Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 29-04-2015

Ședința Camerei Deputaților din 29 aprilie 2015

27. Dezbaterea Propunerii legislative de modificare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 652/2013) (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 652/2013

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

29. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 652/2013).

Dacă inițiatorul dorește? Nu dorește.

Domnule vicepreședinte Iuliu Nosa, vă rog, raportul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Iuliu Nosa:

Raport suplimentar asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă.

În urma reexaminării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, membrii comisiei, au hotărât, cu unanimitatea deputaților prezenți la dezbatere, să mențină raportul inițial, prin care au propus plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă la dezbateri generale...?

Vă rog, domnule deputat, Grupul PNL.

Video in format Flash/IOS

Domnul Vasile Horga:

Mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea legislativă formulată de colega noastră, Alina Gorghiu, impune, de fapt, respectarea principiului echității fiscale între contribuțiile sociale... contribuțiile de asigurări sociale și contribuțiile de asigurări sociale de sănătate în cadrul acestor contribuții.

Este vorba de unificarea metodologiilor de calcul ale CAS-ului și ale CASS-ului, prin plafonarea la cinci salarii medii pe economie, utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, atât în cazul contribuțiilor de asigurări sociale prevăzute de art. 29622 din Codul fiscal, cât și la contribuțiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de același articol, alin. (1) pentru CAS și alin. (2) pentru CASS.

În acest moment, pentru contribuțiile prevăzute la art. 2621 din Codul fiscal, adică pentru întreprinderile familiale, pentru persoanele fizice autorizate, pentru întreprinzătorii individuali sau profesiile liberale nu există o plafonare la nivelul a cinci salarii medii pe economie, așa cum spuneam, cum este în cazul CAS-ului. Aceasta înseamnă, de fapt, și o încălcare a principiului echității fiscale, prevăzut foarte clar în art. 56 alin. (2) din Constituția României, care spune că: "Sistemul egal de impuneri trebuie să asigure așezarea justă a sarcinilor fiscale". Este și o cerință a Congresului Uniunii Generale a Avocaților din România, care... în momentul în care a fost depusă această propunere legislativă în anul 2013 - sigur, au trecut doi ani de atunci - ...acest congres a hotărât să trimită factorilor de decizie, în elaborarea propunerilor legislative, această doleanță a lor.

Ideea este că ar trebui toți să fim solidari cu această chestiune, pentru că nu trebuie să avem două măsuri pentru același lucru. Este în interesul atât al puterii, cât și al opoziției, să stabilească o metodologie unică de determinare a impunerii, atât în cadrul CAS-ului, cât și în cadrul CASS-ului, plafonând nivelul la care se calculează contribuția la cele cinci salarii medii pe economie, utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Alte intervenții? Nemaifiind alte intervenții, raportul comisiei este pentru respingere, rămâne pentru sesiunea de vot final, având caracter ordinar.