Plen
Sittings of the Senate of September 19, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.122/26-09-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 19-09-2005 Printable version

Sittings of the Senate of September 19, 2005

5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale.
 
see bill no. L239/2005

Domnul Nicolae Văcăroiu:

................................................

Trecem la pct. 4 din ordinea de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale.

Avem raport comun, întocmit de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru administrație publică și organizarea teritoriului. Deja sunt la pupitru.

Îl invit pe domnul ministru Cristian David să facă o scurtă prezentare.

Aveți cuvântul, domnule ministru.

Domnul Cristian David: - ministru delegat pentru controlul implementării programelor de finanțare internațională și urmărirea aplicării acquis-ului comunitar

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori,

Prezenta ordonanță de urgență reglementează desființarea Autorității Naționale de Control și preluarea atribuțiilor privind protecția intereselor financiare și echivalente ale Uniunii Europene de către un departament nou-înființat, numit Departamentul pentru luptă antifraudă.

Așa cum bine știți, Autoritatea Națională pentru Control a fost desființată, fiind, de altfel, necesară separarea atribuțiilor de control administrativ intern de controlul fondurilor comunitare. În consecință, au rezultat două instituții cu atribuții diferite.

În ceea ce privește controlul administrativ intern, am propus înființarea Autorității pentru Control a Guvernului. În ceea ce privește controlul fondurilor comunitare, asigurarea protecției intereselor Uniunii Europene, am propus preluarea acestor atribuții de către departamentul nou-înființat, respectiv, Departamentul de luptă antifraudă.

Autoritatea pentru Control a Guvernului va coordona activitatea de control a tuturor entităților cu atribuții de control, urmărind, de altfel, coordonarea, din punct de vedere metodologic și din punct de vedere operațional, a acestor activități de control la toate nivelele ministerelor de linie.

În ceea ce privește Departamentul pentru lupta antifraudă, acesta preia atribuțiile vechiului Departament de protecție a fondurilor comunitare, de utilizare transparentă a fondurilor comunitare și rămâne în continuare cu ceea ce însemna înainte urmărirea și aplicarea controalelor privind utilizarea corectă a fondurilor comunitare.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Dau cuvântul domnului președinte Eckstein Kovacs, pentru a prezenta raportul comun al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisiei pentru administrație publică și organizarea teritoriului.

Domnul Eckstein Kovacs Peter:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raportul comun este de admitere, cu amendamente.

Ședințele au fost în data de 7 și 13 septembrie 2005, cu participarea reprezentantului Guvernului, care a fost de acord cu amendamentele admise de cele două comisii.

De asemenea, proiectul de lege a fost avizat favorabil de Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul face parte din categoria legilor ordinare, iar Senatul este prima Cameră sesizată.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Dezbateri generale.

Vă rog, luări de cuvânt, dacă sunt.

Înțeleg că nu sunt.

Stimați colegi, avem un raport care, în cuprinsul lui, în Anexa 1, sunt șapte amendamente admise de către comisie, iar în Anexa 2 aveți, de asemenea, 3 amendamente respinse.

Vă rog, dacă se mai susțin amendamentele respinse? Bun.

Trecem la art.3 alin.1. microfonul 2.

Are cuvântul doamna senator Verginia Vedinaș, pentru a-și susține amendamentul.

Doamna Verginia Vedinaș:

Domnule președinte,

Dragi colegi,

Amendamentul meu este formulat dintr-o perspectivă exclusiv profesionistă și mă mir că nu s-a votat deja în comisie. Eu nu am putut participa la ședință atunci și probabil acesta a fost motivul.

În proiectul de lege promovat de Guvern, domnule președinte și dragi colegi, se prevede că această autoritate de control exercită un control administrativ intern, și subliniez cuvântul intern, privind respectarea legii, de către cine? - aparatul de lucru al Guvernului, ministerele, alte organe centrale, regii autonome etc.

In amendamentul pe care l-am propus eu, am propus să se renunțe la cuvântul intern și să rămână un control administrativ, deci, fără precizarea caracterului intern, pentru următoarele considerente.

Din punct de vedere al organului care exercită controlul administrativ acesta poate să fie intern, atunci când se exercită de către o structură din interiorul organului supus controlului, sau extern.

Atunci când este vorba despre controlul de exercitat asupra aparatului de lucru al Guvernului, controlul respectiv este evident intern.

Când este însă vorba despre un control exercitat asupra societăților comerciale, regiilor autonome, altor organe centrale de specialitate etc. este evident un control administrativ extern.

De aceea, am propus conceptul integrator de control administrativ, fără a se preciza caracterul intern sau extern, pentru a se permite înglobarea în el a tuturor formelor de control exercitate asupra autorităților administrative specificate.

Pentru aceste considerente, pentru ca legea pe care o votăm să fie corectă din punct de vedere al principiilor care guvernează administrația publică, vă rog să votați acest amendament.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Dacă sunt din sală intervenții legat de acest amendament.

Înțeleg că nu sunt.

Rog pe domnul ministru David să dea un răspuns.

Domnul Cristian David:

Din punct de vedere tehnic, domnule președinte, cred că putem accepta acest amendament. Nu este problematic, dar cred că în ultimă instanță, pentru a respecta înțelegerea pe care noi am dat-o în prima formulare, aș sugera să rămânem așa, cu textul inițial aprobat și validat de către Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, cu toate că din punct de vedere operativ nu face o mare diferență pentru activitatea noastră pe zona de control a societăților comerciale cu capital integral de stat.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

Rog comisia, domnul președinte Eckstein, domnul Cârlan.

Domnul Eckstein Kovacs Peter:

Domnule președinte,

Noi am considerat că această sintagmă de "intern" se potrivește cu autoritățile asupra cărora are putere această autoritate de control.

De altfel, acesta a fost motivul pentru care l-am respins, e de discutat dacă amendamentul dă o claritate mai mare, spunând "intern" arătăm că acestea sunt structuri care sunt în subordinea Guvernului.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mai sunt intervenții?

Ați ascultat argumente de o parte și de alta, deci, supun votului dumneavoastră amendamentul doamnei Vedinaș de la art.3 alin.1.

Vă rog să votați.

37 voturi pentru amendament, 58 voturi împotrivă, deci, amendamentul a căzut.

Vă rog, dacă la alin.2, tot art.3... Vă rog, doamna senator Vedinaș.

Doamna Verginia Vedinaș:

Domnule președinte,

Dragi colegi,

Aici, rațiuni de tehnică de redactare și de corectitudine de redactare m-au determinat să formulez amendamentul, pentru că textul prevede că autoritatea verifică aplicarea acquis-ului comunitar și după aceea a eficienței. Ar rezulta că eficiența se aplică. Or, eficiența este un principiu care rezultă. Cred că este o eroare, o exprimare incorectă și de aceea am propus ca autoritatea verifică aplicarea acquis-ului, după aceea, eficiența și transparența, adică verifică eficiența și transparența.

Deci, pentru corectitudinea textului, propun votarea lui.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

Dacă sunt luări de cuvânt din sală.

Rog domnul ministru Cristian David, aveți cuvântul.

Domnul Cristian David:

În acest caz, cred că nu este necesar să facem nici un fel de modificare. Cred că rezultă foarte limpede că noi ceea ce ne propunem să facem este să verificăm eficiența și transparența actului de guvernare, așa că vă propun, domnule președinte, să păstrăm textul, așa cum a fost inițial redactat.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă atrag atenția că doamna senator a făcut o observație nu numai asupra eficienței, și transparenței, ci și să aveți în vedere și sesizările de la Parlament, de la Curtea de Conturi și de la alte autorități.

Deci, vă păstrați punctul de vedere.

Domnul senator Eckstein.

Domnul Eckstein Kovacs Peter:

Eu cred că amendamentul este de redactare și, dacă îmi amintesc bine, comisia a fost de acord cu admiterea acestui amendament. Nu am fost de acord cu cel de la punctul 3.

Deci, propun să fim de acord cu acest amendament de la alin.2.

Este un text mai clar.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Da, domnul Ștefan Viorel.

Domnul Viorel Ștefan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori,

Cred că avem o problemă cu noțiunea de eficiență și cred că acest cuvânt nu-și are locul aici. Cred că inițiatorul a avut în vedere eficacitatea, și nu eficiența. Pentru că eficiența înseamnă de fapt restrângerea analizei doar la aspectul strict financiar și nu cred că și-a propus cineva să facă analiză de eficiență pe actele administrative ale administrației locale.

Dacă vrem să discutăm despre eficacitate, atunci cred că eficacitate și transparență este sintagma corectă, și nu eficiență și transparență.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul senator Eckstein.

Domnul Eckstein Kovacs Peter:

Ar fi un amendament nou. Din moment ce nu s-a propus la timpul potrivit, cred că nu ne putem pronunța.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul Ștefan Viorel, acesta e adevărul.

Domnul Viorel Ștefan:

Domnule președinte,

Nu cred că atunci când vorbim despre noțiuni elementare de economie și când vorbim de înțelegerea corectă a limbii române, putem ridica obiecția că nu s-a depus amendamentul în termen.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Doriți să completați ceva? Dacă e cazul.

Stimați colegi, ați ascultat argumentația făcută.

Supun votului dumneavoastră acest amendament al doamnei Vedinaș, de la alin.2 art.3, acceptat de comisie.

Vă rog să votați.

65 de voturi pentru, 24 voturi împotrivă, 2 abțineri, s-a aprobat.

Suntem la numărul curent 2, art.5, alin.1.

Vă rog, dacă se mai susține. Domnul Funar.

Doamna senator Vedinaș, mai aveți...?

Doamna Verginia Vedinaș:

Domnule președinte,

Mai am amendamente la alin.3 lit.h și lit.i. pe care nu le-am putut susține.

Deci, amendamente respinse, domnule președinte, la lit. h și lit. i.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Aveți dreptate.

Amendamentul 3, propuneți la lit. h și lit.i.

Vă rog să susțineți amendamentul.

Doamna Verginia Vedinaș:

Domnule președinte,

Distins Senat,

Am propus un alt amendament la alin.3 lit.h. În textul propus de Guvern se prevede faptul că această autoritate verifică sesizările formulate numai de către sau primite numai de către primul-ministru și administrația prezidențială.

Prin amendamentul meu, eu vă propun ca această competență a autorității să fie extinsă și în ceea ce privește sesizările formulate pentru alte autorități, de pildă, Parlamentul, Curtea de Conturi, atunci când sesizarea privește alte activități decât cele care privesc obiectul său de activitate, sau alte organe de control.

Mi se pare că această Autoritate de control nou înființată, având competența de a verifica respectarea legii de către autoritățile enunțate în text, să poată să fie sesizată de toate autoritățile cu atribuții de control, iar Parlamentul, știm foarte bine, exercită, potrivit Constituției, un control parlamentar general asupra întregii administrații publice, deci, este firesc ca și sesizările care provin de la Parlament să poată să facă obiectul activității acestei autorități.

Pentru aceste considerente, vă rog să votați amendamentul pe care l-am propus și vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Comisia, domnul președinte Eckstein.

Domnul Eckstein Kovacs Peter:

Domnule președinte,

Se leagă cu amendamentul respins de la punctul 1 care spune că această autoritate este una internă a Guvernului.

Ca atare, noi considerăm că textul provenit de la Guvern este corect, desigur, un drept de petiționare general există pentru toți cetățenii țării și chiar și pentru instituții de a sesiza, dar fiind vorba de aparatul de control intern al Guvernului dreptul de sesizare trebuie să vină din partea primului-ministru.

Parlamentul, desigur, este în raporturi cu Guvernul României și aici sunt alte mijloace de a sesiza anumite probleme care intră în competența acestei autorități de control, dar care se derulează prin intermediul Guvernului.

Pentru acest motiv, solicităm și am considerat că se impune respingerea acestui amendament.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Deci, vă referiți numai la lit.h?

Domnul Eckstein Kovacs Peter:

Lit.h, da.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Reprezentantul Guvernului, domnul ministru David.

Domnul Cristian David:

Domnule președinte,

Din punct de vedere operativ, practic, lucrurile se întâmplă tot așa în ceea ce privește sesizările pe care Parlamentul sau Curtea de Conturi le-ar putea adresa autorității. Acestea se pot direcționa la Cabinetul primului-ministru și... (gălăgie în sală)... din punct de vedere operațional este la fel de bine așa cum a fost inițial propus: "sesizările pe care eventual Parlamentul le-ar putea adresa Guvernului le poate direcționa către primul-ministru, primul-ministru poate la rândul său decide dacă este în competența Autorității de Control a Guvernului sau nu să acționeze în acea speță respectivă".

De aceea, vă propun să păstrăm textul așa cum a fost aprobat de către Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Amendamentul de la alin.3 lit.h al art.3 respins de comisie, pe motivația pe care ați auzit-o și bineînțeles și de către reprezentantul Guvernului.

Doamna senator Vedinaș a arătat argumentele.

Supun votului dumneavoastră acest amendament.

Votând "DA" votați cu doamna senator Vedinaș, votând "NU"...

Vă rog să votați!

Cu 58 de voturi împotrivă, 37 de voturi pentru, o abținere, amendamentul s-a respins.

La lit.i, dacă doriți să mai interveniți?

Doamna senator Vedinaș, vă rog! Tot la alin.3, vă ascultăm.

Doamna Verginia Vedinaș:

Da, domnule președinte.

Cu marele regret că probabil în actul de respingere a contat foarte mult faptul că eu am formulat aceste amendamente, ceea ce va face ca conținutul actului normativ să nu corespundă rigorilor principiilor administrației publice, îndrăznesc să susțin și ultimul amendament prin care am propus, față de textul inițial, ca măsurile de corectare să se înainteze nu numai primului-ministru și ministerelor de specialitate, ci și celorlalte autorități, instituții, regii autonome sau societăți supuse controlului.

Atâta vreme cât la art.3 se prevede ca această autoritate verifică respectarea legii, nu doar de către Guvern și ministere, ci și de către alte organe centrale de specialitate, de regii autonome și societăți comerciale, companii naționale, este firesc ca măsurile de corectare pe care le propune autoritatea să se îndrepte nu numai către primul-ministru și ministere, ci către toate subiectele de drept supuse controlului.

Vă mulțumesc și vă rog să votați acest amendament.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Domnule președinte Eckstein Kovacs Peter, vă rog.

Domnul Eckstein Kovacs Peter:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia nu a achiesat la acest amendament al doamnei senator Vedinaș deoarece este vorba de o autoritate de control a Guvernului și este, dacă vreți, una destul de centralizată.

Deci, este bine, textul inițial în care se prevede că aceste raporturi sunt între ministere, respectiv primul ministru și autoritate, ceea ce nu înseamnă desigur că la celelalte autorități ale administrației publice centrale să nu ajungă concluziile la ele, dar ajung pe cale ierarhică.

Ca atare, cerem respingerea amendamentului.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog, domnule ministru Cristian David.

Domnul Cristian David:

Susțin punctul de vedere al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări. Este mai mult decât evident că dacă noi avem o propunere de corectare a activității, aceasta se adresează pe cale administrativă, ierarhică către primul-ministru, primul ministru urmând a dispune măsurile care se impun.

În consecință susținem varianta inițială propusă de comisie.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Supun și amendamentul de la lit.i la vot, vă rog.

Vă rog să votați "DA" pentru amendament, "NU" împotriva lui.

Vă rog să votați!

Cu 60 de voturi împotrivă, 32 de voturi pentru și o abținere, amendamentul s-a respins.

La art.5 alin.1 și 2, domnul senator Gheorghe Funar. Vă rog, microfonul 2.

Vă ascultăm.

Domnul Gheorghe Funar:

Mulțumesc, domnule președinte.

Față de textul propus de către inițiator, respectiv numărul maxim de posturi al Autorității de Control a Guvernului este de 60 unde este exclus demnitarul.

Propunerea și amendamentul este următorul: "numărul maxim de posturi al Autorității de Control a Guvernului este de 200, exclusiv demnitarul" pentru ca această autoritate de control să-și îndeplinească atribuțiile și să aflăm cu toți românii de faptele bune și să-i vedem pregătiți să-i tragă cineva în țeapă pe marii rechini.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă rog, dacă sunt luări de cuvânt?

Nu sunt.

Domnule președinte Eckstein Kovacs Peter, vă rog.

Domnul Eckstein Kovacs Peter:

Domnule președinte,

Noi pur și simplu am luat de bună propunerea Guvernului pentru că Guvernul este în măsură să stabilească numărul celor care funcționează la această autoritate.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnule ministru David Cristian, vă rog!

Domnul David Cristian:

Domnule președinte,

Noi am dimensionat acest aparat de lucru în conformitate și comparând cu alte instituții cu atribuții de control. Cred că este suficient numărul de 60 de posturi și din punct de vedere operațional și din punct de vedere al costurilor pe care le-ar putea aduce un aparat foarte lărgit.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

Ați ascultat argumentația. Supun, totuși, votului dumneavoastră amendamentul de la art.5 alin.2 al domnului senator Gheorghe Funar, respins, pe considerentele pe care le-ați văzut, de comisie și de guvern.

Vă rog să votați.

27 de voturi pentru, 57 de voturi împotrivă, o singură abținere, s-a respins.

Dacă mai susțineți la art.10 alin.2, aveți o intervenție, vă rog.

Domnule senator Funar, vă rog.

Domnul Gheorghe Funar:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori,

Față de textul propus de inițiator, la art.10 alin.2, amendamentul meu este următorul: "în vederea efectuării eficiente și cu celeritate a controalelor, toate instituțiile și autoritățile publice implicate, precum și operatorii economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, sunt obligați să permită reprezentanților departamentului accesul în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau alte spații folosite în scopuri economice, conform legii". Inițiatorul a propus ca acești reprezentanți ai departamentului să aibă acces necondiționat în sedii, pe terenuri, în mijloacele de transport sau alte spații folosite în scopuri economice. Am ajunge în ipoteza în care va fi acceptat textul propus de Guvern într-o situație mai periculoasă decât a existat după instaurarea comunismului în România când securitatea intra oricând și oriunde.

Sperăm, senatorii din fața mea, din mijlocul sălii să nu fie supărați pe propunerea mea de la începutul ședinței de astăzi și să voteze rațional și în interesul celor mulți. Multumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Rog, din sală, dacă sunt intervenții?

Domnul senator Ștefan Viorel, aveți cuvântul.

Domnul Viorel Ștefan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori,

Cred că este neapărat necesar să acceptăm acest amendament pentru că altminteri se naște întrebarea: dacă această entitate cu atribuții de control este investită prin această lege cu prerogative suplimentare celorlalte instituții cu astfel de atribuții? Pentru că toate celelalte instituții, atunci când intră în incinta unui operator economic privat, au cel puțin o obligație, să ceară registrul unic de control și nu au voie să înceapă nici un control acolo până nu își declară în scris scopul și durata vizitei. La finalul controlului trebuie să lase în scris acolo și concluziile controlului.

Așa cum este textul prezentat de inițiator, nu rezultă că ar fi o astfel de intenție în aplicarea legii, de aceea cred că propunerea colegului nostru, domnul senator Gheorghe Funar, este binevenită și vă rog să votați pentru amendamentul care se regăsește în anexă la respinse.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt intervenții din partea celorlalte grupuri?

Domnul președinte Eckstein Kovacs Peter, vă rog!

Domnul Eckstein Kovacs Peter:

Mulțumesc, domnule președinte.

După cum reiese din întreg textul acestui proiect de lege este vorba de un control intern făcut la unități în subordinea Guvernului.

Ca atare, dacă Guvernul merge la o autoritate în control, atunci desigur acea autoritate are obligația de a-și da tot concursul.

De altfel, în condițiile legii, dacă o scriem, dacă nu o scriem, se subînțelege, nu poate să fie făcut abuziv.

Nu sprijinim acest amendament al domnului senator Funar.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Fac o precizare, domnul președinte Eckstein Kovacs Peter, se referă și la sectorul privat, nu este control intern.

Deci poate să intre inclusiv la unitățile din sectorul privat, oricând...

Domnul Eckstein Kovacs Peter:

Unde este capital majoritar de stat...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Atunci să scoatem "privat", nu știu!

Domnul Eckstein Kovacs Peter:

În condițiile legii, spun că este o chestiune de tehnică legislativă, dacă o punem sau nu o punem, normal în condițiile generale de legalitate. Noi nu sprijinim acest amendament.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Deci, nu susțineți amendamentul?

Domnul Eckstein Kovacs Peter:

Nu, nu!

Din sală: Vă rog să-mi dați cuvântul!

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Păi, nu am ce face, un reprezentant de grup, dacă vreți, vă supun la vot. Domnule ministru David Cristian, vă rog.

Domnul David Cristian:

Domnule președinte, cred că este necesară o precizare. Este vorba de atribuțiile Departamentului de luptă antifraudă și nu de Autoritatea de Control a Guvernului, este mai mult decât evident că Departamentul de luptă antifraudă urmărește utilizarea corectă și transparentă a fondurilor comunitare, în cea mai mare parte a cazurilor, aceste fonduri comunitare sunt derulate de societăți cu capital de stat. Este evident că putem să extindem atribuțiile de control ale Departamentului de luptă antifraudă și în ceea ce privește folosirea de către societățile cu capital privat a fondurilor comunitare.

În ceea ce privește adăugarea că aceste controale se vor efectua conform legii, mie mi se pare de la sine înțeles că nu putem să facem altfel și că Departamentul de luptă antifraudă nu poate proceda operativ în afara legii, indiferent dacă ar controla un operator cu capital de stat sau privat. Așa că mi se pare de la sine înțeles că noi respectăm legea de la bun început, ea fiind foarte limpede în ceea ce privește atribuțiile Departamentului de luptă antifraudă.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Cel puțin pe mine, și credeam că mă pricep cât de cât, m-ați derutat complet. Înseamnă că nu este vorba despre controlul intern.

Dacă vă duceți peste orice privat să-l faceți zob... unde scrie "fonduri comunitare" aici?

Din sală: Vă rog să-mi dați cuvântul!

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimate coleg,

Domnule Nicolae Șerban, vă rog! Nu am ce să fac, supun la vot.

Vă rog, domnul David Cristian.

Domnul David Cristian:

Domnule președinte,

Este vorba de art.10 și acesta se referă la atribuțiile Departamentului de luptă antifraudă, articolele anterioare au făcut vorbire despre atribuțiile Autorității de Control a Guvernului, este o precizare doar pentru...

Domnul Nicolae Văcăroiu:

O întrebare, atât.

Domnul David Cristian:

Deci, nu suntem în aria de competență a controlului administrativ intern aici.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimați colegi,

Mai sunt luări de cuvânt pe această temă?

Trebuie să supun la vot.

Supun la vor continuarea discuțiilor pe această temă.

Vă rog să votați.

S-a respins cu 56 de voturi împotrivă, 36 de voturi pentru, o abținere.

În aceste condiții, ați auzit explicațiile. Supun votului dumneavoastră art.10.

Microfonul 3, vă rog.

Domnul Ștefan Viorel:

Domnule președinte, având în vedere că noi, cei din sală am ascultat două puncte de vedere diferite între inițiator și comisie, vă rog să supuneți la vot retrimiterea la comisie pentru a se pune de acord cele două părți.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

În numele grupului înțeleg, da? Domnul Solcanu? Supun votului dumneavoastră retrimiterea acestui articol la comisie.

Vă rog să votați.

Cu 31 voturi pentru, 54 voturi împotrivă, 2 abțineri, s-a respins.

Supun votului dumneavoastră amendamentul la art. 10 alin.2, respins de comisie și Guvern pe argumentația foarte bună pe care au dat-o.

Vă rog să votați.

Numai o secundă.

Deci, reiau votul.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului Gheorghe Funar art. 10 alin. 2. Votând "da" votați pentru amendament, votând "nu" votați cu ceea ce a argumentat președintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și ministrul David.

Vă rog să votați.

A fost respins cu 31 de voturi pentru , 57 voturi împotrivă, o abținere.

Vă consult... Vă rog, domnule senator.

Domnul Șerban Nicolae:

Doamnelor și domnilor colegi, o chestiune de procedură. La amendamentul precedent s-a motivat de către autorul amendamentului, iar argumentația dată de către președintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și de către domnul ministru nu avea nici un fel de legătură cu amendamentul. S-a vorbit de un amendament care completa procedura de acces în anumite spații și s-a dat răspuns cu privire la legalitatea controlului.

Am o respectuoasă rugăminte. Haideți să convenim, ca regulă de procedură, ca atunci când ministrul sau reprezentantul comisiei răspund la altceva decât textul amendamentului să permiteți, fără să fie nevoie de vot pentru continuarea discuțiilor, de precizări. Eu nu voiam decât să pun o întrebare în legătură cu faptul că în text se vorbea de condițiile legii privind accesul în anumite spații, și nu de condițiile legii privind efectuarea controlului. Atunci ar fi fost clar și pentru domnul ministru, și pentru domnul președinte și probabil că ar fi găsit o motivație care să se refere la amendamentul propus. Ca o chestiune de procedură. Dați voie cu altă ocazie să facem aceste clarificări, în funcție de răspunsurile primite. Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimate coleg, acesta este și scopul noului Regulament al comisiei conduse de domnul Berceanu: să rezolve toate problemele acestea. Deocamdată nu avem soluție. La fiecare amendament ia cuvântul inițiatorul, după care fiecare grup printr-un reprezentant. Prin vot putem deschide discuția, dacă se dorește. Deci, inițiatorul amendamentului, într-adevăr, poate să intervină din nou. În astfel de situații în care președintele comisiei și reprezentantul Guvernului dau un răspuns, inițiatorul care și-a prezentat amendamentul poate să intervină.

Stimați colegi, la acest raport avem și 7 amendamente admise. Dacă sunt observații asupra lor? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră raportul cu amendamentele admise.

Vă rog să votați.

Cu 70 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, o abținere, s-a adoptat.

Vom trece acum la votul pe lege, în care vom introduce amendamentele..

Vă rog să votați.

Cu 64 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, o singură abținere, s-a adoptat. (replică neinteligibilă din sală)

Din sală: Nu mai e cvorum.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Deci, eu fac un apel la dumneavoastră să vă ... Reluăm votul. Și vă spun de ce. Pentru că chiar dacă sunteți în sală și nu votați faceți parte din cvorum. Asta e procedura prevăzută de Regulament. Și, pe cale de consecință, atâta timp cât sunteți în sală vreți nu vreți votați, cu alte cuvinte. Deci, cvorumul e jumătate plus unu din cei prezenți.

Vă rog să votați proiectul de lege.

Cu 67 voturi pentru, 6 voturi împotrivă, o abținere, proiectul de lege a fost adoptat. (discuții, comentarii)

Stimați colegi, nu trebuie să vă supărați pe mine. Acesta e Regulamentul și trebuie să-l aplicăm.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 30 novembre 2022, 5:27
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro