Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 03-10-2002

Ședința Camerei Deputaților din 3 octombrie 2002

2. Dezbaterea Proiectului de Lege cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul insolvenței (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 354/2002

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat în domeniul insolvenței.

Potrivit prevederilor art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Din partea comisiei, vă rog să ni se propună timpii de dezbatere.

Domnul Ion Neagu:

Domnule președinte,

Vă propunem ca timp 20 de minute și două minute pentru fiecare luare de cuvânt.

Mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Cine este pentru acest timp de dezbatere? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Dacă se doresc intervenții. Nu se doresc.

Titlul legii. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul I. Denumirea titlului I. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Cap.I. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.1. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.2. Vă rog să priviți în raportul comisiei, la pag.3, pct.1, se propune o anumită modificare. Sunt obiecții? Nu sunt. Art.2, adoptat.

Art.3. Vă rog să priviți în raportul comisiei la pct.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. La toate aceste puncte comisia a propus modificări la definirea termenilor. Dacă sunt obiecții. Nu există nici o obiecție. Art.3 a fost adoptat în forma modificată de comisie.

Art.4. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.5. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.6. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.7. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.8. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.9. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul cap.II. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.10. Vă rog să priviți la pct.19 al raportului, se propune o anumită modificare. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Art.10, adoptat în forma modificată de comisie.

Art.11. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.12. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.13. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.14. Vă rog să priviți și în raport, la alin.2 al acestui articol, prin pct.20, în raport se propune o anumită modificare. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Art.14, adoptat în forma modificată de comisie.

Art.15. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul cap.III. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.16. Vă rog să priviți în raport la pct.21, se propune o modificare la alin.3. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat în forma modificată de comisie.

Art.17. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.18. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.19. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.20. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.21. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.22. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.23. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.24. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.25. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul cap.IV. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.26. Vă rog să priviți în raport la pct.22 se propune o anumită modificare de către comisie. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptată varianta comisiei.

Art.27. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.28. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Cap.V. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.29. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.30. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.31. Vă rog să priviți la pct.23 din raport. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat art.31 în forma modificată de comisie.

Art.32. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.33. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul al doilea. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Cap.I - Dispoziții generale. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.34. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.35. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.36. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.37. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.38. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.39. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.40. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.41. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.42. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.43. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.44. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.45. Vă rog să priviți la pct.25 din raport, se propune o altă modificare. Sunt obiecții? Nu sunt. Art.45, adoptat în forma modificată de comisie.

Art.46. La lit.b), pct.26 din raport se propune o anumită modificare. Sunt obiecții? Nu sunt. Art.46 a fost adoptat în forma modificată de comisie.

Art.47. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Cap.II. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.48. Vă rog să priviți la pct.27 din raport. Obiecții? Nu sunt. Adoptat în forma comisiei.

Art.49. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.50. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.51. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.52. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.53. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.54. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.55. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.56. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.57. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.58. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Cap.III. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.59. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.60. Vă rog să priviți la pct.28 din raport. Se propune o anumită modificare. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Art.60 a fost adoptat în forma modificată de comisie.

Art.61. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.62. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.63. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.64. Vă rog să priviți la pct.29 din raport, se propune la alin.1 o anumită modificare. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Art.64 a fost adoptat în forma modificată de comisie.

Art.65. Vă rog să priviți la pct.30 din raport. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat art.65 în forma propusă de comisie.

Art.66. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.67. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.68. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.69. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.70. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Cap.IV. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.71. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.72. Vă rog să priviți la pct.31 din raportul comisiei se propune o altă modificare. Sunt obiecții? Nu sunt. Art.72 a fost aprobat în forma modificată de comisie.

Art.73. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.74. Vă rog să priviți la pct.32 din raport, se propune o anumită modificare. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Art.74 a fost aprobat în forma modificată de către comisie.

Art.75. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul III. Obiecții? Nu sunt obiecții la denumirea acestui titlu? Nu sunt. Adoptat.

Art.76. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Anexa 1. Vă rog să priviți că și la anexa 1 se propune o anumită modificare. Nu sunt obiecții; adoptată varianta comisiei.

Anexa 2. Obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptată.

Anexa 3. Obiecții? Nu sunt. Adoptată.

Art.77. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.78. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Am parcurs întregul proiect de lege. Cine este pentru acest proiect? Mulțumesc.

Voturi contra? Poftiți!

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte,

Conform Regulamentului Camerei Deputaților, vă rugăm să amânați supunerea acestui proiect de lege și a celorlalte care urmează la votul final în această ședință și, potrivit regulamentului, propuneți pentru vot într-o ședință specială consacrată votului final, așa cum am procedat și așa cum se procedează, potrivit regulamentului, altfel vom fi obligați să spunem câte voturi sunt pentru, împotrivă și vom avea situații neplăcute.

Mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Nu e vorba de situații neplăcute. Nu e nici o problemă ca să voteze marți.