You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 20-02-2008

Sittings of the Senate of February 20, 2008

32. Dezbaterea Proiectului de lege pentru înființarea comunei Lompirt, județul Sălaj, prin reorganizarea comunei Șărmășag. (votul pe raport și votul final se vor da în ședința de luni, 25 februarie a.c.)
 
see bill no. L710/2007

Domnul Nicolae Văcăroiu:

................................................

La punctul 34 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege pentru înființarea comunei Lompirt, județul Sălaj, prin reorganizarea comunei Sărmășag. Este la fel, aceeași problemă, nu dăm înapoi. (discuții la masa prezidiului).

Vă rog, domnule senator Fekete, din partea inițiatorilor, să vă susțineți proiectul de lege. Microfonul 6, vă rog.

Domnul Fekete Szabó Andras Levente:

Proiectul de lege vizează înființarea comunei Lompirt din județul Sălaj, prin reorganizarea comunei Sărmășag. Până în anul 1968, de comuna Sărmășag aparțineau doar satele Moiad și Țărmure, satele Lompirt, Ilișua și Poiana Măgurei constituind comună separată.

Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 351/2001, constatăm că sunt întrunite toate condițiile stipulate la pct. 4 al actului normativ de mai sus.

Ținând cont de voința majorității populației comunei Sărmășag, exprimată cu ocazia referendumului organizat conform legii, se impune adoptarea prezentei propuneri legislative.

Populația a fost consultată cu privire la marcarea hotarelor, planurile cadastrale sunt vizate de Oficiul de Cadastru, deci toate prevederile legii sunt întrunite.

Supunem Parlamentului acest proiect de lege spre dezbatere și adoptare.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc.

Să ascultăm și punctul de vedere al Comisiei pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului. Dau cuvântul domnului secretar Simionescu Aurel. Aveți cuvântul. Microfonul 7, vă rog.

Domnul Aurel Gabriel Simionescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raportul este un raport de admitere, cu două amendamente admise. Proiectul de lege se încadrează în categoria legilor organice. Senatul este Cameră decizională.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimați colegi,

Guvernul are același punct de vedere negativ, pe argumentația dată.

La dezbateri generale, sunt luări de cuvânt?

Domnule senator Stan, aveți cuvântul. Microfonul 1, vă rog.

Domnul Petru Stan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Cunosc foarte bine localitatea aceasta. Lompirt este o localitate care întrunește toate condițiile pentru a deveni comună. De fapt, această localitate se desprinde dintr-o comună Sărmășag, care avea înainte propuneri chiar să devină oraș. Deci, așa cum au prezentat inițiatorii, această localitate are toate condițiile pentru a deveni oraș și Partidul România Mare susține acest lucru.

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Sunt alte luări de cuvânt? Nu sunt.

Stimați colegi,

Luni, 25 februarie 2008, vom da votul final pe raportul cu cele două amendamente și votul final pe proiectul de lege.