Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 13, 2015
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.88/22-05-2015
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
01-02-2023
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2015 > 13-05-2015 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 13, 2015

27. Dezbaterea Propunerii legislative privind îmbunătățirea structurii rezervelor internaționale ale României (Pl-x 135/2014). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 135/2014

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

67. Propunerea legislativă privind îmbunătățirea structurii rezervelor internaționale ale României, Pl-x 135, caracter organic.

Inițiator, domnul senator Ghișe. Nu este.

Din partea Comisiilor juridică și pentru buget. Cine prezintă raportul? Bugetul. Vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 95, Comisia juridică și Comisia pentru buget au fost sesizate, în fond, spre dezbatere, pentru analizarea propunerii legislative.

Senatul, în calitate de primă Cameră, a respins această inițiativă.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Guvernul a transmis un punct de vedere negativ.

Comisia pentru mediu și echilibrul ecologic a avizat negativ. De asemenea, Comisia pentru industrii și servicii a avizat tot negativ această inițiativă legislativă.

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei, comisiile au dezbătut propunerea legislativă în ședințe separate. Comisia pentru buget, în ședința din 3 iunie, unde au fost prezenți 34 de deputați din 34 de membri, iar Comisia juridică a dezbătut inițiativa în ședința din 19 noiembrie, unde 25 de deputați au fost prezenți din totalul de 27 de membri ai comisiei.

În urma examinării inițiativei legislative, a expunerii de motive, a avizului Consiliului Legislativ, a punctului de vedere al Guvernului, precum și a opiniilor exprimate, membrii ambelor comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea Propunerii legislative privind îmbunătățirea structurii rezervelor internaționale ale României, deoarece se încalcă art. 7 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 care prevede că: se interzice Băncii Naționale a României creditarea pe descoperiri de cont sau orice alt tip de creditare a statului, autorităților publice centrale și locale, regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și altor societăți cu capital majoritar de stat.

De asemenea, propunerea legislativă este incompatibilă cu art. 123 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la interzicerea finanțării monetare.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare intervenții? Nu sunt intervenții. Rămâne la votul final. Are caracter organic.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 2 february 2023, 11:19
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro