You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 06-03-2007

Sittings of the Senate of March 6, 2007

6. Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 aprobată prin Legea nr. 247/2002 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, cu modificările ulterioare.
 
see bill no. L974/2006

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

................................................

Trecem la punctul 4 în ordinea de zi. Propunerea legislativă pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 aprobată prin Legea nr.247/2002 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, cu modificările ulterioare.

Propunerea legislativă este prezentată de domnul Seres Denes, deputat UDMR de Sălaj, domnul Antal Arpad Andras, deputat UDMR de Covasna.

Dacă inițiatorii au fost invitați și sunt în sală? Nu pare să fie cazul. În consecință, rog pe domnul senator Aron Popa, președintele Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, să ne prezinte raportul. Vă rog, microfonul 7.

Domnul Aron Ioan Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea legislativă, pe care ne-au prezentat-o inițiatorii, are ca obiect abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001, motivând prin faptul că măsurile restrictive impuse de actul normativ ar putea dăuna unei bune funcționări a autonomiei locale, iar autoritățile publice locale au ajuns la maturitatea necesară pentru a-și putea evalua singure cheltuielile în funcție de capacitatea financiară.

Având în vedere punctul de vedere transmis de Guvern, care nu susține această propunere legislativă, și punctul de vedere al Comisiei pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului, care, de asemenea, ne-a transmis un aviz negativ, în urma dezbaterilor, comisia a hotărât să adopte un raport de respingere. Fac precizarea că această propunere legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Punctul de vedere al Guvernului, domnul secretar de stat Cătălin Doică, vă rog, microfonul 9.

Domnul Cătălin Doică - secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice:

Mulțumesc, domnule președinte.

Guvernul nu susține inițiativa legislativă și, ca atare, este de acord cu raportul de respingere întocmit de către comisie. Mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Dezbateri generale dacă sunt pe marginea inițiativei? Domnul senator Gheorghe Funar, vă rog, microfonul 2.

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor senatori,

Propunerea legislativă, pe care o avem în dezbatere, apreciez că este bine venită. Este o propunere legislativă a unor deputați din partea U.D.M.R. Pentru mine nu contează acest lucru, ci mă interesează fondul problemei, și anume, după 15 ani, de când se aplică legislația în domeniul administrației publice locale, s-a ajuns în 15 ani la o maturitate și la o experiență bogată, atât în ceea ce-i privește pe primari, președinții de consilii județene și consilii locale. Nu pot fi de acord cu punctul de vedere al Guvernului care susține că nu este deloc rigidă cifra de un autoturism la o primărie de comună.

Guvernul spune că nu este rigidă această cifră. Sunt primării, și cunosc multe cazuri din județul Cluj, comune din apropierea municipiului Cluj-Napoca, sunt comune cu bugete foarte mari, mai mari decât ale unor municipii din România, dar aceste comune, deși au 10-15 sate aparținătoare, împrăștiate pe dealuri, n-au decât un autoturism și n-au voie să achiziționeze un al doilea autoturism, pentru că nu permite această Ordonanță a Guvernului nr. 80/2001.

Ordonanța aceasta nu permite nici un leu cheltuieli de protocol pentru primari. Nici pentru primarul general al Capitalei, nici pentru primarul municipiului Cluj-Napoca și nici pentru un primar de comună. Intervin și la nivelul acesta activități de protocol. Primarul trebuie, ori să pună banii din buzunar, ceea ce se întâmplă mai rar, ori găsește alte soluții aproape de lege, ca să rezolve problema.

Între timp, prin bugetul pe acest an, s-a aprobat, Guvernul a venit și a propus creșterea cheltuielilor de protocol la Consiliul Național al Discriminării cu 2500% față de anul precedent, dar la primarul general al Capitalei n-are voie un leu cheltuieli de protocol.

Se pune problema consumului de carburanți, care, de asemenea, este limitat, și este o cifră mică. Trebuie lăsat la latitudinea fiecărui consiliu local sau județean să decidă, în funcție de bugetele care le au și, mai ales, de nevoile concrete, să stabilească sumele alocate și cantitățile de carburanți care să fie permise a fi consumate lunar.

De asemenea, se pune problema convorbirilor telefonice. Este o absurditate înscrisă în această Ordonanță a Guvernului nr. 80/2001. Trebuie să se reducă de la an la an, dacă rețin bine, cu 10% costul convorbirilor telefonice, dar în fiecare an cresc, și chiar în cursul aceluiași an de câteva ori tarifele telefonice. În condițiile acestea, aplicând Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 ajungem în curând să nu mai poată fi folosite telefoanele la autoritățile locale, la instituțiile publice, pentru că ordonanța nu mai permite.

V-am dat câteva exemple, doamnelor și domnilor senatori, ca să realizați că este bine-venită această ordonanță. În plus, prevederile ordonanței nu sunt aplicabile la toate instituțiile publice din România.

Guvernul a instituit o seamă de excepții. În punctul de vedere pe care l-a prezentat, probabil, spre a lăsa suficient spațiu liber, pagină albă, nu a înscris alte exemple, alte excepții, și anume, în cazul convorbirilor telefonice este prevăzut că, de la caz la caz, Guvernul, pe bază de hotărâre, exceptează unele autorități locale în ceea ce privește aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001.

Eu am experiență neplăcută în acest domeniu. Fiind un primar de PRM, la Cluj-Napoca, și nu de PDSR, la vremea respectivă, nu mi s-a acceptat nici o depășire a costurilor convorbirilor telefonice. La alți primari ai PDSR-ului, prin hotărâre de Guvern, s-a aprobat cât au vrut. Deci, s-a ajuns nu la lege, ci la fărădelege. Ca atare, consider, doamnelor și domnilor senatori, că este bine-venită această propunere legislativă și eu propun să o susțineți. Mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc și eu domnului Funar. Dacă la intervenții generale mai dorește cineva? Domnul Ștefan Viorel, vă rog, microfonul nr. 3.

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Aș vrea să spun că noi nu vom vota această inițiativă sau vom vota pentru raportul de respingere, deși inițiatorii au dreptate. Și inițiatorii au dreptate, și domnul coleg Funar are dreptate atunci când constată că această ordonanță, de multe ori...

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Și dumneavoastră aveți dreptate, domnule Ștefan Viorel. Vă rog.

Domnul Viorel Ștefan:

Sper să vă conving că și eu am dreptate. Deci, au dreptate când spun că această ordonanță în aplicare, de multe ori, creează încurcături în buna funcționare a administrației publice locale, numai că, Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 nu fixează normative de cheltuieli doar pentru administrația publică locală.

Ordonanța Guvernului nr. 80/2001, mutilată prin foarte multe excepții (despre unele face vorbire Guvernul, în punctul său de vedere, despre altele a uitat), mutilată prin aceste excepții aprobate prin ordonanță, prin alte legi, așa mai departe, și-a restrâns sfera de aplicabilitate, dar este, totuși, rămâne singura referință în legătură cu care se mai poate face o analiză, se mai poate fundamenta un buget pentru tot sistemul de instituții publice din România, de la administrația prezidențială, Parlament, Guvern, până la administrația publică locală de la ultima comună. Este singura reglementare care a mai rămas în vigoare. Ceea ce trebuie făcut, nu este abrogarea acestei singure reglementări, ci a trebuit să vină Guvernul, cu altă propunere, cu un proiect de lege care să repună lucrurile în normalitate.

Deci, nu putem funcționa, în materie de execuție bugetară, fără să avem un sistem de referință, fără să avem norme și normative. Acesta este pericolul cel mai mare care se întrezărește prin adoptarea acestei propuneri legislative. Va rămâne, practic, un haos. Nimeni nu va mai putea fi judecat după nimic. Curtea de Conturi, practic, n-ar mai putea să-și facă treaba.

De aceea, cu mențiunea și cu rugămintea ca reprezentanții Guvernului să rețină ceea ce am spus eu și, poate, imediat, în perioada următoare, să vină cu un proiect de lege care să reglementeze corect și complet acest aspect, reiterez afirmația că noi vom vota împotriva propunerii de a abroga Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind normativele de cheltuieli bugetare. Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc și eu, domnule Ștefan pentru intervenție și pentru propunerile pe care le-ați făcut.

Dacă la intervenții generale mai este cineva? Domnul senator Tănăsescu. Vă rog, microfonul nr. 2.

Domnul Dan Claudiu Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Nu vreau să-l contrazic pe colegul meu de la PSD, dar cred că atâta vreme cât primăriile, mai nou, își strâng banii lor, ar fi bine să aibă dreptul să și poată cheltui așa cum cred. Nu-mi închipui că există vreun primar sau vreun consiliu local care să facă niște cheltuieli anapoda sau, dacă sunt aceștia câțiva, ei pot fi temperați foarte ușor, fiindcă, probabil, colegii noștri știu că orice hotărâre a consiliului local pleacă, apoi, la prefectură, unde se ia, se cântărește și prefectul poate să anuleze această hotărâre. Dacă, de exemplu, unul vrea să-și ia elicopter și prefectul vede acest lucru, n-o să fie de acord. Deci, eu nu cred că această cheltuială trebuie neapărat planificată, pentru că nu-și are sensul.

Comunele au fiecare specificul lor. Au un anumit număr de locuitori, unele sunt mai sărace, altele mai bogate, unele au canalizare, altele n-au canalizare și așa mai departe. Altele au apă, altele n-au. Au nevoie de cheltuieli mai mult sau mai puțin.

Deci, din acest punct de vedere, cred că ar trebui să lăsăm la aprecierea primarilor, care propun și, fără discuție, la discuția consiliilor locale, ca aceste cheltuieli să se facă așa cum hotărăsc ei și nu cum vin hotărârile de sus în jos, pentru că, altfel, începem să ne gândim la umbra care a făcut acest palat. Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Și eu vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții?

Domnul Popa Aron, din partea comisiei sau în nume personal, ca să știu ce microfon vă dau.

Domnul Ioan Aron Popa:

Nu, în numele comisiei vreau să vorbesc, pentru că raportul comisiei a ținut cont și de un element: acela prin care reprezentantul Guvernului, prezent la comisie, ne-a asigurat că se află în curs de elaborare un astfel de proiect de modificare a Ordonanței Guvernului nr. 80/2001, atât cu specialiștii din Ministerul Finanțelor Publice, cât și cu specialiștii PHARE.

Deci, cu siguranță, într-un timp foarte scurt, ne va prezenta un proiect de lege care va cuprinde toate aceste modificări.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Dacă nu mai sunt intervenții, o să vă supun la vot raportul comisiei. Este un raport de respingere a inițiativei legislative și vă rog să vă pronunțați prin vot.

Ați ascultat și argumentele prezentate aici. Vă rog să votați.

Raportul a fost votat cu 30 de voturi pentru, 17 împotrivă, nici o abținere.

Nu este valid. Deci, voi supune la vot Propunerea legislativă pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001, care a fost prezentată de domnii Sereș Deneș și Arpad Andras.

Cei care sprijină propunerea legislativă, o să-i rog să voteze pentru, cei care sunt împotriva abrogării Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 vor vota împotrivă.

Stimați colegi, vă rog să votați. (rumoare, vociferări).

O să vă rog să opriți procedura de vot.

Vă rog, să repetăm procedura de vot. Să vă explic încă o dată. Deci, s-a votat raportul. Raportul de respingere n-a întrunit numărul de voturi necesar pentru a tranșa și soarta propunerii legislative.

În consecință, ceea ce facem acum, domnule Aron, este să vă supun la vot, binevoitoarei dumneavoastră atenții, inițiativa legislativă privind anularea. Deci, cei care vreți să fie adoptată propunerea legislativă votați pentru, cei care sunteți împotriva, votați contra.

Vă supun la vot inițiativa legislativă. Vă rog să vă exprimați prin vot...

Dacă vreți, vă mai explic și a treia oară, nu-i nici o problemă, că de aceea suntem plătiți.

Inițiativa legislativă nu a întrunit decât 13 voturi pentru, 43 împotrivă și 4 abțineri,în consecință, este respinsă.