Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2012 > 08-10-2012

Ședința Camerei Deputaților din 8 octombrie 2012

22. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2010 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (PL-x 104/2011). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 104/2011

 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

  ................................................

Următorul proiect de lege, de la punctul 26, se referă la aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2010 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei poluante pentru autovehicule.

Are cuvântul inițiatorul.

Domnul Constantin Stelian Emil Moț:

Domnule președinte,

Guvernul nu susține acest proiect de lege.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Explicați!

Domnul Constantin Stelian Emil Moț:

Guvernul nu susține acest proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule.

Nu susținem o nouă taxă. Deocamdată avem infringement de la Uniunea Europeană pe taxa auto și nu susținem acest lucru.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Domnule Iancu, luați notă.

Domnul Iulian Iancu:

Luând notă de poziția Guvernului, Comisia pentru industrii și servicii, precum și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate cu acest punct de vedere și cu proiectul de lege menționat.

Aș vrea să subliniez că proiectul a fost adoptat de Senat. De asemenea, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrul ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități au avizat favorabil. Însă proiectul de lege, în urma dezbaterilor în cadrul Comisiei pentru industrii și servicii și Comisiei pentru buget, membrii acestor comisii au hotărât să propună plenului respingerea proiectului de lege.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Nefiind amendamente...

Vă rog, domnule Árpád.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor,

La punctul 26 avem scris următoarele: "Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2010 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2008." Și se propune respingerea.

Asta înseamnă că Ordonanța de urgență a Guvernului nr.50/2008 rămâne în forma nemodificată în vigoare sau ce va să însemne această respingere a modificării? Pentru că dacă eu citesc acest text mă duce la gândul că rămân oamenii taxați conform Ordonanței 50/2008, adică mult mai aprig.

Deci, vă rog să-mi explicați ca să știu și eu ce votez.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Numai nu fiți supărat.

Domnul Iancu vă răspunde.

Domnul Iulian Iancu:

Ca să fie foarte limpede și pentru colegii de la UDMR, le spunem că dumnealor votează în modul următor: prin Legea nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante, s-a abrogat Ordonanța nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule. Prin urmare, acum noi avem o discuție paralelă cu Ordonanța nr.50 și își produce efecte așa cum hotărâm noi astăzi. Nu mai are treabă cu Ordonanța nr.50.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Deci noi o respingem.

Vă rog, domnule Árpád.

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Stimate președinte,

Eu înțeleg și nu înțeleg. Pentru că eu din logica matematică am învățat că negația negării înseamnă afirmație. Adică abrogarea abrogării ce înseamnă?

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Domnul Iancu. Preluați de la abrogarea abrogării, vă rog.

Domnul Iulian Iancu:

Da. Nu e cazul să rămânem împletiți în acest tip de logică. A fost abrogată Ordonanța nr.50, nu mai avem ce discuta pe seama ei. Între timp au fost înaintate alte acte normative. La acele noi acte normative facem noi referire astăzi. Nu mai discutăm despre Ordonanța nr.50. A fost abrogată.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Dacă-mi permiteți mie să traduc: Ordonanța nr.118 nu făcea decât să modifice o ordonanță care între timp s-a abrogat. Deci nemaiavând ce modifica, că s-a pierdut sediul materiei, practic respingem și Ordonanța nr.118. Aceasta este logica.

Mergem la votul final. Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Fiind ora 18,00, ședința noastră de astăzi s-a încheiat.

Continuăm cu întrebări și răspunsuri.

Vă mulțumesc.