Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.60/26-05-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 16-05-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 16, 2011

18. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale (PL-x 553/2010). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 553/2010

 

Domnul Marian Sârbu:

  ................................................

Trecem la Proiectul de Lege privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, poziția 8 din ordinea de zi.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește.

Din partea comisiei sesizate în fond? Da, domnul deputat Vainer.

Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Aurel Vainer:

Domnule președinte în exercițiu,

Stimate colege și stimați colegi,

Îmi revine misiunea să prezint raportul Comisiei pentru politică economică privind proiectul de ordonanță despre care s-a vorbit. De lege, pardon, pentru modificarea ordonanței.

Aș dori să vă informez, pe scurt, că toate comisiile implicate în aviz au acordat un aviz favorabil. Comisia noastră, în unanimitate, a solicitat și solicită Camerei să dezbată și să aprobe acest proiect și am să vă spun în ce constă, de fapt.

E vorba de a se introduce niște modificări care să înlăture tratamentul considerat discriminatoriu în privința achiziționării de active pentru operatorii economici la care statul deține mai mult de 33% din totalul acțiunilor, cu drept de vot în adunarea generală a acționarilor, în raport cu ceilalți operatori economici.

Prin această propunere legislativă se dă astfel posibilitatea achiziționării unor active de către societățile comerciale în care statul sau autoritatea administrației publice locale este acționar. Deci, se pot face anumite modificări la statutul societății, din punctul de vedere al acționariatului, și societatea comercială unde statul este acționar are dreptul să participe la aceste tranzacții, la aceste schimbări de acționariat.

În aceasta constă esența proiectului de lege. Comisia propune să îl dezbatem și să-l aprobăm, iar în ce mă privește, în calitate de reprezentant al minorităților naționale, vă spun de acum, ca să nu mai revin a doua oară, susținem aprobarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Marian Sârbu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Din partea Guvernului?

Vă rog.

Domnul Claudiu Constantin Stafie (secretar de stat, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Propunerea legislativă are ca obiect modificarea art.3 lit.d) și c) și art.42 din OUG nr. 88/1997, în vederea înlăturării tratamentului considerat discriminatoriu, în privința achiziționării de active pentru operatorii economici la care statul deține mai mult de 33% din totalul acțiunilor cu drept de vot în adunarea generală a acționarilor, în raport cu ceilalți operatori economici.

Având în vedere și cele prezentate de domnul deputat puțin mai devreme și punctul de vedere al Guvernului de susținere, cu observații și propuneri, Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri propune adoptarea acestei propuneri legislative.

Vă mulțumesc.

Domnul Marian Sârbu:

Da. Dacă la dezbateri generale, dacă sunt intervenții, vă rog? Grupurile parlamentare? Nefiind intervenții și nefiind amendamente, textul proiectului de lege rămâne pentru votul final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 31 janvier 2023, 2:28
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro