Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 23 octombrie 2003
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.136/01-11-2003

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
21-05-2024
14-05-2024 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2024 2023 2022
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2003 > 23-10-2003 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 23 octombrie 2003

  Prezentarea Raportului Curții Constituționale referitor la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului național din 18-19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constituției României, precum și a Hotărârii nr. 3 din 22 octombrie 2003 a Curții Constituționale pentru confirmarea rezultatului acestui referendum.

Ședința a început la ora 12,10.

Lucrările au fost conduse de domnul Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Nicolae Paul Anton Păcuraru, secretar al Senatului, și Constantin Niță, secretar al Camerei Deputaților. Din prezidiu a făcut parte domnul Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului.

   

Domnul Valer Dorneanu:

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Vă rog să poftiți în sală.

Stimați colegi,

Invităm în sală Președintele României, și judecătorii Curții Constituționale. (Aplauze)

(Deputații Grupului parlamentar al Partidului România Mare au părăsit sala de ședință.)

Domnule Președinte al României,

Domnule președinte al Curții Constituționale,

Domnule președinte al Curții Supreme de Justiție,

Domnule președinte al Curții de Conturi,

Domnule președinte al Consiliului Legislativ,

Domnule Avocat al Poporului,

Domnule președinte al Biroului Electoral Central,

Doamnelor și domnilor parlamentari,Domnilor miniștri,

Permiteți-mi să declar deschisă ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului dedicată unui eveniment foarte important pentru evoluția statului nostru de drept, a democrației, respectiv proclamarea rezultatelor oficiale ale referendumului din 18 și 19 octombrie pentru aprobarea Legii de revizuire a Constituției României.

Permiteți-mi să dau cuvântul domnului profesor Nicolae Popa, președintele Curții Constituționale, care va prezenta Raportul cu privire la modul de desfășurare a referendumului și Decizia cu privire la confirmarea rezultatelor referendumului.

Aveți cuvântul, domnule profesor.

 
 

Domnul Nicolae Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Așa cum ați luat la cunoștință, potrivit legii, Curtea Constituțională prezintă mai întâi un succint raport referitor la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului național din 18-19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constituției României.

Potrivit prevederilor art.144 lit.g) din Constituție, Curtea Constituțională veghează la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului și confirmă rezultatele acestuia.

În conformitate cu art.45 alin.1 din Legea nr.3/2000, cu modificările ulterioare, Curtea Constituțională prezintă acest raport asupra respectării procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului național și, apoi, în cadrul unei decizii luate de Curte, confirmă rezultatele.

Legea de revizuire a Constituției României a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat la 18 septembrie 2003.

Cadrul normativ al organizării și desfășurării referendumului național privind Legea de revizuire a Constituției României îl constituie: Legea nr.3/2000 pentru organizarea și desfășurarea referendumului, Legea nr.375/2003 pentru organizarea și desfășurarea referendumului național privind revizuirea Constituției.

În aplicarea art.1 din Legea nr.375/2003 a fost emisă Hotărârea Guvernului nr.1100 din 2003, prin care s-a stabilit și s-a adus la cunoștință publică data referendumului național privind revizuirea Constituției, și anume ziua de duminică, 19 octombrie 2003, între orele 8,00 și 20,00.

Reglementări în sensul stabilirii acțiunilor și măsurilor cu caracter tehnico-organizatoric necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea referendumului național privind revizuirea Constituției au fost adoptate prin acte normative emise în temeiul art.48, precum și, după caz, al art.61 lit.a) din Legea nr.3/2000, și anume: Hotărârea Guvernului nr.1101 din 2003 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea referendumului național din data de 19 octombrie 2003 privind revizuirea Constituției; Hotărârea Guvernului nr.1102 din 2003 privind stabilirea măsurilor pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea referendumului național privind revizuirea Constituției; Hotărârea Guvernului nr.1103 din 2003 privind stabilirea modelelor buletinului de vot, proceselor-verbale, listelor electorale speciale și suplimentare și ștampilelor pentru referendumul național privind revizuirea Constituției; Hotărârea Guvernului nr.1104 din 2003 privind cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea referendumului național privind revizuirea Constituției.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.92 din 2003 pentru modificarea și completarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea referendumului, s-au adus modificări Legii nr.375 din 2003, stabilindu-se ca dată a referendumului național cu privire la revizuirea Constituției zilele de sâmbătă, 18 octombrie 2003, între orele 8,00 și 22,00, și duminică, 19 octombrie 2003, între orele 8,00 și 20,00, și reglementându-se procedura de desfășurare a votului în cele două zile.

De asemenea, s-a modificat alin.1 al art.30 din Legea nr.3/2000, eliminându-se dispozițiile privind încheierea campaniei pentru referendum cu o zi înainte de data acestuia. Prin aceeași ordonanță, s-a abrogat Hotărârea Guvernului nr.1100 din 2003 și s-au modificat în mod corespunzător actele normative emise pentru organizarea referendumului, mai înainte amintite.

Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr.1200 din 2003, s-a modificat Anexa la Hotărârea Guvernului nr.1104 din 2003, suplimentându-se sumele alocate pentru finanțarea cheltuielilor necesare în vederea pregătirii, organizării și desfășurării referendumului.

Cadrul normativ a fost completat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93 din 2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul național privind revizuirea Constituției.

Referendumul național privind Legea de revizuire a Constituției României s-a desfășurat în zilele de 18 și 19 octombrie.

În conformitate cu prevederile art.25 alin.1 și alin.2 din Legea nr.3/2000, cu modificările ulterioare, Biroul Electoral Central și-a exercitat atribuțiile ce-i revin cu privire la supravegherea corectei desfășurări a referendumului, precum și la soluționarea contestațiilor ce au fost adresate, cu excepția celor date în competența altor birouri electorale, sau a instanțelor judecătorești.

Din datele comunicate de către Biroul Electoral Central, rezultă că, în temeiul acestor dispoziții, din totalul de 317 întâmpinări și contestații depuse, 111 au fost soluționate de birourile electorale de circumscripție, iar 18 au fost soluționate de Biroul Electoral Central sau, după caz, transmise spre soluționare organelor competente.

Atât din dispozițiile constituționale, cât și din prevederile Legii nr.3/2000, cu modificările ulterioare, rezultă că în exercitarea atribuțiilor sale, Curtea Constituțională nu se poate substitui autorităților competente să soluționeze contestațiile formulate în legătură cu desfășurarea operațiunilor de votare în cadrul referendumului.

Curtea a fost sesizată de Partidul România Mare cu două contestații, înregistrate la data de 13 octombrie 2003 și, respectiv, 22 octombrie 2003, asupra respectării procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului național privind revizuirea Constituției.

Curtea a respins aceste contestații prin Hotărârea nr.1 din 15 octombrie 2003 și prin Hotărârea nr.2 din 22 octombrie 2003.

În data de 22 octombrie 2003, Biroul Electoral Central a înaintat Curții Constituționale rezultatele referendumului centralizate la nivel național, potrivit dispozițiilor art.44 din Legea nr.3/2000, cu modificările ulterioare.

Curtea nu a constatat cazuri de nerespectare a procedurii de organizare și desfășurare a referendumului național constând în fraude electorale la secții de votare sau circumscripții electorale, constatate de Biroul Electoral Central în cadrul atribuțiilor sale reglementate de art.25 alin.3 din Legea nr.3/2000, situații de natură să afecteze valabilitatea sau rezultatele acestuia.

Examinând rezultatele referendumului național din 18-19 octombrie 2003, plenul Curții a constatat, prin Hotărârea nr.3 din 22 octombrie 2003, că referendumul este valabil, potrivit prevederilor art.5 alin.2 din Legea nr.3/2000, cu modificările ulterioare. (Aplauze)

În acest sens, Curtea a emis Hotărârea nr.3 din 22 octombrie 2003 pentru confirmarea rezultatului referendumului național din 18-19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constituției, pe care v-o prezentăm potrivit legii.

În conformitate cu prevederile art.144 lit.g) din Constituție, ale art.35 din Legea nr.47 din 1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, precum și ale art.45 alin.1 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările ulterioare, Curtea Constituțională s-a întrunit în plen în vederea examinării rezultatului referendumului național din 18-19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constituției.

Curtea constată că, în conformitate cu prevederile constituționale și legale menționate, este competentă să confirme rezultatul referendumului național privind Legea de revizuire a Constituției a României.

Din examinarea datelor comunicate Curții Constituționale de către Biroul Electoral Central cu privire la referendumul din 18-19 octombrie, rezultă următoarele: numărul persoanelor înscrise în liste pentru referendum - 17.842.103; numărul participanților - 9.938.441, reprezentând 55,70% din totalul persoanelor înscrise în liste; numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "Da" - 8.915.022, reprezentând 89,70% din totalul voturilor valabil exprimate; numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "Nu" - 875.172, reprezentând 8,81% din totalul voturilor valabil exprimate; numărul voturilor nule - 148.247, reprezentând 1,49% din totalul voturilor exprimate.

Având în vedere că referendumul național din 18-19 octombrie 2003, la care s-au prezentat mai mult de jumătate din numărul persoanelor înscrise în listele pentru referendum, iar dintre participanții la vot, majoritatea s-a pronunțat prin "Da":

în temeiul dispozițiilor art.144 lit.g) și art.147 alin.3 din Constituție și ale art.5 alin.2 și ale art.45 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu unanimitate de voturi, Curtea, în numele legii, hotărăște: "Confirmă rezultatul referendumului național din 18-19 octombrie 2003 și constată că Legea de revizuire a Constituției României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.669 din 22 septembrie 2003, a fost aprobată prin referendum. (Aplauze)

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Legea de revizuire a Constituției României intră în vigoare.

Pronunțată azi, 22 octombrie 2003".

La ședința plenului au participat: președintele Curții, Nicolae Popa, Costică Bulai, Nicolae Cochinescu, Constantin Doldur, Kózsokar Gábor, Petre Ninosu, Șerban Viorel Stănoiu, Lucian Stângu, Ioan Vida, judecători.

Vă mulțumesc. (Aplauze)

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Și noi vă mulțumim, distinse domnule președinte.

Stimate domnule Președinte al României,

Stimate președinte al Curții Constituționale,

Stimați parlamentari,

Domnilor miniștri,

Stimați oaspeți,

Prin aceasta, vă rog să constatați că procesul constituțional de finalizare a Legii de revizuire a Constituției s-a încheiat prin acest act. De la data când Hotărârea Curții Constituționale va apare în Monitorul Oficial, ea va intra în vigoare.

Prin această victorie a democrației, Constituția României, Constituția reînnoită a României, va marca trecerea noastră dintr-o îndelungată evoluție democratică la normalitate. Ea va consacra victoria instituțiilor statului de drept, a economiei de piață. Ea deschide calea pentru integrarea noastră euro-atlantică.

Să mulțumim poporului român, cetățenilor care, prin acest referendum, au aprobat Legea de revizuire a Constituției adoptată de către Parlament și a demonstrat, încă o dată, faptul că în momentele dificile, în momentele cruciale, cetățeanul român, Măria sa Poporul, știe să răspundă prezent atât pentru viitor, cât și pentru respectarea legii. (Aplauze)

Vă mulțumesc și vă propun să încheiem această ședință festivă spunând: "Trăiască Constituția reînnoită a României!" și să ascultăm acest lucru sub acordurile Imnului Național.

Vă mulțumesc.

(Se intonează Imnul Național al României, "Deșteaptă-te române". (Aplauze)

Stimați colegi,

V-aș propune ca celelalte puncte înscrise pe ordinea de zi a ședinței noastre să fie amânate pentru o ședință următoare.

Dacă sunteți de acord? (Aplauze)

Vă mulțumesc.

Cu aceasta, declar închise lucrările ședinței comune a celor două Camere ale Parlamentului.

Ședința s-a încheiat la ora 12,30.

 
     

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 23 mai 2024, 6:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro