Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 17, 2016
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.20/26-02-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-12-2022
05-12-2022 (joint)
05-12-2022
28-11-2022 (joint)
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2016 > 17-02-2016 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 17, 2016

7. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (PL-x 865/2015), a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (Pl-x 517/2014) și a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.44 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (PL-x 41/2015). (rămase pentru votul final)
 

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, PL-x 865/2015. Adoptare.

Și avem și două proiecte de respingere. Este vorba de PL-x 517 și PL-x 41.

Caracter ordinar. Procedură de urgență.

Guvernul. Domnule secretar de stat, vă rog.

Microfonul central, domnule secretar de stat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Raed Arafat (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Interne):

Mulțumesc, domnule președinte.

Referitor la Proiectul de Lege nr.865 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52, susținem aprobarea cu amendamente. Este vorba despre ordonanța de urgență care stabilește cine aplică sigiliul, respectiv pompierii, în această ordonanță, în cazul închiderii unor localuri, și cine-l ridică, tot pompierii, la care se adaugă și amendamentele venite din partea Comisiei de administrație și care sunt bine-venite pentru că vor duce la reducerea presiunii care este pe inspectoratele pentru situații de urgență, precum și pe factorii economici, având în vedere că prelungește perioada de obținere a avizelor și autorizațiilor până în 31 decembrie în situațiile în care nu sunt extrem de periculoase și care nu necesită închiderea imediată a unor localuri.

Referitor la următorul proiect de lege, care este Proiectul de Lege nr. 517, propunem respingerea, întrucât în acest proiect se prevede ca populația să achiziționeze stingătoare de incendiu în mod obligatoriu pentru locuințe, iar acolo unde ei nu pot din motive financiare, autoritatea locală să-i achiziționeze aceste stingătoare.

Propunem respingerea pentru că considerăm această propunere exagerată, dar mai ales pentru că nu există niciun mecanism prin care să putem să controlăm astfel de prevederi și prin care să putem să controlăm dacă există stingătoare într-un domiciliu sau nu există și să aplicăm amenzi în acest sens, pentru că obligativitatea trebuie să vină cu astfel de măsuri. Așa că propunerea este respingerea.

Referitor la al treilea proiect de lege, Proiectul de Lege nr.41, aici propunem respingerea întrucât prin Ordonanța de urgență nr. 89/2015 aprobată prin Legea nr. 170 au fost preluate de fapt amenzile care sunt prevăzute în acest proiect de lege și propunem respingerea din acest motiv.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, domnule ministru.

În continuare, domnul Victor Paul Dobre, președintele Comisiei pentru administrație.

Raportul pentru Proiectul de Lege nr. 865, raport de adoptare.

Pentru Propunerea legislativă nr. 517 și Proiectul de Lege nr. 41, raport de respingere.

Vă rog, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Victor Paul Dobre:

Mulțumesc.

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată spre dezbatere în fond în procedură de urgență cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, precum și cu Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Pl-x 517/2014, și Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.44 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, PL-x 41/2015.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.307 privind apărarea împotriva incendiilor în scopul stabilirii unor criterii pe baza cărora să se precizeze categoriile de construcții, activități la care se impune asigurarea identificării și evaluării riscului de incendiu.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat în ședința din 7 decembrie proiectul de lege.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și avizul favorabil, cu un amendament admis, al Comisiei pentru industrii și servicii.

Propunerea legislativă Pl-x nr.517/2014 are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.307/2006 în sensul obligativității dotării locuințelor cu extinctoare, astfel încât să se îmbunătățească procesul de gestionare a situațiilor de urgență în cazul incendiilor în locuințe și gospodării.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă.

La întocmirea raportului la această propunere legislativă am avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, precum și avizele negative: al Comisiei juridice, pentru industrii, buget, finanțe și al Comisiei pentru apărare, precum și punctul de vedere negativ al Guvernului.

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea art.44 din Legea nr.307 - PL-x 41/2016 - are în vedere majorarea cuantumului unor amenzi aplicabile pentru unele fapte contravenționale.

Pentru acest proiect de lege am avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, precum și al Comisiei juridice, avizul negativ al Comisiei pentru apărare.

Potrivit prevederilor art.61 din Regulament, comisia a examinat cele trei inițiative legislative sus-menționate în ședința din 9 februarie 2016.

În urma examinării intervențiilor legislative, a amendamentelor înregistrate și a opiniilor exprimate de către membrii comisiei, s-a hotărât cu unanimitate de voturi să se supună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2015, PL-x nr.865/2015, cu amendamentele admise prezentate în anexa la prezentul raport, și respingerea inițiativelor legislative Pl-x 517 și PL-x 41/2015.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, cele trei inițiative legislative se încadrează în categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

La dezbateri generale dacă dorește cineva?

Domnul Iane, vă rog.

Și domnul Dolha Mircea.

Domnule Iane, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ovidiu-Cristian Iane:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Într-adevăr, domnul secretar de stat a expus aici problematica modificărilor pentru care trebuie să ne dăm votul.

Ce vreau să vă spun este următorul lucru: e adevărat că, de regulă, în urma unor evenimente se creează o anumită emulație care duce la inițiative de multe ori fantasmagorice și am să mă refer la proiectul de lege care prevede obligativitatea tuturor de a avea extinctoare în casă, ceea ce, în opinia mea, mi se pare un pic cam greu de pus în practică. În primul rând că nu putem să obligăm pe cineva să-și pună extinctor în casă. Doi, nu putem să controlăm acest lucru, pentru că ar însemna să încălcăm proprietatea. Trei, aceste extinctoare ar trebui să aibă o revizie periodică și așa mai departe. Deci sunt foarte multe considerente pentru care acea propunere trebuie respinsă.

Iar în ceea ce privește simplificarea procedurilor, cu siguranță că aici legislația era și până acum, însă nu conferea dreptul pompierilor și lucrătorilor de la ISU de a pune respectivul sigiliu, și știm foarte bine că foarte multe obiective cu caracter de activitate comercială și de activitate publică au funcționat zeci de ani chiar dacă nu îndeplineau condițiile și nu aveau avizele necesare. Astfel încât suntem de acord cu propunerile respective și vom vota în acord cu ceea ce s-a spus.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Domnul Dolha Mircea. Se pregătește domnul Benga Ioan.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mircea Dolha:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar din Camera Deputaților al Partidului Național Liberal susține adoptarea prezentului proiect de lege ce are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, în scopul stabilirii unor criterii pe baza cărora să se precizeze foarte clar categoriile de construcții și activitățile la care se impune asigurarea identificării și evaluării riscului de incendiu.

Aceste criterii, în opinia mea, trebuia de mult să fie stabilite, și cred că astfel se evitau mari pierderi de bunuri și, de ce nu, de vieți omenești. Ne amintim cu toții tragedia ce a lovit România pe data de 30 octombrie 2015, atunci când 63 de tineri nevinovați au pierit în incendiul din Clubul Colectiv. Iar mulți alții au fost grav răniți, trebuind să trăiască mutilați și traumatizați pe viață, cu costuri foarte mari de vindecare.

Noi, ca aleși ai poporului, trebuie să ne asigurăm că facem totul pentru a evita ca un astfel de carnagiu să se repete și pe viitor.

Cu toții ne amintim, bineînțeles, și de jurământul pe care l-am depus. Acolo unde nu există condiții minime de siguranță, aplicarea sigiliului este esențială, pentru a împiedica o catastrofă ce aduce automat după sine pierderi materiale și umane. Autoritățile trebuie să fie mai prezente, trebuie să fie mai atente, iar persoanele care dețin imobile trebuie să fie mai responsabile.

Mai există și cealaltă extremă, bineînțeles, când avem investiții foarte mari în România și ele nu sunt avizate din partea ISU pentru că, de exemplu, sunt anumite materiale care nu sunt omologate în România, deși în state precum Germania, Franța și așa mai departe ele sunt de mult agrementate. Și cred că și aici trebuie să lucrăm, domnule ministru secretar de stat, pentru a fi în concordanță, până la urmă, cu acquis-ul comunitar.

Grupul PNL va vota, de asemenea, și respingerea pe care a propus-o domnul ministru secretar de stat Raed Arafat cu privire la obiectul de reglementare privind modificarea și completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, în sensul obligativității dotării locuințelor cu extinctoare, astfel încât să se îmbunătățească procesul de gestionare a situațiilor de urgență în cazul incendiilor din locuințe și din gospodării. De ce? Simplu. Mai întâi din motive materiale, fiindcă așa cum știm cu toții sunt multe familii încă în România care întâmpină mari dificultăți din acest punct de vedere și n-ar putea achiziționa astfel de extinctoare, darămite să mai și facă acea verificare periodică. Apoi, din punct de vedere legal, pentru că este greu, aproape imposibil de realizat aplicarea legii pe motiv că nu se poate intra în locuință fără un mandat de percheziție. Și, așa cum spunea domnul ministru secretar de stat, cred că este deja aproape aberantă această măsură.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mircea Dolha:

Domnule secretar de stat, eu vă mai rog însă un lucru: dacă tot astăzi votăm și văd că există consens în Parlamentul României, să aveți în vedere, pentru că în România există aproximativ 15 firme care au o cvasiautoritate, o cvasiexclusivitate, ele autorizează, ele fac, ele centrează, ele dau cu capul, pe sume enorme, iar agenții economici sunt puși în imposibilitate de a putea să-și obțină acest lucru, și vă rog, după această aprobare, să demarați o liberalizare a pieței și să fie oameni serioși care pot face în orice județ, nu să meargă din Maramureș până la Satu Mare să autorizeze.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Domnule Benga, aveți un minut.

Se pregătește domnul Cseke Attila.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Benga:

Partidul Social Democrat va susține acest proiect. Adevărat este că trebuie făcută ordine într-un sistem care se află într-o stare mare de haos. Adevărat este că în orașele și în municipiile noastre sunt o grămadă săli de sport și o grămadă de instituții închise tocmai din cauza evenimentelor, dar cred că soluții de forță extremă cu amenzi imense, cu săli închise nu rezolvă problema. Și cred în continuare că factorul determinant în rezolvarea problemei în timp este o educație preventivă care trebuie făcută în școala românească de la cea mai mică vârstă.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Domnul Cseke Attila.

Se pregătește domnul Caloianu, Grupul UNPR.

Video in format Flash/IOS

Domnul Cseke Attila-Zoltán:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al UDMR va susține raportul Comisiei de administrație, așa cum este el întocmit, cu adoptarea propunerii proiectului de lege și respingerea celorlalte două propuneri legislative, cu două mici comentarii.

Regulile și legile într-un stat, și în România, trebuie respectate, nu pentru că așa dorește o autoritate a statului, nu pentru că acestea stau la baza funcționării unui stat, ci pentru că respectarea regulilor și legilor te apără pe tine, operator economic, te apără pe tine, persoană fizică sau persoană juridică, de evenimente nedorite, de tragedii, și dacă vom învăța acest lucru, să respectăm regulile și legile, vom avea tot mai puține astfel de evenimente.

Al doilea comentariu, amendamentul introdus în Comisia de administrație rezolvă problema presiunii pe instituțiile statului, pe ISU, în ce privește avizarea pentru autorizațiile de securitate la incendiu și, de asemenea, rezolvă... adică dă un termen pentru operatorii economici de a intra în deplină legalitate.

Cu aceste comentarii, vom susține raportul Comisiei de administrație.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Domnul Caloianu.

Video in format Flash/IOS

Domnul Mario-Ernest Caloianu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Partidul nostru, UNPR, susține, bineînțeles, acest proiect, pentru că e normal să aducem un aport în acest sens. În schimb, avem o problemă, și am să repet, vizavi de extinctoare, este absurd să obligi cetățenii să-și intre în atribuții contra incendiilor cu acel extinctor în fiecare apartament. Aș zice că celor care locuiesc deasupra etajului doi să le punem și parașute, obligatoriu...

Vizavi de exploatarea părții emoționale, în mod special, eu cred că ar trebui să încetăm cu declarațiile politice vizavi de acele incidente din Colectiv, pentru că exploatarea fenomenului emoțional într-un interes politic este mai mult decât... nu știu cum... nu găsesc termenul, termenul eligibil, să-l numesc, în acest context. Pentru că n-ar trebui să exploatăm suferința unor oameni în vederea unui interes politic, domnilor colegi de la PNL. Ar trebui să încetăm cu acest lucru.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Alte intervenții? Nemaifiind alte intervenții, mergem la raport. Sunt 10 amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu. Adoptat.

Articolul unic. Adoptat.

3 marginal. Observații? Nu.

4, 5, 6, 7, cu amendamentul Comisiei pentru administrație publică. Adoptate.

8. Adoptat.

9 marginal nemodificat și 10 nemodificat, cu observația de la Comisia de administrație.

Rămâne la votul final. Are caracter ordinar.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 9 december 2022, 17:48
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro