You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 23-02-2004

Sittings of the Chamber of Deputies of February 23, 2004

10. Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice și pentru modificarea art.31 din Ordonanța Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național (amânarea votului final).
 
see bill no. 646/2003

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Pct.7: Raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2003.

La pct.1: varianta Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.2: varianta Camerei Deputaților. Nu se dezbate, nu se supune votului.

Pct.3: varianta Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.4: textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vom supune votului final și acest raport, mâine.