Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 9, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.11/17-02-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
01-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 09-02-2015 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 9, 2015

5. Numiri:

     

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

      ................................................
Video in format Flash/IOS  

Punctul 2, continuăm cu numirea unor membri în Consiliul Național al Audiovizualului.

Dragi colegi, având în vedere că următoarele două puncte sunt legate de votul secret cu bile... votul secret cu buletine, vă rog frumos să mă iertați... Următoarele trei puncte...

De la prezidiu: Trei. Trei.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Numirea unor membri în Consiliul Național al Audiovizualului, raportul comun al Comisiilor pentru buget al celor două Camere ale Parlamentului cu privire la numirea unor consilieri de conturi și modificarea componenței Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații. Vă propun următoarea procedură ca exprimarea votului să fie făcută la finalul celor trei rapoarte și al dezbaterilor făcute pe cele trei rapoarte, concomitent.

Consult plenul dacă este de acord cu această procedură. Nu sunt obiecții. Supun votului această propunere.

Cine este pentru? 401 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

 
Video in format Flash/IOS Numirea unor membri ai Consiliului Național al Audiovizualului.

Punctul 2. Trecem la numirea unor membri ai Consiliului Național al Audiovizualului.

Avizul este comun al celor două Comisii pentru cultură. Din partea celor doi președinți, celor două comisii, cine prezintă raportul?

Potrivit prevederilor art. 11 din Legea audiovizualului, membrii Consiliului Național se numesc de către noi, Parlamentul României, în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, cu votul majorității deputaților și senatorilor.

Domnul președinte Gigel-Sorinel Știrbu. Domnule președinte, vă rog frumos să prezentați raportul comisiei.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Gigel-Sorinel Știrbu:

Mulțumesc.

Domnilor președinți ai Senatului și Camerei,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Aviz comun asupra propunerilor Președintelui României și Camerei Deputaților pentru Consiliul Național al Audiovizualului.

Potrivit art. 11 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, Comisia pentru cultură și media a Senatului și Comisia pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților, întrunite în ședință comună avizează, în urma audierilor, candidații propuși pentru Consiliul Național al Audiovizualului.

Ca urmare a sesizărilor transmise de Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, comisiile s-au întrunit în ședință comună în ziua de 9 februarie 2015 pentru a audia candidații propuși de Președintele României și, respectiv, de Camera Deputaților pentru două locuri vacante în Consiliul Național al Audiovizualului.

Din partea Președintelui României, pentru un loc vacant au fost propuse doamnele Dorina Rusu, titular, și Daniela Bârsan, supleant.

Din partea Camerei Deputaților pentru un loc vacant a fost propus, de către Grupul parlamentar al PSD, domnul Radu Bogdan Herjeu, titular.

Camera Deputaților nu a făcut propunere pentru supleant.

Audierile au fost făcute cu prezentarea fiecărui candidat în parte, urmată de întrebările parlamentarilor și răspunsurile candidaților.

Ca urmare a votului, comisiile au hotărât avizarea favorabilă a candidaturilor doamnelor Dorina Rusu, titular, și Daniela Bârsan, supleant și, respectiv, a domnului Radu Bogdan Herjeu, titular.

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) din Legea nr. 504/2002 și ale art. 83 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, candidații urmează să fie supuși votului plenului Parlamentului care se va pronunța prin vot secret cu buletine de vot.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc, domnule președinte. Bun.

Comentarii din partea grupurilor politice parlamentare. Nu sunt. Mergem direct la vot.

 
Video in format Flash/IOS Numirea unor consilieri de conturi ai Curții de Conturi.

Punctul 3. Următorul punct al ordinii de zi, numirea unor consilieri de conturi ai Curții de Conturi.

Potrivit art. 46 și 47 din Legea nr. 94/1992, membrii Curții de Conturi sunt numiți de către noi, Parlamentul României, în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, la propunerea Comisiilor permanente reunite de buget finanțe din Camera Deputaților și Senat, și depun jurământul în fața președinților celor două Camere, prevăzut de legea actuală.

Din partea celor două comisii, domnule președinte Viorel Ștefan, vă rog să prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Viorel Ștefan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

În baza Hotărârii Birourilor permanente reunite din data de 3 februarie 2015, prin care s-a aprobat declanșarea procedurilor legale privind numirea unor consilieri de conturi la Curtea de Conturi și în conformitate cu prevederile art. 8, 46 și 47 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat și Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, întrunite în ședință comună la data de 9 februarie 2015, au procedat la audierea candidaților propuși pentru funcțiile de consilieri de conturi devenite vacante ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 442/10 iulie 2014 prin care a fost declarată neconstituțională numirea a doi consilieri de conturi numiți prin Hotărârea Parlamentului nr. 28/2014 al căror mandat urma să înceapă la data de 15 octombrie 2014, mandatul având o durată de 9 ani.

Comisiile reunite au procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 47 alin. (2) și au efectuat selecția candidaților ce urmează să fie numiți consilieri de conturi.

Candidații audiați au făcut o prezentare a activității competențelor lor profesionale și au răspuns întrebărilor adresate de membrii comisiilor de specialitate. Lista candidaților audiați este prezentată în anexa nr. 1 la prezentul raport.

În urma audierii, comisiile reunite au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Parlamentului numirea candidaților cuprinși în anexa nr. 2 la prezentul raport în funcția de consilier de conturi pentru un mandat de 9 ani, pentru durata rămasă a mandatului început la data de 15 octombrie 2014.

Anexăm C.V-urile candidaților, cu precizarea că anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul raport.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Obiecții, comentarii? Domnul deputat Tinel Gheorghe, viceliderul Grupului parlamentar al PNL.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupurile parlamentare ale PNL din Cameră și Senat nu vor vota acest raport, al doilea, prezentat de președintele Comisiei pentru buget, finanțe și cele două propuneri pentru Curtea de Conturi și vă spunem de ce: în primul rând, dezbaterile din comisiile reunite de astăzi au fost un fiasco. Președintele Comisiei pentru buget, finanțe de la Senat nu a fost prezent, nu a existat cvorum. Și, în al doilea rând, politic discutând, din cele două locuri, posturi pe care astăzi le aprobăm, noi considerăm că unul trebuia să aparțină opoziției. Pentru că așa este corect. De când PSD-ul a venit la guvernare invocă principiul majorității și ocupă toate posturile, toate locurile care se vacantează.

În concluzie, nu susținem și nu votăm aceste două propuneri pentru Curtea de Conturi.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă reamintesc că în Legea nr. 94/1992 nu există nicio obligație a grupurilor politice parlamentare de a împărți politic nominalizările.

Citez din domnul Mircea Toader, liderul Grupului parlamentar al PDL și săracul... nu sărac, că e în viață. Domnul, fostul lider al grupului, are dreptate 100%. (Râsete, discuții în sală.) Nu scrie în Legea Curții de Conturi așa ceva.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Mircea-Nicu Toader (din sală):

Drept la replică.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Nu aveți niciun drept la replică. Am citat din dumneavoastră. Dar, aveți dreptul, dacă v-am pronunțat numele.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Mircea-Nicu Toader:

Domnule președinte, vă aduc aminte, când v-ați urcat prima dată pe acel scaun, în calitate de președinte, ați spus: nu vom face cum au făcut alții dinainte.

Faceți mai rău decât am făcut noi. V-am solicitat întotdeauna să mergeți pe o modalitate... (Aplauze, discuții în sală.) de comportare civilizată și corectă în Parlament. O țineți așa, nu o să se mai termine niciodată. Deci rugămintea mea este să țineți cont de ceea ce spunem. Și, dacă mă citați întotdeauna, citați-mă și când am făcut lucruri bune.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Nu am înțeles ce ați spus, dar v-am dat cuvântul, că v-am pronunțat numele.

Domnul deputat Marian Neacșu.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Marian Neacșu:

Da... Nu o să fac neapărat recurs la memorie, deși ar trebui să ne amintim în ce condiții au plecat șase locuri deodată la Curtea de Conturi numai la Partidul Democrat Liberal, și sunt încă la dumnealor. PSD-ul nu are decât patru în momentul ăsta, dar, discutând despre cele două posturi pe care le discutăm astăzi, de controlor la Curtea de Conturi, vă reamintesc că există un protocol al liderilor de grup, semnat în noiembrie, anul trecut, când s-a discutat prima dată despre aceste două posturi, că nu e vorba de posturi noi, ci de posturi care se repun în votul Parlamentului, în urma deciziei Curții Constituționale. Cele două posturi reveneau Partidului Social Democrat.

Nu am făcut decât un gest de reparație. Astăzi cele două posturi au revenit propunerilor Partidului Social Democrat.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Eu nu am vrut să reamintesc acest lucru, dar bănuiesc că deciziile Curții Constituționale sunt consultative, nu sunt obligatorii pentru toți membrii Parlamentului.

Mai sunt și alte luări de cuvânt? Nu mai sunt. Vă mulțumesc foarte mult.

O să meargă la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Modificarea componenței nominale a Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații și depunerea jurământului de către un membru al acestei comisii comune.

Mergem la următorul punct, punctul 4 al ordinii de zi, Proiectul de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații și depunerea jurământului de către un membru al acestei comisii comune.

Conform prevederilor art. 84 din Regulamentul ședințelor comune votul este secret și se exprimă prin buletine de vot.

Grup parlamentar al PSD propune numirea domnului deputat Radu Stroe în calitatea de membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, în locul domnului deputat Sorin-Mihai Grindeanu, ca urmare a demisiei sale din această calitate.

Numele domnului deputat Radu Stroe va fi trecut pe buletinul de vot.

De asemenea, vă reamintesc că, și în acest caz, după vot și prezentarea procesului-verbal cu privire la rezultatul votului în cazul numirii noului membru al Comisiei SRI, acesta va depune jurământul.

Sunt obiecții, comentarii? Nu sunt.

Doamnelor și domnilor deputați și senatori, am finalizat dezbaterile de astăzi. Urmează, după cum am hotărât, exercitarea votului secret cu buletine de vot: un buletin de vot pentru membrii Consiliului Național al Audiovizualului, un buletin de vot pentru consilierii de conturi ai Curții de Conturi și un buletin de vot pentru modificarea componenței nominale a Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

De la prezidiu: Unde sunt buletinele de vot?

Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Aveți în față trei urne inscripționate în mod corespunzător. Vă reamintesc votul.

Deputatul și senatorul votează "pentru" lăsând neatins numele și prenumele persoanei propuse. Votează "contra" ștergând numele și prenumele persoanei propuse.

Domnii chestori! Un chestor de la Senat și un chestor de la Camera Deputaților. Un chestor de la Senat... Domnul Balan de la Camera Deputaților. Un chestor de la Senat! Un chestor al Senatului, vă rog frumos. Domnul Constantinescu.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Începem apelul cu Senatul României.

Vă reamintesc că, după închiderea lucrărilor în plenul reunit, Camera Deputaților își continuă activitatea.

Domnule senator, aveți cuvântul.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ion-Simeon Purec:

Am înțeles.

Domnilor senatori, vă rog frumos...

Din sală: Începeți cu Guvernul.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ion-Simeon Purec:

Da. Începem cu membrii Guvernului.

Vă mulțumesc.

Domnul premier Victor Ponta

Domnul Dragnea Nicolae

Domnul Constantin Daniel

Domnul Dușa Mircea

Domnul Nicolicea Eugen

Domnul Tudose Mihai

Domnul Bănicioiu Nicolae

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Nicolae Bănicioiu (din sală):

Prezent, prezent.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ion-Simeon Purec:

Doamna Plumb Rovana...

Din sală: Să mă strigi și pe mine.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ion-Simeon Purec:

Promit.

Doamna Gavrilescu Grațiela

Domnul Vulpescu Ioan

Domnul Angel Tîlvăr

Domnul Gerea Dominic

Domnul Grindeanu Sorin

Domnul Oprea Gabriel

Domnul Pop Liviu-Marian. Da.

Domnul Teodorovici Eugen

Domnul Vâlcov Darius

Încep cu membrii Senatului:

Domnul Ilie Sârbu și domnul Ion Chelaru. Da.

Agrigoroaei Ionel
Andronescu Ecaterina
Anghel Adrian
Anghel Cristiana-Irina
Antonescu George-Crin-Laurențiu
Arcaș Viorel

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Viorel Arcaș (din sală):

Prezent.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ion-Simeon Purec:

(Replică neinteligibilă din sală.) Vă rog, doamnă.

Ardelean Ben-Oni
Ariton Ion
Atanasiu Teodor
Badea Leonardo

V-am strigat, domna Rovana. Da, vă rog. Vă rog. Am înțeles.

Badea Viorel-Riceard

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Viorel-Riceard Badea (din sală):

Prezent.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ion-Simeon Purec:

Am înțeles.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Nicolae Bănicioiu (din sală):

M-ați strigat și pe mine: Bănicioiu.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ion-Simeon Purec:

V-am strigat, domnule ministru.

Banias Mircea-Marius
Barbu Daniel-Constantin
Barbu Tudor
Bădălău Niculae
Bălu Marius
Belacurencu Trifon
Bereanu Neculai

Biró Rozalia-Ibolya. Biró Rozalia. Este?

Blaga Vasile - prezent
Boagiu Anca-Daniela

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Niculae Bădălău (din sală):

Bădălău, prezent da?

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ion-Simeon Purec:

V-am pus. Bădălău, da.

Boagiu, doamna Boagiu!

Boboc Cătălin
Bodea Cristian-Petru
Bodog Florian-Dorel

Boériu Valeriu-Victor. Boeríu Valeriu. Mă scuzați.

Bota Marius-Sorin-Ovidiu
Bujor Dumitru-Marcel
Bumbu Octavian-Liviu
Burlea Marin
Butnaru Florinel

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florinel Butnaru (din sală):

Prezent.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ion-Simeon Purec:

Butunoi Ionel-Daniel
Cadăr Leonard - concediu medical
Calcan Valentin-Gigel
Câmpeanu Mariana

Chelaru Ioan. Da.

Chiriac Viorel
Chiru Gigi Christian

Din sală: Absent

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ion-Simeon Purec:

Chiuariu Tudor-Alexandru
Coca Laurențiu Florian

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Laurențiu Florian Coca (din sală):

Prezent.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ion-Simeon Purec:

Constantinescu Florin - prezent
Cordoș Alexandru - prezent
Corlățean Titus - prezent
Coste Marius - prezent
Costoiu Mihnea-Cosmin
Cotescu Marin-Adrănel
Crețu Gabriela
Cristache Iulian
Cristina Ioan

Croitoru Cătălin. Croitoru Cătălin. Mulțumesc.

Deneș Ioan

Dincă Mărinică. Dincă este?

Dobra Dorin-Mircea
Dobrițoiu Corneliu
Donțu Ovidiu-Liviu
Dumitrescu Cristian-Sorin - prezent
Dumitrescu Florinel - prezent
Dumitrescu Iulian
Durbacă Eugen
Duruț Aurel - prezent
Ehegartner Petru
Federovici Doina-Elena
Fifor Mihai-Viorel - prezent
Filip Petru - prezent

Firea Gabriela. Vă rog, doamna Firea.

Florian Daniel Cristian - prezent
Flutur Gheorghe
Frătean Petru-Alexandru
Geoană Mircea-Dan

Da. Da. (Discuții la tribună.) Era aici.

Ghilea Găvrilă - prezent
Ghișe Ioan

(Discuții la tribună.) Nu. Nu.

Grapă Sebastian
Grigoraș Viorel

Hașotti Puiu. Mulțumesc.

Ichim Paul
Igaș Traian-Constantin

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Traian-Constantin Igaș (din sală):

Prezent.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ion-Simeon Purec:

Iliescu Lucian. Mulțumesc.

Ilieșiu Sorin. Mulțumesc.

Ioniță Dan-Aurel
Iovescu Ioan
Isăilă Marius-Ovidiu

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Marius-Ovidiu Isăilă (din sală):

Prezent.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Ion-Simeon Purec:

Jipa Florina-Ruxandra - prezent
Klárik László-Attila
László Attila - prezent
Lazăr Sorin-Constantin - prezent
Luchian Dragoș - prezent
Luchian Ion - prezent
Marian Dan-Mihai
Marin Nicolae - prezent
Markó Béla - prezent

Marian Valer? Marian Valer. V-am pus prezent. Da, mulțumesc.

Mazăre Alexandru
Mihai Alfred-Laurențiu-Antonio - prezent
Mihai Cristian-Dănuț - prezent
Mihai Neagu
Mihăilescu Petru-Șerban

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Petru-Șerban Mihăilescu (din sală):

Prezent.

Domnul Ion-Simeon Purec:

Miron Vasilica-Steliana
Mitu Augustin-Constantin
Mocanu Victor - prezent
Moga Nicolae - prezent
Mohanu Nicolae - prezent
Motoc Octavian - prezent
Mutu Gabriel

Mutu Gabriel?!

Nasta Nicolae
Năstase Ilie - prezent
Neagu Nicolae

Neagu Nicolae?!

Neculoiu Marius - prezent
Nicoară Marius-Petre - prezent
Nicolae Șerban
Nistor Vasile - prezent

V-am văzut, vă pun...

Niță Mihai
Nițu Remus-Daniel - prezent
Obreja Marius-Lucian
Oprea Dumitru
Oprea Gabriel
Oprea Mario-Ovidiu - prezent
Oprea Ștefan-Radu - prezent
Pașca Liviu-Titus - prezent
Pașcan Emil-Marius
Pataki Csaba

Pataki Csaba?!

Pavel Marian - mulțumesc
Păran Dorin
Păunescu Teiu
Pelican Dumitru
Pereș Alexandru

Pereș?!

Pop Gheorghe - prezent
Pop Liviu-Marian - a votat, Guvern
Popa Constantin - prezent
Popa Florian - da

Spuneți... Cum?! Iane?!

Ilieșiu, Iliescu, Igaș...

(Intervenție neinteligibilă.)

Păi, senatori, vă rog.

Popa Ion - da
Popa Mihaela

Popa Mihaela este?

Da, Ben, te-am pus. Ardelean Ben-Oni, da?!

Popa Mihaela, da.

Popa Nicolae-Vlad - mulțumesc
Popescu Corneliu
Popescu Dumitru-Dian

Era aici.

Popescu Dumitru-Dian?!

Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton - prezent
Purec Ion-Simeon - prezent
Rădulescu Cristian

Rădulescu Cristian?! Nu-i.

Domnul Ariton...

Rogojan Mihai-Ciprian - prezent
Rotaru Ion - prezent
Saghian Gheorghe - mulțumesc
Savu Daniel - prezent
Sârbu Ilie - prezent
Severin Georgică - prezent
Silistru Doina

Doamna Silistru?!

Stuparu Timotei - prezent
Suciu Matei - prezent
Șova Dan-Coman
Tánczos Barna - prezent
Tămagă Constantin - prezent
Tătaru Dan.

Tătaru Dan?!

Tătaru Nelu - da
Teodorovici Eugen-Orlando - prezent
Tișe Alin-Păunel - prezent
Toma Ion
Todirașcu Valeriu - prezent

Todirașcu Valeriu?!

Vă rog. Doamna Silistru, vă rog, v-am...

Tomoiagă Ștefan-Liviu

Tomoiagă Ștefan?!

Tudor Doina-Anca - prezentă
Țapu Nazare Eugen

Țapu Nazare?!

Ungureanu Mihai-Răzvan
Valeca Șerban-Constantin - prezent
Vasiliev Marian - prezent
Vâlcov Darius-Bogdan
Vegh Alexandru - prezent
Verestóy Attila

Verestóy?!

Vochițoiu Haralambie - prezent
Voinea Florea - prezent
Volosevici Andrei-Liviu

Volosevici Andrei?!

Vosganian Varujan
Zisu Ionuț-Elie

Vreun senator pe care nu l-am strigat?

Vă rog, domnilor și doamnelor.

Anghel Cristiana, prezentă, da.

Mulțumesc frumos.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Camera Deputaților.

Un vicepreședinte al Senatului, vă rog frumos, să urce la prezidiu.

 
     

(Discuții la prezidiu.)

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Niculae Mircovici:

Apelul pentru Cameră.

Vă rog să fiți atenți, că sunt șapte apeluri astăzi și...

Adam Luminița-Pachel - delegație
Adăscăliței Constantin - prezent
Alexe Costel

Alexe Costel?! Prezent.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Un vicepreședinte al Senatului, vă rog frumos, în prezidiu.

 
     

(Domnul senator Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, președintele Senatului, este înlocuit la conducerea ședinței de domnul senator Cristian-Sorin Dumitrescu, vicepreședinte al Senatului.)

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Niculae Mircovici:

Alexe Florin-Alexandru
Almăjanu Marin - absent

Din sală: Prezent!

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Niculae Mircovici:

Prezent, iertați-mă!

Amet Varol - prezent
Anastase Roberta Alma - prezentă
Andea Petru - prezent
Andronache Gabriel - prezent
Anghel Gabriela-Lola - prezentă
Antal István - prezent
Anton Marin

Anton Marin?!

Anușca Roxana-Florentina - prezentă
Ardeleanu Sanda-Maria - prezentă
Arsene Ionel - prezent
Avram Constantin - prezent
Avram Marian - prezent
Axente Ioan - prezent
Babuș Radu

Babuș Radu?!

Balan Ioan - prezent
Baltă Mihai - prezent
Băișanu Ștefan-Alexandru - prezent
Bălan Ion - prezent
Bărbulescu Daniel-Ionuț - prezent
Bejinariu Eugen - prezent
Benga Ioan - prezent
Berci Vasile - prezent
Birchall Ana - prezentă
Bîrsășteanu Florică - prezent
Blăjuț Viorel-Ionel - prezent
Blănariu Valentin - prezent
Boboc Valentin Gabriel - prezent
Bode Lucian Nicolae - prezent
Bogdan Gheorghe-Dănuț - prezent
Bogdănici Camelia-Margareta - prezentă
Boghicevici Claudia - prezentă
Bónis István - prezent
Borbély László - prezent
Bordeianu Dan - prezent
Bot Octavian

Bot Octavian?!

Bucur Constantin-Alin - prezent
Bucura-Oprescu Simona - prezentă
Budurescu Daniel-Stamate - prezent
Buican Cristian - prezent
Buicu Corneliu-Florin - prezent
Burlacu Ștefan - prezent
Calimente Mihăiță - prezent
Caloianu Mario-Ernest - prezent

(Discuții la tribună.)

Nu reușiți...

Calotă Florică Ică - prezent
Canacheu Costică - prezent
Cazan Mircea-Vasile

Cazan Mircea-Vasile?!

Călin Ion - prezent
Căprar Dorel-Gheorghe - prezent
Cătăniciu Steluța-Gustica - prezentă
Cernea Remus-Florinel - prezent
Chebac Eugen - prezent

(Discuții în sală.)

O singură dată, se face apel pentru toate trei.

Cherecheș Florica - prezentă
Chiriță Dumitru - prezent
Chirteș Ioan-Cristian - prezent
Chirvăsuță Laurențiu - prezent
Chițoiu Daniel - prezent
Cioată Cezar - prezent
Ciobanu Gheorghe - prezent
Ciobanu Liliana - prezentă
Ciocan Dan - prezent
Ciofu Tamara-Dorina - prezentă
Ciolacu Ion-Marcel - prezent
Ciubotaru Lucian-Manuel - prezent
Ciucă Liviu-Bogdan - prezent
Ciuhodaru Tudor - prezent
Ciurariu Florin

Ciurariu Florin?! Prezent.

Cocei Erland - prezent
Codîrlă Liviu - prezent
Comșa Cornel-George - prezent
Condurățeanu Andrei-Răzvan - prezent
Cosma Vlad-Alexandru

Domnul Cosma Vlad-Alexandru?!

(Discuții la tribună.)

V-am trecut. V-am trecut prezent.

Costin Gheorghe - prezent
Covaci Dorel - prezent
Cozmanciuc Corneliu-Mugurel
Crăciunescu Grigore - prezent
Cristea Aurelia - prezentă
Cristea Victor - prezent
Cristian Horia - prezent
Cseke Attila-Zoltán - prezent
Culețu Dănuț - prezent
Cupă Ion - prezent
Cupșa Ioan - prezent
Daea Petre - prezent
Dalca Ștefan-Petru - prezent
Dascălu Constantin - prezent
Deaconu Mihai - prezent
Delureanu Virgil - prezent
Diaconu Adrian-Nicolae - prezent
Diaconu Mihai-Bogdan - prezent
Dima Toader - prezent
Diniță Ion - prezent
Dîrzu Ioan - prezent
Doboș Anton - prezent
Dobre Mircea-Titus - prezent
Dobre Victor Paul - prezent
Dobrinescu Traian - prezent
Dolha Mircea - prezent
Dolha Nechita-Stelian - prezent
Dolineaschi Andrei - prezent
Donțu Mihai-Aurel - prezent
Dragomir Gheorghe - prezent
Dragomir Maria

Dragomir Maria?!

Dragomir Viorel Marian - prezent
Drăghici Mircea-Gheorghe - prezent
Drăghici Sonia-Maria - prezentă
Drăgușanu Vasile-Cătălin - prezent
Dumbrăvanu Paul

Dumbrăvanu Paul?!

Dumitrache Ileana Cristina - prezentă
Dumitru Georgică

Dumitru Georgică?!

Dumitru Ioana-Jenica - prezentă
Dumitru Ovidiu-Ioan - absent, concediu
Dușa Mircea - a votat
Emacu Gheorghe - prezent
Enache Marian - prezent
Enea Constantin-Cosmin - prezent
Eparu Ion - prezent
Erdei Dolóczki István - prezent
Fejér László-Ődőn - prezent
Fenechiu Cătălin-Daniel - prezent
Firczak Gheorghe - prezent
Florea Damian - prezent
Florea Daniel - prezent
Fonta Nuțu - prezent
Frăticiu Gheorghe - prezent
Galan Constantin - prezent
Ganț Ovidiu Victor - prezent
Gavrilescu Grațiela Leocadia - prezentă, a votat
Găină Mihăiță - prezent
Geantă Florian Daniel

Geantă Florian Daniel?!

Gerea Andrei Dominic
Gheorghe Andrei Daniel - prezent
Gheorghe Florin - prezent
Gheorghe Tinel - prezent
Ghera Giureci-Slobodan - prezent
Ghiță Sebastian-Aurelian
Ghiveciu Marian - prezent
Gireadă Dumitru-Verginel - prezent
Gliga Vasile Ghiorghe - prezent
Gorghiu Alina-Ștefania - prezentă

Doamna Gorghiu! Prezentă.

Grama Horia - prezent
Grecea Maria - prezentă
Gudu Vasile - prezent
Gunia Dragoș-Ionel - prezent
Guran Virgil - prezent
Gurzău Adrian
Gust Băloșin Florentin
Gvozdenovici Slavomir - prezent
Harbuz Liviu - prezent
Hărău Eleonora-Carmen - prezentă
Holban Titi - prezent
Horga Vasile - prezent
Hulea Ioan - prezent
Iacoban Sorin-Avram - prezent

Gust Băloșin Florentin, prezent.

Iacob Ridzi Monica Maria - absentă
Ialomițianu Gheorghe - prezent
Iancu Iulian - prezent
Iane Daniel - prezent
Iane Ovidiu-Cristian - prezent
Ibram Iusein - prezent
Ignat Miron - prezent
Iliuță Vasile

Iliuță Vasile?!

Intotero Natalia-Elena - prezentă
Ionescu Aurelian - prezent
Ionescu George - prezent
Iordache Florin - prezent
Irimie Vicențiu-Mircea - prezent
Iriza Scarlat - prezent
Ispir Raluca-Cristina - prezentă
Itu Cornel - prezent
Kelemen Atilla-Béla-László - prezent, a votat
Kelemen Hunor - prezent
Kerekes Károly - prezent
Kereskényi Gábor - prezent
Khraibani Camelia - prezentă
Korodi Attila - prezent
Laza-Matiuța Liviu - prezent
Longher Ghervazen - prezent
Lubanovici Mircea - prezent
Lupu Mihai - prezent
Man Mircea - prezent
Manda Iulian Claudiu - prezent
Manea Victor-Gheorghe - prezent
Manolache Marius - prezent
Manolescu Oana - prezentă
Marcoci Vlad

Stimați colegi, am șapte apeluri de făcut! Dacă nu sunteți și dumneavoastră puțin atenți...

Marcoci Vlad?!

Marcu Nicu - prezent
Marcu Viorica - prezentă
Marian Ion Cristinel - prezent
Marica Petru-Sorin - prezent
Marin Gheorghe - prezent

(Discuții la tribună.)

Am pus... prezent.

Marin Laura - prezentă
Markó Attila-Gabor - absent
Marocico Ion - prezent
Martin Eduard-Stelian

Martin Eduard-Stelian?!

Márton Árpád-Francisc - prezent
Máté András-Levente - prezent
Matei Călin-Vasile-Andrei - prezent
Mazilu Constantin
Măduța Flavius-Luigi - prezent
Melinte Ion - prezent
Merka Adrian-Miroslav - prezent
Mihai Aurelian - prezent
Mihăilă Ioan - prezent
Mihăilescu Ion-Bogdan - prezent
Militaru Lucian - prezent
Mincă Liliana - prezentă
Mircovici Niculae - prezent
Mironescu Răzvan Horia

Mironescu Răzvan Horia?!

Mitrea Manuela - prezentă
Mîrza Gavril - prezent
Mocanu Adrian - prezent
Mocanu Vasile - absent
Mocioalcă Ion - prezent
Mocioi Niculina - prezentă
Moisii Constantin - prezent
Moldovan Carmen Ileana - prezentă
Moldovan Ioan - prezent
Moldovan Iosif - prezent
Molnar Zsolt - prezent
Motreanu Dan-Ștefan - prezent
Moț Constantin-Stelian-Emil - prezent
Movilă Petru - prezent
Muntean Mircia - prezent
Munteanu Ioan - prezent
Murgu Neagu - prezent
Nassar Rodica - prezentă, doamna vicepreședinte
Nazare Alexandru - prezent
Neacșu Marian - prezent
Necula Cosmin - prezent
Negruț Clement - prezent
Negruț Cornelia - prezentă
Nica Nicolae-Ciprian - prezent
Nichita Cristina - prezentă
Nicoară Romeo Florin - prezent
Nicolae Alexandri - prezent
Nicolae Florian - prezent
Nicolăescu Gheorghe-Eugen - prezent
Nicolescu Theodor-Cătălin - prezent
Nicolicea Eugen - prezent
Niculae Aurel - prezent
Niculescu Dumitru

Niculescu Dumitru?!

Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae - prezent
Niculescu-Mizil Ștefănescu Oana
Nistor Gheorghe-Vlad - prezent
Nistor Laurențiu - prezent
Nistor Marioara - prezentă
Niță Constantin - prezent
Niță Emil - prezent
Nosa Iuliu - prezent
Oajdea Daniel Vasile - prezent
Ochi Ion - prezent
Oltean Ioan - prezent
Orban Ludovic - prezent
Oros Nechita-Adrian
Palașcă Viorel - prezent
Palăr Ionel
Paleologu Theodor
Pambuccian Varujan - prezent, întotdeauna
Pană Adriana-Doina - prezentă
Pardău Dumitru - prezent
Paul Maria-Andreea - prezentă
Păun Nicolae - prezent
Pârgaru Ion - prezent
Pâslaru Florin-Costin - prezent
Peia Ninel - prezent
Petrea Dorin Silviu - prezent
Petrescu Petre - prezent
Petric Octavian - prezent
Pistru-Popa Eusebiu-Manea
Plumb Rovana - prezentă
Pocora Cristina-Ancuța - prezentă
Podașcă Gabriela-Maria - prezentă
Pop Georgian - prezent
Popa Octavian-Marius - prezent
Popa Radu Mihai
Popeangă Vasile - prezent
Popescu Dan-Cristian
Palăr Ionel - prezent
Popescu Dumitru-Iulian - prezent
Popescu Florin Aurelian
Popoviciu Alin Augustin Florin - prezent
Potor Călin - prezent
Preda Cezar-Florin - prezent
Pușcaș Iacob - prezent
Raețchi Ovidiu Alexandru - prezent
Răducanu Ion - prezent
Rădulescu Cătălin-Marian
Rădulescu Constantin - prezent
Rădulescu Romeo - prezent
Rățoi Neculai - prezent
Resmeriță Cornel-Cristian - prezent
Rizea Cristian - prezent
Roman Cristian-Constantin
Roman Gheorghe - prezent
Roman Ioan Sorin
Roman Petre - prezent
Roman Victor - prezent
Roșca Lucreția - prezentă
Roșca Mircea - absent
Rotaru Răzvan - prezent
Rusu Valentin - absent
Sava Andrei-Valentin
Sămărtinean Cornel-Mircea

(Discuții la tribună.)

Stați un pic. Stați că, după aia, mă încurc.

Gurzău Adrian, prezent.

Numai un pic, numai un pic, că sunt aici în ordine alfabetică și...

Geantă Florian Daniel, prezent.

Marcoci Vlad, prezent.

Avem șapte apeluri. Dacă dumneavoastră credeți o să terminăm așa...

(Discuții la tribună.)

Anton Marin, prezent.

Sava Andrei-Valentin

Sămărtinean Cornel-Mircea

Săpunaru Nini - prezent
Săvoiu Ionuț-Cristian - prezent
Scarlat George - prezent
Schelean Valeria-Diana - prezentă
Secară Florin Mihail - prezent
Sefer Cristian-George - prezent
Seres Dénes - prezent
Silaghi Ovidiu Ioan - prezent
Simedru Dan Coriolan - prezent
Simionescu Adrian Constantin
Smarandache Miron Alexandru
Solomon Adrian - prezent
Stan Ioan - prezent
Smarandache Miron Alexandru - prezent
Simionescu Adrian Constantin - prezent
Stan Ion
Stanciu Anghel - prezent
Stanciu Zisu - prezent
Stancu Ionel - prezent
Stativă Irinel Ioan - prezent
Stănescu Alexandru - prezent
Stănișoară Mihai - prezent
Steriu Valeriu-Andrei - prezent
Stoica Mihaela
Stragea Sorin Constantin - prezent
Stroe Ionuț-Marian - prezent
Stroe Radu - prezent
Sturzu Mihai-Răzvan - prezent
Suciu Vasile-Daniel - prezent
Surdu Raluca - prezentă
Surugiu Iulian-Radu - prezent
Szabó Ödön - prezent
Șcheau Ion - prezent
Șimon Gheorghe - prezent
Șoptică Costel - prezent
Șova Lucian - prezent
Ștefan Viorel - prezent
Ștefănescu Elena Cătălina - prezentă
Știrbu Gigel-Sorinel - prezent
Tabugan Ion - prezent
Taloș Gheorghe-Mirel - prezent

(Discuții la tribună.)

Da, v-am pus prezent.

Tararache Mihai - prezent
Tămâian Ioan - prezent
Tănase Răzvan-Ionuț - prezent
Tănăsescu Claudiu-Andrei - prezent
Tătaru Florin-Cristian - prezent
Teju Sorin - în spital
Teodorescu Cătălin-Florin - prezent
Teodorescu Ioan Viorel - prezent
Thuma Hubert Petru Ștefan - prezent
Tiuch Cătălin
Tîlvăr Angel - a votat
Toader Mircea-Nicu - prezent
Tocuț Dan-Laurențiu - prezent
Tomac Eugen - prezent
Traicu Rodin - prezent
Tudorache Daniel - prezent
Tudorie Violeta - prezentă
Tudose Mihai - a votat
Turcan Raluca - prezentă
Tușa Adriana Diana - prezentă
Țigăeru Roșca Laurențiu - prezent
Țîmpău Radu Bogdan - absent
Udrea Elena Gabriela - absentă
Udriște Gheorghe - absent
Uioreanu Elena-Ramona - prezentă
Urcan Ionaș-Florin - prezent
Uricec Eugen Constantin - prezent
Ursărescu Dorinel - prezent
Vainer Aurel - prezent
Varga Lucia-Ana - prezentă
Varga Vasile - prezent
Vasilică Radu Costin - prezent
Vizitiu Sergiu-Constantin
Vladu Iulian - prezent
Vlase Petru Gabriel - prezent
Vlădoiu Aurel
Voicu Mădălin-Ștefan - prezent
Voicu Mihai Alexandru - prezent
Vreme Valerian - prezent
Vulpescu Ionu? - prezent, a votat
Weber Mihai - prezent
Zaharcu Neviser - prezentă
Zamfir Daniel-Cătălin - prezent
Zgonea Valeriu Ștefan - prezent
Zisopol Dragoș Gabriel - prezent
Zlati Radu - prezent

Dacă mai este cineva neapelat.

Dumbrăvanu Paul, prezent.

Dacă mai este cineva care nu a fost apelat sau nu a fost prezent în sală. Nu.

Domnule președinte,

Am terminat apelul la Camera Deputaților. Primul apel.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

Vă mulțumesc, domnule secretar.

Să încheiem procedura de vot... să purcedem la numărarea voturilor.

Invit membrii Birourilor permanente în sala de Birou permanent a Camerei Deputaților pentru procedura de numărare a voturilor.

Vă reamintesc, voturile...

(Intervenție neinteligibilă.)

Da, da, da, membrii Birourilor. Membrii Birourilor permanente sunt cei care numără și atestă votul. (Discuții în sală.)

Vă rog să mergem la sala de ședințe a Biroului permanent al Camerei Deputaților pentru a număra voturile, da?

Membrii Birourilor permanente.

Staff-ul, preluați urnele!

Din sală: Unde mergem?

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Cristian-Sorin Dumitrescu:

La Biroul permanent.

Iar dumneavoastră, domnilor deputați, rămâneți în sală, să vă dăm rezultatul. (Discuții la prezidiu.)

Păi, nu are cum să...

Vă rog, dați-mi voie să mă adresez... Păi, este pentru deputați, măi... A, nu? (Discuții la prezidiu.)

 
      ................................................
    Numirea unor membri ai Consiliului Național al Audiovizualului.

(Domnul deputat Valeriu Ștefan Zgonea, președintele Camerei Deputaților, revine la conducerea ședinței.)

Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Îi invit pe colegi în sală pentru a începe ședința Camerei Deputaților.

Grupurile care sunt prezente în integralitatea lor vor fi puse pe lista de premiere... Lista viitoare de premiere! Când legea o va permite.

Vă reamintesc că, la ședința Camerei Deputaților, aveți nevoie de cartelă.

S-au încheiat cele trei numărători.O să rog membrii Biroului permanent de la cele două Camere să semneze procesul-verbal.

Domnul secretar Mircovici o să prezinte cele trei rapoarte.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Niculae Mircovici:

Proces-verbal

referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea unor membri ai Consiliului Național al Audiovizualului

Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate de deputați și senatori prin vot secret cu buletine de vot, cu privire la propunerile de numire ale unor membri ai Consiliului Național al Audiovizualului și au constatat următoarele:

 • numărul total al deputaților și senatorilor 566;
 • numărul deputaților și senatorilor prezenți 476;
 • numărul total de voturi exprimate 476;
 • numărul de voturi anulate 0;
 • numărul total de voturi valabil exprimate 476.

Din verificarea și numărarea voturilor pentru fiecare candidat, rezultatul votului se prezintă astfel:

 • Rusu Dorina, membru titular pentru un mandat de 6 ani: 464 de voturi pentru, 12 voturi contra;
 • Bârsan Daniela, membru supleant pentru un mandat de 6 ani: 463 de voturi pentru, 13 voturi contra;
 • Herjeu Radu Bogdan, membru titular pentru un mandat de 6 ani: 459 de voturi pentru, 17 voturi împotrivă.

În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (5) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, candidaturile se aprobă cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți.

Birourile permanente au constatat că a fost întrunită majoritatea de voturi cerută de lege pentru numirea în funcție, după cum urmează:

 • doamna Rusu Dorina, membru titular pentru un mandat de 6 ani;
 • doamna Bârsan Daniela, membru supleant pentru un mandat de 6 ani;
 • domnul Herjeu Radu Bogdan, membru titular pentru un mandat de 6 ani.

Încheiat astăzi, 9 februarie 2015.

Semnează membrii Birourilor permanente ale celor două Camere.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Numirea unor consilieri de conturi ai Curții de Conturi.

Următorul proces-verbal.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Niculae Mircovici:

Proces-verbal

referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea unor consilieri de conturi ai Curții de Conturi

Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate, prin vot secret cu buletine de vot, de către deputați și senatori asupra candidaților propuși pentru numirea unor consilieri de conturi ai Curții de Conturi și au constatat următoarele:

 • numărul total al deputaților și senatorilor 566;
 • numărul deputaților și senatorilor prezenți 476;
 • numărul total de voturi exprimate 476;
 • numărul de voturi anulate 0;
 • numărul total de voturi valabil exprimate 476;

După verificarea și numărarea voturilor, au rezultat următoarele:

1. Domnul Marcu Nicu, consilier de conturi:

 • voturi pentru - 373;
 • voturi contra - 103.

2. Domnul Nica Miron, consilier de conturi:

 • voturi pentru - 373;
 • voturi contra - 103.

Birourile permanente au constatat că au întrunit majoritatea de voturi cerută de lege pentru numirea în funcție, după cum urmează:

 • domnul Marcu Nicu, consilier de conturi pentru restul de mandat început prin Hotărârea Parlamentului nr. 28/2014;
 • domnul Nica Miron, consilier de conturi pentru restul de mandat început prin Hotărârea Parlamentului nr. 28/2014.

Încheiat astăzi, 9 februarie 2015.

Semnează membrii Birourilor permanente ale celor două Camere.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult, domnule secretar.

 
Video in format Flash/IOS Modificarea componenței nominale a Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații și depunerea jurământului de către un membru al acestei comisii comune.

Următorul proces-verbal.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Niculae Mircovici:

Proces-verbal

referitor la rezultatul votului exprimat de către senatori și deputați cu privire la alegerea unui membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații

Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în temeiul art. 44 alin. (4) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, procedând la verificarea și numărarea voturilor exprimate de către deputați și senatori prin vot secret cu buletine de vot, asupra propunerii de alegere a domnului deputat Stroe Radu în calitatea de membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, au constatat următoarele:

 • numărul total al deputaților și senatorilor 566;
 • numărul deputaților și senatorilor prezenți 476;
 • numărul total de voturi exprimate 476;
 • numărul de voturi anulate 0;
 • numărul total de voturi valabil exprimate 476;

  din care:

  • voturi pentru 411;
  • voturi contra 65;

Potrivit prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată, și art. 51 alin. (7) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, numirea în funcție se hotărăște cu votul majorității senatorilor și deputaților prezenți.

Birourile permanente au constatat că a fost întrunită majoritatea necesară pentru numirea domnului deputat Stroe Radu în calitatea de membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

Încheiat astăzi, 9 februarie 2015.

Birourile permanente ale celor două Camere.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc foarte mult.

O să am o rugăminte, domnule deputat Radu Stroe...

Domnule Stroe, vă rog frumos, aveți jurământul aici.

Conform protocolului, trebuie să depuneți jurământul astăzi, aici. Domnul director general Tobă o să vi-l înmâneze.

La sfârșit, după depunere, trebuie să-l și semnați.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Radu Stroe:

"Eu, Stroe Radu, jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor, atât pe timpul mandatului... (Rumoare în sală.)

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă rog frumos să nu-l întrerupeți. Membrii comisiei sunt discreți.

Vă rog frumos.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Radu Stroe:

...atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia. Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului Român de Informații sau ale altor servicii secrete de informații."

Așa să-mi ajute Dumnezeu!

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Vă mulțumesc foarte mult, domnule deputat.

Semnătura dumneavoastră este suficientă pe acest jurământ.

(Discuții la prezidiu.)

Vă urez succes!

 
     

Ședința s-a încheiat la ora 18.30.

 
     

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 3 février 2023, 2:51
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro