Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.60/26-05-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 16-05-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2011

16. Dezbaterea Proiectului de Lege privind calitatea aerului înconjurător (PL-x 74/2011). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 74/2011

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Proiectul de Lege privind calitatea aerului înconjurător.

Inițiatorul dorește să ia cuvântul? Domnul secretar de stat Anton, vă rog.

Domnul Marin Anton (secretar de stat, Ministerul Mediului și Pădurilor):

Mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

România, ca stat membru al Uniunii Europene, are obligația de a transpune Directiva nr.2008/50 Comisiei Europene, a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa.

Obiectivul directivei este evaluarea calității aerului înconjurător în statele membre, pe baza unor metode și criterii comune, în scopul protejării sănătății umane și mediului ca întreg.

Prezentul proiect de lege transpune în legislația națională prevederile directivei sus-menționate.

Acest proiect de lege creează cadrul legal pentru reglementarea măsurilor destinate menținerii și îmbunătățirii calității aerului, după caz, pe baza obiectivelor pentru calitatea aerului stabilite, asigurând alinierea legislației naționale la standardele europene în domeniu și îndeplinirea obligațiilor României ca stat membru al Uniunii Europene.

Totodată, se creează cadrul organizatoric, instituțional și legal de cooperare între autoritățile și instituțiile publice cu competențe în domeniu, în scopul evaluării și gestionării calității aerului în mod unitar, pe întreg teritoriul României.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Raportul comisiei. Vă rog.

Domnul Ion Călin:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond în procedură obișnuită cu proiectul de Lege privind calitatea aerului înconjurător.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de lege.

Comisia pentru industrii și servicii a avizat favorabil.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a transmis aviz favorabil.

Potrivit art.75 din Constituție, republicat, și art.92 alin.(2) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observații și propuneri, inițiativa legislativă.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare consolidarea și îmbunătățirea cadrului legal în domeniul calității aerului înconjurător pe coordonatele alinierii legislației naționale de profil la normele și exigențele europene în materie, în contextul îndeplinirii de către România a angajamentelor asumate față de Uniunea Europeană derivate din calitatea sa de stat membru.

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege privind calitatea aerului înconjurător, cu amendamentele admise, redate în anexă.

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt. Atunci intrăm în dezbaterea pe articole.

Lege privind calitatea aerului înconjurător.

Observații? Nu sunt.

La poziția 2 dacă sunt observații?

Poziția 3? Nu sunt observații.

De la poziția 4 la poziția 14 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la poziția 15 la poziția 30 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

De la poziția 31 la 50? Nu sunt observații. Adoptate.

De la 51 la 65? Nu sunt observații. Adoptate.

De la 66 la 80? Nu sunt observații. Adoptate.

De la 80 la 110 dacă sunt observații? Nu sunt observații. Adoptate.

Avem și o serie de anexe.

Anexa nr.1. Observații? Nu sunt. Adoptată.

Anexa nr.2. Observații? Nu sunt. Adoptată.

Anexa nr.3? Nu sunt observații. Adoptată.

Anexa nr.4? Nu sunt observații. Adoptată.

Anexele nr.5, 6 și 7. Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Anexa nr.8. Observații? Nu sunt. Adoptată.

Anexa nr.9? Nu sunt observații. Adoptată.

Anexa nr.10? Nu sunt observații. Adoptată.

Anexa nr.11? Nu sunt observații. Adoptată.

Anexa nr.12? Nu sunt observații. Adoptată.

Rămâne proiectul pentru votul final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 31 janvier 2023, 1:56
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro