Plen
Sittings of the Senate of September 11, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.118/21-09-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 11-09-2007 Printable version

Sittings of the Senate of September 11, 2007

13. Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice (votul pe raport și votul pe lege se vor da luni, 17 septembrie a.c.).
 
see bill no. L387/2007

Doamna Norica Nicolai:

................................................

La punctul 14 din ordinea de zi se află înscrisă Propunerea legislativă privind modificarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice.

Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală este prezentă, inițiatorul este prezent, Guvernul este prezent.

Doamna senator Silistru, microfonul 6.

Aveți cuvântul, pentru a prezenta propunerea legislativă.

Doamna Doina Silistru:

Mulțumesc, doamna președinte de ședință.

Sunt unul din inițiatorii acestei propuneri legislative.

Având în vedere faptul că zootehnia românească trece printr-o situație dificilă în aceste momente, situație care se manifestă atât prin scăderea efectivelor de animale, dar mai ales prin dificultăți în desfășurarea activităților de ameliorare și reproducție, activități care au un rol esențial în difuzarea progresului genetic, am propus această inițiativă, în sensul ca unitățile de reproducție și ameliorare din subordinea Direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală să treacă direct în subordinea Agenției naționale pentru ameliorare și reproducție în zootehnie, fiind reorganizate ca unități cu personalitate juridică.

Consider că împreună cu Agenția națională, aceste structuri județene vor funcționa ca o structură unică în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu rol important atât în elaborarea politicilor, cât și implementarea acestora în teritoriu, referitoare la ameliorarea și reproducția zootehnică.

Mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc și eu doamna senator.

Domnul senator Pascu, în numele comisiei.

Vă rog.

Microfonul 7.

Domnul Corneliu Pascu:

Mulțumesc.

Comisia a luat în dezbatere această propunere legislativă și a hotărât cu majoritate de voturi, 7, întocmirea unui raport favorabil cu amendamente.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc, domnule senator.

Guvernul, vă rog să prezentați punctul de vedere.

Dacă vă lasă domnul senator și-l rog eu să vă lase.

Microfonul 9, aveți cuvântul.

Domnul Istvan Toke - secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale:

Mulțumesc.

Începând cu anul 2005, odată cu transpunerea în legislația națională a legislației Uniunii Europene din domeniu ameliorării și reproducției în zootehnie, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a inițiat o serie de măsuri care vizau o serie de măsuri care vizau descentralizarea activității de ameliorare a animalelor și transferul serviciilor din domeniul ameliorării și reproducție către structurile private.

Măsurile întreprinse urmăreau, pe de o parte,

implicarea crescătorilor de animale în aplicarea programelor de ameliorare, așa cum se întâmplă în toate țările Uniunii Europene, iar pe de altă parte, separarea activităților de execuție de activitățile de inspecție.

În țările Uniunii Europene, toate serviciile din domeniul ameliorării și reproducția animalelor sunt în sarcina asociațiilor de crescători de animale, sau în organizații private.

Până la această dată Serviciul de control oficial al performanțelor de producție a fost transferat la structuri private din 26 de județe și apreciem că până la sfârșitul anului 2007 cel puțin 90% din serviciile din domeniul ameliorării, control oficial al performanțelor producției la bovine, ovine și caprine, registre genealogice, controlul calității laptelui, estimarea valorii de ameliorare vor fi transferate la structuri private.

Până la finalizarea transferului serviciilor, unitățile pentru ameliorare și reproducție în zootehnie trebuie să efectueze mai mult activități de consiliere a structurilor private care au preluat servicii, justificându-se menținerea personalului existent pentru o perioadă limitată, chiar dacă serviciile au fost transferate.

După finalizarea transferului serviciilor la structuri private, Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie și unitățile de producție și ameliorare vor efectua numai activități de inspecție.

Având în vedere cele menționate anterior, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Mulțumesc domnule secretar se stat.

Doamna senator, în calitate de inițiator, sunteți de acord cu amendamentele formulate de comisie? Microfonul 6, vă rog.

Doamna Doina Silistru:

Da.

Toate amendamentele au fost discutate și cu reprezentanții ministerului.

Doamna Norica Nicolai:

Vă mulțumesc.

Mi-am făcut datoria de a vă întreba cu privire la această chestiune procedurală.

Declar deschise dezbaterile generale.

Sunt luări de poziție pe marginea acestui proiect de lege? Domnul senator Daea.

Microfonul 4.

Domnul Petre Daea:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Doamnelor și domnilor senatori, actul normativ a fost îndelung dezbătut în comisie.

Am purces la metodele care sunt stipulate în Regulament, stabilite de către fiecare comisie în parte, la toate instrumentele posibile pentru a pune pe masa Senatului, în ședința de plen, un act normativ care să împletească, pe de o parte, dorința inițiatorului de a reglementa domeniul, posibilitatea efectivă de a o face, înțelegând ministerul, cât și regulile de tehnică legislativă care trebuie să aibă o conduită care să permită introducerea în plen a unui asemenea act normativ.

Și astăzi, în dezbaterea Senatului, punctul de vedere al ministerului este constant din punct de vedere formal, dar nu este constant din punct de vedere procedural, înțelegând aici pașii pe care trebuie să-i facem pentru a reglementa domeniul.

De ce spun acest lucru? Tocmai pentru a justifica de ce, o perioadă atât de lungă de timp, actul normativ a fost în discuția comisiei.

Spuneam atunci - repetăm și astăzi și v-aș ruga să vedeți în alin.2 de la art.10 - că amendamentul introdus de către comisie rezolvă problemele pe care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale le-a avut, frecvent și justificat în atenție, ca argumente pentru a face o lege care să dea posibilitatea unui curs normal pentru o activitate extrem de importantă ce privește viitorul zootehniei românești.

Structura organizatorică, funcționarea, atribuțiile și numărul de personal se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Iată deci că îngrijorarea justificată pe care o are Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale este rezolvată, dat fiind faptul că legea îi dă posibilitatea să emită un ordin în care să stabilească cine, când, în ce fel și cu ce se rezolvă politica în domeniu.

Noi susținem promovarea acestui act normativ și dăm votul pentru punerea lui în operă.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Vă mulțumesc.

Domnul senator Pereș, microfonul 2.

Aveți cuvântul, domnule senator.

Domnul Alexandru Pereș:

În primul rând, vă mulțumesc, doamna președinte, pentru lămuririle cu privire la furaj și la economia de piață.

În al doilea rând, revenind la propunerea legislativă pe care o discutăm, eu cred că, în fond, ceea ce se propune are o asemănare cu propunerea legislativă precedentă.

Sigur, alta este direcția.

Și de astă dată avem nevoie de un timp și de un pas pentru a mai trece printr-o etapă și a ajunge la sistemul practicat în Uniunea Europeană.

În majoritatea țărilor din Europa serviciile de ameliorare și reproducție la animale sunt apanajul asociațiilor de crescători de animale sau a unor organizații private.

S-a încercat și la noi, din 2005, să se transfere această activitate spre asociațiile de profil, dar, din păcate, fără un efect pozitiv, chiar dimpotrivă.

Din acest punct de vedere, Grupul parlamentar al PD va vota raportul de adoptare, inclusiv propunerea legislativă.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Domnule senator Sârbu, aveți cuvântul.

Domnul Ilie Sârbu:

Vă mulțumesc că ați făcut o excepție, ați acceptat doi vorbitori de la același partid.

Domnul Valentin Dinescu: (din sală)

Doi miniștri.

Domnul Ilie Sârbu:

Foști miniștri, nu mai contează.

Doamna Norica Nicolai:

Doi de marcă, domnule senator.

Vă rog să continuați.

Domnul Ilie Sârbu:

Nu aveam intenția să iau cuvântul, m-a provocat colegul Pereș.

Vreau să-i spun că nu are nicio legătură actul precedent cu actualul act normativ.

Acolo este vorba de capacități de procesare care trebuie să se facă în zona privată și, în nici un caz, nu se poate implica acum statul să rezolve această problemă.

Tot asociațiile de producători, de crescători de animale au această sarcină.

Sunt de acord, în schimb, cu ce a spus vizavi de ceea ce discutăm acum, la acest act normativ, și anume, că activitatea, în timp, va trebui să fie transferată tot asociațiilor de crescători de animale.

Și avem exemple:

Holstein care se ocupă și face selecții în fiecare an.

Nu intrăm în amănunte de acest gen, dar noi nu suntem încă în situația în care să putem face acest transfer în mod forțat.

De aceea, la comisie am analizat - și spunea bine colegul Daea - în câteva rânduri situația, pentru că, dacă am face-o în mod forțat, nu am avea nici un rezultat, și s-a văzut acest lucru, chiar atunci când această activitate a fost inclusă, din punct de vedere administrativ, în cadrul direcțiilor agricole.

Oamenii care trebuia să se ocupe de ameliorare și reproducție, de fapt, trebuiau să împartă formulare, când era vorba de subvenții, sau să împartă cupoane.

Erau redistribuiți pe alte domenii și nu se ocupau de ceea ce trebuia.

Oricum, inspecția va rămâne în această instituție.

Ca atare, eu cred că domnii senatori vor înțelege că e bine să acordăm votul nostru, până vom ajunge în faza în care să se tragă o linie și sigur că această dată nu va fi foarte îndepărtată.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Domnul senator Stan, din partea Grupului parlamentar PRM, microfonul 1.

Domnul Petru Stan:

Vă mulțumesc, doamna președinte de ședință.

PRM va vota această inițiativă legislativă, inclusiv amendamentele formulate.

Este necesar ca Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie, care în România a avut întotdeauna rezultate foarte bune,

împreună cu Oficiile județene de reproducere și selecție a animalelor să reprezinte un tot unitar, fără intermediari.

Așa cum este acum situația, nu este bună.

Sigur, noi vom privatiza toate serviciile, vom privatiza tot ce există în cadrul serviciilor, dar asta nu înseamnă că se poate desfășura activitatea fără inspecție și control de stat, fiindcă problema este deosebit de importantă.

Deci, nu putem avea încredere în niște servicii, care nu sunt încă privatizate peste tot, că vor obține performanță.

Zootehnia noastră va obține performanță.

Trebuie ca aceste unități să aibă personalitate juridică, să le stabilim numărul corect.

La ora actuală mi se par prea puține, nu sunt privatizate în totalitate, în schimb au reduceri masive de personal.

Deci, noi suntem de acord cu această inițiativă legislativă, o vom vota, și, personal, consider că este necesară această inițiativă.

Vă mulțumesc.

Doamna Norica Nicolai:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Declar închise dezbaterile generale.

Vot pe raport și vot pe lege, luni, ora 17.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 3 december 2022, 17:10
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro