You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2012 > 28-02-2012

Sittings of the Chamber of Deputies of February 28, 2012

11. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea unor acte normative (PL-x 700/2011). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 700/2011

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea unor acte normative. Procedură de urgență.

Punctul de vedere al Guvernului? Vă rog.

Domnul Eugen-Dicones Curteanu:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Stimate doamne și stimați domni deputați,

Prezentul act normativ vizează modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, cu completările și modificările ulterioare, prin organizarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

Motivația acestui demers rezidă în faptul că activitățile Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului și cele ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară sunt interdependente în ceea ce privește realizarea obiectivelor comune privind politicile sectoriale pentru planificarea dezvoltărilor regionale și înregistrarea sistematică în cadastru și cartea funciară.

Cu alte cuvinte, dat fiind faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului are o puternică componentă de dezvoltare teritorială, e o direcție generală în cadrul ministerului care se ocupă cu aceste aspecte, și dat fiind faptul că e completată în mod fericit această activitate de operațiunea de cadastru și publicitate imobiliară și luând în considerare și faptul că Directiva INSPIRE prezintă interes comun al celor două instituții, am considerat necesar că o inter-conectare a activităților celor două instituții se impune.

Prin urmare, vă rugăm să fiți de acord cu actul normativ supus atenției dumneavoastră, după cum vi l-am prezentat.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc și eu.

Raportul comisiei?

Domnul Bogdan Cantaragiu:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.81/2011 privind trecerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea unor acte normative.

La întocmirea prezentului raport, Comisia de administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 28 noiembrie 2011.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În consecință, vă propunem adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat. Amintesc că proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Timp de dezbateri generale vă propun 3 minute, un minut pe articole.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă sunt intervenții în cadrul dezbaterilor generale?

Vă rog, domnule deputat Tinel Gheorghe.

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Stimați colegi,

Vreau să fiu foarte scurt și să spun că Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară are o mare responsabilitate. Am reușit s-o transferăm de la Ministerul Administrației și Internelor la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pe considerentul că marea majoritate a proiectelor de dezvoltare teritorială se pot face și prin... sau cu sprijinul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, dar rolul ei cel mai important este să finalizeze problematica cadastrului.

Și, din păcate, nu l-am auzit sau aș fi vrut să fie astăzi aici și președintele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, să ne spună, pentru că ordonanța este de anul trecut, să ne spună în ce stadiu este problematica cadastrului funciar.

Deci noi avem proiecte începute, sperăm să le activăm, sperăm să le dinamizăm, dar trecerea de la administrație la dezvoltare regională cred eu că ar trebui să impulsioneze în primul rând această activitate. Altfel, putem să le mutăm oriunde și oricând, pentru că, dacă nu avem finalitate pe acest aspect, multe lucruri se împotmolesc în teritoriu plecând de la lipsa cadastrului, și mă refer, pentru că sunt din Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, la lipsa cadastrului funciar. Noi l-am tot chemat în comisie, l-am întrebat în ce stadiu se află cu proiectele și ni s-a răspuns că se lucrează, se lucrează, iată că mai încheiem un ciclu electoral și nu reușim să realizăm intabularea terenurilor agricole.

Și cred că aici Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului are o mare responsabilitate prin preluarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Domnule deputat Márton Árpád.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Doamnelor și domnilor,

Din păcate, din păcate pentru că mi se pare că asta este starea de fapt, trebuie să fiu întru totul de acord cu antevorbitorul meu. Și aș fi întrebat, dacă era prezent cineva din această autoritate, dacă prin această ordonanță s-a reușit cumva impulsionarea intabulării, cu care sunt probleme și acolo unde există cartea funciară.

Ca atare, ar fi fost bine să fie aici persoana sau o persoană din această autoritate să ne răspundă și nouă la întrebări, să vedem ce s-a întâmplat, dacă e bine, dacă nu e bine, să ne dăm votul în cunoștință de cauză. Pentru că e corect, Guvernul a încercat această modificare tocmai pentru această problemă. Știți foarte bine că ajutoarele nu le putem primi de foarte multe ori, oamenii, agricultorii, din cauza acestor probleme de intabulare.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul deputat Ovidiu Ganț. Și după aceea domnul deputat Negruț Clement.

Domnul Ovidiu Victor Ganț:

Vă mulțumesc.

Doamnă președinte,

Stimate colege, stimați colegi,

Da, putem să discutăm despre oportunitatea demersului, cu atât mai mult cu cât venim dintr-o zonă unde există carte funciară din secolul XVIII, pot să vorbesc despre avantajele existenței sistemului în raport cu regiunile unde nu există. Însă, nu putem în momentul de față să ne pronunțăm în absența unor răspunsuri. Pe mine mă interesează dacă repetatele noastre apeluri, inclusiv colegii din UDMR și nu numai, pentru încurajarea politicii de realizare a cadastrului la nivelul Executivului au primit vreun răspuns. Este a nu știu câta oară când dezbatem acest subiect.

Pe mine m-ar interesa și altceva. Dacă pe viitoarea politică de coeziune, după 2014, există intenția de a cere Comisiei Europene fonduri pentru realizarea și finalizarea cadastrului în România. Poate că în sensul ăsta Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului ar putea să reprezinte patronul, ca să spun așa, implementării unui astfel de program, însă nu avem un răspuns la această întrebare. În plus, poate că e bine și dintr-un alt punct de vedere. În trecut, am avut experiențe triste cu proiecte cu finanțare europeană când, deși exista cadastru, deși exista carte funciară, deși cei care inițiau proiectele făceau dovada proprietății cu extrase de carte funciară pe care orice instanță din România le acceptă ca atare, Ministerul Dezvoltării Regionale cerea acțiuni în constatare pentru a face dovada proprietății.

Vreau să cred că în urma acestei mișcări, cel puțin în Banat, Ardeal și Bucovina unde există CF, astfel de solicitări nu mai sunt necesare, modificându-se metodologia în consecință.

Deci, până la urmă, sigur, putem fi de acord, dar dorim niște răspunsuri, unde, încotro se îndreaptă acest demers. Avem măcar promisiunea că va fi mai bine din acest punct de vedere? În rest, nu văd probleme de altă natură.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Era domnul deputat Negruț Clement. Urmează domnul deputat Ioan Munteanu.

Domnul Clement Negruț:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Stimați colegi,

Sigur, antevorbitorii mei au îmbrăcat foarte frumos, să spun așa, această măsură de a transfera sau de a muta sediul acestei instituții într-un alt minister, dar eu cred că are și un alt... să spun așa, o altă nuanță legată de necesitatea finanțării și finalizării cadastrului general. O măsură prinsă și în programul de guvernare. Și aș dori, dacă poate domnul secretar de stat, dacă nu, într-un viitor apropiat, să ni se prezinte măsuri clare de finalizare a acestui cadastru general.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc și eu.

Domnul deputat Ioan Munteanu. După aceea domnul deputat Valeriu Tabără. Și după aceea domnul Banu.

Domnul Ioan Munteanu:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Șapte ani am condus o instituție județeană de cadastru. Atunci când a apărut legea cadastrului, toți visam, era speranța noastră, în sfârșit, să avem ordine în ceea ce înseamnă terenurile agricole și forestiere.

Din păcate, de-a lungul timpului, au fost fel de fel de încercări doar de mutare dintr-o parte în alta a agenției, așa cum se încearcă și acum și eu am să fiu corect să spun că trecerea Agenției Naționale de Cadastru de la Ministerul Administrației la cel al Dezvoltării vine și urmare a vizitei din Coreea în care s-au stabilit niște legături privind finanțarea cadastrului în România și chiar și executarea lucrărilor. Nu e un lucru rău deloc dacă lucrurile merg așa.

Sigur, dacă ascultăm expunerea de motive a domnului secretar de stat, eu vă spun că puteți s-o puneți, expunerea de motive, la oricare dintre ministere, inclusiv al educației. Poate era mai apropiată dacă discutam tot de Ministerul Agriculturii, pentru că baza, fondul problemei este Legea cadastrului. Astăzi, toate terenurile, cel puțin cele din extravilan, cum spunea și domnul deputat Ganț, sunt blocate, circuitul civil este blocat. Vorbim de lucruri total diferite. Din ce în ce vorbim de mai multă dezordine în ceea ce înseamnă evidența funciară, nicidecum că am îmbunătățit-o.

Au fost câteva locuri care au devenit piloni spre ceea ce însemnă cadastru. Au mers o perioadă de timp. Se știe foarte bine că dacă un cadastru nu este întreținut, la trei ani deja el nu mai corespunde cu realitatea, or, noi vorbim de introducere, nicidecum de întreținerea cadastrului în România. meargă oriunde ar fi, important este să avem reguli clare pentru că, astăzi, un om care vrea să înstrăineze o suprafață, să presupunem, de un hectar dintr-o parcelă de extravilan de 100 de hectare, este obligat să facă cadastru pe toată suta de hectare acel om. Dumneavoastră înțelegeți? Un hectar de acolo...câștigă pe hectarul acela 2-3 mii de euro, iar tot cadastrul de acolo costă 15 mii de euro pe 100 de hectare. Nu e posibil așa ceva. Vorbim de lucruri total diferite.

În principiu, cred, dacă adaug la vizita din Coreea, fără să ne fie rușine, s-a bazat probabil președintele de la Agenția Națională și pe sprijinul financiar și politic pe care-l avea la vremea aceea de la doamna ministru Udrea. Haideți să fim corecți și să spunem lucrurilor pe nume!

Vă mulțumesc foarte mult.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul deputat Tabără.

Domnul Valeriu Tabără:

Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte.

Stimați colegi,

Ca unul dintre cei care am fost implicat inclusiv în elaborarea actualei legi a cadastrului și nu fără o anumită istorie, în 1993-1994, când se punea problema, tot așa din exterior, de a face sau de a nu face cărți funciare, așa cum a fost evidența în Ardeal, de pildă, cu o tradiție și pe care de altfel o avem și acum, sigur, nereactualizată. Și, sigur, în sudul țării și în est, registrul de inscripțiuni și transcripțiuni.

Se ridică însă o problemă și eu nu fac altceva decât să spun ceea ce am spus și în Guvern, ca membru al Guvernului, că problema transferului de la un minister la altul nu este o chestiune oarecare. Până la urmă, s-a urmărit și se urmărește o eficiență mai mare pentru a rezolva o problemă care, după părerea mea, este de primă importanță pentru România. Și toți cei care suntem în teritoriu ne lovim de problemele cu care se confruntă cetățenii, inclusiv în elaborarea și valorificarea proiectelor europene. Și aici nu este vorba numai de PNDR. Este vorba și alte proiecte din alte domenii.

Dar, în același timp, eu aș vrea să vă spun că nu problema mutării este, ci modul de organizare în teritoriu și modul cum reacționează direcțiile de cadastru din teritoriu. Ele sunt stat în stat. Și această chestiune cred că va trebui s-o rezolvăm în viitor. Nu este posibil să porți ani de zile pe drumuri oameni care au titluri de proprietate, vă rog să rețineți, semnate de prefecți, de comisii județene, și care nu sunt transpuse în teren. Vedeți ce se întâmplă în piața funciară.

Eu mai ridic însă o problemă legat de ceea ce înseamnă gestionarea datelor privind cadastrul. Pentru că aici nu este vorba numai de cadastrul funciar, cât și de cel imobiliar și toate celelalte elemente care aparțin de elementul acesta de gestionare a resurselor funciare și imobiliare ale României. Este vorba de ceea ce înseamnă păstrarea, gestionarea și probabil și o anumită discreție asupra acestor date de cadastru funciar. Și cred că aici va trebui să le avem în vedere atunci când fixăm acordurile de sprijin sau de parteneriat cu cei care vor construi cadastrul în România. Este important acest lucru și cred că trebuie să găsim soluții care să fie eficiente.

Aș mai spune un lucru: cred sincer că o conlucrare cu instituții care la această dată gestionează funciar, sub anumite aspecte, suprafețele care se folosesc în agricultură, nu ar fi rău. Și mă gândesc aici la APIA, dar și la modele care se găsesc și funcționează foarte bine, precum Italia sau Spania. Întrebarea este dacă locul cadastrului este la unul dintre ministerele tehnice sau ar trebui să fie la Ministerul Finanțelor. Pentru că, până la urmă, discutăm foarte mult de sistemul de taxe și impozite. Sistemul de taxe și impozite nu se va putea face fără o evaluare a calității fondului funciar al României și în funcție de aceasta să se stabilească aceste taxe. Și acest model este sau acest tip de cadastru este în Spania.

Oricum este un început bun. Sper ca această lege să fie finalizată până la urmă, pentru că altfel ne găsim în situația de a face legi, dar fără o finalitate.

Mulțumesc foarte mult.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnul deputat Banu. După aceea domnul deputat Korodi.

Domnul Mihai Banu:

Doamnă președinte,

Domnilor colegi,

Eu mi-am pus de fiecare dată următoarea întrebare: de ce trebuie să mișcăm cadastrul de la Ministerul Administrației și Internelor la alt minister? Că dacă e să vorbesc despre apropierea de locul de muncă, este mai aproape Ministerul Administrației și Internelor de terenuri decât Ministerul Dezvoltării. Pentru că teritoriul este al autorităților locale și autoritățile locale trebuie implicate.

Eu sunt surprins că în expunerea de motive nu găsim adevăratul obiectiv al acestei mișcări dintr-o parte în alta. Trebuie să plecăm, eu cred, de la o singură constatare: 60% din deținătorii de terenuri agricole în România sunt moștenitori. Cui vreți să-i facem cadastrul dacă n-aveți proprietari? Dacă n-avem proprietari. Și cred că cifra a crescut. Ca să fac cadastru, mai întâi trebuie să fac dezbaterile, să-i fac proprietari în acest cadastru, cadastru individual, să corecteze nenorocirile care sunt în titlurile de proprietate. Eu cred că ăsta e obiectivul pe care trebuie să-l urmăresc: corectarea deficiențelor sau greșelilor care s-au făcut în titlurile de proprietate.

Mai întâi trebuie făcută dezbaterea. Eu cred că trebuie creată o lege care să ducă competența la dezbatere și la nivelul secretarului consiliului local. Nu luăm din competența notarilor. Să facem dezbatere și după aia să trecem să facem cadastru individual, că altfel ne vom trezi în vreo 20 de ani că România nu mai are proprietari, are numai moștenitori. Faceți această analiză și după aceea să producem mișcări. Bani se vor găsi.

Avem nevoie de organizarea teritoriului agricol, că dacă fac cadastru individual și concomitent nu fac și comasarea prin diverse măsuri pe care le iau sau oferte pe care le fac celor care dețin terenuri, n-am făcut nimic.

Eu cred că ne grăbim. Simplul transfer de la un minister la altul nu rezolvă problema fundamentală a cadastrului în România. A! Găsim bani. Sigur că găsim, dar ce facem cu banii? Ne ducem și facem cadastru general? Nu-i folosește nimănui. Cadastrul general fără dezbatere nu produce efecte. Cei 60% care sunt moștenitori în România nu vor fi niciodată proprietari.

De asta eu v-aș propune, domnilor colegi, să amânăm, pentru că e o chestiune extrem de serioasă, dacă vreți, este cel mai important obiectiv al oricărui Guvern: să punem la punct proprietatea funciară, că a fost lăsată de izbeliște. Sunt zece milioane de hectare de teren în zona de deal și de munte pe care nu le putem comasa decât dacă vom face o lege și, prin intermediul cadastrului individual, să facem comasările în acele ferme de familie.

Doamnă președinte,

Eu n-am să votez, vă spun din start, să nu mă mai verificați, nu votez mișcarea de la Ministerul de Interne la Ministerul Administrației, pardon la Ministerul Dezvoltării.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnul deputat Korodi. Era înscris de mult.

Domnul Korodi Attila:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Domnule secretar de stat,

Pentru că suntem la dezbateri generale, cred de cuviință că trebuie să spunem atât efectele pozitive, cât și efectele negative ale acestei decizii a Guvernului României și trebuie să fie la baza deciziei pe care o avem în fața noastră.

Când vorbim de cadastru și mutarea la Ministerul Dezvoltării Regionale, dacă o privim ca un instrument al politicilor de dezvoltare regională, este o decizie bună. Dacă privim evoluțiile din ultima perioadă de când a fost această decizie aplicată în legislația românească, vedem câteva probleme semnificative. Și vă dau ca exemplu procesul de retrocedare a terenurilor din județul Harghita, unde din cauza unor decizii restrictive, s-au blocat aproape toate dosarele. Comitetul județean care se ocupă de reîmproprietărirea proprietarilor nu mai are posibilitatea să trimită către cadastru decizii pozitive din simplul motiv că s-a schimbat regula jocului. Și nu s-a schimbat spre binele moștenitorilor, spre binele cetățenilor din România.

Eu cred că trebuie să facem o diferențiere radicală între un scop bun de a utiliza acest instrument al cadastrului ca un element de bază pentru dezvoltarea regională, și este bine, dar, pe de altă parte, nu trebuie suprareglementată această instituție, pentru că nu numai că avem o legislație stufoasă pe problema reîmproprietăririi în România, dar, la ora actuală, avem o birocrație excedentară și foarte stufoasă și cauzată de anumite reglementări interne ale cadastrului din ultima perioadă.

Din cauza aceasta, cred de cuviință ca și Guvernul României să se aplece asupra acestei probleme și să dezghețe activitatea cadastrului, pentru că nu numai costurile topografice sunt o problemă, dar la ora actuală este o problemă și recunoașterea a ceea ce decid comisiile locale și județene. Din cauza aceasta, cred că următoarea perioadă dacă nu aduce îmbunătățiri, toată decizia pozitivă de a muta la un minister care să se ocupe de dezvoltarea regională va fi greșită și efectele vor fi mai mult negative decât pozitive.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Domnul deputat Antal. Și ultima intervenție este aceasta.

Domnul Antal István:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Eu, practic, am venit la microfon să-l susțin pe domnul Korodi și pe antevorbitorul și a susține ideea amânării deciziei cel puțin o lună de zile, pentru ca comisiile de specialitate să aibă o șansă să rediscute puțin problema organizării.

nu e vorba de ce minister aparține până la urmă această instituție, pentru că în ultimii zece ani, cel puțin, doisprezece ani de la apariția legii nr.10 și mai înainte a Legii nr.18, cel puțin la noi în județ a fost frâna principală de a amâna deciziile luate de comisia prefecturii, de retrocedare a terenurilor, ceea ce a dus și aduce în continuare daune populației și proprietarilor de pământ, pentru că nu se pot accesa practic foarte multe resurse financiare din cauza lipsei intabulărilor.

Și v-aș mai spune și altceva, pentru asta am venit la microfon, că săptămâna trecută m-am lovit de această instituție și am rămas stupefiat pur și simplu cum nu există interconectări între diferitele instituții care se ocupă de anumite probleme. Și mă refer la relația dintre APIA, printre altele, și Registrul Cadastrului. Sau o situație într-un oraș cu 40 de mii de locuitori unde există o hartă electronică a orașului, există un program special pentru cadastru și mai există și alte lucruri, dar ai nevoie de o săptămână să-ți elibereze un document, pentru că aceste programe care sunt deja pe calculator puse nu sunt corelate. Și cu un program reușești să afli o parte a informației, pe urmă ai nevoie de celălalt program și tot așa oamenii sunt plimbați.

Și aș mai sugera ceva: având în vedere faptul că există și legea comasării în Parlament care se blochează de o anumită perioadă, la fel și mai sunt și altele, Legea cadastrului despre care s-a vorbit, eu aș considera, cel puțin personal, nu m-am consultat cu colegii din grupul parlamentar, că ar fi binevenită propunerea pentru a mai discuta și un pachet întreg vizavi de a găsi o soluție bună. Vă repet: dacă s-a dat la Ministerul Dezvoltării, e o problemă. Se dă la Ministerul Dezvoltării, dar cu această mutare nu se rezolvă problema pe fond. Și cred că dacă s-ar discuta și acest aspect, ca pe lângă această mutare să aibă loc și modificările, îmbunătățirile la celelalte legi care țin de funcționarea acestei instituții, am face un lucru bun. Nu e nici o grabă. Și dacă am reuși în cursul lunii martie-aprilie să finalizăm în așa fel încât din momentul cel puțin începând din trimestrul II al acestui an să funcționeze și să existe o conlucrare între instituțiile care ar trebui să aibă o colaborare în acest domeniu, am face un lucru deosebit, pentru că este un lucru extraordinar.

Să nu uităm că ne pregătim pentru perioada 2014-2020, pentru noua strategie. Și până atunci avem la dispoziție anul 2012 în care am putea face acele corectări care sunt necesare pentru buna funcționare a instituției și în 2013 implementat totul, ne-am putea pregăti în interesul oamenilor și al proprietarilor, în așa fel ca scopul urmărit să fie cel de deservire corectă a populației din România.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Răspunsul ministerului, vă rog. Punctul de vedere al Guvernului.

Domnul Eugen-Dicones Curteanu:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

E adevărat că o serie de probleme ridicate de distinșii domni deputați își găsesc rezolvarea doar prin punerea problemei cu maximă responsabilitate. Însă, actul normativ supus astăzi atenției dumneavoastră are drept esență o mișcare administrativă de trecere din subordinea Ministerului Administrației și Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului.

În scurtul timp de când Guvernul a adoptat ordonanța de urgență supusă atenției dumneavoastră astăzi, ce s-a putut face? Văzând că finanțarea e deficitară la capitolul întocmirii cadastrului general, prin vizita în Coreea, într-adevăr, așa cum pomenea un distins domn deputat, s-au luat elementele de bază pentru întocmirea acestui cadastru general prin parteneriat public-privat. Și au fost în acest răstimp inclusiv făcuți pași înspre această operațiune.

În Guvern s-a aprobat memorandumul prin care se începe studiul de prefezabilitate asupra întocmirii cadastrului general prin parteneriat public-privat, iar mai mult decât atât, demersurile făcute de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară care au vizat la fel finanțarea, au dus la acordarea de către Comisia Europeană a unei sume de 10 milioane de euro pentru începerea acestui cadastru general, în sfârșit.

Din 1996, de la data apariției legii, și până în anul de grație 2011, s-au făcut prea puțini pași în acest sens. La Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului ne-am lovit de aceeași problemă a existenței cadastrului. Evident că în configurarea teritoriului aveam nevoie de cadastru. Evident că a apărut ca soluție exact această operațiune administrativă ca prim pas. Evident că l-am făcut și-l supunem atenției dumneavoastră.

Dar, nu trebuie să uităm și că avem de-a face cu o operațiune care vine să reglementeze o situație paradoxală. În condițiile în care România are o suprafață de 234 de mii de kilometri pătrați, dacă-mi amintesc eu bine, din evidențele Agenției Naționale rezultă că titlurile de proprietate...

Doamna Roberta Alma Anastase:

O să vă rog să scurtați...

Domnul Eugen-Dicones Curteanu:

E ultima frază.

...însumează undeva la 300 de mii de kilometri pătrați. Gândiți-vă că, fără o finanțare corectă, cadastrul general nu poate fi făcut.

Mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc.

Intrăm în dezbaterile generale...

Titlul legii: "Lege pentru modificarea și completarea...

Nu. Nefiind amendamente, scuze, urmează votul final pentru acest proiect.