Plen
Sittings of the Senate of March 6, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.24/16-03-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2022
05-12-2022 (joint)
05-12-2022
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 06-03-2007 Printable version

Sittings of the Senate of March 6, 2007

7. Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru susținerea financiară de către Statul Român a Schitului românesc "Prodromu" - de la Muntele Athos.
 
see bill no. L1019/2006

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

................................................

Trecem la punctul 5: Propunerea legislativă pentru susținerea financiară de către statul român a Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos.

Din partea Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, domnul senator Popa Aron.

Inițiativa este a domnului Cătălin Nicula, deputat PNL, Ioan Chimiș, deputat PNL, Mircea Valer Pușcă, deputat PNL.

Dacă au fost anunțați și sunt prezenți cumva în sală? Nu. În consecință, o să dau cuvântul domnului președinte Aron Ioan Popa pentru prezentarea raportului, după care o să invit și din partea Guvernului. Este domnul Adrian Lemeni, secretar de stat.

Vă rog, domnul Popa Aron.

Domnul Aron Ioan Popa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea legislativă are ca obiect susținerea financiară a Schitului românesc "Prodromu" de pe Muntele Athos, cu suma de 250.000 euro, anual, prin alocare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Cultelor.

Comisia a analizat această propunere legislativă și a hotărât să adopte un raport favorabil, cu două anexe, amendamente admise și amendamente respinse. Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc și eu. Punctul de vedere al Guvernului. Domnule Lemeni, microfonul 8, vă rog.

Domnul Adrian Lemeni:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori,

Guvernul susține forma cu amendamentele admise la comisie. Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc. Dezbateri generale. Domnul Gheorghe Constantin, microfonul central. Va urma domnul Gheorghe Funar. și domnul senator Ion Solcanu.

Domnul Gheorghe Constantin:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Domnule secretar de stat,

Am câteva nedumeriri și câteva considerații pe marginea acestei inițiative legislative.

La art.2 se prevede că Guvernul României alocă anual suma de 250.000 euro. Ar fi fost poate indicată o precizare expresă pe ce termen se alocă această sumă anuală sau, dacă nu, se subînțelege că, începând cu această inițiativă, până la abrogarea legii sau până când noi vom dispărea, suma aceasta anuală va fi transmisă către Schitul românesc Prodromu.

Ar fi și o întrebare care derivă din aprobarea cu anumită fervoare a acestei inițiative: Ce s-a întâmplat până acum? Din ce au supraviețuit monahii de la acest complex? Ce surse de finanțare au avut? De ce apare această discriminare, pe de altă parte?

Pentru că, în justificarea prezentată de Guvern, care este cel mai sumar punct de vedere întâlnit la o inițiativă legislativă cuprinde vreo 4 fraze, printre necesitățile pe care le are acest schit, și printre justificările pentru care se aprobă această sumă, scrie: "susținerea activităților monahilor acestui așezământ".

Vin cu întrebarea: Până în acest moment nu au existat aceste așezăminte? Ni se dă apoi un exemplu cu un alt așezământ, de pe tărâm extern teritoriului României, care a fost subvenționat cu 30.000 euro.

În momentul în care vorbim de 250.000 euro, deja este un buget de venituri și cheltuieli, care trebuie să aibă un exercițiu financiar, care trebuie să se supună tuturor regulilor. 250.000 euro anual este o sumă importantă, stimați colegi. Nu putem aproba această inițiativă cu atâta ușurință, în contextul unei competiții inițiată de alți politicieni, din țara noastră, care nu sunt reprezentați sub cupola Parlamentului. Se pare că s-a dat naștere unei competiții: cine, cum și cu cât ajută Biserica, pentru a-și câștiga serviciile bisericii.

V-aș ruga să privim lucrurile cu multă seriozitate pentru că se pare că s-a dat naștere acestei "competiții" - și chiar îi pun ghilimelele de rigoare - și noi suntem puși în fața faptului să constatăm că Guvernul, cu multă ușurință, oferă acești bani pentru a câștiga simpatie pe acest domeniu.

Pe de altă parte, sunt foarte curios, domnule secretar de stat, dacă la punctul menționat ca "Principale reglementări: realizarea de materiale cu caracter de promovare", așezământul cultural de la Prodromu va fi obligat să respecte legislația României privind Legea achizițiilor publice și celelalte probleme care intră în discuție când se cheltuiesc bani publici, pentru că aici este vorba de bani publici.

Aș vrea să ne dați aceste explicații pentru că textul legii este extrem de redus. Este o precizare în punctul de vedere al Guvernului, anume că suma respectivă va respecta reglementările privind sprijinul financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase. Nu știu dacă exprimarea este completă sau corectă, deoarece vă referiți la legislația generală reglementând sprijinul.

Este vorba de un buget clar alocat prin Ministerul Culturii și Cultelor, este vorba de bani publici și aceștia trebuie evidențiați dintr-un buget de venituri și cheltuieli, cu respectarea tuturor normelor legale ale României.

Ați putea să-mi răspundeți la aceste întrebări? Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc. Îl rog pe domnul Lemeni să aștepte până intervin și ceilalți colegi, dacă, eventual, mai sunt întrebări. Domnul Gheorghe Funar, microfonul 2. Urmează domnul senator Solcanu.

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori, este foarte binevenită această propunere legislativă, deși puțin tardivă. Așa cum a rezultat și din intervenția distinsului nostru coleg, domnul Gheorghe Constantin, până acum viețuitorii din Schitul românesc Prodromu s-au descurcat cum au putut și cum i-a ajutat bunul Dumnezeu.

Statul român, din păcate, având multe alte preocupări în acești ultimi 17 ani, nu a sprijinit cu nici un leu, cu nici un euro, Schitul românesc Prodromu de la Muntele Athos.

Aș vrea să vă informez că Grupul parlamentar PRM susține această propunere legislativă a deputaților liberali. Personal, am câteva amendamente. Suma mi se pare prea mică.

În ceea ce privește suma și discuția pe care a provocat-o domnul Gheorghe Constantin, spuneam că suma este mică. Este vorba de 250.000 euro anual. O compar cu cea hotărâtă de Guvernul României în 17 ianuarie 2007, de 7,2 miliarde lei vechi, adică 720.000 lei mai grei, RON, care înseamnă 200.000 euro, dați unui singur cetățean, prințului Radu Duda de Hohenzollern. Deci unui singur cetățean i se dau 200.000 de euro. Ce să facă cu ei? Să prezinte "imaginea neutră a României", declarație publică la televiziune făcută de prințul Radu Duda. (Rumoare, discuții)

Guvernul îi dă unui singur om ca să reprezinte "imaginea neutră a României", în condițiile în care România nu este țară neutră, fiind membră NATO și a Uniunii Europene.

În ceea ce privește justificarea banilor publici, este corectă și principială întrebarea și poziția colegului nostru, domnul senator Gheorghe Constantin, dar în cazul zisului prinț Radu Duda, acesta nu justifică în nici un fel cum cheltuiește banii, iar în perioada 2002-2006 a beneficiat de 23,5 miliarde lei pe care i-a cheltuit cum a vrut, pe ce a vrut, și nu a decontat nici un leu. (Rumoare, discuții)

Noi, ca parlamentari, trebuie să decontăm suma forfetară. El, nimic. Primește de 8 ori mai mult pe lună decât președintele României. (Rumoare, discuții)

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Domnul senator, vă rog să vă concentrați pe lege.

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Închei.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Domnul Gheorghe Funar:

Deci este bună ideea de justificare a banilor publici. Din informațiile pe care le am de la viețuitorii de la Schitul românesc Prodromu de pe Muntele Athos au o asemenea evidență, nu este pentru dânșii o dificultate, doresc să respecte legile statului român.

Și, fiind acum în Postul Mare, vă rog, doamnelor și domnilor senatori, să acceptați această propunere legislativă și poate că veți accepta și amendamentul meu vizând majorarea acestei sume. Mi se pare mică, comparativ cu păcătosul Radu Duda. Vă mulțumesc. (Discuții, râsete)

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc. Domnul Ion Solcanu, microfonul central.

Domnul Ion Solcanu:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Stimate colege,

Mai întâi să punem lucrurile în ordinea lor firească și sub raport istoric.

Până imediat după al doilea război mondial, la Muntele Athos erau în jur de 1000 de călugări viețuitori, români, în toate schiturile pe care le aveam. După cel de al doilea război mondial, noi nu am mai trimis acolo călugări, nici sprijin financiar după 1948.

În 1976, statul român, însă, a sprijinit schiturile românești de la Muntele Athos cu valori importante. Și tot în 1976 a fost și prima deschidere, să spunem, a Bisericii Ortodoxe Române și a statului român pentru schiturile de acolo, în sensul că, pe lângă ajutoarele materiale pe care le-a trimis atunci Ceaușescu, am trimis și un număr de călugări din diverse biserici din România.

Personal eram, în 1976, cu o bursă de 3 luni la Muntele Athos și cunosc lucrurile acestea foarte bine. Din 1976 și în anii următori, lucrurile au degenerat, până la revoluție. Abia după revoluție lucrurile au intrat, să spunem, în făgașul normal, în sensul că mulți din viețuitorii așezămintelor monahale din România au mers la Muntele Athos și au reîmprospătat acolo forța, să spunem, monahilor români și banii care au fost trimiși acolo de statul român, însă cu totul și cu totul accidental, cu totul accidental. Mai mult, a fost vorba de niște subvenții făcute în nume propriu de diverși cetățeni din România.

Ne aflăm azi, așadar, în fața celei de a treia propuneri legislative privind sprijinul așezămintelor monahale de la Muntele Athos.

Prima a aparținut PRM-ului și a fost anul trecut, începută prin 2005, discutată în 2006, inițiată de domnul Funar și nu mai știu cine. A fost o propunere făcută, să recunoaștem, mai mult pe picior, fapt pentru care domnul Funar a acceptat să reelaborăm acea propunere legislativă, fapt care s-a și produs în Senatul României, fiind inițiativa a 3 grupuri parlamentare. Este vorba de Partidul Conservator, semnând domnul Cutaș, este vorba de PRM, semnând domnul Ungheanu și doamna profesor Viorica Moisuc, și PSD, prin semnătura domnului academician Răzvan Theodorescu și Ion Solcanu.

Propunerea legislativă la care fac trimitere a primit aviz negativ din partea comisiei, dar în plenul Senatului, ca urmare a demersului depus aici de inițiatori, propunerea a trecut cu 71 voturi pentru.

S-a înecat însă la Camera Deputaților - pe data de 13 noiembrie 2006, propunerea fiind respinsă - care era și Cameră decizională. Interesant este că, doar la 3 zile, Senatul este sesizat cu această propunere legislativă pe care o discutăm astăzi.

Este o propunere legislativă pe care, vreau să spun de la bun început, deși inițiativa noastră a fost respinsă la Camera Deputaților, cu largul concurs al colegilor de la PNL, Grupul nostru Social Democrat o sprijină deoarece consideră că, în esență, este același lucru.

Noi pregăteam o sumă de 200.000 euro, Guvernul este generos și a acceptat suma de 250.000 euro, un ajutor anual.

Există însă o diferențiere importantă, și anume aceea că noi consideram că suma trebuie dată Patriarhiei Române și Patriarhia Română, care cunoaște foarte bine situația schiturilor monahale și a așezămintelor noastre monahale din afara granițelor, să distribuie suma în funcție de nevoile fiecărui așezământ monahal de dincolo de hotarele țării.

Propunerea de astăzi vine cu sugestia ca suma să fie direcționată întru totul Schitului românesc Prodromu, de la Muntele Athos.

Stimate colege, nu veți ajunge niciodată la Muntele Athos, pentru că Legea Muntelui Athos interzice accesul femeilor la Muntele Athos - și asta este de o mie și ceva de ani - pentru că primul așezământ la Muntele Athos a fost înființat la 962, când mânăstirea Marea Lavra s-a constituit ca așezământ monahal.

Un mare istoric rus, Uspenski, scria acum o sută de ani "nici un dreptcredincios n-a făcut atât de mult bine Sfântului Munte, pe cât au făcut românii". Și este foarte adevărat.

Pe durata dispariției statelor vecine nouă, Serbia, Bulgaria, rămânând în ființă doar Transilvania ca stat românesc, doar Țara Românească și Moldova, sume importante de bani, sume foarte importante au fost dirijate către Muntele Athos, sprijinind toate mânăstirile de acolo: Vatoped, Caracalu, Cutlumuș cu sume extrem de importante.

Vreau să spun prin aceasta că ar fi o greșeală să nu acceptăm un sprijin din partea statului român pentru schitul cel mai important de la Muntele Athos, care este Prodromu.

Pentru că după revoluție și după căderea sistemului sovietic, statele care au acolo mânăstiri, pentru că noi nu avem mânăstiri, Rusia în primul rând, Bulgaria, Serbia și Grecia dintotdeauna a făcut-o, sprijină financiar cu sume impresionante. Pentru că este pecetea fiecărui popor acolo, la Muntele Athos. Iar noi avem această obligație, să sprijinim ceea ce românii dintotdeauna au făcut la Muntele Athos.

Zilele trecute, și cu aceasta închei, umblând prin arhivele de stat de la București, am găsit o scrisoare a șefului Departamentului clerului, de la Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice, către contabilitatea ministerului, care spunea în felul următor: "În virtutea apostilei domnului ministru, semnată pe suplica Ieroschimonahului Nifon, starețul Schitului român de la Muntele Athos, care este venit aici în țară, vă invit ca în bugetul pentru serviciul cultelor de peste Milcov și în vederea lucrurilor relative să mandatați către casieria centrală din capitală să elibereze în primirea numitului stareț, subvenția cuvenită pentru anul în curs".

Stimate colege și stimați colegi,

Dacă la 1862, Principatele Unite, din toată calicia lor, găseau suma necesară pentru a subvenționa schitul românesc de la Muntele Athos, Schitul Prodromu, haideți să o facem și noi astăzi, pentru că se cuvine acest lucru.

Vă mulțumesc. (Aplauze)

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții generale, după aplauze, bineînțeles.

Domnul senator Ioțcu, vă rog, microfonul 2.

Domnul Petru Nicolae Ioțcu:

Domnule președinte,

Grupul parlamentar Dreptate și Adevăr PNL-PD va susține această inițiativă și vom acorda un vot, bineînțeles, pentru.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Dacă la dezbateri generale mai dorește cineva să intervină? De la UDMR, domnul senator Frunda? Nu dorește.

Dacă nu mai dorește nici un grup să intervină, vom trece la examinarea raportului.

Avem în Anexa nr.2 amendamente...

Domnul secretar de stat Lemeni, vă rog să mă scuzați că am uitat. Într-adevăr, v-a fost adresată o întrebare.

Înainte de a trece la vot, vă rog să răspundeți. Domnul secretar de stat Lemeni, microfonul 8.

Domnul Adrian Lemeni:

Voiam doar să precizez, acest lucru l-am făcut de altfel și la comisie atunci când am cerut ca acest sprijin să fie acordat legislației existente deja pentru sprijinul cultelor, pentru că acolo se precizează atât maniera în care se acordă sprijinul, documentația care trebuie depusă prin Patriarhie pentru că, într-adevăr, pentru comunitățile românești din străinătate, sprijinul se acordă prin Patriarhie și, de asemenea, este prevăzut și felul în care sunt justificate sumele primite.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Stimați colegi, avem un raport prezentat de domnul senator Ioan Aron Popa, care are două amendamente respinse și patru amendamente admise.

Voi începe cu amendamentele respinse, Anexa nr.2, primul amendament de la art.2, domnul senator Funar, înțeleg că-l susține. Este vorba de mărirea, de la 250.000 euro, la 400.000 euro a sumei alocate anual.

Microfonul 2, vă rog, pentru domnul senator Funar.

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Onorat Senat, am propus, așa cum a menționat distinsul președinte de ședință de astăzi, majorarea sumei, de la 250.000 euro, la 400.000 euro. Justificarea se bazează pe necesitatea acoperirii cheltuielilor, este vorba de cheltuieli de restaurare, de reparare, de întreținere a clădirilor din incinta și a celor patru biserici, plus susținerea activității monahilor acestui așezământ. Am aflat că în prezent sunt 33 de viețuitori la Schitul Prodromu. Pentru cele patru biserici, pentru întreținerea schitului și pentru a asigura o activitate normală viețuitorilor, 33, am propus dublarea sumei, comparativ cu cea care este acordată prințului Radu Duda, care este unul singur și primește 200.000 de euro. Un schit românesc și 33 de viețuitori cred că merită o sumă dublă.

De aceea, vă propun, doamnelor și domnilor senatori, făcând comparația cu păcătosul Radu Duda, să-i ajutăm pe cei de la Schitul Prodromu cu această sumă, iar Guvernul a dovedit că are bani. Dacă are pentru unul, pentru 33 ar trebui să aibă ceva mai mulți bani.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc, domnul senator.

Dau cuvântul păcătosului Aron Popa, președintele comisiei. S-a analizat amendamentul în comisie.

Domnul Aron Ioan Popa:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În comisie am dezbătut amendamentul propus de domnul senator Funar, nu are nici un fundament dublarea sumei. Ministerul Culturii și Cultelor ne-a prezentat o fundamentare pe suma de 250.000 de euro, inițiatorii susțin această sumă și propunem respingerea amendamentului.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Domnul secretar de stat Lemeni, din partea Guvernului, poziția față de amendament.

Domnul Adrian Lemeni:

Nu susținem acest amendament.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Stimați colegi, trecem acum la o decizie asupra amendamentului. Este vorba de primul amendament respins, ați auzit argumentele domnului senator Funar, argumentele președintelui comisiei și ale reprezentantului Guvernului.

Vă rog să votați în legătură cu mărirea subvenției.

Îmi cer scuze, stimați colegi, vă rog să fiți de acord să reluăm votul, deci, este vorba de amendamentul de la punctul 1, amendamentul domnului senator Funar, prin care se propune mărirea la 400.000 de euro a sume alocate anual de către Guvern, față de 250.000 de euro, cât figurează în proiect.

Vă rog, stimați colegi, să votați.

Cu 31 de voturi împotrivă, 27 de voturi pentru și 4 abțineri, a fost respins amendamentul.

Vă rog, dacă mai sunt colegi pe culoar, să-i invitați în sală.

Vă rog, stimați colegi, să veniți în sală și să luați loc.

(Discuții în sală, discuții cu președintele de ședință.)

Dacă socotiți abținerile... Așa e părerea dumneavoastră și e o părere bună...A rămas ca în Biroul permanent să decidem în legătură cu această chestiune.

Domnul senator Cinteză, ați luat cartela? Vă rog.

Stimați colegi, suntem peste 70 de senatori în sală. Suntem 75 și vă rog respectuos să vă reluați locurile ca să putem vota și avansa cu procedurile.

Rog și pe domnul senator Lupoi să-și ocupe locul.

Stimați colegi, vă supun încă o dată la vot primul amendament, cel de mărire a sumei alocate anual de la bugetul de stat pentru schit, de la 250.000 de euro, la 400.000, amendament prezentat de domnul senator Funar.

Vă rog să votați. (O voce din prezidiu: 32 la 31 ...E cum nu se poate mai...)

Rog pe domnul secretar de ședință să facem un apel nominal... (Discuții în sală.)

Mai dați-mi o dată rezultatul, vă rog...

Stimați colegi, rezultatul votului a fost 32 de voturi împotrivă, 31 de voturi pentru și 3 abțineri.

Dacă sunteți de acord să procedăm conform practicii, abținerile să socotim că nu au fost voturi pentru, ar însemna că a căzut amendamentul domnului senator Funar, pentru că 32 au votat împotrivă și 3 s-au abținut.

Din sală: Procedură, domnule președinte...

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Stimați colegi, eu nu știu dacă merită să facem procedură sau ne ia mai puțin timp să strigăm catalogul...

Domnul senator Cârlan, după care domnul senator Vasilescu. Microfonul 2, vă rog.

Domnul Dan Cârlan:

Domnule președinte,

Cred că cel mai puțin timp ne ia să aplicăm Regulamentul. Potrivit Regulamentului, amendamentele se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenți. Potrivit aceluiași Regulament, senatorii prezenți în sală și participanți la cvorum au dreptul să nu-și exercite votul, să nu-și exprime votul într-o situație, la alegerea dânșilor.

31 de voturi nu înseamnă majoritatea senatorilor prezenți și atât timp cât nici un lider de grup nu a contestat existența cvorumului, suntem în cvorum...

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Amendamentul domnului Funar a fost respins, întrucât nu a întrunit majoritatea de voturi necesară pentru a fi adoptat.

Trecem la amendamentul doi, care aparține tot domnului senator Funar. Este vorba de detalierea materialelor cu caracter de promovare. Aveți cuvântul, domnule senator. Microfonul 2.

Domnul Gheorghe Funar:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Cel de-al doilea amendament era corelat cu primul, cu majorarea sumei. Netrecând, cu interpretarea de rigoare, nefiind acceptat primul amendament, renunț la al doilea. Sperăm să facem totuși o faptă bună în postul Paștelor, împreună.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Da, domnul Vasilescu.

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Ar fi trebuit să-mi dați cuvântul pe procedură, mai ales că ați și spus acest lucru.

Deci, am fost 68...

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Am spus-o, dar am adoptat o decizie...

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Jumătatea celor prezenți înseamnă...

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Și am anunțat-o...

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Numai o clipă, vă rog să-mi permiteți...

Deci, am fost 68 și se poate verifica, putem scoate liste. Jumătatea celor prezenți înseamnă 34.

Deci, au fost 32 cu 31 și cu o abținere. În această situație, vă rog să repuneți votului amendamentul respectiv pentru că, conform aceluiași raționament...

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Ori nu sunteți atent când vorbesc, ori nu vreți să mă înțelegeți...

Amendamentul nu a întrunit numărul de voturi necesar. Punct. Îmi pare foarte rău.

Deci, ar fi trebuit ca amendamentul domnului Funar să întrunească 35 voturi. Îmi pare rău, nu a întrunit numărul de voturi necesar. Deci, a căzut! Vă rog să luați loc pentru că nu aveți dreptate și am dat deja o decizie în legătură cu acest amendament.

Vă rog, v-am ascultat, domnule Vasilescu.

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Domnule președinte,

Eu am înțeles, și votul s-a dat - eu am înțeles și am să iau loc, dar numai o clipă, vă rog...

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Domnule, Vasilescu, vă rog, o să-l discutăm la comisie cu o primă ocazie, îl discutăm în Biroul permanent, dar acum s-a adoptat o decizie, am adoptat-o și nu revin asupra ei.

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Eu, totuși, vreau să-mi duc raționamentul până la capăt.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Domnule președinte, pentru amendamentul respectiv trebuia să se dea vot "pentru" sau "împotrivă". Fiecare a votat într-un fel sau altul, în momentul în care amendamentul cădea sau amendamentul trecea, trebuia să primească jumătate plus unu de voturi, fie că a trecut, fie că urma să treacă, fie că urma să fie respins.

Deci, eu vă spun că din punct de vedere procedural, și v-aș ruga frumos să mă urmăriți cu atenție, că ceea ce vă spun...

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Domnule Vasilescu, un moment, nu pot să vă urmăresc într-o gândire ilogică, iertați-mă!

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Domnule președinte,

Din punct de vedere procedural, dumneavoastră trebuie să repuneți...

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

V-am ascultat, nu vă pot urmări.

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Nu vreau să mă cert cu dumneavoastră, dumneavoastră vreți să vă certați...

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă rog să încheiați, totuși.

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Din punct de vedere procedural, trebuie să repuneți la vot amendamentul respectiv. Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc foarte mult! Nu aveți dreptate, nu sunt de acord, amendamentul trebuie adoptat, nu a întrunit numărul de voturi necesar, a fost respins.

Vă supun acum, stimați colegi, la vot raportul, care are două amendamente admise, le găsiți în Anexa nr.1. Nu, patru amendamente admise de către comisie.

Dacă în legătură cu amendamentele care figurează la Anexa nr.1 există comentarii? Observații?

Nu sunt.

Dacă nu, o să vă supun aprobării raportul Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, cu cele patru amendamente din Anexa nr. 1. (rumoare în sală)

O să vă rog să luați loc, doamna senator Norica Nicolai, domnul senator Dinescu, Rădulescu, domnul Rădulescu o să vă rog să vă așezați și să votați.

Domnul Iorgovan unde este? Nu a venit, este în inspecție, când puteți, domnule Iorgovan...

O să vă rog respectuos să vă exprimați prin vot.

Este vorba de raport, cu cele patru amendamente.

Cu 62 voturi pentru, un vot împotrivă și 3 abțineri, raportul a fost adoptat, cu cele patru amendamente.

O să vă supun la vot propunerea legislativă pentru susținerea financiară de către statul român, a Schitului românesc "Prodromu".

O să vă rog, stimați colegi, să votați, inclusiv domnul Ioțcu. Domnule Ioțcu, o să vă rog să votați. Domnule Rădulescu, ați votat? Vă rog să raportați întotdeauna.

Cu 66 voturi pentru, un vot împotrivă și 4 abțineri, s-a adoptat

Din sală: Liste!

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Liste pentru grupurile parlamentare, vă rog.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 10 december 2022, 7:43
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro