Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 17, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.105/27-06-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-11-2023
28-11-2023 (joint)
27-11-2023
22-11-2023
21-11-2023
20-11-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 17-06-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 17, 2002

4. Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (amânarea votului final).
 
see bill no. 296/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

În continuare, Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Da, poftiți domnule Bolcaș.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule președinte,

Sunt surprins de niște succesiuni de date. Cer explicații procedurale de data aceasta de la președintele Comisiei juridice, care a avizat în fond acest proiect de lege.

În primul rând, cercetând stenogramele Camerei Deputaților după data de 6 iunie, dată la care este înregistrată ca fiind trimis acest proiect de lege de la Senat, am constatat că nici o ședință de plen nu am fost încunoștințați cu privire la comisia la care s-a trimis spre avizare în fond acest proiect de lege. O dată.

În al doilea rând, fără a fi vorba de o procedură de urgență, acest proiect de lege ajunge la Comisia juridică pe data de 10 iunie 2002, care avizează după două zile, în ședința din 12 iunie 2002, fără a aștepta împlinirea termenului de 5 zile prevăzut de litera Regulamentului la art.93. Dacă este vorba, așa cum bănuiesc, de o încălcare a regulamentului, vă rog să constatați că raportul a fost nelegal întocmit, frustrând deputații de dreptul de a pune în termenul prevăzut de Regulament amendamentele corespunzătoare, și vă rog să trimiteți raportul înapoi la comisie care să respecte termenele procedurale. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, la prima întrebare o să vă răspund eu și o să vă aduc și probe scrise.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș (din bancă):

Îmi este suficient cuvântul dumneavoastră.

Domnul Valer Dorneanu:

Deci, proiectul a fost anunțat în plen și s-a anunțat și comisia sesizată în fond și o să vă anunț și data ședinței când s-a făcut acest lucru.

Pentru celelalte aspecte dau cuvântul domnului președinte al Comisiei juridice, sesizată în fond, Olteanu.

Domnul Ionel Olteanu:

Mulțumesc, domnule președinte. Noi nu apreciem că a existat vreun impediment procedural, pentru că acest proiect de lege să poată fi examinat de Comisia juridică în data de 12 iunie a.c. și să fie adoptat ca atare. Mulțumesc.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Iertați-mă! Pentru un minut, vă mai rețin, dar nu accept un asemenea răspuns din partea președintelui Comisiei juridice a Camerei.

Art.93 este clar în regulamentul nostru. Până la împlinirea unui termen de 5 zile înainte de data stabilită pentru depunerea raportului nu s-a așteptat termenul de depunere a amendamentelor. Am fost frustrați de un drept pe care ni-l conferă mandatul nostru.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Cu privire la termenul dat Comisiei juridice, acesta a fost stabilit și de Comitetul ordinii de zi, plecând de la premisa evitării de a declanșa procedura de urgență și cu acordul majorității membrilor care au alcătuit Comitetul ordinii de zi de a acorda un termen prioritar pentru dezbaterea acestui proiect. Dacă dumneavoastră ați trimis amendamente comisiei, putem ajunge la o procedură de compromis, să le discutăm acum.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Iertați-mă, dar nu fac compromisuri pe Regulamentul Camerei. Este clar că Biroul permanent putea să recomande Comitetului ordinii de zi, de fapt, Biroul permanent trebuia să hotărască, pentru că, Comitetul ordinii de zi nu hotărăște în această privință, reducerea termenului de depunere, iar reducerea termenului de depunere este prevăzută în art.93, ultima frază, dacă termenul de depunere a fost redus la 5 zile, deci este maximum de reducere în procedură normală și nimeni nu poate să-l încalce, termenul de depunere a amendamentelor este de 3 zile. Sunt de acord cu domnia voastră că ați redus la 5 zile. Accept și această idee, dar între 10 și 12 sunt două zile, nu este admis.

Domnul Valer Dorneanu:

Rog Comisia juridică să fie de acord să luăm toate amendamentele care v-au fost depuse chiar după depunerea raportului, să le luăm în dezbatere acum.

Deci, toate amendamentele care v-au fost făcute de grupurile parlamentare după întocmirea... Le aveți?

Domnul Ionel Olteanu:

Domnule președinte,

Nu am nimic împotrivă să examinăm toate amendamentele posibile în această ședință. Nu pot însă să nu uit faptul că dacă distinsul meu coleg dorea să procedeze în mod constructiv și eventual să-mi atragă atenția dacă s-ar fi greșit cu ceva în legătură cu această procedură, putea să participe la ședința comisiei respective și să facă o injoncțiune procedurală cu privire la această chestiune. Dânsul a preferat să absenteze, este problema dânsului, fără îndoială, noi, de principiu, sigur că da, nu putem să ne opunem cu privire la amendamentele care s-au depus, însă nu știu să se fi depus vreun amendament al domnului deputat Bolcaș la ședința care s-a discutat acest proiect de lege.

Prin urmare, ar însemna să ieșim dintr-o eventuală încălcare a dispozițiilor regulamentare invocate de distinsul meu coleg și să intrăm într-o altă încălcare și mai mare care vizează faptul că doar amendamentele care sunt respinse la comisie sunt discutate de plenul Camerei Deputaților.

Deci, poziția mea este, fără îndoială, aceea de a putea permite dezbaterea unor amendamente, însă nu văd cum am putea rezolva această dilemă procedurală, câtă vreme nu s-a depus vreun amendament al domnului deputat Bolcaș la comisie.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog, domnule Bolcaș. Vreau să vă înștiințez ceea ce v-am promis, proiectul a fost prezentat spre informare pe 10 iunie și nu este pe o poziție de ultimul loc care să fi permis adăugirea.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule președinte, nu mă îndoiesc de cuvântul dumneavoastră, vă rog să dispuneți rectificarea site-ului Camerei Deputaților. Am verificat chiar acuma, nu este. Este corect dacă dumneavoastră l-ați anunțat, nu mă îndoiesc nici o clipă, retrag prima obiecțiune.

În ceea ce privește precizările domnului președinte al Comisiei juridice, vreau să-mi precizez punctul meu de vedere, și anume: eu nu sunt aici ca să acopăr greșelile făcute cu intenție și din obediență de președintele Comisiei juridice. Trebuie să respecte procedura.

În ceea ce privește soluția pragmatică propusă de domnul președinte, aș fi acceptat-o dacă ea nu contrazicea o altă realitate pragmatică. Situația mea era în felul următor: în ziua în care am dorit să depun amendamentele, am aflat că se dezbate în Comisia juridică acest proiect de lege și am renunțat pentru că era tardiv și nu am participat la această ședință, pentru că era în afara regulamentului și am venit să vă înștiințez în plen de această situație. Deci, clar, am acceptat posibilitatea aceasta dacă dintr-o întâmplare oarecare am putea să ne propunem amendamentele ce nu le-am făcut tocmai datorită acestei încălcări a Regulamentului și această încălcare a Regulamentului s-a făcut tocmai în scopul de a nu ne permite să facem amendamente la acest proiect de lege. Cum ies proiectele de lege la care Comisia juridică, refuză amendamente, am văzut. Și însuși domnul prim-ministru a subliniat această situație.

Deci, vă rog să respectăm Regulamentul, să trimiteți înapoi proiectul de lege la Comisia juridică pentru a respecta termenul de depunere a amendamentelor. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Pentru a evita discuțiile contradictorii pe tema aceasta, eu supun votului dumneavoastră această propunere a domnului deputat Bolcaș, în numele Grupului PRM.

Cine este pentru retrimiterea la comisie? Rog Grupul PSD să nu se lase manevrat de cel care a intrat în rândurile sale.

Domnul Damian Brudașca (din bancă):

Numai de Regulamentul să se lase manevrat!

Domnul Valer Dorneanu:

29 voturi pentru.

Împotrivă? 70 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Domnul Damian Brudașca (din bancă):

Supuneți la vot Regulamentul, domnule președinte?

Domnul Valer Dorneanu:

Dumneavoastră ați supus așa ceva. Eu am supus, potrivit Regulamentului, propunerea care a făcut-o colegul dumneavoastră.

Deci, cu 70 voturi împotrivă, 24 pentru și două abțineri, s-a respins propunerea de restituire a legii la Comisia juridică. Regret că trebuie să rectific și informația dumneavoastră cu site-ul. Vă pun la dispoziție extrasul corespunzător, de unde rezultă că și în site era trecută informația noastră. Mulțumesc.

Aveți cuvântul, domnule Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă rog să-mi permite ca, din împuternicirea Guvernului, să prezint plenului Camerei Deputaților Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, în afara celor care fac obiectul legilor organice. În deplină concordanță cu art.114 din Constituția României și cu practica parlamentară din ultimii 12 ani, Guvernul se adresează Parlamentului, solicitând ca în perioada iulie-august, când Parlamentul își desfășoară o activitate pe două tronsoane din cele trei specifice activității parlamentare, adică activitate în circumscripție și în comisiile permanente și nu o activitate în plen, Guvernul să fie abilitat să emită ordonanțe, acte care să dea posibilitatea să ducă la îndeplinirea programului de guvernare.

În acest sens, potrivit art.114 alin.1, proiectul de lege stabilește în mod obligatoriu domeniile în care urmează să fie emise ordonanțe în această perioadă și, în același timp, termenul până la care aceste ordonanțe vor putea fi emise.

Se prevede în text că aceste ordonanțe vor fi emise o dată cu intrarea în vigoare a legii, dar nu înainte de încheierea actualei sesiuni, sesiunea I a legislaturii din anul 2002, și până la începerea activității parlamentare, la începutul sesiunii de toamnă, cea de a doua sesiune a anului 2002. Totodată, proiectul de lege prevede obligativitatea Guvernului ca, până la începerea celei de a doua sesiuni a acestui an, ordonanțele să fie supuse spre dezbatere și adoptare Parlamentului, potrivit procedurii legislative în materie.

În fine, în proiectul de lege se prevede, totodată, obligativitatea ca, în acele ordonanțe care reglementează problemele în legătură cu care deja sunt proiecte în fază de dezbatere parlamentară, preluarea acestor reglementări să se facă în cuprinsul ordonanțelor și cu precizarea că acestea se elimină de drept din cuprinsul actelor respective sau din rapoartele comisiilor permanente.

Proiectul de lege mai prevede că ordonanțele care sunt emise în baza Legii de abilitare să fie supuse dezbaterii Parlamentului cu prioritate.

Proiectul de lege pe care-l prezint în momentul de față plenului Camerei a fost dezbătut de către plenul Senatului și adoptat. De asemenea, proiectul de lege a fost avizat de Consiliul Legislativ.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților, care a fost sesizată pentru a verifica sub aspectul constituționalității conținutul proiectului de lege, în urma dezbaterilor, a decis ca acesta să fie supus plenului Camerei Deputaților, fără obiecțiuni.

Au fost înregistrate și discutate în cadrul ședinței comisiei permanente - Comisiei juridice, de disciplină și imunități -, unele amendamente ale domnului deputat Emil Boc, amendamente care, în urma discuțiilor care s-au purtat în cadrul comisiei, nu au întrunit numărul necesar de voturi, pentru a fi acceptate ca atare.

Sigur că aceasta nu împiedică ca domnul deputat Boc, potrivit regulamentului, să repună în discuția plenului, care este suveran să decidă în legătură cu admiterea sau respingerea acestor amendamente.

Din partea Guvernului, rog plenul Camerei Deputaților să aprobe, să adopte acest proiect de lege în forma în care a fost adoptat de către Senat.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Rog președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități să prezinte raportul comisiei.

Domnul Ionel Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată cu dezbaterea în fond a Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, trimis cu adresa nr.296 din 10 iunie 2002, înregistrată cu nr.31/598 din aceeași zi.

Proiectul de lege a fost dezbătut și adoptat de Senat, cu respectarea prevederilor art.74 alin.2 din Constituția României, în ședința din 6 iunie 2002.

Cu avizul nr.661 din 23 mai 2002, Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

Prin proiectul de lege supus dezbaterii se prevede abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice potrivit prevederilor art.114 din Constituția României.

În acest sens, pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a legii și începutul celei de a doua sesiuni ordinare a anului 2002, Guvernul urmează să fie împuternicit să emită ordonanțe în domeniile indicate în raport.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților a adoptat raportul așa cum v-a fost prezentat, aprobând acest proiect de lege și respingând amendamentele care au fost depuse la Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Prin urmare, vă rugăm să adoptați acest proiect de lege în conformitate cu raportul comisiei.

În legătură cu chestiunea depunerii și a altor amendamente în afară de acele care au fost deja depuse, repet același lucru, că suntem aici să lucrăm, să avem o poziție constructivă la comisii, care sunt organele de lucru ale Camerei Deputaților, să fim deci prezenți la comisii, pentru a ne manifesta punctele de vedere pro sau contra unor proiecte de legi.

Prin urmare, legat de ce s-a spus înainte, incidentul de procedură regretabil la care s-a referit colegul meu, cred că în momentul în care domnia sa spunea că a luat la cunoștință de ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități, având pe ordinea sa de zi acest proiect de lege, putea, fără îndoială, să depună amendamentele pe care le considera necesare în legătură cu acest proiect de lege, așa, dealtfel, cum au făcut-o și alți colegi și s-au dezbătut aceste amendamente în comisii. Repet, însă trebuie să avem o poziție constructivă cu privire la procesul legislativ pe ansamblu și cu privire bineînțeles, la lucrările comisiilor de specialitate la care suntem obligați să fim prezenți.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să intervină în dezbateri?

Domnul deputat Boc.

Domnul Emil Boc:

Domnule ministru,

Domnule președinte,

Partidul Democrat nu este împotriva abilitării Guvernului de a emite ordonanțe. Consideră faptul că Guvernul trebuie să fie abilitat să emită ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare; este o procedură constituțională, a fost practicată în toată viața constituțională a României de după 1991, doar că Partidul Democrat apreciază că această abilitare trebuie făcută în anumite coordonate și în anumite limite.

Cu alte cuvinte, ne pronunțăm pentru abilitarea Guvernului, doar că avem unele rețineri și unele amendamente în consecință.

În primul rând, Partidul Democrat apreciază că delegarea legislativă, adică abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe în perioada vacanței parlamentare, nu trebuie să fie această delegare legislativă ca un cec în alb dat Guvernului, de a reglementa în diverse domenii, fără a avea specificări clare.

Potrivit Constituției, monopolul activității legislative în România îl are Parlamentul, iar, atunci când Parlamentul decide să delege o parte din prerogativele sale Guvernului, în vederea emiterii unor ordonanțe, această delegare este expresă și precisă.

În consecință, noi ne opunem acelor prevederi din Legea de abilitare, prevederi care au un caracter vag și, practic, sub umbrela cărora se poate ascunde orice.

Vă dau drept exemplu formulări de genul: "perfecționarea cadrului legislativ privind realizarea creanțelor bugetare", sau "perfecționarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor în vederea alinierii la legislația comunitară".

Aceste expresii foarte largi pot ascunde foarte multe lucruri, sau, în cadrul capitolului consacrat administrației publice centrale și locale, stabilirea statutului-cadru al unității administrativ-teritoriale, sau stabilirea procedurii de atribuire și schimbare de denumiri. La ce denumiri, la ce proceduri ne referim? Simplu - "stabilirea procedurii de atribuire și schimbare de denumiri".

Deci, aceste formulări foarte largi exced, după părerea noastră, prevederilor Constituției și, în consecință, nu ar putea fi acceptate. Mai ales în ceea ce privește administrația publică locală, avem o amintire tristă din vacanța parlamentară de iarnă, când atunci a fost Ordonanța nr.21, ordonanță prin care primarilor li se impuneau anumite sarcini, anumite obligații care excedeau prevederilor legale și constituționale, și mă refer la posibilitatea sancționării primarilor de către împuterniciții ministrului administrației publice dacă nu este curățată zăpada de pe trotuar sau nu sunt foarte bine, din punct de vedere estetic, nu se realizează foarte bine clădirile din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

A fost, după părerea noastră, un abuz; s-a legiferat în perioada vacanței parlamentare și credem noi că asemenea legi, cu impact direct asupra vieții comunităților noastre, nu pot fi realizate prin procedura delegării legislative.

Mai mult decât atât, și în al doilea rând, acum, noi apreciem că prin delegare legislativă nu trebuie să se rezolve probleme scadente ale Guvernului, probleme pe care n-a reușit să le treacă prin Parlament în perioada sesiunii parlamentare, fie datorită cvorumului, fie datorită altor incidente de procedură.

Considerăm că această delegare legislativă nu trebuie să fie doar o armă pe care Guvernul o are la îndemână pentru a-și trece proiectele de legi pe care n-a reușit să le treacă altfel.

De aceea, noi nu vom fi de acord, de exemplu, nici cu rectificarea bugetară pe calea ordonanțelor simple. Considerăm că rectificarea bugetară trebuie făcută aici, în Parlament, în urma dezbaterilor care să consfințească o realitate, și nu post factum, după ce banii vor fi alocați și chiar consumați, să discutăm rectificarea bugetară, așa cum se propune prin Proiectul Legii de abilitare a Guvernului în vederea emiterii de ordonanțe.

La fel, nu sunt trecute în lege, la Capitolul "Acorduri internaționale", la pct.7 și pct.8, ce acte normative urmează să fie ratificate de către Guvern. Nu putem da o împuternicire, iarăși, în alb, un cec în alb, așa cum se menționează în pct.7: "modificarea unor acte normative de ratificare a unor convenții și altor înțelegeri internaționale încheiate de Guvern". Care?! Abilitarea Guvernului trebuie să fie punctuală: pentru ce act, pentru ce acord? Nu formulări foarte largi, repet, sub care se poate ascunde orice.

Încă o dată, sub rezerva admiterii acestor amendamente formulate de către Partidul Democrat în cadrul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Partidul Democrat va susține abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, dar, repet, cu cele două observații majore: fără cec în alb și fără rezolvarea, pe calea ordonanțelor simple, a unor reglementări scandente pe care partidul de guvernământ n-a reușit să le treacă prin Parlament în perioada sesiunii parlamentare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Bolcaș, din partea Grupului parlamentar PRM.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Și nouă ni se pare că acest proiect de lege este constituțional și, mai mult, prin conținutul său este constructiv.

Într-adevăr, se înscrie în parametrii constituționali și, poate și datorită dezbaterilor ce au avut loc în anii precedenți cu privire la proiectele de legi similare, o serie de aspecte privind data de la care și până la care se pot emite aceste ordonanțe, precum și faptul că ele trebuie supuse aprobării Parlamentului la o dată defiptă, conform prevederii Constituției, de data aceasta se regăsesc corect în acest proiect de lege.

Nu totdeauna, și o să-mi permit să nu fiu prezumțios așa cum a fost domnul deputat Boc, și spun, nu totdeauna, sub ceea ce Constituția prevede precizarea domeniilor, se poate ascunde o intenție dictatorială a Guvernului. Va trebui să vedem și ar trebui să urmărim modul în care, în concret, s-ar putea realiza acest lucru, nu să folosim fraze generale.

Ceea ce însă este profund neconstituțional și care atentează la însuși principiul separației puterilor în stat este prevederea de la art.3, care arată că în domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de legi sau propuneri legislative de una dintre Camere, ori dacă au fost elaborate și depuse rapoarte … nu știu ce …, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanțelor. Câtă generozitate din partea Guvernului atunci când, în mod neconstituțional, oprește un proces legislativ deja declanșat! Aici este dictatura Executivului. În condițiile în care există un proces legislativ declanșat prin adoptarea unui proiect de lege chiar de una dintre Camere, Executivul nu mai poate interveni cu o ordonanță și, mai ales, nu poate, conform prevederilor acestei legi, să oprească derularea normală, constituțională, a acestui proces legislativ.

Vedeți, există multe pericole. Și eu totdeauna m-am ridicat împotriva formalismului juridic. Nu am înțeles să folosesc acest formalism pentru a obstrucționa, ci pentru a respecta. Și, când am cerut respectarea Regulamentului Camerei, am cerut respectarea propriei noastre condiții de deputați. Dacă dumneavoastră nu vreți, asta este dreptul celor care au votat pentru ca să ignore Regulamentul Camerei și de acum încolo. Din punctul meu de vedere, nu o voi face.

În ceea ce privește recomandările de cooperare ale președintelui Comisiei juridice, de disciplină și imunități, repet că domnia sa nu are autoritatea morală, după dezinformările adresate chiar organelor internaționale și după dezinformările adresate prin acest raport Camerei, să mai dea vreun sfat cuiva. Singurul sfat pe care pot să i-l dau este ori să respecte regulamentul, ori să-și dea demisia.

Vă mulțumesc.

(Aplauze în Grupul parlamentar al PRM)

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul președinte Olteanu.

Domnul Ionel Olteanu:

Stimați colegi,

Poziția majorității oamenilor din Comisia juridică, de disciplină și imunități în legătură cu acest proiect de lege a fost determinată de faptul că, fără îndoială, obiecțiile de neconstituționalitate nu puteau fi admisibile câtă vreme se respectau întru totul dispozițiile art.114, în sensul că se indica atât domeniul în care Guvernul va putea acționa în perioada de vacanță, cât și perioada respectivă.

Prin urmare, din această perspectivă, cred că nu există nici o îndoială în legătură cu faptul că proiectul de lege nu poate avea vreo obiecție fondată de neconstituționalitate.

În legătură cu ce s-a spus aici, că nu se dă un cec în alb Guvernului, fără îndoială că rostul opoziției este acela de a veghea pentru a preveni eventualele erori, eventual pentru a le sancționa - de ce nu? - dacă asemenea erori sunt reale și, bineînțeles, argumentarea respectivă este fondată pe lege și pe Constituție.

În legătură cu ce a spus antevorbitorul meu, vreau să spun doar două lucruri: prima condiție, prima cerință, prima exigență a condiției noastre aici este, fără îndoială, prezența noastră la comisii și în plen, prezență atât de mult reclamată de opinia publică. Dacă pentru unii colegi - pentru unii colegi, și nu nominalizez -, Parlamentul este o ocupație secundară, e bine s-o spună, au posibilitatea de a opta. Totuși, cred că trebuie să demonstrăm cu toții, indiferent de ce partid aparținem, din respect pentru mandatul încredințat de cetățean, trebuie, fără îndoială, să participăm la ședințele comisiilor și la ședințele plenului Camerei Deputaților.

Din cealaltă perspectivă care s-a amintit, cred că legitimitatea morală o stabilește electoratul, fără îndoială, o stabilește opinia publică, de ce nu? Cred că fiecare ar trebui să manifestăm responsabilitate individuală în legătură cu mandatul încredințat.

Nu comentez restul observațiilor.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Trecem, cu aceste precizări, la dezbaterea textelor proiectului de lege.

La titlul acestuia, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La art.I, preambul.

Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Poftiți, domnule Brudașca. La pct.I, preambul. O să trecem punct cu punct - vorbesc de punctele arabe.

La pct.I, preambul, aveți?

Domnul Damian Brudașca (din sală):

La pct.I, titlu.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți.

Domnul Damian Brudașca:

Eu nu sunt specialist în drept, am predat la Facultatea de Drept, dar asta-i altă problemă, și nu înțeleg formularea de aici: "Aderarea și ratificarea unor acorduri și înțelegeri".

Dacă ar fi să luăm după logică, ar însemna că aici "aderarea" este valabilă cu "ratificarea"; "aderarea unor acorduri și înțelegeri", ceea ce mi se pare că este o grozăvie logică.

De aceea, aș propune, pentru corectitudine și pentru ca să nu se mai găsească persoane în situația mea, să completăm acest titlu cu formula corectă: "aderarea la convenții, sau tratate, sau înțelegeri internaționale, și ratificarea …", textul urmând să aibă logica pe care și-a dorit-o inițiatorul.

Și, pentru că tot sunt aici, aș vrea să atrag atenția atât comisiei care a analizat pe fond acest proiect, cât și inițiatorului, alternanța la aceste cifre romane, a formulărilor respective, când sunt accentuate, când sunt neaccentutate. Trebuie să găsim o formulă unitară și pentru a dovedi că nu ne este indiferentă forma în care iese o lege din această instituție. Și, nu în ultimul rând, pentru că avem o lege care vorbește despre obligativitatea folosirii limbii române, cred că aceasta trebuie să se refere și în ce privește legile, actele normative pe care le elaborăm, pentru că, la acest pct.I, punctele până la inclusiv VI conțin o serie de formule care nu sunt în limba română, sunt într-o limbă preromână, în limba latină, și ar trebui să atragem atenția Guvernului și celor care negociază asemenea documente să folosească în varianta română echivalentele românești, dacă tot este inițiativa unui parlamentar al partidului de guvernământ, de folosire a limbii române, inclusiv în actele publice.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, intervențiile dumneavoastră anterioare vă justifică calificarea în domeniul limbii române, dar, în ceea ce privește termenii "aderarea" și "ratificarea", aceștia sunt consacrați de dreptul internațional.

Poftiți. Și vedeți să nu ajungem în mediere.

Domnul Ionel Olteanu:

Domnule președinte, evident că încerc să evit orice polemică.

Domnul deputat are, fără îndoială, dreptate atunci când se referă la chestiunea de exprimare corectă atunci când aduce în discuție aderarea și ratificarea la acorduri, ratificarea unor acorduri.

Deci, sub aspect gramatica, propunerea poate fi acceptată de comisie și cred că nu există nici o îndoială sub acest aspect.

Din perspectiva cealaltă, în schimb, menținerea celor doi termeni, fără îndoială că dumneavoastră aveți dreptate, domnule președinte, aderarea și ratificarea pot să coexiste din perspectiva unor competențe diferite în raport de instrumente internaționale diferite, care presupun o competență națională distinctă, a Guvernului, sau a Parlamentului.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Acceptați această explicație, sau doriți să supun la vot amendamentul dumneavoastră?

Vă mulțumesc.

La pct.1.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Pct.2.

Nu sunt obiecțiuni.

Adoptat în unanimitate.

Pct.3.

Nu sunt obiecțiuni.

Adoptat în unanimitate.

Pct.4.

Nu sunt obiecțiuni.

Adoptat în unanimitate.

Pct.5.

Nu sunt obiecțiuni.

Adoptat în unanimitate.

Pct.6.

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Pct.VI, sau pct.6?

Domnul Valer Dorneanu:

Nu, nu, pct.6.

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Cu arabii nu am probleme!

Domnul Valer Dorneanu:

Educația dumneavoastră este mai la urmă, domnule președinte Stanciu. E la romani.

Pct.6, deci, a fost adoptat în unanimitate, fără obiecțiuni.

Pct.7.

Domnul deputat Boc.

Domnul Emil Boc:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La pct.7 există un amendament respins la poz.1 din raport și voi face o pledoarie pentru ambele amendamente, nr.7 și nr.8, întrucât au același conținut.

Repet, observația noastră de fond a fost următoarea: abilitarea Guvernului trebuie să fie expresă, pentru un caz precis, pentru o situație precisă, și nu pentru situații ce pot apărea pe parcursul vacanței parlamentare.

Aici se trece, la pct.7, următoarea formulă: "modificarea unor acte normative de ratificare a unor convenții și a altor înțelegeri internaționale încheiate de Guvern". După ce, până la pct.6, în mod corect, Guvernul precizează în mod expres ce acorduri urmează a fi ratificate, cu cine, ce obiect au, iată că la pct.7 și pct.8 se deschide cecul în alb, despre care vorbeam, dându-i-se Guvernului această posibilitate nelimitată, necenzurată, de a încheia sau ratifica anumite acorduri.

În consecință, noi credem că aceste două puncte, pct.7 și pct.8, fie trebuie eliminate, fie completate de Guvern, cu precizări exprese, și anume, cu ce țări, în ce domeniu urmează sau intenționează Guvernul, pe perioada vacanței parlamentare, să încheie înțelegeri sau alte acorduri internaționale.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorul, dacă are vreo intervenție? Sau președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități?

Domnul ministru Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cele două amendamente care au fost reluate în plen de către domnul deputat Boc și care au fost discutate în cadrul comisiei și unde am dat explicațiile necesare, am crezut că l-am convins că, totuși, ele nu-și au rostul și, cu atât mai mult, am crezut că explicația pe care a dat-o, și foarte pertinentă, domnul deputat Bolcaș, cu privire la faptul că aici nu este vorba de un cec în alb, atât timp cât Constituția prevede foarte clar că Legea de abilitare trebuie să cuprindă domeniul; cât privește concretizarea, ea va fi în actul normativ care va fi supus spre aprobare Parlamentului și care, la data examinării, va verifica dacă, într-adevăr, actul respectiv se înscrie în domeniul pentru care s-a căpătat abilitarea.

Modificarea unor acte de ratificare, v-am spus și la comisie, este vorba de anumite acte internaționale care au fost ratificate cu rezerve. Unele dintre acestea trebuie modificate. Și atunci, sigur că se va veni cu o ordonanță, care, după aceea, va fi supusă spre aprobare Parlamentului, cu atât mai mult cu cât actele de bază au fost ratificate tot pe calea unor ordonanțe.

În ceea ce privește amendamentul de la pct.8 al art.I, cu privire la aderarea la convenții internaționale, altele decât cele care sunt enunțate, v-am explicat că, în momentul de față, Guvernul negociază o serie de acorduri internaționale, unele dintre ele chiar au fost negociate, însă se găsesc în faza de semnare. Și, dacă în perioada aceasta a vacanței, ele vor fi semnate și s-au terminat negocierile, sigur că pe acelea vom veni și le vom supune spre ratificare spre calea unor ordonanțe.

Din această cauză, ne-a fost foarte dificil ca să nominalizăm aceste acte, pentru că nu știm care dintre ele, în această perioadă, vor fi negociate în totalitate și vor fi semnate.

Și vreau, nu știu dacă dumneavoastră ați reținut, domnule deputat Boc, eu nu am vorbit că ordonanțele acestea se dau în vacanță parlamentară, pentru că eu consider că Parlamentul nu se găsește niciodată în vacanță, că perioada aceasta, dealtfel n-o găsiți nici în Constituție, și nici în regulament, este o perioadă în care vă explicam că activitatea se desfășoară pe două tronsoane: în teritoriu, în circumscripții, și în cadrul comisiilor. Nu are loc o dezbatere în plen, în această perioadă, și, ca atare, este nevoie să se dea aceste ordonanțe.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Potrivit regulamentului, trebuie să supun întâi votului propunerile de eliminare.

Deci, la pct.7 de la pct.I, domnul deputat Boc a propus eliminarea textului.

Cine este pentru? 39 de voturi pentru.

Împotrivă? 56 de voturi împotriva eliminării.

Abțineri? Două abțineri.

Deci, cu 56 de voturi împotrivă, 39 pentru, două abțineri, s-a respins amendamentul de eliminare a textului.

Supun, în aceste condiții, pct.7 votului dumneavoastră, în formularea inițiatorului.

Cine este pentru? 56 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 39 voturi împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Pct.7 a fost votat în formularea inițiatorului.

La pct.8, de asemenea, domnul deputat Boc a propus eliminarea acestui punct.

Cine este pentru propunerea domnului Boc? 40 voturi pentru eliminare.

Voturi împotrivă? 57 voturi împotriva eliminării.

Abțineri?

Supun votului dumneavoastră din nou pct.8, în formularea inițiatorului.

Cine este pentru? 57 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 39 de voturi.

Abțineri? O abținere.

S-a adoptat pct.8 în formularea inițiatorului.

Pct.II. Titlul. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Pct.1. Domnul Boc.

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte,

La pct.1 în proiectul de lege se abilitează Guvernul ca pe perioada cuprinsă între sesiunile parlamentare să emită ordonanțe în vederea rectificării bugetului de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2002.

Obiecția noastră are două argumente.

Unu. Noi apreciem că Legea bugetului este o lege specială, lege care se adoptă de către plenul celor două Camere ale Parlamentului, nu este asimilată de către Constituție ca fiind din categoria legilor organice, dar având importanța și impactul ei, și anume că este adoptată de către plenul celor Camere, tocmai pentru a-i sublinia importanța apreciem că este nelegală și neconstituțională procedura de a abilita Guvernul să emită ordonanțe simple în domeniul legilor bugetare.

Nu cred că invocarea precedentului poate fi un argument, așa cum probabil ați încercat dumneavoastră să spuneți, credem noi că trebuie să ținem cont de acest aspect și de importanța pe care Legea bugetului de stat o are în sistemul nostru de drept.

În al doilea rând, apreciem că în mod special o asemenea lege ar fi fost obligatoriu să treacă prin Parlament. Avem precedentul Legii finanțelor publice prin care practic s-a limitat drastic dreptul Parlamentului, dreptul parlamentarilor de a depune amendamente, iar acum nu numai că nu le dăm dreptul să depună amendamente, dar, pur și simplu, îi ignorăm cu totul. Trimitem Parlamentul la plimbare și lăsăm Guvernul să facă și bugetul de stat, să-l rectifice așa cum dorește, fără nici un fel de contribuție din partea Parlamentului.

Iarăși îmi veți spune că va veni la Parlament ordonanța de rectificare, undeva în luna septembrie-octombrie, va fi discutată prin decembrie și vă voi întreba atunci ce vom putea face dacă nu vom fi de acord. Banii vor fi cheltuiți, sumele au fost alocate. Deci, iată, credem noi, că această reglementare nu trebuie să fie pusă pe seama ordonanțelor simple, ci pe seama Parlamentului, adică Puterea și Opoziția să analizeze oportunitatea, necesitatea și cadrele în care să se realizeze rectificarea bugetară având, repet, în vedere importanța bugetului de stat pentru funcțiunea democratică a unei societăți.

Iată de ce solicităm eliminarea acestei prevederi din conținutul Titlului II, pct.1.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Am rugămintea să găsiți o modalitate de a transmite unor anumiți colegi că noi aici nu ne reprezentăm pe noi, și de aceea nu suntem o persoană, un individ sau un cetățean, ci reprezentăm miile de cetățeni care au dorit să ne vadă aici.

Domni deputați PSD din sală:

Zeci...

Domnul Anghel Stanciu:

Zecile de mii...

Domnule președinte,

Vreau să vă comunic dumneavoastră, domnule ministru și stimaților noștri colegi, că raționamenul domnului deputat Boc care este cadru didactic universitar este perfect logic. Nu știu, însă, cum voi explica eu colegilor mei de la Universitate și colegilor mei profesori din județul Iași că nu vor putea să-și ia salariile mărite în luna septembrie cu 8%, pentru că nu vor avea alocație bugetară, deoarece va trebui să așteptăm 1 septembrie să vină proiectul de lege de modificare a bugetului și după aceea să le dăm bani. Și atunci vă întreb: cu cine votez? Cu domnul Boc sau cu cei care trebuie să ia bănuții ăia 8% sau 5% de la 1 septembrie? Eu zic să votez cu ei.

Și mai am un argument. Constat de o bună bucată de vreme niște raționamente foarte bune ale unor formațiuni politice prezente în Parlament, dar care vin prea târziu. Adică după ce au pierdut puterea. Pentru că ceea ce spunea distinsul nostru coleg, și nu-i vina lui că a fost, n-a fost aici, este că noi ne băteam cu distinsul domn Remeș, ministrul de la o anumită vreme, și aduceam argumentele pe care le aduce domnul Boc. Și dânsul spunea: niet. Acum, vor. Deci, când era putilință nu era dorință, acum când nu-i putilință, degeaba chichirez gâlceava!

De aceea, eu spun, domnule președinte, să lăsăm bugetul, să ne luăm și noi bănișorii aceia și aceia puțini, ca să nu ne dea colegii noștri profesori cu bugetul în cap.

Vă mulțumesc. (Aplauze puternice din partea PRM-ului)

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, stimate coleg.

V-aș ruga să traduceți pentru stenogramă citatul latin.

Din partea Guvernului.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Fiecare dintre știm că în Regulamentul ședințelor comune există un capitol, "Proceduri speciale", în legătură cu adoptarea bugetului de stat și bugetului asigurărilor sociale de stat, legi care sunt anuale și, pe parcursul executării lor, pot să intervină anumite situații, atât în evoluția indicatorilor economici, cât și anumite legi cu influențe financiare în execuția bugetului.

Ceea ce spunea aici foarte bine domnul profesor Stanciu, că, într-adevăr, datorită unor acte normative urmează să se aducă anumite modificări în problemele de salarizare și pentru cadrele didactice. Dar nu acesta este motivul.

Vreau să vă spun că ordonanța aceasta de rectificare a bugetului de stat își va urma cursul ca orice lege bugetară. Adică ea va fi supusă dezbaterii Parlamentului în ambele Camere și, cu acel prilej, sigur că Parlamentul poate să aducă corecturile necesare, fie majorând, fie reducând anumite prevederi bugetare. Deci ea nu se va dezbate, cum s-a crezut cândva, separat în Cameră și că nu se vor putea face cu această ocazie intervențiile necesare pentru a se aduce acolo unde este cazul corecturile. Repet, sunt situațiile care intervin în execuția bugetului și care reclamă ca, într-adevăr, să se intervină de către Guvern pe calea unor ordonanțe care, ulterior, vor fi dezbătute în plenul celor două Camere ale Parlamentului.

Pentru aceste considerente, domnule președinte, v-aș ruga ca să supuneți votului să fie respinsă propunerea de eliminare a textului la care m-am referit.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi, potrivit regulamentului, supun întâi votului dumneavoastră propunerea de eliminare a textului făcut de domnul deputat Boc.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. 4 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Da, evident, marea majoritate a votului este împotriva eliminării.

Cine este pentru textul inițiatorului la pct.1? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu două abțineri, nici un vot împotrivă, marea majoritate pentru s-a adoptat pct.1.

Pct.2. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Pct.3. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Pct.4. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Pct.5. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La pct.6 domnul deputat Boc are un amendament de eliminare.

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte,

O să fac iarăși o argumentație globală pentru toate punctele, pentru a nu mai interveni la fiecare.

Noi am apreciat că, repet, abilitarea trebuie să fie concretă pentru o chestiune precisă, chiar dacă dumneavoastră veți spune că, în constituție, se cere să se precizeze domeniul, dar asta nu înseamnă că trebuie să trecem domeniul general de legiferare, ci sensul și spiritul Constituției este acela ca delegarea să fie expresă, precisă, pentru că, repet, monopolul activității legislative îl are Parlamentul. De aceea, noi credem că din formule vagi, precum cea de la pct.6: "Perfecționarea cadrului legislativ privind realizarea creanțelor bugetare", ce se poate înțelege? Se poate înțelege absolut orice sub masca acestei prevederi. Poate Guvernul utiliza această sintagmă pentru a-și acoperi, așa cum am menționat și înainte, pentru a-și acoperi unele legi, pe care n-a reușit să le treacă prin Parlament, coroborând acest lucru cu art.3 pe care l-a invocat domnul Bolcaș.

Sau la pct.9: "Perfecționarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor, în vederea alinierii la legislația comunitară". Iar, această perfecționare este foarte largă, cuvântul acesta "perfecționare" nu cred eu că intră sub incidența articolului constituțional care specifică expres domeniul în care se poate emite ordonanța respectivă.

Iată de ce noi susținem eliminarea acestor formule vagi, formule umbrelă sub care se poate practic ascunde orice.

Domnul Valer Dorneanu:

Doriți să luați cuvântul, domnule Bolcaș? trecem la vot?

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului Boc, de eliminare a pct.6 cu privire la realizarea creanțelor bugetare.

Cine este pentru? 4 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Marea majoritate a celor prezenți este împotrivă.

Supun votului dumneavoastră textul în alcătuirea inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu două voturi împotrivă și 4 abțineri s-a adoptat pct.6 în formularea inițiatorului.

Pct.7. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat în unanimitate.

Pct.8, de asemenea, s-a propus de către domnul deputat Boc eliminarea textului.

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. 4 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Marea majoritate este împotrivă.

Supun votului dumneavoastră pct.8 în formularea inițiatorului. Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Trei voturi împotrivă și o abținere. Marea majoritate este pentru formularea inițiatorului.

La pct.9, de asemenea, domnul Boc a propus eliminarea textului.

Cine este pentru această propunere? Trei voturi pentru.

Voturi împotrivă? Restul deputaților este împotrivă.

S-a respins propunerea de eliminare.

Abțineri au fost? Nu.

Pct.10. Nu au fost obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră?

La pct.9 am supus votului doar propunerea de respingere a amendamentului de eliminare.

Supun votului dumneavoastră pct.9 în formularea inițiatorului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

marea majoritate a voturilor pentru, s-a adoptat pct.9.

Pct.10, dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Pct.11. Sunt obiecțiuni? Votat în unanimitate.

Pct.12. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Titlul Capitolului III? Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Pct.1 de la Capitolul III. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Pct.2. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Titlul Capitolului IV. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Pct.1. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Pct.2, 3 și 4. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

La pct.5 domnul deputat Boc are un amendament, tot de eliminare. Pct.5 și 6, v-aș ruga, dacă sunteți amabil, să le susțineți pe amândouă.

La vot le vom supune separat.

Domnul Emil Boc:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Sigur că da.

Eu am înțeles prin modul în care dumneavoastră ați adrest sfatul unor colegi să aibă grijă să nu fie mediere că rezultatul va fi același ca și la celelalte anterioare, așa că o să mă rezum doar la o întrebare.

La pct.IV, și anume la poz.5 se spune: "Stabilirea procedurii de atribuire și schimbare de denumiri în domeniul administrației publice centrale și locale".

Și întrebările mele către domnul ministru sunt următoarele: dacă prin acest punct 5, Guvernul are în vedere abrogarea Decretului-lege nr.100 din 14 martie 1990 privind atribuirea sau schimbarea denumirii localităților și a doua întrebare este dacă abrogarea acestui Decret-lege nr.100 face parte din Protocolul PSD-UDMR, semnat de către cele două formațiuni politice.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Bolcaș din partea Grupului parlamentar al PRM.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Realitatea este cea expusă de domnul deputat Boc. Am spus, nu sunt prezumțios și nu văd în spatele stabilirii unor domenii neapărat o încercare a executivului de a strecura ceva nelegal. Dar când există dovezi certe și concrete, când această încercare a executivului lezează direct atribuțiile Parlamentului, atunci vă înfățișez acest punct de vedere. De ce executivul dorește ca în perioada vacanței parlamentare… pentru că, cu tot respectul pentru capacitatea de muncă a domnului ministru Gaspar, eu vă mărturisesc că abia aștept această vacanță, să scăpați de mine, măcar două luni. De ce tocmai în perioada vacanței parlamentare se stabilesc procedurile de atribuire și schimbare de denumiri? Pentru că deja printr-o hotărâre de Guvern se aprobă norme metodologice privind atribuirea de denumiri bilingve, denumirile de localități au fost schimbate contrar legii. Nu s-au atribuit denumiri bilingve, ci s-au atribuit noi denumiri în altă limbă acestor localități. Și, atunci pentru că acest proces nu s-a terminat până acum și, probabil că Guvernul urmărește să dea denumiri maghiare și comunelor Ip și Treznea, sigur să se urmărește acest lucru.

Vă rog să constatați că argumentele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, de respingere nu pot să fie avute în vedere. Pentru că nu Decretul-lege 100 este pus în discuție, astfel cum a fost modificat printr-o lege ulterioară, ci faptul că la ora actuală, stabilirea denumirilor localităților este reglementată de Legea nr.2/1968, repusă în vigoare prin Decretul-lege nr.3/1990, ceea ce distinsa comisie juridică nu a observat. Și nu poate hotărî Guvernul printr-o hotărâre să modifice această lege. Dar de ce s-a grăbit comisia juridică să respingă o atare propunere? Pentru un simplu motiv. Pentru că prin legea care a modificat Decretul-lege nr.100/1990, la pct.1 lit.a) se stabilește că Parlamentul stabilește denumirile pentru județe, municipii, orașe și comune.

Iată care este rolul Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Parlamentului. Să ia din competența Parlamentului atribuții pe care cu greu le-a căpătat prin legi speciale și să le facă cadou Guvernului. Dacă nu aș ști că aș face un rău mai mare acestei țări, aș propune Guvernului să-l ia în sânul său pe domnul deputat Olteanu, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Parlamentului. Măcar în acest fel să se respecte ceea ce noi facem aici.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul ministru Gaspar.

Domnului deputat Bolcaș am să-i spun că al meu coleg se bucură de simpatia pe care o manifestați față de dânsul, dar nu vrea să mai recurgă la dreptul de replică pentru a vă răspunde la toate aceste ținte...

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Nu mă interesează dreptul la replică al domnului Olteanu. Este dreptul domniei sale de a da dreptul la replică sau a se purta indiferent.

Domnul Valer Dorneanu:

Aveți cuvântul, domnule Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnul Bolcaș, în modul în care a prezentat aici toată problema aceasta cu atribuirea de denumiri, sigur că v-a deturnat atenția de la sensul care se urmărește prin adoptarea acestei ordonanțe.

Decretul-lege nr.100 din 1990, așa cum a fost adoptat el, stabilea niște competențe. Și el este anterior Constituției, între timp, România a ratificat mai multe documente internaționale printre care și convenția-cadru - Carta Europeană a Autonomiei Locale. Acest document internațional care a fost ratificat își găsește corespondentul și în Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală. Iar prin această lege, dacă o citeați cu atenție, vă dădeați seama că anumite competențe, care prin Decretul-lege nr.100/1990 erau în seama consiliilor județene, au fost trecute în seama consiliilor locale, comunale și orășenești.

Cât privește atribuirea de denumiri pentru județe, orașe, municipii, comune, aceasta va fi competența Parlamentului, așa cum se va scrie în această ordonanță.

Cât privește referirea la Legea nr.2/1968, vă aduc aminte că este legea cu privire la împărțirea administrativă a teritoriului țării și îmi pare foarte rău, nu vreau ca să am cu dumneavoastră o controversă, dar cel puțin eu așa îmi aduc aminte că Legea nr.2/1968, pe care o cităm foarte des ori de câte ori aprobăm aici propuneri de trecere a unor comune în categoria orașelor sau trecerea unor sate din componența unor comune, totdeauna se spune că Anexa la Legea nr.2/1968 privind împărțirea administrativă se modifică în mod corespunzător. Deci acestea sunt adevăratele elemente care justifică și motivează ca să se aprobe de către Camera Deputaților acum această propunere cu privire la reglementarea problemei atribuirii și schimbării de denumiri și nu un altfel de substrat pe această temă.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Nu-l contrazic pe domnul ministru sub nici un aspect, este părerea domniei sale, însă o problemă rămâne pentru mine și poate că cei care iau cuvântul ulterior să o lămurească. S-a spus că atribuirea de denumiri județelor, municipiilor, orașelor va fi în competența Parlamentului. Adică cum? Guvernul, printr-o ordonanță, o să-mi fixeze mie, Parlament, competența. Aceasta este o operație juridică imposibilă.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Niculescu și apoi domnul Boc.

Scuzați-mă, domnule Niculescu, i-am refuzat de două ori dreptul la replică domnului deputat Olteanu și ".. a fost judecat cam aspru și nedrept de colegul nostru.

Domnul Ionel Olteanu:

Stimați colegi,

Sigur că nu am dorit să mai iau cuvântul dintr-o singură perspectivă. Este o chestiune de principiu.

Vreau să privilegiem cultura dialogului în raport de logica conflictului, iertați-mi insistența pe o anumită perspectivă, câtă vreme cred că, în raport de faptul că este ora 18, trebuie să ne gândim mai mult la ceea ce avem de făcut, decât la faptul că nu putem admite opinia celuilalt.

M-am hotărât însă să iau cuvântul pentru că mi s-a părut că este cel puțin îngrijorătoare poziția exprimată de distinsul nostru coleg, atunci când a afirmat pur și simplu că nu-l interesează replica celuilalt, indiferent cine ar fi acesta. Fără îndoială că eu îl aștept, în continuare, la comisia juridică pe distinsul meu coleg, căruia nu-i pronunț numele, doar pentru a nu prelungi această dezbatere, pentru că această comisie este laboratorul de lucru al Camerei Deputaților, unul din laboratoare. Fără îndoială. Or, dacă domnia sa dorește să contribuie cu sinceritate la ameliorarea procesului legislativ pe ansamblu și a unei propuneri legislative sau a unui proiect în mod concret, cred că trebuie să o facă manifestându-și, în sfârșit, dorința de a participa în mod efectiv la lucrări.

Referitor la chestiunea legată de legea pe care o discutăm, de proiectul de lege pe care îl discutăm, s-a dat răspunsul. Insist, însă, pe prevederile Cartei autonomiei locale, cartă care a fost ratificată de către România și așteaptă să fie concretizată prin dispoziții legale, operative, pentru că nu ratificăm doar de dragul de a ratifica instrumentele juridice internaționale, doar de dragul de a invoca o aliniere la un drept europeană, ci pur și simplu din perspeciva în care declarăm și cred că trebuie nu doar să declarăm, ci să și fim convinși că suntem atașați de principiile acelor instrumente juridice europene.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule coleg. Mulțumesc pentru eleganță și maturitate.

Domnul Boc. Și, stați puțin că sunteți cel care vă susțineți amendamentul și mai dorește să intervină domnul Niculescu.

Domnul Constantin Niculescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Sigur că, aici, invocăm Constituția și regret că această constituție este, la un moment dat, interpretată față de Guvern, cel puțin subiectiv. Dacă noi am adopta programul de guvernare la art.101 pe care colegii noștri nu vor să-l invoce de loc, pentru că în art.108 este trecut că Guvernul răspunde politic numai în fața Parlamentului, deci, un fel de raport de activitate și iarăși se uită în art.114 alin.3 că Parlamentul primește spre aprobare, potrivit procedurilor legislative, aceste ordonanțe care sunt trecute în legea de abilitare.

Iar nerespectarea termenelor atrage implicit încetarea textelor ordonanțe. Eu nu știu de ce colegii noștri juriști invocă Constituția, iar spiritul ei este dat la o parte. Eu cred că, în primul rând, această carte de căpătâi ar trebui, eventual, s-o mai citim din când în când.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Boc, după care propun încheierea dezbaterilor și votarea amendamentelor domnului Boc.

Domnul Emil Boc:

Mulțumesc, domnule președinte.

Vreau întâi să precizez faptul că în susținerea amendamentului pe care l-am formulat nu am invocat prevederile Constituției României. Am făcut referire la protocolul de colaborare și de guvernare între P.S.D. și U.D.M.R. și, dacă acesta i-a locul Constituției, eu n-am știut încă, dar e bine că aflu și aici acest lucru.

În al doilea rând, i-am adresat domnului ministru două întrebări, dar așa cum suntem obișnuiți în Opoziție să punem întrebări și tot noi să ne răspundem, și de această dată îmi voi da eu singur răspuns la întrebările pe care le-am formulat domnului ministru, și anume, doar constatăm faptul că în protocolul de colaborare apare expres necesitatea abrogării Decretului 100/1990. Termenul era scadent, e adevărat, 28 februarie, aceste date le-am luat de pe site-ul internet al partidului de guvernământ unde este publicat protocolul de colaborare.

Eu am dorit doar să cunosc aici de ce nu s-a preferat să se treacă prin Parlament o asemenea lege care figurează și în protocolul de colaborare și s-a preferat să se reglementeze pe calea ordonanțelor. Simplul fapt că s-a încălcat un termen din protocolul de colaborare justifică includerea prevederii respective în ordonanțe și în legea de abilitare, noi credem că nu, și s-ar fi impus ca această problemă să fie discutată de Parlament în procedură obișnuită.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Noi, Grupul P.R.M., vom vota acest punct, dar avem o rugăminte: pentru a nu păți cum a pățit domnul prim-ministru care a aflat că acel consiliu administrativ de la Legea privind statutul aleșilor locali, nu este agreat de Europa, cum ne spusese înainte domnul președinte, să ne spună domnul președinte acum care este articolul și care este alineatul din Carta europeană invocată în care se precizează cum se atribuie denumirile localităților. Și, dacă ne spune acest lucru, noi votăm cu dragă inimă. Dacă nu, n-are sens să procedăm ca înainte de 1989 că se deschidea la Moscova umbrela și ploua aici. Acum se deschide la Strasbourg și plouă dincoace.

Să ne spună din carta respectivă articolul și alineatul unde se pomenește de atribuirea numelor localităților și vom vota cu dragă plăcere, altfel nu.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, o să vi se pună aceste informații la dispoziție după vot, pentru că, oricum, grupul dumneavoastră a anunțat înaintea dumneavoastră că votează împotrivă.

Domnul Anghel Stanciu (din bancă):

Nu ne dați posibilitatea să ne răzgândim.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului Boc, de eliminarea punctului 5.

Domnul Brudașca, aveți numai un singur vot, chiar dacă faceți cât doi la literatură!

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Are împuternicire de la Funar!

Domnul Valer Dorneanu:

Cine este pentru? 36 voturi pentru eliminare.

Împotrivă? 59 voturi împotriva eliminării.

Abțineri? Nici o abținere.

Cu 59 voturi împotrivă, 36 voturi pentru, amendamentul de eliminarea textului propus de domnul Boc a fost respins.

Supun votului dumneavoastră pct.5, în formularea inițiatorului.

Cine este pentru? 59 voturi pentru.

Împotrivă? 36 voturi împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Cu 59 voturi pentru, 36 voturi împotrivă, nici o abținere, s-a adoptat pct.5 în formularea inițiatorului.

Supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare a pct.6 din Cap.IV, propunere făcută de domnul Boc.

Cine este pentru? 4 voturi pentru.

Împotrivă? Evident, marea majoritate împotriva eliminării.

Supun votului dumneavoastră pct.6, în formularea inițiatorului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? 6 abțineri.

Cu 6 abțineri, 3 voturi împotrivă, marea majoritate pentru pct.6 în formularea inițiatorului.

Pct.7 și 8 dacă sunt obiecțiuni. Comisia n-a avut. Nu sunt. Votate în unanimitate.

Pct.9. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat în unanimitate.

Titlul Cap.V. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Pct.1, 2, 3 din Cap.V. Dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt. Votate în unanimitate.

Pct.6, titlul. Dacă aveți obiecțiuni. Nu sunt. Votat în unanimitate.

Pct.1 și 2. Domnul deputat Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Onorat prezidiu,

Domnilor miniștri,

Profit de faptul că Ministerul Educației și Cercetării este reprezentat prin domnul ministru Câmpurean care îndeplinește și calitatea de ministru-secretar de stat cu relațiile cu Parlamentul, din partea ministerului respectiv, spre a-mi exprima o nedumerire. Ministerul, respectiv Departamentul cercetării a introdus la pct.2 Statutul cercetătorului științific. Acest statut este în portofoliul Comisiei de învățământ, știință, tineret și sport.

El nu a ajuns în plen deoarece timpul comisiei a fost ocupat, în majoritate, cu definitivarea proiecului Legii cercetării, lege la care s-au făcut 184 de amendamente, din care s-au aprobat 159 și respinse 25, și în care P.S.D.-ul a avut 85 de amendamente aprobate.

În fine, și celelalte grupuri au avut diferența de amendamente aprobate. Aceasta dovedește că ministerul împreună cu membrii comisiei, distinși profesori, și împreună cu sindicatele, împreună cu patronatul, au găsit o formulă, nu numai acceptabilă pentru toți, dar și viabilă. Această colaborare, noi am dori, domnule președinte, să o continuăm. Și ar fi normal ca și statutul să urmeze aceeași procedură și să găsim o formulă agreată de toate părțile și care să reprezinte nu numai punctul de vedere a uneia sau alteia, și, efectiv, modalitatea prin care cercetătorul să capete un statut, am zice noi, nu numai necesar, dar și obligatoriu pentru bunul mers al României.

De aceea, fac apel, domnule președinte, să îngăduiți domnului ministru Câmpurean să ne spună dacă vrem să continuăm această colaborare sau să-l dăm sub forma care este. Noi am avut deja câteva runde de întâlniri cu patronatul, cu sindicatele, și, dacă dânșii acceptă, noi am propune să fie continuate chiar dacă există această presiune a unei posibile medieri a legii privind abilitarea ordonanței.

De aceea, am propune să se elimine și să ne continuăm munca începută, s-o ducem la bun sfârșit, și să venim în fața dumneavoastră cu o lege așa cum este cea a cercetării științifice pe care am avut plăcerea să v-o prezentăm și să nu aibă nici un fel de obiecțiune din partea nici unei formațiuni politice. Statutul cercetătorului este al tuturor, ca și cercetarea științifică.

Vă mulțumesc pentru înțelegere și spre a arăta larga dezbatere democratică, dați cuvântul și domnului ministru și votați, domnilor colegi, și un punct împotriva unuia poate dicta.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul ministru Gaspar. Poftiți, domnule ministru! (Domnul ministru Acsinte Gaspar se consultă cu domnul președinte) Da, da, de acord!

Din partea Ministerului Educației și Cercetării.

Domnul Adrian Câmpurean:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Într-adevăr, nu pot decât să-i mulțumesc domnului președinte Stanciu pentru modul în care a condus lucrările comisiei și pentru modul foarte serios în care a fost analizată legea cercetării. Din păcate, în acodul social care a fost semnat cu partenerii noștri, sindicatele și patronatul din cercetare, s-a prevăzut că, dacă aceste documente legislative nu vor fi adoptate în această sesiune, ele vor fi incluse pe lista de abilitare a Guvernului.

De altfel, noi ne-am obligat să preluăm absolut toate amendamentele aprobate în cadrul comisiei în această ordonanță pe care am supus-o atenției dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul mimistru Gaspar, dacă doriți să mai completați.

Domnul Acsinte Gaspar:

Vedeți de ce este bun art.3? Pentru că noi am intuit, și în practica parlamentară s-a întâmplat de atâtea ori, ca anumite proiecte care nu reușesc să fie finalizate în cadrul procedurilor obișnuite și intră pe procedura ordonanțelor, tot ceea ce s-a lucrat în legătură cu proiectul respectiv de lege să fie preluat în proiectul de ordonanță.

Ba, mai mult, pentru a se evita orice paralelism în reglementare, că ăsta este pericolul, prevederile care au fost preluate în ordonanță își vor înceta de drept, adică vor fi eliminate de drept din cuprinsul proiectelor respective.

Dacă dumneavoastră, domnule profesor, nu știu care este graficul de activitate al comisiei în această vacanță parlamentară, veți elabora raportul și la cel de al doilea proiect, sigur că toate acelea își vor găsi consacrare în proiectul de ordonanță, exact cum doriți dumneavoastră.

Domnul Valer Dorneanu:

Cu aceste precizări, supun... în primul rând, la pct.1 n-am înțeles că ați intervenit.

Dacă sunt alte obiecțiuni. Nu.

La pct.2 de la pct.VI, supun votului dumneavoastră propunerea președintelui Comisiei de învățământ, domnul Stanciu, de eliminarea textului.

Cine este pentru? 32 voturi pentru eliminare.

Împotrivă? 59 voturi împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

A fost respinsă propunerea de eliminare formulată de domnul deputat Stanciu, cu 59 voturi împotrivă, 32 voturi pentru.

Supun votului dumneavoastră pct.2 în formularea inițiatorului.

Cine este pentru? 59 voturi pentru.

Împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? 29 abțineri.

Cu 59 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 29 abțineri, s-a adoptat pct.2 în formularea inițiatorului.

Cap.VII. Titlul. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Pct.1, 2, 3. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Pct.IV, V, VI de la Cap.VII. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Pct.7 și 8. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Titlul Cap.VIII. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Pct.1, 2, 3 din Cap.VIII. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

La art.2, nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La art.3, nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Vă rog să constatați că am parcurs proiectul de lege. O să-l supunem votului final în cursul zilei de mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 1 december 2023, 22:20
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro