Plen
Sittings of the Senate of October 15, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.139/25-10-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
01-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 15-10-2007 Printable version

Sittings of the Senate of October 15, 2007

11. Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României
 
see bill no. L501/2007

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

La punctul 8 din ordinea de zi avem înscris Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României.

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială este raportoare.

Din partea Executivului? Nu cunosc cine participă, dar...

Domnul ministru?

Domnule secretar de stat Pătuleanu, vă rog să prezentați proiectul de lege.

Domnul Marin Pătuleanu:

Domnule președinte, Doamnelor și domnilor senatori, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări, din cadrul Minsterului Internelor și Reformei Administrative, instituie noul cadru instituțional în domeniul migrației și azilului, în urma reorganizării Autorității pentru Străini și a Oficiului Național pentru Refugiați.

În acest context, este necesară realizarea unei restructurări corespunzătoare, care să conducă la asigurarea eficienței activităților din domeniile de competență specifice instituției nou-create.

Între domeniile care necesită o abordare imediată sub acest aspect se află activitățile desfășurate în vederea eliberării permiselor de ședere în scop de muncă, în contextul preluării de Oficiul Român pentru Imigrări a competențelor Oficiului pentru Migrația Forței de Muncă pe linia eliberării permiselor de muncă.

Evaluarea modului de funcționare a procedurilor de obținere a dreptului de ședere în scop de muncă pe teritoriul României a relevat o serie de probleme, proceduri complicate, circuite lungi și sinuoase ale documentelor, prelungirea termenelor de soluționare a unui demers, precum și solicitarea unor multitudini de formulare solicitate.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2007 se urmărește, în principal, eliminarea acestor neajunsuri pe care le-am menționat mai sus.

În considerarea acestora, vă rugăm să adoptați Proiectul legii de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2007 în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Îl invit pe domnul președinte Tiberiu Prodan să prezinte raportul comisiei.

Domnul Tiberiu Aurelian Prodan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Onorat Senat, Am luat în dezbatere această ordonanță de urgență care reglementează, în mod deosebit, încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și, în urma dezbaterilor din comisie, am adoptat un raport de admitere pe care îl supunem aprobării plenului Senatului.

Menționăm că legea are un caracter ordinar.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Ordinar? Da. Vă mulțumesc.

Vă consult dacă doriți să interveniți la dezbateri generale.

Nu sunt intervenții.

Vă rog să observați că nu au fost formulate amendamente.

Înțeleg că mai există un raport în afară de acesta ultim.

Raport cu amendamente?

Eu nu am nicio anexă la raport din care să rezulte amendamente, dar în raport se face precizarea că ați hotărât să adoptați raport cu amendamente.

Stați puțin!

Nu cumva să nu fie anexate și să greșim, făcând o lege proastă. (Rumoare, discuții.)

Citez din raport: "Întrunită în ședința din data de 18 septembrie, în prezența reprezentanților... comisia a examinat proiectul de lege și a hotărât, cu unanimitate, să adopte raport de admitere", pe care îl supun votului dumneavoastră.

Precizarea este făcută astăzi.

Legea este ordinară. Senatul este primă Cameră. (Rumoare, discuții.)

Stimați colegi, vă rog să repetăm votul.

Suntem peste 70 de colegi în sală.

Supun votului dumneavoastră raportul favorabil, fără amendamente.

Caracterul legii este de lege ordinară, Senatul fiind prima Cameră sesizată.

Vă rog să votați.

Raportul întocmit de Comisia pentru muncă, familie și protecție socială și proiectul de lege au fost adoptate de plenul Senatului cu 40 de voturi pentru, 13 voturi împotrivă și 8 abțineri.

Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 3 february 2023, 6:07
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro