Plen
Sittings of the Senate of June 4, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.85/14-06-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 04-06-2007 Printable version

Sittings of the Senate of June 4, 2007

6. Adoptarea Proiectului de lege pentru aderarea României la Protocolul opțional la Convenția de la Viena cu privire la relațiile diplomatice, referitor la soluționarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena, la 18 aprilie 1961.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

La punctul 3 din ordinea de zi avem înscris Proiectul de lege pentru aderarea României la Protocolul opțional la Convenția de la Viena cu privire la relațiile diplomatice, referitor la soluționarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena, la 18 aprilie 1961.

Din partea Executivului, participă la dezbateri domnul secretar de stat Anton Niculescu căruia îi și ofer cuvântul pentru a prezenta expunerea de motive.

Comisia sesizată în fond, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, domnul președinte Eckstein Kovacs Peter este prezent.

Vă rog, domnule secretar de stat, aveți cuvântul.

Microfonul 8.

Domnul Anton Niculescu - secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Promovarea acestui proiect de act normativ vizează aderarea la un protocol opțional în temeiul căruia statele părți recurg la jurisdicția obligatorie a Curții Internaționale de Justiție, principalul organ judiciar al Organizației Națiunilor Unite, în vederea soluționării oricărui diferend care poate lua naștere din interpretarea sau aplicarea convenției cu privire la relațiile consulare, adoptată la Viena, la 24 aprilie 1963.

Potrivit prevederilor Cartei ONU, părțile, la orice diferend care ar putea pune în primejdie menținerea păcii și securității internaționale, trebuie să îl rezolve prin negocieri, anchetă, mediere, conciliere, arbitraj sau pe cale judiciară, prin recurgerea la mecanismele cvasi judiciare sau parajudiciare ale organizațiilor internaționale sau ale acordurilor generale regionale, precum și prin alte mijloace pașnice, la alegerea lor.

Vă rugăm să aprobați acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul președinte Eckstein Kovacs Peter să prezinte raportul întocmit de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Domnul Eckstein Kovacs Peter:

Raportul este de admitere, fără amendamente, în forma adoptată de Camera Deputaților. A fost adoptat în unanimitate acest raport favorabil, legea are caracter ordinar, iar Senatul este Camera decizională.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale.

Nu sunt intervenții. Raportul întocmit de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări este favorabil.

Legea are caracter de lege ordinară, iar Senatul este Cameră decizională.

Supun votului dumneavoastră raportul favorabil, întocmit de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, fără amendamente.

Vă rog să votați.

Rog colegii senatori prezenți în sală să voteze.

Vă rog să votați.

Domnilor senatori, am supus votului dumneavoastră raportul și legea.

Vă rog să vă ocupați locurile și să participați la vot.

Cu 50 de voturi pentru și 9 abțineri, plenul Senatului a adoptat raportul favorabil întocmit de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și, pe cale de consecință, a adoptat Proiectul de lege pentru aderarea României la Protocolul opțional la Convenția de la Viena.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 31 january 2023, 6:54
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro