Plen
Ședința Camerei Deputaților din 3 martie 2008
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.21/13-03-2008

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
05-12-2023
28-11-2023 (comună)
22-11-2023
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 03-03-2008 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 3 martie 2008

  Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.  

Ședința a început la ora 16,35.

Lucrările au fost conduse de domnul Valer Dorneanu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Dan Radu Rușanu și Ioan Munteanu, secretari.

   

Domnul Valer Dorneanu:

Cu o mică întârziere explicabilă și datorită situării acestei zile între 1 și 8 martie, vă rog să-mi permiteți să declar deschise lucrările ședinței de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că, din totalul celor 330 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 174. Sunt absenți 156 de deputați, din care 10 participă la alte acțiuni parlamentare.

Permiteți-mi, la început, să vă informez că, în conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei, au fost distribuite tuturor deputaților următoarele documente: ordinea de zi pentru zilele de luni și marți, 3 și 4 martie 2008; programul de lucru în perioada 3-8 martie; informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente; lista rapoartelor depuse în perioada 25 februarie - 3 martie de comisiile permanente sesizate în fond; lista cu legile pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale. De asemenea, aveți în casete, sumarul privind conținutul fiecărui Monitor Oficial al României.

 
Aprobarea unei modificări în componența nominală a unei comisii permanente.  

Înainte de a intra în ordinea de zi a propunerilor legislative pe care le vom dezbate în plen, vă supun atenției și aprobării o modificare în componența nominală a unei comisii permanente a Camerei Deputaților. Grupul parlamentar al minorităților naționale propune desemnarea doamnei deputat Liana Dumitrescu în calitate de membru al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor.

Dacă sunt obiecții. Dacă nu, supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Abțineri?

Voturi contra?

În unanimitate, s-a adoptat această modificare.

Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru sănătate și familie a unei anchete cu privire la modul de privatizare a Societății Antibiotice S.A. Iași (rămas pentru votul final).  

Pe primul loc al propunerilor de acte normative pe care le vom dezbate astăzi, este proiectul de Hotărâre privind încuviințarea efectuării de către Comisia pentru sănătate și familie a unei anchete cu privire la modul de privatizare a Societății "Antibiotice" S.A. Iași.

Îl rog pe domnul academician Ifrim, președintele comisiei de resort, să prezinte proiectul de hotărâre.

     

Domnul Mircea Ifrim:

Să prezint proiectul de hotărâre?

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Proiectul de hotărâre.

 
   

Domnul Mircea Ifrim:

Mulțumesc, domnule președinte.

Hotărâre privind încuviințarea efectuării unei anchete de către Comisia pentru sănătate și familie cu privire la modul de privatizare a Societății Antibiotice S.A. Iași.

În conformitate cu prevederile art.73 alin.(2) și art.79 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților adoptă prezenta Hotărâre:

Art.1. Se încuviințează efectuarea unei anchete de către Comisia pentru sănătate și familie cu privire la modul de privatizare a Societății "Antibiotice" S.A. Iași, cu următoarele obiective:

  1. stabilirea oportunității privatizării din punct de vedere al consecințelor asupra asigurării cu antibiotice și tuberculostatice la un preț accesibil a întregii populații a României;
  2. evaluarea consecințelor de natură socială ce decurg din privatizarea societății;
  3. analiza impactului vânzării societății asupra Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate în eventualitatea stopării producției unor antibiotice și tuberculostatice larg folosite în România;
  4. verificarea sesizării făcute de către sindicatul Antibiotice Iași cu privire la absența unui pact social care să facă parte din caietul de sarcini al privatizării;
  5. investigarea motivelor care au determinat creșterea valorii societății de 80 de ori în numai 2 ani;
  6. analiza cauzelor care au dus la scăderea abruptă a interesului unor potențiali cumpărători de la 53 la numai 2, până în prezent;
  7. evaluarea posibilităților și a consecințelor condiționării cumpărării pachetului majoritar de către un producător de medicamente pentru a asigura dezvoltarea ulterioară a fabricii și pentru a preîntâmpina cumpărarea având drept unic obiectiv valorificarea celor 40 de hectare ale societății a căror valoare de piață este de două ori mai mare decât prețul de pornire a licitației;
  8. analizarea motivelor pentru care AVAS refuză să respecte Hotărârea Curții de Apel Iași de suspendare a hotărârii de Guvern nr.1400/2007 privind privatizarea Societății "Antibiotice" S.A. Iași și a Deciziei Președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor de continuare a procesului de privatizare.

Art.2. Convocarea ședințelor comisiei se face cu cel puțin o zi înainte de către președintele acesteia sau de către un vicepreședinte care-l înlocuiește.

Art.3. alin.(1). Pentru ca ședințele comisiei să aibă loc, este necesară participarea majorității membrilor care o compun.

(2) hotărârile comisiei se adoptă cu votul majorității membrilor acesteia.

(3) în condițiile în care unul dintre membrii comisiei se află în imposibilitate de a participa la lucrări, Grupul parlamentar respectiv va desemna un înlocuitor.

Art.4. (1) Comisia poate invita pentru audiere și explicații orice persoană care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în domeniul care formează obiectul activității comisiei.

(2) la cererea comisiei, orice persoană care cunoaște fapte sau împrejurări în legătură cu obiectul cercetării sau care deține un mijloc de probă, este obligată să le aducă la cunoștință instituțiilor și autorităților care au legătură cu situațiile prevăzute la art.1 lit.a), b), c), d), e), f), g), h), dar și cu alte aspecte legate de obiectul activității comisiei, sunt obligate, în condițiile legii, să răspundă.

(3) când pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări, în vederea aflării adevărului este necesară prezența unor experți, comisia dispune efectuarea de expertize.

(4) dispozițiile legale referitoare la invitarea, prezentarea și ascultarea martorilor, precum și cele privitoare la prezentarea și predarea obiectelor ori înscrisurilor, sau efectuarea expertizelor, se aplică în mod corespunzător.

(5) președintele sau vicepreședintele comisiei, după caz, atrage atenția persoanei audiate care are obligația de a sune adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce știe și că nerespectarea acestei obligații atrage răspunderea legală.

Art.5. lucrările comisiei sunt publice, cu excepția cazului când plenul comisiei hotărăște altfel.

Art.6. constatările, concluziile și propunerile comisiei vor face obiectul unui raport care va fi depus la Biroul permanent al Camerei Deputaților până la data de 15 martie 2008, care va hotărî distribuirea raportului tuturor deputaților, precum și dezbaterea acesteia în plenul Camerei.

Componența Comisiei pentru sănătate este cunoscută.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

La dezbateri generale, cine dorește să intervină?

Domnul deputat Nechita și apoi domnul deputat Mocanu.

 
   

Domnul Aurel Nechita:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mă întreb de ce dorim acum, pe ultima sută de metri a unei guvernări, să vindem cu orice preț anumite active ale statului.

În domeniul sănătății, singurele întreprinderi la care statul român este majoritar, este Întreprinderea de antibiotice Iași și Sanevit Arad. Întâmplător, aceste două întreprinderi sunt și rentabile. Întâmplător.

Ne aflăm în fața unei situații în care avem o fată tânără, frumoasă, cu zestre, și o dăm primului venit. Și fără condiții. De ce oare? Normal, că nici nu poate s-o iubească. Dar pentru zestre ce nu face omul?! Și atunci, îmi pun întrebarea: de ce renunțăm așa de ușor la o fabrică? Eu, personal, sunt pentru privatizare, dar nu oricum și în orice condiții. Altfel, pierdem un argument forte pe care România îl are, și anume de a menține prețul la medicamente, în general, și la antibiotice, în special, sub control.

Și am să vă explic de ce pe scurt. Marea majoritate a țărilor din Uniunea Europeană, sau cel puțin marile țări, au din producția internă peste 72% din producția internă de antibiotice, de medicamente în general. Și ne întrebăm de ce avem prețuri mai mari decât alte țări din Uniunea Europeană. Pentru că, în România, producția internă este la aproximativ 30%. Și normal că în momentul în care produci puțin și imporți mult, prețul este mai mare. Și asta în condițiile în care noi avem 250 de euro pe cap de locuitor pentru sănătate, în timp ce alții au între 500 și 1500.

În atare condiții, cred că este necesară, cel puțin din partea Parlamentului României, constituirea acestei comisii care să monitorizeze, chiar dacă în acest moment a fost suspendată, deci nu anulată, suspendată această privatizare, să analizăm modalitatea și să apărăm prin posibilitățile noastre legislative ca patrimoniul nostru să nu fie dat pe degeaba și oricui.

În concluzie, Grupul parlamentar al Partidul Social Democrat va susține înființarea acestei comisii și va monitoriza cât se poate de atent viitoarea privatizare a acestei fabrici de medicamente.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Mocanu Vasile. Și se pregătește domnul deputat Movilă.

 
   

Domnul Vasile Mocanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Eu nu sunt medic, dar, în schimb, sunt parlamentar de Iași. Știu ce înseamnă Societatea Antibiotice pentru județul Iași, pentru România. de aceea, ca parlamentar de Iași, vin și susțin în fața dumneavoastră și am rugămintea și la dumneavoastră să votați înființarea acestei comisii pentru clarificarea situației de la Antibiotice Iași.

Colegul din față a explicat amănunțit ceea ce înseamnă antibiotice, ce înseamnă fabrica de medicamente, care este situația acum la Antibiotice Iași, și pentru clarificare este absolut necesară înființarea acestei comisii parlamentare.

Vă mulțumesc mult.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc și eu.

Domnul deputat Movilă.

 
   

Domnul Petru Movilă:

Doamnelor și domnilor colegi,

Iașiul are o experiență tristă în ceea ce înseamnă privatizarea societăților cu capital de stat, pentru că nu putem să vă oferim un exemplu de societate privatizată și care să aibă o performanță deosebită din punct de vedere economic.

Graba cu care Guvernul României, graba cu care unii din oamenii politic, din oamenii de afaceri care nu au avut niciodată treabă cu sistemul de sănătate, cu producția de medicamente, dau târcoale fabricii de antibiotice, ne face să credem că privatizarea Societății Antibiotice în acest moment, în acest amalgam de bâjbâieli și de întortocheri, de mers înainte și de dat înapoi, inclusiv Guvernul României, prin hotărâri de Guvern care se anulează una pe cealaltă. Toate aceste lucruri ne fac să credem că comisia de anchetă pe care noi o propunem astăzi vine să clarifice anumite probleme și să ofere soluții corecte Guvernului României, un punct de vedere care să fie luat în calcul, pentru ca privatizarea Societății Antibiotice să fie făcută oportun, să fie făcută în baza unor calcule, în baza unei analize foarte clare ce înseamnă Societatea Antibiotice Iași pentru sistemul de sănătate din România, să vedem care sunt pașii normali stabiliți dinainte de a începe procedura de privatizare, pentru a se privatiza această societate.

Dincolo de acest lucru, vreau să vă informez că în cadrul Comisiei de sănătate s-a votat înființarea acestei comisii, iar un distins angajat al statului, președintele AVAS, face declarații publice că parlamentarii români vorbesc prostii și sunt implicați în sistem mafiot în ceea ce privește Societatea de antibiotice, un lucru foarte grav, pentru că noi am luat această decizie în Comisia de sănătate în conformitate cu legislația din România, în conformitate cu Regulamentul Camerei Deputaților.

Vreau să vă rog să votăm această comisie pentru că, spuneau antevorbitorii mei, nici unul din membrii Comisiei de sănătate nu este împotriva privatizării Societății Antibiotice. Vreau să precizez foarte clar acest lucru, nu suntem împotriva privatizării, dar vrem ca să avem mintea cea bună, să facem, în sfârșit, o privatizare sănătoasă și în sistemul de sănătate.

Grupul parlamentar al Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal va vota înființarea acestei comisii.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Sorin Paveliu și-a exprimat dorința să ia cuvântul.

 
   

Domnul Sorin Marian Paveliu:

În bună parte, ceea ce era de spus au spus colegii mei, dar vreau să fac următoarea precizare: nu există în Comisia de sănătate nici un specialist în materie de privatizări. ceea ce noi am considerat să luăm în dezbatere nu era privatizarea propriu-zisă, ci erau semnele de întrebare pe care le-a generat tocmai președintele și, respectiv, vicepreședintele AVAS. Este vorba despre o hotărâre a curții de Apel Iași care a decis suspendarea unei hotărâri care viza modalitatea de privatizare, la care președintele ne-a încunoștințat că nu-i pasă nici câtuși de puțin de decizia Curții de apel.

E vorba de impactul și punctul de vedere al Ministerului Sănătății. Ni s-a spus că nu e treaba Ministerului Sănătății. Este vorba de eventualul impact asupra bugetului de asigurări sociale. Ni s-a spus că nu este treaba Casei de asigurări sociale.

Sunt foarte multe întrebări la care am pus, pur și simplu, întrebări pertinente și ni s-au dat răspunsuri absolut nesatisfăcătoare.

Vreau să subliniez că această activitate de investigare a privatizării nu-și are decât un singur obiectiv: noi, în calitate de deputați membri ai Comisiei de sănătate, să ne lămurim că ceea ce se face, se face bine și corect, iar în condițiile în care acest lucru se va dovedi, vă garantăm că vom fi primii care vom susține această privatizare, deși primul lucru care ar fi trebuit să ni se explice este care este rațiunea pentru care se face, pentru că atunci când s-a pornit procesul de privatizare, această fabrică era pe pierdere, iar acum valorează de 80 de ori mai mult și face profit în fiecare an de 10 milioane, ar putea să facă de 30 milioane dacă Ministerul Sănătății și-ar da concursul. Dar probabil mai multe la momentul în care vom prezenta raportul, dacă ne veți aproba această cerere.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Crăciunescu Grigore.

 
   

Domnul Grigore Crăciunescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Subiectul pus azi în discuție este foarte important. Precizez de la început că parlamentarii Grupului Partidului Național Liberal vor vota pentru înființarea acestei comisii.

Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun: noi, liberalii, dorim privatizare. De ce dorim privatizare în sănătate? Pentru că de 18 ani de zile acele sectoare din domeniul sanitar care s-au privatizat acordă asistență medicală de calitate, la parametrii deosebiți, cu aparatură performantă, oamenii sunt foarte mulțumiți, banii se cheltuiesc cu măsură și exact pe capitolele care trebuiesc.

Legat de privatizarea Antibiotice Iași, fiind parlamentar de Iași, știu care este ponderea acestei societăți comerciale în cadrul economiei județului. Nu sunt specialist în privatizare, dar din discuțiile pe care le-am purtat la Comisia de sănătate, discuțiile care le-am avut cu oameni competenți din AVAS, am ajuns la concluzia că trebuie să privatizăm această societate comercială.

În privatizarea acestei societăți comerciale, vreau să vă spun un singur lucru: hotărâtoare sunt reglementările Uniunii Europene. Putem privatiza numai dacă respectăm legislația europeană care, spun experții de la AVAS, nu permit condiționarea celui care cumpără societatea comercială respectivă fie că este de medicamente, fie că este de automobile, fie că este de altceva, și, atunci, comisia pe care noi o vom vota astăzi va trebui să coreleze legislația internă sau să se documenteze legat de legislația internă și legislația europeană. Și în momentul în care vom pune cap la cap cele două legislații, vom alege soluția optimă.

Dacă ni se va permite să punem caiet de sarcini, să punem condiții atât sociale, legat de numărul de muncitori, de păstrarea obiectului de activitate, sigur că le vom pune. Nu cred că vrem să ne facem rău cu mâna noastră. Și cei care ne arată cu degetul astăzi că vrem să privatizăm i-aș întreba care sunt privatizările de succes dintre 2000 și 2004, pentru că mai nimic din tot ce am privatizat, n-a fost ca lumea.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul Petru Lakatos, din partea UDMR.

Se pregătește domnul Renică Diaconescu.

 
   

Domnul Lakatos Petru:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Mai mulți dintre antevorbitori au început discursul spunând că sunt medici și nu sunt economiști și nu se pricep, după care și-au prezentat punctul de vedere pro sau contra privatizării.

Aș dori să vă învederez faptul că Camera Deputaților are o comisie permanentă care se cheamă Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare. Deci, dacă dorim să analizăm posibila privatizare, indiferent că e în domeniul medical sau în alt domeniu, și dorim o comisie, atunci ar fi bine ca această comisie permanentă să se ocupe de treaba aceasta și, eventual, funcție de specificul temei abordate, să invite specialiști sau colegi din alte comisii care au tangență cu subiectul respectiv.

Deci, eu, în principiu vorbesc și nu la cazul concret. Dacă e vorba de privatizare, aș recomanda să fiți de acord ca să discute această problemă Comisia permanentă pentru politică economică, reformă și privatizare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Renică Diaconescu. Și se pregătește domnul deputat Stanciu. Și apoi domnul deputat Pop.

 
   

Domnul Renică Diaconescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Deși fac parte din această comisie și sunt convins că această comisie trebuie să funcționeze pentru că altfel nu îndepărtăm, dacă vreți, tenta politică care se dă acestei privatizări.

Ceea ce nu se știe și n-au vrut să spună colegii noștri, este doar partea tehnică a acestei privatizări. Privatizarea S.C. "Antibiotice" Iași este trecută în Programul PSAL 1 din 1997. să le amintim colegilor noștri de la P.D. că negociatorul șef al României în 1997, care a trecut cu mânuța dânsului această întreprindere, a fost Traian Băsescu.

Asta ca să se știe istoria!

Antibiotice Iași, cota de piață a Antibiotice Iași, este de 3%. Deci, Antibiotice Iași, nu poate fixa prețul medicamentului în România cu o cotă de piață de 3%.

Cum vedeți, în toată lumea, marile concerne, Bayer, Sanofi, încep să vină și să devină tot mai puternice și să intre pe piață. Nu vom rezista cu o întreprindere așa de mică în fața marilor concerne care vor veni, iar după un timp nu vom mai avea ce să vindem.

De fapt, despre banii care s-a spus aici că sunt profitul întreprinderii, se face o mare confuzie. Este vorba de profitul acționarilor și după aceea, după ce se scade profitul acționarilor care participă la această acțiune a acestei întreprinderi, prețul mai rămâne în jur de 3 miliarde. Deci, un preț infim ca să reziști în fața marilor concerne care vor veni peste România. N-o să ne vindem țara, dar peste un an-doi, n-o să mai avem ce să mai vindem.

Eu cred că la Iași, ați văzut că toți deputații și toți parlamentarii de Iași ies acum, pentru că e normal, trebuie să încurajăm sindicatul care nu vrea privatizare acolo, e campanie electorală, trebuie să ne facem campanie, este normal acest lucru. Dar trebuie să privim cu realism și să cerem... vrem să fim în Uniunea Europeană? Am discutat cu Uniunea Europeană programul PSAL 1 și PSAL 2? Vreau să vă mai reamintesc un singur lucru, că programul PSAL 2 era vorba de întreprinderi care erau în ruine, întreprinderi nerentabile. Și cu mânuța dânsului, domnul Traian Băsescu, pe locul 21 și pe locul 22, a trecut la întreprinderi nerentabile în programul PSAL 2 Uzina de Aluminiu Slatina.

Deci, asta pentru că domnii colegi ai noștri de la P.D-L. să știe istoria acestor privatizări, ce este cu programele. Și ne întrebăm: vrem să fim corecți cu Uniunea Europeană? Am discutat un lucru și acum nu mai vrem să ne ținem de cuvânt? Uniunea Europeană, dragi colegi, agreează două feluri de privatizări: licitația prin strigare, care este calea acceptată și de AVAS, în care poți să pui condiții celui care cumpără, prin caietul de sarcini poți să-i pui condiții de sarcini să facă numai medicamente, să vină un concern cu medicamente, și a doua problemă este scoaterea pe bursă. La scoaterea pe bursă, nu poți să mai pui condiții.

Eu cred că AVAS-ul trebuie să-și continue activitatea și dacă această comisie, va fi foarte bine să fie, pentru ca să se dovedească că nu este nimic politic, iar cei care vor să împiedice această privatizare nu fac decât în această situație de campanie electorală, pentru că din 1997 până acum puteau ieși foarte multe voci de la Traian Băsescu încoace și să spună că nu vor să privatizeze uzina de antibiotice Iași.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Stanciu.

Se pregătește domnul deputat Pop. (Vociferări.)

Aștept propuneri de la tribună.

 
   

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Onorat prezidiu,

Stimate doamne și stimați domni deputați,

Domnule Nicolăescu,

Vreau să spun de la început, cum a spus și colegul nostru, că Partidul Social Democrat, evident, că nu s-a opus și nu se opune nici unei privatizări. Există însă, se pare, la Iași, un streptococ care umblă nu după fabrică, ci după terenul de sub fabrică. Deci, aici este chestiunea. Sunt acolo câteva hectare foarte bine plasate, prețul terenului se aproape de 1000 de euro metrul pătrat și nu mai interesează pe nimeni din cei care vor să cumpere fabrica ca atare. Chiar îi încurcă.

Și spre exemplificare, domnul Gigi Becali are în apropiere o întreprindere "Avicola" pe care a cumpărat-o și acum, din cauza prețului terenului care a crescut, mută fabrica într-o zonă unde prețul terenului este mic și a făcut o afacere de vreo 30 și ceva de milioane de euro numai prin mutarea fabricii și vinderea terenului.

De aceea, cred că această comisie de anchetă este necesară spre a vedea exact ce și cum, dacă este vorba de o privatizare, evident, într-un interes național, este de fapt singura fabrică care, pe tehnologia aceasta, face penicilină, ampicilină și așa mai departe, sau este vorba de domnul X sau Y din Iași, unul a fost ospătar, altul a fost studios în două reprize la Rahova, care vor să liciteze acest spațiu.

De aceea, poate era bine ca în această comisie să fi fost, cum spunea un distins coleg aici, și câțiva de la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, care sunt mai în temă, dar orice caz, pot fi angajați consilieri spre a pune acea formă de privatizare care să favorizeze efectiv și interesul național, pe care tot timpul îl uităm de dragul privatizării.

Noi vom susține privatizarea Fabricii de Antibiotice - Iași, atunci când ea va fi efectiv "necăpușată" și în interesul românilor. Cred că interesul românilor, cum spunea cineva, este să mai avem și noi câte o ampicilină, câte o penicilină, că nu se știe pe cine pică măgăreața.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Îl întreb pe domnul deputat Dobre dacă vrea să se înscrie la cuvânt sau are vreo problemă de procedură.

Mai sunt alți doi colegi care doresc să vorbească.

Deci, dacă doriți înscrierea la cuvânt?

 
     

Domnul Traian Dobre (din sală):

Doresc înscrierea la cuvânt.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Bun, doriți înscrierea la cuvânt. Mulțumesc.

Domnul deputat Pop.

Urmează domnul deputat Dumitriu, apoi domnul deputat Dobre.

V-aș propune ca, după cuvântul domnului Dobre să ne oprim, pentru că au fost suficiente dezbaterile generale, dar nu înainte de a-i da cuvântul și președintelui comisiei.

Aveți cuvântul, domnule deputat Pop.

 
   

Domnul Ioan Aurel Rus:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Aștept și mielul. Numele meu adevărat este Ioan Aurel Rus, dar vin Paștile și sigur că este nevoie de așa ceva.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Am înțeles.

 
   

Domnul Ioan Aurel Rus:

Stimați colegi,

Săptămâna trecută, în luările de cuvânt ale colegilor de la Partidul România Mare, arătam de ce nu suntem de acord cu privatizarea "Automobil" S.A. - Craiova. Și Comisia Europeană de Privatizare ne-a dat dreptate.

Cele 26 de milioane de euro, care se vroia a fi iertate, iată că statul român trebuie să le pună sau să le ceară de la cei care au vrut să privatizeze, să cumpere această fabrică drept cadou, pentru că nu se acordă ajutoare de stat, iar Comisia Europeană nu acceptă ca noi să acordăm aceste ajutoare de stat pentru cei care vor să pună mâna cu japca pe această fabrică.

Se pare că s-a vorbit aici de terenuri. Așa se întâmplă și la "Rulmentul" - Brașov. De aceea, nici de această dată, săptămâna trecută, nu s-au înscris competitori, pentru că terenul este scump și acolo. Așa a fost și la "Tractorul" - Brașov. Din cauza terenului se pare că este și la "Antibiotice" - Iași.

Dacă am dat fabrica de medicamente "Biofarm" la "Zentiva", la cei care nici măcar nu știu să facă nu știu câte medicamente, n-au avut prestație sau n-au avut aparatura necesară! Eu n-am nimic cu cei care au luat, "Zentiva", dar vreau să vă spun că medicamentele făcute de ei se pare că sunt din ce în ce de o mai slabă calitate, iar cei mai mulți medici la care te duci nu mai indică medicamente de la această unitate farmaceutică. Aceasta este o problemă foarte gravă.

Vrem, dacă tot se pune problema privatizării Antibiotice - Iași, vrem ca această comisie, și este foarte bine că întreaga Comisie de sănătate vrea să participe, să-și ia și specialiști sau de ce n-am putea? să facem o comisie mixtă și să luăm și de la Comisia pentru sănătate și de la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și să spunem lucrurilor pe nume. Pentru că, vedeți dumneavoastră, foarte multe privatizări s-au făcut în România cu votul Parlamentului, dar parlamentarii nici măcar nu au știut clauzele contractuale care au stat la baza contractelor prin care s-au privatizat atâtea și atâtea din țară.

Amintiți-vă când se cerea în 2002, 2003, 2004 să cunoaștem dedesubturile privatizării Petrom, nu s-a dat voie parlamentarilor să ajungă la aceste informații, atunci când s-au pus alte probleme de privatizat, nu s-a știut.

Iată de ce, cu votul dat cu mâna noastră, după aceea ni se aruncă în ochi și ni se spune: voi, parlamentarii, ați vândut pe nimic bunurile țării.

Nu sunt de acord cu înstrăinarea pe nimic, pentru clientela politica, a bunurilor care ne aparțin, și, cred că această comisie, care astăzi va primi votul nostru, cred că-și va face datoria.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat Ioan Aurel Rus.

În privința mielului, vă informez că mieii de București mănâncă numai beton și nu sunt comestibili. Vă rog să luați unul din gospodăria dumneavoastră și eu voi suporta contravaloarea.

Domnul Dumitriu.

Se pregătește domnul Dobre.

 
   

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Stimați colegi,

Cred că se denaturează sensul discuției. Nu este vorba de o negare a necesității de privatizare a unei mari întreprinderi, cum este Antibiotice- Iași, dar, în același timp, nu se poate nega faptul că percepția opiniei publice în legătură cu privatizările este în mare măsură legată de afacerile imobiliare, legată de diverse garanții pentru credite neperformante, mai bine zis "țepe" la bănci, legată de eliminarea de pe piață a unui producător român, legată chiar de fier vechi și, nu în ultimul rând, este legată de diverse prostii guvernamentale, indiferent de care perioadă de guvernământ vorbim.

Am discutat cu colegii mei parlamentari de Iași și, într-adevăr, amândoi susțin că este necesară această comisie. De ce este necesară? Pentru că noi, ca parlamentari, reprezentăm voința electoratului, precum și întrebările pe care electoratul și le pune.

În acest caz, nimeni nu poate nega că atât presa, cât și opinia publică și societatea civilă din zona Iașiului, precum și mai multe medii medicale și-au exprimat suspiciuni cu privire la această privatizare.

În acest context, nu cred că putem nega profesionalismul academicianului Ifrim sau cerbicia domnului deputat Paveliu în această privință, sau modul în care domnul Renică Diaconescu va apăra punctul de vedere al guvernului, așa încât nu cred că putem avea ceva împotriva creării unei comisii profesioniste, care să apere în primul rând interesele electoratului, dar și fața Parlamentului.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Traian Dobre.

 
   

Domnul Traian Dobre:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Vreau să remarc și eu, ca domnul președinte de ședință Valer Dorneanu, că de la această tribună, până acum, a fost o dezbatere destul de intensă. Cauza? Este simplă. Interesul economic.

Unii au pus întrebarea: de ce se privatizează?; alții, de ce acum, alții, de ce nu mai târziu. Pentru că fiecare întrebare are un răspuns: unii sunt pregătiți să o cumpere astăzi, alții sunt pregătiți s-o cumpere mâine, și fiecare trage cum poate.

S-a spus că această fabrică este pe pierderi. Nu este adevărat. Nu este o fabrică nerentabilă, ci, din contră, este căpușată, dar nu este căpușată până la sânge, să sugă tot sângele, i-a mai lăsat ceva, ca să aducă și profit.

Vreau să vă spun cu toată sinceritatea și închei: această luptă este o luptă pentru "o găinușă cu puii de aur", care se cheamă "Antibiotice" - Iași dintre rechinii care vor s-o sfâșie.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, stimate coleg.

Eu sper că rolul comisiei va fi tocmai de a găsi o soluție, care să salveze și să găsească cea mai bună cale pentru evoluția viitoare a acestei întreprinderi.

Ca deputat de Iași, dați-mi voie să mă asociez și eu tuturor celor care și-au exprimat și îngrijorarea, și au făcut aprecieri responsabile cu privire la activitatea acestei unități și cu privire la nevoia ca ceea ce votăm noi astăzi, Comisia de anchetă, să stabilească cu echilibru justa măsură.

Dau cuvântul domnului președinte Ifrim, în calitate de președinte al Comisiei de sănătate.

După aceea, vom trece la dezbaterea pe articole, urmând ca votul final să-l exprimăm mâine.

 
   

Domnul Mircea Ifrim:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În primul rând, vreau să mulțumesc tuturor colegilor, pentru că am înțeles că este un consens în stabilirea acestei comisii.

Aș dori, în primul rând, să subliniez faptul că această comisie nu a fost făcută cu niciun fel de intenții preconcepute. Dar sunt o serie de elemente care converg la a nu se face în acest mod și în acest moment privatizarea Fabricii de Antibiotice din Iași, unitate - vrem, nu vrem să recunoaștem - 3%, 20% - strategică pentru medicină, pentru asistența medicală a populației.

Mă bucur că este aceeași gândire politică de consens, în care nu facem decât politica sănătății, că tot noi, cei aici de față, am oprit privatizarea Spitalului Fundeni, prin vot consensual - toți am votat acest lucru, deși era o ordonanță de Guvern - pentru că ne-am dat seama că distrugem nava amiral a medicinii românești. Deci, în acest sens, și comisia, în momentul în care a constituit Comisia de anchetă, a gândit în acest mod.

Îmi pare foarte rău și regret faptul că președintele AVAS-ului apreciază că s-a făcut un scandal de către parlamentarii de Iași și Comisia pentru sănătate.

Noi nu facem scandal, noi vrem ca să reușim să promovăm starea de sănătate a populației, iar acest lucru se vede, că se realizează, fondurile sunt mai mari și facem niște lucruri, deci în niciun caz scandal. Îmi pare rău pentru acest lucru și-l vom audia la comisie foarte serios pe domnul Atanasiu.

Aș dori, de asemenea, să subliniez că trebuie văzut în balanță ce se va întâmpla, pentru că această fabrică are oferta ca să producă insulină. Să ne întrebăm: dacă noi în România vom produce insulină, va însemna imens pentru asistența medicală, și imens în scăderea costurilor. Deci, vedeți, un motiv foarte serios în acest sens.

Sigur, sunt foarte multe de spus. Eu n-aș vrea ca să rețin atenția. Închei prin a asigura asupra faptului că, la nivelul Comisiei de sănătate, se face politica sănătății acestei națiuni și nu suntem virusați de niște lupte care să ne domine ele pe noi, ci le dominăm noi pe aceste lupte și tendințe, iar comisia va avea toată buna-credință să analizeze cu competență toate aceste lucruri.

În ceea ce privește colegul care reprezenta Comisia de privatizare, eu vreau să-l asigur că suntem absolut deschiși și la lucrările comisiei, orice sugestii am primi din partea Comisiei de privatizare, noi le vom considera binevenite și l-aș ruga să nu creadă cumva că noi, medicii, suntem niște incompetenți care nu ne pricepem la privatizare. Ne pricepem foarte bine în domeniul nostru. Noi am oprit anumite acțiuni în domeniul medical, care nu erau bune, și de astă dată ne pricepem, dar avem toată deschiderea, cooperăm și mulțumim pentru această cooperare.

Închei prin a vă mulțumi tuturor pentru consensul la această acțiune.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Nu vreau să trag concluzii dar, ca și coleg de-al dumneavoastră, nu pot să nu observ un lucru inadmisibil pentru un guvernamental să afirme că un instrument strict democratic și parlamentar, care este Comisia de anchetă, ancheta pe care o poate desfășura Parlamentul, în cadrul controlului pe care îl exercită Parlamentul, ar fi un lucru condamnabil. Este regretabil că s-au făcut afirmații tendențioase cu privire la exercitarea acestui drept, cu atât mai mult cu cât, și în ziua de astăzi, ați văzut, responsabilitatea cu care deputați, medici, economiști sau de altă profesie s-au gândit nu la un lucru electoral - aici îl penalizez puțin pe un coleg de-al nostru - nu la sprijinul pe care dorim să-l dăm sindicatului, ci la viitorul unei societăți care, pe bună dreptate, a fost numită un fel de "navă a industriei farmaceutice românești.

Vă rog, domnule! Parcă am spus că s-au încheiat dezbaterile.

Aveți o procedură de ridicat? Vă rog.

 
   

Domnul Traian Dobre:

Este chiar o problemă de procedură.

O comisie de anchetă care să se pronunțe pe ce? Cel mult se poate antepronunța pe ceva, care, de exemplu, deocamdată nu există, unu. Doi: nu Parlamentul privatizează; AVAS-ul este cel care privatizează. Trei: metodele de privatizare la AVAS sunt deosebit de transparente, bursa și licitația cu strigare.

Ce trebuie să stabilească Parlamentul?

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

La întrebările acestea vă răspunde atât expunerea de motive, cât și textele proiectului de hotărâre.

Vă rog, domnule deputat, aveți o problemă de procedură?

Poftiți! Nu v-au văzut secretarii mei.

 
   

Domnul Ion Luchian:

Mulțumesc, domnule președinte.

În primul rând, vreau să le spun "La mulți ani!" doamnelor cu ocazia zilei de 1 martie.

Legat de privatizarea Antibiotice - Iași, vreau să vă spun că în Comisia pentru sănătate noi am făcut audieri, la care a participat și președintele AVAS. Cu această ocazie, toți membrii comisiei au aflat că, de fapt, privatizarea Antibiotice - Iași era stabilită cu mult înainte, printr-o decizie a noastră în fața Comisiei europene, pe de o parte. Pe de altă parte, președintele AVAS a anunțat modalitățile de privatizare.

Problema noastră sensibilă la Comisia pentru sănătate cred că s-a născut din faptul că unele privatizări făcute anterior s-au făcut fără consultarea Parlamentului. Și dacă unul dintre colegii mei de la P.S.D. a spus că nu privatizăm Antibiotice - Iași, că este o întreprindere profitabilă, eu zic că și Petrom a fost profitabilă și este și mai profitabilă în momentul de față.

 
     

Doamna Aurelia Vasile (din sală):

A fost angajată.

 
   

Domnul Ion Luchian:

Ca și Antibiotice - Iași.

Legat de această comisie pe care noi înțelegem să o formăm, parlamentarii noștri, ai P.N.L.-ului, și noi, cei din Comisia pentru sănătate, vrem să demonstrăm că nu avem nimic de ascuns și nu îl susținem numaidecât pe președintele AVAS, că este membru P.N.L., ci vrem să aducem lumină în această privatizare și că nimic nu este "sub preș", totul este transparent.

Modalitatea în care se va face, cred că nu o s-o stabilească Parlamentul și nici măcar această Comisie de anchetă, pentru că această comisie, Comisia pentru sănătate, nu va face o anchetă, că nu s-a întâmplat nimic acolo, ci doar o să pună mai multe întrebări, ca această privatizare să fie în cunoștință de cauză și să nu se mai dea vina pe Parlament, că a făcut o privatizare fără să știe despre ce este vorba.

Credem, așa cum au spus și colegii care au vorbit înaintea mea, că un copil se naște mai sănătos dacă se naște la 9 luni. O privatizare făcută, să zic rapid, din punctul nostru de vedere, ar putea să nu fie cea mai bună.

Sper că noi, cei din Comisia pentru sănătate și cei din comisia specială, Comisia permanentă de privatizare, o să ducem la bun sfârșit acest demers, iar producția de medicamente românească se va face la un standard mult mai ridicat decât ceea ce se întâmplă astăzi.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Trecem la dezbaterea și votarea textelor hotărârii în care aveți toate răspunsurile despre care vă vorbea colegul nostru, deci și scopul Comisiei de anchetă și obiectivul acesteia.

La titlul hotărârii dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Vă rog să vă exprimați prin vot electronic asupra titlului hotărârii.

Votul final îl vom efectua mâine asupra hotărârii.

Vă rog să vă marcați prezența.

Acum vă rog să vă exprimați votul asupra titlului proiectului de hotărâre.

Cine este pentru? 115 voturi pentru.

Împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

S-a adoptat titlul proiectului.

La art.1 dacă aveți obiecțiuni?

Supun votului dumneavoastră art.1.

Cine este pentru? 127 voturi pentru.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

S-a adoptat art.1.

Art.2. Dacă sunt obiecțiuni? Nu.

Supun votului dumneavoastră art.2.

Cine este pentru? 126 voturi pentru.

Împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Art.3, dacă sunt obiecțiuni?

Supun art.3 votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Din 124 de voturi, 121 voturi pentru.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Art.4, dacă sunt obiecțiuni?

Supun votului dumneavoastră art.4.

Cine este pentru? 128 voturi pentru.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Art.5, dacă sunt obiecțiuni?

Supun votului dumneavoastră art.5.

Cine este pentru? 130 voturi pentru.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Art.6, dacă sunt obiecțiuni?

Supun votului dumneavoastră art.6.

Cine este pentru? 130 voturi pentru.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Supun votului dumneavoastră anexa, care cuprinde componența Comisiei de anchetă, identificată de altminteri cu membrii Comisiei pentru sănătate și familie.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

Cine este pentru? 130 voturi pentru.

Împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Proiectul de hotărâre rămâne la vot final mâine, la ședința destinată votului final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală (rămas pentru votul final).  

La pct.4 de pe ordinea de zi, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală.

Legea are caracter organic.

Am înțeles că domnul vicepreședinte Florin Iordache dorește să intervină.

   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

Vorbesc în numele Comisiei juridice.

Așa cum văd toți colegii, noi am avut din partea Comisiei juridice două rapoarte de respingere. La ultimul plen al Camerei, din 5 februarie a.c., s-a hotărât retrimiterea, și din 19 februarie. Din păcate, se aștepta un raport suplimentar din partea Comisiei juridice, dar Comisia juridică a fost sesizată numai joi, 28 februarie.

În aceste condiții, nu aveam cum să facem raport suplimentar. Astăzi nu este zi de comisii, iar mâine intră deja în aprobare tacită.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului amânarea dezbaterii acestui proiect și acordarea unui termen de o săptămână comisiei.

Deci, supun votului amânarea dezbaterii, pe motivul invocat de vicepreședintele comisiei, respectiv lipsa raportului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Mulțumesc.

La pct.5, Proiectul de Lege privind ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Peru.

(Din sală se solicită revenirea la pct.4)

S-a votat prin ridicarea mâinii.

Revenim la pct.4 și vă supun propunerea de amânare pentru lipsa raportului prin vot electronic, ca să nu mai existe discuții.

Deci, propunerea de amânare nu a întrunit votul majorității, chiar dacă ar vota și distinsul nostru coleg venit acum.

Nu avem raportul și înseamnă că îl vom supune mâine votului final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima, la 12 decembrie 2006, de amendare a Acordului de cooperare economico - comercială dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima, la 16 mai 1994 (rămas pentru votul final).  

La pct.5, Proiectul de Lege privind ratificarea Protocolului între Guvernul României și Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima, la 12 decembrie 2006, de amendare a Acordului de cooperare economico - comercială dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima, la 16 mai 1994.

Dau cuvântul inițiatorului.

   

Domnul Kovacs Carol Emil (secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Protocolul de amendare are în vedere, printre altele, eliminarea unor prevederi incompatibile cu legislația comunitară, precum și introducerea unei clauze, potrivit căreia prevederile Acordului în cauză nu afectează obligațiile României ce decurg din statutul de membru al Uniunii Europene.

Totodată, Protocolul de amendare prevede lărgirea sferei atribuțiilor Comisiei mixte de cooperare economică, demers care va permite dezvoltarea adecvată, în continuare, a relațiilor bilaterale, inclusiv după aderarea țării noastre la Uniunea Europeană.

Ca atare, Ministerul Economiei și Finanțelor, în numele Guvernului, vă propune adoptarea acestui proiect legislativ.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule președinte Iancu, vă rog să prezentați raportul comisiei.

 
   

Domnul Iulian Iancu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond cu proiectul de lege menționat.

Vreau să subliniez că atât Comisia juridică, de disciplină și imunități, cât și Comisia pentru politică externă au avizat proiectul de lege, iar membrii comisiei, în urma dezbaterilor, au hotărât în unanimitate să propună plenului adoptarea proiectului de lege.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dorește cineva să intervină la dezbateri generale? Nu dorește nimeni.

Trecem la dezbaterea textelor proiectului de lege.

Nefiind amendamente, vom supune direct votului final, dacă nu doriți să interveniți.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (rămasă pentru votul final).  

La pct.6, Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002.

Aici, propunerea comisiei, de respingere a inițiativei legislative nu a întrunit numărul necesar de voturi și, ca urmare, s-a hotărât dezbaterea pe articole într-o ședință ulterioară, potivit art.104 alin. (3) din regulament.

Dau cuvântul președintelui comisiei, să ne scoată din impasul ăsta, cu o soluție constructivă.

   

Domnul Cătălin Micula:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a luat în dezbatere această propunere legislativă de modificare a Legii nr.504, Legea audiovizualului, și a solicitat plenului respingerea respectivului proiect de lege, motivat destul de consistent, zic eu, și de solid.

În principal, trebuie să vă spun că propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea unor dispoziții din cuprinsul Legii audiovizualului nr.504/2002, prin care se prevede în special că orice difuzor radio-tv va include în programul său de difuzare în intervalul orar 7-24, un procent de cel puțin 30% opere cinematografice și audiovizuale de expunere originală română și un procent de cel puțin 40% opere cinematografice și audiovizuale europene.

Comisia a propus respingerea respectivului proiect de lege, deoarece, conform Legii audiovizualului, începând cu anul 2007, televiziunile românești consacră în programele lor o proporție majoritară operelor europene, categorie în care sunt incluse și operele românești, dar fără a se face o diferențiere de pondere dintre acestea și cele provenind din alte țări europene.

Comisia Europeană a precizat că o astfel de diferențiere pe criteriul naționalității ar contraveni, prin instituirea unei discriminări, articolului 12 al Tratatului Uniunii Europene, considerând că cerințele naționale în relație cu producții în limbile naționale pot funcționa ca o barieră în fața comerțului intraeuropean, constituind un obstacol în calea consolidării pieței europene a programelor și descurajând schimbul și circulația de programe europene în Europa.

Consiliul Național al Audiovizualului și Asociația Română de Comunicații Audiovizuale au semnalat comisiei că o asemenea obligație ar constitui o limitare a libertății editoriale a televiziunilor și Radioului din România, limitare ce excede cadrul instituit de cerințele privind cotele majoritare de opere europene prin Legea audiovizualului și din Directiva Televiziunii fără frontiere a Uniunii Europene.

Prin avizul primit de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, aviz negativ, de asemenea, se precizează următoarele: în urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, întrucât Legea audiovizualului, cu modificările și completările ulterioare, este armonizată cu acquis-ul comunitar în materie. Astfel că modificări de natura celor propuse în textul inițiativei legislative, potrivit procedurilor europene, se pot face numai după o prealabilă notificare și negociere cu Comisia Europeană.

Pe scurt, stimați colegi, modificarea Legii nr.504/2002, în sensul celor cerute de inițiatori, ar duce, în mod automat, la deschiderea procedurilor de sancționare a României, pentru că ne-am asumat acquis-ul comunitar în materie, integral în momentul aderării.

De aceea, membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă vă solicită respingerea propunerii legislative, inclusiv la votul pe articole.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Vă propun să trecem, potrivit Regulamentului, la dezbaterea textelor legii, ținând cont, desigur, și de discuțiile care au mai avut loc în plen și de propunerea pe care a făcut-o în mod repetat comisia.

Domnul deputat Bivolaru dorește o intervenție de procedură.

 
   

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vrem să știm ce ne așteaptă, acum. Președintele comisiei ne sugerează să respingem articol cu articol, dar, în preambului prezentării domniei sale, ne-a spus că această comisie ne propune respingerea inițiativei legislative. Vrem să înțelegem ce se petrece aici, pentru că, dacă există un raport de respingere, nu avem ce discuta. Îl puneți mâine, la votul final.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg,

Raportul comisiei a fost supus votului și nu a întrunit majoritatea necesară, fiind lege organică. Și, în aceste condiții, trebuie să trecem, potrivit art.104 alin.(3), la dezbaterea pe articole a textelor de lege. A fost respins, da. Mai aveți nevoie de altă precizare, domnule deputat?

Eu v-aș propune, stimați colegi, să nu începem cu titlul, pentru că atunci intrăm în altă capcană. Și începem cu textele articolului unic.

La pct.1 din proiectul de lege se propune ca, după lit.p) de la art.1, să se introducă două litere noi, lit.r) și lit.s).

Supun votului dumneavoastră, prin vot electronic, pct.1 al articolului unic.

Vă rog să vă pronunțați. Vă exprimați votul cu privire la textul legii. 113 voturi exprimate. Sunt prezenți mai mulți deputați decât 113?

Stimați colegi, repetăm votul, pentru că înțeleg, din receptările secretarului de ședință, că nu ați înțeles toți despre ce este vorba.

Domnule președinte al comisiei, vă rog să ne dați o explicație.

 
   

Domnul Cătălin Micula:

Îmi cer iertare. Trebuie să fac niște precizări.

Întrucât propunerea legislativă nu a întrunit numărul necesar de voturi în plenul Camerei Deputaților, săptămâna trecută, pentru a fi respinsă, în conformitate cu regulamentul, acum se votează pe articole adoptarea. Noi, membrii comisiei, vă solicităm, practic, neadoptarea, adică respingerea acestui proiect de lege, inclusiv la votul acesta, pe articole. Nu ne-a fost trimisă pentru raport de adoptare. A fost trimisă direct plenului.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Bun. Deci, este destul de clar. De altfel, l-am explicat și eu înainte de începerea votului.

Supun votului dumneavoastră pct.1 de la articolul unic.

Vă rog să vă exprimați prin vot.

Deci, pct.1 a căzut cu 78 de voturi împotrivă, 39 pentru, două abțineri.

La pct.2, vă rog să vă exprimați prin vot cu privire la modificarea art.22 actual. (Rumoare, vociferări)

 
     

Domnul Ioan Aurel Rus (din sală):

Domnule președinte, 78 au votat împotrivă, împotriva respingerii!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Vă rog să vă consultați colegii și să votați ca atare. Deci, cu privire la pct.2, vă întreb dacă sunteți pentru, contra sau vă abțineți cu privire la modificarea art.22? (Rumoare, vociferări)

Voci din sală:

Nu funcționează aparatul!

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să verificați! Domnule Popescu, vă rog să verificați!

Până când se verifică aparatul, domnule Ioan Rus, vă rog să luați cuvântul.

 
   

Domnul Ioan Aurel Rus:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Ați supus la vot art.1.

Președintele comisiei a venit aici și a cerut respingerea. Eu am votat împotriva respingerii. Deci, eu am votat să rămână articolul. În formula în care dumneavoastră ați spus că el a fost adoptat, înseamnă că eu am votat în plus. Deci, eu am votat împotriva respingerii și am vrut să rămână textul.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, eu nu știu ce ați înțeles dumneavoastră. S-a spus de aici de trei ori. Dumneavoastră nu votați ce spune președintele comisiei. V-am spus: vă pronunțați asupra textului de lege.

 
   

Domnul Ioan Aurel Rus:

Dar, dacă ne ducem la stenogramă și vedem ce a vorbit președintele, înseamnă că ...

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog eu mult, citiți dumneavoastră stenograma, singur.

Doamna Aura Vasile.

 
   

Doamna Aurelia Vasile:

Domnule președinte,

Ați procedat corect. În momentul în care se dezbate în plen articol de articol, se supune votului adoptarea, indiferent de ce raport a întocmit comisia. Iar noi votăm: de adoptare, abținere sau contra. Așa s-a votat și la primul articol.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Deci, vă rog să vă pronunțați cu privire la pct.2 al articolului unic, punct care dorește să modifice art.22.

Vă rog să votați electronic.

87 de voturi împotrivă, două abțineri, 39 pentru. A căzut și acest text.

Vă rog să vă pronunțați cu privire la pct.3 - cel care dorește să introducă un alin.(2) la actualul art.48.

Vă rog să vă pronunțați cu privire la pct.3.

87 de voturi împotrivă, 37 pentru - insuficient -, două abțineri.

A căzut și pct.3.

La pct.4 se dorește modificarea lit.d).

Vă rog să vă pronunțați prin vot electronic la pct.4.

A căzut și acest punct, cu 84 de voturi împotrivă, 36 pentru, două abțineri.

La pct.5, se propune modificarea alin.(2) de la art.90.

Vă rog să vă pronunțați cu privire la pct.5.

A căzut și acest punct, cu 83 de voturi împotrivă, 39 pentru, două abțineri.

La pct.6, inițiatorii propuneau modificarea alin.(3) al art.91.

Vă rog să vă pronunțați cu privire la pct.6.

A căzut și ultimul punct, cu 84 de voturi împotrivă, două abțineri, 40 pentru.

Stimați colegi,

Urmează să supunem legea votului final, mâine, în ședința votului final.

Domnul deputat Ponta dorește să intervină, ca inițiator.

 
   

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Ca inițiator, la finalul acestui vot pe articol, poate că mâine, totuși, mai convingem câțiva colegi. Voiam să spun că-mi pare rău că n-a trecut această lege și cred că tuturor ne-ar părea bine să vedem mai multe producții românești. Dar, în același timp, îmi pare bine să constat cu plăcere refacerea Alianței D.A. Văd că funcționați bine, votați la fel. Să trăiți bine, în continuare!

Vă mulțumesc. (Aplauze în Grupul parlamentar al PSD.)

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Formula d.a vă mulțumește.

Stimați colegi,

N-am mai supus votului dumneavoastră titlul legii. Din moment ce au căzut toate articolele, era firesc ca, atunci când vom supune votului final...

Oricum, îi las incertitudinea domnului președinte Olteanu, că s-ar putea să mă surprindă să votați titlul legii și eu să rămân fără. Așa că-i las dânsului plăcerea de a soluționa definitiv acest proiect.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază (rămas pentru votul final).  

La punctul următor, dau cuvântul reprezentantului Serviciului de Protecție și Pază să prezinte Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază.

   

Domnul Dorel Nuțu (șef serviciu juridic, Serviciul de protecție și Pază):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2007, a cărei aprobare se dorește prin proiectul de lege supus aprobării dumneavoastră, a fost impusă de solicitarea Organizației Națiunilor Unite, de înființare, în regim de urgență, în România, a unui Centru de Pregătire pentru personalul de securitate, cu scopul instruirii, antrenării și perfecționării forțelor de securitate multinaționale, care participă la operațiuni sub egida O.N.U.

Pentru realizarea acestui centru, a fost necesară adoptarea prezentei ordonanțe de urgență, care să creeze cadrul legal.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea comisiei, cine prezintă raportul?

Poftiți.

 
   

Domnul Costică Canacheu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Plenul a cerut reexaminarea în comisie a acestui proiect de lege. Comisia a reexaminat, în aceleași condiții ale primului raport; comisia a votat, în unanimitate, susținerea articolului unic al acestei ordonanțe, adoptarea cu modificări a ordonanței de urgență, a proiectului de lege.

Ca urmare, în urma reexaminării în ședința din 26 februarie 2008, comisia menține propunerea de adoptare cu modificări a proiectului de lege.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte Canacheu.

Are cuvântul domnul deputat Săniuță, la dezbateri generale.

 
   

Domnul Marian Florian Săniuță:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am analizat cu mare atenție, în cadrul comisiei, această modificare și, în aceste condiții, noi credem că Serviciul de Protecție și Pază poate să stabilească în continuare relații de colaborare cu structuri similare din alte state și poate încheia tratate la nivel departamental și înțelegeri tehnice cu organisme internaționale în domeniul cooperării, pe linia protecției, pazei și pregătirii personalului, cu aprobarea prealabilă a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, toate acestea fiind în conformitate cu cadrul legislativ existent și, de ce să n-o spunem, în pregătirea Summit-ului N.A.T.O. și, în ultimul rând, pentru că, ne place sau nu ne place, viața ne împinge să modificăm cadrul legislativ așa cum ne-o cer necesitățile la acest moment, al acestui serviciu.

De aceea, Grupul parlamentar al P.S.D. susține această modificare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai dorește cineva să intervină la dezbateri generale? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Vă rog să urmăriți raportul comisiei și ordonanța de urgență.

La titlul proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Rămâne textul inițial, care nu a fost modificat, nu s-a propus modificarea acestuia.

La preambulul articolului unic, vă rog să urmăriți amendamentul nr.2 din raportul comisiei.

Dacă aveți obiecțiuni la raport? Nu aveți. Adoptat în unanimitate amendamentul, textul preambulului articolului unic modificându-se în mod corespunzător.

La titlul ordonanței de urgență, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Cuprinsul articolului unic al ordonanței de urgență? Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Pct.1. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Pct.2. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Vom supune proiectul de lege, incluzând ordonanța supusă aprobării, votului final mâine.

La pct.8: Proiectul de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului.

Aici se dezbate marți.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2007 pentru completarea art.67 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 (rămas pentru votul final).  

Pct.9: Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2007 pentru completarea art.67 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004.

Raportul comisiei; să vă spun despre ce este vorba. S-a întocmit un raport suplimentar, vă aduc aminte, care a fost distribuit pe 27 februarie 2008. Supus dezbaterii, votului și votului final, sesiunea septembrie-decembrie 2007, proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței nu a întrunit numărul de voturi necesar. S-a reluat în sesiunea februarie-iunie 2008. Reluată dezbaterea în ședința Camerei Deputaților din 12 februarie, proiectul de lege a fost retrimis la comisie și, ca urmare, comisia a comunicat din nou că-și menține raportul inițial de adoptare.

Cu aceste precizări, vă dau cuvântul.

   

Domnul Gheorghe Albu (secretar de stat, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Cu privire la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39 din 2007 pentru completarea art.67 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, vreau să vă spun că Ministerul Agriculturii a contribuit la promovarea ordonanței respective, având la bază câteva motive: unul este seceta din anul 2007 și pentru a acorda un sprijin nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor de apă pentru irigații, care nu au încheiat contracte până la 31 ianuarie 2007, prin această ordonanță se prevede prelungirea termenului de la 1 ianuarie 2007 la 30 iunie 2007. Totodată, se propune ca de prevederile art.67 alin.(2) să beneficieze în anul 2007 și asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, înființate în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/1999 privind asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații și aprobată prin Legea nr.573/2001, cu modificările și completările ulterioare, să beneficieze și persoanele fizice și juridice din amenajările de irigații care au fost puse în funcțiune în anul 2007 și ale căror terenuri nu au fost cuprinse în terenurile organizațiilor udătorilor.

Susținem prezentul proiect de act normativ.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice își menține punctul de vedere. Dar, îi dau cuvântul domnului profesor Valeriu Tabără, pentru a prezenta raportul.

 
   

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În adresa pe care comisia a trimis-o Biroului permanent al Camerei Deputaților, se menționează că membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au hotărât, în unanimitate, în ședința din data de 27 februarie 2007, menținerea raportului asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/2007 pentru completarea art.67 din Legea îmbunătățirilor funciare nr.138/2004.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Având în vedere că, prin raport, nu s-au prevăzut amendamente, urmează să aplicăm prevederile art.106 din Regulamentul Camerei, care prevede că, la dezbaterea pe articole a proiectului, se trece doar când există amendamente admise sau respinse. Nefiind, vom supune direct proiectul de lege votului final, mâine.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială Termoelectrica-S.A., Societatea Comercială Electrocentrale București -S.A., Societatea Comercială Electrocentrale Galați-S.A., Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - SucursalaROMAG-TERMO, Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari- S.A., Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni- S.A., Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova-S.A. și pentru centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene locale (rămas pentru votul final).  

Trecem la pct.10, care va fi și ultimul din această seară. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica"-S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" București-S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galați-S.A., Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni"- S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova"-S.A. și pentru centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene locale.

Dau cuvântul inițiatorului, care-și menține punctul de vedere exprimat în expunerea de motive și, în aceste condiții, dau cuvântul domnului președinte al Comisiei pentru industrii și servicii.

   

Domnul Iulian Iancu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru dezbaterea în fond cu proiectul de lege menționat.

Aș vrea să vă spun pe scurt: este un proiect de lege care se repetă anual. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului în forma prezentată de inițiator.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să intervină?

Vă rog, domnule președinte.

 
   

Domnul Iulian Iancu:

Stimați colegi,

Așa cum bine știți, an de an, acest tip de proiect ne este înaintat spre aprobare plenului Camerei Deputaților pentru a facilita producătorilor de energie termică din România accesul la materia primă energetică, în speță cărbune, pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță, cărbune și petrol, în același timp.

Din păcate, stimați colegi, este prima iarnă - prima iarnă -, când sesizăm un fenomen extrem de grav. De aceea, am vrut neapărat să atrag atenția asupra acestuia, respectiv, în această iarnă, deși societățile vizate, respectiv societățile producătoare de energie electrică și termică de sub autoritatea centrală și locală au preferat să nu mai ia combustibil din stoc, pentru simplul motiv că, în acest moment, nivelul costurilor și al dobânzilor este atât de mare, iar societățile sunt atât de îndatorate, încât nu-și mai pot permite un asemenea efort financiar. Și suntem în situația în care Electrocentrale București a ajuns la nivelul unei datorii de 310 milioane de euro, în care RADET a ajuns la nivelul a 8.600 de miliarde de lei datorie, în care societăți precum: Giurgiu, Bacău, Drobeta, Govora, Iași, sunt în executare silită din partea administrațiilor financiare sau din partea furnizorior de combustibil.

Stimați colegi,

Este o situație fără precedent. Suntem în momentul în care aceste societăți producătoare de energie termică sunt executate, tăiate și vândute. Neintervenția Guvernului, nealocarea sumelor aferente lunilor noiembrie și decembrie din anul trecut și îndatorarea acestor societăți care au fost obligate să recurgă la credite bancare, iar Electrocentrale București se află la un nivel al creditului de o mie de miliarde de lei vechi, demonstrează faptul că este necesară o intervenție imediată. Suntem în situația de a pune în pericol sistemul energetic și în special a compromite definitiv producția de energie termică în sistem centralizat.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumim.

Speram să încheiem pe un ton mai optimist. Dumneavoastră ne-ați indus o stare de ușoară panică.

Vă rog, însă, să sesizați, stimați colegi, în raportul comisiei nu există amendamente - nici admise, nici respinse. Și, ca atare, potrivit art.106 din regulament, vom supune proiectul votului final mâine.

Cu aceasta, vă rog să constatați că am epuizat prima parte a ședinței noastre de astăzi, destinată dezbaterilor proiectelor de lege.

 
Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către:  

Urmează partea a doua, destinată primirii răspunsurilor la întrebările adresate membrilor Guvernului și prezentării pe scurt a interpelărilor ce urmează să fie adresate pentru o ședință viitoare, membrilor Guvernului.

Vă mulțumesc pentru prezență.

     

- după pauză -

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Permiteți-mi să încep partea a doua a lucrărilor ședinței Camerei Deputaților, așa cum v-am anunțat.

Din păcate, începem cu stângul, pentru că la primul înscris să primească răspunsul, respectiv domnul deputat Andrian Mihei, s-a solicitat amânarea răspunsului. Domnul deputat a luat cunoștință despre această cerere.

La punctul 2 ar urma să primească un răspuns domnul deputat Valentin Iliescu, cu privire la situația locuitorilor apartamentelor din unele blocuri din municipiul Giurgiu; este prezent domnul Horia Irimia, dar nu este prezent domnul deputat și ca atare îl rog pe domnul secretar de stat să comunice în scris răspunsul domnului deputat.

De asemenea, ar trebui să primească un răspuns doamna Diana Maria Bușoi, de la PD-L. Este prezentă? Da. Vă rog să-l așteptați pe secretarul de stat de la Ministerul Educației, care este în curs de a veni de la Senat.

Domnul deputat Alecsandru Știucă va rămâne și el să aștepte același secretar de stat, iar pentru domnul Sorin Mihalache, Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse solicită amânarea răspunsului.

 
Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: Liana Dumitrescu

Până va veni secretarul de stat de la Ministerul Educației, v-aș ruga să trecem la parte a doua a ședinței destinate interpelărilor, de această dată la capitolul prezentare.

Domnul Nicolae Păun a depus două interpelări în scris; domnul Liviu Miroșeanu și Ionela Bruchental de asemenea, au depus două interpelări în scris; Petru Movilă a depus două interpelări în scris; Laurențiu Mironescu o interpelare în scris; Vladimir Fârșirotu două interpelări în scris; Liviu Miroșeanu din nou o interpelare; Liana Dumitrescu...

Doamna Liana Dumitrescu, nu m-ați lăsat să vă pronunț numele; tocmai urmați. Vă rog.

   

Doamna Liana Dumitrescu:

Interpelare adresată domnului Cristian David, ministrul internelor și reformei administrative.

Legea nr.247/2005 are prevederi exprese în ceea ce privește reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, în situațiile în care este posibil acest lucru.

În județul Dolj, au fost expropriați mai mulți proprietari care figurau cu terenuri aparținând de comuna Pielești și care ulterior au fost în patrimoniul stațiunii didactice Banu Mărăcine.

Îndeplinind toate condițiile legii, aceste persoane au solicitat retrocedarea terenurilor care le-au aparținut, în locațiile lor inițiale, terenurile solicitate având un regim juridic clar.

Prefectura Dolj validează propunerile de restituire ale acestor terenuri, propuneri formulate de comisia locală Pielești, aparent pe vechile amplasamente. Însă, în luna februarie 2008, tot Prefectura Dolj dispune prin altă hotărâre restituirea terenurilor respective nu către foștii proprietari, pe vechile amplasamente, ci către alții, din alte comune, care nu au nicio legătură cu această zonă, încălcând astfel, grosolan, atât prevederile exprese ale Legii nr.247/2005, cât și dreptul de proprietate al cetățenilor aflați în această situație.

De asemenea, terenurile în discuție au o valoare imobiliară foarte mare, iar persoanelor care le-au primit, deși nu aveau acest drept, li s-a făcut un cadou imobiliar, primind terenuri cu o valoare de piață mult mai mare decât a celor la care aveau dreptul.

Având în vedere aceste acte contradictorii ale Prefecturii Dolj și care contravin legii și politicii Guvernului României în domeniul retrocedărilor, vă solicit următoarele: să-mi comunicați care sunt măsurile active luate pentru a înlătura o astfel de situație care contravine legilor proprietății, pentru care Guvernul Tăriceanu și-a asumat răspunderea în anul 2005; să îmi comunicați de ce Prefectura Dolj are o poziție diferită și clar ilegală în aplicarea legilor de redobândire a proprietăților și ce măsuri veți lua pentru ca Legea nr.247/2005 să fie aplicată corect și în județul Dolj, inclusiv cu repararea prejudiciilor apărute prin aplicarea sa greșită.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

 
  Dumitru Bentu

Domnul Anghel Stanciu va prezenta în scris; domnul Dumitru Bentu. Vă amintesc că este vorba de prezentarea interpelării, nu de dezvoltarea ei; dezvoltarea o veți face la ședința când veți primi răspunsul.

Vă rog.

   

Domnul Dumitru Bentu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea este adresată domnului ministru al transporturilor, domnul Ludovic Orban, și se referă la șoseaua de centură a municipiului Bârlad.

Domnule ministru,

După cum vă este cunoscut foarte bine, municipiul Bârlad este traversat de drumul european E 581 Tecuci-Albița. Pe teritoriul municipiului, acest drum străbate, pe o lungime de 7,5 km, bulevardul Republicii, adică strada principală a orașului.

Prin reglementări locale, ce țin de nevoia unui trafic fluent prin centrul municipiului, traficul greu (autovehicule mai mari de 7,5 tone, peste 3100 anual) a fost deviat pe două străzi paralele, Vasile Pârvan și Manolache Costache Epureanu. Din nefericire, pe aceste străzi de categoria a III-a, cu o lățime maximă de 7,5 metri, se află clădiri de locuit, cu o vechime considerabilă, afectate de cutremure, care au slăbit - de-a lungul vremii - rezistența acestora.

Conform Ordonanței de Guvern nr. 20/1994, în aceste zone au fost expertizate 102 blocuri, din care 28 au fost evidențiate în clasa I de risc seismic. Celor 28 de blocuri le corespund 1207 apartamente expertizate și care au fost afectate în totalitate de cutremure.

Aceste locuințe, cât și rețelele de apă și canalizare sunt supuse, în continuare, degradării de trepidațiile provocate de autovehicule de tonaj greu, aflate în tranzit prin municipiul Bârlad către punctul de frontieră de la Albița. Respectivele autovehicule nu respectă viteza impusă, de 30 de km pe oră, iar în lipsa unor variante ocolitoare, viața locuitorilor din municipiul Bârlad este în pericol în fiecare zi.

Tot pe aceste sectoare de drum se află amplasate un liceu, trei școli, două grădinițe și o creșă, lucru ce a dus, datorită neatenției șoferilor, la producerea - în ultimii ani - a unor accidente deosebit de grave în rândul copiilor.

Am vrea să știm, domnule ministru, dacă s-au alocat bani pentru proiectul tehnic, stadiul procedurii de achiziție și când estimați începerea efectivă a lucrărilor de execuție pentru șoseaua de centură a municipiului Bârlad, atât de necesară.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

 
Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către: Diana Maria Bușoi

Stimați colegi,

S-a prezentat reprezentanta Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, doamna Zvetlana Preoteasa, care va răspunde întrebării formulate de doamna Diana Maria Bușoi, cu privire la demiterea pe criterii politice a unor directori din Dolj.

Doamna Bușoi, v-aș ruga să vă prezentați în față, pentru a asculta.

Aveți cuvântul, doamna secretar de stat.

     

Doamna Zvetlana Preoteasa (din bancă):

La Senat merge să vorbim...

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Da, ar fi mers și la noi, dacă am fi avut instrumente, dar instrumentele noastre sunt la pupitru.

 
   

Doamna Zvetlana Preoteasa (secretar de stat, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului):

Bună seara!

Stimată doamnă deputat,

S-au verificat toate aspectele pe care ni le-ați consemnat și am vrea să vă dăm următorul răspuns.

Cum știți și dumneavoastră, toate sancțiunile se dau de către inspectoratele școlare, în urma analizării aspectelor sesizate de anumite persoane.

În cazul respectiv s-a făcut o plângere împotriva directorului de la școala respectivă, din Bucovăț și, la această inspecție care a avut loc, au fost prezenți: profesorul Iuliana Gheorghe, inspectorul de specialitate; profesorul Nicolae Costinescu, inspectorul de management școlar; profesorul Nicolae Cojocaru, inspector - la fel - de specialitate; reprezentantul sindicatelor, domnul Rada, și profesor Ion Cepoi, președinte la SIP - Dolj.

Aș vrea să vă spun puțin ce s-a descoperit acolo, v-am scris și în răspunsul scris.

În primul rând, documentele folosite pe parcursul cercetării au fost documentele școlare și manageriale, declarații ale persoanelor menționate în petiție, declarații ale altor persoane.

Modul de desfășurare a controlului a fost în felul următor: audierea persoanelor semnatare, audierea directorului unității, respectiv profesorul Licuț Marian, verificarea respectării legislației în evaluarea personalului didactic.

S-a ajuns la următoarele concluzii: managementul defectuos, neperformant; inexistența documentelor manageriale; nu există decizii pentru desemnarea secretarului CA; nu există fișa postului pentru directorul adjunct; dezinteres față de asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ.

Și putem continua: starea conflictuală de la nivelul școlii a condus la crearea unei imagini negative a instituției de învățământ în comunitate; apoi fondul comitetului de părinți a fost strâns fără nicio evidență; fondul de premiere de 2% se acordă preferențial, numai la sugestia directorului; au avut loc jigniri, amenințări repetate aduse cadrelor didactice. Deci raportul comisiei care a fost acolo este foarte mare și dumneavoastră îl puteți studia.

Apoi: Decizia Inspectoratului școlar general privind încetarea numirii, prin detașare în interesul învățământului, a doamnei profesoare Secu Eugenia în funcția de director adjunct de la Liceul teoretic Constantin Brâncoveanu - Dăbuleni, a fost emisă pentru următoarele motive temeinice.

În urma inspecțiilor efectuate în școală, deși s-au solicitat de fiecare dată diverse documente, a refuzat să le prezinte, sub diverse motive.

La inspecția RODIS, derulată în școală, din materialele care s-au prezentat, s-a constatat că: doamna director, din păcate, nu are un grafic de control pe domenii; a efectuat un număr foarte mic de inspecții, respectiv numai 12 pe tot parcursul anului, de la început până în momentul controlului; nu are o evidență exactă a membrilor comisiilor; în cadrul catedrelor au loc ședințe periodice consemnate în procesele-verbale, dar nu a prezentat un centralizator al rapoartelor de activitate ale șefilor de comisii metodice (nu există materiale prezentate); nu prezintă planul managerial anual și nici pe cele semestriale.

De asemenea: nu există o situație clară a elevilor capabili de performanță; nu are centralizată situația la dosarele catedrelor cu programele de pregătire pentru elevii capabili de performanță; nu există nicio situație referitoare la organizarea recapitulărilor finale; a produs tensiune în școală între trei cadre didactice prin alocarea a două ore de geografie la plata cu ora în mod abuziv, de la o profesoară care le avea în încadrare prin decizie ISJ, la o învățătoare; prin activitatea sa și prin modul în care a știut să se poarte cu colegii, i-a determinat pe aceștia să facă numeroase reclamații și sesizări la ISJ - Dolj, dar și la minister.

A treia problemă. Măsura Inspectoratului Școlar privind încetarea numirii prin detașare în interesul învățământului a doamnei profesor Chirea Adina, din funcția de director adjunct la Colegiul Național Carol I - Craiova.

Au fost următoarele motive: în primul rând, la Carol I, controlul s-a efectuat pe data de 04.02.2008, după Consiliul profesoral, constatându-se că la clasele I-IV nu sunt trecute în cataloage matricolele elevilor; cataloagele nu au fost semnate și ștampilate de director; există multe medii greșite, corectate și reștampilate de director; există, la limba engleză, media 9,00, modificată în 10,00 ș.a.m.d.

Deși se știa de abaterea disciplinară - ne referim la actul de vandalism săvârșit de cei patru elevi ai clasei a XI-a D, conducerea școlii fiind înștiințată de doamna profesor Miulescu Carmen, în Consiliu profesoral nu a fost discutată situația acestor elevi, deși, cum știți și dumneavoastră, trebuia discutată. Media lor la purtare, ca urmare, a fost încheiată 10,00.

Tot la Colegiul Național Carol I - Craiova, există un sistem de urmărire video, legat la Poliția comunitară, iar părinții copiilor din ciclul gimnazial sunt nemulțumiți datorită faptului că în curtea școlii sunt prea multe mașini, sunt aduși delincvenți, punând în pericol viața copiilor lor, deși un colegiu de prestigiu, nu are încă stabilite însemnele distinctive ale școlii.

În clădirea unde funcționează liceul, centrala fiind veche, nu se mai poate asigura căldură suficientă, iar la etajul doi, o sală de clasă nu mai poate fi folosită, fiind capăt de coloană și nemaiavând căldură.

Și se continuă. Există profesori care, deși regulamentul interzice, au o zi liberă pe săptămână; știți foarte bine că nu este voie ca atunci când se face orarul să existe zi liberă - la dânsa în școală există.

Conducerea școlii nu a efectuat asistențele prevăzute în fișa postului.

Apoi mai este situația cantinei școlare, care nu este una foarte clară.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Aș avea rugămintea să sintetizați; după cum bine știți, răspunsul se dă în trei minute, iar dumneavoastră vorbiți cam de multișor.

 
   

Doamna Zvetlana Preoteasa:

Am vrut să-i explic doamnei deputat și o rog să înțeleagă că nu există nicun fel de schimbare pe criterii politice. Este vorba de inspecțiile pe care colegii, foștii dumneavoastră colegi de la Inspectoratul Școlar Județean, le-au efectuat, și dânșii au ajuns la această concluzie.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Doamna deputat, dacă doriți să comentați acest răspuns.

 
   

Doamna Diana Maria Bușoi:

Domnule președinte,

Doamna secretar de stat,

Aș vrea să fiu foarte concisă.

Dumneavoastră mi-ați prezentat foarte detaliat și foarte pe larg niște aspecte prevăzute în rapoartele de control - nicio școală din România nu cred că este perfectă - și aspectele pe care le-ați semnalat dumneavoastră, în niciun caz nu sunt de domeniul demiterii unui director.

Trebuie să vă spun că Ministerul Educației și Cercetării a elaborat metodologiile după care se fac aceste verificări și trebuie să vă reamintesc că RODIS-ul nu are ca rezultat demiterea directorilor sau schimbarea acestora ci, în cel mai rău caz, o inspecție de revenire, așa că nu puteți să spuneți că, în urma unei inspecții RODIS, ați schimbat un director, din întâmplare punând un membru marcant PNL.

La Colegiul Național Carol I, care este un colegiu de prestigiu în județul Dolj, tot inspectoratul școlar a realizat o inspecție care nu a fost nici măcar cercetare, în care s-au constatat nereguli - consider eu - minore și în niciun caz ceea ce se scrie în rapoartele pe ni le prezentați dumneavoastră sau pe care le face inspectoratul școlar și sunt dezamăgită de faptul că puneți într-o lumină neagră cel mai bun colegiu din județul Dolj.

Trebuie să știți că am fost în funcția de inspector școlar general până a veni în funcția de deputat și știu foarte bine ce se întâmplă și care este legislația din domeniu, iar la Colegiul Național Carol I a fost numit director adjunct chiar soțul inspectoarei care a făcut această inspecție, la fel, membru marcant PNL.

Prin urmare, nu mă puteți convinge, prin amănuntele pe care mi le dați, și care sunt amănunte de domeniul tehnic și care nu au legătură cu realitatea, că ceea ce se întâmplă acolo nu este așa cum am prezentat eu în interpelare.

Aș vrea să vă rog încă o dată să vă aplecați mai cu atenție asupra modului în care se fac inspecțiile și cercetările la Inspectoratul Școlar Județean Dolj, și răspunsurile să fie reale, și nu de domeniul - nu vreau să zic fantasticului - ci de a acoperi conducerea ISJ - Dolj.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă doamna secretar de stat mai dorește să facă vreo precizare? Nu.

Dacă domnul deputat Alecsandru Știucă este prezent, pentru că a adresat aceluiași minister o interpelare? Nu este. V-aș ruga, doamna secretar de stat, să-i comunicați răspunsul scris, lăsați-l la secretariat.

 
Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului: Aledin Amet

Continuăm prezentările interpelărilor. Domnul Aurel Vlădoiu a depus cinci interpelări în scris; domnul Dan Grigore o interpelare a depus în scris; Marcel Piteiu două interpelări; Ioan Oltean două interpelări; Grațiela Iordache 18 interpelări; Cezar Preda trei interpelări; Daniel Buda patru; Ionesie Ghiorghioni două; Ionica Constanța Popescu o interpelare; Ioan Țundrea o interpelare depusă în scris; Bogdan Liviu Ciucă va depune în scris, probabil, n-a depus-o deocamdată; Eduard Hellvig două interpelări scrise; Bogdan Pascu o interpelare; Cosmin Vasile Nicula două; Constantin Faina două inerpelări; Cornel Știrbeț una; Aledin Amet dorește s-o prezinte oral.

   

Domnul Aledin Amet:

Mulțumesc, domnule președinte.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

V-aș ruga să țineți cont de faptul că o prezentați pe scurt, nu o dezvoltați.

 
   

Domnul Amet Aledin:

Da, așa este.

Interpelarea este adresată domnului Eugen Nicolăescu, ministrul sănătății.

În urma unor sesizări primite de la câțiva cetățeni români de religie islamică, în conformitate cu regulile respectivului cult, se dorește ca formalitățile vizând decedații musulmani de la morga fiecărui spital să se desfășoară cât mai repede posibil.

Care este punctul de vedere al Ministerului Sănătății?

Vă mulțumesc frumos.

 
  Valeriu Tabără

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Eugen Bejinariu a depus trei interpelări; Emil Radu Moldovan va depune o interpelare; Valeriu Tabără este prezent, are trei interpelări, din care pe una o va prezenta pe scurt și celelalte două le va depune.

   

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Trei interpelări. Una este adresată domnului Dacian Cioloș, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, și se referă la faptul că Regia Națională a Pădurilor vrea să renunțe la contractele de gestionare a 48 de fonduri de vânătoare, în condițiile în care actualele contracte expiră în anul 2011 și doresc o explicație.

iar celelalte două interpelări sunt adresate domnului ministru Ludovic Orban. Una se referă la șoseaua de centură a municipiului Timișoara și termenul la care lucrările la acest obiectiv important pentru zona noastră se vor relua și, de asemenea, o altă interpelare, tot pentru domnul ministru Ludovic Orban, se referă la situația drumului național Timișoara-Lugoj și iar a momentului în care se vor relua lucrările pentru modernizarea acestuia.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc și eu.

 
  Ștefan Baban

Domnul deputat Ion Burnei a depus o interpelare scrisă, domnul Petru Tărniceru va depune interpelarea în scris, Alexandru Mocanu a depus o interpelare în scris, Petre Străchinaru a depus o interpelare în scris, Mircea Man a depus o interpelare, Victor Sanda două interpelări a depus, Claudiu Pop o interpelare, Lia Ardelean o interpelare, Gheorghe Chiper o interpelare - toți în scris le-au depus - Adrian Merka o interpelare, Anca Mărculeț Petrescu trei interpelări, Ilie Merce o interpelare, Costache Mircea, adăugat șase, că erați înscris cu cinci. Ștefan Baban dorește să prezinte o interpelare orală.

   

Domnul Ștefan Baban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am trei interpelări.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

O prezentați numai pe prima sau una dintre ele.

 
   

Domnul Ștefan Baban:

Numai le enumăr. Îmi permiteți să le enumăr.

Una este adresată domnului ministru al educației, cercetării și tineretului, Cristian Adomniței, se intitulează: "Profesori, corectori și reexaminați", a doua este adresată ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, Dacian Cioloș și este intitulată "Fondurile SAPARD între pierdere și câștig" și, în sfârșit, a treia, pe care vreau să v-o prezint pe scurt, cu permisiunea dumneavoastră, este adresată tot domnului ministru Dacian Cioloș și se intitulează "Sforării lemnoase".

Am să spicuiesc foarte puțin din ea, esențialul.

Indiferența aceasta, precum și lipsa de autoritate a făcut ca BERD, din conducerea fac parte foști prim-miniștri sau miniștri de finanțe din toate țările europene, membre sau nonmembre UE, să ceară, pe ocolite, este adevărat, autorităților române să crească volumul masei lemnoase exploatate, de la 18,5 milioane metri cubi în prezent, la 25-28 milioane de metri cubi.

Am câteva întrebări pe adresa domnului ministru.

Cunoașteți motivația pentru care concluziile acestui studiu au fost prezentate la Sinaia, în cadrul întrunirii la care au participat reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Romsilva, Academiei de Științe Agricole și Silvice?

Doi. Având în vedere dezastrele naturale datorate defrișărilor masive făcute în România în ultimii 15 ani, credeți că ne putem permite luxul de a crește volumul de masă lemnoasă exploatată?

Trei. Care sunt părerile specialiștilor din domeniu, vizavi de acest studiu?

Patru. Ce măsuri va lua Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în această problemă?

Vă mulțumesc pentru atenție și poate voi primi și niște răspunsuri complete.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

 
  Adrian Moisoiu

Are cuvântul domnul Adrian Moisoiu, care va prezenta o interpelare oral.

   

Domnul Adrian Moisoiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Ca de obicei, glumiți; șase, dar numai la una am să mă refer mai pe larg.

Și anume, prima este adresată domnului prim-ministru și vreau să mă lămuresc și eu și lumea asta din țară cum adică, atunci când avem 150 de jandarmi în Kosovo și polițiști, mai trimitem încă o unitate militară și, în același timp, declarăm și declarăm cum că nu susținem autonomia provinciei? Cred că este o contradicție și ar fi cazul ca domnul prim-ministru să vină și s-o explice.

A doua este adresată domnului ministru Cristian David, ministrul internelor și reformei administrative, în legătură cu aplicarea Legii nr.1/2000, modificată prin Legea nr.247/2005, pe un caz concret.

A treia este deosebit de importantă, are același "andrisant" la Ministerul Internelor și Reformei Administrative, și anume mă refer la o scrisoare primită de la Asociația "Noi, Românii" din Sfântu Gheorghe și care se referă la Comisia națională de heraldică, genealogie și sigilografie a Academiei Române, care, în prostie, nu se uită la modul în care se prezintă diversele steme locale din așa-numită zonă despre care unii spun că este Ținutul Secuiesc, și le aprobă în roșu, alb, verde și cu toate semnele specifice Imperiului Austro-Ungar de mult decedat.

Ar fi cazul ceva să facă.

O a patra este adresată domnului ministru Nicolăescu, ministrul sănătății, și se referă la faptul că construim spitale, este bine, dar în același timp izgonim din țară personalul medical, medici și asistente medicale, motiv pentru care toate aceste spitale ambulatorii nu vor avea personal care să lucreze acolo, cu asemenea politică.

Poate că dânsul ne explică cum anume o vede, politica aceasta.

În sfârșit, este domnul ministru Orban, de la transporturi, în legătură cu modul cum se subvenționează, din banii publici, Aeroportul din Cluj, în dauna tuturor celorlalte companii care lucrează pe acest aeroport. Și colegului Călian am să-i prezint, dacă-l interesează, această problemă.

Și, în sfârșit, o ultimă problemă este adresată domnului Birtalan, președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, și se referă la faptul că, dacă Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a stabilit cum că nu poate exista condiție specifică cunoașterea limbii maghiare pentru ocuparea unui post, în acest caz înseamnă că și în cazul posturilor respective, care au fost ocupate în asemenea condiții, concursul pentru ocuparea acestora ar trebui să fie anulat.

Doresc ca domnul Birtalan să explice această problemă.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule coleg.

Am constatat că există mai multe "sfârșituri", nu este unul singur...

 
     

Domnul Adrian Moisoiu:

Așa este.

 
  Ioan Aurel Rus

Domnul Valer Dorneanu:

Colegul Ioan Aurel Rus are o interpelare depusă în scris.

Doamna Monalisa Găleteanu va depune o interpelare în scris.

Domnul Marius Iriza a depus trei interpelări în scris.

Este prezent domnul Petru Călian, care dorește să susțină oral o interpelare.

   

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte de ședință,

Fac precizarea că am 23 de interpelări și, evident, din bun-simț și conform Regulamentului, prezint doar una, pe scurt.

Ea se referă la chestiunea legată de construirea Autostrăzii Transilvania.

Fac precizarea că, în urmă cu circa un an de zile, domnul premier Călin Popescu-Tăriceanu se bătea cu "cărămida" în piept, se lăuda și spunea în felul următor: "Să poată Compania Bechtel să construiască atâta autostradă în echivalență cu banii pe care îi avem noi să-i punem la dispoziție". Atunci Călin Popescu-Tăriceanu a mințit, și astăzi, prin ministrul trombonist Varujan Vosganian, vine și ne anunță că banii destinați construirii Autostrăzii Transilvania pentru anul 2008 au fost epuizați.

Îi întrebăm ce au de gând să facă domniile lor cu această amplă lucrare, astfel încât să nu blocăm avansarea construirii autostrăzii sus-menționate.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

 
  Mircia Giurgiu

Domnul Liviu Almășan a depus o interpelare în scris.

Domnul Mihai Dumitriu a depus șase interpelări în scris.

Domnul Vasile Pușcaș a depus nouă interpelări.

Domnul William Brînză a depus o interpelare.

Domnul Vasile Pruteanu a depus o interpelare în scris.

Domnul Mircia Giurgiu a depus 18 interpelări și dorește să susțină una singură, pe scurt.

   

Domnul Mircia Giurgiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Interpelarea pe care o susțin acum este adresată domnului prim-ministru Călin Popescu-Tăriceanu și obiectul interpelării îl constituie greva funcționarilor publici de săptămâna trecută.

A fost o grevă de avertisment iar în cazul în care nu vor fi rezolvate revendicările și să se ajungă la o înțelegere, urmează ca toată administrația publică din țară să fie blocată, în așa fel încât îi solicit să trateze cu maximă atenție această problemă.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

 
  Marian Sorin Paveliu

S-a înscris cu o interpelare pe care dorește să o prezinte oral domnul Sorin Paveliu.

   

Domnul Marian Sorin Paveliu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea este adresată domnului prim-ministru și este urmarea unei întrebări formulate în urmă cu mai bine de patru luni de zile către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și vizează derularea programului de evaluare a stării de sănătate de către Casa Națională de Asigurări, la ordinul Ministerului Sănătății.

Întreg programul se derulează cu încălcarea aproape integrală a prevederilor Legii nr.677 privind protecția datelor cu caracter personal, fapt care a fost sesizat de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării acestor date.

În răspunsul formulat în urmă cu patru luni, Autoritatea a constatat că sunt încălcate prevederile cu privire la exprimarea consimțământului scris, atunci când se obțin date privind starea de sănătate, comportamentul sexual, bolile cu transmitere sexuală și altele așișderea, din partea persoanei de la care se obțin datele.

S-a constatat că programul informatic cu care se face integrarea datelor nu respectă prevederile legii.

S-a constatat, de asemenea, că nu este prevăzută în mod expres posibilitatea de a refuza furnizarea datelor. Medicii care culeg aceste date nu sunt înregistrați ca operatori autorizați de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor. Casa Națională și Ministerul Sănătății nu au făcut cerere în mod expres pentru a derula acest proiect și să obțină aprobarea din partea Autorității care, la rândul ei, trebuia să ceară aprobare de la Colegiul Medicilor ș.a.m.d., multe, foarte multe încălcări.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dacă ar fi fost să respecte legea la momentul respectiv, ar fi trebuit să-l amendeze pe domnul ministru Nicolăescu cu 850 de milioane, pe domnul președinte al Casei Naționale de Asigurări cu 850 de milioane și pe fiecare din medicii care sunt parte în derularea acestui program cu sume între 5 și 10 milioane.

Evident că Autoritatea a preferat să încalce legea, deși rolul ei este tocmai de a apăra legea, având în vedere amploarea acestei anomalii, ca să zic așa. Totuși, a dat un termen neprecizat pentru îndreptarea lucrurilor.

Până în acest moment, absolut nici una din aceste încălcări grosolane ale legii nu a fost remediată și de aceea îi solicit domnului prim-ministru să-mi comunice punctul domniei sale de vedere cu privire la încălcarea directivei europene cu privire la protecția datelor cu caracter personal. De asemenea, și faptul că această lege, de data aceasta, de aplicare a directivei sau de transpunere a directivei este încălcată de persoane care se află în directa subordonare a domniei sale și, dacă se poate, și din partea Autorității Naționale de Supraveghere care, chiar dacă nu are obligația de a se prezenta în fața Parlamentului, având în vedere faptul că este vorba de o încălcare, repet, grosolană și la scară națională a unui drept fundamental al fiecărui cetățean, dreptul la viață privată, ar fi bine dacă ar ajunge acest material și la cunoștința doamnei președinte de la această autoritate.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

 
  Vladimir Mircea Fârșirotu

Domnul deputat Vladimir Fârșirotu a depus două interpelări în scris, dar dorește ca pe una din acestea să o prezinte și oral.

În final, o să-i dau cuvântul și doamnei deputat Diana Maria Bușoi. Și domnia sa are o interpelare de susținut.

   

Domnul Vladimir Mircea Fârșirotu:

Mulțumesc, domnule președinte, pentru îngăduința pe care o arătați.

Interpelarea mea se adresează domnului Adrian Cioroianu, ministrul afacerilor externe.

Domnule ministru, ziarul israelian "Hamodia" în numărul său din 24 februarie 2008 publică o notă cu titlul "Schimbarea legii cimitirelor evreiești din România - pericol pentru existența lor" și se referă la afirmații pe care ministrul de externe al României, care a vizitat zilele trecute Israelul în fruntea unei delegații guvernamentale, le-a făcut și care au fost consemnate în nota de care fac vorbire în interpelarea aceasta și pe care o dau ministrului în scris.

Față de conținutul acestei note, vă rog, domnule ministru, să-mi răspundeți dacă:

1. Ați făcut într-adevăr afirmația că Partidul România Mare, partid aflat neîntrerupt din 1992 în Parlament, este un partid antisemit?

Dacă "Da", vă rog să-mi răspundeți pe ce argumente se sprijină afirmația dumneavoastră.

2. Ați făcut într-adevăr în fața unor membri ai knesset-ului afirmația că scopul legii inițiate de domnul senator Corneliu Vadim Tudor, vicepreședinte al Senatului României, este acela ca domnia sa și celelalte trei persoane, pe care vă rog să le nominalizați, să se îmbogățească rapid, prin transformarea cimitirelor evreiești din România în spații imobiliare?

Dacă "Da", vă rog să-mi răspundeți dacă, în documentarea pe care ați făcut-o privind această temă în pregătirea vizitei oficiale ce urma să o efectuați, ați avut și cu inițiatorul legii vreo discuție.

3. Ați făcut într-adevăr apel la ajutorul statului Israel pentru anularea inițiativei legislative a domnului senator Corneliu Vadim Tudor?

Dacă "Da", cum calificați solicitarea de intervenție a unui stat străin în treburile interne ale altui stat, venită chiar din partea ministrului de externe?

Dacă toate sau doar o parte din întrebările pe care vi le-am adresat au un răspuns negativ, vă rog să-mi răspundeți, domnule ministru, ce intenționați să întreprindeți concret și în ce termen pentru a dezminți cele ce v-ar fi atribuite a le fi spus și spre a restabili adevărul în privința celor afirmate de ziarul israelian sus-menționat, în amintita notă.

Doresc să primesc un răspuns scris.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

 
  Diana Maria Bușoi

Doamna deputat Diana Maria Bușoi.

   

Doamna Diana Maria Bușoi:

Am depus două interpelări, amândouă sunt adresate aceluiași ministru, Cristian Adomniței - Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

Una dintre ele, pe care o prezint în două fraze, se referă la organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la școlile din județul Dolj, concurs la care au fost scoase doar 74 de posturi din totalul de peste 100, care sunt în acest moment vacante. Multe dintre ele au fost "omise" de pe această listă, pentru că acolo sunt interimari directori membri PNL, care nu îndeplinesc condițiile pentru a participa la concurs, astfel că li se dă de către Inspectoratul Școlar șansa de a rămâne directori în continuare, fără a trece prin "furcile caudine" ale unui concurs, și am formulat trei întrebări la care doresc răspuns din partea ministerului.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Cu aceasta, epuizându-se lista deputaților care au prezentat interpelări, dați-mi voie să declar închisă partea a doua a lucrărilor de astăzi.

Vă doresc seară bună!

 
   

Ședința s-a încheiat la ora 18,50.

 
       

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 11 decembrie 2023, 8:12
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro