Plen
Sittings of the Senate of April 6, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.45/16-04-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
08-02-2023
06-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 06-04-2009 Printable version

Sittings of the Senate of April 6, 2009

6. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2008 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Țărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naționale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, și a Scrisorii de confirmare între participanții la SAC MoU cu privire la suspendarea și reducerea unor costuri ale Programului privind Capabilitatea de transport strategic aerian și alocarea orelor de zbor neprevăzute în program (L17/2009)
 
see bill no. L17/2009

Domnul Mircea Dan Geoană:

................................................

La punctul 4 din ordinea de zi este înscris Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2008 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministrul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Țărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naționale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, și a Scrisorii de confirmare între participanții la SAC MoU cu privire la suspendarea și reducerea unor costuri ale Programului privind Capabilitatea de transport strategic aerian și alocarea orelor de zbor neprevăzute în program.

Din partea Guvernului, domnul secretar de stat Valentin Iliescu.

Vă rog. Microfonul 8.

Domnul Valentin Adrian Iliescu -secretar de stat la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori,

Ca urmare a faptului că, la momentul actual, România are nevoie de transport strategic, dificil de acoperit în condițiile dotărilor existente, a rezultat necesitatea participării României la inițiativa multinațională din cadrul NATO, referitoare la achiziționare în comun de aeronave tip C-17.

Aceste operațiuni de transport strategic dificil de acoperit - și îmi permit să vi le prezint pentru a ști despre ce este vorba - sunt următoarele:

  • rotirea contingentelor din teatrele de operațiuni din Afganistan și Irak;
  • transportul elementelor naționale oferite pentru forța de răspuns NATO;
  • transportul forțelor participante la activități multinaționale și asigurarea aprovizionării forțelor dislocate în teatrele de operațiuni.

Astfel, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2008, supusă aprobării dumneavoastră, a fost ratificat Memorandumul de înțelegere privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), act semnat de partea română în temeiul Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 82/25 iulie 2008 și care prevede, în principal, asocierea mai multor națiuni în scopul achiziționării unui număr de trei aeronave C-17, a asigurării personalului navigant aferent acestora, precum și furnizării suportului logistic.

Totodată, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2008 a reglementat și un aspect subsecvent participării la acest program, privitor la acordarea unor drepturi de natură salarială personalului navigant, personalului aeronautic nenavigant și personalului tehnic ingineresc de aviație.

Guvernul României vă solicită să sprijiniți acest proiect.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule senator Mocanu, vă rog.

Aveți cuvântul.

Domnul Toader Mocanu:

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Senatului a fost sesizată pentru analiză și elaborare a raportului la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2008 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, ministrul apărării al Regatului Țărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, ministrul apărării naționale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian (SAC), deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, și a Scrisorii de confirmare între participanții la SAC MoU cu privire la suspendarea și reducerea unor costuri ale Programului privind Capabilitatea de transport strategic aerian și alocarea orelor de zbor neprevăzute în program.

Având în vedere faptul că 80% din necesarul de transport strategic al NATO, la nivelul anului 2006, era asigurat de Statele Unite ale Americii, fără să se poată acoperi deficitele aliaților europeni în acest domeniu, a fost lansată inițiativa multinațională privind Capabilitatea de transport strategic aerian.

Comitetul militar NATO a evaluat ca cerință operațională pentru transportul operațional strategic achiziționarea a opt aeronave C-17, urmând ca națiunile să-și manifeste intențiile față de această cerință.

În urma evaluării cerințelor operaționale proprii, a rezultat necesitatea participării României la inițiativa multinațională din cadrul NATO referitoare la achiziționarea în comun a aeronavelor tip C-17.

Rezultatul final al acestui efort este înființarea unei agenții NATO care va achiziționa o Capabilitate de transport strategic aerian ce va opera ca unitate militară multinațională pentru a răspunde nevoilor de transport ale participanților în mod sigur, eficient și la cel mai scăzut cost posibil.

Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege.

Având în vedere aceste considerente, cu unanimitate de voturi, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a hotărât să adopte raport de admitere.

În conformitate cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și urmează să fie dezbătut pe baza prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României.

Senatul este Cameră decizională.

Domnul Mircea Dan Geoană:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Sunt intervenții pe fond?

Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră raportul, fără amendamente, al comisiei și proiectul de lege.

Caracterul legii este de lege ordinară, iar Senatul este Cameră decizională.

Vă rog să votați.

Cu 76 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere, raportul și proiectul de lege au fost adoptate.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 8 février 2023, 13:30
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro