Plen
Sittings of the Senate of February 20, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.14/29-02-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
01-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 20-02-2008 Printable version

Sittings of the Senate of February 20, 2008

23. Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind modificarea și completarea art. 3 al Legii 61 din 22 septembrie 1993 privind alocația de stat pentru copii.
 
see bill no. L836/2007

Domnul Nicolae Văcăroiu:

................................................

Trecem la punctul 25 - Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art.3 al Legii nr.61/22 septembrie 1993 privind alocația de stat pentru copii.

Comisia pentru muncă, familie și protecție socială este aici.

Inițiatorii sunt prezenți? Nu sunt.

Aveți cuvântul, domnule senator Corodan, pentru a prezenta raportul. Microfonul 7.

Domnul Ioan Corodan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii în sensul stabilirii acesteia ca fiind o cotă parte din salariul minim brut pe țară garantat în plată.

S-au primit avize negative de la Consiliul Economic și Social, de la Comisia pentru egalitatea de șanse, de la Guvern, iar în ședința comisiei din 11.12.2007 au participat reprezentanții Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.

Ca urmare a examinării propunerii legislative, comisia a hotărât să adopte, cu majoritate de voturi, un raport de respingere. Stabilirea cuantumului prestațiilor de asistență socială este de competența Guvernului.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Doamna secretar de stat Denisa Pătrașcu, microfonul 9.

Doamna Denisa Pătrașcu - secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse:

Mulțumesc, domnule președinte.

Așa cum a spus și reprezentantul Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială, referitor la această propunere legislativă Guvernul are un punct de vedere negativ.

Aș dori să menționez faptul că, începând cu luna martie cuantumul alocației pentru copii este de 40 de RON, iar referitor la al doilea punct de modificare din această propunere legislativă, și anume - "Pentru familii al căror venit mediu pe persoană depășește de trei ori salariul de bază minim garantat, alocația se acordă numai la cererea unuia dintre părinți" - semnalăm că acesta nu ar respecta prevederile Constituției, precum și ale Legii nr.61/1993, deoarece alocația de stat este o formă de ocrotire și se acordă tuturor copiilor, fără discriminare, în funcție de venitul familiei din care provine.

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

Sunt intervenții? Înțeleg că nu sunt. Supun votului dumneavoastră raportul de respingere.

Vă rog să votați.

32 de voturi pentru, 18 voturi împotrivă, 6 abțineri.

Raportul a fost respins.

Supun votului dumneavoastră propunerea legislativă.

Vă rog să votați.

22 de voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, 9 abțineri.

Propunerea legislativă a fost respinsă.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 3 février 2023, 13:17
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro