Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2015 > 13-05-2015

Ședința Camerei Deputaților din 13 mai 2015

27. Dezbaterea Propunerii legislative privind îmbunătățirea structurii rezervelor internaționale ale României (Pl-x 135/2014). (rămasă pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 135/2014

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

67. Propunerea legislativă privind îmbunătățirea structurii rezervelor internaționale ale României, Pl-x 135, caracter organic.

Inițiator, domnul senator Ghișe. Nu este.

Din partea Comisiilor juridică și pentru buget. Cine prezintă raportul? Bugetul. Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95, Comisia juridică și Comisia pentru buget au fost sesizate, în fond, spre dezbatere, pentru analizarea propunerii legislative.

Senatul, în calitate de primă Cameră, a respins această inițiativă.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Guvernul a transmis un punct de vedere negativ.

Comisia pentru mediu și echilibrul ecologic a avizat negativ. De asemenea, Comisia pentru industrii și servicii a avizat tot negativ această inițiativă legislativă.

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei, comisiile au dezbătut propunerea legislativă în ședințe separate. Comisia pentru buget, în ședința din 3 iunie, unde au fost prezenți 34 de deputați din 34 de membri, iar Comisia juridică a dezbătut inițiativa în ședința din 19 noiembrie, unde 25 de deputați au fost prezenți din totalul de 27 de membri ai comisiei.

În urma examinării inițiativei legislative, a expunerii de motive, a avizului Consiliului Legislativ, a punctului de vedere al Guvernului, precum și a opiniilor exprimate, membrii ambelor comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea Propunerii legislative privind îmbunătățirea structurii rezervelor internaționale ale României, deoarece se încalcă art. 7 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 care prevede că: se interzice Băncii Naționale a României creditarea pe descoperiri de cont sau orice alt tip de creditare a statului, autorităților publice centrale și locale, regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și altor societăți cu capital majoritar de stat.

De asemenea, propunerea legislativă este incompatibilă cu art. 123 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la interzicerea finanțării monetare.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare intervenții? Nu sunt intervenții. Rămâne la votul final. Are caracter organic.