Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 05-02-2002

Ședința Camerei Deputaților din 5 februarie 2002

12. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.
 
consultă fișa PL nr. 574/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Următorul proiect, cel de la pct.7, privește aprobarea Ordonanței Guvernului nr.85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

Rog inițiatorul să prezinte acest proiect. Tot domnul ministru Fleșariu. Aveți cuvântul!

Domnul Ionel Fleșariu:

Ordonanța privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari a fost elaborată și aprobată de Guvern anul trecut întrucât în acest domeniu de activitate se simțea un gol de reglementare. Existau unele dispoziții în Legea locuinței, însă ele nu erau suficiente pentru a reglementa această activitate deosebit de importantă din viața cetățenilor.

În ordonanță sunt stabilite modalitățile de organizare și de funcționare a asociațiilor de proprietari, de data asta, și nu de locatari, obligațiile care revin acestora, modalitățile de conlucrare cu autoritățile administrației publice locale pentru că s-a constatat de-a lungul celor 11 ani care au trecut de la Revoluție, că asociațiile de locatari erau lăsate de izbeliște și nimeni, practic, nu se mai ocupa de ele, nu mai aveau nici o autoritate căreia să îi ceară anumite explicații și care să le furnizeze informațiile necesare și ajutor pentru buna lor funcționare și am considerat că este necesar să scoatem o asemenea ordonanță. Ea a fost aprobată, a trecut și prin Senat și la ora actuală este supusă atenției dumneavoastră cu rugămintea de a o aproba.

Ordonanța a fost discutată în Comisia de administrație publică și activitate ecologică. Suntem de acord cu raportul care a fost elaborat.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea Comisiei juridice, domnul președinte Ionel Olteanu.

Domnul Ionel Olteanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

Au fost formulate amendamente orale de către domnii deputați menționați în raport. Potrivit art.60 din Regulamentul Camerei Deputaților, membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege și amendamentele formualate în ședința din 28 noiembrie 2001 și, respectiv, în ședința din 5 decembrie 2001.

După dezbateri, s-a hotărât cu majoritate de voturi ca proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, cu amendamentele pe care fiecare dintre dumneavoastră, stimați colegi, le aveți în raport.

Comisia vă roagă, în consecință, să adoptați proiectul de lege astfel cum a fost amendat și adoptat cu majoritate de voturi de căre Comisia juridică.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă dorește cineva să intervină la dezbateri generale.

Poftiți! Domnul deputat Dobre.

Domnul Traian Dobre:

Mulțumesc, domnule președinte.

Vreau să vă informez pe dumneavoastră și Camera Deputaților că în luna mai 2001 am depus o propunere legislativă care are exact același obiect ca și Ordonanța 85. La Comisia juridică am dezbătut această problematică. Am ajuns la concluzia că Ordonanța 85/2001 este mult mai bine așezată decât propunerea mea legislativă. Am făcut amendamentele care au fost preluate și în aceste condiții vreau să fac mențiunea că îmi retrag propunerea legislativă, din luna mai, din nefericire nu-i știu numărul, nu mi-l aduc aminte acum, privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

Consider că această ordonanță de urgență actualizează cadrul legislativ de funcționare a asociațiilor de proprietari, asociații care la ora actuală au o desfășurare, sau mai bine zis, nu au o desfășurare corectă. În aceste asociații s-au produs foarte multe abuzuri și aceste abuzuri sunt cauza numeroaselor nemulțumiri ale membrilor acestor asociații de proprietari.

Prin conducerea acestor asociații de proprietari de către un administrator cu calificarea și pregătirea profesională necesară, avem convingerea că acest administrator având o colaborare pe orizontală cu secretarul consiliului popular, avem convingerea că foarte multe din neregulile care astăzi sunt constatate în activitatea asociațiilor de locatari, nereguli care se răsfrâng în primul rând asupra populației, aceste nereguli vor fi înlăturate.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai dorește cineva să intervină. Nu.

Trecem la dezbaterea textelor acestui proiect de lege.

Urmăriți, vă rog, în paralel proiectul cu raportul comisiei.

La titlu nu au existat amendamente. Dacă aveți dumneavoastră. Nu.

Adoptat în unanimitate.

Textul art.unic din lege. Urmăriți, vă rog, amendamentul 1. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 1. Nu aveți. Votat în unanimitate amendamentul 1 și, în consecință, textul art.unic se modifică în mod corespunzător.

La pct.1, comisia nu a avut obiecțiuni. Nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

La pct.2, urmăriți vă rog amendamentul 4 de la pag.3. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 4. Nu aveți. Votat în unanimitate.

În consecință, pct.3 cel cu privire la art.19 se va modifica în mod corespunzător.

La pct.3, urmăriți amendamentul 5 de la pag.4. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Admis amendamentul 5. În consecință, pct.3 va avea alcătuirea rezultată.

După pct.3, vă rog să urmăriți amendamentul 6 de la pag.4. Comisia propune introducerea unui pct.nou – 5. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Admis amendamentul 6 și s-a introdus pct.5.

La pag.4 găsiți, de asemenea, amendamentul 7 prin care comisia propune un articol II care se referă la republicarea legii.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 7. Nu aveți. Adoptat în unanimitate și, în consecință, s-a admis art.II.

Titlul ordonanței. Urmăriți amendamentul 2 de la pag.2. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Adoptat amendamentul și modificat titlul ordonanței.

Titlul Cap.I din ordonanță. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.1 și 2, dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votate în unanimitate.

Art.3, nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Titlul Cap.II. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.5, 6 și 7 de la pag.2. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.8, 9, 10 și 11 de la pag.3. Nu aveți obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Art.12 și 13. Nu aveți obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Art.14 alin.1. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.14 alin.2, urmăriți amendamentul 3, pag.3. Adoptat în unanimitate amendamentul și modificat alin.2.

Art.14, în ansamblu, cum a rezultat din votarea amendamentului. Votat în unanimitate.

Art.15, nu au fost obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Titlul Cap.III. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.16, 17, 18 și 19 de la pag.5. Nu aveți obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Titlul Cap.IV. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.20, 21, nu aveți obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Titlul Cap.V. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.22, 23 și 24, care este ultimul. Dacă aveți obiecțiuni la aceste trei articole. Nu aveți. Votate în unanimitate.

Vă rog, stimați colegi, să constatați că am parcurs textele proiectului de lege și a ordonanței. Este vorba de o lege cu caracter ordinar.

Cine este pentru adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței 85/2001? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.