You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 17-06-2002

Sittings of the Chamber of Deputies of June 17, 2002

5. Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................
 

Dați-mi voie să vă supun aprobării dumneavoastră câteva comisii de mediere:

 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

- Comisia de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România.

Au fost propuși domnii deputați: Muraru Mândrea Mihaela, Bereczki Endre, Cherescu Pavel, Drețcanu Doina-Micșunica, Brudașca Damian, Marton Arpad, Wittstock Eberhard-Wolfgang.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public privat;

- Comisia de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public privat.

Sunt propuși domnii deputați: Bivolaru Ioan, Vasile Aurelia, Chiriță Dumitru, Buzea Cristian Valeriu, Palade Doru Dumitru, Albu Gheorghe, Anton Marin.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Informez prima comisie de mediere, cea de la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 94/2000, că medierea va avea loc miercuri, 19 iunie, ora 14,30, la sala 535, etajul 5.

Comisia de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.16/2002, ședința va avea loc marți, 18 iunie, adică mâine, la Senat, ora 14,30, sala de ședințe a Comisiei economice, camera 331, etajul 1.

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit;

- Comisia de medire pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2001 privind impozitul pe venit.

Sunt propuși colegii noștrii: Bercăroiu Victor, Bleotu Vasile, Gubandru Aurel, Ionescu Daniel, Baban Ștefan, Videanu Adriean, Winkler Iuliu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

proiectul de Lege privind înființarea Universității Spiru Haret;

- Comisia de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea Universității "Spiru Haret".

Sunt propuși colegii noștri: Ecaterina Andronescu, Andea Petru, Antonescu Niculae Napoleon, Stanciu Anghel, Ionescu Anton, Asztalos Ferenc, Radan Mihai.

Ședința va avea loc la Camera Deputaților, de această dată, mâine, 18 iunie, ora 14,30, la sala de ședințe a Comisiei pentru învățământ, știință și tineret, Corpul B4, etaj 3.

proiectul de Lege privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor.

Ultima comisie este cea pentru medierea Proiectului de Lege privind regimul de supraveghere și autorizare a producției, importului și circulației unor produse supuse accizelor.

Sunt propuși domnii deputați: Bar Mihai, Boajă Minică, Selagea Constantin, Holtea Iancu, Moisescu Dumitru, Cladovan Teodor, Săpunaru Nini.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Aici nu mi s-a comunicat data ședinței. Vă rog să luați legătura dumneavoastră cu colegii dumneavoastră de la Senat.