Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 22-05-2007

Ședința Camerei Deputaților din 22 mai 2007

12. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonateautorităților administrației publice locale (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 181/2007

 

Domnul Bogdan Olteanu:

  ................................................

La pct.10, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale.

Legea are caracter ordinar. Proiect adoptat de Senat. Raport de adoptare din partea Comisiei pentru muncă. Procedură de urgență.

Suntem Cameră decizională.

Inițiatorul, vă rog.

Domnul Akos Derzsi (secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse):

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale.

Măsurile prevăzute în proiect au în vedere atenuarea impactului social al proceselor de restructurare și reorganizare, protecția socială a persoanelor concediate și determinarea acceptării postdisponibilizare a unor activități necesare închiderii și conservării minelor.

Față de cele prezentate, Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse propune plenului adoptarea proiectului de lege în forma prezentată în raportul comisiei.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule secretar de stat.

Domnul președinte Barbu.

Domnul Gheorghe Barbu:

Domnule președinte,

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și societăți comerciale și regii autonome subordonate autorităților administrației publice locale.

Proiectul face parte din categoria legilor ordinare.

A fost adoptat de Senat în ședința din 26 martie 2007.

Comisia vă propune adoptarea acestui proiect de lege, cu modificări, așa cum se regăsesc ele în raport.

Mulțumesc.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

Intervenții la dezbateri generale? Nu sunt intervenții la dezbateri generale.

Trecem la dezbaterile pe articole.

Lucrăm pe anexa cu amendamente admise.

Există și un amendament respins.

O să rog inițiatorul, dacă dorește, să-l susțină.

La anexa cu amendamente admise, dacă de la pct.1 la pct.5 există obiecții, observații, comentarii? Nu sunt. Adoptate.

De la 6 la 10. Adoptate.

De la 11 la 15. Adoptate.

De la 16 la 20. Adoptate.

De la 21 la 25. Adoptate.

De la 26 la 30. Adoptate.

De la 31 la 35. Adoptate.

De la 36 la 38. Adoptate.

Am adoptat și anexele care se regăsesc la aceste puncte.

Amendamentul respins nu s-a susținut.

Am finalizat dezbaterea pe articole.

Proiectul rămâne la vot final.