You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 23-05-2011

Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2011

10. Dezbaterea Proiectului de Lege privind statutul rezerviștilor voluntari (PL-x 189/2011). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 189/2011

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Proiectul de Lege privind statutul rezerviștilor voluntari.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Nu sunt intervenții.

Punctul de vedere al Guvernului? Vă rog.

Domnul Mihail Vasile-Ozunu (secretar de stat, Ministerul Apărării Naționale):

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Aplicarea prevederilor Legii nr.395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat a scăzut numărul rezerviștilor din rezerva operațională, fiind de așteptat ca aceasta să se reducă dramatic în următorii 2-3 ani.

Prezentul proiect de lege stabilește cadrul legislativ general care să reglementeze statutul rezerviștilor voluntari aparținând atât corpului cadrelor militare, cât și al soldaților și gradaților.

Prezenta lege stabilește o sursă sigură pentru constituirea și pregătirea rezervei umane necesare instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale în situații de criză, la mobilizare și război.

Față de cele prezentate, vă adresez rugăminte de a vota acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Intervenții din partea grupurilor parlamentare?

Raportul comisiei sesizate în fond? Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională?

Din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională? Domnul președinte Canacheu.

Proiectul de Lege privind statutul rezerviștilor voluntari.

Domnul Costică Canacheu:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Bună ziua, doamnelor și domnilor!

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată cu Proiectul de Lege privind statutul rezerviștilor voluntari.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Obiectul de reglementare se referă la stabilirea cadrului normativ general pentru reglementarea unitară a statutului rezerviștilor voluntari, drepturile și obligațiile acestora, modul de recrutare, precum și modul de îndeplinire a serviciului militar de către rezerviștii voluntari.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

În urma dezbaterii, cu majoritate de voturi pentru, comisia propune plenului Camerei Deputaților adoptarea acestui proiect de lege, cu următoarele amendamente.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Intrăm în dezbaterea pe amendamente.

Titlul legii - "Lege privind statutul rezerviștilor voluntari". Nu sunt observații.

La punctul 2.

Dacă nu sunt observații, adoptat.

Punctul 3.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

De la punctul 4 la punctul 9.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Punctul 10.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 11.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 12.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

De la punctul 13 la punctul 19.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Punctul 20.

Nu sunt observații.

Punctul 21.

Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 22.

Nu sunt observații. Adoptat.

De la punctul 23 la punctul 32.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Punctul 33.

Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 34.

Nu sunt observații. Adoptat.

De la punctul 35 la punctul 45.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Punctul 46.

Fără observații. Adoptat.

Punctul 47.

Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 48.

Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 49.

Nu sunt observații. Adoptat.

La punctul 50.

Sunt observații? Vă rog.

Domnul Costică Canacheu:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

La punctul 50, art.35 din proiectul de lege, este vorba de o eroare materială. Avem în raport sintagma "pot solicita" și avem adoptat în amendament "au dreptul la ..."

Corectura s-a făcut cu Departamentul Legislativ. Doar trebuia să menționăm pentru stenogramă. Deci, la art.35, în loc de sintagma "pot solicita" este sintagma "au dreptul la..."

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc. Stenograma, oricum a reținut precizările pe care dumneavoastră le-ați făcut.

La punctul 51.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 52.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 53.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

De la poziția 54 la 64.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Punctul 65.

Observații? Nu sunt. Adoptat.

Proiectul rămâne la votul final.