Plen
Ședința Camerei Deputaților din 28 iunie 2005
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.96/05-07-2005

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
05-12-2022 (comună)
05-12-2022
28-11-2022 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2005 > 28-06-2005 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 28 iunie 2005

15. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru reglementarea situației juridice a bunurilor care au aparținut fostului suveran al României, Mihai I (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 158/2005

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Urmează Proiectul de lege pentru reglementarea situației juridice a bunurilor care au aparținut fostului suveran al României, Mihai I.

Este un text, vă aduceți aminte, care a fost retrimis la comisie pentru unele clarificări.

Are cuvântul, din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități, domnul deputat Știrbeț.

Domnul Cornel Știrbeț:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege pentru reglementarea situației juridice a bunurilor care au aparținut fostului suveran al României.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a avizat favorabil proiectul de lege.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat negativ acest proiect de lege.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 3 mai 2005.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut acest proiect de lege, într-o primă fază, în ședința din 25 mai 2005, iar în plenul Camerei proiectul a fost retrimis Comisiei juridice, de disciplină și imunități pentru dezbatere și completare.

În urma reanalizării, s-a întocmit raportul suplimentar. Comisia a menținut raportul inițial, cu o singură modificare, respectiv modificarea a două poziții din Anexa nr.2.

În aceste condiții, comisia propune ca Proiectul de lege pentru reglementarea situației juridice a bunurilor care au aparținut fostului suveran al României, să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, cu amendamentele admise - care sunt redate în Anexa nr.1 la prezentul raport; amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr.2.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Vă aduc aminte că am început dezbaterile la acest text. S-a ajuns la formula retrimiterii la comisie. S-a reexaminat textul în cadrul comisiei. Practic, s-au făcut doar niște precizări privind anexele, dar nu sunt modificări de esență față de raportul inițial.

De aceea, eu am să vă rog să începem deja să lucrăm pe text. Începem cu titlul legii.

Supun votului dumneavoastră formula propusă de către comisie pentru titlul legii.

Cine este pentru?

Stimați colegi, este o lege ceva mai complicată. Am o rugăminte, să veniți, să luați loc în bănci.

Domnule Hrebenciuc, locul dumneavoastră este întotdeauna în primul rând. Nu, acolo stau senatorii. Dacă se poate să veniți în primul rând, pentru că, creați ambiguități. Și am o rugăminte, să-l lăsați pe domnul deputat, dacă se poate, să-și vadă de propriul grup, și după aceea să se ocupe și de celelalte grupuri.

Deci, încă o dată, supun votului titlul legii, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc. Vă rog să numărați totuși, pentru că am impresia că sunt și unele voturi împotrivă, și abțineri.

Cine este împotrivă? 9 voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Trebuie să numărăm și voturile pentru.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 107 voturi pentru.

Cu majoritate de voturi titlul legii a fost aprobat.

Art.1 în varianta comisiei. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art.1 în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 9 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Deci, considerăm voturile pentru stabile, sunt cele pe care le-am numărat anterior.

cu majoritate de voturi art.1 a fost aprobat.

Art.2. Sunt intervenții?

Vă rog, domnule deputat Călian.

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În cadrul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, la art.2, am depus în scris un amendament, prin care am cerut ca plata primei tranșe să se efectueze doar după 300 de zile. De ce? Răspunsul este foarte simplu: nu există prevederi bugetare în acest sens, iar sumele, respectiv o parte din cele 30 milioane de euro, înseamnă foarte, foarte mult. Or, fără o prevedere bugetară clară, nu ne putem permite ca în acest an să plătim prima tranșă, neexistând bani pentru multe alte chestiuni importante pentru țară, totuși, uitați că găsim bani pentru suveranul Mihai.

Rog să supuneți la vot acest amendament, deoarece îl susțin în continuare.

Domnul Adrian Năstase:

Iertați-mă, este amendamentul care vizează plata după 300 de zile, da?

Punctul de vedere al comisiei, deci rațiunea pentru care acest amendament a fost respins.

Domnul Cornel Știrbeț:

Domnule președinte,

Comisia a discutat acest amendament; el a fost respins. Comisia a modificat, însă, textul inițial, și plata primei tranșe se efectuează în termen de 30 zile, în loc de termenul de 10 zile, propus inițial de inițiator.

Ca urmare, punctul de vedere al comisiei este acela de respingere a amendamentului formulat de colegul nostru, domnul Călianu.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Am o rugăminte: dacă se poate să urmăriți dezbaterile! Domnule Stanciu, am o rugăminte: în afară de Comisia pentru învățământ, mai avem și alte comisii, și mai avem și alte activități în Parlament.

Deci, supun votului dumneavoastră amendamentul domnului Călian Petru, la art.2, în condițiile în care el a fost respins de comisie pentru argumentele prezentate de domnul vicepreședinte Știrbeț. Dar, regulamentar, domnul deputat are dreptul să solicite un vot în plen pentru amendamentul său, care a fost înregistrat la amendamentele respinse, și care figurează în raportul inițial al comisiei privitor la acest proiect de lege.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. Vedeți, rezultatul discuțiilor? Ăsta este! Se creează tot felul de alianțe ciudate în Parlament. Mie îmi place foarte mult. Privesc de aici cu mare bucurie. Și, mă gândesc deja la o sesiune extraordinară, care să aibă un obiect consistent.

Vă rog să numărați. Deci, 9 voturi pentru, insuficiente pentru adoptare.

Stimați colegi, supun votului dumneavoastră alin.1 al art.2, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă rog să numărați.

Stimați colegi, am o rugăminte, dacă se poate, totuși, să urmăriți voturile. Știu că sunt și alte activități importante în Parlament, care se desfășoară în timpul acesta, dar haideți să considerăm, măcar pentru câteva ore, că activitatea legislativă face și ea parte din preocupările parlamentarilor.

Deci, încă o dată, supun votului dumneavoastră alin.1 al art.2, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 108 voturi pentru.

Împotrivă? 11 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Deci, cu 108 voturi pentru, 11 voturi împotrivă și o abținere textul a fost aprobat.

Alin.2, îl supun votului în varianta comisiei.

Cine este pentru?

Domnul Nicolăescu vorbește la telefon cu divinitatea!

111 voturi pentru. Mulțumesc.

Împotrivă? Vă rog să numărați. 10 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi, textul a fost aprobat.

Alin.3. Îl supun votului în varianta comisiei.

Cine este pentru? 111 voturi pentru.

Împotrivă? 10 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi, textul a fost aprobat.

Art.3 alin.1, text nemodificat.

Există un amendament, care înțeleg că este respins de către comisie, dar figurează în raport.

Vă rog să-l susțineți, domnule deputat Călian.

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Inițiatorul precizează prin acest proiect de lege faptul că s-a ajuns la această valoare de 30 milioane de euro, în urma unei evaluări stabilită cu multă exactitate. Acest evaluator nu a fost cunoscut de către noi, și nici nu cunoaștem modul în care el a fost stabilit. Dar, în fine, s-a ajuns la această valoare și, prin amendamentul pe care l-am inițiat, consider că este suficientă suma stabilită prin proiectul de lege cu titlul de despăgubiri, și nu este cazul să mai creăm și alte facilități fostului suveran.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Punctul de vedere al comisiei.

Domnul Cornel Știrbeț:

Domnule președinte,

Comisia își menține, bineînțeles, punctul de vedere de respingere a amendamentului formulat de domnul Călian. De fapt, amendamentul dânsului se referă la art.4. Noi discutăm acum art.3, care prevede atribuirea în folosință sau trecerea imobilului "Vila cavaleriei" în domeniul public al statului și administrarea Regiei autonome a administrației patrimoniului de stat, urmând să se restituie în natură către fostul suveran al României.

Deci, noi propunem respingerea amendamentului formulat de domnul Călian.

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Iertați-mă, procedura este foarte clară: autorii amendamentelor respinse își spun argumentele, își prezintă amendamentul; comisia comentează, iar cei care decid sunt colegii din sală. Există în raport, este prezentată suplimentar, rațiunea pe care dumneavoastră ați prezentat-o, domnule deputat. Colegii noștri știu să citească; au acest exercițiu de multă vreme.

Deci, eu vă rog acum să trecem la vot. Este un vot în legătură cu amendamentul prezentat la pct.3 din raportul comisiei, prin care se propune eliminarea art.3.

Punctul de vedere al comisiei este că acest articol trebuie să rămână în varianta inițială.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de eliminare a acestui text propus de către domnul deputat Petru Călian.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 10 voturi pentru, insuficiente pentru adoptare.

Supun votului dumneavoastră art.3 alin.1, în formula propusă de inițiator.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 116 voturi pentru.

Împotrivă? 10 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu majoritate de voturi textul a fost aprobat.

Alin.2 al art.3, în varianta comisiei. Este o redactare considerată mai bună de către comisie.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 116 voturi pentru.

Împotrivă? 12 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu majoritate de voturi textul a fost aprobat.

Art.4.

Vă rog, domnule deputat Călian.

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În sfârșit, ajungem și la art.4. Sigur că aici am solicitat terminarea acestui articol, deoarece, repet, este suficientă despăgubirea în bani, dar mai mult decât atât, sper ca de această dată să fiu și mai convingător, pentru faptul că este încălcată inclusiv Constituția, art.136 alin.4, articol care nu permite darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică.

Sigur că Legea nr.406/2001 acordă drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului. Fostul suveran Mihai nu a fost niciodată șef al statului, și chiar dacă vorbim despre o derogare de la Legea nr.406/2001, principesa Margareta și principele Radu, chiar nu au nici un drept în acest sens, și totuși ei au dreptul de a folosi gratuit Palatul Elisabeta.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Punctul de vedere al comisiei.

Domnul Cornel Știrbeț:

Comisia menține punctul de vedere formulat, respectiv de respingere a acestui amendament. În art.4 se prevede că: " fostul suveran al României beneficiază pe durata vieții de folosința gratuită a următoarelor imobile."

Noi considerăm că este o lege specială și nu se încalcă reglementările constituționale. Ca urmare, susținem varianta propusă de comisie pentru art.4, toate alineatele: a) și b).

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Procedură? Da, vă rog, domnule deputat Marcu.

Domnul Marcu Tudor:

Domnule președinte,

Dați-mi voie să-mi exprim puțin indignarea față de "hazul" în care se exprimă comisia, reprezentată de un singur om, care vorbește de parcă ar fi fostul suveran al României. Noi vorbim în numele a mai multor persoane, când domnia sa este unul singur.

Eu vă rog, domnule președinte, să faceți astfel încât comisia să fie reprezentată, într-adevăr, demn în fața Parlamentului României, și nu printr-un singur om care, practic, joacă pe cartea partidului pe care îl reprezintă, în numele comisiei. Ori este comisie, și se sfătuiesc acolo unii cu alții asupra unui punct de vedere comun, ori este un singur om, care nu mai este comisie, ci este reprezentantul unui partid.

Vă rog să intrați în legalitate și să faceți astfel demersurile necesare pentru ca comisia să între în drepturi, dacă nu, vă rog să anulați acest punct de pe ordinea de zi, deoarece nu este reprezentativ pentru procedura corectă și regulamentară legală a Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, domnule deputat, dar nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră. Vreau să vă spun că domnul vicepreședinte nu face aici decât să prezinte sensul discuțiilor din comisie și rațiunile pentru care amendamentul respectiv a fost respins. De altfel, aceste elemente apar și în raportul comisiei. Deci, din acest punct de vedere, nu pot să vă dau dreptate. Dânsul aici nu expune un punct de vedere personal, ci, așa cum domnul deputat Călian și-a reiterat în fața plenului rațiunile pentru care a depus amendamentul respectiv și a avut această posibilitate, la fel, noi trebuie să ascultăm din partea reprezentantului comisiei, și nu putem noi să stabilim cine să fie reprezentantul sau să fie mai mulți, este suficient unul singur, și acesta înțeleg că a fost desemnat vicepreședintele comisiei, care ne-a relatat rațiunile pentru care comisia a respins amendamentul.

Iar cei care vor decide dacă argumentele, într-un sens sau altul, sunt hotărâtoare, vor fi colegii din sală, și eu vă rog să aveți încredere în ei.

Domnul Tudor Marcu:

Domnule președinte,

Sunteți într-o gravă eroare. În primul rând, că ceea ce ați prezentat dumneavoastră acolo în Regulament este prevăzut că, într-adevăr, un membru al comisiei desemnat în acest scop - eu mă îndoiesc că s-a adunat toată comisia și l-a desemnat pe domnia sa, dar hai să zic că a făcut-o! - prezintă numai raportul. Dar, atât timp cât nu se poartă discuții în continuare de către comisie, și nu de reprezentantul ei, care are un singur atribut: să prezinte raportul, conform Regulamentului, că-l am în față, domnia sa nu se poate erija într-o comisie. Îmi replicați faptul că citește motivația respingerii. Dar nu avem nevoie de așa ceva. Toți avem rapoartele în față. Citim și noi cu ochii noștri. Știm carte.

Problema este alta: când se aduce un argument de către cel care a făcut amendamentul, comisia este în măsură să ia în discuție argumentele cu care se aduce aici, în față, motivația susținerii amendamentului, și să decidă. Nu să-mi citească ce au decis aceia acolo, că altfel este o procedură fără sens.

Deci, dumneavoastră aveți o eroare de interpretare a Regulamentului. Și, de aceea, eu vă rog, înțelegeți-ne și pe noi, avem suficientă carte să nu fim păcăliți, așa, cu vorbe în doi peri, și să faceți astfel încât interpretarea dată de către comisie, și nu cititul motivației respingerii amendamentului, argumentelor de susținere ale amendamentului, să fie dată într-un vot sau într-o discuție în comun a membrilor comisiei, și citită aici, nu motivația, pe care o citim și noi, care este cu totul și cu totul altceva. Nici nu aveam nevoie de așa comisie, aici, în față, dacă noi citeam argumentele alea. Nici nu mai ne prezentam. Erau gata, puneam la vot.

Intrați, vă rog, în legalitate, în spiritul legii și al Regulamentului de funcționare al Camerei Deputaților, și nu într-o interpretare absolut abuzivă.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat,

Eu vă ascult cu atenție, dar nu sunt de acord cu modul în care vă adresați președintelui de ședință.

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Dacă nu sunteți de acord, luați cuvântul de acolo, de jos, și replicați-mi de acolo!

Domnul Adrian Năstase:

Nu, nu, eu vă răspund de aici, ca președinte de ședință. Ca președinte de ședință, vă răspund de aici, nu trebuie să merg acolo!

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Dumneavoastră conduceți ședința...

Domnul Adrian Năstase:

Exact, asta și fac!

Domnul Marcu Tudor (din sală):

..., nu mai dați replică! Replica se dă de aici!

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog foarte mult să mergeți în bancă și să nu vorbiți de acolo!

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Domnule președinte,

Nu vă certați cu mine, că nu aveți dreptate!

Domnul Adrian Năstase:

Nu mă cert cu dumneavoastră.

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Vă rog să-mi dați cuvântul!

Domnul Adrian Năstase:

Nu vă dau cuvântul, îi dau cuvântul domnului Marton Arpad, care mi l-a cerut înainte! Domnule deputat Márton Árpád, aveți cuvântul.

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Îmi dați cuvântul sau nu?

Domnul Adrian Năstase:

Nu vi-l dau!

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Am replică pe text! Replica pe text o fac acum!

Domnul Adrian Năstase:

Nu, domnule deputat! Mergeți în bancă și când o să vă dau cuvântul din nou o să puteți vorbi la microfon!

Domnul Marcu Tudor (fără microfon):

Vorbesc suficient de tare, să mă asculte toată lumea! Replica pe text se face aici! (Proteste, bătăi în pupitre.)

Domnul Adrian Năstase:

Nu, acesta nu este drept la replică! V-am dat cuvântul, vă rog să mergeți în bancă, o să vă dau cuvântul după aceea.

Domnul Marcu Tudor (fără microfon):

Vorbiți de deasupra mea și aveți impresia că aveți dreptate, iar eu, mai jos, că n-am dreptate! Și nu e corect! (Proteste.)

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Márton Árpád.

Domnul Márton Árpád Francisc:

Mă miră cât de inconsecvent este antevorbitorul meu, joia trecută a fost de acord ca un singur reprezentant (și nu stăteau doi oameni acolo) al aceleiași comisii să fie de acord cu modificarea punctului de vedere al comisiei și nu a avut nici o obiecție. Nu știu dacă vă aduceți aminte?

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Asta nu înseamnă că am fost de acord!

Domnul Márton Árpád Francisc:

Poate că vă convenea acea soluție, acum nu vă convine susținerea ideii comisiei. Eu cred că doar atunci, într-adevăr, trebuie să fie pusă această problemă și o să o și pun în discuție, când se schimbă punctul de vedere al comisiei printr-un singur deputat prezent în sală.

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Și aia e adevărat!

Domnul Adrian Năstase:

Deci, din punctul meu de vedere, procedura s-a desfășurat corect. I-am dat cuvântul celui care a făcut un amendament, chiar dacă el a fost respins la comisie, pentru a-și prezenta din nou amendamentul în plen.

Pentru rațiune de simetrie, trebuia să dau cuvântul reprezentantului comisiei, indiferent cine este, pentru că nu pot să vorbească 30 de oameni în același timp la microfon și trebuie să vorbească unul singur, pentru a prezenta argumentele pentru care amendamentul respectiv a fost respins, ceea ce am și făcut, urmând ca, după aceea, dumneavoastră, prin vot, să decideți care este cea mai înțeleaptă soluție.

De aceea vă rog, în acest moment, să ne concentrăm asupra substanței hotărârilor pe care le luăm. Nu are rost să discutăm în contradictoriu, s-ar putea să existe păreri diferite, dar ceea ce va conta va fi, până la urmă, votul plenului în legătură cu o soluție sau alta. Poate că soluțiile noastre sunt bune sau proaste, ale unora sunt mai înțelepte decât ale altora, dar nu cred că putem să înlocuim cu altceva decât cu votul majorității, ceea ce reprezintă, poate, puncte de vedere care pot să aibă un anumit temei.

De aceea, supun votului dumneavoastră propunerea domnului deputat Călian, conținută în raport, la categoria "amendamente respinse de comisie", veți ține seama de argumentele prezentate și vă rog încă o dată să votați asupra acestui amendament al domnului deputat Călian.

Cine este pentru? Vă rog să numărați! 11 voturi pentru, insuficiente pentru adoptare.

Supun votului dumneavoastră acum art. 4, în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă rog să numărați! 125 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Vă rog să le numărați! 11 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu majoritate de voturi, art. 4 a fost aprobat.

Art. 5. Este o intervenție a comisiei pentru corectitudine gramaticală.

Dacă sunt observații? Dacă nu, supun votului dumneavoastră art. 5, în varianta comisiei.

Cine este pentru? Vă rog să numărați! 140 de voturi pentru.

Împotrivă? 11 împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu majoritate de voturi, art. 5 a fost aprobat.

Art. 6. Aici sunt două intervenții pe care trebuie să le operăm, de la anexele din raportul suplimentar. Deci, vă rog, în ceea ce privește anexele, să ținem seama de anexa la raportul suplimentar, unde sunt două corecții care sunt făcute de către comisie.

Dacă sunt observații? Nu.

Supun votului dumneavoastră art. 6, cu modificările din raportul suplimentar.

Cine este pentru? Vă rog să numărați! 140 de voturi pentru.

Împotrivă? Vă rog să numărați! 11.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu majoritate de voturi, textul a fost aprobat.

Stimați colegi,

Este o lege organică, o vom supunem votului final la orele 13,00.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 6 decembrie 2022, 15:41
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro