Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of October 31, 2006
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.162/10-11-2006

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2006 > 31-10-2006 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of October 31, 2006

7. Dezbaterea Proiectului de Lege privind acordarea de miere de albine pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, autorizate sau acreditate, precum și pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și privat, autorizat sau acreditat (retrimis comisiei).
 
see bill no. 687/2006

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

La pct.18, avem Proiectul de Lege privind acordarea de miere de albine pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, autorizate sau acreditate, precum și pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și privat, autorzat sau acreditat.

Legea are caracter ordinar. Proiect adoptat de Senat. Raport comun de adoptare din partea Comisiilor pentru învățământ și administrație publică.

Suntem Cameră decizională.

Dacă inițiatorul dorește să prezinte proiectul.

Domnul senator David. Vă rog.

Domnul Cristian David:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Propunerea noastră legislativă are în vedere acordarea în mod gratuit copiilor preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore, precum și elevilor din clasele I-IV din învățământul de stat, de miere de albine, ca supliment nutritiv, în limita unei cantități de 60 de grame pe copil pe săptămână.

Inițiativa vine în completarea proiectului "Cornul și laptele".

De ce miere de albine? Pentru că este recomandată atât ca aliment, cât și ca produs cu efecte benefice asupra sănătății copiilor.

Mai fac precizarea că suntem de acord cu toate amendamentele care au fost făcute în comisii.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Comisiile. Domnul deputat Igaș.

Domnul Constantin Traian Igaș:

Da, domnule președinte.

Voi prezenta raportul Comisiei pentru administrație publică.

La întocmirea raportului, comisiile au avut în vedere avizele primite de la Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică și avizul Consiliului Legislativ.

Senatul a adoptat acest proiect de lege în ședința din 13 septembrie 2006.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

În urma dezbaterii, membrii comisiilor au hotărât cu 35 de voturi pentru și 8 abțineri să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele din anexă.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Din partea Guvernului. Vă rog, domnule profesor Miron.

Domnul Dumitru Miron:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Inițiativa legislativă are multă generozitate în ea. Are o expunere de motive sustenabilă dar practic, din punct de vedere al modului de punere în practică și de derulare efectivă, sunt o mulțime de lucruri discutabile.

Bugetul Ministerului Educației și Cercetării este elaborat pe programe și unul din programe este "Cornul și laptele", cu derularea lui funcțională. Practic, adăugarea prin inițiative legislative a altor elemente care să înceapă cu semestrul II, în mijlocul anului, este un fel de provocare la adresa filozofiei bugetare pe programe.

Având în vedere faptul că sunt dificultăți tehnico-derulatorii, nu vedem, cu toată strădania acum, nu mai putem să asigurăm distribuirea acestor 60 de grame de miere de albine. Ce probleme tehnice apar în procesul de gestionare, de menținere, de păstrare, acordarea lor către școlile și grădinițele de stat și private, practic, sunt o serie de elemente care fac ca Guvernul să nu susțină această inițiativă legislativă.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

La dezbateri generale. Deschidem dezbaterile generale.

Din partea Grupului P.S.D., domnul deputat Andea. Din partea Grupului UDMR, domnul desputat Lakatos.

Domnul Petru Andea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Se cunoaște faptul că programul "Cornul și laptele" este considerat, fără îndoială, un succes, după trei ani de aplicare. Aș vrea să spun că în urmă cu trei ani, când s-a adoptat acest program, obiecțiile care au fost prezentate de reprezentantul Guvernului au fost formulate și atunci, referitor la Programul "Cornul și laptele".

Aș vrea să spun că experiența de trei ani a dovedit că acele obiecții au fost cu totul neîntemeiate.

În consecință, noi apreciem că inițiativa celor doi senatori de a extinde programul "Cornul și laptele" și la mierea despre care se vorbește, este o acțiune benefică, completează programul "Cornul și laptele" și valoarea argumentelor Guvernului este aceeași ca și cea de acum trei ani, când aceeași reprezentanți se opuneau programului.

Grupul P.S.D. susține programul "Cornul, laptele și mierea".

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Lakatos. Ați renunțat?! A! Mă iertați! Domnul deputat Asztalos.

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Desigur, dacă se acordă ceva gratuit pentru copii e bine. Dar, așa cum a spus și domnul secretar de stat Miron, sunt o serie de probleme, zic eu, foarte greu de rezolvat din punct de vedere al derulării acestui program.

Conform textului, în funcție de modul de ambalare, această cantitate de 60 de grame de miere se poate distribui de două ori sau de trei ori pe săptămână. Vă dați seama în aceste două sau trei zile cum vor arăta acești copilași, cum va arăta îmbrăcămintea, mobilierul, mijloacele didactice în aceste unități școlare. Vă închipuiți, nu? Probabil că beneficiarii acestui proiect de lege, dacă se acceptă, atunci vor fi acele unități comerciale care de fapt vând detergenți.

Deci, din punctul nostru de vedere, noi susținem punctul de vedere al Guvernului.

Însă, vreau să fac și o critică la adresa Guvernului, la adresa ministerului, fiindcă dacă ați observat dumneavoastră, în ultima perioadă, cam 80% din totalul proiectelor de lege care se dezbat în comisie sau aici, în plenul Camerei Deputaților, sunt inițiative legislative care vin din partea colegilor.

Din punctul meu de vedere, asta reflectă o lipsă de strategie a ministerului în ceea ce privește actul legislativ. Fiindcă dacă ceva e bun, atunci ar trebui să vină Guvernul nostru, ar trebui să vină cu aceste inițiative ministerul, iar dacă e ferm convins că nu trebuie să venim cu o asemenea inițiativă, atunci punctul de vedere al ministerului de fiecare dată ar trebui să fie cât se poate de ferm. Fiindcă, de multe ori, în ultima perioadă, se întâmplă că se vine cu o inițiativă, cu un efort maxim din partea colegilor din comisie, se face o îmbunătățire a textelor. Punctul de vedere al ministerului, al Guvernului este negativ și totuși, și în comisie și în plenul Camerei, aceste inițiative sunt acceptate.

Deci, ar trebui cumva să avem o coerență logică în acest proces legislativ.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Valeriu Tabără.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu nu m-aș asocia celor spuse de antevorbitor și nu aș putea asocia Ministerul Educației și Cercetării cu lipsa de legislație. Se muncește enorm și sunt sute și mii de proiecte pe care le gestionează și, de asemenea, proiecte mari de lege.

În același timp, aș vrea să spun că acest program "Cornul și laptele", și completat astăzi cu ceea ce facem acum, nu este decât acel program social care este bun pentru o anumită perioadă și eu cred că în perspectivă Ministerul Educației și Cercetării va trebui să vină cu un sistem care să se bazeze sau să se integreze clar în sistemul de învățământ, așa cum este cel occidental, cum este cel din Statele Unite, și care să fie strict legat de ceea ce înseamnă educația și practic, luarea mesei în instituția școlară, pentru o pregătire complexă.

Din punctul de vedere al nostru, al Partidului Democrat, ne asociem inițiativei colegilor noștri, dar repet încă o dată, el este un program al momentului, și nu unul care să îmbunătățească de fapt activitatea școlară și cea de instrucție din școală.

Nu cred că ne punem problema de modul de organizare, pentru că de asta suntem puși, să facem organizarea oricăror elemente care se legiferează și care sunt bune pentru un sector sau altul. Și din acest punct de vedere eu cred că problema aceasta, programul "Cornul și laptele plus miere", nu face altceva decât să ducă la o mai bună disciplinare și la un anumit comportament, inclusiv în ceea ce înseamnă gestionarea persoanei și educația de gestionare a persoanei încă din școală.

Suntem de acord cu acest program.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Nicolae Popa.

Domnul Nicolae Popa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Este bine când se dă, este foarte rău când se ia. Și sigur că din acest punct de vedere ar trebui să fim de acord. și sigur că nu are o importanță numai socială că se acordă acest supliment de miere, dar să ne gândim și la faptul că și din punct de vedere economic, albinăritul este cea mai veche ocupație a neamului românesc și sigur că trebuie să sprijinim acest sector.

Dar mă gândesc la discuțiile antevorbitorilor mei de la acest microfon, care sigur au avut rețineri, având în vedere că nu a fost pregătită îndeajuns această acțiune, și de aceea noi am propune ca în proiectul de lege să se prevadă acordarea acestui supliment începând cu anul școlar 2007-2008.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dar acesta am impresia că ar fi fost un amendament de fond.

Domnul deputat Firczak, vă rog.

Domnul Gheorghe Firczak:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupul minorităților naționale susține acest program și cred că este benefic. Tot ceea ce poate fi făcut spre binele copiilor noștri este deosebit.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Alte intervenții la dezbateri generale.

Domnule Merce, ezitați? Da, vă rugăm. Dumneavoastră știți cum e cu școlarii.

Domnul Ilie Merce:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sincer, vă mărturisesc că acest program social, cum este și cel definit "Cornul și laptele", după părerea mea, constituie împreună o batjocură la adresa oamenilor amărâți. Ilustrează o stare de mizerie și sărăcie la care am ajuns după 16 ani de democrație.

Eu cred că aceste măsuri pe care noi acum le lăudăm, le clamăm ca pe niște realizări formidabile, pentru ameliorarea stării de sărăcie și mizerie a copiilor, nu fac altceva decât să ne arate neputința noastră de guvernanți și de parlamentari, astfel încât să putem veni cu niște programe decente, într-un cadru ordonat și bine organizat, ca să nu transformăm aceste așa-zise facilități în batjocură la adresa și a părinților, pe care ar trebui să-i ajutăm să le asigure copiilor lor un trai decent, da?, civilizat, și să nu venim cu paleative care ne trimit în perioada de după cel de-al doilea război mondial, când asupra României, printre mizerie și sărăcie, s-a abătut și o cruntă secetă.

Eu v-aș ruga pe dumneavoastră și împreună pe toți, să medităm cu mai multă maturitate la ceea ce promovăm la nivelul legislativului. Să nu venim cu niște proiecte de lege numai de dragul de a câștiga prestigiu, sau eu știu, popularitate, în rândurile electoratului. Pentru ce? Pentru un gram de miere de albine? Pentru un corn mucegăit? Pentru un lapte acrit? și așa mai departe.

Nu acestea sunt legile la care trebuie să ne gândim noi în Parlament, stimați colegi.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Domnul Andea a cerut cuvântul?

Domnul Petru Andea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Din conținutul dezbaterilor a rezultat o propunere interesantă, legată de faptul că, menținând oferta pentru a ne însuși acest proiect legislativ, să-l aplicăm începând cu anul școlar următor.

Pentru acest lucru, în consens și cu inițiatorii, domnule președinte, propunem reîntoarcerea la comisie, pentru a rediscuta acest aspect.

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat, pentru această propunere. Înțeleg că și inițiatorul e de acord.

Vă rog, domnule senator.

Domnul Cristian David:

Mulțumesc, domnule președinte.

Suntem de acord cu întoarcerea la comisie, să discutăm această modificare cu aplicare din 2007-2008 a anului școlar.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Lakatos.

Domnul Lakatos Petru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

De fapt și mai înainte doream să vă prezint o situație, să zic așa, generală, indiferent de decizia pe care o vom lua acum sau după ce se întoarce la comisie.

În Constituția țării, la art.32 alin.5, scrie în felul următor: "Învățământul de toate gradele se desfășoară în unități de stat, particulare și confesionale, în condițiile legii."

Domnule președinte, dacă tot trimitem înapoi, ar fi bine ca să se gândească comisia și să întregească titlul și în general, și în buget am făcut această propunere, nu putem lăsa copiii care frecventează învățământul confesional să fie discriminați față de alții. Dacă Constituția recunoaște învățământul confesional, atunci și acei copii care frecventează aceste instituții au aceleași drepturi ca acei copii care sunt în învățământul de stat.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Sunt convins că veți depune un amendament.

Propun atunci plenului retrimiterea la comisie a acestui proiect de lege.

Vă rog să votați.

(Conform afișajului, sunt prezenți 121 deputați; 110 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 3 abțineri)

Vă mulțumesc. Propunerea de retrimitere a fost adoptată. Termen, două săptămâni.

Vă mulțumesc.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 30 novembre 2022, 5:50
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro