Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 13-05-2015

Ședința Camerei Deputaților din 13 mai 2015

20. Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 669/2013). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 669/2013

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

60. Propunerea legislativă pentru completarea art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 669/2013.

Caracter ordinar.

Dacă din partea inițiatorilor dorește să intervină? Nu dorește.

Din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, vă rog, prezentați raportul, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Gheorghe:

Raport asupra propunerii legislative pentru completarea art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru completarea art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal trimisă cu adresa Pl-x 669/2013.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României republicată și ale art. 92 alin. (9) punctul 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins inițiativa legislativă în ședința din 17 decembrie 2013.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, precum și punctul de vedere negativ al Guvernului.

Inițiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, membrii comisiei au examinat inițiativa în ședința din 19 noiembrie 2014.

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența 32 de deputați din totalul de 34 de membri ai comisiei.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât cu unanimitate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților respingerea Propunerii legislative pentru completarea art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, întrucât prezenta inițiativă legislativă are același obiect de reglementare cu Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 663/2013, pentru care membrii comisiei au hotărât întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente.

În raport cu obiectul și conținutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește să intervină cineva? Nu dorește să intervină nimeni.

Are caracter ordinar.

Rămâne la votul final.