Plen
Sittings of the Senate of March 6, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.24/16-03-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2022
05-12-2022 (joint)
05-12-2022
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 06-03-2007 Printable version

Sittings of the Senate of March 6, 2007

4. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului.
 
see bill no. L56/2007

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

................................................

Vă propun să trecem la punctul 2 din ordinea de zi, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului.

Raportul este al Comisiei pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală.

O să rog pe domnul președinte sau unul dintre colegii din conducerea acestei comisii să prezinte raportul.

Domnul Pascu, vă mulțumesc.

Din partea inițiatorului participă domnul Istvan Toke, secretar de stat. Microfonul 9, vă rog.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat Istvan Toke, pentru prezentarea inițiativei.

Domnul Istvan Toke - secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori,

Având în vedere perioada scurtă de timp rămasă până la 01.01.2007 când România devenea membră a Uniunii Europene, precum și necesitatea achiziționării de resurse materiale pentru realizarea unor producții competitive și pentru asigurarea securității alimentare și protejării mediului era necesară acordarea unui sprijin financiar de la bugetul de stat prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, iar pentru acordarea acestui sprijin financiar se impunea adoptarea de către Guvern a prezentei ordonanțe de urgență.

Promovarea în regim de urgență a prezentei ordonanțe a fost determinată și de necesitatea legiferării condițiilor stabilite prin tratatul de aderare privind acordarea de ajutoare de stat în agricultură și de stabilirea criteriilor de eligibilitate pentru plăți directe pentru perioada 2007-2009.

Conform Tratatului de aderare, România poate aplica în următorii trei ani măsuri de sprijin care sunt aprobate prin acte normative în vigoare, la data aderării.

Nepromovarea acestui act normativ până la data de 31.12.2006 elimina posibilitatea acordării sprijinului financiar în agricultură de la bugetul de stat, după data aderării, cu consecințele dintre cele mai grave privind funcționarea exploatațiilor agricole din România.

Actul normativ propus creează baza legală pentru acordarea sprijinului financiar național pentru agricultura românească.

Față de cele prezentate a fost elaborat proiectul de lege anexat în vederea aprobării ordonanței de urgență pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc și eu domnului secretar de stat Istvan Toke.

Domnul senator Pascu, aveți cuvântul.

Microfonul 7, vă rog.

Domnul Corneliu Pascu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia a dezbătut proiectul de lege în data de 20 februarie. În urma dezbaterilor generale și pe articole, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea raportului favorabil, cu amendamentele cuprinse în anexa la raport.

Aș vrea să menționez că au mai fost depuse pe data de 21, la o zi după ce am dezbătut raportul, cinci amendamente de către domnul senator Funar, care nu au putut fi luate în considerare la întocmirea raportului.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Și eu vă mulțumesc.

Dezbateri generale.

Domnul senator Dinescu, aveți cuvântul.

Microfonul nr.1, vă rog.

Domnul Valentin Dinescu:

Ce se înțelege prin "nu au putut fi luate în considerare la întocmirea raportului", au fost tardive sau...?

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Din partea comisiei, aveți cuvântul.

Domnul Corneliu Pascu:

Păi, nu au putut fi luate în considerare, pentru că au fost depuse cu o zi după ce s-a întocmit raportul.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc.

Domnul senator David, aveți cuvântul.

Microfonul nr.2, vă rog.

Domnul Gheorghe David:

Mulțumesc, domnule președinte.

Desigur că susținem această ordonanță și susținem amendamentele admise, care fac câteva clarificări importante pentru toți cei care sunt îndreptățiți să primească acest sprijin financiar și mă refer aici doar la unul singur, și anume la art.16, lista activităților pentru care se acordă sprijin financiar în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a fiecărui an. Este stabilit clar, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an, ceea ce nu era prevăzut în ordonanță.

Este un amendament admis și cu care colegii de la Guvern știm că sunt de acord, astfel că vom vota pentru acest proiect.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții? Domnul senator Daea, microfonul nr.4, vă rog.

Domnul Petre Daea:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori,

Prin conținut și nevoia de reglementare, ordonanța își justifică caracterul de urgență.

Trist este că inițiatorul, în speță Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Guvernul României, când a analizat caracterul de urgență al acestui act normativ, nu și-a proiectat și nu a acționat în consecință actele normative secundare, înțelegând aici hotărâri de Guvern, care pun în aplicare această ordonanță de urgență.

Pentru a fi mai clar în ceea ce vreau să spun, și trebuie ca reprezentanții Guvernului să ia în seamă acest lucru, este că în ordonanța de urgență se proiectează categoriile de beneficiari și domeniile care vizează sprijinul din partea bugetului, evident mecanismele care pun în valoare această prevedere trebuie să fie construite și aprobate prin hotărâre de Guvern.

Regretul nostru s-a putut ameliora, dar în același timp trebuie să atenționăm Guvernul, din acest punct de vedere, și s-a putut ameliora prin prevederea pe care am făcut-o în anexă, anume aceea de a defini începutul de an, pentru că în condițiile în care lăsam forma inițială a ordonanței, însemna ca acei ce aveau dreptul să beneficieze de acest sprijin să poată să-l obțină numai în condițiile în care apărea hotărârea de Guvern și, iată, privam producătorii de un drept pe care l-a construit prin acest act normativ și care nu putea fi operațional.

Aș ruga Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale să aibă în vedere, în momentul în care dă drumul la o ordonanță de urgență, să pună în mișcare și hotărârile de Guvern aproape în același timp, în așa fel încât proiectul de act normativ, înțelegând aici sprijinul, să fie materializat la timp.

Vă mulțumesc.

Votăm pentru acest act normativ.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc, domnului senator.

Am reținut foarte bine apelul și eu sper că și ministerul agriculturii a înțeles foarte clar amendamentul întocmit de colegi, care sigur, creează o bază de aplicare, dar, și în cazul în speță și în general, apelul a fost foarte bine înțeles, și anume, ca la ordonanța de urgență să fie întotdeauna aduse și proiectele, sau, mă rog, să fie adoptate și hotărârile de Guvern care să permită punerea lor în aplicare, că degeaba le adoptăm noi în procedură de urgență dacă nu pot fi aplicate.

Sunt convins că domnul secretar de stat Toke a notat acest lucru.

Dacă mai sunt intervenții cu caracter general?

Nu pare să fie cazul.

Atunci o să vă supun, stimați colegi, spre aprobare raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală, împreună cu amendamentele admise care figurează în anexa la acest raport.

O să vă rog să luați loc și să votați, domnule senator David.

Vă rog să votați, stimați colegi.

Și pe domnul Simionescu îl rog să voteze.

Cu 46 voturi pentru, nici un vot împotrivă și o abținere a fost adoptat raportul.

Stimați colegi,

O să supun acum la vot proiectul de lege.

Am rugămintea la dumneavoastră să votați, suntem 72 senatori în sală.

Vă rog să votați.

Vă supun votului spre aprobare Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului.

Vă rog să votați, stimați colegi.

Cu 49 voturi pentru, nici un vot împotrivă și nici o abținere a fost adoptat proiectul de lege.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 10 december 2022, 7:14
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro