Plen
Sittings of the Senate of September 2, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.102/11-09-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
06-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 02-09-2009 Printable version

Sittings of the Senate of September 2, 2009

9. Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea alin. (7) al art. 120 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (L203/2009)
 
see bill no. L203/2009

Domnul Alexandru Pereș:

................................................

Trecem la punctul 5 din ordinea de zi, Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (7) al art. 120 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Pentru raport, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital.

Domnul președinte Ion Ariton, microfonul 7.

Din partea Guvernului participă domnul Valentin Iliescu, secretar de stat.

Din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul?

Domnule secretar de stat Iliescu, vă rog, microfonul 10.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Colegii noștri, inițiatorii, au venit cu această propunere legislativă în sensul diminuării cuantumului majorărilor de întârziere.

Față de inițiativa depusă și discutată astăzi în plenul Senatului, Guvernul își exprimă un punct de vedere nefavorabil, argumentat de cel puțin trei motive.

În primul rând, cuantumul majorărilor de întârziere s-a stabilit la 0,1% pentru fiecare zi de întârziere cu scopul de a determina plata la termen a impozitelor, taxelor și contribuțiilor și, totodată, pentru a descuraja utilizarea de către contribuabilul debitor a creditului fiscal pentru finanțarea propriilor activități.

În al doilea rând, diminuarea cuantumului majorărilor de întârziere ar determina o scădere a colectării veniturilor bugetare și ar afecta angajarea cheltuielilor, lucru extrem de grav, mai ales într-o asemenea situație cum este cea prin care trece România.

În al treilea rând, stabilirea cuantumului majorărilor de întârziere în fiecare an, așa cum solicită inițiatorii, și modificarea acestuia chiar în cursul anului ar crea dificultăți atât contribuabililor, cât și organelor de control, motiv pentru care vă rugăm, stimate doamne și stimați domni senatori, să respingeți propunerea legislativă.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule președinte Ion Ariton, vă rog să prezentați raportul.

Microfonul 7.

Domnul Ion Ariton:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea legislativă a fost propusă dezbaterii în ședința din 23 iunie.

Comisia a hotărât adoptarea unui raport de respingere.

Au transmis avize favorabile Consiliul Legislativ, Comisia economică, industrii și servicii.

Guvernul nu susține adoptarea acestei propuneri legislative.

La dezbateri au participat, în calitate de inițiatori, domnii senatori Mocanu Alexandru și Păran Dorin.

Din partea Ministerului Finanțelor Publice a participat domnul Cosmin Coman, secretar de stat, care a susținut respingerea acestei propuneri legislative.

În consecință, supunem spre dezbatere și adoptare plenului Senatului raportul de respingere a propunerii legislative, cu mențiunea că aceasta face parte din categoria legilor ordinare, Senatul fiind primă Cameră sesizată.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dezbateri generale.

Cine dorește să ia cuvântul?

Domnul senator Frunda György, microfonul 2.

Domnul Frunda György:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Nu voi vorbi în favoarea acestei inițiative legislative, dar vreau să aduc în atenția Senatului discrepanța care este în Codul fiscal, discrepanță care se manifestă în raportul dintre cetățean, pe de o parte, și stat, pe de altă parte.

Contribuabilul care nu-și plătește la timp datoriile are obligația de a plăti o serie de penalități de întârziere.

Statul, pe de altă parte, față de contribuabili nu-și plătește propriile obligații și pentru aceasta nu plătește niciun ban penalitate de întârziere.

Este un dezechilibru legislativ în defavoarea cetățeanului care, cred eu, nu este benefic nici vieții economice din România, nici vieții sociale, provoacă un dezechilibru accentuat între stat și cetățean, între cetate și cetățean, și cred că, în viitorul apropiat, ar trebui să ne aplecăm cu mai multă atenție asupra raporturilor dintre contribuabili și stat.

Este problema TVA-ului care se plătește de către factorii economici în momentul eliberării facturii.

Foarte mulți nu reușesc să-și încaseze sumele pentru care au emis factura, totuși TVA-ul se plătește și, din cauza acestui lucru, un număr substanțial de firme au ajuns în procedura insolvenței.

Cred că este interesul general să ne gândim la aceste aspecte, să găsim o soluție pentru echilibrarea raporturilor dintre cetate și cetățean, dintre stat și cetățean, iar, pe de altă parte, în ceea ce privește TVA-ul, cred că putem prelua metode mult mai dinamice, mult mai atrăgătoare din Uniunea Europeană, care să permită plata TVA-ului în momentul încasării sumei de către societatea economică, nu în momentul eliberării facturii, statul având pârghiile necesare pentru a determina preluarea sumelor respective.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Constatările dumneavoastră sunt perfect reale, o ancorare în realitate.

Da, asta este situația.

Alte puncte de vedere din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt.

Vă aduc aminte că raportul comisiei este un raport de respingere a propunerii legislative.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, iar Senatul este primă Cameră sesizată.

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere întocmit de comisie.

Vă rog să votați.

Cu 55 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere, raportul a fost adoptat.

Pe cale de consecință, propunerea legislativă a fost respinsă.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 7 february 2023, 4:01
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro