Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.64/02-06-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
01-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 23-05-2011 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 23, 2011

11. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea părții introductive a alin.(1) al art.2 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local (PL-x 242/2011). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 242/2011

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Proiectul de Lege pentru modificarea părții introductive a alin.(1) al art.2 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.

Procedură de urgență.

Inițiatorul, vă rog.

Domnul Eusebiu Manea Pistru Popa (secretar de stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii):

Mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare clarificarea faptului că lucrările vizate de acest act normativ sunt declarate de utilitate publică chiar din textul legii.

Formularea actuală a părții introductive a alin.(1) al art.2 din Legea nr.255/2010, în coroborare cu prevederile art.34 din același act normativ dau naștere la interpretarea potrivit căreia lucrările vizate de Legea nr.255/2010 nu sunt declarate de utilitate publică.

Această interpretare contravine spiritului Legii nr.255/2010 și intenției de reglementare și conduce la îngreunarea întregului proces de realizare a obiectivelor de investiții.

Suntem de acord cu amendamentele propuse de Comisia juridică.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu mulțumesc.

Raportul comisiei, domnul secretar Andronache, vă rog.

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond în procedură de urgență cu Proiectul de Lege pentru modificarea părții introductive a alin.(1) al art.2 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Camera Deputaților, conform prevederilor constituționale și Regulamentului Camerei, este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Obiectul de reglementare v-a fost prezentat de domnul secretar de stat Pistru.

În urma dezbaterii și opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise care sunt redate în anexă.

În raportul cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Fiind procedură de urgență, vă propunem cinci minute pentru dezbaterea generală și câte un minut pentru dezbaterea pe articole.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc mult.

Intervenții din partea grupurilor parlamentare dacă sunt? Nu sunt.

Atunci intrăm în dezbaterea pe articole.

Titlul legii: "Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local".

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 2, observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 3, observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 4, observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 5? Nu sunt observații. Adoptat.

De la punctul 6 la punctul 10 dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptate.

Punctul 11? Nu sunt observații. Adoptat.

Punctul 12? Nu sunt observații. Adoptat.

Proiectul rămâne la votul final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 5 février 2023, 14:22
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro