Plen
Ședința Camerei Deputaților din 19 decembrie 2008
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
29-11-2023
28-11-2023 (comună)
27-11-2023
22-11-2023
21-11-2023
20-11-2023
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 19-12-2008 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 19 decembrie 2008

  Prezentarea și adoptarea raportului Comisiei de validare.

Ședința a început la ora 11,32.

Lucrările au fost conduse de domnul Aurel Vainer, președintele de vârstă al Camerei Deputaților, asistat de domnii Adrian Mocanu și Daniel-Ionuț Bărbulescu, secretari.

 

Domnul Aurel Vainer:

Vă rog să luați locurile în sală. Vă rog frumos.

Deși aș fi preferat să vă spun "Bună dimineața!", vă spun "Bună ziua!". Dar e foarte bine că pot să fac și acest lucru.

Vă mulțumesc deocamdată pentru prezența în sală.

Doamnelor și domnilor deputați,

Noi, astăzi, în această ședință, avem de realizat trei obiective importante, pentru ca președintele de vârstă să poată declara că și-a îndeplinit misiunea și să o predea celui care va fi de drept patru ani de zile.

Ce avem de făcut? În primul rând, să vă informez despre prezență. Sunt prezenți 322 de deputați, iar 12 încă nu și-au pus semnătura pe lista de prezență. Sperăm să apară în curând.

În al doilea rând, vom avea de discutat, de ascultat mai întâi raportul Comisiei de validare. Îl vom discuta și apoi îl vom vota, după care trecem la momentul cel mai de durată: jurământul solemn al fiecărui membru al Camerei Deputaților, care probabil că se întinde pe o bună bucată de timp.

Urmează al treilea moment important, care este alegerea președintelui Camerei Deputaților. Vom avea acolo propunerile liderilor de grup, după aceea se va completa formularul de vot și vom trece la vot.

După vot, sigur, este o comisie de numărare și validare a votului și vom putea proclama - îmi permit să spun acest cuvânt foarte mare - pe noul președinte al Camerei Deputaților.

Așadar, stimate doamne și stimați domni deputați, permiteți-mi să vă consult dacă sunteți de acord cu această succesiune a acestei ședințe de lucru foarte dense, ca timp, în primul rând, și apoi să putem trece la primul punct al dezbaterii noastre de astăzi.

Așadar, vă întreb dacă are cineva de făcut vreun comentariu în legătură cu cele trei obiective ale reuniunii de astăzi, ale ședinței de astăzi.

Poftiți! Domnul Varujan Pambuccian, liderul Grupului parlamentar al minorităților naționale.

 
 

Domnul Varujan Pambuccian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu este neapărat o remarcă procedurală, dar cred că este bine să o fac acum.

Deputații Grupului parlamentar al minorităților naționale au fost aleși pe o prevedere a Legii electorale, care prevede alegerea lor în colegii naționale. Aceasta scrie și pe adeverința pe care am primit-o de la Biroul Electoral Central.

Aici, în Cameră, s-a făcut alocarea obișnuită pe colegiile electorale, după socoteala aceea cu cele mai multe voturi într-un anumit colegiu.

Solicitarea noastră către zona administrativă a Camerei - dar credem că este important să o facem de aici, de la tribună și în plen - este să fie făcută rectificarea de cuviință și să apărem, așa cum am fost și aleși și așa cum am fost și confirmați de către Biroul Electoral Central, ca fiind deputați cu colegiu național.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Sunt ceva obiecțiuni procedurale? Nu.

O să rugăm partea de gestionare a lucrărilor să procedeze în consecință. Însă v-aș propune o soluție de compromis față de ceea ce a propus domnul Pambuccian: noi să depunem jurământul pe listele și în succesiunea pe care o să o auziți, pe circumscripții și, în cadrul lor, pe colegii, iar apoi se vor face modificările necesare.

Poftiți, domnule Pambuccian.

 
 

Domnul Varujan Pambuccian:

De acord și vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Deci, am depășit această problemă. Vom depune jurământul așa cum sunt listele, pe colegii în cadrul circumscripțiilor, cu arondările care s-au făcut.

Atunci, trecem la acest punct și-l rog pe domnul deputat (să citesc foarte exact) Petru Călian (am făcut o greșeală rândul trecut, o corectez) să ne dea citire raportului Comisiei de validare, cu rugămintea, dacă sunteți de acord, să ne facă o prezentare de sinteză, pentru că altfel timpul nostru ar suferi mult.

Sunteți de acord cu această propunere? Sinteza raportului Comisiei de validare.

Domnule președinte al comisiei, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Voi prezenta raportul privind validarea mandatelor deputaților aleși la 30 noiembrie 2008.

Comisia de validare aleasă în ziua de 15 decembrie 2008, în prima ședință a Camerei Deputaților din cea de-a VI-a legislatură, s-a întrunit în plenul său în aceeași zi și, potrivit prevederilor regulamentare, a ales biroul comisiei, care este alcătuit din Petru Călian, președinte, doamna deputat Jipa Florina Ruxandra, vicepreședinte, iar secretar este domnul deputat Budurescu Daniel-Stamate.

În aceeași ședință, potrivit art.5 din Regulamentul Camerei Deputaților, au fost alcătuite cele 9 grupe de lucru, formate din câte 3 deputați fiecare, cu respectarea configurației politice rezultate în urma alegerilor din 30 noiembrie 2008.

În vederea începerii activității de verificare a legalității alegerii deputaților și în conformitate cu competențele și termenele stabilite prin art.6 din Regulamentul Camerei Deputaților, fiecărei grupe de lucru i-au fost repartizate și înmânate un număr aproximativ egal de dosare primite de la Biroul Electoral Central.

Precizăm că verificarea legalității alegerii deputaților membri în grupele de lucru a fost rezervată Biroului Comisiei de validare.

În activitatea de verificare a legalității alegerii deputaților s-a avut în vedere competența comisiei, așa cum rezultă din art.6 alin.(5) din Regulamentul Camerei Deputaților.

În conformitate cu dispozițiile art.7 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia de validare poate propune invalidarea alegerii unui deputat în cazul în care constată încălcarea prevederilor legale privind condițiile de eligibilitate și în cazul în care există o hotărâre judecătorească de condamnare rămasă definitivă și irevocabilă privind săvârșirea unor infracțiuni legate de derularea procesului electoral.

Comisia de validare a reținut că nu există nicio hotărâre judecătorească de condamnare rămasă definitivă privind săvârșirea vreunei infracțiuni legate de derularea procesului electoral, care să justifice invalidarea vreunui mandat de deputat.

Comisia de validare a constatat totodată că toți cei 334 de deputați aleși au depus declarația de avere prevăzută de Legea nr.115/1996 pentru declararea și controlul averilor demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art.62 alin.(2) din Constituția României și ale art.9 alin.(1) din Legea nr.35/2008, cu modificările și completările ulterioare, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care nu au îndeplinit pragul electoral și care au dreptul, conform legii, la reprezentare în Camera Deputaților, pe baza coeficientului electoral stabilit la nivel național, potrivit legii, li s-au atribuit 18 mandate de deputat, astfel cum sunt precizate în procesul verbal întocmit de Biroul Electoral Central și publicat în Monitorul Oficial.

În urma verificărilor, Comisia de validare a constatat că în dosarele primite de la Biroul Electoral Central nu sunt contestații nesoluționate, potrivit legii.

Precizăm faptul că la Comisia de validare au fost înregistrate o plângere, înaintată de domnul Benedek Imre Sandor și, de asemenea, o contestație înaintată de la Colegiul uninominal nr.2, Circumscripția Suceava, pentru domnul deputat Bălan Ioan, care a fost ales membru al Comisiei de validare, deputat în același colegiu uninominal.

Din examinarea materialelor depuse, Comisia de validare a constatat că acestea - plângere, respectiv contestație, nu sunt întemeiate, fiind respinse, iar în plenul comisiei s-a votat în unanimitate respingerea.

În ceea ce privește condiționarea validării mandatelor de deputat de depunerea de către mandatarul financiar a unui raport detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, Comisia de validare a constatat că cerințele prevăzute de art.38 din Legea nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare, au fost îndeplinite, în Monitorul Oficial al României Partea I nr.835 din 11 decembrie fiind, în acest sens, publicată lista.

În termenul prevăzut de art.7 din Regulamentul Camerei Deputaților, în ziua de 18 decembrie, având în vedere constatările grupurilor de lucru și ale Biroului comisiei, precum și dezbaterile din plenul comisiei, Comisia de validare propune Camerei Deputaților în unanimitate validarea mandatelor tuturor celor 334 de deputați nominalizați în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

În încheiere, doresc să fac precizarea că anexa a fost repartizată către toți deputații din Camera Deputaților și nu-i mai dau citire, pentru că o dețineți deja fiecare.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule președinte Călian.

În continuare vreau doar să fac o precizare: în stânga mea se află ca secretar domnul Mocanu Adrian, din partea Alianței PSD+PC și, în dreapta mea, domnul Bărbulescu Daniel-Ionuț, care reprezintă PD-L.

Vă mulțumesc.

Deci, în legătură cu sinteza raportului și cu raportul, aveți vreun comentariu de făcut? Mă uit în dreapta, în stânga, nu sunt mâini ridicate.

Vă propun să supun la vot.

Cine este pentru aprobarea raportului Comisiei de validare? Mulțumesc.

Este cineva contra? Nu.

Se abține cineva? Nu.

Ca atare, putem consemna că raportul Comisiei de validare a fost aprobat în unanimitate și, în consecință, totalitatea membrilor aleși ai Camerei Deputaților la 30 noiembrie 2008 sunt membri ai Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc foarte mult și să aplaudăm. (Aplauze.)

După cum vedeți, am epuizat operativ acest prim punct al ședinței de astăzi.

 
Depunerea jurământului de credință față de țară și popor de către deputați, în ședință solemnă.

Urmează cel mai întins punct ca durată și vom proceda așa, vă spun în câteva cuvinte și apoi trecem la procedură și la aplicarea ei: în primul rând, vom deschide jurământul după ce se intonează Imnul de stat al României. După aceea, fiecare membru al Camerei Deputaților se va prezenta în partea cum arăt eu - dreapta mea, pentru a-și lua documentul jurământului, cu care va veni la pupitrul din față, având și Biblia în dreapta, va citi cu glas tare, evident, jurământul, îl va încheia cu mâna dreaptă pe Biblie și apoi va trece în stânga pentru a semna acest document, care rămâne la unul din secretari. Deci, secretarul din dreapta va fi în dreapta, secretarul din stânga va recepționa documentul.

Apoi, cu îngăduința dumneavoastră, așa prevede Regulamentul, vă veți îndrepta spre președintele de vârstă al Camerei pentru a-i da angajamentul dumneavoastră, jurământul, și veți primi și insigna de deputat pe care, din acel moment, o purtați cu cinste ori de câte ori considerați dumneavoastră că e necesar, potrivit și vă face plăcere. Cred că întotdeauna.

Aceasta este procedura.

Dacă e cineva care cumva nu a înțeles această procedură, vă rog să spuneți. Nu. E liniște în sală.

Mai e ceva. Eu voi citi numele fiecărui deputat în ordinea stabilită, pe circumscripții și colegii. Deci, nu alfabetic, cum suntem noi obișnuiți. Apoi, după fiecare circumscripție și colegiu se trece mai departe.

Care este rugămintea? Eu voi citi numele celui care vine să depună și al următorului și aș ruga să rămână un loc în față liber, ca să se poată instala în așteptare următorul. Încercăm să economisim timpul.

Eu consider că am dat explicațiile necesare. Ca atare, să ascultăm Imnul de stat al României în modul cel mai protocolar posibil.

 

(Se intonează Imnul național "Deșteaptă-te române!")

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc. Luați loc.

Eu v-aș propune să trecem direct la înmânarea documentului și, bineînțeles, după ce citesc eu, fiecare se prezintă pentru a depune jurământul.

Procedura am explicat-o. Eu mă iau și după desfășurător și vreau să văd dacă nu mi-a scăpat ceva.

Vreau să fac o precizare: alături de Biblie se află Constituția României și v-aș ruga, când punem mâna pe Biblie, să fie mâna și pe Constituție. Vă rog foarte mult.

Vă mulțumesc.

Așadar, începem cu lectura în ordinea pe care v-am spus-o.

Începem cu Circumscripția electorală nr.1 Alba.

Potor Călin, Colegiul uninominal nr.1, Partidul Democrat-Liberal.

Urmează domnul Negruț Clement, Colegiul uninominal nr.2, Partidul Democrat-Liberal.

Domnișoara Dumitrache Ileana-Cristina și domnul Dumitrică George-Ionuț sunt invitați să mi se alăture.

Poftiți!

 
 

Domnul Călin Potor:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Călin Potor, deputat ales în Circumscripția electorală nr.1 Alba, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților; Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă rog să se pregătească - am să cer o excepție de la regulă, datorită unor probleme familiale -, să-i permitem ca următorul să fie domnul deputat Antal István, Colegiul uninominal nr.3 Harghita, Uniunea Democrată Maghiară din România, și se pregătește, după aceea, domnul deputat Atanasiu Teodor, Colegiul uninominal nr.3, Partidul Național Liberal.

Vă rog. Poftiți!

 
 

Domnul Clement Negruț:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Clement Negruț, deputat ales în Circumscripția electorală nr.1 Alba, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților; Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Îl rog pe domnul deputat Antal István să depună jurământul.

Vă rog. A venit cu o Biblie catolică. E permis, nu e nicio problemă.

 
 

Domnul Antal István:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Antal István, deputat ales în Circumscripția electorală nr.21 Harghita, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

Isten engem ugy segéljen!

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc frumos.

Urmează domnul deputat Atanasiu Teodor și se pregătește domnul deputat Coclici Radu Eugeniu, Colegiul uninominal nr.4, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Teodor Atanasiu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Teodor Atanasiu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.1 Alba, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Coclici Radu Eugeniu și se pregătește deputatul Olar Corneliu, Colegiul nr.5, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Radu Eugeniu Coclici:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Radu Eugeniu Coclici, deputat ales în Circumscripția electorală nr.1 Alba, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Îl rog pe domnul deputat Olar Corneliu, Colegiul nr.5, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul Riviș-Tipei Lucian, Circumscripția electorală nr.2 Arad, Colegiul uninominal nr.1, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Corneliu Olar:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Corneliu Olar, deputat ales în Circumscripția electorală nr.1 Alba, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Urmează domnul deputat Riviș-Tipei Lucian, Circumscripția electorală nr.2 Arad, Colegiul nr.1, Partidul Democrat-Liberal, și apoi doamna Boghicevici Claudia, Colegiul uninominal nr.2, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Lucian Riviș-Tipei:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Lucian Riviș-Tipei, deputat ales în Circumscripția electorală nr.2 Arad, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Urmează doamna Boghicevici Claudia, Colegiul nr.2, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Doamna Claudia Boghicevici:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Claudia Boghicevici, deputat ales în Circumscripția electorală nr.2 Arad, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Urmează domnul Nițu Adrian Henorel, Colegiul nr.3, Partidul Democrat-Liberal, după care vine domnul Calimente Mihăiță, Colegiul nr.4, Partidul Democrat-Liberal.

Vă rog.

 
 

Domnul Adrian Henorel Nițu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Adrian Henorel Nițu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.2 Arad, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Urmează domnul deputat Calimente Mihăiță și se pregătește domnul deputat Luca Ciprian Florin, Colegiul nr.5, Pardiul Social Democrat.

 
 

Domnul Mihăiță Calimente:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Mihăiță Calimente, deputat ales în Circumscripția electorală nr.2 Arad, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule Calimente.

Urmează, ca atare, domnul Luca Ciprian-Florin. Se pregătește domnul Gőndőr Marius-Sorin, Colegiul nr.6, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Ciprian-Florin Luca:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ciprian-Florin Luca, deputat ales în Circumscripția electorală nr.2 Arad, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl rog acum pe domnul Gőndőr Marius-Sorin și se pregătește domnul Farago Petru, Colegul nr.7, UDMR.

 
 

Domnul Marius-Sorin Gőndőr:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Gőndőr Marius-Sorin, deputat ales în Circumscripția electorală nr.2 Arad, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Urmează deputatul Farago Petru și se pregătește domnul Cionca-Arghir Iustin, Colegiul nr.7, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Farago Petru:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Farago Petru, deputat ales în Circumscripția electorală nr.2 Arad, Colegiul uninominal nr.7.

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

Isten engem úgy segéljen!

(Semnează jurământul și îl depune la președintelede vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Vă rog să vină la tribună domnul Cionca-Arghir Iustin-Marinel - PD-L.

 
 

Domnul Iustin-Marinel Cionca-Arghir:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Cionca-Arghir Iustin-Marinel, deputat ales în Circumscripția electorală nr.2, Arad, Colegiul uninominal nr.7,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintelede vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Trecem la Circumscripția electorală nr.3 Argeș. Începem cu domnul Buta Sorin Gheorghe, Partidul Democrat-Liberal, Colegiul 1, și se pregătește domnul Drăghici Mircea-Gheorghe, Colegiul 2, Partidul Social Democrat.

Vă rog, poftiți.

 
 

Domnul Sorin Gheorghe Buta:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Sorin Gheorghe Buta, deputat ales în Circumscripția electorală nr3 Argeș, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintelede vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul Drăghici Mircea-Gheorghe, Partidul Social Democrat, și se pregătește domnul Burnei Ion, Colegiul 3, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Mircea-Gheorghe Drăghici:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Mircea-Gheorghe Drăghici, deputat ales în Circumscripția electorală nr.3 Argeș, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintelede vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Burnei Ion și se pregătește domnul Pandele Sorin Andi, deputat în Colegiul nr.4, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Ion Burnei:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ion Burnei, deputat ales în Circumscripția electorală nr.3 Argeș, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul Pandele Sorin Andi, Partidul Democrat- Liberal, și se pregătește domnul deputat Georgescu Filip, Colegiul 5, Partidul Social Democrat.

Vă rog.

 
 

Domnul Sorin Andi Pandele:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Sorin Andi Pandele, deputat ales în Circumscripția electorală nr.3 Argeș, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl rog pe domnul deputat Georgescu Filip, Partidul Social Democrat. Se pregătește domnul Pambuccian Varujan, Colegiul 5, Uniunea Armenilor.

 
 

Domnul Filip Georgescu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Filip Georgescu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.3 Argeș, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Pambuccian Varujan, Uniunea Armenilor din România. Se pregătește domnul Vasilică Radu Costin, Colegiul nr.6, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Varujan Pambuccian:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Varujan Pambucician, deputat ales în Circumscripția electorală nr.3 Argeș, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Vasilică Radu Costin de la Colegiul 6, Partidul Social Democrat, și urmează domnul deputat Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae, Colegiul 7, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Radu Costin Vasilică:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Radu Costin Vasilică, deputat ales în Circumscripția electorală nr.3 Argeș, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc.

Îl rog pe domnul deputat Bogdan Niculescu Duvăz și Nicolae, să nu se supere, dar am luat-o mai repede, Colegiul 7, Partidul Social Democrat, și urmează deputatul Gerea Andrei Dominic, Colegiul 8, Partidul Național Liberal.

Vă rog. Poftiți.

 
 

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz, deputat ales în Circumscripția electorală nr.3 Argeș, Colegiul uninominal nr.7,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Urmează domnul deputat Gerea Andrei Dominic, Colegiul uninominal nr. 8, Partidul Național Liberal.

Domnule Gerea, vă rog. Și, se pregătește domnul Boureanu Cristian Alexandru, Colegiul 9, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Andrei Dominic Gerea:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Andrei Dominic Gerea, deputat ales în Circumscripția electorală nr. 3 Argeș, Colegiul uninominal nr. 8,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule Gerea, și îl rog acum pe ultimul de la Circumscripția electorală nr. 3 Argeș, domnul Boureanu Cristian Alexandru, de la Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Cristian Alexandru Boureanu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Cristian Alexandru Boureanu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.3 Argeș, Colegiul uninominal nr.9,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Dați-mi voie să-i dau cuvântul domnului Varujan Pambuccian, cu o chestiune de procedură.

 
 

Domnul Varujan Pambuccian:

Mulțumesc, domnule președinte,

Stimați colegi,

În timp ce juram am realizat că ar putea să fie interpretat ca un jurământ strâmb ceva legat de chestiunea cu colegiul. Noi am luat aici o hotărâre și evident că cel puțin în gând fiecare dintre colegii mei a spus corect colegiul - cel național. Am vrut să punctez chestiunea aceasta pentru că "diavolul" e în detalii.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Da. Propuneți ceva concret?

 
 

Domnul Varujan Pambuccian:

Propun ca acest jurământ să fie considerat jurământul corect, și la nivelul structurilor Camerei să se facă toate corecțiile de rigoare.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Da. Vă mulțumesc.

Eu cred că nu avem de ce să ne împotrivim, dar ne continuăm jurământul pe documentele pe care le am în față, altfel timpul iar ne-ar răsturna toate socotelile. Eu cred că e bine așa, da? Vă mulțumesc.

Acum trecem la Circumscripția electorală nr.4 Bacău și începem cu domnul deputat Chiuariu Tudor Alexandru, Colegiul 1, Partidul Național Liberal. Se pregătește domnul Popescu Adrian.

Vă rog.

 
 

Domnul Tudor Alexandru Chiuariu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Tudor Alexandru Chiuariu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.4 Bacău, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Îl invit pe deputatul Popescu Adrian de la Colegiul 2, Partidul Democrat-Liberal, și se pregătește domnul deputat Palăr Ionel, Colegiul 3, Partidul Național Liberal.

Vă rog.

 
 

Domnul Adrian Popescu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Adrian Popescu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.4 Bacău, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc foarte mult. Urmează domnul deputat Palăr Ionel, Colegiul uninominal nr.3, Partidul Național Liberal. Se pregătește domnul deputat Gheorghe Antochi.

 
 

Domnul Ionel Palăr:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ionel Palăr, deputat ales în Circumscripția electorală nr.4 Bacău, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deptua Antochi Gheorghe, Colegiul uninominal nr.4, Partidul Social Democrat. Se pregătește domnul deputat Banu Mihai, Colegiul 5, Partidul Național Liberal.

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Gheorghe Antochi:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Gheorghe Antochi, deputat ales în Circumscripția electorală nr.4 Bacău, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule deputat. Urmează domnul deputat Banu Mihai, Partidul Național Liberal. Se pregătește deputatul Vreme Valerian, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Mihai Banu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Mihai Banu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.4 Bacău, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc și îl invit acum pe domnul deputat Vreme Valerian, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Valerian Vreme:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Valerian Vreme, deputat ales în Circumscripția electorală nr.4 Bacău, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit acum pe domnul deputat Gherasim Vasile, Colegiul nr.7, Partidul Democrat-Liberal, și se pregătește domnul deputat Iancu Iulian, Colegiul 8, Partidul Social Democrat.

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Vasile Gherasim:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Vasile Gherasim, deputat ales în Circumscripția electorală nr. 4 Bacău, Colegiul uninominal nr.7,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule Gherasim.

Îl rog pe domnul deputat Iancu Iulian, și se pregătește domnul deputat Hrebenciuc Viorel, Colegiul nr.9, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Iulian Iancu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Iulian Iancu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.4 Bacău, Colegiul uninominal nr.8,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Hrebenciuc Viorel, și Colegiul nr.9, Partidul Social Democrat. Se pregătește, ultimul din această arie, domnul deputat Vlase Gabriel.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Viorel Hrebenciuc, deputat ales în Circumscripția electorală nr.4 Bacău, Colegiul uninominal nr.9,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Urmează domnul deputat Petru Vlase Gabriel, Partidul Social Democrat, și după aceea trecem la următoarele.

 
 

Domnul Petru Gabriel Vlase:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Petru Gabriel Vlase, deputat ales în Circumscripția electorală nr.4 Bacău, Colegiul uninominal nr.10,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc. Și acum, vom trece la următorul județ, următoarea circumscripție, nr.5 Bihor.

Începem cu domnul Derzsi Ákos, Colegiul 1, Uniunea Democrată Maghiară din România. Se pregătește domnul deputat Lakatos Petru, Colegiul 2, UDMR.

 
 

Domnul Derzsi Ákos:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Derzsi Ákos, deputat ales în Circumscripția electorală nr.5 Bihor, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Urmează domnul Petru Lakatos, Colegiul nr.2, UDMR, și se pregătește doamna/domnișoara Varga Lucia-Ana, Colegiul 3, Partidul Național Liberal.

 
 

Domnul Lakatos Petru:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Lakatos Petru, deputat ales în Circumscripția electorală nr.5 Bihor, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

Isten engem úgy segéljen!

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

O invit pe doamna/ domnișoara Varga Lucia-Ana, Colegiul 3, Partidul Național Liberal. Se pregătește colegul Merka Adrian-Miroslav, Colegiul 3, Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România.

 
 

Doamna Lucia-Ana Varga:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Lucia-Ana Varga, deputat ales în Circumscripția electorală nr.5 Bihor, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Urmează domnul Merka Adrian-Miroslav, deputat, Colegiul 3, Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România.

Vă rog. Și, se pregătește domnul Jolța Nicolae.

 
 

Domnul Adrian-Miroslav Merka:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Adrian-Miroslav Merka, deputat ales în colegiul național,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl rog pe domnul deputat Nicolae Jolța, Colegiul 4, Partidul Național Liberal. Urmează deputatul Seremi Stefan, Colegiul 5, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Nicolae Jolța:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Nicolae Jolța, deputat ales în Circumscripția electorală nr.5, Bihor Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Seremi Ștefan, Colegiul nr.5, Partidul Democrat-Liberal. Și se pregătește domnul Roman Ioan Sorin, Colegiul 6, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Ștefan Seremi:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ștefan Seremi, deputat ales în Circumscripția electorală nr.5 Bihor, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Roman Ioan Sorin, Colegiul uninominal nr.6, Partidul Social Democrat, și se pregătește doamna/ domnișoara Drăghici Sonia Maria, Colegiul 7, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Ioan Sorin Roman:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ioan Sorin Roman, deputat ales în Circumscripția electorală nr.5 Bihor, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

O rog așadar, pe doamna deputat Sonia Maria Drăghici, Partidul Social Democrat, și urmează doamna Pető Csiila-Mária, Colegiul 8, UDMR.

 
 

Doamna Sonia Maria Drăghici:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Sonia Maria Drăghici, deputat ales în Circumscripția electorală nr.5 Bihor, Colegiul uninominal nr.7,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

O invit pe doamna Petö Csilla-Maria, Colegiul 8, UDMR, și urmează domnul Bot Octavian, Colegiul 9, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Doamna Petö Csilla-Maria:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Petö Csilla-Maria, deputat ales în Circumscripția electorală nr.5 Bihor, Colegiul uninominal nr.8,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

Isten engem úgy segéljen!

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Urmează domnul Bot Octavian, Colegiul nr.9, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Octavian Bot:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Octavian Bot, deputat ales în Circumscripția electorală nr.5 Bihor, Colegiul uninominal nr.9,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Întrucât am terminat cu această circumscripție, urmează Circumscripția electorală nr.6 Bistrița-Năsăud și am să-l invit întâi pe domnul Botiș Ioan-Nelu, Colegiul uninominal nr.1, Partidul Democrat-Liberal. Se pregătește domnul Moldovan Emil Radu.

 
 

Domnul Ioan-Nelu Botiș:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ioan-Nelu Botiș, deputat ales în Circumscripția electorală nr.6 Bistrița-Năsăud, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl rog acum pe domnul deputat Moldovan Emil Radu, Colegiul nr.2, Partidul Social Democrat.

Se pregătește domnul deputat Oltean Ioan.

 
 

Domnul Emil Radu Moldovan:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Emil Radu Moldovan, deputat ales în Circumscripția electorală nr.6 Bistrița-Năsăud, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule Moldovan.

Îl rog pe domnul deputat Oltean Ioan, Colegiul nr.3, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul Țintean Ioan.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule președinte.

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ioan Oltean, deputat ales în Circumscripția electorală nr.6 Bistrița-Năsăud, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule Oltean.

Îl invit pe domnul Țintean Ioan, Colegiul nr.4, Partidul Național Liberal.

 
 

Domnul Ioan Țintean:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ioan Țintean, deputat ales în Circumscripția electorală nr.6, județul Bistrița-Năsăud, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Vom trece la Circumscripția electorală nr.7 Botoșani. Îl invit pe domnul Rebenciuc Neculai, Colegiul nr.1, Partidul Național Liberal.

Se pregătește domnul Dolineaschi Andrei.

 
 

Domnul Neculai Rebenciuc:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Neculai Rebenciuc, deputat ales în Circumscripția electorală nr.7 Botoșani, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Dolineaschi Andrei, Colegiul uninominal nr.2, Partidul Social-Democrat.

Se pregătește domnul Țurcanu Florin.

 
 

Domnul Andrei Dolineaschi:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Andrei Dolineaschi, deputat ales în Circumscripția electorală nr.7 Botoșani, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc.

Îl invit acum pe domnul deputat Țurcanu Florin, Colegiul nr.2, Partidul Național Liberal.

 
 

Domnul Florin Țurcanu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Florin Țurcanu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.7 Botoșani, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc foarte mult.

În continuare, îl rog pe domnul deputat Iacob Strugaru Stelică, Colegiul nr.4, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul Macaleți Costică.

 
 

Domnul Stelică Iacob Strugaru:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Stelică Iacob Strugaru, deputat ales în Circumscripția electorală nr.7 Botoșani, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc frumos.

Îl rog acum pe domnul deputat Macaleți Costică, Colegiul uninominal nr.5, Partidul Social Democrat.

Se pregătește domnul deputat Grosaru Mircea.

 
 

Domnul Costică Macaleți:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Costică Macaleți, deputat ales în Circumscripția electorală nr.7 Botoșani, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule Macaleți.

Îl rog pe domnul deputat Mircea Grosaru, Colegiul nr.5, Asociația Italienilor din România. Vă rog, domnule Mircea. Se pregătește domnul deputat Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu.

 
 

Domnul Mircea Grosaru:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Mircea Grosaru, deputat ales în Circumscripția electorală nr.7 Botoșani, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc.

Domnule Buhăianu, vă rog frumos, deputat din partea Partidului Democrat-Liberal, Colegiul nr.6.

 
 

Domnul Cătălin Ovidiu Obuf Buhăianu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Cătălin Ovidiu Buhăianu Obuf, deputat ales în Circumscripția electorală nr.7 Botoșani, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Da. Vă mulțumesc.

Acum, am să vă propun să trecem la Circumscripția electorală nr.8 Brașov și am să-l invit pe domnul deputat Gabor Gheorghe, urmat de domnul deputat Niță Constantin.

Poftiți, vă rog.

 
 

Domnul Gheorghe Gabor:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Gheorghe Gabor, deputat ales în Circumscripția electorală nr.8 Brașov, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Niță Constantin, Colegiul nr.2, Partidul Social Democrat.

Se pregătește deputatul Donțu Mihai-Aurel.

 
 

Domnul Constantin Niță:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Constantin Niță, deputat ales în Circumscripția electorală nr.8 Brașov, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule Niță.

Îl invit pe domnul deputat Donțu Mihai-Aurel, Partidul Național Liberal, și se pregătește domnul deputat Tița-Nicolescu Gabriel, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Mihai-Aurel Donțu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Mihai-Aurel Donțu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.8 Brașov, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc frumos.

Îl invit pe domnul deputat Tița-Nicolescu Gabriel, Colegiul nr.4, Partidul Social Democrat.

Se pregătește domnul deputat Andronache Gabriel.

Vă rog.

 
 

Domnul Gabriel Nicolescu-Tița:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Gabriel Nicolescu-Tița, deputat ales în Circumscripția electorală nr.8 Brașov, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon, la pupitru, pe domnul Andronache Gabriel, Colegiul nr.5, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește doamna, domnișoara Farkas Anna Lili.

 
 

Domnul Gabriel Andronache:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Gabriel Andronache, deputat ales în Circumscripția electorală nr.8 Brașov, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

O invit pe doamna Farkas Anna-Lili, Colegiul nr.6, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Poftiți!

Se pregătește domnul Postolache Florin.

 
 

Doamna Farkas Anna-Lili:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Anna-Lili Farkas, deputat ales în Circumscripția electorală nr.8 Brașov, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

Isten engem úgy segéljen!

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Florin Postolachi, Colegiul nr.7, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul Ialomițianu Gheorghe.

 
 

Domnul Florin Postolachi:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Florin Postolachi, deputat ales în Circumscripția electorală nr.8 Brașov, Colegiul uninominal nr.7,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit acum pe domnul deputat Ialomițianu Gheorghe.

 
 

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Gheorghe Ialomițianu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.8 Brașov, Colegiul uninominal nr.8,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Și acum am să vă rog să fac o excepție și s-o invit pe doamna deputat Adriana Săftoiu, care e la Colegiul nr.7, Circumscripția electorală Prahova, Partidul Național Liberal. Sunt niște rațiuni speciale. Vă mulțumesc.

Doamna Săftoiu. Vine? Da. Bun.

Atunci să știți că vom trece după aceea la Circumscripția nr.9 Brăila. Vine doamna sau mergem la Brăila? Mergem la Brăila, da?

Atunci o rog pe domnișoara Tușa Adriana Diana, Colegiul nr.1, Partidul Național Liberal, urmată de domnul Bădălan Eugen, Colegiul nr.2, Partidul Democrat-Liberal.

Vă rog.

 
 

Doamna Adriana Diana Tușa:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Adriana Diana Tușa, deputat ales în Circumscripția electorală nr.9 Brăila, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Bădălan Eugen, Colegiul uninominal nr.2, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul deputat Balcan Viorel.

 
 

Domnul Eugen Bădălan:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Eugen Bădălan, deputat ales în Circumscripția electorală nr.9 Brăila, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc, domnule deputat.

Am să vă rog, în continuare, să-mi dați voie s-o invit pe doamna Adriana Săftoiu, că a venit. Ladies first, nu vă supărați! Poftiți.

 
 

Doamna Ana Adriana Săftoiu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ana Adriana Săftoiu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.31 Prahova, Colegiul uninominal nr.7,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Îl invit din nou pe domnul Balcan Viorel.

Doamna Săftoiu, vă rog, mergeți și la stânga. Procedura așa e, de la dreapta la stânga. Sau viceversa, depinde!

Poftiți, domnule Viorel Balcan, Partidul Social Democrat.

Se pregătește domnul Tudose Mihai.

 
 

Domnul Viorel Balcan:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Viorel Balcan, deputat ales în Circumscripția electorală nr.9 Brăila, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc, domnule Balcan.

Îl rog pe domnul Tudose Mihai, tot de la Brăila, Partidul Social Democrat.

Poftiți!

 
 

Domnul Mihai Tudose:

Mulțumesc, domnule președinte.

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Mihai Tudose, deputat ales în Circumscripția electorală nr.9 Brăila, Colegiul uninominal nr.4.

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Urmează ultimul de la Brăila, domnul deputat Rizea Cristian, Colegiul 5, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Cristian Rizea:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Cristian Rizea, deputat ales în Circumscripția electorală nr.9 Brăila, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc frumos.

Urmează Circumscripția electorală nr.10 Buzău.

Începem cu domnul deputat Scutaru George Adrian.

 
 

Domnul Adrian George Scutaru:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Adrian George Scutaru, deputat ales în Circumscripția electorală nr.10 Buzău, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc frumos.

Îl invit acum pe domnul deputat Adrian Mocanu, Colegiul nr.2, Partidul Social Democrat.

Urmează domnul Holban Titi, Partidul Național Liberal, Colegiul nr.3.

 
 

Domnul Adrian Mocanu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Adrian Mocanu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.10 Buzău, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Holban Titi, Colegiul nr.3, Partidul Național Liberal.

Se pregătește domnul Alecu Valeriu.

 
 

Domnul Titi Holban:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Titi Holban, deputat ales în Circumscripția electorală nr.10 Buzău, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Alecu Valeriu, Colegiul nr.4, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul Ghiveciu Marian.

 
 

Domnul Valeriu Alecu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Valeriu Alecu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.10 Buzău, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Ghiveciu Marian, Colegiul nr.5, Partidul Social Democrat.

Se pregătește doamna Moldovan Carmen Ileana.

 
 

Domnul Marian Ghiveciu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Marian Ghiveciu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.10 Buzău, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

O invit pe doamna deputat sau domnișoara Moldovan Carmen Ileana, Partidul Social Democrat.

Se pregătește domnul deputat Preda Cezar Florin.

 
 

Doamna Carmen Ileana Moldovan:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Carmen Ileana Moldovan, deputat ales în Circumscripția electorală nr.10 Buzău, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Preda-Cezar Florin, Colegiul uninominal nr.7, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Cezar-Florin Preda:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Cezar-Florin Preda, deputat ales în Circumscripția electorală nr.10 Buzău, Colegiul uninominal nr.7,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule Preda.

Trec acum la Circumscripția electorală nr.11 Caraș-Severin.

Îl rog pe domnul deputat Chisăliță Ioan Narcis, Colegiul nr.1, Partidul Social Democrat, urmat de deputatul Hogea Gheorghe, Partidul Național Liberal.

 
 

Domnul Ioan Narcis Chisăliță:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ioan Narcis Chisăliță, deputat ales în Circumscripția electorală nr.11 Caraș-Severin, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Hogea Gheorghe, Colegiul nr.2, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul Tabugan Ion.

 
 

Domnul Gheorghe Hogea:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Gheorghe Hogea, deputat ales în Circumscripția electorală nr.11 Caraș-Severin, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Tabugan Ion, Colegiul nr.3, Partidul Național Liberal. Se pregătește domnul Rusu Valentin.

 
 

Domnul Ion Tabugan:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ion Tabugan, deputat ales în Circumscripția electorală nr.11 Caraș-Severin, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit acum pe domnul deputat Rusu Valentin, Colegiul nr.4, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Valentin Rusu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Valentin Rusu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.11 Caraș-Severin, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc frumos.

Îl invit acum pe domnul deputat Mihai Radan, și se pregătește ultimul deputat de la Caraș-Severin, domnul deputat Mocioalcă Ion.

Domnul Radan Mihai este deputat din partea Uniunii Croaților din România, colegiul nr.4.

 
 

Domnul Mihai Radan:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Mihai Radan, deputat ales în Circumscripția electorală nr.11 Caraș-Severin, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

Tako meni bog pomogao!

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule Radan.

Îl invit acum pe domnul deputat Mocioalcă Ion, Colegiul nr.5, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Ion Mocioalcă:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ion Mocioalcă, deputat ales în Circumscripția electorală nr.11 Caraș-Severin, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc frumos.

O să trecem la Circumscripția electorală nr.12 Călărași.

Vom începe cu domnul deputat Nicolăescu Gheorghe-Eugen, Colegiul uninominal nr.1, Partidul Național Liberal.

Se pregătește domnul Damian Ioan.

 
 

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Gheorghe-Eugen Nicolăescu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.12 Călărași, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Îl invit pe domnul deputat Damian Ioan, Colegiul uninominal nr.2, Partidul Social Democrat.

Se pregătește domnul Motreanu Dan-Ștefan.

 
 

Domnul Ioan Damian:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ioan Damian, deputat ales în Circumscripția electorală nr.12 Călărași, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Motreanu Dan-Ștefan, Colegiul nr.3, Partidul Național Liberal.

Se pregătește domnul Fuia Stelian.

Vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Dan-Ștefan Motreanu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Dan-Ștefan Motreanu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.12 Călărași, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Fuia Stelian, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește ultimul de la această circumscripție, domnul deputat Boabeș Dumitru.

 
 

Domnul Stelian Fuia:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Stelian Fuia, deputat ales în Circumscripția electorală nr.12 Călărași, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Boabeș Dumitru, Colegiul nr.5, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Dumitru Boabeș:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Dumitru Boabeș, deputat ales în Circumscripția electorală nr.12 Călărași, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Vom trece la Circumscripția electorală nr.13 Cluj.

Începem cu domnul deputat Giurgiu Mircia, Colegiul nr.1, Partidul Democrat-Liberal.

Urmează domnul deputat Buda Daniel.

 
 

Domnul Mircia Giurgiu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Mircia Giurgiu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.13 Cluj, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Buda Daniel, Colegiul nr.2, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul deputat Călian Petru.

 
 

Domnul Daniel Buda:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Daniel Buda, deputat ales în Circumscripția electorală nr.13 Cluj, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Călian Petru, Colegiul uninominal nr.3, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul deputat Gurzău Adrian.

 
 

Domnul Petru Călian:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Petru Călian, deputat ales în Circumscripția electorală nr.13 Cluj, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la pupitru pe domnul deputat Gurzău Adrian, Colegiul nr.4, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul deputat Uioreanu Horea Dorin.

 
 

Domnul Adrian Gurzău:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Adrian Gurzău, deputat ales în Circumscripția electorală nr.13 Cluj, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Uioreanu Horea Dorin, Colegiul uninominal nr.5, Partidul Național Liberal.

Se pregătește domnul deputat Itu Cornel.

 
 

Domnul Horea Dorin Uioreanu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Horea Dorin Uioreanu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.13 Cluj, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit acum pe domnul deputat Itu Cornel, Colegiul uninominal nr.6, Partidul Social Democrat.

Se pregătește domnul deputat Soporan Vasile Filip.

 
 

Domnul Cornel Itu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Cornel Itu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.13 Cluj, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc frumos.

Mergem în continuare cu domnul deputat Soporan Vasile Filip, Colegiul uninominal nr.7, Partidul Social Democrat.

Se pregătește domnul deputat Pop Virgil.

 
 

Domnul Vasile Filip Soporan:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Vasile Filip Soporan, deputat ales în Circumscripția electorală nr.13 Cluj, Colegiul uninominal nr.7,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Pop Virgil, Colegiul uninominal nr.8, Partidul Național Liberal.

Se pregătește domnul deputat Pálfi Mozes Zoltan.

 
 

Domnul Virgil Pop:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Virgil Pop, deputat ales în Circumscripția electorală nr.13 Cluj, Colegiul uninominal nr.8,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Pálfi Mozes Zoltan, Colegiul uninominal nr.9, Uniunea Democrată Maghiară din România.

Se pregătește domnul deputat Mate Andras Levente.

Domnul deputat, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Pálfi Mozes Zoltan:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Pálfi Mozes Zoltan, deputat ales în Circumscripția electorală nr.13 Cluj, Colegiul uninominal nr.9,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

Isten engem ugy segéljen!

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Máté András Levente, Colegiul uninominal nr.10, Uniunea Democrată Maghiară din România.

 
 

Domnul Máté András Levente:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Máté András Levente, deputat ales în Circumscripția electorală nr.13 Cluj, Colegiul uninominal nr.10,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

Isten engem ugy segéljen!

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc foarte mult.

Vom trece la Circumscripția electorală nr.14 Constanța.

Vom începe cu domnul deputat Dragomir Gheorghe, Ccolegiul nr.1, Partidul Național Liberal.

Urmează domnul deputat Lupu Mihai.

Vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Gheorghe Dragomir:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Gheorghe Dragomir, deputat ales în Circumscripția electorală nr.14 Constanța, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Lupu Mihai, Colegiul uninominal nr.2, Partidul Național Liberal.

Se pregătește domnul deputat Amet Aledin.

 
 

Domnul Mihai Lupu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Mihai Lupu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.14 Constanța, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Amet Aledin, Colegiul uninominal nr.2, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România.

Domnule Amet, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Aledin Amet:

(Cu mâna pe Constituție și Coran rostește jurământul scris.)

Eu, Aledin Amet, deputat ales în Circumscripția electorală nr.14 Constanța, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Allah!"

Allah yardîmci bolsum!

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc.

O invit pe doamna/domnișoara deputat Dumitrache Ileana Cristina, Colegiul uninominal nr.3, Partidul Social Democrat.

Se pregătește domnul deputat Chirilă Constantin.

 
 

Doamna Ileana Cristina Dumitrache:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ileana Cristina Dumitrache, deputată aleasă în Circumscripția electorală nr.14 Constanța, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Chirilă Constantin, Colegiul uninominal nr.4, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul deputat Iorguș Zanfir.

 
 

Domnul Constantin Chirilă:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Constantin Chirilă, deputat ales în Circumscripția electorală nr.14 Constanța, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Iorguș Zanfir, Colegiul uninominal nr.5, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Zanfir Iorguș:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Zanfir Iorguș, deputat ales în Circumscripția electorală nr.14 Constanța, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Martin-Eduard Stelian, Colegiul uninominal nr.6, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Eduard-Stelian Martin:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Eduard-Stelian Martin, deputat ales în Circumscripția electorală nr.14 Constanța, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Brătianu Matei Radu, Colegiul uninominal nr.7, Partidul Social Democrat.

Urmează doamna deputat Manuela Mitrea.

 
 

Domnul Matei Radu Brătianu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Matei Radu Brătianu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.14 Constanța, Colegiul uninominal nr.7,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule Brătianu.

Urmează doamna Mitrea Manuela, Colegiul uninominal nr.8, Partidul Social Democrat.

Se pregătește doamna deputat Marinescu Antonella.

 
 

Doamna Manuela Mitrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Manuela Mitrea, deputată aleasă în Circumscripția electorală nr.14 Constanța, Colegiul uninominal nr.8,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, stimată doamnă.

O invit pe doamna/domnișoara deputat Marinescu Antonella, Colegiul uninominal nr.9, Partidul Social Democrat.

 
 

Doamna Antonella Marinescu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Antonella Marinescu, deputată aleasă în Circumscripția electorală nr.14 Constanța, Colegiul uninominal nr.9,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc frumos.

Urmează domnul deputat Ibram Iuseim, Colegiul uninominal nr.9, Uniunea Democrată Turcă din România.

Se pregătește doamna deputat Stavrositu Maria.

 
 

Domnul Ibram Iuseim:

(Cu mâna pe Constituție și Coran rostește jurământul scris.)

Eu, Iuseim Ibram, deputat ales în Circumscripția electorală nr.14 Constanța, Colegiul uninominal nr.9,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Allah!"

Allah yardîmci bolsum!

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc.

O invit pe doamna/domnișoara deputat Stavrositu Maria, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Doamna Maria Stavrositu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Maria Stavrositu, deputată aleasă în Circumscripția electorală nr.14 Constanța, Colegiul uninominal nr.10,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc.

O să trecem acum la județul Covasna, Circumscripția electorală nr.15. Mai avem până la 43.

Începem cu domnul deputat Edler András György, urmat de

domnul deputat Marton Arpad Francisc, domni deputați ai Uniunii Democrate Maghiară din România.

 
 

Domnul Edler András György:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Edler András György, deputat ales în Circumscripția electorală nr.15 Covasna, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

Isten engem úgy segéljen!

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule Edler.

Îl invit pe domnul deputat Márton Francisc-Árpád, Colegiul uninominal nr.2, Uniunea Democrată Maghiară din România.

Se pregătește domnul deputat Olosz Gergely.

 
 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Márton Árpád-Francisc, deputat ales în Circumscripția electorală nr.15 Covasna, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

Isten engem úgy segéljen!

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc, domnule Marton.

În continuare, îl invit pe domnul deputat Olosz Gergely.

 
 

Domnul Olosz Gergely:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Olosz Gergely, deputat ales în Circumscripția electorală nr.15 Covasna, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

Isten engem úgy segéljen!

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Grama Horia, Colegiul uninominal nr.4, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Horia Grama:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Horia Grama, deputat ales în Circumscripția electorală nr.15 Covasna, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Vom trece la Circumscripția electorală nr.16 Dâmbovița.

Începem cu domnul deputat Plăiașu Gabriel, Colegiul uninominal nr.1, Partidul Național Liberal.

Se pregătește domnul deputat Ana Gheorghe.

 
 

Domnul Gabriel Plăiașu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Gabriel Plăiașu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.16 Dâmbovița, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc foarte mult.

Îl invit pe domnul deputat Ana Gheorghe, Colegiul uninominal nr.2, Partidul Social Democrat.

Se pregătește domnul deputat Stan Ion.

 
 

Domnul Gheorghe Ana:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Gheorghe Ana, deputat ales în Circumscripția electorală nr.16 Dâmbovița, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Stan Ion, Colegiul uninominal nr.3, Partidul Social Democrat.

Se pregătește domnul deputat Albu Gheorghe.

 
 

Domnul Ion Stan:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ion Stan, deputat ales în Circumscripția electorală nr.16 Dâmbovița, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Albu Gheorghe, Colegiul nr.4, Partidul Democrat-Liberal, și rog să se pregătească domnul Dumitru Georgică.

 
 

Domnul Gheorghe Albu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Gheorghe Albu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.16 Dâmbovița, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit acum la microfon pe domnul deputat Dumitru Georgică, Colegiul nr.5, Partidul Democrat-Liberal.

Urmează domnul deputat Dumitru Ion, rog să se pregătească.

 
 

Domnul Georgică Dumitru:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Georgică Dumitru, deputat ales în Circumscripția electorală nr.16 Dâmbovița, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Dumitru Ion, Colegiul nr.6, Partidul Social Democrat.

Se pregătește domnul Cantaragiu Bogdan.

 
 

Domnul Ion Dumitru:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Dumitru Ion deputat, ales în Circumscripția electorală nr.16 Dâmbovița, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la jurământ pe domnul deputat Cantaragiu Bogdan, Colegiul 7, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul Vladu Iulian.

 
 

Domnul Bogdan Cantaragiu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Bogdan Cantaragiu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.16 Dâmbovița, Colegiul uninominal nr.7,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Vladu Iulian, Colegiul nr.8, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Iulian Vladu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Iulian Vladu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.16 Dâmbovița, Colegiul uninominal nr.8,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Trecem la Circumscripția electorală nr.17 Dolj.

Începem cu domnul deputat Surpățeanu Mihai, Colegiul nr.1, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul Dascălu Constantin.

 
 

Domnul Mihai Surpățeanu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Mihai Surpățeanu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.17 Dolj, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc foarte mult.

Îl invit pe domnul deputat Dascălu Constantin, Colegiul nr.2, Partidul Democrat-Liberal.

Urmează domnul Stroe Ionuț Marian.

 
 

Domnul Constantin Dascălu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Constantin Dascălu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.17 Dolj, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc foarte mult.

În continuare, îl invit pe domnul deputat Stroe Ionuț-Marian, Colegiul nr.3, Partidul Național Liberal.

Se pregătește domnul deputat Gust Băloșin Florentin.

Poftiți.

 
 

Domnul Ionuț-Marian Stroe:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ionuț-Marian Stroe, deputat, ales în Circumscripția electorală nr.17 Dolj, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc. Îl invit pe domnul deputat Gust Băloșin Florentin, Colegiul nr.4, Partidul Social Democrat, și urmează domnul Petrescu Petre.

Vă rog.

 
 

Domnul Florentin Gust Băloșin:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Florentin Gust Băloșin, deputat ales în Circumscripția electorală nr.17 Dolj, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Petrescu Petre.

Se pregătește domnul Manda Iulian Claudiu.

 
 

Domnul Petre Petrescu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Petre Petrescu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.17 Dolj, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Îl invit la pupitru pe domnul deputat Manda Iulian Claudiu, Colegiul nr.6, Partidul Social Democrat.

Se pregătește domnul Voicu Mihai.

 
 

Domnul Iulian Claudiu Manda:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Iulian Claudiu Manda, deputat ales în Circumscripția electorală nr.17 Dolj, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Voicu Mihai Alexandru, de la Colegiul nr.7, Partidul Național Liberal.

Se pregătește domnul Vișan Gelu.

 
 

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Mihai Alexandru Voicu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.17 Dolj, Colegiul uninominal nr.7,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Vișan Gelu, Colegiul nr.8, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Gelu Vișan:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Gelu Vișan, deputat ales în Circumscripția electorală nr.17 Dolj, Colegiul uninominal nr.8,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele Camerei Deputaților.) (Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Zgonea Valeriu Ștefan, Colegiul nr.9, Partidul Social Democrat.

Și rog să se pregătească domnul deputat Călin Ion.

Domnule Zgonea, cu viteza dumneavoastră ...

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dragi colegi,

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Valeriu Ștefan Zgonea, deputat ales în Circumscripția electorală nr.17 Dolj, Colegiul uninominal nr.9,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Îl invit la microfon pe domnul deputat Călin Ion, Colegiul nr.10, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Ion Călin:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ion Călin, deputat ales în Circumscripția electorală nr.17 Dolj, Colegiul uninominal nr.10,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Sănătate, numai bine!

Vă mulțumesc frumos.

Vom trece la Circumscripția nr.18 Galați.

Îl invit pe domnul deputat Dobre Victor Paul, Colegiul nr.1, Partidul Naținal Liberal.

După care, îl invit pe domnul Toader Mircea-Nicu, Partidul Democrat-Liberal.

Poftiți!

 
 

Domnul Victor Paul Dobre:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Victor Paul Dobre, deputat, ales în Circumscripția electorală nr.18 Galați, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Toader Mircea-Nicu, Colegiul nr.2, Partidul Democrat-Liberal.

Și, după aceea, se pregătește doamna Axenie Carmen.

 
 

Domnul Mircea-Nicu Toader:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Mircea-Nicu Toader, deputat ales în Circumscripția electorală nr.18 Galați, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

O invit pe doamna/domnișoara Axenie Carmen, Colegiul nr.3, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul Păun Nicolae.

 
 

Doamna Carmen Axenie:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Carmen Axenie, deputat ales în Circumscripția electorală nr.18 Galați, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit acum pe domnul deputat Păun Nicolae, Colegiul nr.3, Partida Romilor Pro Europa.

Și rog să se pregătească domnul Ștefan Viorel.

Domnul Păun nu este? Nu este.

Atunci, îl rog pe domnul Ștefan Viorel.

 
 

Domnul Viorel Ștefan:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Viorel Ștefan, deputat ales în Circumscripția electorală nr.18 Galați, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Nica Dan, Colegiul nr.5, Partidul Social Democrat.

Și se pregătește domnul deputat Pâslaru Florin-Costin.

 
 

Domnul Dan Nica:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Dan Nica, deputat ales în Circumscripția electorală nr.18 Galați, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Îl invit pe domnul deputat Pâslaru Florin-Costin, Colegiul nr.6, Partidul Social Democrat.

Se pregătește domnul domnul Zisopol Dragoș Gabriel.

 
 

Domnul Florin-Costin Pâslaru:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Florin-Costin Pâslaru, deputat ales în Circumscripția electorală nr.18 Galați, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc frumos.

Îl invit pe domnul deputat Zisopol Dragoș Gabriel, Uniunea Elenă din România, Colegiul nr.6.

Se pregătește doamna/domnișoara Roșca Lucreția.

 
 

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Dragoș Gabriel Zisopol, deputat ales în Circumscripția electorală nr.18 Galați, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

O invit pe doamna/domnișoara Roșca Lucreția, Partidul Social Democrat, Colegiul nr.7.

Se pregătește domnul Ciucă Liviu Bogdan.

 
 

Doamna Lucreția Roșca:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Lucreția Roșca, deputat ales în Circumscripția electorală nr.18 Galați, Colegiul uninominal nr.7,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la pupitru pe domnul Ciucă Liviu-Bogdan, Colegiul nr.8, Partidul Conservator.

Se pregătește domnul Boldea Mihail.

 
 

Domnul Liviu-Bogdan Ciucă:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Liviu-Bogdan Ciucă, deputat, ales în Circumscripția electorală nr.18 Galați, Colegiul uninominal nr.8,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Îl invit pe ultimul deputat din județul Galați, domnul Boldea Mihail, Partidul Democrat-Liberal, Colegiul nr.9.

 
 

Domnul Mihail Boldea:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Mihail Boldea, deputat ales în Circumscripția electorală nr.18 Galați, Colegiul uninominal nr.9,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc frumos.

Vom trece acum la Circumscripția electorală nr.19 Giurgiu.

Îl rog pe domnul deputat Voicu Mădălin-Ștefan, Colegiul nr.1, Partidul Social Democrat, să vină să depună jurământul.

Domnul Voicu. Vă rog.

Se pregătește domnul Boiangiu Victor.

 
 

Domnul Mădălin-Ștefan Voicu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Mădălin-Ștefan Voicu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.19 Giurgiu, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Boiangiu Victor, Colegiul nr.2, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul Păsat Dan.

 
 

Domnul Victor Boiangiu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Victor Boiangiu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.19 Giurgiu, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Păsat Dan, Colegiul nr.3, Partidul Național Liberal.

Se pregătește domnul domnul Chițoiu Daniel.

 
 

Domnul Dan Păsat:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Dan Păsat, deputat ales în Circumscripția electorală nr.19 Giurgiu, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit acum pe domnul Chițoiu Daniel, Colegiul nr.4, Partidul Național Liberal.

 
 

Domnul Daniel Chițoiu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Daniel Chițoiu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.19 Giurgiu, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Am să vă rog să fiți de acord să trecem la Circumscripția nr.20 Gorj.

Îl invit la pupitru pe domnul deputat Morega Dan Ilie, Colegiul nr.1, Partidul Național Liberal.

Se pregătește domnul Surupăceanu Mugurel.

 
 

Domnul Dan Ilie Morega:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Dan Ilie Morega, deputat ales în Circumscripția electorală nr.20 Gorj, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Vă rog să-i dau cuvântul domnului Păun Nicolae, care a fost la Circumscripția nr.18, Galați, Colegiul nr.3, Partida Romilor Pro Europa. Și apoi revenim la Gorj.

 
 

Domnul Nicolae Păun:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Nicolae Păun, deputat ales în Circumscripția electorală nr.18 Galați, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule Păun.

Revenim la Gorj. Numărul 2 este domnul Surupăceanu Mugurel, Colegiul nr.2, Partidul Social Democrat.

Se pregătește domnul domnul Popescu Cosmin Mihai.

 
 

Domnul Mugurel Surupăceanu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Mugurel Surupăceanu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.20 Gorj, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Popescu Cosmin Mihai, Colegiul nr.3, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul domnul deputat Militaru Constantin Severus.

 
 

Domnul Cosmin Mihai Popescu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Cosmin Mihai Popescu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.20 Gorj, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Militaru Constantin Severus, Colegiul nr.4, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Constantin Severus Militaru:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Constantin Severus Militaru, deputat ales în Circumscripția electorală nr.20 Gorj, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Popeangă Vasile, Colegiul nr.5, Partidul Social Democrat.

Și, apoi, urmează domnul Ponta Victor-Viorel.

 
 

Domnul Vasile Popeangă:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Vasile Popeangă, deputat ales în Circumscripția electorală nr.20 Gorj, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Ponta Victor-Viorel, Colegiul nr.6, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Victor-Viorel Ponta:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Victor-Viorel Ponta, deputat ales în Circumscripția electorală nr.20 Gorj, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Trecem acum la județul Harghita, Circumscripția electorală nr.21 și o să începem cu domnul deputat Korodi Attila, Colegiul nr.1, Uniunea Democrată Maghiară din România, după care îl invit pe domnul Kelemen Hunor.

 
 

Domnul Korodi Attila:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Korodi Attila, deputat ales în Circumscripția electorală nr.21 Harghita, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

Isten engem ugy segéljen!

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Vă rog frumos, chiar dacă am obosit mai mult, să fim atenți, să acordăm respectul celor care depun jurământul.

Domnul deputat Kelemen Hunor.

 
 

Domnul Kelemen Hunor:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Kelemen Hunor, deputat ales în Circumscripția electorală nr.21 Harghita, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

Isten engem ugy segéljen!

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Pál Árpád, Colegiul nr.4, Uniunea Democrată Maghiară din România și se pregătește domnul Dușa Mircea.

 
 

Domnul Pál Árpád:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Pál Árpád, deputat ales în Circumscripția electorală nr.21 Harghita, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

Isten engem ugy segéljen!

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc foarte mult.

Și îl mai avem acum pe domnul Dușa Mircea. Vă rog. Domnule deputat, mă scuzați.

 
 

Domnul Mircea Dușa:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Mircea Dușa, deputat ales în Circumscripția electorală nr.21 Harghita, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Vom trece acum la Ccircumscripția electorală nr.22 Hunedoara.

Începem și-l invit pe domnul deputat Nistor Laurențiu, Colegiul nr.1, Partidul Social Democrat; se pregătește domnul Blaga Iosif-Veniamin.

 
 

Domnul Laurențiu Nistor:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Laurențiu Nistor, deputat ales în Circumscripția electorală nr.22, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Blaga Iosif-Veniamin, Colegiul nr.2, Partidul Democrat-Liberal; se pregătește domnul deputat Timiș Ioan.

 
 

Domnul Iosif-Veniamin Blaga:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Iosif-Veniamin Blaga, deputat ales în Circumscripția electorală nr.22 Hunedoara, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Timiș Ioan, Colegiul nr.3, Partidul Național Liberal, și se pregătește domnul Resmeriță Cornel-Cristian.

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Ioan Timiș:

Mulțumesc, domnule președinte.

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ioan Timiș, deputat ales în Circumscripția electorală nr.22 Hunedoara, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Resmeriță Cornel-Cristian, Colegiul nr.4, Partidul Social Democrat; se pregătește doamna Iacob-Ridzi Monica Maria.

 
 

Domnul Cornel-Cristian Resmeriță:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Cornel-Cristian Resmeriță, deputat ales în Circumscripția electorală nr.22 Hunedoara, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Invit pe doamna deputat Iacob-Ridzi Monica Maria, Colegiul nr.5, Partidul Democrat-Liberal; se pregătește domnul Țîmpău Radu Bogdan.

Vă rog.

 
 

Doamna Monica Maria Iacob-Ridzi:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Monica Maria Iacob-Ridzi, deputat ales în Circumscripția electorală nr.22 Hunedoara, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc, doamnă.

Am să invit acum pe domnul Țîmpău Radu Bogdan, Colegiul nr.6, Partidul Național Liberal și urmează domnul Firczak Gheorghe.

Poftiți, domnule deputat.

 
 

Domnul Radu Bogdan Țîmpău:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Radu Bogdan Țîmpău, deputat ales în Circumscripția electorală nr.22 Hunedoara, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Firczak Gheorghe, Colegiul nr.6, Uniunea Culturală a Rutenilor din România; se pregătește domnul Arion Viorel.

 
 

Domnul Gheorghe Firczak:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Gheorghe Firczak, deputat ales în Circumscripția electorală nr.22 Hunedoara, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

Tac Boje pomojî !

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Arion Viorel, Colegiul nr.7, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Viorel Arion:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Viorel Arion, deputat ales în Circumscripția electorală nr.22 Hunedoara, Colegiul uninominal nr.7,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule Arion.

Trecem la Circumscripția nr.23 Ialomița și începem s-o invităm pe doamna/domnișoara Pocora Cristina-Ancuța, Colegiul nr.1, Partidul Național Liberal; se pregătește domnul Neacșu Marian.

 
 

Doamna Cristina-Ancuța Pocora:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Cristina-Ancuța Pocora, deputat ales în Circumscripția electorală nr.23 Ialomița, Colegiul uninominal nr.1 Fetești-Țăndărei,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Neacșu Marian, Colegiul nr.2, Partidul Social Democrat; se pregătește domnul Popescu Dan-Mircea, Colegiul nr.3.

 
 

Domnul Marian Neacșu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Marian Neacșu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.23 Ialomița, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la pupitru pe domnul deputat Popescu Dan-Mircea, Colegiul nr.3, Partidul Social Democrat și se pregătește domnul Gheorghe Tinel.

 
 

Domnul Dan-Mircea Popescu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Dan-Mircea Popescu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.23 Ialomița, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc, îl invit pe domnul deputat Gheorghe Tinel, Colegiul nr.4, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Tinel Gheorghe:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Tinel Gheorghe, deputat ales în Circumscripția electorală nr.23 Ialomița, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Vom trece acum, în continuare, bineînțeles, la Circumscripția electorală nr.24 Iași. Sunt 12 deputați și am s-o invit pe doamna, pe domnișoara - mereu trebuie să spun așa, Iordache Luminița, Colegiul nr.1, Partidul Social Democrat; se pregătește domnul Fenechiu Relu.

 
 

Doamna Luminița Iordache:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Luminița Iordache, deputat ales în Circumscripția electorală nr.24 Iași, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc. Îl invit pe domnul deputat Fenechiu Relu, Colegiul nr.2, Partidul Național Liberal și urmează domnul Movilă Petru.

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Relu Fenechiu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Relu Fenechiu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.24 Iași, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc. Îl invit pe domnul deputat Movilă Petru, Colegiul nr.3, Partidul Democrat-Liberal; se pregătește domnul Mocanu Vasile.

 
 

Domnul Petru Movilă:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Petru Movilă, deputat ales în Circumscripția electorală nr.24 Iași, Colegiul uninominal nr.3

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc, domnule Movilă. Am să-l rog acum pe domnul deputat Mocanu Vasile, Colegiul nr.4, Partidul Social Democrat și se pregătește domnul Rățoi Neculai.

 
 

Domnul Vasile Mocanu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Vasile Mocanu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.24 Iași, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc. Îl invit pe domnul deputat Rățoi Neculai, Colegiul nr.5, Partidul Social Democrat; se pregătește domnul Stanciu Anghel.

 
 

Domnul Neculai Rățoi:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Neculai Rățoi, deputat ales în Circumscripția electorală nr.24 Iași, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc. Îl invit pe domnul deputat Stanciu Anghel, Colegiul nr.6, Partidul Social Democrat și se pregătește domnul Adomniței Cristian Mihai.

 
 

Domnul Anghel Stanciu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Anghel Stanciu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.24 Iași, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc. Îl invit la microfon pe domnul deputat Adomniței Cristian Mihai, Colegiul nr.7, Partidul Național Liberal; se pregătește domnul Ciuhodaru Tudor.

 
 

Domnul Cristian Mihai Adomniței:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Cristian Mihai Adomniței, deputat ales în Circumscripția electorală nr.24 Iași, Colegiul uninominal nr.7,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc. Îl invit la microfon pe domnul deputat Ciuhodaru Tudor, Colegiul nr.8, Partidul Social Democrat; se pregătește domnul Oajdea Daniel Vasile.

 
 

Domnul Tudor Ciuhodaru:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Tudor Ciuhodaru, deputat ales în Circumscripția electorală nr.24 Iași, Colegiul uninominal nr.8,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc. Domnul deputat Oajdea Daniel Vasile, Colegiul nr.9, Partidul Democrat Liberal; se pregătește domnul Spînu Teodor-Marius.

 
 

Domnul Daniel Vasile Oajdea:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Daniel Vasile Oajdea, deputat ales în Circumscripția electorală nr.24 Iași, Colegiul uninominal nr.9,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Îl invit pe domnul deputat Spînu Teodor-Marius, Colegiul nr.10, Partidul Democrat-Liberal; se pregătește doamna, domnișoara Dobre Cristina Elena.

 
 

Domnul Teodor-Marius Spînu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Teodor-Marius Spînu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.24 Iași, Colegiul uninominal nr.10,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc. O invit, iarăși spun la fel, doamna/ domnișoara Dobre Cristinam Elena, Colegiul nr.11, Partidul Național Liberal.

 
 

Doamna Cristina Elena Dobre:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Cristina Elena Dobre, deputat ales în Circumscripția electorală nr.24 Iași, Colegiul uninominal nr.11,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc. Îl invit pe domnul deputat Păduraru Nicușor, Colegiul nr.12, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Nicușor Păduraru:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Nicușor Păduraru, deputat ales în Circumscripția electorală nr.24 Iași, Colegiul uninominal nr.12,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc. Vom trece acum la Circumscripția electorală nr.25 Ilfov și o să începem cu domnul deputat Oprea Gabriel, Colegiul nr.1, Partidul Social Democrat și-l rog să se pregătească pe domnul Marin Mircea.

 
 

Domnul Gabriel Oprea:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Gabriel Oprea, deputat ales în Circumscripția electorală nr.25 Ilfov, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc. Îl invit la microfon pe domnul deputat Marin Mircea, Colegiul nr.2, Partidul Democrat-Liberal; se pregătește doamna, domnișoara Șandru Mihaela-Ioana.

 
 

Domnul Mircea Marin:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Mircea Marin, deputat ales în Circumscripția electorală nr.25 Ilfov, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc. O rog acum pe doamna, domnișoara Șandru Mihaela Ioana și se pregătește, îmi permit să spun, primul-ministru în funcțiune, domnul Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton.

 
 

Doamna Mihaela Ioana Șandru:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Mihaela Ioana Șandru, deputat ales în Circumscripția electorală nr.25 Ilfov, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Îl invit acum pe domnul deputat Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton (nu este nicio legătură cu cineva care-i citea tot numele) Colegiul nr.4, Partidul Național Liberal.

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.25 Ilfov, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc. Trecem la Circumscripția electorală nr.26 Maramureș și o să începem cu domnul deputat Zoicaș Gheorghe, Colegiul nr.1, Partidul Social Democrat și se pregătește domnul Cherecheș Cătălin.

 
 

Domnul Gheorghe Zoicaș:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Gheorghe Zoicaș, deputat ales în Circumscripția electorală nr.26 Maramureș, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc. Îl invit pe domnul deputat Cherecheș Cătălin, Partidul Social Democrat, Colegiul nr.2, urmat de domnul deputat Bud Nicolae.

 
 

Domnul Cătălin Cherecheș:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Cătălin Cherecheș, deputat ales în Circumscripția electorală nr.26 Maramureș, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Bud Nicolae, Colegiul 3, Partidul Democrat-Liberal. Se pregătește domnul Leșe Doru Brașoan.

 
 

Domnul Nicolae Bud:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Nicolae Bud, deputat ales în Circumscripția electorală nr.26 Maramureș, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc

Îl invit la microfon pe domnul deputat Leșe Doru Brașoan, Colegiul 4, Partidul Democrat-Liberal. Se pregătește domnul Horj Pavel.

 
 

Domnul Leșe Doru Brașoan:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Leșe Doru Brașoan, deputat ales în Circumscripția electorală nr.26 Maramureș, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc frumos.

Îl invit pe domnul deputat Horj Pavel, Colegiul 5, Partidul Național-Liberal. Urmează domnul Béres Ștefan Vasile.

 
 

Domnul Pavel Horj:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Pavel Horj, deputat ales în Circumscripția electorală nr.26 Maramureș, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Béres Ștefan Vasile, Colegiul 6, Uniunea Democrată Maghiară din România. Se pregătește domnul Berci Vasile.

 
 

Domnul Béres Ștefan Vasile:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Béres Ștefan Vasile, deputat ales în Circumscripția electorală nr.26 Maramureș, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

Isten engem ugy segéljen!

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Berci Vasile, Colegiul 7, Partidul Național Liberal, urmat de domnul Buciuta Ștefan.

 
 

Domnul Vasile Berci:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Vasile Berci, deputat ales în Circumscripția electorală nr.26 Maramureș, Colegiul uninominal nr.7,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Buciuta Ștefan, Colegiul 7, Uniunea Ucrainenilor din România.

 
 

Domnul Ștefan Buciuta:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ștefan Buciuta, deputat ales în Circumscripția electorală nr.26 Maramureș, Colegiul uninominal nr.7 (colegiul național),

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

Boje pomoje!

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Cu voia dumneavoastră, că a mea este, mergem mai departe la Circumscripția electorală nr.27 Mehedinți și-l invit pe domnul deputat Ghiță Cornel, Colegiul 1, Partidul Democrat-Liberal, urmat de doamna Chircu Doința-Mariana.

 
 

Domnul Cornel Ghiță:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Cornel Ghiță, deputat ales în Circumscripția electorală nr.27 Mehedinți, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

O invit la microfon pe doamna Chircu Doinița-Mariana, Colegiul uninominal 2, Partidul Democrat-Liberal, urmată de domnul Palașcă Viorel.

 
 

Doamna Doinița-Mariana Chircu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Doinița Mariana Chircu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.27 Mehedinți, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

În continuare îl invit pe domnul Palașcă Viorel, Colegiul 3, Partidul Național Liberal, și ultimul din acest județ va fi domnul Nicolicea Eugen.

 
 

Domnul Viorel Palașcă:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Viorel Palașcă, deputat ales în Circumscripția electorală nr.27 Mehedinți, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Nicolicea Eugen, Colegiul 4, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Eugen Nicolicea:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Eugen Nicolicea, deputat ales în Circumscripția electorală nr.27 Mehedinți, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Trecem la Circumscripția electorală nr.28 Mureș și am să-l invit pe domnul deputat Borbély László, Colegiul 1, Uniunea Democrată Maghiară din România, urmat de domnul Oprișcan Mihai Doru.

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Borbély László:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Borbély László, deputat ales în Circumscripția electorală nr.28 Mureș, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

Isten engem ugy segéljen!

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul Oprișcan Mihai Doru și se pregătește domnul Kelemen Attila Béla Ladislau.

 
 

Domnul Mihai Doru Oprișcan:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Mihai Doru Oprișcan, deputat ales în Circumscripția electorală nr.28 Mureș, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Mergem mai departe și-l invit pe domnul Kelemen Attila Béla Ladislau, Colegiul 3, Uniunea Democrată Maghiară din România, și se pregătește domnul Socaciu Victor.

Vă rog, domnule Kelemen.

 
 

Domnul Kelemen Attila Béla Ladislau:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Kelemen Attila Béla Ladislau, deputat ales în Circumscripția electorală nr.28 Mureș, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

Isten engem ugy segéljen!

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Îl invit pe domnul deputat Socaciu Victor, Colegiul 4, Partidul Social Democrat, și va urma domnul Kerekes Károly.

 
 

Domnul Victor Socaciu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Victor Socaciu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.28 Mureș, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îi dau cuvântul, îl invit, de fapt, pe domnul deputat Kerekes Károly, Colegiul 5, Uniunea Democrată Maghiară din România, urmat de domnul Stroian Toader.

 
 

Domnul Kerekes Károly:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Kerekes Károly, deputat ales în Circumscripția electorală nr.28 Mureș, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Îl invit pe domnul deputat Stroian Toader, Colegiul 6, Partidul Democrat-Liberal. Se pregătește domnul Dobre Ciprian Minodor.

 
 

Domnul Toader Stroian:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Toader Stroian, deputat ales în Circumscripția electorală nr.28 Mureș, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Dobre Ciprian Minodor, Colegiul 7, Partidul Național Liberal, și se pregătește domnul Gliga Vasile Ghiorghe.

 
 

Domnul Ciprian Minodor Dobre:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ciprian Dobre, deputat ales în Circumscripția electorală nr.28 Mureș, Colegiul uninominal nr.7,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Gliga Vasile Ghiorghe, Colegiul nr.8, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Vasile-Ghiorghe Gliga:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Gliga Vasile-Ghiorghe, deputat ales în Circumscripția electorală nr.28 Mureș, Colegiul uninominal nr.8,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc frumos.

Vom trece la un alt județ, o altă circumscripție, Circumscripția nr.29 Neamț, și-l vom invita întâi pe domnul Ghiță-Eftemie Stelian, Colegiul nr.1, Partidul Democrat-Liberal, și apoi doamna Stoica Mihaela.

 
 

Domnul Stelian Ghiță-Eftemie:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Stelian Ghiță-Eftemie, deputat ales în Circumscripția electorală nr.29 Neamț, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

O invit pe doamna Stoica Mihaela, Colegiul 2, Partidul Democrat-Liberal. Se pregătește domnul Tărâță Culiță.

 
 

Doamna Mihaela Stoica:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Mihaela Stoica, deputat ales în Circumscripția electorală nr.29 Neamț, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Tărâță Culiță, Colegiul 3, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Culiță Tărâță:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Culiță Tărâță, deputat ales în Circumscripția electorală nr.29 Neamț, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Am să-l invit acum pe domnul deputat Neculai Marius și urmează domnul deputat Munteanu Ioan.

 
 

Domnul Marius Neculai:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Marius Neculai, deputat ales în Circumscripția electorală nr.29 Neamț, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Acum îl invit pe domnul deputat Munteanu Ioan, Partidul Social Democrat, și se pregătește domnul deputat Surdu-Soreanu Raul-Victor.

 
 

Domnul Ioan Munteanu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ioan Munteanu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.29 Neamț, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Îl invităm pe domnul deputat Surdu-Soreanu Raul-Victor, Colegiul 6, Partidul Social Democrat.

Poftiți.

Nu spun cine urmează...

 
 

Domnul Raul-Victor Surdu-Soreanu :

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Raul-Victor Surdu-Soreanu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.29 Neamț, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule Surdu.

Urmează deputatul Vainer Aurel, așa că mă deplasez, cu permisiunea dumneavoastră, și după mine urmează doamna Dumitrescu Liana.

(Coboară la tribună.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Aurel Vainer, deputat ales în Circumscripția electorală nr.29 Neamț, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

Vă mulțumesc.

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)(Aplauze.)

(Revine la prezidiu)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, și o invit pe doamna deputat Dumitrescu Liana, Colegiul 6, Asociația Macedonenilor din România.

 
 

Doamna Liana Dumitrescu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Liana Dumitrescu, deputat ales în Colegiul național,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Da, vă mulțumesc.

În continuare, îl invit pe domnul Rogin Marius, Colegiul 7, Partidul Democrat-Liberal, și urmează domnul Bostan Emil.

 
 

Domnul Marius Rogin:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Marius Rogin, deputat ales în Circumscripția electorală nr.29 Neamț, Colegiul uninominal nr.7,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Bostan Emil, Colegiul 8, Partidul Național Liberal.

 
 

Domnul Emil Bostan:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Emil Bostan, deputat ales în Circumscripția electorală nr.29 Neamț, Colegiul uninominal nr.8,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Vom trece acum la Circumscripția electorală nr.30 Olt. Domnul Bărbulescu Daniel-Ionuț, deputat, Colegiul uninominal nr.1, Partidul Democrat-Liberal. Urmează domnul Stan Nicolae.

 
 

Domnul Daniel-Ionuț Bărbulescu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Daniel-Ionuț Bărbulescu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.30 Olt, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Stan Nicolae, Colegiul nr.2, Partidul Democrat-Liberal, urmat de domnul Bobeș Marin.

 
 

Domnul Nicolae Stan:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Nicolae Stan, deputat ales în Circumscripția electorală nr.30 Olt, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Bobeș Marin, Colegiul 3, Partidul Social Democrat, și urmează domnul Steriu Valeriu-Andrei.

 
 

Domnul Marin Bobeș:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Marin Bobeș, deputat ales în Circumscripția electorală nr.30 Olt, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la pupitru pe domnul deputat Steriu Valeriu-Andrei, Colegiul 4, Partidul Social Democrat. Urmează domnul Iordache Florin.

 
 

Domnul Valeriu-Andrei Steriu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Valeriu-Andrei Steriu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.30 Olt, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Iordache Florin, Colegiul nr.5, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule președinte.

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Florin Iordache, deputat ales în Circumscripția electorală nr.30 Olt, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule Iordache.

Îl invit pe domnul deputat Știrbu Gigel-Sorinel, Colegiul 6, Partidul Național Liberal, și se pregătește domnul Frunzulică Doru-Claudian.

 
 

Domnul Gigel-Sorinel Știrbu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Gigel-Sorinel Știrbu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.30 Olt, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Acum îl invit pe domnul deputat Frunzulică Doru-Claudian, Colegiul 7, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Doru-Claudian Frunzulică:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Doru-Claudian Frunzulică, deputat ales în Circumscripția electorală nr.30 Olt, Colegiul uninominal nr.7,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule Frunzulică.

Acum trecem la Circumscripția nr.31 Prahova. Începem să-l invităm pe domnul deputat Burlacu Cristian-Ion, Colegiul nr.1, Partidul Național Liberal. Și după care va urma domnul Anghel Florin Serghei.

 
 

Domnul Cristian-Ion Burlacu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Cristian Burlacu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.31, Prahova, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc. Îl invit pe domnul deputat Anghel Florin Serghei, Colegiul nr.2, Partidul Național Liberal, urmat de doamna, domnișoara Gavrilescu Grațiela Leocadia.

 
 

Domnul Florin Serghei Anghel:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Florin Serghei Anghel, deputat ales în Circumscripția electorală nr.31 Prahova, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

O invit la microfon pe doamna deputat Gavrilescu Grațiela Leocadia, poate că e mai corect, Colegiul nr.3, Partidul Național Liberal. Se pregătește domnul Săniuță Marian.

 
 

Doamna Grațiela Leocadia Gavrilescu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Grațiela Leocadia Gavrilescu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.31 Prahova, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Săniuță Marian- Florian, Colegiul nr.4, Partidul Social Democrat. Se pregătește domnul Apostolache Mihai Cristian.

 
 

Domnul Marian-Florian Săniuță:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Marian-Florian Săniuță, deputat ales în Circumscripția electorală nr.31 Prahova, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc frumos.

În continuare, îl invit pe domnul deputat Apostolache Mihai Cristian, Colegiul nr.3, Partidul Social Democrat, care a fost secretar în legislatura trecută la cei mai tineri.

Vă rog, domnule Apostolache.

 
 

Domnul Mihai Cristian Apostolache:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Mihai Cristian Apostolache, deputat ales în Circumscripția electorală nr.31 Prahova, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Țurea Răzvan, Colegiul nr.6, Partidul Social Democrat și se pregătește domnul Năstase Adrian.

 
 

Domnul Răzvan Țurea:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Răzvan Țurea, deputat ales în Circumscripția electorală nr.31 Prahova, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Năstase Adrian, Colegiul nr.8, Partidul Social Democrat și se pregătește domnul Ionescu George.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Adrian Năstase, deputat ales în Circumscripția electorală nr.31 Prahova, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Ionescu George, Colegiul uninominal nr.9, Partidul Democrat-Liberal. Se pregătește domnul Voinescu-Cotoi Sever.

 
 

Domnul George Ionescu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, George Ionescu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.31 Prahova, Colegiul uninominal nr.9,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc. Domnul Sever Voinescu-Cotoi, așa scrie aici, Partidul Democrat-Liberal, Colegiul nr.10 și urmează doamna Anastase Roberta Alma.

 
 

Domnul Sever Voinescu-Cotoi:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Sever Voinescu-Cotoi, deputat ales în Circumscripția electorală nr.31 Prahova, Colegiul uninominal nr.10,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

O invit la microfon pe doamna Anastase Roberta Alma, Colegiul uninominal nr.11, Partidul Democrat-Liberal.

Poftiți, stimată doamnă.

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Eu, Roberta Alma Anastase, deputat ales în Circumscripția electorală nr.31 Prahova, Colegiul uninominal nr.11,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, doamna Roberta.

Și următorul, care e ultimul de la județul Prahova, domnul Sava Andrei-Valentin, Colegiul nr.12, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Andrei-Valentin Sava:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Andrei-Valentin Sava, deputat ales în Circumscripția electorală nr.31 Prahova, Colegiul uninominal nr.12,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc frumos.

Vom trece acum la circumscripția electorală nr.32 Satu-Mare și îl invit pe domnul deputat Ciocan Gheorghe, Colegiul nr.1, Partidul Social Democrat, după care se pregătește domnul Holdiș Ioan.

 
 

Domnul Gheorghe Ciocan:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Gheorghe Ciocan, deputat ales în Circumscripția electorală nr.32 Satu-Mare, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Holdiș Ioan, Colegiul nr.2, Partidul Democrat-Liberal. Se pregătește domnul Buda Viorel- Vasile.

 
 

Domnul Ioan Holdiș:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ioan Holdiș, deputat ales în Circumscripția electorală nr.32 Satu-Mare, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc și-l invit acum pe domnul deputat Buda Viorel-Vasile, Colegiul nr.3, Partidul Național Liberal și urmează domnul Varga Attila.

 
 

Domnul Viorel-Vasile Buda:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Viorel-Vasile Buda, deputat ales în Circumscripția electorală nr.32 Satu-Mare, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc. Invit la microfon pe domnul Varga Attila, Colegiul nr.4, Uniunea Democrată Maghiară din România și se pregătește domnul Erdei-Dolóczki Istvan.

 
 

Domnul Varga Attila:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Varga Attila, deputat ales în Circumscripția electorală nr.32 Satu-Mare, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Erdei-Dolóczki Istvan, Colegiul nr.5, Uniunea Democrată Maghiară din România.

 
 

Domnul Erdei-Dolóczki Istvan:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Erdei-Dolóczki Istvan, deputat ales în Circumscripția electorală nr.32 Satu-Mare, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Vom trece acum la Circumscripția electorală nr.33 Sălaj și începem cu domnul deputat pe care îl invit, Bode Lucian Nicolae, Colegiul nr.1, Partidul Democrat-Liberal și se pregătește domnul Seres Dénes.

 
 

Domnul Lucian Nicolae Bode:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Lucian Nicolae Bode, deputat ales în Circumscripția electorală nr.33 Sălaj, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon acum pe domnul Seres Dénes și se pregătește domnul Nosa Iuliu.

 
 

Domnul Seres Dénes:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Seres Dénes, deputat ales în Circumscripția electorală nr.33 Sălaj, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintelede vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Nosa Iuliu, Colegiul nr.3, Partidul Social Democrat și se pregătește domnul Taloș Gheorghe-Mirel.

 
 

Domnul Iuliu Nosa:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Iuliu Nosa, deputat ales în Circumscripția electorală nr.33 Sălaj, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Taloș Gheorghe-Mirel, Colegiul nr.4, Partidul Național Liberal.

 
 

Domnul Gheorghe-Mirel Taloș:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Gheorghe-Mirel Taloș, deputat ales în Circumscripția electorală nr.33 Sălaj, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Trecem la Circumscripția electorală nr.34 Sibiu și începem să-l invităm pe domnul Știrbeț Cornel, Colegiul nr.1, Partidul Democrat Liberal și se pregătește domnul Ganț Ovidiu Victor.

 
 

Domnul Cornel Știrbeț:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Cornel Stirbeț, deputat ales în Circumscripția electorală nr.34 Sibiu, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Ganț Ovidiu Victor, colegiul nr.1, Forumul Democrat al Germanilor din România. Se pregătește doamna Turcan Raluca.

 
 

Domnul Ovidiu Victor Ganț:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ovidiu Victor Ganț, deputat ales în Circumscripția electorală nr.34 Sibiu, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

So helfe mir gott!

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

O invit pe doamna deputat Turcan Raluca, Colegiul nr.2, Partidul Democrat-Liberal.

Poftiți, doamnă. Se pregătește domnul Roman Gheorghe.

 
 

Doamna Raluca Turcan:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Raluca Turcan, deputat ales în Circumscripția electorală nr.34 Sibiu, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Roman Gheorghe, îl invit cu plăcere, Colegiul nr.3, Partidul Democrat-Liberal și se pregătește domnul Cindrea Ioan.

 
 

Domnul Gheorghe Roman:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Gheorghe Roman, deputat ales în Circumscripția electorală nr.34 Sibiu, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Cindrea Ioan, Colegiul nr.4, Partidul Social Democrat și se pregătește domnul Lup Silvestru Mircea.

 
 

Domnul Ioan Cindrea:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ioan Cindrea, deputat ales în Circumscripția electorală nr.34 Sibiu, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Lup Silvestru Mircea, Colegiul nr.5, Partidul Social Democrat și se pregătește domnul Cazan Mircea Vasile.

 
 

Domnul Silvestru Mircea Lup:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Silvestru Mircea Lup, deputat ales în Circumscripția electorală nr.34 Sibiu, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintelede vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc. Îl mai rog pe domnul Cazan Mircea Vasile.

Domnule deputat?

 
 

Domnul Mircea Vasile Cazan:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Mircea Vasile Cazan, deputat ales în Circumscripția electorală nr.34 Sibiu, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

Doamne ajută!

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc. Doamne ajută!

Trecem acum la Circumscripția electorală nr.35 Suceava și o invit pe doamna, domnișoara Ardeleanu Sanda-Maria, Colegiul nr.1, Partidul Democrat-Liberal și se pregătește domnul Bălan Ioan.

 
 

Doamna Sanda-Maria Ardeleanu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Sanda-Maria Ardeleanu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.35 Suceava, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Invit la microfon pe domnul deputat Bălan Ioan, Colegiul nr.2, Partidul Democrat-Liberal și se pregătește domnul uricec Eugen Constantin.

 
 

Domnul Ioan Bălan:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ioan Bălan, deputat ales în Circumscripția electorală nr.35 Suceava, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Urmează domnul deputat uricec Eugen Constantin, Colegiul nr.3, Partidul Democrat-Liberal și se pregătește domnul Ghervazen Longher.

 
 

Domnul Eugen Constantin Uricec:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Eugen Constantin Uricec, deputat ales în Circumscripția electorală nr.35 Suceava, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Longher Ghervazen, Colegiul nr.3, Uniunea plonezilor din România. Se pregătește domnul Nechifor Cătălin-Ioan.

 
 

Domnul Longher Ghervazen:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ghervazen Longher, deputat ales în Circumscripția electorală nr.35 Suceava, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Nechifor Cătălin-Ioan, Colegiul nr.4, Partidul Social Democrat și se pregătește domnul Stan Ioan.

 
 

Domnul Cătălin-Ioan Nechifor:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Cătălin-Ioan Nechifor, deputat ales în Circumscripția electorală nr.35 Suceava, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul Stan Ioan, Colegiul nr.5, Partidul Social Democrat și se pregătește doamna Manolescu Oana.

 
 

Domnul Ioan Stan:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ioan Stan, deputat ales în Circumscripția electorală nr.35 Suceava, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc.

Invit acum pe doamna Manolescu Oana, Colegiul nr.5, Asociația Liga Albanezilor din România. Și urmează domnul Irimescu Mircea.

Vă rog, doamna deputat.

 
 

Doamna Oana Manolescu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Oana Manolescu, deputat ales în Colegiul uninominal național,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Am să-l invit acum pe domnul deputat Irimescu Mircea, Colegiul nr.6, Partidul Național Liberal, și se pregătește domnul Coroamă Gheorghe.

 
 

Domnul Mircea Irimescu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Mircea Irimescu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.35 Suceava, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Coroamă Gheorghe, Colegiul nr.7, Partidul Național Liberal, și se pregătește domnul Bejinariu Eugen.

 
 

Domnul Gheorghe Coroamă:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Gheorghe Coroamă, deputat ales în Circumscripția electorală nr.35 Suceava, Colegiul uninominal nr.7,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc frumos.

Îl invit pe domnul deputat Bejinariu Eugen, Colegiul nr.8, Partidul Social Democrat. se pregătește domnul Pardău Dumitru.

Poftiți, domnule deputat.

 
 

Domnul Eugen Bejinariu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Eugen Bejinariu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.35 Suceava, Colegiul uninominal nr.8,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îmi permit să invit acum pe domnul Pardău Dumitru, Colegiul nr.9, Partidul Democrat-Liberal.

se pregătește domnul Gospodaru Gabriel Dan.

 
 

Domnul Dumitru Pardău:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Dumitru Pardău, deputat ales în Circumscripția electorală nr.35 Suceava, Colegiul uninominal nr.9,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Gospodaru Gabriel-Dan, Colegiul nr.10, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Gabriel-Dan Gospodaru:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Gabriel-Dan Gospodaru, deputat ales în Circumscripția electorală nr.35 Suceava, Colegiul uninominal nr.10,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Acum vom trece la următoarea circumscripție, Circumscripția nr.36 Teleorman. Și am să-l invit pe domnul deputat Negoiță Robert Sorin, Colegiul nr.1, Partidul Social Democrat. urmează domnul Bănicioiu Nicolae.

Poftiți, domnule Negoiță.

 
 

Domnul Robert Sorin Negoiță:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Robert Sorin Negoiță, deputat ales în Circumscripția electorală nr.36 Teleorman, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Domnule deputat, nu vă supărați.. (I-a atras atenția că nu a pus mâna pe Biblie și Constituție) E, cam la urmă! Mulțumesc. Ați fost cu sufletul acolo.

Domnul deputat Bănicioiu Nicolae, Colegiul nr.2, Partidul Social Democrat. urmează domnul Bădulescu Adrian.

Nu uitați, vă rugăm, mâna pe Constituție și pe Biblie.

 
 

Domnul Nicolae Bănicioiu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Nicolae Bănicioiu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.36 Teleorman, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Bădulescu Adrian, Colegiul nr.3, Partidul Democrat-Liberal.

se pregătește domnul Florescu Adrian.

 
 

Domnul Adrian Bădulescu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Adrian Bădulescu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.36 Teleorman, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc.

Îl rog pe domnul deputat Florescu Adrian, Colegiul nr.4, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul Dumitrică George Ionuț.

 
 

Domnul Adrian Florescu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Adrian Florescu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.36 Teleorman, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Îl invit la microfon pe domnul deputat Dumitrică George Ionuț, și secretar al nostru, și se pregătește domnul Almăjanu Marin.

 
 

Domnul George Ionuț Dumitrică:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, George Ionuț Dumitrică, deputat ales în Circumscripția electorală nr.36 Teleorman, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit acum pe domnul deputat Almăjanu Marin, Colegiul nr.6, Partidul Național Lilberal.

 
 

Domnul Marin Almăjanu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Marin Almăjanu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.36 Teleorman, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Trecem acum la Circumscripția electorală nr.37 Timiș și o să începem cu domnul deputat Cristian Horia, Colegiul nr.1, Partidul Național Lilberal.

Și se pregătește domnul Popov Dușan.

 
 

Domnul Horia Cristian:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Horia Cristian, deputat ales în Circumscripția electorală nr.37 Timiș, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Popov Dușan, Colegiul nr.1, Uniunea sârbilor din România, și se pregătește domnul Drăgulescu Iosif Ștefan.

 
 

Domnul Dușan Popov:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Dușan Popov, deputat ales în Circumscripția electorală nr.37 Timiș, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

Neka mi tako Bog pomogne!

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Drăgulescu Iosif Ștefan, Colegiul uninominal nr.2, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul Dugulescu Marius Cristinel.

 
 

Domnul Iosif Ștefan Drăgulescu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Iosif Ștefan Drăgulescu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.37 Timiș, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Dugulescu Marius Cristinel, Colegiul nr.3, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește doamna Barna Maria Eugenia.

 
 

Domnul Marius Cristinel Dugulescu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Marius Cristinel Dugulescu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.37 Timiș, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

O rugăm acum pe doamna Barna Maria Eugenia, Colegiul nr.4, Partidul Social Democrat.

Se pregătește domnul Popoviciu Alin Augustin Florin.

 
 

Domnul Maria Eugenia Barna:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Maria Eugenia Barna, deputat ales în Circumscripția electorală nr.37 Timiș, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Popoviciu Alin Augustin Florin, Colegiul nr.5, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul Mircovici Niculae.

 
 

Domnul Alin Augustin Florin Popoviciu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Alin Augustin Florin Popoviciu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.37 Timiș, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Mircovici Niculae, Colegiul nr.5, Uniunea Bulgară din Banat.

 
 

Domnul Niculae Mircovici:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Niculae Mircovici, deputat ales în Circumscripția electorală nr.37 Timiș, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

Toi dai me Bog pumognî!

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule deputat Mircovici Niculae.

Invit în continuare pe domnul profesor Tabără Valeriu, Colegiul nr.6, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul Stragea Sorin Constantin.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Valeriu Tabără, deputat ales în Circumscripția electorală nr.37 Timiș, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule Tabără.

Îl invit acum pe domnul deputat Stragea Sorin Constantin, Colegiul 7, Partidul Social Democrat.

Se pregătește domnul Saga Claudiu.

 
 

Domnul Sorin Constantin Stragea:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Sorin Constantin Stragea, deputat ales în Circumscripția electorală nr.37 Timiș, Colegiul uninominal nr.7,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Țaga Claudiu, Colegiul nr.8, Partidul Național Lilberal.

 
 

Domnul Claudiu Țaga:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Claudiu Țaga, deputat ales în Circumscripția electorală nr.37 Timiș, Colegiul uninominal nr.8,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Covaci Dorel, Colegiul nr.9, Partidul Social Democrat. se pregătește domnul Ciobanu Gheorghe.

 
 

Domnul Dorel Covaci:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Dorel Covaci, deputat ales în Circumscripția electorală nr.37 Timiș, Colegiul uninominal nr.9,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Ciobanu Gheorghe, Colegiul uninominal nr.10, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Gheorghe Ciobanu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Gheorghe Ciobanu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.37 Timiș, Colegiul uninominal nr.10,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Vom trece acum la Circumscripția electorală nr.38 Tulcea și am să-l invit pe domnul deputat Avram Marian, Colegiul nr.1, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul Stroe Mihai.

 
 

Domnul Marian Avram:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Marian Avram, deputat ales în Circumscripția electorală nr.38 Tulcea, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Stroe Mihai, Colegiul nr.2, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul Ignat Miron.

 
 

Domnul Mihai Stroe:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Mihai Stroe, deputat ales în Circumscripția electorală nr.38 Tulcea, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Ignat Miron, Colegiul nr.2, Comunitatea rușilor lipoveni din România.

Poftiți, domnule deputat.

 
 

Domnul Miron Ignat:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Miron Ignat, deputat ales în Circumscripția electorală nr.38 Tulcea, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule Ignat.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Popa Octavian-Marius, Colegiul nr.3, Partidul Național Lilberal.

Se pregătește domnul Teodorescu Horia.

 
 

Domnul Octavian-Marius Popa:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Octavian-Marius Popa, deputat ales în Circumscripția electorală nr.38 Tulcea, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Teodorescu Horia, Colegiul nr.4, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Horia Teodorescu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Horia Teodorescu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.38 Tulcea, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Trecem la Circumscripția electorală nr.39, cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns aici, Vaslui.

O să începem să invităm pe domnul deputat Cristea Victor, Colegiul nr.1, Partidul Social Democrat.

Se pregătește domnul Bordeianu Dan.

 
 

Domnul Victor Cristea:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Victor Cristea, deputat ales în Circumscripția electorală nr.39 Vaslui, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Bordeianu Dan, Colegiul nr.2, Partidul Național Liberal.

Se pregătește domnul Iftime Dragoș Adrian.

 
 

Domnul Dan Bordeianu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Dan Bordeianu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.39 Vaslui, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
   

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Dragoș Adrian Iftime:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Dragoș Adrian Iftime, deputat ales în Circumscripția electorală nr.39 Vaslui, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Solomon Adrian, Colegiul nr.4, Partidul Social Democrat.

Se pregătește domnul Cărare Viorel.

 
 

Domnul Adrian Solomon:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Adrian Solomon, deputat ales în Circumscripția electorală nr.39 Vaslui, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Cărare Viorel, Colegiul nr.5, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul Marian Dan Mihai.

 
 

Domnul Viorel Cărare:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Viorel Cărare, deputat ales în Circumscripția electorală nr.39 Vaslui, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Marian Dan Mihai, Colegiul nr.6, Partidul Național Liberal.

Se pregătește domnul deputat Sârbu Marian.

 
 

Domnul Dan Mihai Marian:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Dan Mihai Marian, deputat ales în Circumscripția electorală nr.39 Vaslui, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Sârbu Marian, Colegiul uninominal nr.7, Partidul Social Democrat.

Poftiți, domnule deputat.

 
 

Domnul Marian Sârbu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Marian Sârbu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.39 Vaslui, Colegiul uninominal nr.7,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Trecem la Circumscripția electorală nr.40 Vâlcea.

Îl invit, întâi de toate, pe domnul deputat Zamfirescu Sorin Ștefan, Colegiul uninominal nr.1, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul deputat Vîlcu Samoil.

 
 

Domnul Sorin Ștefan Zamfirescu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Sorin Ștefan Zamfirescu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.40 Vâlcea, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Vîlcu Samoil, Colegiul uninominal nr.2, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul deputat Mazilu Constantin.

 
 

Domnul Samoil Vîlcu :

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Samoil Vîlcu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.40 Vâlcea, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Mazilu Constantin, Colegiul uninominal nr.3, Partidul Social Democrat.

Se pregătește domnul deputat Bleotu Vasile.

 
 

Domnul Constantin Mazilu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Constantin Mazilu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.40 Vâlcea, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc foarte mult.

Îl invit pe domnul deputat Bleotu Vasile, Colegiul uninominal nr.4, Partidul Social Democrat.

Se pregătește domnul deputat Buican Cristian.

 
 

Domnul Vasile Bleotu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Vasile Bleotu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.40 Vâlcea, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Buican Cristian, Colegiul uninominal nr.5, Partidul Național Liberal.

Se pregătește domnul deputat Vlădoiu Aurel.

 
 

Domnul Cristian Buican:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Cristian Buican, deputat ales în Circumscripția electorală nr.40 Vâlcea, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Vlădoiu Aurel, Colegiul uninominal nr.6, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Aurel Vlădoiu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Aurel Vlădoiu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.40 Vâlcea, Colegiul uninominal nr.6, Horezu,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Trecem la Circumscripția electorală nr.41 Vrancea.

Îl invit pe domnul deputat Mustea-Șerban Răzvan, Colegiul uninominal nr.1, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul deputat Tîlvăr Angel.

 
 

Domnul Răzvan Mustea-Șerban:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Răzvan Mustea-Șerban, deputat ales în Circumscripția electorală nr.41 Vrancea, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Tîlvăr Angel, dacă nu este corect să mă scuze, Colegiul uninominal nr.2, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Angel Tîlvăr:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Angel Tîlvăr, deputat ales în Circumscripția electorală nr.41 Vrancea, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Săpunaru Nini, Colegiul uninominal nr.3, Partidul Național Liberal.

Se pregătește domnul deputat Dumitrescu Cristian Sorin.

 
 

Domnul Săpunaru Nini:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Nini Săpunaru, deputat ales în Circumscripția electorală nr.41 Vrancea, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Dumitrescu Cristian Sorin, Colegiul uninominal nr.4, Partidul Social Democrat.

Se pregătește domnul deputat Trășculescu Alin Silviu.

 
 

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Cristian Sorin Dumitrescu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.41 Vrancea, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc, domnule Cristian Dumitrescu.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Trășculescu Alin Silviu.

Se pregătește domnul deputat Nica Nicolae-Ciprian.

 
 

Domnul Alin Silviu Trășculescu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Alin Silviu Trășculescu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.41 Vrancea, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc frumos.

Îl invit pe domnul deputat Nica Nicolae-Ciprian, Colegiul uninominal nr.6, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Nicolae-Ciprian Nica, deputat ales în Circumscripția electorală nr.41 Vrancea, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc frumos.

Acum, în mod normal, facem cel mai mare tur de muncă: e Circumscripția electorală nr.42 București, care are 28 de deputați. Așa că, vă rog "puțintică răbdare" și mergem înainte.

Vom începe cu domnul, fost președinte al Camerei Deputaților, Olteanu Bogdan, Colegiul uninominal nr.1, Partidul Național Liberal.

Se pregătește domnul deputat Budurescu Daniel-Stamate.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Bogdan Olteanu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.1,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Urmează domnul deputat, îl invit, Budurescu Daniel-Stamate, Colegiul uninominal nr.2, Partidul Național Liberal.

 
 

Domnul Daniel-Stamate Budurescu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Daniel-Stamate Budurescu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Orban Ludovic, Colegiul uninominal nr.3, Partidul Național Liberal.

Se pregătește domnul deputat Canacheu Costică.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Ludovic Orban:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ludovic Orban, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Canacheu Costică, Colegiul uninominal nr.4, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul deputat Pop Georgian.

 
 

Domnul Costică Canacheu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Costică Canacheu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Pop Georgian, scuzele mele, Colegiul uninominal nr.5, Partidul Social Democrat.

 
 

Domnul Georgian Pop:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Georgian Pop, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.5,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

O invit la microfon pe doamna deputat Nassar Rodica, Colegiul uninominal nr.6, Partidul Social Democrat.

Se pregătește domnul deputat Popa Florian.

Poftiți, stimată doamnă.

 
 

Doamna Nassar Rodica:

Mulțumesc.

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Rodica Nassar, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.6,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Popa Florian, Colegiul uninominal nr.7, Partidul Social Democrat.

Se pregătește doamna/domnișoara Novac Cornelia Brândușa.

 
 

Domnul Florian Popa:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Florian Popa, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.7,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

O invit pe doamna/domnișoara deputat Novac Cornelia Brândușa, Colegiul uninominal nr.8, Partidul Democrat-Liberal.

Unde cunosc, cunosc, unde nu, ridic mâinile.

Se pregătește domnul deputat Paleologu Theodor.

 
 

Doamna Cornelia Brândușa Novac:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Cornelia Brândușa Novac, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.8,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Paleologu Theodor, Colegiul uninominal nr.9, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul deputat Croitoru Cătălin.

 
 

Domnul Theodor Paleologu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Theodor Paleologu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.9,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Croitoru Cătălin, Colegiul uninominal nr.10, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește doamna deputat Barbu Sulfina.

 
 

Domnul Cătălin Croitoru:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Cătălin Croitoru, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.10,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

O invit pe doamna deputat Barbu Sulfina, Colegiul uninominal nr.11, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul deputat Petrescu Cristian.

 
 

Doamna Sulfina Barbu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Sulfina Barbu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.11,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Petrescu Cristian, Colegiul uninominal nr.12, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul deputat Pirpiliu Ștefan-Daniel.

 
 

Domnul Cristian Petrescu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Cristian Petrescu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.12,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Pirpiliu Ștefan-Daniel, Colegiul uninominal nr.13, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul deputat Zătreanu Dan-Radu.

 
 

Domnul Ștefan-Daniel Pirpiliu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Ștefan-Daniel Pirpiliu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.13,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Zătreanu Dan-Radu, Colegiul uninominal nr.14, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul deputat Prigoană Vasile-Silviu.

 
 

Domnul Dan-Radu Zătreanu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Dan-Radu Zătreanu, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.14,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mulțumesc frumos.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Prigoană Vasile-Silviu, Colegiul uninominal nr.15, Partidul Democrat-Liberal.

Se pregătește domnul deputat Andon Sergiu.

 
 

Domnul Vasilel-Silviu Prigoană:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Vasile-Silviu Prigoană, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.15,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Andon Sergiu, Colegiul uninominal nr.16, Partidul Conservator.

Se pregătește doamna deputat Jipa Florina Ruxandra.

 
 

Domnul Sergiu Andon:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Sergiu Andon, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.16,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

O invit pe doamna deputat Jipa Florina Ruxandra, Colegiul uninominal nr.17, Partidul Social Democrat.

Se pregătește doamna/domnișoara deputat Burcău Doina.

Vă rog, doamna Jipa, aveți cuvântul.

 
 

Doamna Florina Ruxandra Jipa:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Florina Ruxandra Jipa, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.17,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, doamna deputat.

O invit la microfon pe doamna/domnișoara deputat Burcău Doina, Colegiul uninominal nr.18, Partidul Social Democrat.

Se pregătește doamna deputat Popa Daniela.

 
 

Doamna Doina Burcău:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Doina Burcău, deputată aleasă în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.18,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

O invit la microfon pe doamna deputat Popa Daniela, Colegiul uninominal nr.19, Partidul Conservator.

Vă rog, doamna Popa, aveți cuvântul.

Se pregătește doamna deputat Niculescu-Mizil Ștefănescu - stați să-mi pun ochelarii - Tohme Oana.

 
 

Doamna Daniela Popa:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Daniela Popa, deputată aleasă în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.19,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, doamna deputat Popa.

O invit la microfon pe doamna deputat Niculescu-Mizil-Ștefănescu Tohme Oana, Colegiul uninominal nr.20, Partidul Social Democrat. Scuze, dacă n-am citit bine!

 
 

Doamna Oana Tohme Niculescu-Mizil-Ștefănescu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Oana Niculescu-Mizil-Ștefănescu Tohme, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.20,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit la microfon pe domnul deputat Chiriță Dumitru, Colegiul uninominal nr.21, Partidul Social Democrat.

Se pregătește doamna/domnișoara deputat Gorghiu Alina-Ștefania.

 
 

Domnul Dumitru Chiriță:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Dumitru Chiriță, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 Municipiul București, Colegiul uninominal nr.21,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

O invit la microfon pe doamna/domnișoara deputat Gorghiu Alina-Ștefania, Colegiul nr.22, Partidul Național Liberal.

Se pregătește doamna Vasile Aurelia.

 
 

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Alina Gorghiu Ștefania, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.22,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc frumos.

O invit la microfon pe doamna deputat Vasile Aurelia, Colegiul nr.23, Partidul Social Democrat. Se pregătește domnul domnul Geantă Florian Daniel.

Doamna Vasile, aveți cuvântul.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Aurelia Vasile, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.23,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, doamna Vasile.

Îl invit la microfon pe domnul Geantă Florian Daniel, Colegiul nr.24, Partidul Democrat-Liberal. Se pregătește doamna Udrea Elena.

 
 

Domnul Florian Daniel Geantă:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Florian Daniel Geantă, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.24,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc frumos.

Acum o invit pe doamna Udrea Elena Gabriela, Colegiul nr.25, Partidul Democrat-Liberal. Și urmează domnul Florea Damian.

 
 

Doamna Elena Gabriela Udrea:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Elena Gabriela Udrea, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.25,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, doamnă. Sărut mâna.

Mergem mai departe și-l invităm acum pe domnul deputat Florea Damian, Colegiul nr.26, Partidul Conservator, și se pregătește domnul Pieptea Cornel.

 
 

Domnul Damian Florea:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Damian Florea, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.26,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Pieptea Cornel, Colegiul uninominal nr.27, Partidul Național Liberal. Să știți că știu să citesc "uninominal". Dar, în viteză ...

Domnule Pieptea Cornel, aveți cuvântul. Și se pregătește domnul Liga Dănuț, ultimul deputat din lista Bucureștiului.

 
 

Domnul Cornel Pieptea:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Cornel Pieptea, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.27,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc frumos.

Îl invit pe domnul deputat Liga Dănuț, Colegiul nr.28, Partidul Democrat-Liberal.

Poftiți, domnule deputat Liga.

 
 

Domnul Dănuț Liga:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Dănuț Liga, deputat ales în Circumscripția electorală nr.42 municipiul București, Colegiul uninominal nr.28,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Acum, vom încheia cu Circumscripția electorală nr.43, denumită Circumscripția electorală pentru românii cu domiciliul sau reședința în afara țării.

Îl invit primul pe domnul deputat Brînză William Gabriel, Colegiul nr.1, Partidul Democrat-Liberal. Și am să rog să se pregătească domnul deputat Panțîru Tudor. Circumscripția de care spuneam, domnul Brânză William, nu este? Nu a venit. Îmi pare rău.

Atunci, îl invităm pe domnul deputat Panțîru Tudor, Colegiul uninominal nr.2, Partidul Social Democrat. Se pregătește domnul Lubanovici Mircea.

 
 

Domnul Tudor Panțîru:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Tudor Panțîru, deputat ales în Circumscripția electorală nr.43 pentru românii cu domiciliul sau reședința în afara țării, Colegiul uninominal nr.2,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Îl invităm pe domnul deputat Lubanovici Mircea, Colegiul nr.3, Partidul Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Mircea Lubanovici:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Mircea Lubanovici, deputat ales în Circumscripția electorală nr.43 pentru românii cu domiciliul sau reședința în afara țării, Colegiul uninominal nr.3,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Și ultimul pe lista noastră este domnul deputat Kötö Jozsef, Colegiul uninominal nr.4, Uniunea Democrată Maghiară din România.

Domnule deputat, aveți microfonul.

 
 

Domnul Kötö József:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Kötö József, deputat ales în Circumscripția electorală nr.43 pentru românii cu domiciliul sau reședința în afara țării, Colegiul uninominal nr.4,

"Jur credință patriei mele România.

Jur să respect Constituția și legile țării.

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României.

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu!"

Isten engem ugy segeljen!

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de vârstă al Camerei Deputaților.)

(Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Mai fac o ultimă strigare: dacă domnul deputat Brînză William Gabriel a sosit? Dacă nu, eu vă mulțumesc foarte mult pentru ajutorul pe care mi l-ați dat, ca să parcurgem ca într-un maraton această ședință solemnă de depunere a jurământului.

Vă mulțumesc foarte mult și, în mod normal, ar trebui să continuăm cu punctul de alegere a președintelui. Cu îngăduința dumneavoastră, însă, v-aș propune o pauză de o jumătate de oră. Pentru că vine un moment important și trebuie să fim cât de cât odihniți.

Așa că, vă rog să nu vă supărați, dacă sunteți de acord? Eu, la ora 17,05, sunt din nou în sală.

Vă mulțumesc foarte mult și vă urez Sărbători fericite! Un Crăciun fericit! Mulți ani și sănătate!

Vă mulțumesc foarte mult. (Aplauze.)

 
  Alegerea președintelui Camerei Deputaților.

- După pauză -

 

Domnul Aurel Vainer:

Doamnelor și domnilor deputați,

Rog echipa de secretari să sosească la pupitru.

Domnul Mocanu Adrian, domnișoara Dumitrache Ileana Cristina, Poftiți!

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă rugăm să reluăm lucrările. Îmi cer scuze că nu m-am ținut de cuvânt cu ora la care am propus să ne reîntâlnim, dar acum ne-am reîntâlnit.

Noi vom proceda acum la tot ceea ce trebuie făcut pentru alegerea președintelui Camerei Deputaților. În acest scop, vă rog să-mi dați voie să citesc ce prevede regulamentul. Potrivit art.21 din regulament, președintele Camerei Deputaților este ales pe durata mandatului Camerei prin vot secret, cu buletine de vot, pe care sunt înscrise, în ordinea alfabetică, numele și prenumele tuturor candidaților propuși de grupurile parlamentare. Fiecare grup parlamentar poate face o singură propunere. Este declarat ales președinte al Camerei Deputaților candidatul care a întrunit votul majorității deputaților.

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(6) din regulament, în cazul votului secret exprimat prin buletine de vot, se constituie o comisie de numărare și validare a voturilor, formată din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar, asistată de cei doi secretari de ședință.

Drept urmare, rog liderii grupurilor parlamentare să prezinte, în ordinea mărimii numărului de membri ai fiecărui grup parlamentar, propunerile de candidați pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților și să desemneze totodată câte un reprezentant pentru Comisia de numărare și validare a voturilor. Sper că s-a înțeles și acum intrăm în subiect.

Invit la cuvânt pe liderul Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, domnul Ioan Oltean. Vă rog, domnule lider.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal propune pentru înalta demnitate de președinte al Camerei Deputaților pe doamna deputat Roberta Alma Anastase. (Aplauze.)

Domnule președinte,

Eu aș face următoarea propunere, conform unei tradiții, dacă nu mă înșel. În prima parte de mandat, numărarea buletinelor de vot o face Comisia de validare a mandatelor. Deci, eu v-aș propune, dacă toată lumea ar fi de acord, să nu mai facem propuneri pentru o nouă comisie de numărare a voturilor, ci Comisia de validare a mandatelor să fie cea care va număra buletinele de vot și va comunica plenului Camerei Deputaților rezultatul acestei numărări.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Domnule lider, nu vă supărați, dar ar fi mult prea mare comisia de numărare. Noi am cerut câte un reprezentant...

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Pentru operativitate, atunci, Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal îl desemnează pe domnul deputat Rogin Marius, pentru a face parte din această comisie.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă rog să ne transmiteți și în scris propunerea de președinte și de membru în Comisia de numărare.

Îl invit la cuvânt pe domnul Viorel Hrebenciuc, liderul Grupului parlamentar al Alianței Partidului Social Democrat+Partidul Conservator.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Grupul parlamentar PSD+PC susține candidatura Robertei Anastase.

Pentru Comisia de numărare a voturilor, propun pe domnul Nicu Bănicioiu.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Invit la pupitru pe domnul Sergiu Nicolaescu, vicelider... (Râsete)... Trebuie să fie o poantă, să ne amuzăm. Bine că nu fac ce face domnul Stanciu mereu, așa că ...

Vă mulțumesc.

Domnule Nicolăescu, vă rog.

 
 

Domnul Eugen-Gheorghe Nicolăescu:

Stimați colegi,

Pentru Comisia de numărare a voturilor îl propun pe domnul deputat Gerea Andrei, iar pentru președinția Camerei Deputaților, având în vedere ce bine a mers în primul an din fosta legislatură activitatea Legislativului, cu președinte de altă culoare politică decât majoritatea, Grupul parlamentar al P.N.L. îl propune pe domnul Ludovic Orban pentru președinția Camerei Deputaților. (Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Domnule Nicolăescu, vă rog, și la numărătoare este domnul?

 
 

Domnul Eugen-Gheorghe Nicolăescu:

Domnul Gerea.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Domnul Gerea. Vă mulțumesc.

Invit acum pe liderul Grupului parlamentar al minorităților ... U.D.M.R., domnul deputat Márton Árpad Francisc.

Vă rog să mă scuzați, dar programul a fost intens. Domnul Márton Árpad-Francisc, cu scuzele de rigoare.

 
 

Domnul Márton Árpad-Francisc:

Nu face nimic, domnule președinte.

Ca să vedeți că într-adevăr există Grupul parlamentar U.D.M.R., noi îl propunem pentru funcția de președinte pe domnul Borbély László, iar pentru Comisia de numărare a voturilor, pe domnul Béres István.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă rugăm frumos să ne dați și în scris, da? Este valabil și la liberali. Ne trebuie în scris.

Domnul lider al Grupului parlamentar al minorităților naționale, domnul Varujan Pambuccian.

 
 

Domnul Varujan Pambuccian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Înainte de a face anunțul pe care trebuie să-l fac, doresc să mai fac un anunț, pentru că la noi, în grupul parlamentar, funcționează o regulă. În urma deciziei pe care am luat-o pentru funcțiile în comisii, domnul Ibram Iusein s-a retras din funcția de vicelider, pe care o ocupă acum domnul Ghervazen Longher.

În ceea ce privește chestiunea de astăzi, noi ne-am reunit astăzi în ședința grupului parlamentar și grupul a decis să o susținem pe doamna Roberta Anastase, iar la numărătoarea voturilor, cred că nu trebuie să vă spun, domnule președinte, cine participă din partea noastră. Vă las dumneavoastră onoarea să-l nominalizați.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Radan Mihai.

Am reușit să aflăm de la lideri propunerile.

V-aș ruga, fără să mai citesc, vă întreb dacă are cineva de făcut vreun comentariu, ca apoi să știu, să supunem la vot această listă de propuneri, care urmează să fie înscrisă în buletin.

Deci, aveți vreun comentariu? Nu. Este liniște. Înseamnă că avem acordul deplin al dumneavoastră ca întreaga listă propusă să fie înscrisă în buletinul de vot.

Acum, nu avem decât un lucru de făcut: să-i lăsăm pe cei care trebuie să ne scrie buletinul și apoi... Poftiți! Două minute durează, auziți. Durează două minute și înseamnă că vom putea trece la apelul nominal și un secretar al nostru va distribui buletinul de vot.

Vom face apelul nominal tot... Are cineva...? Da, domnul Olteanu, vă rog. Scuzați-mă, nu am văzut.

Poftiți. Domnul deputat Bogdan Olteanu.

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Dacă tot mai sunt câteva minute până sunt gata buletinele de vot, ținând seama că sunt mulți colegi noi prezenți astăzi aici, lucru care de altfel ne bucură, aș avea propunerea să fim de acord să acordăm câte un minut fiecăruia dintre cei trei candidați, pentru a se prezenta și a spune care este viziunea domniilor lor asupra aceea ce vor să facă în calitate de președinți ai Camerei. Cele trei minute, altfel, le-am petrece privind către prezidiu.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Comentarii la această propunere? Nu vreți? Spuneți cu glas tare. Poftiți. Domnul Dumitrescu.

 
 

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Eu mă mir de propunerea pe care a făcut-o, doamnelor și domnilor colegi, excelența sa, fostul președinte al Camerei Deputaților. O propunere de această manieră ar fi fost binevenită dacă ar fi intrat în cutuma Parlamentului. Nu este în cutuma Parlamentului. Iar mie, dați-mi voie! Ca să se prezinte pentru funcția a treia în stat, de președinte al Camerei Deputaților, cineva într-un minut, chiar și pentru un om cu merite deosebite, este prea puțin.

Deci, cred că este o propunere pe care nu prea a nimerit-o, de data asta, domnul președinte Olteanu.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Alte opinii, vă rog?

Poftiți, domnule Calimente.

 
 

Domnul Mihăiță Calimente:

Cred că, având în vedere faptul că avem de făcut o alegere foarte serioasă, mi se pare că minutul care a fost cerut este un lucru derizoriu. Și, ca să cunoaștem ce vrea să facă președintele Camerei, vom avea nevoie de cel puțin un sfert de oră pentru prezentare.

Deci, propun ca într-un sfer de oră să ne prezinte ceea ce vrea să facă, pentru că suntem curioși. (Rumoare, vociferări; aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Iată că lucrurile s-au complicat.

Sunt comentarii? Nu.

Atunci, supunem în ordine celor două propuneri.

Cine este pentru propunerea făcută de deputatul Bogdan Olteanu, ca, pentru fiecare candidat, să se aloce un minut de prezentare a proiectului de președinte al Camerei Deputaților.

(Rumoare, vociferări.)

Poftiți. Da, domnul Voicu mai vrea să spună ceva. Opoziția a început să discute.

 
 

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al PNL propune ca cele două chestiuni ridicate de domnul Bogdan Olteanu și Mihăiță Calimente să le cumulăm într-o singură propunere, respectiv propunerea de a se prezenta candidații câte 15 minute fiecare.

Vă mulțumesc. (Rumoare, vociferări.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Deci, s-a renunțat la o propunere și este una de 15 minute pentru fiecare candidat. Asta înseamnă că vom mai sta o oră, dacă fiecare își respectă cele 15 minute. Am făcut un calcul.

Mai are cineva să comenteze? Nu.

Deci, punem la vot propunerea ca pentru fiecare candidat să alocăm 15 minute de prezentare a proiectului de mandat pe 4 ani, ce are de făcut și ce-și propune.

Supun, deci, la vot, prin ridicare de mâini, evident.

Cine este pentru această propunere?

Putem număra?

Repet, pentru propunerea făcută? Observ bine că este vorba de voturile PNL și UDMR, în parte. S-au văzut niște voturi în dreapta. Stătea UDMR-ul acolo. Deci, am văzut prost? Da. (Râsete; rumoare.)

Da. Încă o dată, îl rog pe domnul secretar din dreapta și pe domnișoara secretar din stânga să numere.

Vrea domnul Orban să spună ceva. Ori domnul Fenechiu, ori domnul Orban. Poftiți unul din doi.

 
 

Domnul Relu Fenechiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Este o chestiune de procedură. Camerele sunt pe noi, ne urmărește o țară întreagă. Totuși, înțeleg că candidatul Partidului Național Liberal și candidatul Uniunii Democrate a Maghiarilor din România ar dori să se prezinte. Nu le puteți lua acest drept, domnule președinte. Dacă candidatul măreței coaliții nu poate să se prezinte de la tribuna Camerei Deputaților, are tot dreptul să nu o facă. Dar, cred că este moral și normal să lăsați candidații care doresc să se prezinte, să o facă.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Da. Mai avem un vorbitor. Poftiți! Vă rog.

 
 

Domnul Ion Mocioalcă:

Domnule președinte,

Într-adevăr, nu puteți lua dreptul candidaților PNL și UDMR să se prezinte, dar propunerea mea este să se prezinte în scris și să ne trimită scrisorile la căsuțe. (Aplauze; râsete.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Și atunci, votăm când? Poimâine?

Da, poftiți. Domnul Albu. Vă rugăm.

 
 

Domnul Gheorghe Albu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu zic să nu ducem în derizoriu acest moment foarte important. Rugămintea mea este ca cei doi secretari să fie instruiți. Cel din dreapta să numere această parte, cel din stânga, de la jumătate, aici, cum se obișnuiește. Și spuneți la vot și cine este împotriva propunerii. Și, cu asta, tranșăm lucrurile.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Stimați colegi deputați și deputate ...

Da, poftiți, domnul Máté, poftiți.

 
 

Domnul Máté András Levente:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Noi am putea accepta să fie depus în scris, dar atunci, regulamentar, ținem ședința de alegeri după cinci zile după ce ni s-a comunicat.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Asta este problema, da.

Domnul deputat Tabără.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Fără niciun fel de supărare, dar dumneavoastră ați întrerupt o procedură de vot și colegii știu foarte bine ce înseamnă procedura de vot în Camera Deputaților. Continuăm această procedură. Restul sunt vorbe goale pe lângă procedură.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Da, mulțumesc. Într-adevăr. Vreau totuși să mă explic puțin: Regulamentul nu ne dă prevedere într-o astfel de situație.

Ce facem? Este un drept al candidatului de a se prezenta sau nu. Nu este scris nicăieri. Atunci, probabil bunul simț sau cutuma, să vedem.

Dar vrea domnul Marton Arpad. Poftiți.

 
 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Într-adevăr...

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă rog frumos, liniște!

 
 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Într-adevăr, ar avea dreptate colegul nostru dacă ar fi început procedura de distribuire a acelor buletine de vot, care nici nu erau redactate.

Ca atare, nu eram în procedură de vot; procedura de vot începe în momentul în care vine secretarul care este de serviciu să citească catalogul și începe distribuirea buletinelor.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Bine, vă mulțumesc.

Domnul Oltean, domnul Orban; nu, a vorbit domnul Relu Fenechiu înaintea dumneavoastră.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Am rugămintea să vă exercitați atribuțiile pe care vi le conferă Regulamentul Camerei Deputaților.

A început procedura de vot în ceea ce privește propunerea cu timpii alocați pentru prezentarea candidaților. S-a votat pentru, urma să numărați voturile împotrivă și abținerile și să încheiați această procedură, domnule președinte.

Vă rog frumos să faceți acest lucru, să interziceți orice altă luare de atitudine și să finalizați procedura de vot la propunerea făcută de către reprezentanții Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc. Îl rog pe domnul Ludovic Orban, a solicitat cuvântul, și se pregătește doamna Vasile.

 
 

Domnul Ludovic Orban:

Domnule președinte,

Stimați colegi deputați,

Tot pe probleme de procedură am îndrăznit să iau cuvântul.

Vreau, pentru a ajuta pe cei care o sprijiniți pe Roberta Anastase, să votați cu această propunere perfect normală, și anume aceea de a se da dreptul la cuvânt, să vă spun că dacă veți vota alocarea a câte 15 minute pentru fiecare dintre candidați, îi voi ceda doamnei Roberta Anastase zece minute din cele 15 minute pe care mi le-ați alocat, pentru că sunt convins că are mult mai multă nevoie decât mine de o prezentare.

Vă mulțumesc.(Aplauze din partea dreaptă a sălii.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Doamna vicelider Aurelia Vasile.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Domnule președinte,

În primul rând, vă rog să vă exercitați atribuțiile pe care Regulamentul vi le conferă. Ceea ce se întâmplă în acest moment este o joacă a colegilor de la Partidul Național Liberal, iar ceea ce spune liderul UDMR cred că este ușor pe lângă Regulament.

Este o cutumă și este scris în Regulament ca, atunci când a început procedura de vot la propunerea care a fost făcută, dumneavoastră, după ce ați spus pentru, trebuia să continuați cine este împotrivă și abținerile. Aceasta, prima remarcă.

A doua remarcă. Ceea ce propun colegii bărbați, încercând într-un anume mod să ducă în derizoriu alegerea pentru prima oară a unei doamne la conducerea Camerei Deputaților, eu, ca femeie, mă declar total nemulțumită.

Vă rog, domnilor bărbați, acordați egalitate de șanse, acordați, vă rog, respectul propunerii care a fost făcută.

Domnule președinte,

Vă rog să treceți la procedura de vot și să nu mai dați cuvântul nimănui, până nu terminăm procedura de votare.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Mai dăm cuvântul domnului Calimente, ultimul, și apoi iau decizia.

 
 

Domnul Mihăiță Calimente:

Dați-mi voie să vă spun că tocmai v-ați contrazis, spunând că "în timpul procedurii de vot". Procedura de vot nu a fost consumată. Nici nu s-a putut număra pentru. Deci ea trebuie refăcută. Și dacă este refăcută, înseamnă că nu era în timpul; Da? Prima dată.

A doua propunere. Tocmai pentru că este o femeie și este pentru prima dată când o doamnă vrea să ocupe această funcție, vrem să vedem ce ne spune această doamnă. Pentru că am înțeles că are niște calități deosebite pentru această funcție și vrem să auzim care este programul cu care va conduce această Cameră.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Da, vă rog, dar nu v-a citat! Ca drept la replică, poftiți.

 
 

Doamna Aurelia Vasile:

Bineînțeles că nu, și nu dau replica domnului coleg, ci pur și simplu încerc să spun de la acest microfon că, de foarte multe ori, femeile, cu răbdare, pot să rezolve problemele în detrimentul unor colegi sau unor domni, sau unor cetățeni care cred că adevărul absolut este doar la ei.

Insist, domnule președinte, să continuați procedura de vot așa cum Regulamentul Camerei impune.

Trec peste faptul că domnul coleg ar fi trebuit să-și ceară scuze.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Nu, nu mai dau drept la replică. A spus domnul coleg, n-a spus numele. Vă rog. (Bătăi în pupitre, vociferări.)

 
 

Domnul Bogdan Olteanu:

Nu este drept la replică, este o chestiune fundamentală, de principiu. S-a făcut aici o afirmație vizavi de grupul nostru și vreau s-o dezmint cu toată tăria. Suntem fermi susținători ai egalității de șanse între femei și bărbați. Am făcut acest lucru în activitatea noastră civică și de familie, în activitatea noastră politică, în acțiunea noastră de partid și în acțiunea noastră guvernamentală din acești patru ani.

Noi, liberalii, credem serios și temeinic în promovarea persoanelor de valoare, indiferent de gen, credem în promovarea persoanelor pregătite și competente, indiferent de gen. De altfel, dacă veți privi în rândurile noastre, veți vedea persoane de valoare, indiferent de gen. Și vreau să rămână consemnat acest lucru: pentru noi, pentru liberali, egalitatea de gen este fundamentală în anul acesta și în secolul acesta.

De aceea, îmi îngădui să fac această subliniere cu deosebită considerație față de o doamnă pentru care am un extraordinar respect ca om, ca femeie, ca parlamentar, de la care am învățat foarte multe în cariera mea parlamentară și vreau să subliniez că și în noile generații noi, liberalii, vom încerca să ridicăm femei competente, puternice, care să-și reprezinte alegătorii și care să facă cinste acestui Parlament.

Vreau de aceea să spun, stimați colegi, că, din punctul nostru de vedere, chestiunea egalității de gen este fundamentală. Sunt extrem de fericit că există un candidat femeie astăzi la președinția Camerei Deputaților, nu primul, de altfel; vreau să subliniez candidatura doamnei Daniela Popa în urmă cu trei ani la președinția Camerei Deputaților, o altă candidatură extrem de onorabilă, și cred că este o ocazie astăzi pentru noi să putem să alegem între candidați valoroși, indiferent de faptul că sunt femei sau bărbați.(Aplauze.)

Sunt convins că fiecare dintre onorabilii parlamentari, astăzi, când vom ajunge la vot, va ajunge să decidă nu în funcție de gen, ci în funcție de valoare și competență.

Avem vot uninominal pentru cetățeni și sunt convins că vom avea vot uninominal și pentru parlamentari, sunt convins că veți alege parlamentarul cel mai bun să fie președinte, indiferent dacă este femeie sau bărbat.

Eu aș mai fi avut foarte multe lucruri de menționat aici, dar îmi îngădui să le rezerv pentru o intervenție ulterioară.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Ultima luare de cuvânt o are domnul Varujan Pambuccian. Vă rog.

 
 

Domnul Varujan Pambuccian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Fac un apel să întrerupem discuția despre gen. Suntem cu toții oameni, indiferent de gen. Și vreau să vă spun că și dacă ar fi propus un clingon la președinția Parlamentului, nu cred că lucrul acesta ar fi important, important este cum este ființa respectivă. Atât.

Nu cred că are vreo importanță genul și cred că nu are sens să avem discuții de genul acesta.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

Domnilor și doamnelor deputați sau invers, art. 148 alin.(1) "... (Rumoare.)

Spunem că facem discriminare de sex. Gata, nu e nimic.

 
 

Doamna Cristina Elena Dobre:

Stimate doamne și stimați domni,

Îmi pare rău că am ajuns la această situație. Eu sunt la primul meu mandat în acest Parlament și, sincer, dacă dumneavoastră cu toții mi-ați fi cerut să vorbesc la această tribună, să mă prezint timp de 15 minute, aș fi făcut-o cu mare plăcere.

De aceea, nu înțeleg de ce colegi de-ai noștri nu doresc să facă același lucru. Eu și alți colegi de-ai mei, sunt convinsă, ar dori să-i vadă, să-i cunoască pe colegii care vor ocupa aceste funcții.

Dumneavoastră poate-i cunoașteți. Noi, care suntem mai noi, nu-i cunoaștem.

Deci nu înțeleg de ce nu aveți curaj. (Aplauze în partea dreaptă a sălii.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă rog.

Dau citire art. 148 alin.(1) din Regulament: "La propunerea președintelui de ședință sau a liderului unui grup parlamentar, plenul Camerei Deputaților, prin vot, are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt în funcție de obiectul dezbaterilor."

Eu vă propun să uzez de acest drept, să oprim orice dezbatere în continuare și să continuăm votul față de propunerea domnului deputat Bogdan Olteanu în legătură cu timpul acordat candidaților.

Deci continuăm votul.

Cine este pentru alocarea, de data aceasta, a 15 minute pentru fiecare candidat?

Cine este pentru? Vă rog, putem număra? 78 de voturi pentru.

Cine este contra? 220 sunt contra.

Cine se abține? Și eu, ca președinte, mă abțin. 12 abțineri.

Ca atare, propunerea domnului Bogdan Olteanu a fost votată negativ.

Mergem și preluăm de îndată mandatele. Îl rog pe domnul secretar, pe domnul secretar Bărbulescu Daniel-Ionuț să înceapă să distribuie. Eu voi citi tot în ordinea circumscripțiilor...

Voci din sală:

Alfabetic!

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Avem o altă listă. Vă rog citiți dumneavoastră în ordine alfabetică.

Repet procedura de vot, fără să mai citez, dacă greșesc mă combateți. Deci repet, toți candidații propuși de grupurile parlamentare s-au înscris pe buletinele de vot.

Domnul secretar Bărbulescu va da citire, în ordine alfabetică, numelor deputaților. Fiecare dintre cei citiți se îndreaptă spre colțul din partea dreapta. Acolo, domnișoara secretar Dumitrache Ileana Cristina vă înmânează buletinul. Vă retrageți și tăiați numele celor pe care nu-i doriți. Rămâne neoperat asupra lui cu niciun semn candidatul care corespunde votului dorinței dumneavoastră. După ce ați votat, împăturiți și-l introduceți în urnele care sunt în fața mea.

Este ceva neclar?

Voci din sală:

E perfect!

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Deci domnul secretar, poftiți.

 
 

Domnul Daniel-Ionuț Bărbulescu:

Adomniței Cristian Mihai, prezent.

Albu Gheorghe.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Numai puțin, domnule secretar.

Vă rog să rețineți că fiecare strigat are obligația să răspundă prezent și să treacă să-și ia buletinul.

Voci din sală:

Explicați procedura de vot.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Revin cu procedura de vot. Se aude în partea dreaptă? Partidul Național Liberal nu aude bine? Nu cred.

 
 

Domnul Daniel-Ionuț Bărbulescu:

- Alecu Valeriu - prezent

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Stați, domnule secretar. Nu vreau să fac din toate o problemă.

Repet procedura. Domnul secretar citește în ordine alfabetică. Cel citit se duce în partea dreaptă a mea, ia buletinul de vot "..

Voci din sală:

Unde votăm?

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Aici votăm. De notat, notați unde doriți.

Apoi se șterg cu o linie persoanele care nu răspund voinței dumneavoastră și rămâne cel care este în voința dumneavoastră. Împăturiți și depuneți buletinul în urnele din fața mea.

Ce nu este clar?

 
 

Domnul Daniel-Ionuț Bărbulescu:

- Almăjanu Marin - prezent

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Prezent, spuneți prezent.

 
 

Domnul Daniel-Ionuț Bărbulescu:

- Amet Aledin - prezent
- Ana Gheorghe - prezent
- Anastase Roberta-Alma - prezentă
- Andon Sergiu - prezent
- Andronache Gabriel - prezent
- Anghel Florin-Serghei - prezent
- Antal István - absent
- Antochi Gheorghe - prezent
- Apostolache Mihai-Cristian - prezent
- Ardeleanu Sanda-Maria - prezentă
- Arion Viorel - prezent
- Atanasiu Teodor - absent
- Avram Marian - prezent
- Axenie Carmen - prezentă
- Bălan Ioan - prezent
- Balcan Viorel - prezent
- Banu Mihai - prezent
- Barbu Sulfina - prezentă
- Barna Maria-Eugenia - prezentă
- Bădălan Eugen - prezent
- Bădulescu Adrian - prezent
- Bănicioiu Nicolae - prezent
- Bărbulescu Daniel-Ionuț - prezent
- Bejinariu Eugen - prezent
- Berci Vasile - prezent
- Béres Ștefan-Vasile - prezent
- Blaga Iosif -Veniamin - prezent
- Bleotu Vasile - prezent
- Boabeș Dumitru - prezent
- Bobeș Marin - prezent
- Bode Lucian Nicolae - prezent
- Boghicevici Claudia - prezent
- Boiangiu Victor - prezent
- Boldea Mihail - prezent
- Borbély László - prezent
- Bordeianu Dan - prezent
- Bostan Emil - prezent
- Bot Octavian - prezent
- Botiș Ioan Nelu - prezent
- Boureanu Cristian Alexandru - prezent
- Brătianu Matei-Radu - prezent
- Brînză William Gabriel - prezent
- Buciuta Ștefan - prezent
- Bud Nicolae - prezent
- Buda Daniel - prezent
- Buda Viorel-Vasile - prezent
- Budurescu Daniel-Stamate - prezent
- Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu - prezent
- Buican Cristian - prezent
- Burcău Doina - prezentă
- Burlacu Cristian-Ion - prezent
- Burnei Ion - prezent
- Buta Sorin Gheorghe - prezent
- Calimente Mihăiță - prezent
- Canacheu Costică - prezent
- Cantaragiu Bogdan - prezent
- Cazan Mircea-Vasile - prezent
- Călian Petru - prezent
- Călin Ion - prezent
- Cărare Viorel - prezent
- Cherecheș Cătălin - prezent
- Chircu Doinița Mariana - prezentă
- Chirilă Constantin - prezent
- Chiriță Dumitru - prezent
- Chisăliță Ioan-Narcis - prezent
- Chițoiu Daniel - prezent
- Chiuariu Tudor Alexandru - prezent
- Cindrea Ioan - prezent
- Ciobanu Gheorghe - prezent
- Ciocan Gheorghe - prezent
- Cionca-Arghir Iustin-Marinel - prezent
- Ciucă Liviu-Bogdan - prezent
- Ciuhodaru Tudor - prezent
- Coclici Radu-Eugeniu - prezent
- Coroamă Gheorghe - prezent
- Covaci Dorel - prezent
- Cristea Victor - prezent
- Cristian Horia - prezent
- Croitoru Cătălin - prezent
- Damian Ioan - prezent
- Dascălu Constantin - prezent
- Derzsi Ákos - prezent
- Dobre Ciprian Minodor - prezent
- Dobre Cristina-Elena - prezentă
- Dobre Victor-Paul - prezent
- Dolineaschi Andrei - prezent
- Donțu Mihai-Aurel - prezent
- Dragomir Gheorghe - prezent
- Drăghici Mircea-Gheorghe - prezent
- Drăghici Sonia Maria - prezentă
- Drăgulescu Iosif-Ștefan - prezent
- Dugulescu Marius-Cristinel - prezent
- Dumitrache Ileana-Cristina - prezentă
- Dumitrescu Cristian-Sorin - prezent
- Dumitrescu Liana - prezentă
- Dumitrică George-Ionuț - prezent
- Dumitru Georgică - prezent
- Dumitru Ion - prezent
- Dușa Mircea - prezent
- Edler András-György - prezent
- Erdei-Dolóczki István - prezent
- Farago Petru - prezent
- Farkas Anna Lili - prezentă
- Fenechiu Relu - prezent
- Firczak Gheorghe - prezent
- Florea Damian - prezent
- Florescu Adrian - prezent
- Frunzulică Doru-Claudian - prezent
- Fuia Stelian - prezent
- Gabor Gheorghe - prezent
- Ganț Ovidiu Victor - prezent
- Gavrilescu Grațiela Leocadia - prezentă
- Geantă Florian-Daniel - prezent
- Georgescu Filip - prezent
- Gerea Andrei-Dominic - prezent
- Gheorghe Tinel - prezent
- Gherasim Vasile - prezent
- Ghiță Cornel - prezent
- Ghiță-Eftemie Stelian - prezent
- Ghiveciu Marian - prezent
- Giurgiu Mircia - prezent
- Gliga Vasile-Ghiorghe - prezent
- Göndör Marius/Sorin - prezent
- Gorghiu Alina-Ștefania - prezentă
- Gospodaru Gabriel-Dan - prezent
- Grama Horia - prezent
- Grosaru Mircea - prezent
- Gurzău Adrian - prezent
- Gust-Băloșin Florentin - prezent
- Hogea Gheorghe - prezent
- Holban Titi - prezent
- Holdiș Ioan - prezent
- Horj Pavel - prezent
- Hrebenciuc Viorel - prezent
- Iacob-Ridzi Monica-Maria - prezentă
- Iacob-Strugaru Stelică - prezent
- Ialomițianu Gheorghe - prezent
- Iancu Iulian - prezent
- Ibram Iusein - prezent
- Iftime Dragoș-Adrian - prezent
- Ignat Miron - prezent
- Ionescu George - prezent
- Iordache Florin - prezent
- Iordache Luminița - prezentă
- Iorguș Zanfir - prezent
- Irimescu Mircea - prezent
- Itu Cornel - prezent
- Jipa Florina-Ruxandra - prezentă
- Jolța Nicolae - prezent
- Kelemen Atila Béla Ladislau - prezent
- Kelemen Hunor - prezent
- Kerekes Károly - prezent
- Korodi Attila - prezent
- Kötö Jozsef - prezent
- Lakatos Petru - prezent
- Leșe Doru-Brașoan - prezent
- Liga Dănuț - absent
- Longher Ghervazen - prezent
- Lubanovici Mircea - prezent
- Luca Ciprian Florin - prezent
- Lup Mircea-Silvestru - prezent
- Lupu Mihai - prezent
- Macaleți Costică - prezent
- Manda Iulian-Claudiu - prezent
- Manolescu Oana - absentă
- Marian Dan-Mihai - prezent
- Marin Mircea - prezent
- Marinescu Antonella - prezentă
- Martin Eduard-Stelian - prezent
- Márton Árpád-Francisc - prezent
- Máté András Levente - prezent
- Mazilu Constantin - absent
- Merka Adrian Miroslav - prezent
- Militaru Constantin-Severus - prezent
- Mircovici Niculae - prezent
- Mitrea Manuela - prezentă
- Mocanu Adrian - prezent
- Mocanu Vasile - prezent
- Mocioalcă Ion - prezent
- Moldovan Carmen-Ileana - prezentă
- Moldovan Emil Radu - prezent
- Morega Dan-Ilie - prezent
- Motreanu Dan-Ștefan - prezent
- Movilă Petru - prezent
- Munteanu Ioan - prezent
- Mustea-Șerban Răzvan - prezent
- Nassar Rodica - prezentă
- Năstase Adrian - prezent
- Neacșu Marian - prezent
- Nechifor Cătălin-Ioan - prezent
- Neculai Marius - prezent
- Negoiță Robert-Sorin - prezent
- Negruț Clement - prezent
- Nica Dan - prezent
- Nica Nicolae-Ciprian - absent
- Nicolăescu Gheorghe-Eugen - prezent
- Nicolicea Eugen - prezent
- Niculescu Duvăz Bogdan - absent
- Niculescu-Mizil-Ștefănescu-Tohme Oana - prezentă
- Nistor Laurențiu - prezent
- Niță Constantin - absent
- Nițu Adrian Henorel - prezent
- Nosa Iuliu - absent
- Novac Cornelia Brândușa - prezentă
- Oajdea Vasile-Daniel - prezent
- Olar Corneliu - prezent
- Olosz Gergely - prezent
- Oltean Ioan - prezent
- Olteanu Bogdan - prezent
- Oprea Gabriel - prezent
- Oprișcan Mihai Doru - prezent
- Orban Ludovic - prezent
- Pál Árpád - prezent
- Palașcă Viorel - absent
- Palăr Ionel - prezent
- Paleologu Theodor - absent
- Pálfi Mozes-Zoltan - prezent
- Pambuccian Varujan - prezent
- Pandele Sorin Andi - prezent
- Panțîru Tudor - prezent
- Pardău Dumitru - prezent
- Păduraru Nicușor - prezent
- Păsat Dan - prezent
- Păun Nicolae - prezent
- Pâslaru Florin-Costin - prezent
- Petö Csilla-Mária - prezentă
- Petrescu Cristian - prezent
- Petrescu Petre - prezent
- Pieptea Cornel - prezent
- Pirpiliu Ștefan Daniel - prezent
- Plăiașu Gabriel - prezent
- Pocora Cristina-Ancuța - prezentă
- Ponta Victor-Viorel - absent
- Pop Georgian - prezent
- Pop Virgil - prezent
- Popa Daniela - prezentă
- Popa Florian - prezent
- Popa Octavian-Marius - prezent
- Popeangă Vasile - prezent
- Popescu Adrian - prezent
- Popescu Cosmin Mihai - prezent
- Popescu Dan-Mircea - prezent
- Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton - absent
- Popov Dușan - prezent
- Popoviciu Alin-Augustin-Florin - prezent
- Postolachi Florin - prezent
- Potor Călin - prezent
- Preda Cezar-Florin - prezent
- Prigoană Vasile-Silviu - prezent
- Radan Mihai - prezent
- Rățoi Neculai - prezent
- Rebenciuc Neculai - prezent
- Resmeriță Cornel-Cristian - prezent
- Riviș-Tipei Lucian - prezent
- Rizea Cristian - prezent
- Rogin Marius - prezent
- Roman Gheorghe - prezent
- Roman Ioan-Sorin - prezent
- Roșca Lucreția - prezentă
- Rusu Valentin - prezent
- Sava Andrei-Valentin - prezent
- Săftoiu Ana Adriana - prezentă
- Săniuță Marian-Florian - prezent
- Săpunaru Nini - prezent
- Sârbu Marian - prezent
- Scutaru Adrian George - prezent
- Seremi Ștefan - prezent
- Seres Denes - prezent
- Socaciu Victor - prezent
- Solomon Adrian - prezent
- Soporan Vasile Filip - prezent
- Spînu Teodor-Marius - prezent
- Stan Ioan - prezent
- Stan Ion - prezent
- Stan Nicolae - prezent
- Stanciu Anghel - prezent
- Stavrositu Maria - prezentă
- Steriu Valeriu-Andrei - prezent
- Stoica Mihaela - prezentă
- Stragea Sorin Constantin - prezent
- Stroe Ionuț-Marian - prezent
- Stroe Mihai - prezent
- Stroian Toader - prezent
- Surdu-Soreanu Raul-Victor - prezent
- Surpățeanu Mihai - prezent
- Surupăceanu Mugurel - prezent
- Șandru Mihaela Ioana - prezentă
- Ștefan Viorel - prezent
- Știrbeț Corneliu - prezent
- Știrbu Gigel-Sorinel - prezent
- Tabără Valeriu - prezent
- Tabugan Ion - prezent
- Taloș Gheorghe-Mirel - prezent
- Tărâță Culiță - prezent
- Teodorescu Horia - prezent
- Timiș Ioan - prezent
- Tița -Nicolescu Gabriel - prezent
- Tîlvăr Angel - prezent
- Toader Mircea-Nicu - prezent
- Trășculescu Alin Silviu - prezent
- Tudose Mihai - prezent
- Turcan Raluca - prezentă
- Tușa Adriana Diana - prezentă
- Țaga Claudiu - prezent
- Țintean Ioan - prezent
- Țîmpău Radu Bogdan - prezent
- Țurcanu Florin - prezent
- Țurea Răzvan - prezent
- Udrea Elena Gabriela - prezentă
- Uioreanu Horea-Dorin - prezent
- Uricec Eugen Constantin - prezent
- Vainer Aurel - prezent
- Varga Attila - prezent
- Varga Lucia-Ana - prezentă
- Vasile Aurelia - prezentă
- Vasilică Radu Costin - prezent
- Vișan Gelu - prezent
- Vîlcu Samoil - prezent
- Vladu Iulian - prezent
- Vlase Petru Gabriel - prezent
- Vlădoiu Aurel - prezent
- Voicu Mădălin-Ștefan - prezent
- Voicu Mihai Alexandru - prezent
- Voinescu-Cotoi Sever - prezent
- Vreme Valerian - prezent
- Zamfirescu Sorin Ștefan - prezent
- Zătreanu Dan-Radu - prezent
- Zgonea Valeriu Ștefan - prezent
- Zisopol Dragoș Gabriel - prezent
- Zoicaș Gheorghe - prezent

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Se va striga din nou lista absenților, poate a mai venit cineva.

 
 

Domnul Bărbulescu Daniel-Ionuț:

Conform procedurii, mai facem un apel la persoanele care nu au răspuns.

- Ignat Miron - absent
- Liga Dănuț - absent
- Manolescu Oana - prezentă
- Mazilu Constantin - absent
- Nica Nicolae-Ciprian - absent
- Niculescu Duvăz Bogdan - absent
- Niță Constantin - prezent
- Nosa Iuliu - prezent
- Palașcă Viorel - absent
- Paleologu Theodor - prezent
- Ponta Victor-Viorel - absent
- Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton - absent

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Doamnelor și domnilor deputați,

Noi am încheiat procedura de vot, adică am votat și am pus buletinele în urnă. Rog Comisia de numărare a voturilor, respectiv domnul Marius Rogin - Grupul PD-L, domnul Nicolae Bănicioiu - Grupul parlamentar Alianța politică PSD+PC, domnul Andrei Dominic Gerea - Grupul parlamentar al PNL, domnul Béres Ștefan Vasile - Grupul parlamentar al UDMR și domnul Mihai Radan - Grupul parlamentar al minorităților naționale, să se deplaseze în sala Biroului permanent, iar urnele să fie transportate și, bineînțeles, cu asistență din partea celor doi secretari.

Deci, Comisia de numărare și validare, în componența citită, se deplasează în Sala Biroului permanent, unde vom face numărarea voturilor, asistată fiind comisia de doi secretari și probabil că și președintele de vârstă se va "amesteca" puțin pe acolo.

Vă mulțumesc și așteptați soneria noastră la reconvocare.

Vă mulțumesc.

- După pauză -

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Reluăm lucrările și dăm cuvântul președintelui Comisiei de numărare a voturilor, să citească rezultatele.

 
 

Domnul Marius Rogin:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Proces-verbal referitor la rezultatul votului cu privire la alegerea președintelui Camerei Deputaților.

Pentru alegerea președintelui Camerei Deputaților, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați prin vot secret cu buletine de vot, potrivit art.21 din Regulament, asupra candidaților propuși în vederea alegerii președintelui Camerei Deputaților, Comisia pentru numărare a voturilor a constatat următoarele:

 • Numărul total al deputaților: 334;
 • Numărul deputaților prezenți: 325;
 • Numărul total de voturi exprimate: 325;
 • Numărul total de voturi anulate: 12;
 • Numărul de voturi valabil exprimate: 313.

Din verificarea și numărarea voturilor rezultă următoarele:

 • Anastase Roberta Alma: 218 voturi pentru, 107 contra;
 • Borbély László: 26 voturi pentru, 299 contra;
 • Ludovic Orban: 69 pentru, 256 contra.

Potrivit art.21 alin.(2) din Regulamentul Camerei Deputaților, președintele se alege cu votul majorității deputaților.

Ca urmare a faptului că din totalul de 334 de deputați a obținut 218 voturi pentru, ceea ce reprezintă majoritatea cerută de Regulament, minimul fiind 168 de voturi, doamna deputat Anastase Roberta Alma este aleasă pe durata mandatului Camerei în funcția de președinte al Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc și vă felicit, doamnă președinte. (Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Stimate doamne și stimați domni deputați,

După cum ați auzit rezultatele numărării voturilor, doamna deputat Roberta Alma Anastase a câștigat funcția de președinte al Camerei Deputaților. Să o felicităm! (Aplauze.)

În mod firesc, președintele de vârstă, care a condus lucrările până acum, adresează sincere și călduroase felicitări președintelui ales al Camerei Deputaților și-i dorește mult, mult succes în activitate!

Sunt convins că obiectivele muncii noastre vor fi și obiectivele muncii doamnei președinte, pentru ca România să evolueze pe o cale ascendentă de bine și progres.

Vă felicit și vă mulțumesc.

Dorește domnul deputat Adomniței să intervină, după care vă invit să vă luați locul de președinte.

Poftiți, domnule Adomniței.

 
 

Domnul Cristian Mihai Adomniței:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnișoară președinte,

Dragi colegi,

Este și pentru mine personal, dar și pentru Grupul liberal din Cameră o plăcere să o felicităm pe domnișoara Roberta Anastase, noul președinte al Camerei Deputaților.

Avem o imagine deosebită cel puțin. Sper ca și faptele noastre să fie la fel în ochii românilor.

Vă felicităm sincer. Ne pare foarte rău că nu sunt și restul colegilor aici pentru că realmente este un moment emoționant atât pentru noi, parlamentarii, cât și pentru un tânăr care a reușit să fie ales la o asemenea vârstă, într-o asemenea mare demnitate.

Eu știu ce vorbesc când spun aceste lucruri și din tot sufletul vă urez întregul succes, doamnă Anastase. (Aplauze.)

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Domnul deputat Canacheu, de la PD-L, mai dorește să intervină.

Vă rog.

 
 

Domnul Costică Canacheu:

Domnule președinte,

Era în sarcina Biroului provizoriu, ca să-i spun așa; nu am reușit să ne organizăm corespunzător pentru a asigura prezența grupurilor în sală. Să avem câteva minute pentru a aștepta prezența grupurilor în sală, să putem continua lucrările. Cinci minute?

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Aurel Vainer:

Vă mulțumesc.

S-a sunat insistent. Presiunile au fost să dăm citire rezultatelor. Ce să facem? Așa este, mass-media anunțase dinainte rezultatele, așa că numai noi veneam cu vestea cea din urmă, care trebuia să fie cea dintâi, de fapt.

Din acest moment, o rog pe domnișoara Roberta Alma Anastase să se prezinte la pupitru, să-i predau președinția, dar nu înainte de a adresa mulțumiri deosebite tuturor colegilor din Cameră pentru modul în care ne-am implicat în cele două ședințe inaugurale și, de asemenea, speciale mulțumiri personalului tehnic, care și de data aceasta mie mi-a fost de mare ajutor. Nu pot să uit colegii mei mai tineri, cei patru secretari, cei mai tineri deputați din Camera Deputaților. Cu aceasta, misiunea mea s-a încheiat.

Încă o dată mulțumiri și vă adresez în ajunul sărbătorilor Crăciunului și Anului Nou urări de bine, sănătate, fericire și, de ce nu, spor în toate!

Vă mulțumesc foarte mult. (Aplauze prelungite. Deputații se ridică în picioare.)

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase (de la tribună):

Vă mulțumesc foarte mult și vă rog să-mi permiteți să vă adresez câteva cuvinte.

Dragi români,

Doamnelor și domnilor deputați,

Primul meu mesaj aș vrea să-l adresez românilor, celor care mi-au dat votul și ne-au dat votul în mod direct în 30 noiembrie și aș vrea să le mulțumesc pentru acest gest și împreună cu dumneavoastră, sper, să le adresăm acest mesaj.

Românii au spus că doresc o nouă clasă politică cu profesioniști și mulți oameni tineri, în rândul cărora mă încadrez și eu. Mă angajez în fața cetățenilor, ca reprezentant al tinerei generații de oameni politici, să-mi onorez cu responsabilitate această funcție.

Vă rog să-mi înțelegeți emoțiile, sper să trec împreună cu dumneavoastră peste ele. (Aplauze.)

Îmi doresc din tot sufletul, așa cum sunt convinsă că vă doriți și dumneavoastră, îmi doresc ca românii să-și recapete încrederea în Parlamentul României. Va fi un efort colectiv și sper ca împreună să-l ducem până la capăt.

Stimați colegi deputați,

Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o astăzi și vă asigur că veți găsi în mine un om de încredere și, în același timp, o colaboratoare echilibrată. Este o poziție care mă onorează, dar, în același timp, implică și o mare responsabilitate. O responsabilitate cu atât mai mare cu cât contextul de astăzi al României este unul dificil și, în același timp, dificilă este și direcția noastră în această instituție parlamentară.

Prioritatea mea în acest mandat va fi să redăm românilor încrederea în Parlament. Votul uninominal a reprezentat o primă etapă în acest demers de reconstrucție a încrederii în Parlament și avem datoria ca în acest mandat să perfecționăm acest sistem de vot astfel încât să reflecte, într-adevăr și în totalitate, voința cetățenilor. Avem nevoie însă și să asigurăm pârghiile necesare pentru a ne responsabiliza în mod real în fața cetățenilor. Cei care ne-au votat trebuie să aibă și posibilitatea de a ne revoca atunci când nu-i reprezentăm cu cinste și demnitate, când nu ne îndeplinim angajamentele pe care ni le-am asumat în fața dumnealor.

În plus, trebuie să le asigurăm cetățenilor posibilitatea de a afla permanent care este activitatea noastră aici, în Parlament, dar și în colegiile uninominale în care am fost aleși. Doar un Parlament transparent va fi unul în care cetățenii pot avea încredere. Ca fost deputat european, voi aduce în legislativul român ceea ce am învățat în Parlamentul European: seriozitate, rigurozitate, disciplină și, nu în ultimul rând, deschidere față de cetățeni. Oamenii sunt cei care ne-au votat, ei au dreptul să cântărească activitățile noastre și să decidă în cele din urmă la sfârșitul celor 4 ani spre cine se îndreaptă votul lor.

Un rol important al Parlamentului este acela de a controla activitatea Guvernului. Faptul că am putea avea un guvern cu o majoritate largă nu înseamnă că Parlamentul trebuie să abandoneze funcția sa de control asupra Executivului. Mai mult ca niciodată, majoritatea va trebui să vegheze la activitatea miniștrilor, care vor primi sprijin politic.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Nu trebuie să vă spun că unul din motivele pentru care românii nu au încredere în parlamentari este legat de privilegiile reale sau potențiale pe care le avem. O prioritate pe care o voi avea în acest mandat va fi aceea de a mă asigura că niciunul dintre noi nu este deasupra legii, că niciunul dintre noi nu beneficiază de tratamente preferențiale, prin prisma funcției pe care o deține. Suntem reprezentanți ai cetățenilor și nu suntem deasupra lor.

Doamnelor și domnilor deputați,

România ca stat membru al Uniunii Europene are obligația de a fi o voce distinctă și coerentă în concertul european. Parlamentele naționale vor avea, așa cum știți, un rol din ce în ce mai important în construcția europeană. Acest rol trebuie luat în serios de Parlamentul României. O dată cu intrarea în vigoare a noului tratat, parlamentele naționale vor avea dreptul să se pronunțe cu privire la legislația europeană în baza principiului subsidiarității. România are nevoie de un mecanism de coordonare a pozițiilor acesteia în Uniunea Europeană, care să reflecte voința și interesele cetățenilor.

Nu în ultimul rând, pentru că am văzut că a suscitat o dezbatere aprinsă, îmi exprim speranța și, de ce nu, încrederea că alegerea, pentru prima oară, a unei femei în fruntea uneia din Camerele Legislativului este un pas important pentru a asigura o reprezentare proporțională a femeilor și a intereselor acestora în pozițiile decizionale în statul român.

 
Alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților.

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă propun să trecem la treabă și mulțumesc pentru încredere. (Aplauze.)

În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) din Regulament, în continuarea lucrărilor ședinței de astăzi urmează să procedăm la alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților.

Potrivit prevederilor art. 20 alin.(2) și art.24 din Regulament, președintele Camerei, care este ales pe durata mandatului Camerei, este și președintele Biroului permanent din care mai fac parte: 4 vicepreședinți, 4 secretari și 4 chestori, aceștia fiind aleși la începutul fiecărei sesiuni.

În conformitate cu prevederile art.23 din Regulament, lucrările vor avea următoarea desfășurare: stabilirea numărului de locuri în Biroul permanent, care revin grupurilor parlamentare pentru funcția de vicepreședinte, secretar și chestor, după care liderii grupurilor parlamentare vor prezenta propunerile nominale pentru funcțiile de vicepreședinte, secretari și chestori, în limita locurilor disponibile și, totodată, desemnarea unui reprezentant din partea fiecărui grup parlamentar pentru comisia de numărare și validare a voturilor, prevăzută în art. 123 alin.(6) din Regulament.

După aprobarea componenței nominale a acestei comisii, dar o să vă propun s-o menținem pe aceea care a funcționat și la alegerea președintelui, va urma derularea votului secret cu bile asupra listei de candidați, apoi prezentarea rezultatului votului.

Cu aceste precizări, vă rog să-mi îngăduiți să reamintesc că, în conformitate cu prevederile art.20 din Regulament, Biroul permanent al Camerei este format în urma negocierii între liderii grupurilor parlamentare, respectându-se configurația politică a Camerei, așa cum rezultă din constituirea inițială a grupurilor parlamentare.

În acest sens, potrivit protocolului încheiat de liderii grupurilor parlamentare, locurile care revin grupurilor parlamentare în perioada primei sesiuni ordinare a actualei legislaturi pentru funcțiile de vicepreședinte, secretari și chestori sunt următoarele: vicepreședinți - 1 loc - Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal; 2 locuri - Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC; 1 loc - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal; secretari - 2 locuri, Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal; 1 loc - Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC; 1 loc, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal; chestori - 1 loc, Grupul parlamentar al Partidul Democat-Liberal; 1 loc, Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC; 1 loc, Grupul parlamentar al Partidul Național Liberal și 1 loc Grupul parlamentar al UDMR.

Dacă sunt comentarii în legătură cu această repartizare a locurilor pe funcții în Biroul permanent? Dacă nu sunt, supun votului dumneavoastră reprezentarea locurilor pentru funcțiile de vicepreședinte, secretar și chestori în Biroul permanent.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, au fost stabilite locurile care revin fiecărui grup parlamentar pe funcții în Biroul permanent. Urmează ca liderii grupurilor parlamentare să prezinte propunerile nominale pentru aceste funcții, potrivit componenței numerice aprobate și totodată să desemneze câte un reprezentant în eventualitatea în care nu doriți să păstrăm comisia de numărare și validare a voturilor, să prezinte și un om în comisia de numărare și validare.

Dar, pentru început, v-aș supune la vot dacă sunteți de acord cu propunerea de a menține comisia de validare și numărare a voturilor care a funcționat și pentru alegerea președintelui Camerei.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Am să solicit Grupului parlamentar al Partidul Social Democrat să-l înlocuiască pe domnul Bănicioiu care înțeleg că este candidat.

 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

În locul domnului Băniciou noi propunem pe domnul Vlase Gabriel.

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Acum, voi da cuvântul, în ordinea mărimii, fiecărui lider de grup parlamentar. Îl invit la cuvânt pe domnul deputat Ioan Oltean, liderul Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, doamna președinte.

Îngăduiți-mi, mai întâi, să vă felicit sincer și să vă urez din suflet succes și să conduceți Camera Deputaților cu înțelepciune și cu echilibru.

Grupul parlamentar al Partidul ui Democrat Liberal și-a desemnat cei 4 reprezentanți în cadrul Biroului permanent în următoarea componență: vicepreședinte - Oltean Ioan; secretari, domnii deputați Pardău Dumitru și Preda Cezar-Florin, iar chestor, domnul deputat Albu Gheorghe.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dau cuvântul, în continuare, domnului Viorel Hrebenciuc, liderul Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Adăugăm și noi sincerele noastre felicitări, doamna președinte, pentru alegerea dumneavoastră. Și acum propunerile noastre: pentru funcția de vicepreședinți sunt domnul Adrian Năstase și doamna Daniela Popa. Pentru funcția de secretar, domnul Valeriu Zgonea și pentru funcția de chestor, domnul Nicolae Băniciou.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Îl invit la cuvânt pe domnul Nicolăescu, liderul Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal.

 
 

Domnul Eugen Gheorghe Nicolăescu:

Numai vicelider al Grupului parlamentar Partidul Național Liberal, doamna președinte. Grupul parlamentar al Partidul Național Liberal are următoarele propuneri pentru Biroul permanent al Camerei: pentru funcția de vicepreședinte, domnul Bogdan Olteanu, pentru funcția de secretar, domnul Mihai Voicu, pentru funcția de chestor, domnul Dan Motreanu.

Mulțumesc.

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Urmează Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România.

Are cuvântul domnul Mártón Árpád-Francisc.

 
 

Domnul Mártón Árpád-Francisc:

Doamna președinte,

Permiteți-mi să vă felicit și să vă urez, ca și colegii dumneavoastră, înțelepciune și echilibru și înțelegem ca într-un moment emoțional pe care l-ați avut, l-ați trecut tocmai adineauri, încercați să spuneți vorbe frumoase care mișcă sufletul publicului, dar v-aș ruga eu frumos să promiteți numai ce intră în competența dumneavoastră și noi vă promitem că vom fi un foarte bun colaborator, grupul nostru parlamentar, și ori de câte ori încercați să depășiți aceste, ca să zic așa, puteri, o să vă atragem atenția cu cea mai mare cordialitate.

În ceea ce ne privește, noi îl propunem pe domnul Kelemen Hunor pentru funcția de chestor.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Dau cuvântul domnul Varujan Pambuccian, liderul Grupului parlamentar al minorităților naționale.

 
 

Domnul Varujan Pambuccian:

Nu avem.

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

V-aș ruga să depuneți și listele la secretariat cu propunerile dumneavoastră.

Vă mulțumesc. Înțeleg că sunt depuse. Am să-i rog pe cei de la secretariat să-mi dea listele.

Am să citesc lista candidaților propuși pentru funcțiile de vicepreședinți, secretari și chestori anunțați de dumneavoastră. La funcția de vicepreședinte, așa cum v-am spus, sunt patru vicepreședinți, din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, domnul Ioan Oltean; domnul Adrian Năstase din partea Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC; doamna Daniela Popa, Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC, și domnul Bogdan Olteanu, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal.

Secretari: Cezar Florin Preda - Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal; Dumitru Pardău - Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal; Valeriu Ștefan Zgonea - Grupul parlamentar al Alianței PSD+PC; Mihai Alexandru Voicu - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal.

Chestori: Gheorghe Albu - Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal; Nicolae Băniciou, Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC; Dan Ștefan Motreanu - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal, și Kelemen Hunor - Grupul parlamentar al UDMR.

Dacă sunt comentarii în legătură cu propunerile nominale pentru aceste funcții? Nu. Vă mulțumesc.

Rămâne comisia de numărare a votului și vă precizez că pentru aceste funcții, lista candidaților propuși se supune în întregime votului Camerei Deputaților și se aprobă prin vot secret cu bile, cu majoritatea voturilor deputaților, în condițiile întrunirii cvorumului prevăzut de Constituție.

Am să-i rog pe cei doi secretari, pe domnul Daniel Bărbulescu și pe Ileana Dumitrache, pentru a face apelul nominal și a vă împărți bilele. Am să fac precizări cu caracter tehnic. Fiecare deputat va primi de la secretar câte două bile, una albă și una neagră, care vor fi introduse în cele două urne pe care le avem aici, în față. Bila albă introdusă în urna albă și bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot pentru lista de candidați, iar bila neagră introdusă în urna albă și bila albă introdusă în urna neagră înseamnă vot contra listei. Ambele bile introduse în aceeași urnă este vot nul.

Începem apelul nominal, distribuirea bilelor și exercitarea votului.

Domnule secretar Bărbulescu.

 
 

Domnul Daniel-Ionuț Bărbulescu:

- Adomniței Cristian Mihai - prezent
- Albu Gheorghe - prezent
- Alecu Valeriu - prezent
- Almăjanu Marin - prezent
- Amet Aledin - prezent
- Ana Gheorghe - prezent
- Anastase Roberta Alma - prezentă
- Andon Sergiu - prezent
- Andronache Gabriel - prezent
- Anghel Florin-Serghei - prezent
- Antal István - absent
- Antochi Gheorghe - prezent
- Apostolache Mihai-Cristian - prezent
- Ardeleanu Sanda-Maria - prezentă
- Arion Viorel - prezent
- Atanasiu Teodor - absent
- Avram Marian - prezent
- Axenie Carmen - prezentă
- Bălan Ioan - prezent
- Balcan Viorel - prezent
- Banu Mihai - prezent
- Barbu Sulfina - prezentă
- Barna Maria-Eugenia - prezentă
- Bădălan Eugen - prezent
- Bădulescu Adrian - prezent
- Bănicioiu Nicolae - absent
- Bărbulescu Daniel-Ionuț - prezent
- Bejinariu Eugen - prezent
- Berci Vasile - prezent
- Béres Ștefan-Vasile - prezent
- Blaga Iosif -Veniamin - prezent
- Bleotu Vasile - absent
- Boabeș Dumitru - prezent
- Bobeș Marin - absent
- Bode Lucian Nicolae - prezent
- Boghicevici Claudia - prezentă
- Boiangiu Victor - prezent
- Boldea Mihail - prezent
- Borbély László - prezent
- Bordeianu Dan - prezent
- Bostan Emil - prezent
- Bot Octavian - prezent
- Botiș Ioan Nelu - prezent
- Boureanu Cristian Alexandru - prezent
- Brătianu Matei-Radu - absent
- Brînză William Gabriel - absent
- Buciuta Ștefan - prezent
- Bud Nicolae - prezent
- Buda Daniel - prezent
- Buda Viorel-Vasile - prezent
- Budurescu Daniel-Stamate - prezent
- Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu - prezent
- Buican Cristian - prezent
- Burcău Doina - absentă
- Burlacu Cristian-Ion - prezent
- Burnei Ion - prezent
- Buta Sorin Gheorghe - prezent
- Calimente Mihăiță - prezent
- Canacheu Costică - prezent
- Cantaragiu Bogdan - prezent
- Cazan Mircea-Vasile - prezent
- Călian Petru - prezent
- Călin Ion - prezent
- Cărare Viorel - prezent
- Cherecheș Cătălin - prezent
- Chircu Doinița Mariana - prezentă
- Chirilă Constantin - prezent
- Chiriță Dumitru - prezent
- Chisăliță Ioan-Narcis - prezent
- Chițoiu Daniel - prezent
- Chiuariu Tudor Alexandru - prezent
- Cindrea Ioan - prezent
- Ciobanu Gheorghe - prezent
- Ciocan Gheorghe - prezent
- Cionca-Arghir Iustin-Marinel - prezent
- Ciucă Liviu-Bogdan - absent

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Dacă îmi permiteți, i-aș ruga pe liderii grupurilor parlamentare să se reunească în sala Biroului permanent, pentru a definitiva componența numerică a comisiilor, pentru a proceda și la anunțarea în plen a componenței numerice și nominale a comisiilor.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Daniel-Ionuț Bărbulescu:

- Ciuhodaru Tudor - absent
- Coclici Radu-Eugeniu - prezent
- Coroamă Gheorghe - prezent
- Covaci Dorel - prezent
- Cristea Victor - prezent
- Cristian Horia - prezent
- Croitoru Cătălin - prezent
- Damian Ioan - prezent
- Dascălu Constantin - prezent
- Derzsi Ákos - prezent
- Dobre Ciprian Minodor - prezent
- Dobre Cristina-Elena - prezentă
- Dobre Victor-Paul - prezent
- Dolineaschi Andrei - absent
- Donțu Mihai-Aurel - prezent
- Dragomir Gheorghe - prezent
- Drăghici Mircea-Gheorghe - prezent
- Drăghici Sonia Maria - absentă
- Drăgulescu Iosif-Ștefan - prezent
- Dugulescu Marius-Cristinel - prezent
- Dumitrache Ileana-Cristina - prezentă
- Dumitrescu Cristian-Sorin - absent
- Dumitrescu Liana - absent
- Dumitrică George-Ionuț - prezent
- Dumitru Georgică - prezent
- Dumitru Ion - prezent
- Dușa Mircea - prezent
- Edler András-György - prezent
- Erdei-Dolóczki István - prezent
- Farago Petru - prezent
- Farkas Anna Lili - prezentă
- Fenechiu Relu - prezent
- Firczak Gheorghe - prezent
- Florea Damian - absent
- Florescu Adrian - prezent
- Frunzulică Doru-Claudian - prezent
- Fuia Stelian - prezent
- Gabor Gheorghe - prezent
- Ganț Ovidiu Victor - prezent
- Gavrilescu Grațiela Leocadia - prezentă
- Geantă Florian-Daniel - prezent
- Georgescu Filip - prezent
- Gerea Andrei-Dominic - prezent
- Gheorghe Tinel - prezent
- Gherasim Vasile - prezent
- Ghiță Cornel - prezent
- Ghiță-Eftemie Stelian - prezent
- Ghiveciu Marian - absent
- Giurgiu Mircia - prezent
- Gliga Vasile-Ghiorghe - prezent
- Göndör Marius-Sorin - prezent
- Gorghiu Alina-Ștefania - prezentă
- Gospodaru Gabriel-Dan - prezent
- Grama Horia - absent
- Grosaru Mircea - prezent
- Gurzău Adrian - prezent
- Gust-Băloșin Florentin - absent
- Hogea Gheorghe - prezent
- Holban Titi - prezent
- Holdiș Ioan - prezent
- Horj Pavel - prezent
- Hrebenciuc Viorel - absent
- Iacob-Ridzi Monica-Maria - prezentă
- Iacob-Strugaru Stelică - prezent
- Ialomițianu Gheorghe - prezent
- Iancu Iulian - absent
- Ibram Iusein - prezent
- Iftime Dragoș-Adrian - prezent
- Ignat Miron - absent
- Ionescu George - prezent
- Iordache Florin - prezent
- Iordache Luminița - absentă
- Iorguș Zanfir - prezent
- Irimescu Mircea - prezent
- Itu Cornel - prezent
- Jipa Florina Ruxandra - prezentă
- Jolța Nicolae - prezent
- Kelemen Atilla Béla Ladislau - prezent
- Kelemen Hunor - prezent
- Kerekes Károly - prezent
- Korodi Attila - prezent
- Kötö Jozsef - prezent
- Lakatos Petru - absent
- Leșe Doru Brașoan - prezent
- Liga Dănuț - absent
- Longher Ghervazen - prezent
- Lubanovici Mircea - prezent
- Luca Ciprian-Florin - prezent
- Lup Mircea Silvestru - prezent
- Lupu Mihai - prezent
- Macaleți Costică - prezent
- Manda Iulian Claudiu - prezent
- Manolescu Oana - prezentă
- Marian Dan Mihai - prezent
- Marin Mircea - prezent
- Marinescu Antonella - prezentă
- Martin Eduard-Stelian - absent
- Márton Árpád-Francisc - prezent
- Máté András-Levente - prezent
- Mazilu Constantin - prezent
- Merka Adrian Miroslav - prezent
- Militaru Constantin Severus - prezent
- Mircovici Niculae - prezent
- Mitrea Manuela - prezentă
- Mocanu Adrian - prezent
- Mocanu Vasile - prezent
- Mocioalcă Ion - prezent
- Moldovan Carmen Ileana - absent
- Moldovan Emil Radu - prezent
- Morega Dan-Ilie - prezent
- Motreanu Dan-Ștefan - prezent
- Movilă Petru - prezent
- Munteanu Ioan - prezent
- Mustea-Șerban Răzvan - prezent
- Nassar Rodica - prezentă
- Năstase Adrian - prezent
- Neacșu Marian - prezent
- Nechifor Cătălin-Ioan - prezent
- Neculai Marius - prezent
- Negoiță Robert-Sorin - absent
- Negruț Clement - prezent
- Nica Dan - prezent
- Nica Nicolae-Ciprian - absent
- Nicolăescu Gheorghe-Eugen - prezent
- Nicolicea Eugen - prezent
- Niculescu Duvăz Bogdan - prezent
- Niculescu-Mizil-Ștefănescu-Tohme Oana - prezentă
- Nistor Laurențiu - prezent
- Niță Constantin - prezent
- Nițu Adrian Henorel - prezent
- Nosa Iuliu - prezent
- Novac Cornelia Brândușa - prezentă
- Oajdea Vasile Daniel - prezent
- Olar Corneliu - prezent
- Olosz Gergely - prezent
- Oltean Ioan - absent
- Olteanu Bogdan - prezent
- Oprea Gabriel - prezent
- Oprișcan Mihai Doru - prezent
- Orban Ludovic - prezent
- Pál Árpád - prezent
- Palașcă Viorel - prezent
- Palăr Ionel - prezent
- Paleologu Theodor - prezent
- Pálfi Mozes Zoltan - prezent
- Pambuccian Varujan - prezent
- Pandele Sorin Andi - prezent
- Panțîru Tudor - prezent
- Pardău Dumitru - prezent
- Pâslaru Florin-Costin - prezent
- Păduraru Nicușor - prezent
- Păsat Dan - absent
- Păun Nicolae - prezent
- Petö Csilla-Mária - prezentă
- Petrescu Cristian - prezent
- Petrescu Petre - prezent
- Pieptea Cornel - prezent
- Pirpiliu Ștefan Daniel - prezent
- Plăiașu Gabriel - prezent
- Pocora Cristina-Ancuța - prezentă
- Ponta Victor-Viorel - absent
- Pop Georgian - prezent
- Pop Virgil - prezent
- Popa Daniela - prezentă
- Popa Florian - prezent
- Popa Octavian-Marius - prezent
- Popeangă Vasile - prezent
- Popescu Adrian - prezent
- Popescu Cosmin Mihai - prezent
- Popescu Dan-Mircea - prezent
- Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton - absent
- Popov Dușan - prezent
- Popoviciu Alin Augustin Florin - prezent
- Postolachi Florin - prezent
- Potor Călin - prezent
- Preda Cezar-Florin - prezent
- Prigoană Vasile-Silviu - prezent
- Radan Mihai - prezent
- Rățoi Neculai - prezent
- Rebenciuc Neculai - prezent
- Resmeriță Cornel-Cristian - prezent
- Riviș-Tipei Lucian - prezent
- Rizea Cristian - absent
- Rogin Marius - prezent
- Roman Gheorghe - prezent
- Roman Ioan Sorin - prezent
- Roșca Lucreția - prezentă
- Rusu Valentin - prezent
- Sârbu Marian - absent
- Sava Andrei-Valentin - prezent
- Săftoiu Ana Adriana - absentă
- Săniuță Marian-Florian - prezent
- Săpunaru Nini - prezent
- Scutaru Adrian George - prezent
- Seremi Ștefan - prezent
- Seres Denes - prezent
- Socaciu Victor - prezent
- Solomon Adrian - prezent
- Soporan Vasile Filip - prezent
- Spînu Teodor-Marius - prezent
- Stan Ioan - absent
- Stan Ion - prezent
- Stan Nicolae - prezent
- Stanciu Anghel - absent
- Stavrositu Maria - prezentă
- Steriu Valeriu-Andrei - prezent
- Stoica Mihaela - prezentă
- Stragea Sorin-Constantin - prezent
- Stroe Ionuț-Marian - prezent
- Stroe Mihai - prezent
- Stroian Toader - prezent
- Surdu-Soreanu Raul-Victor - prezent
- Surpățeanu Mihai - prezent
- Surupăceanu Mugurel - prezent
- Șandru Mihaela Ioana - prezent
- Ștefan Viorel - prezent
- Știrbeț Corneliu - prezent
- Știrbu Gigel-Sorinel - absent
- Tabără Valeriu - prezent
- Tabugan Ion - prezent
- Taloș Gheorghe-Mirel - prezent
- Tărâță Culiță - prezent
- Tîlvăr Angel - prezent
- Teodorescu Horia - prezent
- Timiș Ioan - prezent
- Tița-Nicolescu Gabriel - prezent
- Toader Mircea-Nicu - prezent
- Trășculescu Alin Silviu - prezent
- Tudose Mihai - prezent
- Turcan Raluca - prezentă
- Tușa Adriana Diana - prezentă
- Țaga Claudiu - prezent
- Țintean Ioan - prezent
- Țîmpău Radu Bogdan - prezent
- Țurcanu Florin - prezent
- Țurea Răzvan - prezent
- Udrea Elena Gabriela - prezentă
- Uioreanu Horea Dorin - prezent
- Uricec Eugen Constantin - prezent
- Vainer Aurel - prezent
- Varga Attila - prezent
- Varga Lucia-Ana - absentă
- Vasile Aurelia - absentă
- Vasilică Radu Costin - absent
- Vișan Gelu - prezent
- Vîlcu Samoil - prezent
- Vladu Iulian - prezent
- Vlase Petru Gabriel - prezent
- Vlădoiu Aurel - prezent
- Voicu Mădălin-Ștefan - prezent
- Voicu Mihai Alexandru - absent
- Voinescu-Cotoi Sever - prezent
- Vreme Valerian - prezent
- Zamfirescu Sorin Ștefan - prezent
- Zătreanu Dan-Radu - prezent
- Zgonea Valeriu Ștefan - absent
- Zisopol Dragoș Gabriel - prezent
- Zoicaș Gheorghe - prezent

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule Bărbulescu, mai citiți o dată lista celor absenți, vă rog.

 
 

Domnul Daniel-Ionuț Bărbulescu:

Reluăm lista celor absenți.

- Andon Sergiu - prezent
- Bănicioiu Nicolae - absent
- Bleotu Vasile - absent
- Bobeș Marin - absent
- Burcău Doina - absentă
- Ciucă Liviu-Bogdan - absent
- Ciuhodaru Tudor - prezent
- Dolineaschi Andrei - prezent
- Drăghici Sonia-Maria - absentă
- Dumitrescu Cristian Sorin - absent
- Dumitrescu Liana - absentă
- Florea Damian - absent
- Ghiveciu Marian - prezent
- Grama Horia - prezent
- Gust Băloșin Florentin - absent
- Hrebenciuc Viorel - prezent
- Iancu Iulian - absent
- Ignat Miron - absent
- Iordache Luminița - absentă
- Lakatos Petru - absent
- Liga Dănuț - absent
- Martin Eduard-Stelian - absent
- Moldovan Carmen Ileana - prezentă
- Negoiță Robert Sorin - absent
- Nica Nicolae-Ciprian - absent
- Oltean Ioan - absent
- Păsat Dan - absent
- Ponta Victor-Viorel - absent
- Popescu-Tăriceanu Călin - absent
- Săftoiu Adriana Ana - absentă
- Rizea Cristian - absent
- Sârbu Marian - absent
- Stan Ioan - absent
- Stanciu Anghel - absent
- Știrbu Gigel-Sorinel - absent
- Varga Lucia-Ana - absentă
- Vasile Aurelia - absentă
- Vasilică Radu Costin - prezent
- Voicu Mihai Alexandru - prezent
- Zgonea Valeriu Ștefan - prezent

Mulțumesc.

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Invit în sala Biroului permanent pe membrii Comisiei de numărare și validare a voturilor și pe cei doi secretari de ședință care asistă comisia.

Până la finalizarea activității de numărare și validarea voturilor, se ia o pauză.

Vă mulțumesc.

- După pauză -

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnilor deputați, vă invit să luați loc și să reluăm lucrările.

Dau cuvântul domnului Marius Rogin, membru al Comisiei de numărare și validare a voturilor, pentru a prezenta procesul-verbal referitor la rezultatul votului privitor la alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor.

 
 

Domnul Marius Rogin:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Proces-verbal referitor la rezultatul votului cu privire la alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților.

Procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați prin vot secret cu bile asupra listei candidaților pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților, Comisia de numărare și validare a voturilor a constatat următoarele:

 • numărul total al deputaților: 334
 • numărul deputaților prezenți: 300
 • numărul total de voturi exprimate: 300
 • numărul total de voturi valabil exprimate: 300
  din care:
  • voturi pentru: 291
  • voturi contra: 9

Potrivit art.23 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, lista candidaților propuși pentru funcțiile de vicepreședinte, secretar și chestor, se aprobă cu votul majorității deputaților.

Ca urmare a faptului că din totalul de 334 deputați au fost prezenți 300, și și-au exprimat votul 300, din care au votat pentru 291, ceea ce reprezintă majoritatea cerută de Regulament, adică minim 168 de voturi pentru, sunt declarați aleși pentru funcții în Biroul permanent al Camerei Deputaților, după cum urmează, vicepreședinți: Ioan Oltean, Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal; Adrian Năstase, Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC; Daniela Popa, Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC; Bogdan Olteanu, Grupul parlamentar al Partidului Național Lilberal.

La secretari: Dumitru Pardău, Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal; Cezar-Florin Preda, Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal; Valeriu Ștefan Zgonea, Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC; Mihai Alexandru Voicu, Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal.

Pentru chestori: Gheorghe Albu, Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal; Nicolae Bănicioiu, Grupul parlamentar al Alianței politice PSC+PC; Dan-Ștefan Motreanu, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal, și Kelemen Hunor, Grupul parlamentar al UDMR.

Vă mulțumesc, doamna președintă.

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Am să-i felicit și eu pe cei aleși și-i invit alături de mine pe secretari.

În conformitate cu prevederile regulamentare, în continuarea lucrărilor, vom proceda la aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților.

O să vă rog să mai așteptăm câteva minute, pentru ca protocolul încheiat între liderii grupurilor parlamentare să-mi parvină.

 
  Aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente.

- După pauză -

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă propun să începem.

În conformitate cu prevederile regulamentare, în continuarea lucrărilor vom proceda la aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților.

Potrivit art.40 alin.(3) din Regulament, comisiile permanente, a căror componență o supunem astăzi aprobării, sunt formate dintr-un număr de 11 până la 33 de deputați, cu excepția Comisiei pentru regulament, care se compune din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar.

Numărul concret al fiecărei comisii permanente se stabilește pentru fiecare caz în parte de plenul Camerei Deputaților, la propunerea liderilor grupurilor parlamentare, în condițiile prevăzute de art.40-45 din Regulament.

Vă propunem ca mai întâi să votăm lista în bloc a componenței numerice a fiecărei comisii permanente, iar apoi să votăm numărul de locuri repartizate pe grupuri parlamentare, potrivit înțelegerii care a intervenit între liderii grupurilor parlamentare.

După aprobarea componenței numerice, liderii grupurilor parlamentare vor prezenta aprobările nominale.

Supunem votului dumneavoastră această procedură de derulare a stabilirii componenței comisiilor permanente.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

În unanimitate, a fost aprobată procedura propusă.

În continuare, vă prezint componența numerică, potrivit înțelegerii liderilor grupurilor parlamentare pentru fiecare comisie în parte.

 • Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare: limite aprobate - minim 21, maxim 29; convenit - 27.
 • Comisia pentru buget, finanțe și bănci: limita minimă - 21, limita maximă - 33; convenit - 33.
 • Comisia pentru industrii și servicii: limita minimă - 21, limita maximă - 33; convenit - 29.
 • Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice: limita minimă - 23, limita maximă - 33; convenit - 29.
 • Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale: limita minimă - 15, limita maximă - 27; convenit - 17.
 • Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic: limita minimă - 23, limita maximă - 33; convenit - 31.
 • Comisia pentru muncă și protecție socială: limita minimă - 15, limita maximă - 21; convenit - 21.
 • Comisia pentru sănătate și familie: limita minimă - 15, limita maximă - 21; convenit - 19.
 • Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport: limita minimă - 23, limita maximă - 31; convenit - 31.
 • Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă: limita minimă - 19, limita maximă - 23; convenit - 21.
 • Comisia juridică, de disciplină și imunități: limita minimă - 19, limita maximă - 27; convenit - 27.
 • Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională: limita minimă - 19, limita maximă - 27; convenit - 25.
 • Comisia pentru politică externă: limita minimă - 19, limita maximă - 27; agreat - 23.
 • Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții: limita minimă - 13, limita maximă - 17; convenit - 13.
 • Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor: limita minimă - 11, limita maximă - 15; convenit - 13.
 • Comisia pentru egalitate de șanse între femei și bărbați: limita minimă - 11, limita maximă - 15; convenit - 13.
 • Comisia pentru regulament: limita minimă-maximă - 5; convenit 5.

Sunt obiecții sau comentarii cu privire la aceste propuneri prezentate, convenite de liderii grupurilor parlamentare?

Dacă nu sunt obiecții, vă supun votului aceste propuneri.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Vă mulțumesc foarte mult.

Cu unanimitate de voturi au fost aprobate propunerile cu privire la componența numerică a fiecărei comisii.

În continuare, voi da citire repartizării locurilor ce revin pe comisii grupurilor parlamentare, convenite de lideri.

Domnule deputat Toader, vă rog, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Doamna președinte,

Vă rog să ne acordați cinci minute de pauză pentru consultări la nivelul grupurilor. (Aplauze, rumoare în partea dreaptă.)

 
   

- După pauză -

Ședința a fost reluată la ora 22,47. Lucrările au fost conduse de doamna Roberta Alma Anastase, președinta Camerei Deputaților, asistată de domnii Valeriu Ștefan Zgonea și Cezar-Florin Preda, secretari.

*

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Revenim la lucrările noastre.

În continuare, voi da citire repartizării locurilor ce revin pe comisii grupurilor parlamentare, așa cum au fost ele convenite de lideri.

 • Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare:
  PDL - 10 membri;
  PSD - 7;
  PNL - 6;
  UDMR - 1; Minorități - 1.
 • Comisia pentru buget, finanțe și bănci:
  PDL - 10;
  PSD - 11;
  PNL - 6;
  UDMR - 2; Minorități - 2.
 • Comisia pentru industrii și servicii:
  PDL - 10;
  PSD - 9;
  PNL - 6;
  UDMR - 2; Minorități - 1.
 • Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice:
  PDL - 10;
  PSD - 10;
  PNL - 6;
  UDMR - 2.
 • Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților:
  PDL - 5;
  PSD - 2;
  PNL - 3;
  UDMR - 1; Minorități - 1.
 • Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic:
  PDL - 10;
  PSD - 10;
  PNL - 6;
  UDMR - 2; Minorități - 1.
 • Comisia pentru muncă și protecție socială:
  PDL - 7;
  PSD - 8;
  PNL - 4;
  UDMR - 1.
 • Comisia pentru sănătate și familie:
  PDL - 7;
  PSD - 6;
  PNL - 4;
  UDMR - 1; Minorități - 1.
 • Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport:
  PDL - 11;
  PSD - 10;
  PNL - 5;
  UDMR - 3; Minorități - 2.
 • Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă:
  PDL - 7;
  PSD - 4;
  PNL - 4;
  UDMR - 2; Minorități - 2.
 • Comisia juridică, de disciplină și imunități:
  PDL - 8;
  PSD - 9;
  PNL - 4;
  UDMR - 1; Minorități - 2.
 • Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională:
  PDL - 9;
  PSD - 9;
  PNL - 4;
  UDMR - 1; Minorități - 1.
 • Comisia pentru politică externă:
  PDL - 8;
  PSD - 7;
  PNL - 4;
  UDMR - 2; Minorități - 2.
 • Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții:
  PDL - 3;
  PSD - 4;
  PNL - 3;
  UDMR - 1.
 • Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor:
  PDL - 4;
  PSD - 4;
  PNL - 3;
  UDMR - 1; Minorități - 1.
 • Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați:
  PDL - 4;
  PSD - 4;
  PNL - 5;
  UDMR - 1; Minorități - 1.
 • Comisia pentru regulament:
  PDL - 1;
  PSD - 1;
  PNL - 1;
  UDMR - 1.

Sunt obiecții sau comentarii cu privire la aceste propuneri prezentate, convenite de liderii grupurilor?

Dacă nu sunt, supun votului aceste propuneri.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Cu unanimitate de voturi au fost aprobate propunerile cu privire la componența numerică a fiecărei comisii permanente.

Doamnelor și domnilor,

Urmează prezentarea propunerilor nominale ale fiecărui grup parlamentar pentru componența nominală a comisiilor permanente.

Îl invit la cuvânt pe domnul deputat Ioan Oltean, liderul Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal.

 
 

Domnul Ioan Oltean:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă cerem scuze pentru întârzierea pe care noi am cauzat-o, dar să știți că nu este ușor să treci de la un grup mic la un grup mare de parlamentari. Aceasta este singura explicație plauzibilă pe care v-o oferim. Dar, mai rău este invers, așa este.

Componența nominală a comisiilor permanente, nominalizate de către doamna președinte.

 • Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, colegii mei: Popescu Adrian, Arion Viorel, Iacob Strugaru Stelică, Oprișcan Mihai Doru, Rusu Valentin, Cărare Viorel, Șandru Mihaela Ioana, Sava Andrei Valentin, Stoica Mihaela, Seremi Ștefan.
 • Comisia pentru buget, finanțe și bănci: Bălan Ioan, Dascălu Constantin, Nițu Adrian Henorel, Bud Nicolae, Petru Călian, Holdiș Ioan, Ialomițianu Gheorghe, Militaru Constantin Severus, Florescu Adrian, Ciobanu Gheorghe.
 • Comisia pentru industrii și servicii: Leșe Doru Brașoan, Păduraru Nicușor, Petrescu Cristian, Marin Mircea, Negruț Clement, Trășculescu Alin Silviu, Bode Lucian Nicolae, Toader Mircea-Nicu, Ionescu George, Boureanu Cristian Alexandru.
 • Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice: Tabără Valeriu, Alecu Valeriu, Avram Marian, Olar Corneliu, Fuia Stelian, Chirilă Constantin, Gheorghe Tinel, Stroian Toader, Giurgiu Mircia, Iftime Dragoș-Adrian.
 • Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale: Riviș-Tipei Lucian, Mircea Lubanovici, Postolachi Florin, Dugulescu Marius-Cristinel, Stroe Mihai.
 • Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic: Boiangiu Victor, Neculai Marius, Iorguș Zanfir, Sulfina Barbu, Buta Sorin Gheorghe, Cantaragiu Bogdan, Gherasim Vasile, Zamfirescu Sorin Ștefan, Oltean Ioan, Uricec Eugen-Constantin, Stan Nicolae.
 • Comisia pentru muncă și protecție socială: Boghicevici Claudia, Geantă Florian-Daniel, Botiș Ioan Nelu, Vladu Iulian, Prigoană Vasile Silviu, Ghiță Cornel.
 • Comisia pentru sănătate și familie: Vîlcu Samoil, Potor Călin, Movilă Petru, Gospodaru Gabriel Dan, Ghiță-Eftemie Stelian, Drăgulescu Iosif Ștefan, Pardău Dumitru.
 • Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport: Göndör Marius-Sorin, Hogea Gheorghe, Zătreanu Dan-Radu, Mustea Șerban Răzvan, Buhăianu Obuf Cătălin Ovidiu, Surpățeanu Mihai, Ardeleanu Sanda Maria, Chircu Doinița Mariana, Stavrositu Maria, Croitoru Cătălin, Monica Maria Iacob-Ridzi.
 • Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă: Raluca Turcanu, Novac Brândușa Cornelia, Anghel Florin Serghei, Roberta Alma Anastase, Marius Teodor Spînu, Roman Gheorghe și Paleologu Theodor.
 • Comisia juridică, de disciplină și imunități: Boldea Mihail, Axenie Carmen, Pandele Sorin Andi, Buda Daniel, Udrea Elena Gabriela, Bărbulescu Daniel Ionuț, Andronache Gabriel și Cionca-Arghir Iustin-Marinel, Știrbeț Cornel.
 • Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională: Pirpiliu Ștefan Daniel, Canacheu Costică, Bădulescu Adrian, Marin Mircea, Preda Cezar Florin, Bădălan Eugen, Dumitru Georgică, Vreme Valerian, Liga Dănuț, Popescu Cosmin.
 • Comisia pentru politică externă: Popoviciu Alin Augustin Florin, Rogin Marius, Bot Octavian, Sever Voinescu-Cotoi, Blaga Iosif Veniamin, Oajdea Vasile-Daniel, Neculai Marius, Vișan Gelu.
 • Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții: Gurzău Adrian.
 • Comisia pentru regulament: Cionca-Arghir Iustin Marinel.
 • Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor: Vreme Valerian, Negruț Clement, Anghel Sorin Serghei, Bădulescu Adrian.

Aceasta este, stimați colegi, componența comisiilor permanente ale Camerei Deputaților din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc mult.

În continuare, are cuvântul domnul deputat Viorel Hrebenciuc, liderul Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Dacă-mi permiteți, Comisia pentru industrii și servicii: domnul Iancu Iulian, domnul Dolineaschi Andrei, Brătianu Matei Radu, Negoiță Robert Sorin, Mazilu Constantin, Chiriță Dumitru, Vasile Aurelia, Surupăceanu Mugurel, Balcan Viorel.

 • Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare: domnul Tudose Mihai, Grama Horia, Cherecheș Cătălin, Itu Cornel, Neacșu Marian, Nistor Laurențiu, Teodorescu Horia.
 • Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții: Iordache Luminița, Coclici Radu-Eugeniu, Boabeș Dumitru, Stan Ioan.
 • Comisia pentru politică externă: Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz, Dumitrache Ileana Cristina, Adrian Năstase, Niculescu Mizil Ștefănescu Tohme Oana, Moldovan Carmen Ileana, Popa Daniela, Mitrea Manuela.
 • Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților: domnul Ponta Victor, domnul Andon Sergiu.
 • Comisia pentru egalitate de șanse: Bănicioiu Nicolae, Surupăceanu Mugurel, Luca Ciprian Florin, Dumitrache Ileana Cristina.
 • Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor: Nica Dan, Zoicaș Gheorghe, Brătianu Matei Radu.
 • Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă: Luca Ciprian Florin, Pâslaru Florin-Costin, Socaciu Victor, Voicu Mădălin.
 • Comisia pentru sănătate și familie: Burnei Ion, Drăghici Sonia Maria, Roșca Lucreția, Ciuhodaru Tudor, Nassar Rodica, Popa Florian.
 • Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională: Vlase Petru Gabriel, Mocioalcă Ion, Ana Gheorghe, Săniuță Marian Florian, Bejinariu Eugen, Tîlvăr Angel, Pop Georgian, Niță Constantin, Frunzulică Doru Claudian.
 • Comisia pentru buget, finanțe și bănci: Drăghici Mircea Gheorghe, Mocanu Adrian, Martin Eduard-Stelian, Manda Iulian Claudiu, Ștefan Viorel, Popeangă Vasile, Țurea Răzvan, Nosa Iuliu, Nechifor Cătălin, Bleotu Vasile, Petre Petrescu.
 • Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic: Macaleți Costică, Soporan Vasile Filip, Marinescu Antonella, Călin Ion, Dușa Mircea, Bobeș Marin, Apostolache Mihai Cristian, Ciocan Gheorghe, Vlădoiu Aurel, Rățoi Neculai.
 • Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice: Georgescu Filip, Antochi Gheorghe, Ghiveciu Marian, Dumitru Ion, Mocanu Vasile, Tărâță Culiță, Munteanu Ioan, Surdu- Soreanu Raul-Victor, Valeriu Andrei Steriu, Rizea Cristian.
 • Comisia pentru muncă și protecție socială: Chisăliță Ioan-Narcis, Damian Ioan, Popescu Dan-Mircea, Cindrea Ioan, Barna Maria Eugenia, Solomon Adrian, Sârbu Marian, Covaci Dorel.
 • Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport: Vasilică Radu Costin, Gust Băloșin Florentin, Resmeriță Cornel-Cristian, Stanciu Anghel, Burcău Doina, Florea Damian, Cristea Victor, Roman Ioan-Sorin, Gliga Vasile-Ghiorghe, Dumitrescu Cristian Sorin.
 • Comisia juridică, de disciplină și imunități: Stragea Sorin-Constantin, Nicolicea Eugen, Iordache Florin, Jipa Florina-Ruxandra, Panțîru Tudor, Nica Nicolae Ciprian, Tița-Nicolescu Gabriel, Ciucă Liviu Bogdan, Lup Silvestru Mircea.
 • Comisia pentru regulament: Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc mult.

Îl invit la cuvânt pe domnul deputat Eugen Nicolăescu, viceliderul grupului parlamentar.

 
 

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Componența comisiilor Grupului parlamentar al PNL.

 • Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare: Atanasiu Teodor, Almăjanu Marin, Gerea Dominic Andrei, Lupu Mihai, Palașcă Viorel, Păsat Dan.
 • Comisia pentru buget, finanțe și bănci: Chițoiu Daniel, Donțu Mihai-Aurel, Dragomir Gheorghe, Uioreanu Horea Dorin, Marian Mihai Dan, Nicolăescu Gheorghe-Eugen.
 • Comisia pentru industrii și servicii: Adomniței Cristian Mihai, Bostan Emil, Burlacu Cristian Ion, Jolța Nicolae, Pieptea Cornel, Tușa Diana Adriana.
 • Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților: Știrbu Gigel Sorinel, Motreanu Dan Ștefan, Pop Virgil.
 • Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă: Cazan Mircea Vasile, Taloș Gheorghe Mirel, Irimescu Mircea, Relu Fenechiu.
 • Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții: Gorghiu Alina-Ștefania, Popa Marius Octavian, Țintean Ioan.
 • Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice: Banu Mihai, Coroamă Gheorghe, Horj Pavel, Țurcanu Florin, Plăiașu Gabriel, Tabugan Ion.
 • Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport: Berci Vasile, Buda Viorel Vasile, Dumitrică George Ionuț, Săftoiu Ana Adriana, Stroe Ionuț-Marian.
 • Comisia pentru muncă și protecție socială: Dobre Victor Paul, Holban Titi, Pocora Cristina Ancuța, Săpunaru Nini.
 • Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională: Scutaru Adrian George, Calimente Mihăiță, Morega Dan Ilie, Rebenciuc Neculai.
 • Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic: Palăr Ionel, Bordeianu Dan, Buican Cristian, Varga Lucia-Ana, Orban Ludovic, Țîmpău Radu-Bogdan.
 • Comisia pentru regulament: Dobre Ciprian Minodor.
 • Comisia juridică, de disciplină și imunități: Gabor Gheorghe, Chiuariu Tudor Alexandru, Dobre Ciprian, Timiș Ioan.
 • Comisia pentru sănătate și familie: Dobre Cristina Elena, Cristian Horia, Gavrilescu Grațiela Leocadia, Țaga Claudiu.
 • Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor: Fenechiu Relu, Cazan Mircea Vasile.
 • Comisia pentru politică externă: Budurescu Daniel, Voicu Mihai, Olteanu Bogdan, Popescu-Tăriceanu Călin.
 • Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați: Pocora Cristina Ancuța, Nicolăescu Gheorghe-Eugen.

Mulțumesc.

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Îl invit la cuvânt pe domnul Márton Árpád-Francisc, liderul Grupului parlamentar al UDMR.

 
 

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Mulțumesc.

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Propunerile Grupului parlamentar al UDMR pentru comisiile permanente sunt următoarele:

 • Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare: Pál Árpad.
 • Comisia pentru buget, finanțe și bănci: Erdei-Dolóczki István, Lakatos Petru.
 • Comisia pentru industrii și servicii: Antal István, Olosz Gergely.
 • Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice: Béres Ștefan-Vasile, Kelemen Atilla Béla Ladislau.
 • Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale: Varga Attila.
 • Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic: Korodi Attila, Seres Dénes.
 • Comisia pentru muncă și protecție socială: Kerekes Károly.
 • Comisia pentru sănătate și familie: Derzsi Ákos.
 • Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport: Farkas Anna-Lili, Kötö Jozsef, Petö Csilla-Mária.
 • Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă: Kelemen Hunor, Márton Árpád-Francisc.
 • Comisia juridică, de disciplină și imunități: Máté András-Levente.
 • Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională: Pálfi Mózes Zoltán.
 • Comisia pentru politică externă: Borbély Lászlo, Edler András György.
 • Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții: Farago Petru.
 • Comisia pentru regulament: Varga Attila.
 • Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor: Farago Petru.
 • Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați: Petö Csilla-Mária.
 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dau cuvântul domnului deputat Ghervazen, din partea Grupului parlamentar al minorităților naționale.

 
 

Domnul Longher Ghervazen:

Grupul parlamentar al minorităților naționale vă informează asupra componenței nominale a membrilor grupului în comisiile permanente ale Camerei Deputaților.

 • Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare: Vainer Aurel.
 • Comisia pentru buget, finanțe și bănci: Ignat Miron, Merka Adrian-Miroslav.
 • Comisia pentru industrii și servicii: Manolescu Oana.
 • Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale: Păun Nicolae.
 • Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic: Longher Ghervazen.
 • Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport: Radan Mihai, Zisopol Dragoș Gabriel.
 • Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă: Amet Aledin, Popov Dușan.
 • Comisia juridică, de disciplină și imunități: Dumitrescu Liana, Grosaru Mircea.
 • Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională: Mircovici Niculae.
 • Comisia pentru politică externă: Ganț Ovidiu Victor, Buciuta Ștefan.
 • Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor: Pambuccian Varujan.
 • Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați: Firczak Gheorghe.
 • Comisia pentru sănătate și familie: Ibram Iusein.
 • Comisia pentru regulament: Dumitrescu Liana.

Vă mulțumesc.

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Vă rog acum să vă pronunțați asupra componenței nominale a comisiilor Camerei Deputaților.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată componența nominală a comisiilor permanente.

Acum, doamnelor și domnilor deputați, o să vă solicit 10 minute de pauză, timp în care îi chem pe membrii Biroului permanent al Camerei pentru a avea o scurtă ședință cu privire la programul zilei de mâine.

 
   

- După pauză -

 
 

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă rog să luați loc în sala de ședințe, ca să putem să procedăm la ultima parte.

Urmează să încheiem ședința de astăzi și vă informez că membrii comisiilor permanente sunt invitați să se întrunească mâine, la ora 10,00 - așa cum au fost ei citiți de fiecare lider de grup în parte - la comisii. Vor avea ca obiect de activitate constituirea comisiilor și alegerea organelor de conducere ale comisiilor.

La această primă ședință vor participa membrii Biroului permanent astfel: domnul vicepreședinte Ioan Oltean la Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții; domnul Adrian Năstase la Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru politică externă; doamna Daniela Popa la Comisia pentru sănătate și familie și Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați; domnul Bogdan Olteanu la Comisia pentru regulament și Comisia pentru muncă și protecție socială; domnul secretar Cezar-Florin Preda la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; domnul Dumitru Pardău la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă; domnul Valeriu Ștefan Zgonea la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia pentru industrii și servicii; domnul Mihai Alexandru Voicu la Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților.

Vă mulțumesc mult. A fost o zi lungă. Vă felicit.

Mâine, la ora 10,00, vă invit în comisii.

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 23,30.

 
     

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 30 noiembrie 2023, 15:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro