Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 27, 2011
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.105/07-10-2011

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2011 > 27-09-2011 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 27, 2011

  1. Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.

 

Ședința a început la ora 14.40.

Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat Roberta-Alma Anastase, președinte al Camerei Deputaților, înlocuită de domnul deputat Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistați de domnul deputat Dumitru Pardău, secretar al Camerei Deputaților, și domnul senator Adrian Țuțuianu, secretar al Senatului.

Din prezidiu a mai făcut parte domnul senator Mircea-Dan Geoană, președintele Senatului, înlocuit de domnul senator Petru Filip, vicepreședinte al Senatului.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Doamnelor și domnilor deputați și senatori, vă rog să luați loc în sală.

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Declar deschisă ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, anunțându-vă că, din totalul de 469 de deputați și senatori, până în acest moment și-au înregistrat prezența 367, iar 102 sunt absenți. Prin urmare, cvorumul legal de ședință este îndeplinit.

Birourile permanente ale celor două Camere, cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, au aprobat proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru pentru ședința de astăzi, în forma în care au fost distribuite tuturor deputaților și senatorilor.

Sunt observații în legătură cu ordinea de zi?

Vă rog, domnule deputat Eugen Nicolăescu.

După aceea, domnul deputat Mircea Dușa.

Vă rog să luați loc în sală.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Doamnă deputat Roberta Anastase, președinte al Camerei Deputaților, vă aduc la cunoștință următoarea situație. Acum un sfert de oră, au fost distribuite, cel puțin la nivelul Grupului parlamentar al PNL, două rapoarte, întocmite de Comisiile reunite pentru buget, finanțe, respectiv de Comisiile reunite pentru buget, finanțe și Comisiile pentru muncă din cele două Camere. Suntem în aceeași situație ca săptămâna trecută: două rapoarte care au fost făcute ilegal, două rapoarte care nu întrunesc condițiile regulamentare.

În primul rând, vreau să vă aduc aminte că în această dimineață, la ora 10.00, în cadrul ședințelor comune ale Comisiilor pentru buget, finanțe, s-a atras atenția președintei de ședință, doamnei deputat Barna, că nu se întrunesc condițiile legale pentru ținerea ședinței comune, întrucât senatorii de la Grupurile parlamentare ale PSD și PNL din Comisia pentru buget, finanțe nu erau prezenți. Și ei sunt 6 din 11, câți membri are Comisia pentru buget, finanțe. În consecință, cvorumul de ședință solicitat de Regulamentul ședințelor comune nu era asigurat.

Am atras atenția după aceea și eu aceleiași doamne deputat, președinte al Comisiei pentru buget, finanțe din Camerei Deputaților, am părăsit ședința și, cu toate acestea - deși între timp nu a apărut niciun senator de la Grupurile parlamentare ale PSD și PNL -, s-au întocmit rapoartele comisiilor, ceea ce eu cred că este o sfidare a Parlamentului, ceea ce eu cred că este o încălcare brutală a Regulamentului. Și vă atrag și dumneavoastră atenția că promovarea unui asemenea document este lovit de nulitate.

Gândiți-vă ce ar însemna să fie aleși de plen oameni care nu au nicio vină că nu au întrunit condițiile legale în cadrul Comisiilor pentru buget, finanțe. Gândiți-vă că acești oameni, cu mandate validate de plenul reunit, vor putea fi acționați în instanță și se va constata că nu au mandate valide. Adică lucrurile sunt mult mai complicate decât par, decât un joc politic care se încearcă să se facă astăzi în plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului României.

Ca atare, nu avem decât o singură soluție regulamentară în acest moment: să scoatem de pe ordinea de zi aceste două rapoarte și, sigur, să ne urmăm lucrările ședinței comune pe punctele care nu sunt lovite de fals, de uz de fals, de fapt, de infracțiuni, așa cum sunt cele două rapoarte.

În consecință, doamnă deputat Roberta Anastase, vă rog să luați act că avem două rapoarte nelegale și că nu putem să venim în fața plenului să propunem candidaturi, atâta timp cât rapoartele sunt nelegale.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Domnul deputat Mircea Toader. După aceea, domnul deputat Mircea Dușa.

 

Domnul Mircea Dușa (din sală):

Eu eram înainte.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Domnul deputat Mircea Dușa.

Lăsați-l, domnule deputat Toader.

Domnule deputat Dușa, vă rog.

Domnul Mircea Dușa:

Data viitoare aveți dumneavoastră prioritate, domnule deputat Mircea Toader.

Doamnă președinte,

Grupurile parlamentare ale PSD de la Senat și Camera Deputaților vă solicită să scoatem de pe ordinea de zi punctele 4, 5 și 6, respectiv numirea unor membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, numirea unor consilieri de conturi ai Curții de Conturi, numirea președintelui, a doi vicepreședinți și a unui membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Cu câteva minute în urmă am intrat în posesia a trei rapoarte, rapoarte întocmite de către comisiile reunite - așa cum trebuia să se întâmple -, fără cvorum, ale Senatului și Camerei Deputaților. Acest subiect l-am discutat săptămâna trecută, marți, atunci când am avut plen reunit, și tocmai pe acest motiv s-a suspendat ședința.

Nu știu dacă pentru dumneavoastră, cei de la putere, și în primul rând pentru PDL, mai există legi în România, numai că de această dată, pe lângă Regulamentele Camerelor Parlamentului și Regulamentul ședințelor comune, trebuie să avem în vedere și legile speciale care reglementează activitatea celor trei instituții, legi care ne spun că rapoartele nu sunt consultative; și, de fapt, sunt prevederi exprese și imperative în cele trei legi - propunerile se fac de către comisiile reunite: la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și la Curtea de Conturi - Comisiile reunite pentru buget, finanțe, iar la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private - Comisiile reunite pentru buget, finanțe și cele pentru muncă.

Din nou ne aflăm în fața unor rapoarte care au fost întocmite fără cvorum, lucru care rezultă în primul rând din stenogramele ședințelor, dar și din cele afirmate de către reprezentanții comisiilor și chiar ai dumneavoastră, de la Grupul parlamentar al PDL, în plenul Camerei Deputaților sau în plenul Camerelor reunite, săptămâna trecută.

În aceste condiții, cei din opoziție considerăm că nu sunt întrunite condițiile legale pentru ca aceste puncte să figureze pe ordinea de zi.

Gândiți-vă...

Vă dau exemplul de la Curtea de Conturi. Cum să numești un consilier la Curtea de Conturi ilegal? Și cum va accepta un consilier de la Curtea de Conturi să fie numit ilegal? Pentru că în situația în care oricine va fi controlat de Curtea de Conturi, de acel consilier care va semna un document de control, acel document va fi nul.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Am înțeles propunerea, vă mulțumesc.

Domnul Mircea Dușa:

Nu, dați-mi voie să continui, doamna președinte.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Vă rog, dar încadrați-vă în două minute.

Domnul Mircea Dușa:

Suntem la începutul ședinței și nu vrem să vă lăsăm să greșiți. Eu nu am vrut să vă las să greșiți nici la plenul Camerei Deputaților și totuși ați făcut acest lucru și v-ați dat seama ulterior. Nu dumneavoastră personal, ci colegii dumneavoastră din sală, atunci când discutam de acea Ordonanță nr. 5.

În aceste condiții, vă propun să retragem de pe ordinea de zi aceste puncte și, sigur, să continuăm cu celelalte puncte, cu rapoartele care au fost întocmite legal și cu materialele care sunt pe ordinea de zi.

Nu cred că dumneavoastră veți forța să încălcați legi în România. Dacă Regulamentele Camerelor le mai încălcați din când în când și foarte des... (râsete, discuții)... de această dată nu cred că veți încălca legi organice care reglementează procedura de numire a consilierilor la Curtea de Conturi, la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private și la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Sigur, îmi rezerv dreptul, ca lider de grup - și cred că este și opinia grupurilor parlamentare -, pentru că este a doua oară când un președinte de comisie întocmește rapoarte false, ilegale, să sesizăm Comisiile juridice pentru a lua măsuri de sancționare a acelor președinți de comisii.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Am înțeles, vă mulțumesc.

Domnule deputat Mircea Toader, vă rog.

Deci propunerea dumneavoastră și a domnului Nicolăescu este de scoatere de pe ordinea de zi a punctelor 4, 5 și 6.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Înainte de a supune la vot, știm cu toții că ne-am blocat săptămâna trecută pe aceeași problemă. Am discutat-o în Birourile permanente reunite - și domnul președinte Geoană poate să confirme - și am și susținut ce se întâmplă dacă colegii noștri de la Senat, de la Grupul parlamentar al PSD, nu vin la comisie. Și mi s-a replicat: domnule, cred că vă gândiți la un lucru care nu se va întâmpla niciodată. Sau: acuzăm pe nedrept. Indiferent de formulare, este același lucru.

Ne aflăm într-o situație în care...

Până la urmă, este un blocaj pe care trebuie să-l depășim. Indiferent cum am încerca noi, indiferent ce am spune, există niște rapoarte, chiar dacă ele sunt contestate. Singurii care pot sau singurul argument care poate să existe este un vot al plenului. (Discuții, vociferări)

Dacă plenul hotărăște că acele rapoarte sunt valide, mergem pe acele rapoarte. Dacă cineva contestă, avem căile procedurale regulamentare. Dar nu putem sta într-un blocaj permanent, fiindcă vă dați seama... (Rumoare, discuții)

Cunoaștem, este o bătălie politică, până la urmă...

 

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Domnule deputat...

Domnul Mircea-Nicu Toader:

... prin care doriți neapărat să blocați lucrările plenului, pe de o parte, iar cel mai grav este pentru instituțiile publice, care trebuie să desemneze prin votul dumneavoastră pe cei care vor ocupa funcțiile ulterioare. (Discuții, vociferări)

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Domnule deputat Toader, au formulat liderii de grup din opoziție o propunere.

Dacă-mi permiteți, două secunde, domnule deputat Toader.

Dacă ea nu este acceptată de plen, discutăm toate aceste detalii tehnice la punctele respective. Ce rost are să purtăm discuția? Dacă nu, nu mai discutăm deloc. E simplu.

Domnule deputat Adrian Năstase, vă rog.

Domnul Adrian Năstase:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Sigur că suntem într-un blocaj, dar nu este un blocaj divin. Este un blocaj politic, este un blocaj generat de faptul că dialogul dintre lideri în legătură cu algoritmul, cu desemnarea candidaților, nu se face conform unor reguli care există de mult timp, care au fost stabilite și acceptate de-a lungul anilor în Parlament și se încearcă impunerea unor candidaturi prin forța unor majorități care, în mod evident, nu au cum să treacă dincolo de ceea ce este Regulamentul Camerelor și de lege.

De aceea, repet ceea ce am spus data trecută: blocajul acesta ne va duce - și situația de acum, și încercarea de a forța voturile și o soluție în Parlament - la niște situații extrem de grave. În primul rând, este vorba de faptul că hotărâri care nu vor fi adoptate conform legii vor putea fi contestate la Curtea Constituțională și vor ține sub semnul întrebării funcționarea acestor instituții.

Vă dau un exemplu. Nu știu dacă cei care impun soluții în momentul de față în Parlament, prin forța numerică a unor grupuri, și-au luat răgazul de a citi Regulamentul ședințelor comune sau de a-l revedea. Articolul 5 din acest regulament, încă în vigoare, spune foarte clar: "Materialele ce urmează a fi înscrise pe ordinea de zi se transmit Birourilor permanente cu cel puțin 10 zile înainte de dezbaterea acestora în plen, în afară de cazuri în care, potrivit Constituției și prezentului regulament, este necesară dezbaterea în procedură de urgență în plenul Camerelor reunite."

Nu este admisibil ca aceste materiale să fie distribuite cu un sfert de oră înaintea dezbaterii în plen. Nu se mai respectă absolut nimic. Aceasta este o condiție de formă care, în mod evident, va afecta validitatea hotărârii plenului celor două Camere în legătură cu deciziile date.

Nici în cazul avizelor și rapoartelor privind legile aceste lucruri nu se mai respectă, dincolo de faptul că nu se respectă condițiile prevăzute de Legea Curții de Conturi în legătură cu nominalizarea, cu propunerile care s-au făcut, așa cum au arătat colegii noștri...

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Vă rog mult să finalizați.

Domnul Adrian Năstase:

Închei imediat.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Vă rog. Mulțumesc mult.

Domnul Adrian Năstase:

În aceste condiții, eu solicit, la fel ca și colegii mei, ca aceste puncte să fie scoase din ordinea de zi.

În primul rând, eu cred că nu era normal ca ele să fie puse pe ordinea de zi, iar dumneavoastră faceți acum un artificiu care mă deranjează profund: puneți pe ordinea de zi niște documente care nu aveau fundamentul necesar pentru a fi trecute pe ordinea de zi și pe urmă supuneți la vot dacă ele să fie scoase sau nu și, cu aceeași majoritate, stabiliți că această procedură este valabilă.

Este un lucru incorect, neregulamentar, pentru că aceste puncte ar trebui în mod automat să fie scoase de pe ordinea de zi de către conducerea celor două Camere.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Vă mulțumesc mult.

Domnul Adrian Năstase:

Ele nu aveau temeiul pentru a fi puse pe ordinea de zi, pentru că materialele nu fuseseră distribuite cu 10 zile înainte, iar cele trei rapoarte, în mod evident, nu au fost întocmite corect.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Nu este problema de vot, ci este problema de legalitate.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Dumitrescu. După aceea, domnul deputat Bud.

Vă rog să vă încadrați totuși în două minute. Avem o ordine de zi foarte încărcată.

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

Doamna Anastase, am dat drumul la cronometru. Vorbesc două minute.

Pregătiți un abuz! Acest abuz este un abuz în conducerea unei ședințe și, de aceea, doresc să v-o spun public de la acest microfon. Dumneavoastră forțați în mod ilegal să supuneți dezbaterii un punct de pe ordinea de zi pe care nu aveați dreptul să-l introduceți, atâta timp cât nu sunt întrunite condițiile de legalitate.

Pe cale de consecință, din cauza dumneavoastră, în primul rând, și a Birourilor permanente reunite ale celor două Camere, care nu au verificat validitatea acestor puncte de pe ordinea de zi, în opinia mea, acestea trebuie supuse unei discuții - dacă nu veți renunța la aceste puncte de vedere sau aceste două puncte de pe ordinea de azi - de către plenul reunit, singurul care se poate pronunța în condițiile în care Birourile permanente nu respectă aceste condiții de legalitate.

Consecința: dacă dumneavoastră nu veți proceda în acest fel, deschideți calea unei contestări în instanță.

Vreau să vă spun că este vorba despre instituții fundamentale ale statului, unde este vorba despre piețe de zeci de milioane, sute de milioane și chiar miliarde de dolari și de euro anual. Vor fi procese în instanță prin care va fi contestată decizia acestor structuri și, pe cale de consecință, blocaje în economia românească. Nicio instituție, nicio societate economică nu va înceta să se gândească, atunci când i se va da o sancțiune, să o atace în instanță pe această chestiune de procedură.

Sunt cazuri de acest fel care fac obiectul judecății în instanțele europene exact pe aceste principii. Nu vă jucați! Sunt nenumărate cazuri care arată că instituții europene, este vorba de agenții specializate, trebuie să răspundă în instanță pe aceste vicii de procedură.

Legea este clară, stimată doamnă președinte, care vă pregătiți să supuneți printr-un vot și să faceți un abuz, aceea potrivit căreia regulile de nominalizare ad validitatem sunt prevăzute expressis verbis în lege. Comisiile nu propun un raport, ele propun nominal niște persoane care să fie supuse votului.

Vă rog foarte mult, nu procedați la al doilea mare abuz din perioada în care dumneavoastră conduceți această Cameră. (Rumoare, discuții)

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Birourile permanente reunite vă propun această ordine de zi și aș aprecia foarte mult dacă nivelul limbajului ar fi folosit la nivelul decenței și al responsabilității. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Eugen Nicolăescu.

Nu am pronunțat niciun nume. (Discuții)

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Doamnă deputat Roberta Anastase, sunt de acord cu dumneavoastră cu limbajul, dar cred că el trebuie să fie valabil pentru toți, nu numai pentru unii.

Dumneavoastră ar trebui să constatați un lucru simplu, și anume că săptămâna trecută plenul s-a exprimat, în sensul în care nu a luat în considerare un raport ilegal pentru Curtea de Conturi. Și, dacă vă uitați în hotărârea Birourilor permanente reunite, se constată că acestea au solicitat încă o dată Comisiilor reunite pentru buget, finanțe să facă audierea candidaților, pentru că s-a înțeles că a fost o audiere și există un raport ilegal. Suntem exact în aceeași situație, numai că ați extins și la alte instituții această ilegalitate.

Ce vreți să mai votăm? Ce vreți să mai constatăm? Că suntem păcătoși toți? Nu! Fiți numai dumneavoastră, noi nu vrem să fim! În consecință, nu-l ascultați pe domnul Toader, care vă incită la nerespectarea Regulamentului!

Doamna Anastase, sunteți tânără. Nu cădeți în plasa celor care vă manipulează!

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Bud.

Domnul Nicolae Bud:

Doamnă președinte al Camerei Deputaților,

Domnule președinte al Senatului,

Stimați colegi,

Sigur că este o chestiune deosebit de neplăcută situația în care ne aflăm. Acum, eu, în calitate de secretar al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților, trebuie să vă spun următorul lucru, fiindcă cine se uită și ascultă ar putea să creadă că s-au produs nu știu ce ilegalități.

Vreau să vă confirm de la microfonul acestei zile că, de pildă, membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, din 33 de membri, au fost prezenți 18. (Rumoare, discuții)

De la Senat, din 11, au fost prezenți 5. Deci condițiile de cvorum au fost întrunite. Au fost 23... (Discuții, rumoare, vociferări)

Din sală: Nu. Nu. Mai spune o dată... (Râsete, discuții)

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Vă rog să continuați, domnule deputat Bud.

Din sală: Păi, e cvorum? (Râsete, discuții, rumoare)

 

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu (din sală):

Ai spus adevărul.

Domnul Nicolae Bud:

Au fost 23 de parlamentari prezenți. Deci, din acest punct de vedere, eu nu aș vrea... (Râsete, discuții)

Eu nu aș vrea să creadă cineva acum... fiindcă dezbaterea noastră sigur că este urmărită cu multă minuție și cu multă corectitudine de cei care ne văd și ne ascultă. Dar din acest punct de vedere... fiindcă eu prețuiesc de cele mai multe ori opiniile pe care le-au exprimat și le exprimă, de pildă, domnul deputat Nicolăescu și domnul deputat Dușa, care au fost prezenți săptămâna trecută - domnul deputat Nicolăescu, și astăzi - în Comisiile reunite pentru buget, finanțe și bănci, eu le prețuiesc, dar de data aceasta dânșii au spus că acolo s-a produs o ilegalitate, o fraudă.

Dacă acest lucru este o fraudă, în condițiile în care ședința Comisiilor reunite pentru buget, finanțe s-a desfășurat în condițiile pe care vi le-am precizat eu, sigur că urmează ca noi să hotărâm.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Ioan Oltean.

Vă reamintesc că este o propunere deja formulată, pe care aș vrea să o supun la vot, ca să vedem ce se întâmplă.

Domnul Ioan Oltean:

Doamnă președinte,

Domnule președinte al Senatului,

Distinși colegi,

Dați-mi voie să exprim un punct de vedere care, în opinia mea, este mai aproape de adevăr decât multe altele care s-au spus deja de la acest microfon.

Stimați colegi,

În ședința Birourilor permanente reunite de ieri s-a propus spre aprobare plenului o anumită ordine de zi, cu precizarea a două sau trei puncte sau sub rezerva dezbaterii în plen, dacă vor fi prezentate rapoartele comisiilor sesizate în fond. Suntem în prezența acestor rapoarte, care cuprind persoane propuse pentru instituțiile aflate sub autoritatea Parlamentului. Această condiție pusă ieri este categoric îndeplinită.

În ceea ce privește viciile de procedură pe care unii reprezentanți ai opoziției le invocă, singurul care poate să se pronunțe și să le înlăture este plenul reunit al celor două Camere.

De aceea, eu vă rog să nu ascultați nici de Mircea Toader, dar nici de domnul Nicolăescu sau de alți lideri, ci să supuneți votului și să ascultați de majoritate, pentru că singura care poate decide aici este doar majoritatea. Abuzurile sunt săvârșite întotdeauna de minoritate. (Vociferări, râsete, aplauze)

Majoritatea își asumă riscurile și responsabilitatea... (Râsete, discuții)

Știu că nu vă place... Știu că nu vă place...

Domnule profesor, nu sunteți în Valea Jiului, sunteți totuși în plenul Parlamentului. (Discuții, vociferări)

O regulă simplă, o regulă simplă a democrației, domnule vicepreședinte, este că minoritatea se supune majorității. (Rumoare, discuții, râsete)

Așa ați făcut și dumneavoastră când ați fost la guvernare. Nu am guvernat noi, care am fost în minoritate. Ați guvernat dumneavoastră, care ați fost în majoritate. Și îmi amintesc exact modul în care ați guvernat. (Rumoare, discuții)

De aceea, această ripostă violentă și virulentă este, într-adevăr, specifică opoziției întotdeauna și minorității, niciodată majorității!

De aceea, doamnă președinte, rugămintea mea este să propuneți sistarea discuțiilor pe marginea acestui subiect și să supuneți la vot ordinea de zi și intrarea în dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Domnule deputat Năstase, drept la replică la cine?

Eu nu am pronunțat niciun nume, da? Nu am pronunțat niciun nume. Deci nu pot să vă dau drept la replică. (Discuții)

Domnul Adrian Năstase (din sală):

Ați vorbit despre decizia Birourilor permanente reunite.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Deci nu este drept la replică.

Domnul Adrian Năstase:

Este drept la replică la ceea ce ați spus în legătură cu Birourile permanente reunite, pentru că, participând la ședința Birourilor permanente reunite și vorbind dumneavoastră în numele Birourilor permanente reunite, eu trebuie să corectez ceea ce ați spus în legătură cu Birourile permanente reunite, pentru că fac parte din Birourile permanente.

În Birourile permanente reunite, eu am ridicat această chestiune la care s-a referit, de altfel, și domnul deputat Oltean, și anume că am acceptat să fie introduse puncte pe ordinea de zi, așa cum urmau să fie definite, sub condiția de a avea rapoarte valide. Avem rapoarte, dar rapoartele nu sunt valide. Așa că să nu încurcăm lucrurile.

Aceea a fost condiția pe care am sugerat-o ieri și a fost acceptată. Nu avem aceste rapoarte valide, deci nu avem aceste puncte pe ordinea de zi.

În ceea ce-l privește pe domnul deputat Oltean, care îmi vorbea mie, într-un fel - bănuiesc că la mine s-a referit -, într-adevăr, minoritatea se supune majorității, dar și majoritatea ar trebui să se supună legii. Iar Legea Curții de Conturi stabilește foarte clar felul în care se aleg membrii ei.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Toader, procedură.

Dacă începem să povestim cum a fost la Biroul permanent, fiecare după cum a văzut lucrurile, e bine.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Doamnă președinte, eu nu povestesc ce a fost la Birourile permanente reunite, că știm cu toții. Eu vă spun un singur lucru: vă rog să sistați discuțiile pe această temă referitoare la scoaterea de pe ordinea de zi, supuneți la vot și după aceea mergem mai departe, pentru că așa nu mai terminăm niciodată.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Duvăz.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

O să încep prin a vă spune că ne adresăm de la această tribună în general și în special celor care ne-au ales, adică, în suma noastră, națiunii române, și nu neapărat dumneavoastră sau colegilor noștri de aici, din sală. Deci, pentru asta, aș vrea să ne respectăm cu toții punctele de vedere, chiar dacă nu suntem în acord unii cu alții.

Lucrurile sunt relativ simple. Avem următoarea situație: art. 46 din Legea Curții de Conturi spune limpede că cei care sunt votați de plen trebuie să fie propuși de comisii. Deci nu ne aflăm în fața unei situații ipotetice, că avem un raport, că e consultativ sau nu, da?

Al doilea lucru. Asta și pentru colegul nostru vicepreședinte de comisie.

Ce înseamnă să fii totuși mai proaspăt în politică! Ai altă prospețime.

Regulamentul nostru spune clar că, în ședințele comune, comisiile sunt în cvorum atunci când există majoritate din ambele Camere. Ca să fiu mai clar - majoritate din Camera Senatului și majoritate din Camera Deputaților.

În cazul nostru, majoritatea din Camera Senat, în Comisia pentru buget, finanțe, nu a existat. Deci comisia nu era în cvorum, ca să fim limpezi și clari.

În condițiile acestea, referitor la ceea ce a stabilit la Biroul permanent doamna președinte, și anume introducerea pe ordinea de zi, cu condiția unor rapoarte legale, această condiție nu este acoperită. Rapoartele sunt ilegale, deoarece cvorumul de ședință nu s-a constituit.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu Duvăz:

Ne aflăm exact - și cu asta închei - în situația în care ne-am aflat săptămâna trecută, când Camerele s-au pronunțat și au trimis la reanaliză.

Închei. Știu că domnul deputat Toader va lua cuvântul și sper să-mi dea și un răspuns. Rugămintea mea a fost atunci, pentru totdeauna, să se negocieze nu pe poziții de forță, nu pe teoria majorității. Și vă voi spune de ce.

Dumneavoastră, mâine, vă puteți hotărî că prin majoritate veți vota o lege marțială prin care faceți niște tribunale revoluționare și prin care, pentru cine nu este de acord cu majoritatea, punem o ghilotină mică în curte.

Nu o să puteți, stimați colegi, chiar dacă o să încercați.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Decideți. Unul dintre dumneavoastră.

Vă rog, oricare.

Domnul deputat Calimente. Haideți, lăsați, că de la Grupul parlamentar al PNL nu a vorbit.

Vă rog.

Domnul Mihăiță Calimente:

Ceea ce spunea domnul deputat Duvăz este perfect adevărat. Faptul că nu s-a respectat Regulamentul Camerei Deputaților atunci când s-au făcut rapoartele este o infracțiune. Și asta aș spune-o în atenția domnului deputat Oltean, care este și jurist.

Păi, să presupunem că am avea acum de hotărât în legătură cu un articol al Codului penal. Păi, dumneavoastră, având majoritatea, puteți ignora un articol al Codului penal care încriminează o infracțiune, așa cum este acest Regulament, care încriminează o infracțiune la modalitatea de a stabili felul în care se desemnează candidații?! Am impresia că ori dormiți, ori nu știți pe ce lume vă aflați. Veți comite o infracțiune.

(Intervenție neinteligibilă din sală)

Eu știu că nu vă interesează, deoarece conștiința o aveți prin buzunare. Treziți-vă și aduceți-vi-o înapoi la cap!

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Domnule senator Cosmin Nicula, vă rog.

Domnul Vasile-Cosmin Nicula:

Mulțumesc, doamna președinte.

Haideți să recapitulăm puțin! În Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, art. 46 alin. (1) spune: "Membrii Curții de Conturi sunt numiți de Parlament, la propunerea Comisiilor permanente pentru buget, finanțe ale celor două Camere - deci la propunerea, doamna președinte - pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit".

Dacă luăm Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, v-aș ruga să vă uitați la Secțiunea a-5-a - art. 83, care spune următoarele: "Dezbaterea, în ședința comună a Camerelor Parlamentului, a propunerilor de numiri și alegeri în funcțiile prevăzute la art. 1 pct. 7, 18, 19, 20 și 21 din prezentul Regulament se face pe baza raportului comun întocmit de comisiile permanente de specialitate ale celor două Camere".

Și vreau să vă citesc art. 12, dacă nu l-ați citit până acum.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Dar, vă rog, mai pe scurt, pentru că depășiți două minute.

Domnul Vasile-Cosmin Nicula:

Pe scurt, da. Art. 12 spune în felul următor: "Comisiile permanente sesizate în fond lucrează legal - domnule Toader - în ședințe comune, în prezența a cel puțin jumătate plus unu atât din numărul deputaților, cât și din numărul senatorilor care le compun".

Nu am avut cvorum la ședințele comune, doamna președinte. Acest lucru a fost afirmat data trecută chiar de președintele Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat, domnul Marian Ovidiu, iar astăzi, în prezența noastră, a tuturor, de domnul secretar al Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital de la Senat.

Ca atare, vă propun scoaterea de pe ordinea de zi a celor două puncte și să trecem mai departe, la următoarele puncte pe care trebuie să le dezbatem.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Vă rog, ați depășit două minute. Vă rog mult. Vă mulțumesc.

Supun la vot propunerea făcută...

(Domnul deputat Ioan Oltean solicită cuvântul.)

Drept la replică, domnul deputat Oltean.

Domnul Ioan Oltean:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Am luat cuvântul, de la această tribună, de foarte multe ori. Nu am spus niciodată că ceea ce eu susțin reprezintă adevărul absolut, dar mi-am exprimat o opinie la modul corect și cu tot respectul față de toți colegii din această sală, fie că sunt la putere, fie că sunt în opoziție. Nu mi-am permis niciodată să jignesc pe nimeni. Am luat cuvântul acum câteva minute, a ieșit domnul deputat Adrian Năstase, domnul vicepreședinte, a avut o replică extrem de consistentă, dar cu bun-simț. Nu înțeleg de ce unii colegi se cred mai grozavi decât alții și, în loc să apeleze la o conduită corectă și la un vocabular corect, apelează la jigniri și la denigrări. Sunt absolut convins că nici ei nu dețin adevărul absolut.

Suntem într-o dispută, dar trebuie să fie o dispută onorabilă și cu respectarea părerii fiecăruia. Cred că acei colegi care se abat în mod intenționat de la o asemenea conduită au lipsit de la educația... și de acasă, cei șapte ani, dar și de la școală. Un asemenea domn este și domnul Calimente, care nu pierde nicio ocazie să vină la acest microfon și să se exprime cât se poate de grosolan. Mă delimitez de un asemenea comportament și de o asemenea vorbire de la microfonul Camerei.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Drept la replică, domnul deputat Calimente.

Domnul Mihăiță Calimente:

În primul rând, vreau să vă spun că n-am nicio "broască în gât" și că mă delimitez de toate încălcările și de modul ilegal în care domnul Oltean s-a manifestat și a condus, de câte ori a avut ocazia să conducă, ședințele Camerei Deputaților, atunci când a fost delegat de dumneavoastră.

Cât despre cei șapte ani de acasă, eu cred că dumneavoastră nu ați avut nici casă, nu numai șapte ani de-acasă.

Nu vă permiteți dumneavoastră să dați lecții, nici de educație, și nici de cultură, nimănui, pentru că nu aveți niciuna, nici alta!

Doamna Roberta-Alma Anastase:

O să vă rog, dragi colegi, să fim puțin mai calmi și să încercăm să ne adresăm civilizat unii, celorlalți.

Vă rog, domnule deputat Dușa.

Domnul Mircea Dușa:

Domnilor președinți,

Stimați colegi,

Sigur că, întotdeauna, gura păcătosului adevăr grăiește. Și în ședința de săptămâna trecută, și în această ședință, chiar membrii dumneavoastră din comisiile respective au recunoscut că nu a existat cvorum. Nu mai forțați lucrurile!

Într-adevăr, domnul Oltean are dreptate. Democrația e caracterizată de faptul că minoritatea se supune majorității, dar în condițiile legii, domnule Oltean, și vă rog să citiți Legea nr. 94/1992, Legea nr. 32/2000 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005, care reglementează activitatea celor trei instituții, și nu forțați să încălcați legea!

Am mai spus-o și repet: Regulamentul se mai încalcă, deși nu ar fi voie să fie încălcat nici acesta, mai ales la Camera Deputaților, dar nu cred că puteți să încălcați legea.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Dușa:

De aceea, încă o dată vă solicităm să scoateți de pe ordinea de zi aceste... Și, în primul rând, îi rog pe colegii noștri din Grupul parlamentar al PDL să fie de acord cu scoaterea de pe ordinea de zi a acestor proiecte de lege, retragerea de pe ordinea de zi, pentru că, altfel, vom discuta două rapoarte false. Și mă mir că o doamnă, o doamnă deputat, de fiecare dată, semnează rapoarte false, și săptămâna trecută, și în această săptămână, deși i s-a atras atenția săptămâna trecută să nu mai facă acest lucru.

Și, pe procedură, în încheiere, vă solicit o jumătate de oră pauză de consultări.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

În ordinea propunerilor făcute de dumneavoastră, supun la vot propunerea de scoatere de pe ordinea de zi a punctelor 4, 5 și 6.

Voturi pentru?

(Vociferări în sală)

Scoaterea de pe ordinea de zi a punctelor 4, 5 și 6.

Voturi pentru?

Colegii din opoziție, e propunerea dumneavoastră. Nu o susțineți? O să rog secretarii să numere.

(Din sală) Doamna președinte, respectați Regulamentul! Înainte de vot am solicitat pauză de consultări.

Doamna Roberta-Alma Anastase:

A fost formulată această propunere, explicit, de către domnul deputat Dușa, în prima intervenție, de domnul deputat Adrian Năstase și de domnul deputat Eugen Nicolăescu.

(Intervenții neinteligibile din sală, vociferări)

În regulă. Rog secretarii să numere.

Voturi pentru?

Înțeleg că nu sunt voturi pentru.

Voturi împotrivă?

Rog secretarii să numere.

178 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Propunerea de scoatere de pe ordinea de zi a punctelor 4, 5 și 6 a fost respinsă.

Supun la vot acum ordinea de zi, așa cum a fost ea propusă de Birourile permanente reunite.

Voturi pentru? 177 de voturi.

Voturi împotrivă?

Vă rog, domnule secretar, să numărați voturile împotrivă. (Discuții la prezidiu)

Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Pauză de consultări 15 minute.

Vă mulțumesc.

 

PAUZĂ

 

(După pauză, lucrările ședinței sunt conduse de domnul deputat Ioan Oltean, vicepreședinte al Camerei Deputaților, și de domnul senator Petru Filip, vicepreședinte al Senatului, asistați de domnul deputat Dumitru Pardău, secretar al Camerei Deputaților, și domnul senator Adrian Țuțuianu, secretar al Senatului.)

Domnul Ioan Oltean:

Stimați colegi,

Vă rog să vă ocupați locurile în sala de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați și senatori, vă rog să vă ocupați locurile în sala de ședință. Rog liderii grupurilor parlamentare să-și invite colegii în sala de ședință și, în același timp, să-și ocupe locurile.

Vă rog, nu mai tulburați liniștea publică, stimați colegi. Vă rog să vă ocupați locurile în sala de ședință.

Stimați colegi,

Continuăm ședința noastră. Durata pauzei solicitate a expirat.

Supun atenției dumneavoastră programul pentru astăzi.

(Discuții la prezidiu)

Programul a fost votat? Am votat programul. Iertați-mă, dar...

Intrăm în ordinea de zi.

(Domnul senator Ilie Sârbu solicită cuvântul pe procedură.)

Domnul senator Sârbu, liderul Grupului parlamentar al PSD din Senat. Domnule senator, aveți cuvântul pe procedură, vă rog.

Domnul Ilie Sârbu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupurile parlamentare ale PSD și PNL - USL - nu participă la această ședință din cauza faptului că, așa cum au spus colegii noștri în intervențiile pe care le-au avut, se constată o încălcare flagrantă a legii de data aceasta. Legea nu poate fi pusă la îndoială. Dacă raportul se face, dacă nu se face..., dar legea precizează clar cum trebuie să se facă raportul.

Ca atare, nu participăm și vă rugăm, domnule președinte, să constatați și lipsa cvorumului, iar dacă nu o constatați dumneavoastră, solicităm apel nominal.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc, domnule senator.

Domnul deputat Mircea Toader, liderul Grupului parlamentar al PDL din Camera Deputaților.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Vreau să clarificăm situația legalității numirilor. În Legea Curții de Conturi se spune foarte clar: comisia propune și plenul aprobă.

Deci, dacă discutăm de legalitate, discutăm din acest punct de vedere. Dacă discutăm dacă comisia e corectă, dacă Regulamentul a fost respectat, sunt proceduri în Parlament, pe care le putem analiza și stabili. Deci legea nu se încalcă. Avem rapoarte, avem propuneri, urmează votul.

Domnul Ioan Oltean:

Stimați colegi...

(Domnul deputat Mircea Dușa solicită cuvântul pe procedură.)

Vă rog, domnule deputat Dușa.

Domnul Mircea Dușa:

Eu o să votez, dar atunci când o să dau un vot legal, conform legii, nu așa cum doriți dumneavoastră să-l faceți. Dar nu vreau să intru în dialog cu sala. Vreau totuși să-i dau o replică domnului deputat Toader.

Domnule Toader, legea prevede că se numesc consilierii la Curtea de Conturi de către Parlament, la propunerea comisiilor reunite. Propunere nu există, domnule Toader.

(Intervenție neinteligibilă din sală)

Nu, nu! Este un raport ilegal și au recunoscut-o colegii dumneavoastră, și colegul nostru deputat, de la Camera Deputaților, și președintele Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital de la Senat. Vă jucați cu legea. Sigur, jucați-vă! Noi nu rămânem să legitimăm o încălcare a legii. Am mai spus, Regulamentele le mai încălcăm din când în când, dar legea nu o putem încălca. Dumneavoastră hotărâți ceea ce nu există. Vreți să dați astăzi un vot pe ceea ce nu există și îi avertizez pe domnii care candidează, cu multă bucurie, la aceste funcții că vor avea probleme, după aceea, în exercitarea atribuțiilor de consilier la Curtea de Conturi.

Domnul Ioan Oltean:

Mulțumesc.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 28 janvier 2023, 1:31
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro