Plen
Sittings of the Senate of February 20, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.14/29-02-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 20-02-2008 Printable version

Sittings of the Senate of February 20, 2008

9. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Comunitatea Europeană și Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei, pe de o parte, și Republica Bulgaria și România, pe de altă parte, privind participarea Republicii Bulgaria și a României la Spațiul Economic European și a Acordului între România și Regatul Norvegiei privind un program de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă în România, semnate la Bruxelles, la 25 iulie 2007.
 
see bill no. L960/2007

Domnul Nicolae Văcăroiu:

................................................

Stimați colegi,

Punctul 6 din ordinea de zi: Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului între Comunitatea Europeană și Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei, pe de o parte, și Republica Bulgaria și România, pe de altă parte privind participarea Republicii Bulgaria și a României la Spațiul Economic European și a Acordului între România și Regatul Norvegiei privind un program de cooperare norvegian pentru creștere economică și dezvoltare durabilă în România, semnate la Bruxelles la 25 iulie 2007.

Raportul este întocmit de Comisia economică, industrie și servicii.

Dau cuvântul, din partea Guvernului, domnului vicepreședinte Eugen Ciorici. Microfonul nr.8, vă rog.

Domnul Eugen Ciorici - vicepreședintele Autorității Naționale de Administrare Fiscală ( ANAF):

Mulțumesc, domnule președinte.

După cum știți, prin aplicarea acestui acord, România va beneficia de un cadru reglementat în relația cu statele Asociației Europene a Liberului Schimb și în plus de aceasta va beneficia și de o asistență financiară de aproape 100 de milioane euro.

Precizez că această asistență financiară are la bază aceleași principii care au fost aplicate și în cazul celor 10 state noi, membre ale Uniunii Europene.

Având în vedere importanța acestui acord și precizând faptul că acest acord a fost aplicat provizoriu începând cu 1 august 2007, Ministerul Economiei și Finanțelor propune și susține, în numele Guvernului, adoptarea acestui act normativ. Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc. Doamna Silvia Ciornei, vă rog să prezentați raportul Comisiei economice, industrie și servicii.

Doamna Silvia Ciornei:

Mulțumesc.

Comisia economică, industrie și servicii a fost sesizată cu Adresa nr.L960/2007 pentru dezbaterea în fond a proiectului de lege. Dezbaterea s-a realizat în ședința din 12 februarie 2008, cu participarea reprezentanților Guvernului.

Din informațiile ce au fost prezentate de către Guvern s-a reținut că, prin Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria și României la Uniunea Europeană, România s-a angajat să adere la spațiul economic european, acest angajament fiind prevăzut la articolul 6 alineatul (6) din Actul privind condițiile de aderare a celor două state. România urmează să primească o contribuție financiară acordată de țările AELS și spațiul economic european, ce poate fi contractată până la data de 30 aprilie 2009, cu recomandarea ca membrii Guvernului să intensifice acțiunile de promovare a acestor posibilități de finanțare către potențialii beneficiari, societăți comerciale, organizații neguvernamentale, autorități administrative. Membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să întocmească raport de admitere, fără amendamente, pe care îl supunem plenului Senatului spre aprobare, împreună cu proiectul de lege.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc. Dezbateri generale. Sunt luări de cuvânt? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră raportul și proiectul de lege.

Vă rog să votați.

Cu 61 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, 3 abțineri, proiectul de lege și raportul au fost adoptate.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 31 janvier 2023, 3:45
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro