. 4, când vorbim de aceste "tarife nediscriminatorii", să facem trimitere la această obligativitate a celor două părți de a încheia un contract sinalagmatic, în care să se prevadă ce obligații are furnizorul și ce obligații are utilizatorul, pe principii, evident, reciproc avantajoase. Și vă reamintesc, cu tot respectul, că am făcut referire atunci la faptul că, cel puțin până în prezent, preluând dinainte de ‘89, utilizăm un sistem hipermonopolist în domeniul acesta, pot să spun chiar un sistem dictatorial, în sensul că furnizorul are toate drepturile de a percepe și de a încasa efectiv, pe câtă vreme utilizatorul nu are dreptul decât de a face reclamație, și această reclamație, vorba românului, se lovește întotdeauna de un perete, precum o nucă. Or, stipulând într-un contract drepturile utilizatorului de a se adresa mai întâi unui organ de specialitate al furnizorului și apoi pe trepte ierarhic competente, inclusiv în justiție, mai dăm de o parte din monopolul care există în prezent.

Aceasta, vă reamintesc, a fost rugămintea mea și ați acceptat atunci să o luați în discuție. Dacă distinșii colegii și dumneavoastră considerați că nu este necesară, eu o retrag, deși eu cred că este necesară.

Domnul Marțian Dan:

Dacă inițiatorul dorește să-și spună opinia în legătură cu această problemă pe care a ridicat-o data trecută și astăzi domnul deputat Gheorghe Ana.

Domnul consilier Ion Matei. Vă rog să poftiți.

Domnul Ion Matei:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Foarte simplu, țin să menționez că tot ce a spus domnul deputat Ana este perfect adevărat, însă tot la fel de adevărat este că problema este deja rezolvată. Faptul pentru care nu am menționat în acest capitol acest subiect este că acest capitol se numește "Tarife" și am vrut să menținem o unitate, vorbind despre tarife. Ulterior avem Secțiunea a V-a, care se numește "Protecția utilizatorilor", și la art. 31 alin. 1 se vorbește clar despre contracte pe care le încheie un operator sau un furnizor de serviciu cu utilizatorii și pe acest contract se bazează întregul sistem de protecție a utilizatorului. Deci cred că problema este rezolvată, acest contract este piatra unghiulară a protecției utilizatorului.

Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Domnule Ana, în urma acestor explicații, care țin de logica structurării acestui proiect de lege, date de domnul consilier Ion Matei, vă mai mențineți propunerea? Vă rog să vă uitați la articolul la care dânsul a făcut trimitere, pentru că aici este vorba despre "tarife", nu despre modalitatea și actele în virtutea cărora sunt livrate diferitele servicii.

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Dumneavoastră știți că nu îmi place să abuzez de răbdarea și timpul nostru de aici, dar cu îngăduința dumneavoastră v-aș ruga să revenim și să lecturăm art. 24 alin. 1: "Furnizarea serviciilor și accesul la rețeaua de telecomunicații se efectuează în schimbul perceperii unui tarif." Este imperativ, este venit univoc - deci numai dintr-o parte - și eu atunci am intervenit și am spus: "Furnizarea serviciilor și accesul la rețeaua de telecomunicații se efectuează pe bază de contract" și sigur că atunci toate intrau în matca lor.

Ceea ce discutăm și dezbatem la tarife, iarăși este firesc să fie așa, accept sau nu accept. Dar sediul furnizării, respectiv, primirii serviciilor trebuie să fie așezat pe baze de înțelegere și acceptare: eu dau, altul primește, dar convenit. Aceasta este toată problema.

Dacă comisia, inițiatorul și dumneavoastră considerați că, repet, nu mă încadrez cu concepția mea în acest articol, eu sunt în măsură să renunț.

Domnul Marțian Dan:

Are cuvântul domnul deputat Ioan Bivolaru, în numele comisiei.

Domnul Ioan Bivolaru:

Am analizat acum, cu colegii din comisie, și suntem de acord să introducem sintagma. E coerentă totuși observația și este și în context, stabilind în art. 31 că modalitatea de întocmire a contractelor se face de către autoritate, facem prima trimitere la contract în acest text.

Așadar, suntem de acord cu această formulare: "Furnizarea serviciilor și accesul la rețeaua de telecomunicații se efectuează pe baze de contracte, în schimbul perceperii unui tarif" ș.a.m.d.

Domnul Marțian Dan:

La art. 31 aceasta?

Domnul Ioan Bivolaru:

Nu, la art. 24.

Domnul Marțian Dan:

Haideți să vedem cum va suna în întregime acest text de la art. 24!

Domnul Ioan Bivolaru:

"Serviciile și accesul la rețeaua de telecomunicații se efectuează pe bază de contracte, în schimbul perceperii unui tarif stabilit în funcție de obiectivele prevăzute la art. 3"

Domnul Marțian Dan:

Care este punctul de vedere al inițiatorului, este acceptabil?

Domnul Ion Matei:

Cu un singur amendament, "pe bază de contract".

Domnul Marțian Dan:

Sigur că da, la singular, și comisia este de acord.

Stimați colegi,

În aceste împrejurări, în ceea ce privește art. 24, avem intervenții la două alineate. La alin. 1: "Serviciile de telecomunicații și accesul la rețeaua de telecomunicații se efectuează - și se adaugă următoarea sintagmă: - pe bază de contract și în schimbul perceperii..." și tot textul care urmează rămâne așa cum îl avem.

Supun votului dumneavoastră această propunere de amendare la alin. 1 al art. 4.

Cine este pentru?

Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Acest amendament la alin. 1 a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Vă supun acum votului alineatul în ansamblu, așa cum a fost el modificat.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

În legătură cu alin. 4, comisia propune formularea lui în felul următor: "Tarifele sunt nediscriminatorii pentru același tip de servicii de telecomunicație." Noi am remis la comisie textul acestui alineat și cred acum că ne putem pronunța asupra sugestiei comisiei.

Cine este pentru formularea art. 24 alin. 4 pe care am citit-o? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat acest text al alin. 4.

Înainte de a trece mai departe, noi am căzut de acord data trecută că alin. 5 să fie discutat după soluționarea problemelor referitoare la alin. 4, așa că întreb dacă inițiatorul și comisia sunt de acord să rămână textul așa cum îl avem? Poftiți!

Domnul Ion Matei:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Țin să vă aduc în atenție faptul că în text, așa cum îl avem noi, se pare că este o greșeală de dactilografie, la ultima paranteză de la alin. 5, după virgulă, scrie: "inclusiv mărirea modificărilor", să fie "mărimea modificărilor", ar fi regretabil să scape "mărirea".

Domnul Marțian Dan:

Comisia?

Domnul Ioan Bivolaru:

Noi suntem de acord cu eliminarea acestei "măriri" sau "mărimi", pentru că se face o modificare. Vă rog să nu discutăm "mărimea modificării", că sună..., era să zic cum. Deci: "inclusiv modificările permise tarifelor de telecomunicații". Orice modificare! Să excludem această "mărime" de acolo, din text.

Domnul Marțian Dan:

Din punct de vedere gramatical, poate să fie: "inclusiv mărimea modificărilor permise tarifelor", dar dumneavoastră propuneți în general suprimarea acestui cuvânt și, evident, operarea modificărilor corespunzătoare: "inclusiv modificările permise tarifelor de telecomunicații".

Rog inițiatorul să-și spună părerea.

Domnul Ion Matei:

Doamnelor și domnilor deputați,

Noi ne menținem poziția că "mărimea modificărilor" nu este de natură să creeze ambiguități. Deci, susținem textul așa, cu modificarea din "mărirea" în "mărimea". Sper că nu supărăm pe nimeni...

Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Domnul deputat Gheorghe Ana.

Domnul Gheorghe Ana:

Putem intra și in această activitate într-o zonă de concurență și ca să reziste autoritatea pe care o avem acum în vedere concurenței, va fi obligată în timp să facă nu numai "măriri", ci va fi obligată să facă și micșorări. Și atunci, suprimarea pe care distinsul nostru coleg, domnul inginer Bivolaru, a propus-o este benefică. Avem în vedere modificări, care pot fi pozitive sau negative, ele acoperă tot ceea ce inițiatorul dorește, să mărească - că aceasta este intenția, dar poate să aibă în vedere și micșorarea și structura - modificări de structură, modificări de tarif ș.a.m.d.

Domnul Marțian Dan:

Are cuvântul domnul secretar Ovidiu Petrescu.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu sunt specialist în domeniul acesta și nu știu exact cum ar trebui reglementat, însă din punct de vedere logic este totuși o deosebire pe care o dă această paranteză. Vorbind de "modificare", modificările presupun micșorări sau majorări, problema este: dorim să stabilim în plus un interval în care pot avea loc aceste oscilații sau nu? Pentru că dacă dorim să stabilim niște bariere în interiorul cărora să oscileze aceste majorări sau micșorări de tarife este o problemă - nu știu dacă acest lucru trebuie stabilit sau nu, aceasta specialiștii o pot spune -, or, dacă vorbim numai despre posibilitatea modificărilor de tarife, aceasta înseamnă că se poate merge,teoretic, într-o plajă extraordinar de largă, adică, majorirări foarte mari, practic neplafonate, și diminuări, de asemenea, foarte mari.

Acum această problemă ar trebui să fie clarificată și de inițiator și de către comisie, dacă este necesară, normală stabilirea unei plaje între care să oscileze aceste modificări de tarife. Eu nu știu asta și vă rog să clarificați problema, pentru că diferența de nuanță există.

Domnul Marțian Dan:

Vă rog, prezentați-vă și dumneavoastră, ca să poată ști colegii cine este interlocutorul lor și să putem consemna și în stenogramă.

Domnul Dan Codrumaru:

Numele meu este Dan Codrumaru și sunt șef de serviciu în Ministerul Telecomunicațiilor.

Ceea ce vreau să vă prezint, doamnelor și domnilor deputați, este faptul că punctul de vedere pe care l-a menționat domnul deputat este exact ceea ce am avut noi în minte atunci când am scris în lege "mărimea modificărilor", este o tehnică ce se utilizează la ora actuală în controlul tarifelor în domeniul telecomunicațiilor în Europa și în America, tehnica respectivă se numește "price scap" și autoritatea de reglementare precizează anual cu cât poate operatorul sau furnizorul de servicii de telecomunicații de bază, deci de telefonie și telegrafie, să crească sau să micșoreze tariful. Și acesta este un proces al modificării care poate să fie de plus-minus maximum 10%, față de tariful care se percepe, de exemplu, la 1 ianuarie al anului curent.

Din această cauză, susținem păstrarea cuvintelor "mărimea modificărilor".

Domnul Marțian Dan:

Domnul deputat Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Este și o problemă de amănunt, de acum. Să ne mai spuneți un singur lucru, ca să vedem cum facem: aceste tarife pe care dumneavoastră vreți să le propuneți să se modifice sunt tarife fixe sau sunt tarife într-un ecart - tarif minim-tarif maximal -, în care fiecare utilizator sau operator are dreptul să oscileze?

Domnul Dan Codrumaru:

Intre tarif minim și tarif maxim.

Domnul Ioan Bivolaru:

Deci, dați o plajă de tarife între un minim și un maxim. Este foarte clar că atunci problema se pune în felul următor și propunerea noastră de la comisie este: "inclusiv nivelul tarifelor de telecomunicații". Pentru că una este: "mărimea modificării", unde aveți un tarif unic, și atunci e clar, dumneavoastră dați un coeficient în plus sau un minus, și cu totul altceva să stabiliți o plajă de tarif între un minim și un maxim, și atunci stabiliți nivele de tarif, de fiecare dată stabiliți alte nivele, alte ecarturi de tarif.

Hotărâți-vă, faceți propunerea și noi o acceptăm, dar să fie pe principiu.

Domnul Marțian Dan:

Dacă vreți să răspundeți la această problemă?

Domnul Dan Codrumaru:

Vă rog să mă scuzați, dar aș vrea întâi să văd dacă am înțeles bine ce a zis domnul deputat Bivolaru. Deci, dumneavoastră propuneți: "inclusiv nivelul modificărilor permise tarifelor de telecomunicații"?

Domnul Ioan Bivolaru:

Da.

Domnul Dan Codrumaru:

Suntem de acord cu propunerea dumneavoastră.

Domnul Marțian Dan:

Acolo se propune o corectură: "inclusiv" - nu "mărirea", ci "mărimea" modificărilor permise tarifelor de telecomunicații."

Domnul Ion Bivolaru:

"Inclusiv nivelul"!

Domnul Marțian Dan:

Este același lucru, dar dacă vreți neapărat..

Nivelul este acceptabil pentru inițiator?

Domnul Dan Codrumaru:

Este totuși un lucru important!

Domnul Marțian Dan:

Eu cred că este mai potrivit "mărimea"...

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Noi am spus, textul nostru am spus care este: "nivelul tarifelor de telecomunicații", nu "nivelul modificărilor".

De fiecare dată dumneavoastră stabiliți alt tarif, de aceea v-am întrebat care este varianta dumneavoastră, pentru că una este "modificarea" și alta este "nivelul" stabilit de tarif.

Domnul Marțian Dan:

Poftiți, domnule Matei.

Domnul Ion Matei:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Tarifele sunt într-o structură foarte amplă, nu există tarif unic, sunt tot felul de servicii, tot felul de prestații pentru care se percep tarife. Aceste tarife, dacă le nivelăm cu aceeași modificare, există riscul ca același procent să fie inadecvat, pentru că tarifele sunt multiplite, sunt diferențiate în funcție de prestații, și noi putem fixa mărimea cu care ele pot să oscileze într-un an.

Deci, este vorba de o "mărime" a unei modificări. Putem să-i spunem și "nivel", dar nu "nivelul tarifelor", ci "nivelul modificării", dar sună un pic mai rău. A venit, de asemenea, o propunere din sală: "cuantumul modificărilor", suntem de acord și cu "cuantum", dar să fie "mărime" clar. Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Vă propun să mergem pe formula "mărimea modificărilor permise". Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată.

Vă rog să ne pronunțăm acum asupra alin. 5.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Vă supun votului art. 24, în ansamblu.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt.

S-a aprobat și art. 24.

La art.29, alin.1 avem de operat o modificare similară cu cea pe care am făcut-o, mi se pare la art.13 și anume, alin.1: "autorizația poate fi retrasă parțial sau total", se adaugă: "temporar sau definitiv de către Autoritatea de reglementare".

Supun votului dumneavoastră această propunere privind unele modificări la art.29, alin.1. Restul textului rămâne așa cum îl avem.

Cine este,vă rog, pentru adoptare ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva ? Nu sunt abțineri.

A fost aprobată.

La alin.2 să înlocuim: în "măsura revocării", cuvântul "revocării" cu "retragerii". "Măsura retragerii autorizației se ia după .....".

Supun votului această propunere. Este pe linia terminologiei în privința căreia am mai operat câteva modificări anterior.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

A fost aprobată și această propunere.

Vă supun votului acum art.29 în întregul său.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva ?

Nu sunt abțineri.

Mai avem ultima chestiune: la art.28 alin.1 să folosim nu "sau revocată", ci "retrasă", se referă tot la licență și la art.11, alin.2 să vorbim tot despre "retragerea licenței", nu "revocarea".

Supun votului dumneavoastră aceste propuneri, în privința cărora, de fapt, noi am luat niște decizii anterior, dar să se știe că mai operăm aceste modificări și să consemnăm în stenogramă la art.11, alin.2 și la art.28 , alin.1.

Prima dată am să vă rog să fim de acord să ne pronunțăm asupra modificării de la art.11, alin.2: "licențele pot fi reînnoite sau revocate", "retrase" în loc de "revocate".

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva ? Nu sunt.

A fost aprobată această modificare.

Nu am ce să fac, trebuie să supun votului articolul în ansamblu.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitate, cu această modificare.

La art.28, alin.1 avem "autorizația este personală și netransmisibilă"- teza 1, teza a 2-a: "aceasta se eliberează pentru o perioadă până la 5 ani și poate fi reînnoită sau revocată in condițiile legii". Să înlocuim cuvântul "revocată" cu "retrasă".

Supun votului această propunere de amendare a art.28, alin.1.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

A fost aprobată și această propunere.

Cu această modificare vă cer votul asupra art.28, în ansamblu.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva ? Nu sunt.

A fost aprobată și această propunere.

Vă rog să fiți de acord să mai rezolvăm o problemă.

(discuții la masa prezidiului cu unii membri ai comisiei)

Era chestiunea cu:"autorizația se eliberează în baza unei taxe care se face venit la bugetul de stat" și propunea domnul Antal István să se adauge sintagma:"sau la bugetele locale". Nu știu dacă ați reușit.

Domnul Ioan Bivolaru:

Da, s-a discutat treaba aceasta ieri cu reprezentanții Comisiei de buget-finanțe și s-a ajuns la concluzia că textul este bun așa cum este.

Domnul Marțian Dan:

Deci, alin.1, vă rog să vă uitați la el. Este poziția 81 din raport. Comisia opinează să rămână așa cum este.

Supun votului dumneavoastră alin.1 în această redactare.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Un vot împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost aprobat alin.1.

În legătură cu alin.2 nu au fost observații.

Il supun votului.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

A fost aprobat.

Alin.3 . Este un text nou pe care îl propune comisia. Să facem doar o modificare: "prin hotărâre a Guvernului", iar textul este luat de la o anexă, anexa 2. Nu au fost observații în legătură cu el.

Vă supun votului, cu această mică corectură, în ceea ce privește gramatica.

Cine este pentru adoptarea textului alin. art.30 ? Nimeni. Totuși, vă cer votul.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

A fost aprobat.

Vă supun votului art.30, în ansamblu.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva ? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat.

Facem o pauză de 10 minute.

Domnul Mihail Părăluță:

Avem o mică modificare.

Domnul Marțian Dan:

Atunci, vă rog să mai ascultați o propunere.

La textele pe care le-am parcurs până aici ?

Domnul Ioan Bivolaru:

Da, ca să încheiem și după pauză să intrați în normal.

Inițiatorul a făcut o observație și a venit cu o propunere de amendare a art.37, care a fost eliminat, din cap."Concurența" și vine cu un nou art.37. Comisia l-a analizat și suntem de acord cu prevederile respective și acest 37 să aibă două alineate: alin.1: "prevederile prezentului capitol se completează cu prevederile Legii concurenței", având în vedere că la cap."Concurență" au fost eliminate toate prevederile posibile și aici sunt probleme specifice pentru că este o lege specială. Alin.2: "la desfășurarea investigațiilor și luarea deciziilor în cazul încălcării prevederilor legii privind concurența, poate participa și Autoritatea de reglementare".

Aceasta este solicitarea cu care noi suntem, în principiu, de acord.

Domnul Marțian Dan:

Nu știu dacă este aici domnul Viorel Munteanu... Observația, tocmai aceasta era. Noi avem o lege a concurenței, cu aplicabilitate în toate domeniile, și nu trebuie să mai instituim, atunci când examinăm diferite legi speciale, pe diferite domenii, reglementări. Și atunci, noi am modificat doar partea finală a art.36, de fapt alin.1 de la art.37 este singurul care a rămas. Aceasta a fost observația de fond care a fost prezentată aici data trecută.

Domnul Ioan Bivolaru (din loja comisiei):

Nu se cere nimic.

Domnul Marțian Dan:

Am văzut. Bine, "poate participa".

Domnule Birtalan Ákos, vă rog să poftiți la tribună.

Domnul Birtalan Ákos:

Multumesc, domnule președinte.

Așa cum am discutat și data trecută, în Legea concurenței pe care ați primit-o și dumneavoastră în casete și care este publicată în Monitorul Oficial, este reglementat regimul general în ceea ce privește concurența.

Aici, au fost eliminate articolele care trebuiau să fie eliminate, respectiv, în noua reformulare, cum am înțeles acum de la domnul deputat Bivolaru, art.37, alin.2 trebuie din nou eliminat pentru că nu are ce căuta aici în Legea telecomunicațiilor, deoarece singurul organ de reglementare în domeniu este Consiliul concurenței, respectiv, de cercetare, să spunem așa, în domeniu, este Oficiul pentru concurență.

Deci, Ministerul Telecomunicațiilor, respectiv acel organ pe care l-am definit aici, nu are ce căuta. Specialiștii lui, conform Legii concurenței, pot fi atrași în activitate, în cercetarea fenomenelor specifice care apar în telecomunicații. Este prevăzut în Legea concurenței. Nu mai trebuie să prevedem aici acest lucru.

Deci, eu solicit eliminarea alin.2 din acest art.37. Nu știu cât va fi după renumerotare. Prima parte trebuie. Deci, aceste prevederi se completează și, respectiv se aplică Legea concurenței.

Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Doamna Mașut, vă rog.

Doamna Maria Mașut:

Mă iertați, dacă mi-ați permite, am revenit la acest text datorită faptului că în Legea 21, a concurenței, la art.7 alin.4 se instituie un sistem de colaborare a Consiliului concurenței cu regiile autonome și de sesizare a organului autorității publice care coordonează regia autonomă respectivă. Am vrut doar să punctez că în locul autorității publice respective, organul cu care va colabora Consiliul concurenței este Autoritatea de reglementare.

Deci, aceasta a fost intenția noastră. Dacă doriți și nu sunteți de acord cu amendamentul nostru sigur că ne putem rezuma la lege. Un text care vine iar în sprijinul afirmației noastre, art.66 spune așa: "Orice dispoziții referitoare la concurență, stabilite prin legi speciale, sunt administrate de Consiliul conurenței". Deci, noi sigur că ne supunem acestei reglementări, dar colaborarea să se facă prin această Autoritate de reglementare.

Domnul Marțian Dan:

Vom vedea dacă va rămâne art.66, pentru că mie mi se pare că este superfluu.

Doamna Maria Mașut (din loja inițiatorului):

66 din Legea concurenței.

Domnul Marțian Dan:

E altceva. Sigur că da.

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu această chestiune ?

Punctele de vedere sunt împărțite. Eu sunt convins că dacă ar fi aici domnul Viorel Munteanu, care s-a aflat la originea acestei dezbateri, probabil că ar avea reticențele dânsului în legătură cu această propunere de introducere a alineatului nou.

Ințeleg că în legătură cu acest articol inițiatorul și comisia sunt pentru. Domnul deputat Birtalan Ákos socoate că este legitimă includerea în proiectul de lege a textului alin.1 și eliminarea alin.2.

Prima dată am să vă rog să vă pronunțați asupra textului comisiei.

Deci, alin.1, art.37: "Prevederile prezentului capitol se completează cu prevederile Legii concurenței".

Alin.2: "La desfășurarea investigațiilor și luarea deciziilor în cazul încălcării prevederilor legii privind concurența poate participa și Autoritatea de reglementare".

Supun votului dumneavoastră acest text.

Cine este,vă rog, pentru ?

Impotrivă ? Patru voturi împotrivă.

Abțineri ? Nu sunt abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat textul art.37 și cred că am epuizat aceste chestiuni. Urmează să facem o scurtă pauză de maximum 10 minute, după care continuăm cu Secțiunea a 6-a.

- pauză

Se reiau lucrările.

Domnul Marțian Dan:

Rog pe domnii chestori să cheme toți colegii în aulă pentru ca să începem lucrările. Îi invit și pe domnii secretari să poftească.

Rog pe membrii Comisiei de servicii și industrie să își ocupe locurile în lojă.

Doamnelor și domnilor deputați, trecem la examinarea în continuare a proiectului de lege.

Avem Secțiunea a 6-a. Va trebui să modificăm în raportul comisiei Secțiunea a 6-a cu cifre arabe, "Interconectare și numerotare".

Supun votului acest titlu.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc,

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitate de voturi, titlul.

Domnul Mihail Părăluță:

Am o observație. Să se spună în continuare: "în telecomunicații". "Interconectarea și numerotarea în telecomunicații".

Domnul Marțian Dan:

Dar se înțelege. Eu cred că poate să rămână așa.

Trecem mai departe la art.38. El are mai multe alineate.

Comisia nu a avut nici un fel de propuneri referitoare la aceste texte.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul ? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră alin.1.

Cine este pentru adoptare ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

A fost aprobat.

La alin.2 vom merge pe formula:"Autoritatea de reglementare va preciza prin ordin al ministrului modul de aplicare"... , da ?

Domnul Mihail Părăluță (din loja comisiei) :

Da.

Domnul Marțian Dan:

Supun votului această modificare a textului. Deci, "prin ordin al ministrului".

Supun votului această amendare, care este conformă cu o decizie luată de noi anterior.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc.

Impotrivă, vă rog ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

A fost aprobat acest amendament.

Alin.2, în ansamblu.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

A fost aprobat și alin.2 cu unanimitate de voturi.

Alin.3, vi-l supun votului.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

Unanimitate de voturi a întrunit și acest alineat.

Alin.4. Dacă nu sunt observații, vi-l supun votului.

Cine este pentru adoptare ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

A fost aprobat și acest alineat.

Vă supun votului dumneavoastră art.38.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

A fost aprobat și art.38.

Trecem la examinarea art.39.

Dacă sunt observații ? Comisia nu a avut.

După "Autoritatea de reglementare" trebuie să plasăm o virgulă. Restul textului nu a avut nici un fel de observații.

Supun votului dumneavoastră alin.1 al art.39.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

A fost aprobat alin.1.

Alin.2. Dacă sunt observații ?

Domnul deputat Francisc Tobă, vă rog să poftiți la tribună.

Domnul Francisc Tobă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea să pun o întrebare. (adresare inițiatorului) Cum veți evalua dumneavoastră acest impact, rezultat din decizia dumneavoastră, pentru că sună așa: "Aprobarea Autorității de reglementare prevăzută în alin.1 va specifica condițiile de interconectare" Eu aici m-aș opri pentru că dumneavoastră continuați: "și va ține cont de impactul rezultat din decizia sa asupra dezvoltării pieței.."

Cred că un text de lege nu ar trebui să cuprindă așa ceva.

Propun eliminarea. De la "interconectare" încolo este poezie, nu este text de lege.

Domnul Marțian Dan:

Alte observații ? Nu sunt.

Domnul deputat Francisc Tobă propune ca textul alin.2 să sune astfel: "Aprobarea Autoritătii de reglementare prevăzută în alin.1, va specifica condițiile de interconectare." Restul textului din acest alineat se suprimă.

Punctul de vedere al comisiei și al inițiatorului.

Domnul Mihail Părăluță (din loja comisiei):

Suntem de acord.

Domnul Ovidiu Ioan Muntean (din loja inițiatorului):

Da.

Domnul Marțian Dan:

Și comisia și inițiatorul sunt de acord.

Supun votului suprimarea textului care începe : "și va ține cont de impactul..." până la sfârșitul alineatului.

Cine este,vă rog, pentru eliminarea acestui text. Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră alin.2, așa cum rezultă el.

Cine este pentru adoptare ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

A fost aprobat alin.2.

Ne putem pronunța asupra art.39 în întregul lui.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

A fost aprobat.

Art.40. Are 3 alineate. Comisia nu a avut nici un fel de sugestie în legătură cu aceste texte.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul ? Nu sunt doritori.

Supun votului dumneavoastră alin.1.

Cine este pentru adoptare ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

A fost aprobat.

Alin.2, îl supun aprobării.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

A fost aprobat și el.

Alin.3, îl supun aprobării.

Cine este pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva ? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și alin.3.

Vă rog acum să vă pronunțați asupra art.40 în întregime.

Cine este,vă rog, pentru adoptarea lui ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitatea sufragiului exprimat.

Art.41 are 3 alineate. Comisia nu a avut nici un fel de obiecții sau propuneri în legătură cu acest articol.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul ? Nu sunt doritori.

Vă supun votului textul alin.1.

Cine este pentru adoptare ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

A fost aprobat.

La alin.2 va trebui acolo, la teza a 2-a să scriem: "modificările". Restul textului nu a avut nici un fel de probleme.

Cine este,vă rog, pentru adoptare ? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă ? Nu sunt.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

A fost aprobat și acest text.

Alin.3, vi-l supun, de asemenea, aprobării.

Cine este pentru adoptare ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și alin.3.

Vă supun votului art.41 în întregul lui.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva ? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat și textul acestui articol.

Cap.III. Titlu: "Reglementări tehnice".

Comisia nu a avut obiecții în legătură cu acest titlu.

Dacă sunt observații ? Nu sunt.

Vă supun votului titlul cap.III.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

A fost aprobat titlul capitolului.

Articolul următor, 42, are 3 alineate.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu acest articol ?

Domnul Francisc Tobă:

Domnule președinte, dacă îmi permiteți, la alin.2.

Domnul Marțian Dan:

Vă rog.

Domnul Francisc Tobă:

Propun eliminarea "esențială". "Echipamentele terminale pot fi autorizate numai dacă respectă cerințele definite la art...."

Domnul Marțian Dan:

"... cerințele definite la art.7, lit.i).

Doamna Maria Mașut (din loja inițiatorului):

Sunt definite la "Definiții".

Domnul Francisc Tobă:

"... cerințele definite la art...", nu "cerințe esențiale". Vă rog frumos, cuvântul esențial... mai puțin esențial...

Eu propun eliminarea.

Domnul Marțian Dan:

Cuvântul "esențiale", da ?

Inițiatorul.

Domnul Ion Matei:

Vă mulțumesc, domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Cuvântul "esențial" este bine să îl păstrăm deoarece chiar la articolul cu definiții, deci art.7, el este definit ca atare - "cerințe esențiale".

De unde vine etimologia ? Etimologia vine din terminologia de specialitate din telecomunicații și din standardizarea în telecomunicații și din tendințele Uniunii Europene în acest domeniu și se definesc ce sunt aceste cerințe esențiale. Termenul în engleza este: essential requirements" și cred că nu poate există echivoc.

Vă mulțumesc.

Domnul Francisc Tobă:

Domnule președinte,

Cred că este cazul să facem o lămurire.

Dumneavoastră ați făcut un text de lege, traducând un text de lege străin și am înțeles că, spre exemplu, Autoritatea de reglementare este concept internațional, dar să revenim la limba română și să vorbim în limbaj... Această lege va fi folosită de către români. Deci, dacă dumneavoastră ați definit la art.7 aceste cerințe esențiale, atunci să spunem: "cerințele definite la art...". Adică, este text de lege, chiar dacă este concept folosit, "cerințe esențiale", în engleză, textul nostru de lege trebuie să fie românesc. De aceea, dacă le-ați definit odată, facem această trimitere în limba română.

Domnul Ion Dinu:

Domnule președinte,

În dezacord cu colegul și, deopotrivă, prietenul Tobă. De vreme ce în art.7, alin.l s-a votat exprimarea și încă între ghilimele, ceea ce vrea să demonstreze că este vorba de o consacrare de exprimare, etimologic, poate că ea e discutabilă, dar, în terminologia de specialitate, cerințe esențiale, ca și rețea de telecomunicații interne, ca și rețea de telecomunicații independentă sunt niște exprimări indispensabil de respectat pentru că ele au fost avute în vedere.

De aceea, în dezacord cu opinia colegului, rog să se păstreze textul.

Domnul Marțian Dan:

Deci, este un aparat noțional cu care operează legea, "cerințe esențiale". Haideți, să lăsăm așa," definite la art.7".

Cine este pentru adoptarea alin.1, vă rog, în redactarea din proiect ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Un vot împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? O abtinere.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat alin.1.

Alin.2. Vi-l supun în redactarea din proiect.

A renunțat și domnul Tobă la propunerea dânsului.

Cine este,vă rog, pentru ?

Impotrivă dacă sunt voturi ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Doua abțineri.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat alin.2.

Alin.3. Vi-l supun aprobării.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt abtineri.

A fost aprobat și el.

Supun votului art.42, în ansamblu.

Cine este,vă rog, pentru ? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt ? Nu sunt.

A fost adoptat, cu unanimitatea sufragiului exprimat, art.42.

Art.43. Comisia nu a avut observații în legătură cu el.

Dacă dorește cineva dintre domniile voastre să ia cuvântul ?

Domnul Tobă, vă rog să poftiți.

Domnul Francisc Tobă:

Mi-aș permite o simplificare. Se repetă. Să zicem: "Proiectarea, instalarea și întreținerea rețelelor de telecomunicații pot fi efectuate numai .... pentru că se repetă și instalarea și întreținerea din nou. Textul să sune așa : "Proiectarea, instalarea, întreținerea și conectarea rețelelor de telecomunicații și a echipamentelor de telecomunicații pot fi efectuate numai de către persoanele fizice, juridice..." și textul curge. Altfel, se repetă, întreținerea, conectarea....

Domnul Marțian Dan:

"Proiectarea, instalarea, întreținerea și conectarea rețelelor de telecomunicații și a echipamentelor de telecomunicații pot fi efectuate numai de către persoanele fizice" și tot textul rămâne în continuare și nu mai are rost să îl repet.

Înțeleg că inițiatorul este de acord, da?

Domnule Dinu...

Domnul Ion Dinu:

Este totuși o nuanță asupra căreia vă rog să aveți exigență. În partea întâi se vorbește de "proiectarea, instalarea și întreținerea", iar în continuarea frazei se spune "instalarea, întreținerea, sau conectarea". Termenul "conectarea" nu îl avem în prima parte a frazei. Deci, "conectarea" de data aceasta apare necesar să fie menținută pentru că este altă activitate decât instalarea sau întreținerea.

Domnul Marțian Dan:

Păi, asta propune să se adauge acolo. Partea inițială să sune:"proiectarea, instalarea, întreținerea și conectarea rețelelor de telecomunicații și a echipamentelor de telecomunicații, pot fi efectuate numai de către persoane fizice sau juridice autorizate".

Domnul Ion Dinu:

Da, dar construcția frazei adaugă în partea a doua, cuvântul "conectarea", care în prima parte nu există. La asta m-am referit. Deci, "instalarea și întreținerea - fără "conectarea"- rețelelor de telecomunicații...", iar dincolo, spune:"instalarea, întreținerea sau conectarea echipamentelor..." Nu este vorba de rețele, e vorba de echipamente. Sunt niște activități distincte, total specifice.

Deci, opinia foarte exigentă, remarca domnului coleg Tobă n-a ținut seama de faptul acesta, că sunt două activități distincte, și ca realitate și ca exprimare.

Domnul Marțian Dan:

Bun. Inițiatorul ce opinie are în această discuție.

Doamna Maria Mașut (din loja inițiatorului):

Sunt două aspecte distincte...

Domnul Marțian Dan:

Vă rog, vă rog, aici la tribună și să se poate consemna și în stenogramă, să poată auzi toți colegii.

Doamna Maria Mașut:

Deci, este vorba de două activități distincte care se autorizează separat. De aceea, susținem textul propus de comisie.

Domnul Marțian Dan:

Vă rog, domnule Tobă.

Domnul Francisc Tobă:

Vă rog să-mi spuneți dacă face sau nu proiectare de echipamente.

Deci, vă rog să rețineți că vă excludeți de la posibilitatea ca în perspectivă să faceți proiectarea, pentru că varianta mea este acoperitoare. Înseamnă "proiectare, instalare, întreținere și conectare atât a rețelelor cât și a echipamentelor". Să nu veniți după aceea să spuneți că nu aveți text de lege pentru a proiecta echipamente de telecomunicații.

Varianta este acoperitoare. Vă rog să rețineți.

Domnul Marțian Dan:

Mai aveți de adăugat ceva? Domnule Matei, vă rog.

Domnul Ion Matei:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Așa cum doamna Mașut a încercat să specifice mai înainte, rețelele de telecomunicații pot fi proiectate, instalate sau întreținute. Deci, sunt trei activități. Echipamentele de telecomunicații trebuie conectate, trebuie instalate sau întreținute. Vă rog să remarcați că între cele două seturi de activități există două diferențe: la rețele există proiectare - și e normal să fie - la echipamente proiectarea nu o fac persoane autorizate de către noi, ci o fac fabricanții.

Deci, noi nu putem să autorizăm pe "ALCATEL" din Franța sau pe "SIEMENS" din Germania, să-și proiecteze echipamente. Puten să autorizăm, însă, orice persoană fizică sau juridică din România că este capabilă să conecteze astfel de echipamente, să le instaleze sau să le întrețină.

La rețele este cu totul altceva. Ele trebuie proiectate, pentru că trebuie duse traseele efectiv și așa mai departe, ele trebuie puse în operă, deci, instalate efectiv și de asemenea, întreținute.

Fără a supăra pe nimeni, am ține, totuși, să se păstreze formularea inițială.

Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu.

Ați ascultat lămuririle corespunzătoare.

Domnule Tobă vă mai mențineți propunerea?

Domnul Francisc Tobă:

Îmi cer scuze, dar intrăm într-un domeniu foarte delicat. Adică dumneavoastră considerați astăzi că poimâine eu nu pot să-mi fac o firmă de proiectare de echipamente, pe care dumneavoastră să mi-o autorizați.

Domnul Ovidiu Ion Muntean (din loja inițiatorului):

Nu este cazul să o autorizăm noi...

Domnul Francisc Tobă:

Am înțeles, îmi retrag...

Domnul Marțian Dan:

Da, vă rog.

Domnul Dan Codrumaru:

Vreau să precizez două lucruri. Deci, prin acest concept...

Domnul Marțian Dan:

Mai prezentați-vă pentru stenogramă.

Domnul Dan Codrumaru:

Dan Codrumaru mă numesc.

Deci, prin acest concept noi vrem să liberalizăm piața echipamentelor în sensul că oricine poate să le proiecteze, numai că la articolele anterioare am spus că echipamentul, după ce l-a proiectat cum a vrut el, vine la noi să fie verificat tehnic și să autorizăm acel echipament.

Deci, dumneavoastră puteți să proiectați ce vreți, dar veți veni la noi să autorizăm echipamentul, ca atare. De aceea nu are sens să vă autorizăm să proiectați.

Domnul Marțian Dan:

Bun. Domnul Tobă a renunțat la problemele legate de ordonarea acestui text de la alin. 1, în altă perspectivă, având în vedere explicațiile date.

Vă supun votului alin. 1 cum figurează el în proiect.

Cine este, vă rog, pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă?

Abțineri, dacă sunt? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat textul alin. 1.

Alin.2. N-au fost în privința lui nici un fel de obiecții. Vi-l supun votului.

Cine este pentru adoptare?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Supun votului art. 43 în ansamblu.

Cine este, vă rog, pentru? Mulțumesc

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitatea voturilor exprimate.

Art. 44 are un singur alineat. Vă rog să fiți de acord ca, în partea finală, în spiritul celor discutate și decise anterior să inlocuim cuvântul "revocarea" cu "retragerea autorizației". Da?

Dacă sunt și alte observații? Nu sunt.

Supun votului propunerea de amendare, deci, înlocuirea cuvântului "revocarea" cu "retragerea".

Cine este, vă rog, pentru? Mulțumesc

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată cu unanimitate de voturi amendarea.

Supun votului acum art. 44.

Cine este pentru adoptarea lui?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și art. 44.

Trecem la art. 45. Are, de asemenea, un singur alineat. Comisia nu a avut nici un fel de propuneri referitoare la acest articol.

Dacă dorește cineva dintre dumneavoastră să intervină? Nu sunt doritori. Îl supun votului în redactarea din proiect.

Cine este, vă rog, pentru? Mulțumesc

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitatea sufragiilor exprimate.

Capitolul IV - Autoritatea de reglementare.

Dacă în legătură cu titlul propus pentru acest capitol sunt observații? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră titlul acestui capitol.

Cine este, vă rog, pentru? Mulțumesc

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat titlul Capitolului IV.

Trecem la examinarea art. 46. Are două alineate. Dacă sunt observații în legătură cu aceste texte?

Domnul deputat Dinu.

Domnul Ion Dinu:

Domnule președinte,

Stimați oaspeți,

Stimați colegi,

Potrivit acestei prevederi se menționează că este vorba de "exercitarea competențelor" - nu "competențele" - "în realizarea prevederilor art. 3 și 4 din lege".

Art. 3 și 4 din lege au un conținut care reglementează anumite activități.

Noi, adineauri, am votat art. 42, alin. 3, care spune că "autoritatea de reglementare, stabilește procedura de autorizare a echipamentelor terminale, inclusiv procedura de expertiză tehnică și desemnează în acest scop laboratoare de testare independente".

Această activitate e total diferită de cea prevăzută în art. 3 și 4. Nu trebuie ca și activitatea aceasta prevăzută în art. 42, alin. 3 să fie, de asemenea, supusă tot acestei autorități? Nu trebuie adăugat după art. 3 și 4 și articolul respectiv, 42, care stabilește anumite competențe și, să spunem așa, puteri de dispoziție? Vă rog să apreciați.

Domnul Marțian Dan:

Dacă mai sunt alte observații? Inițiatorul.

Domnul Ion Matei:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Nu putem decât să-i mulțumim domnului deputat Dinu pentru contribuție. Este, într-adevăr, reală.

Domnul Marțian Dan:

Bine.

Atunci vă propun următorul lucru, dacă și comisia aderă la această opinie, să scriem așa: "art.3, 4 și 42" și să adăugăm "din prezenta lege". Da?

Din loja comisiei:

Da, da..

Domnul Marțian Dan:

Supun votului această amendare, deci, acolo unde se face trimiterea la articole îl adaugăm pe 42 și precizarea "din prezenta lege".

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă. Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat cu unanimitate de voturi acest amendament și vă supun votului alin. 1.

Cine este pentru adoptarea lui? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitatea sufragiilor exprimate.

La alin. 2 n-au fost observații. Îl supun votului.

Cine este, vă rog, pentru? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A întrunit și el unanimitatea supragiilor exprimate și a fost adoptat.

Supun votului art. 46 în ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Și acest articol a fost aprobat.

Art. 47. Sigur că la rândul 3 și în partea finală trebuie să facem niște corecturi în materie de imprimare la mașină.

Dacă sunt observații în legătură cu acest text? Nu sunt. Vă supun votului atunci prima data alin. 1.

Cine este pentru?

Împotrivă dacă sunt voturi? Nu sunt.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitate de voturi alin. 1.

Alin. 2. Cine este pentru adoptarea lui?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A întrunit și el unanimitate de voturi și a fost aprobat.

Art. 47 în ansamblu.

Cine este pentru adoptare? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Deci, a fost aprobat și acest articol.

Art. 48 are două alineate. Comisia nu a avut nici un fel de propuneri în legătură cu acest text.

Dacă dorește cineva să ai cuvântul? Nu sunt doritori.

Supun votului alin. 1.

Cine este pentru aprobarea lui? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi impotrivă.

Abțineri, dacă sunt.

Alin. 1 a fost aprobat.

Alin. 2.

Cine este pentru aprobare? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Și alin. 2 a fost aprobat.

Vă cer votul în legătură cu art. 48 în ansamblu.

Cine este pentru adoptarea lui? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Trecem la discutarea art. 49. Are trei alineate.

Domnul deputat Francisc Tobă dorește să intervină.

Domnul Francisc Tobă:

La primul alineat, cred că inițiatorul va agrea. propun să fie eliminat "în domeniul supravegherii respectării licențelor și autorizațiilor", pentru că în perspectivă trebuie să avem în vedere descentralizarea și mai buna funcționare prin delegarea efectuării acestora de către organisme competente care au structuri regionale. Și cred că este în sprijinul dumneavoastră să nu fiți limitativi, da?

Domnul Marțian Dan:

Deci, de la "funcții" un segment, pentru că după aceea vine "cu excepția" care rămâne.

Domnule Tobă, dacă vă uitați la alin. 1, antepenultimul rând și penultimul rând, să fie eliminat următorul segment de text: "...în domeniul supravegherii respectării licențelor și autorizațiilor".

Acest text pe care l-am citit propune să fie eliminat.

Inițiatorul? De acord. Comisia? De acord.

Supun votului dumneavoastră eliminarea segmentului de text pe care l-am citit.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat acest amendament.

Alin. 1 va suna:"Autoritatea de reglementare poate delega Inspectoratului General al Comunicațiilor, organism specializat cu statut de regie autonomă, unele competențe și funcții, cu excepția funcțiilor de acordare a licențelor".

A fost, deci, aprobat acest amendament.

Supun votului următorul alin. 2. Nu sunt observații în legătură cu el.

Cine este pentru adoptare?

Împotrivă, dacă sunt voturi? Nu sunt.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și alin. 2.

La alin. 3, evident acolo în partea finală, acolo trebuie să facem corectura la "reglementare". Supun votului alin. 3.

Cine este, vă rog, pentru adoptare?

Împotrivă, dacă sunt voturi? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și alin. 3.

Supun votului art. 49 în ansamblu.

Cine este pentru aprobarea lui? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Și el a întrunit unanimitatea sufragiilor exprimate și a fost adoptat.

Art. 50 are trei alineate. Dacă sunt observații în legătură cu acest articol? Nu sunt.

Supun votului alin. 1.

Cine este, vă rog, pentru aprobare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

La partea finală a enunțului de debut al alin. 2 va trebui acolo să facem corectura textului tipărit.

Supun votului alin. 2.

Cine este pentru adoptarea lui?

Împotrivă, dacă sunt voturi? Nu sunt.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și alin. 2.

Alin. 3, vă rog, acum să ne pronunțăm asupra lui.

Cine este pentru adoptare? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat.

Votul asupra art. 50 în integralitatea sa.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Trecem la art. 51, are două alineate. Dacă sunt observații în legătură cu textul acestui articol. Nu sunt. Vi-l supun votului prima dată textul alin. 1.

Cine este pentru adoptare? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt.

A fost aprobat.

Alin. 2.

Cine este pentru adoptarea lui? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Supun votului art. 51 în ansamblu.

Cine este pentru adoptare? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Art. 52. Comisia n-a avut în privința lui nici un fel de sugestii. Dacă dorește totuși cineva să ia cuvântul? Nu sunt doritori.

Vi-l supun votului în redactarea din proiect.

Cine este, vă rog, pentru? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt. Nu sunt.

A fost aprobat.

Art. 53 este, de asemenea, cu un singur alineat.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul pe marginea lui. Nu sunt doritori.

Vi-l supun adoptării în redactarea din proiect.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A întrunit și el unanimitatea voturilor exprimate și a fost adoptat.

Capitolul V (titlul) - Răspunderi și sancțiuni -

Dacă sunt observații în legătură cu titlul Cap. V ? Nu sunt. Vă supun votului atunci titlul Cap. V.

Cine este, vă rog, pentru? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și titlul acestui capitol.

Dacă sunt observații în legătură cu art. 54, care îi urmează la rând. Nu sunt.

Îl supun votului în redactarea din proiect.

Cine este, vă rog, pentru aprobare?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă sunt abțineri? Nu sunt abțineri.

A întrunit unanimitatea voturilor și a fost adoptat.

Art. 55 are trei alineate. Dacă dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu el?

Domnul Tobă. Vă rog să poftiți la tribună.

Domnul Francisc Tobă:

La alin. 2 cred că acest "socotit" are trebui eliminat. Adică textul să sune asa:"soluționarea reclamației de către operator se efectueaza în termen de cel mult trei luni de la data înregistrării reclamației", fără "socotit".

Domnul Marțian Dan:

Alte observații? Inițiatorul este de acord cu suprimarea acestei particule, acestui cuvânt? Da? Și comisia? Da.

Supun votului, deci, suprimarea cuvântului "socotit".

Cine este, vă rog, pentru?

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Acum să ne pronunțăm asupra alin. 1.

Cine este pentru adoptarea lui?

Împotrivă, dacă sunt voturi? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Alin. 1 a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Alin. 2 vi-l supun votului așa cum rezultă în urma însușirii amendamentului domnului Tobă.

Cine este pentru aprobarea lui? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și textul alin. 2.

Alin. 3, vă rog, acum să vă pronunțați.

Cine este pentru adoptarea lui?

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și acest alineat.

Vă rog să vă pronunțați în legătură cu art. 55 în întregul lui.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? (Discuții la prezidiu cu domnul deputat Ion Dinu).

Am suprimat "socotit" și virgula.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat art. 55.

Trecem la examinarea art. 56. Are trei alineate. Dacă dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu textul acestui articol? Nu sunt doritori.

Vă supun votului alin. 1.

Cine este pentru adoptarea lui? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Cine este pentru adoptarea textului alin. 2?

Împotrivă, dacă sunt voturi? Nu sunt.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și textul alin. 2.

Supun acum votului dumneavoastră textul alin. 3.

Cine este pentru adoptare? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat și textul acestui alineat.

Supun acum votului art. 56 în ansamblu.

Cine este, vă rog, pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt. Nu sunt abțineri.

A fost aprobat și textul acestui articol.

Trecem la examinarea art. 57. Aici sunt sumedenie de litere. Prima data vă consult dacă sunt observații în legătură cu textul acestui articol? Nu sunt.

Supun votului atunci textul art. 57 în redactarea din proiect.

Cine este, vă rog, pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt. Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat art. 57.

Trecem la art. 58. Are mai multe alineate. La alin. 4 va trebui să operăm adecvarea terminologică în privința cuvântului "revocarea" în sensul, mă rog, "retragerea" și vă consult dacă aveți observații în legătură cu textul acestui articol. Nu sunt observații.

Atunci, prima dată, vă supun votului textul alin. 1.

Cine este pentru adoptare?

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi alin. 1 a fost adoptat.

Alin. 2. Supun votului acest alineat.

Cine este pentru adoptarea lui?

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și alin. 2

Alin. 3. Îl supun, de asemenea, aprobării dumneavoastră.

Cine este pentru?

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A întrunit și el unanimitatea sufragiilor exprimate și a fost aprobat.

Vă rog, deci, să fiți de acord ca alin. 4 să modificăm în partea finală "...și retragerii licenței sau autorizației", nu "revocarea".

Supun votului această modificare.

Cine este, vă rog, pentru?

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri, dacă sunt. Nu sunt.

A fost aprobată această propunere de amendare. Supun votului alin. 4.

Cine este pentru aprobarea lui?

Dacă sunt voturi impotriva?Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat.

Alin. 5 vi-l supun aprobării.

Cine este pentru?

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat și alin. 5.

Alin. 6.

Doriți să interveniți, da?

Domnul Ion Dinu:

Cred că este o eroare de dactilografiere: "... în măsura în care prezenta lege nu dispune astfel..." - "nu dispune altfel".

Domnul Marțian Dan:

Bun. Să considerăm că este o eroare. O îndreptăm.

Alte observații nu sunt în legătură cu alin. 6, da?

Îl supun votului cu luarea în considerație a observației domnului deputat Dinu.

Cine este, vă rog, pentru?

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Și el a fost aprobat.

Alin. 7 este un text nou pe care îl propune comisia.

Dacă sunt observații în legătură cu el? Nu sunt. Vi-l supun votului.

Cine este pentru adoptare? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și textul alin.7.

Vă supun acum votului art. 58 în ansamblu.

Cine este pentru adoptare?

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A întrunit unanimitate de voturi și în consecință art. 58 a fost adoptat.

Capitolul VI - Dispoziții tranzitorii și finale -

Dacă sunt observații în legătură cu titlul acestui capitol? Nu sunt. Vi-l supun votului în redactarea din proiectul de lege.

Cine este pentru?

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt?

A fost aprobat.

Art. 59.

Dacă sunt observații în legătură cu el? Nu sunt. Vi-l supun votului în redactarea din proiect.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Art. 60.

Dacă sunt observații în legătură cu acest text? Nu sunt. Vi-l supun votului în redactarea din proiect.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

La următorul art. 61, alin. 2, rândul 2, va trebui să facem o corectură, care ține tot de o eroare umană când s-a bătut la mașină și, evident, și la alin. 2 trebuie suprimată virgula înainte de textul "...pentru reabilitare".

Sunt observații în legătură cu acest articol? Nu sunt.

Vă supun votului alin. 1.

Cine este pentru adoptarea lui? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt. Nu sunt.

A fost aprobat.

Alin. 2. Vă rog să vă pronunțați asupra lui.

Cine este, vă rog, pentru adoptarea textului alin. 2 ?

Voturi împotrivă, dacă sunt? Nu sunt.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat și alin. 2.

Supun votului dumneavoastră art. 61 în ansamblu.

Cine este pentru?

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi și art. 61 a fost adoptat.

Trecem la examinarea art.62; are două alineate, alin.1 a fost reformulat de către comisie. Vă rog să fiți de acord ca înainte de "după caz" să punem o vigulă și, între virgule, "după caz, cu Ministerul Apelor, Pădurilor, Protecției etc..."

Domnule Dinu, aveți cuvântul.

Domnul Ion Dinu:

Domnule președinte,

Stimați oaspeți,

Stimați colegi,

Cred că exprimarea "alte" la catastrofe, este improprie. Textul zice așa: "În condiții deosebite, ca: stare de asediu, stare de urgență, calamități naturale sau alte catastrofe", ca și cum calamitatea are fi catastrofă. Calamitatea este una și catastrofa este altceva. Deci cuvântul "alte catestrofe" este impropriu, "alte" să fie înlăturat.

Domnul Marțian Dan:

Cum ați propus să fie înlocuit, domnule Dinu, îmi cer scuze.

Domnul Ion Dinu:

Să fie înlăturat "alte".

Domnul Marțian Dan:

"Sau catastrofe" să rămână, da? Bine. "Calamități naturale sau catastrofe", da?

Dacă sunt alte observații? Nu sunt alte observații.

Vă supun votului propunerea domnului Dinu, de eliminarea de la rândul 3 a particulei "alte".

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată această propunere.

Supun votului dumneavoastră alin.1.

Cine este pentru adoptare?

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Alin.2. Sunt observații?

Domnul Tobă dorește să intervină. Aveți cuvântul.

Domnul Francisc Tobă:

Dacă îmi permiteți, aș dori să introducem un alin.2, care să ...

Domnul Marțian Dan:

Îl avem, dar...

Domnul Francisc Tobă:

Deci, între 1 și 2. Noi trebuie să coroborăm această lege cu Legea nr.73 de pregătire a economiei și teritoriului pentru apărare. Vedem că nu se face referire în textul legii absolut în nici un fel la pregătirea de la pace pentru situații deosebite, pe care le-ați definit, motiv pentru care vă rog să-mi permiteți să vă propun un alineat care să sune așa: "În condiții normale, Ministerul Comunicațiilor, în colaborare cu instituțiile menționate la alin.1, va lua măsuri pregătitoare, în cadrul sistemului de telecomunicații, pentru asigurarea serviciului în condiții deosebite", pe care dumneavoastră mai sus le-ați definit.

Domnul Marțian Dan:

Deci, acesta ar fi un alineat nou, introdus între alin.1 și 2 și l-ați ascultat. "În condiții normale, Ministerul Comunicațiilor, în colaborare cu instituțiile menționate la alin.1, va lua măsuri pregătitoare, în cadrul sistemului de telecomunicații, pentru asigurarea serviciului în condiții deosebite".

Rog punctul de vedere al inițiatorului și al comisiei.

Domnul Ovidiu Ioan Muntean (din lojă):

Da, este bine.

Domnul Mihail Părăluță (din banca comisiei):

De acord.

Domnul Marțian Dan:

Vă supun votului propunerea domnului Tobă, constând în introducerea unui alineat nou - 2, cu textul pe care l-am citit mai înainte.

Inițiatorul și comisia îmbrățișează propunerea.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat acest amendament și textul lui.

Și acum discutăm fostul alin.2.

Domnule Dinu, aveți cuvântul.

Domnul Ion Dinu:

Fostul alin.2, în devenire 3, se spune, are următoarea exprimare: "Titularii de licențe și autorizații au obligația de a respecta măsurile dispuse". Noi avem, însă, o prevedere, la art.54: "Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală, după caz". Textul acesta pare fără utilitate, pentru că o avem, de principiu, reglementată, în toate formele - răspunderea-, deci nu este nevoie să adăugăm, că aceasta apare fără consecințe, ori noi le avem prevăzute acolo.

Propun eliminarea alin.3.

Domnul Marțian Dan:

Eliminarea alin.2, redactarea din proiect.

Care este punctul de vedere al inițiatorului și al comisiei?

Domnul Ovidiu Ioan Muntean (din lojă):

De acord.

Domnul Marțian Dan:

Inițiatorul îmbrățișează propunerea; și comisia.

Supun votului această propunere de eliminare a textului alin.2, redactare inițială.

Cine este, vă rog, pentru? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost aprobată.

Vă rog, acum, să vă pronunțați asupra art.62 în ansamblu, așa cum rezultă el.

Cine este pentru adoptare?

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat și art.62.

Referitor la art.61, pe care noi l-am votat, este o problemă legată de alin.1. Acolo, noi avem așa, enumerarea unor situații: "În cazul unor evenimente de întreruperea rețelelor sau de împiedicare vizibilă a serviciilor de telecomunicații, organele însărcinate cu paza podurilor, drumurilor, căilor ferate, lucrărilor de artă etc., care au luat cunoștință de asemenea evenimente...". În legătură cu acest "etc" are obiecție domnul deputat Ana.De obicei, noi în legi nu folosim astfel de modalități de a rezolva unele treburi.

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Îmi cer încă odată scuze și dumneavoastră și colegilor, însă am considerat că nu poate rămâne în corpul legii o asemenea aserțiune, fiindcă este neconformă cu principiile de elaborare a unei legi. Și atunci, în ideea inițiatorului de a avea în vedere și pe altele sau pe alții, în loc de "etc", vă rog să fiți de acord să scriem "și alte autorități asemănătoare". Deci, căi ferate, poliție - știu eu - direcția drumurilor, "și alte autorități asemănătoare", care să anunțe, să facă...da?

Domnul Marțian Dan:

Aici este vorba de enumerarea unor obiective, nu autorități.

Domnul Gheorghe Ana:

"În cazul unor evenimente de întrerupere a rețelelor sau de împiedicare vizibilă a serviciilor de telecomunicații...", deci în cazul în care se întâmplă lucrul acesta - virgulă -; teza a doua: "...organele însărcinate cu paza pădurilor, drumurilor, căilor ferate, lucrărilor de artă și alte autorități asemănătoare ...

Domnul Marțian Dan:

Nu, nu, că enumerarea se referă la aceste obiective..."și altele asemenea".

Domnul Gheorghe Ana:

"...și altele asemenea, care au luat cunoștința de asemenea evenimente...", deci în locul "etc", care este foarte relativ, venim cu această formulare.

Domnul Marțian Dan:

Bun. Eu vă rog să fiți de acord să revenim la această chestiune, tocmai pentru a nu crea niște precedente în legătură cu aceste lucruri.

Supun votului dumneavoastră această propunere, deci să suprimăm particula "etc." și să o înlocuim cu următorul text: "și altele asemenea". Supun votului această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? 2 abțineri.

Cu majoritate de voturi s-a aprobat amendamentul.

Supun votului acum acest articol, pe care l-am modificat.

Cine este pentru adoptarea lui?

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat, revalidat de către noi.

La art.63, pe care-l discutăm acum, avem trei alineate. Evident, că la alin.1 sunt în două locuri greșeli de tipar. Dacă sunt însă și alte observații?

Domnul Ioan Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

În nume propriu.

În primul rând aș propune să scoatem din text "Regia Autonomă "Romtelecom" și Radiocomunicații" și să introducem "regiile autonome", ca să intrăm și în liniaritate cu teza a doua, care spune: "În cazul în care regiile autonome respective..."ș.a.m.d., pentru că ar fi să batem în cuie aceste regii autonome, acum, care s-ar putea la anul să nu le mai avem sau să le înmulțim sau să le micșorăm, ca număr.

În consecință, să intrăm pe titulatura de: "regiile autonome".

Tot în nume propriu vreau să fac următoarea remarcă. De ce există aici această discriminare față de dispozițiile art.11, privind durata licenței. Acolo am stabilit durata de 15, de 10 și de 5 ani. De ce în cazul acestor regii autonome să se restricționeze durata numai la 5 ani? Eu aș zice să eliminăm această restricție și să rămână exact pe zona pe care au primit. Dumneavoastră faceți motivația respectivă. Este o discriminare fața de alte societăți sau față de alți întreprinzători care se vor ocupa cu aceeași problemă.

Domnul Marțian Dan:

Aceasta ar însemna că tot segmentul de text "...și pe o perioadă de 5 ani" să fie suprimat, da? Adică tot textul acela care urmează după trimiterea la anexă, "în Anexa nr.1", și după aceea este textul "și pe o perioadă de 5 ani", care să fie suprimat. Este propunerea domnului Bivolaru.

Alte observații dacă sunt în legătură cu acest articol?

Domnul Dejeu? Nu cu acesta, da? Bun.

Punctul de vedere al inițiatorului.

Domnul Ion Matei:

Vă mulțumesc, domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În primul rând, suntem de acord cu eliminarea din text a denumirilor regiilor...

Domnul Marțian Dan:

A nominalizării regiilor...

Domnul Ion Matei:

Exact. Este chiar foarte bine.

Domnul Marțian Dan:

Și să inlocuim cu: "regiile autonome".

Domnul Ion Matei:

De acord.

Cu privire la mențiunea "pe o perioadă de 5 ani", vrem ca această mențiune să rămână în text din următorul motiv: este vorba de o licență dată prin încredințare directă, pentru un serviciu care "beneficiază" de drepturi exclusive, rezervate, deci un soi de monopol.

Acum, care este ideea? Noi ne-am asociat la Uniunea Europeană și trebuie să dăm tendințe clare că ne îndreptăm spre acordarea cu legislația și toate directivele Uniunii Europene. Există o directivă a Uniunii Europene care spune că în țările membre, serviciile de bază, deci vocale, telefonie și telegrafie, se vor liberaliza începând cu 1988 și există un termen de grație, până în 2003.

Dacă noi scriem aici, în textul acesta, că dăm acest monopol pe 10 ani, Uniunea Europeană o să tragă concluzia clar că noi nu vrem să ne racordăm la acest aspect, sub nici un fel, fapt care nu cred că este de urmărit.

Cred că nu mai sunt necesare alte explicații.

Deci, este vorba despre o licență prin încredințare directă, în care se dă, practic, exclusivitatea serviciului vocal pentru aceste regii. Este normal ca într-un termen de 5 ani să pregătim o strategie adecvată, astfel încât nu mai târziu de anul 2001 să fim pregătiți să începem să liberalizăm, sub forme oarecare convenabile, acest serviciu, și să nu dăm semnale negative, de neracordare la directivele Uniunii Europene.

Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Domnul deputat Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Dumneavoastră deja ați prins această liberalizare mai înainte de cinci ani. Să nu spuneți că nu, pentru că este textul care vă acuză. Și ați spus foarte clar: "În cazul în care aceste regii autonome se transformă în societăți comerciale cu capital majoritar de stat...", deci, într-un fel, ați putea să spuneți că prima fază de liberalizare este începută. Puteam să trecem "fără capital special de stat sau privat, licențele sunt transmisibile sau se prelungesc"... Pentru că, dumneavoastră, aici, puneți un lucru cu care nu știu dacă o să fim de acord, ca în mod obligatoriu, aceste regii să se transforme în societăți comerciale cu capital majoritar de stat, acum.

Domnul Marțian Dan:

Domnul Matei.

Domnul Ion Matei:

Vă mulțumesc, domnule președinte,

Îmi permiteți să fac o precizare. Termenul de liberalizare nu însemnă privatizare, termenul de liberalizare înseamnă permisiunea ca mai mulți operatori să efectueze serviciul. Deci, noi aici ne referim la liberalizare.

Aspectul, ulterior tratat, de transformare într-o societate comercială cu capital majoritar de stat ține de privatizare, cee ce este un proces ușor distinct, chiar mai mult distinct. Ele vor trebui să fie corelate într-un fel oarecare, dar este vorba de liberalizare, deci permisiunea ca și altcineva să presteze serviciu vocal, iar în celălalt alineat este vorba de privatizare a unei regii prin, primul pas, transformare într-o societate comercială, alegerea unui partener strategic care să investească și să vină cu capital pentru dezvoltare ș.a.m.d.

Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu.

Domnule Antal, vă rog să veniți repede, dar să încercăm să comprimăm pentru că mai avem de rezolvat problemele referitoare la programul de activitate pe săptămâna viitoare și ordinea de zi.

Poftiți!

Domnul Antal István:

Domnule președinte,

Eu consider că aici, această frază, "...fără licitație, fără plata taxelor prevăzute în Anexa nr.1, pe o perioadă de 5 ani, prin derogare de la dispoziția art.11" ar trebuie să fie scoasă de tot.

Eu, personal, propun eliminarea acesteia, pentru că în art.11 se reglementează acordarea licențelor și totuși de ce să facem discriminare pozitivă pentru regiile autonome. Și-atunci, se rezolvă problema, se face trimitere exact la acele documente despre care a vorbit inițiatorul. Dacă aceasta dispare, atunci, practic, art.11 este valabil și pentru regiile autonome, așa, în mod normal și mai departe nu ne mai încurcă în text.

Domnul Marțian Dan:

Deci, domnul Antal propune ca textul "fără licitație, fără plata taxelor prevăzute în Anexa nr.1 și pe o perioadă de 5 ani..", tot acest text pe care l-am citit să fie eliminat, da? Bun.

Doamnelor și domnilor,

Oricum, comisia se va întâlni luni, la ora 14,00, împreună cu Comisia juridică. Rog să examineze și problemele de la art.63 alin.1.

Să fiți de acord să întrerupem aici lucrările asupra acestui proiect de lege pentru a lua în examinare ...

Domnul Ioan Bivolaru(din banca comisiei):

Și Comisia buget-finanțe, ar fi bine.

Domnul Marțian Dan:

Vă înțelegeți dumneavoastră. Domnul Bivolaru sugerează ca și reprezentanți ai Comisiei pentru buget și finanțe să participe la examinarea acestui alin.1 de la art.63. Bun.

La ora 14,00, luni. Nu știu cine se va mai întâlni, unele grupuri parlamentare, dacă atâtea comisii se vor reuni pentru această chestiune.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 30 novembre 2022, 9:51
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro