Plen
Ședința Camerei Deputaților din 27 iunie 2016
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.114/01-07-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
05-12-2023
28-11-2023 (comună)
22-11-2023
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 27-06-2016 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 27 iunie 2016

    Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Ședința a început la ora 16,05.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii deputați Ion-Marcel Ciolacu și Laurențiu Chirvăsuță, secretari ai Camerei Deputaților.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Bună ziua, stimați colegi.

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților și vă anunț că, din totalul celor 378 de deputați, până în acest moment și-au înregistrat prezența un număr de 167.

La primul punct al ordinii de zi, în conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei, au fost distribuite următoarele documente: ordinea de zi pentru ședințele de astăzi, 27, și mâine, 28 iunie; programul de lucru pentru perioada 27-30 iunie 2016; lista rapoartelor depuse în perioada 21-27 iunie 2016 de către comisiile permanente sesizate; lista cu legile pentru care se poate exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale; informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat (ca urmare a demisiei domnului deputat Marian Enache) (PH CD 64/2016). (rămas pentru votul final)

Intrăm în ordinea de zi.

2. La punctul 2 avem Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat, ca urmare a demisiei domnului deputat Marian Enache.

Îl rog pe reprezentantul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, pe domnul deputat Varga, să dea citire.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Vasile Varga:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Președintele Camerei Deputaților a luat act de încetarea mandatului domnului deputat Marian Enache, deputat ales în Parlamentul României în Circumscripția electorală nr. 29 Neamț, Colegiul uninominal nr. 8, începând cu data de 12 iunie 2016, ca urmare a demisiei sale.

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. Camera Deputaților declară vacant locul de deputat deținut de domnul Marian Enache în Circumscripția electorală nr. 29 Neamț, Colegiul uninominal nr. 8.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința de astăzi, cu respectarea art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Semnează președintele Camerei Deputaților, Florin Iordache.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Acum, dacă la proiectul de hotărâre aveți observații?

La titlu, dacă sunt observații? Nu. Adoptat.

La preambul, dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Articolul unic, dacă sunt observații? Nu. Adoptat.

Rămâne la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit (Pl-x 251/2010). (rămasă pentru votul final)

Conform programului stabilit, astăzi avem sesiune consacrată respingerilor.

22. Deci pornim cu Pl-x 251, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit; caracter organic.

Dacă din partea inițiatorilor, dorește cineva? Nu dorește.

Raport comun, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic.

Tot domnul Varga. Vă rog să prezentați raportul comun.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Vasile Varga:

Cele două comisii au fost sesizate în fond spre dezbatere cu această propunere legislativă, care are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, intervențiile legislative vizând aplicarea Programului de guvernare 2009-2012 și a Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020, corelată cu Strategia industriei miniere.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această inițiativă, iar în urma dezbaterilor cele două comisii sesizate în fond au hotărât să propună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, raportul de respingere a propunerii legislative.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare sunt luări de cuvânt? Nu sunt luări de cuvânt.

Rămâne la votul final. Vă reamintesc că are raport de respingere.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore (PL-x 338/2014). (rămas pentru votul final)

23. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, PL-x 338/2014; caracter ordinar.

Dacă inițiatorii doresc să ia cuvântul? Nu.

Domnul Victor Paul Dobre, președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului. Vă rog să prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Victor Paul Dobre:

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulament, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, trimis cu adresa PL-x 338/2014.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 18 iunie 2014, în condițiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituție.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, punctul de vedere negativ al Guvernului.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare reformarea Programului "Laptele și cornul" cu scopul diversificării ariei produselor acordate elevilor și copiilor din grănițe, prin acordarea posibilității de a înlocui produsele lactate și de panificație cu o masă pe zi, în limita unei valori zilnice stabilite de consiliul local.

Totodată, semnalăm că în textul propus pentru alin. (1), limita valorii zilnice se stabilește la 1,04 lei/elev și preșcolar, deși prin Hotărârea Guvernului nr. 714/2008 această valoare s-a ridicat la 1,17 lei.

Potrivit prevederilor din Regulamentul Camerei, comisia a examinat inițiativa în ședința din data de 27 octombrie 2015.

În urma examinării intervențiilor legislative și a opiniilor exprimate de membrii comisiei, s-a constatat că derularea unui astfel de program presupune asigurarea condițiilor necesare pentru aplicarea lui în toate școlile și pentru toți elevii, având în vedere dificultățile de gestionare cu care s-ar putea confrunta consiliile județene și posibilele riscuri ce ar putea fi legate de calitatea produselor și distribuirea lor.

Având în vedere cele constatate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 7 voturi împotrivă, să supună plenului Camerei Deputaților respingerea proiectului de lege.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea colegilor? Nu sunt intervenții. Rămâne la votul final, cu propunere de respingere.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006 (Pl-x 677/2015). (rămasă pentru votul final)

24. Propunerea legislativă pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, Pl-x 677/2015.

Dacă inițiatorii doresc să intervină? Nu.

Din partea comisiei sesizate?

Domnul Marin, din partea Comisiei pentru industrii și servicii.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Raport asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă mai sus menționată.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă.

Propunerea legislativă are ca obiect completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, în vederea creării cadrului legal care să-i oblige pe cetățenii care locuiesc în imobile aflate pe străzi cu rețea de canalizare, dar care nu se racordează la aceasta, să dovedească că nu poluează solul și pânza de apă freatică, cu scopul protejării mediului, nerespectarea acestor măsuri urmând a fi sancționate contravențional.

Guvernul nu susține această propunere legislativă.

Comisia a luat în dezbatere propunerea legislativă și a propus în unanimitate respingerea acestei propuneri.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Intervenții dacă sunt? Nu sunt intervenții. Rămâne la votul final, cu propunere de respingere.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare sănătoasă a persoanelor cu vârsta sub 18 ani (PL-x 388/2015). (rămas pentru votul final)

25. Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de dezvoltare sănătoasă a persoanelor cu vârsta sub 18 ani, PL-x 388/2015.

Dacă inițiatorul dorește să intervină? Nu dorește.

Raport din partea Comisiilor pentru sănătate și familie și juridică, de disciplină și imunități.

Comisia juridică, de disciplină și imunități, domnul Varga. Vă rog.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Vasile Varga:

Este un raport comun, în care cele două comisii au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul enunțat de dumneavoastră.

Senatul, în calitate de primă Cameră, a adoptat proiectul.

Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia pentru industrii și servicii au transmis, de asemenea, un aviz favorabil.

În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei respingerea proiectului de lege, pentru evitarea paralelismelor legislative, deoarece în prezent sunt în vigoare două acte normative care reglementează interzicerea comercializării și a consumului de băuturi alcoolice și de produse de tutun către minori, și anume Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare, și, de asemenea, Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da. Intervenții dacă sunt?

Domnul Iacoban, Grupul parlamentar al PSD, intervenții.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dragi colegi și colege,

Grupul parlamentar al PSD propune respingerea acestui proiect de lege, prima dată, prin faptul că se spune că este un proiect de lege pentru instituirea unor măsuri de protecție a minorilor și, de fapt, în conținutul legii găsim interdicții pe care le propune legiuitorul.

De asemenea, știm cu toții că minorul este protejat de lege până la vârsta de 18 ani și este prezumat a avea capacitate de exercițiu parțială sau atenuată. Însă de la această regulă există și excepții, în sensul că unora dintre minori li se recunoaște o capacitate de exercițiu reală, prin încheierea unui contract de muncă la vârsta de 16 ani, iar altor minori li se recunoaște capacitatea deplină, prin încheierea căsătoriei la vârsta de doar 16 sau 15 ani. Gândiți-vă că în acest caz o familie poate fi compusă din doi minori. Și, atunci, interdicția de a nu avea acces în unitățile de alimentație publică cum va fi rezolvată de necesitatea acestei familii de a-și asigura traiul de zi cu zi?

Pe de altă parte, vreau să vă spun că prevederile acestui proiect de lege se regăsesc în legile pe care noi le avem în vigoare la momentul de față, și anume: Legea nr. 272/2004, Legea drepturilor copilului; Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor de tutun; Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Prin urmare, vă propunem un vot de respingere a acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții. Rămâne la votul final, cu propunere de respingere.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului (Pl-x 61/2015). (rămasă pentru votul final)

26. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, Pl-x 61/2015.

Inițiatorii? Nu.

Raport comun, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.

Vă rog, domnule deputat, și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic.

Raport comun, vă rog, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Costel Șoptică:

Raport comun asupra Propunerii pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în ședința din 12 februarie 2015.

Propunerea legislativă are ca obiect completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu două noi alineate, alin. (5) și alin. (6).

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au examinat propunerea legislativă sus-menționată în ședințe separate.

În urma exprimării propunerii legislative și a punctelor de vedere transmise de Consiliul Legislativ, Guvern și comisia avizatoare, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi și o abținere, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, deoarece există cadrul legal special care reglementează răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cât și prevederi referitoare la stabilirea obligațiilor de mediu pentru titularii de activități, în cazul în care sunt supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau alte activități care implică schimbarea titularului activității.

Conform dispozițiilor art. 75 din Constituția României, republicată și ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea colegilor? Dorește cineva? Da. Vă rog, domnule deputat, Grupul parlamentar al PNL.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Dumitru-Verginel Gireadă:

Da, vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Prevederile la modificările Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, stipulate în această propunere legislativă sunt salutate în principiu, dar ele se supun peste un cadru legislativ deja existent.

Mai mult decât atât, interzicerea înstrăinării siturilor contaminate istoric către persoane fizice sau juridice care nu fac dovada constituirii garanțiilor financiare sau a mijloacelor necesare îndeplinirii tuturor obligațiilor de reconstrucție ecologică a respectivelor situri excede cadrului constituțional, respectiv alin. (1) și (2) ale art. 53 din Constituția României.

De aceea, în ce privește sancțiunile avute în vedere privind această propunere legislativă, ele sunt reglementate prin noul Cod penal.

Totodată, prin încercarea de reglementare a unui domeniu deja reglementat, se vine în contradicție cu Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Având în vedere cele precizate, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal este de acord cu respingerea acestui proiect de lege.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da. Alte intervenții? Vă mulțumesc, domnule deputat.

Alte intervenții? Nemaifiind alte intervenții, rămâne la votul final, cu propunere de respingere.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 28 din 25 martie 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (Pl-x 165/2015). (rămasă pentru votul final)

27. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28 din 25 martie 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, Pl-x 165/2015.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu.

Din partea Comisiei pentru industrii și servicii?

Domnul deputat Marin. Vă rog, domnule vicepreședinte.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Raport suplimentar asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 28 din 25 martie 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă mai sus menționată.

Senatul, în ședința din 25 februarie 2015, a respins propunerea legislativă.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999.

Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat propunerea legislativă în ședința din 17 martie 2015 și au hotărât, în unanimitate, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative.

În ședința din 21 octombrie 2015, în temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, plenul Camerei Deputaților a hotărâre retrimiterea propunerii legislative la comisia sesizată în fond.

Reexaminarea propunerii legislative a avut loc în ședința comisiei din data de 3 noiembrie 2015.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, menținerea punctului de vedere trimis cu raportul anterior, din 19 martie 2015, respectiv respingerea propunerii legislative.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Dacă sunt intervenții din partea colegilor? Nu sunt intervenții. Rămâne la votul final.

Mă scuzați, Grupul parlamentar al PNL, domnul vicelider Tinel Gheorghe. Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Tinel Gheorghe:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

O întrebare am și eu pentru Comisia pentru industrii și servicii care a făcut raportul, să ne explice care a fost motivația pentru care a respins această lege? Deci legea, în fondul ei, în text, este corectă. Care este argumentul pentru care noi respingem această lege? De ce? Pentru că este o bătălie dusă cu evaziunea fiscală. Obligativitatea de a avea case de marcat electronice, după părerea mea, nu este un lucru rău. Într-o perioadă, într-un calendar strict stabilit, ar trebui să implementăm acest model.

Eu nu văd argumentul Comisiei pentru industrii și servicii pentru care spune stop sau spune nu acestei inițiative legislative și m-ar interesa argumentul, domnule președinte, dacă vreți să cereți președintelui Comisiei pentru industrii și servicii sau reprezentantului Comisiei pentru industrii și servicii să ne spună de ce a respins această lege.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da. Domnul Marin, dacă doriți să interveniți?

Dumnealui ne-a prezentat raportul suplimentar, care a fost tot pentru respingere. Îl rog pe domnul deputat Marin să facă precizări în acest sens.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Gheorghe Marin:

Așa cum ați precizat și dumneavoastră, a fost un prim raport care a fost de respingere, după care a fost retrimisă la comisie. La comisie, s-a luat în discuție încă o dată textul propunerii legislative și vreau să menționez că inițiatorii acestei propuneri legislative, deși au fost invitați în vederea susținerii acesteia, nu s-au prezentat la lucrările comisiei.

Deci, având în vedere că nici măcar nu s-au prezentat, membrii comisiei au considerat că poate fi respinsă.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da. Vă mulțumesc.

Înțeleg că nu vă satisface răspunsul. Da, domnul Tinel. Vă rog. Aveți dreptul la intervenție.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Tinel Gheorghe:

O observație, domnule președinte.

O inițiativă legislativă bună nu o respingi în comisia de fond, chiar dacă inițiatorul nu este prezent. Eu cred că este greșit. Nu scrie în niciunul din regulamentele noastre, nici al comisiei, bănuiesc, că se respinge inițiativa legislativă dacă inițiatorul nu o susține în comisie.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da. Vă mulțumesc.

Alte intervenții?

Nemaifiind alte intervenții, rămâne la votul final, cu propunere de respingere.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru instituirea zilei de 26 martie drept Ziua Literaturii Române (Pl-x 703/2015). (rămasă pentru votul final)

28. Propunerea legislativă pentru instituirea zilei de 26 martie drept Ziua Literaturii Române, Pl-x 703/2015.

Inițiatorul? Nu.

Din partea Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, cine prezintă raportul?

Întâi raportul și apoi vă dau cuvântul.

Deci raport comun, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

Cine prezintă? Vă dau eu raportul. Cine-l prezintă?

Da. Îl rog pe domnul Márton Árpád-Francisc să prezinte dumnealui raportul.

Vă rog, domnule deputat, și apoi intervenții din partea colegilor.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Raportul comun a fost elaborat de cele două comisii, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, respectiv Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

Aceste comisii au primit avizul favorabil cu observații și propuneri de la Consiliul Legislativ.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

În urma dezbaterilor și opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative, având în considerare următoarele: conform prevederilor Legii nr. 238/2010, ziua de 15 ianuarie a fost instituită ca Ziua culturii naționale. Totodată, prin Legea nr. 53/2013, cu modificările și completările ulterioare, ziua de 31 august a fost declarată Ziua limbii române.

Pe cale de consecință, cu prilejul acestor două zile naționale, se sărbătorește literatura română, nefiind necesară o zi națională suplimentară.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da. Intervenții?

Domnul Dobrinescu, Grupul parlamentar al PNL. Vă rog, intervenții. Aveți trei minute.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Traian Dobrinescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Ziua națională a literaturii române sună foarte frumos, dar este ineficientă pentru literatură și pentru cultură, în general.

Așa cum se spunea în raport, există niște suprapuneri. Avem Ziua limbii române, avem Ziua culturii române, avem Ziua cărții. Pe această axă, carte-cultură-limbă, se rezolvă problema literaturii, că, de fapt, asta înseamnă literatura.

Din aceste puncte de vedere, Partidul Național Liberal nu va susține acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții? Nemaifiind alte intervenții, rămâne la votul final, cu propunere de respingere.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 8 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (PL-x 571/2015). (rămas pentru votul final)

29. Următorul. Proiectul de Lege pentru completarea art. 8 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, PL-x 571/2015.

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, domnule coleg, vă rog să prezentați raportul; caracter organic. Inițiatorii văd că nu vor să intervină.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Costel Șoptică:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Raport asupra Proiectului de lege pentru completarea art. 8 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului - PL-x 571/2015.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 7 septembrie 2015.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 268/2001 ce conține lista cu institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă, unități de învățământ agricol și silvic care dețin în administrare terenuri cu destinație agricolă prin includerea Universității "Lucian Blaga" din Sibiu.

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, comisia a dezbătut proiectul de lege în ședința din 3 noiembrie 2015.

La lucrările comisiei au fost prezenți 34 de deputați din totalul de 35 de membri ai comisiei.

Raportul comisiei a fost respins cu unanimitatea voturilor celor prezenți, din următorul motiv: unitățile de învățământ cu profil agricol și silvic, conform art. 8 alin. (2) din Legea nr. 268/2001 beneficiază de scutire de la plata redevenței pentru concesionarea terenurilor ce aparțin domeniului public al statului.

Potrivit art. 75 alin. (1) și (3) din Constituția României, republicată, și art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale dacă dorește cineva să intervină?

Domnul Tinel Gheorghe, vă rog, Grupul PNL.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Tinel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

O explicație scurtă: am respins acest proiect de lege pentru că cele 41,2 ha solicitate de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu de a fi incluse în anexa nr. 2 la Legea nr. 268/2001 privind concesiunea terenurilor aflate în proprietatea Institutului de Cercetări Agricole pentru a primi redevență nu e corectă.

La data când s-a înființat Agenția Domeniilor Statului și au fost trecute în proprietatea domeniilor statului, agenției domeniului public al statului și predate Institutului de Cercetări pentru lucrările aferente, programul de cercetare, Universitatea "Lucian Blaga" avea cu totul și cu totul alt profil, iar ea a preluat această suprafață, o plantație de meri, ulterior apariției legii și într-un cadru cu totul și cu totul care excede Legii nr. 268/2001. Acesta este argumentul nostru... acesta a fost argumentul nostru în comisie.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Domnul Daea, vă rog frumos, Grupul PSD, domnul ministru Daea, vă rog. Intervenție de trei minute.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Petre Daea:

Mulțumesc, domnule președinte al Camerei Deputaților.

Doamnelor și domnilor deputați,

Îngăduiți-mi, fiind prima intervenție de când președintele Iordache instrumentează cu actul cunoașterii această conduită în Parlamentul României, să-l felicit și să-mi susțin punctul de vedere pe care l-am avut în comisie, nădăjduind că întregul grup al PSD va vota conform raportului pe care l-am promovat plenului.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc mult.

Dacă mai sunt alte intervenții?

Nemaifiind alte intervenții, rămâne la votul final, cu raport de respingere.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege pentru instituirea Zilei Creației Populare Românești (PL-x 427/2015). (rămas pentru votul final)

30. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei creației populare românești, PL-x 427.

Inițiator, domnul Șerban Nicolae, nu.

Comisia pentru cultură, domnul Márton Árpád.

Domnule vicepreședinte, vă rog, prezentați dumneavoastră.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În circuitul parlamentar au existat mai multe proiecte de lege care au căutat o zi prin care să ne gândim la portul popular românesc.

Una dintre aceste legi este Legea zilei creației... inițiativa legislativă pentru instituirea Zilei creației populare românești. Ea a fost dezbătută pe data de 3 noiembrie 2015, în Comisia pentru cultură, unde au fost prezenți 19 deputați din cei 24 de membri și cu majoritatea voturilor au propus respingerea acestei legi, cum am mai respins și alte legi asemănătoare, pentru că deja a fost promulgată și există Legea privind instituirea Zilei naționale a portului tradițional din România și prin asta am reușit să evităm paralelismele legislative.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă mai sunt... Domnul Dobrinescu, Grupul PNL.

Vă rog, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Traian Dobrinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cred că suntem într-un mare impas cu aceste zile care se vor și naționale. Îmi amintesc că acum, până a intra în campanie, am votat Legea funcționarului public. Acum două săptămâni, la comisie, am mai votat Ziua ziaristului. Dacă mă gândesc în urmă s-au adunat ceva zile, așa cum spuneam, fără semnificație.

Intrăm într-un proces al redundanței, cum spuneam și cu alte ocazii și aș atrage atenția să fim mai atenți și mai parcimonioși, mai puțin generoși cu asemenea zile care nu folosesc nimănui.

Spunea domnul Márton Árpád că s-au creat și cu această ocazie paralelisme. Inițiatorul Legii Zilei naționale a creației populare pleacă de la un celebru lingvist și folclorist, Ovid Densușianu, mare personalitate, într-adevăr. Numai că această creație populară transcende, merge dincolo de preocupările lui Ovid Densușianu. Este, așa cum spuneam, cum spunea și antevorbitorul meu, un paralelism la alte legi.

Prin comisie a mai trecut fără să fie votată Legea iei, probabil că urma și Legea ițarului. Sunt lucruri onorabile, până la urmă, dar cum spuneam, nu folosesc nimănui.

Partidul Național Liberal nu va vota această lege.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da. Alte intervenții?

Dacă nu mai sunt alte intervenții, rămâne la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art.6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (PL-x 429/2013). (rămas pentru votul final)

31. Proiectul de Lege pentru completarea art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, PL-x 429.

Dacă inițiatorul dorește să intervină? Nu dorește.

Raport comun: Comisia juridică și Comisia pentru administrație.

Domnul președinte Victor Paul Dobre, vă rog, prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Victor Paul Dobre:

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulament, Comisia juridică și Comisia pentru administrație au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru completarea art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Potrivit art. 75 din Constituție, Camera Deputaților este Camera decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră, a adoptat proiectul de lege la data de 29 octombrie 2013.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Guvernul a transmis un punct de vedere prin care nu susține adoptarea inițiativei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 6 din Legea nr. 52/2003, în scopul asigurării accesului unui număr cât mai mare de persoane la dezbaterea publică asupra unui proiect de act normativ prin intermediul internetului.

Membrii Comisiei juridice și ai Comisiei pentru administrație au examinat inițiativa în ședințe separate și s-a întocmit un raport comun în data de 11 martie 2014, cu soluția de respingere a proiectului de lege.

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că procedurile actuale nu ar trebui înlocuite cu proceduri virtuale, ci, eventual, completate de către acestea.

În urma dezbaterii, membrii celor două comisii au întocmit un raport comun, prin care au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului respingerea proiectului de lege.

În ședința din 8 decembrie 2014, Camera, în temeiul art. 70 din Regulament, a hotărât retrimiterea proiectului de lege Comisiei pentru administrație și Comisiei juridice, în vederea unei noi examinări și depunerii unui nou raport.

Membrii celor două comisii au examinat inițiativa legislativă în ședințe separate.

În urma dezbaterii, membrii celor două comisii au apreciat că se mențin considerentele din raportul comun inițial și au hotărât să propună, în unanimitate, plenului Camerei respingerea proiectului.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea colegilor?

Nefiind... a, domnule Iacoban, vă rog, fiți mai... vigilent.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Domnule președinte,

Dragi colegi și colege,

Grupul PSD propune respingerea acestui proiect de lege, pe de o parte pentru că procedurile actuale de elaborare a actelor normative privind aducerea lor în dezbatere publică nu trebuie înlocuite cu proceduri virtuale, ci trebuie completate cu proceduri virtuale. La acest moment nimeni și nimic nu oprește... nu poate opri instituțiile publice să organizeze dezbateri publice în mediul virtual pe pagina de internet, nefiind nevoie de o legiferare în acest sens, pe de altă parte, organizarea dezbaterilor publice în mediul virtual presupune reglementarea dreptului de acces în spațiul virtual, iar atât timp cât nu avem reglementat acest aspect al identificării și autentificării persoanelor care doresc această dezbatere, eu cred că această lege nu-și are rostul.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da. Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Nemaifiind alte intervenții, rămâne la votul final, cu propunere de respingere.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative privind reglementarea meseriei de asistent-supraveghetor în ciclul preșcolar de învățământ (Pl-x 120/2015). (rămasă pentru votul final)

32. Propunerea legislativă privind reglementarea meseriei de asistent supraveghetor în ciclul preșcolar de învățământ, Pl-x 120.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva? Nu dorește.

Îl rog pe domnul președinte Adrian Diaconu, președintele Comisiei pentru învățământ, raport comun, Comisia pentru învățământ și Comisia pentru muncă.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Adrian-Nicolae Diaconu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia pentru muncă și protecție socială au trimis spre dezbatere și avizare în fond Propunerea legislativă privind reglementarea meseriei de asistent supraveghetor în ciclul preșcolar de învățământ.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea meseriei de asistent supraveghetor cu scopul de a asigura un plus de eficiență pentru activitățile ce presupun supravegherea și educația copiilor care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ preșcolar.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Camera Deputaților este Cameră decizională, iar în urma dezbaterii membrii celor două comisii au hotărât să propună plenului respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: nu există o fundamentare a necesității reglementării acestei profesii: ocupația nu se regăsește în clasificarea ocupațiilor din România.

Textul propus este insuficient de clar pentru a putea fi aplicat, lipsind mențiuni referitoare la categoriile de cetățeni care pot exercita această profesie, iar soluțiile preconizate conduc la majorarea numărului de personal din unitățile de învățământ preșcolar, fapt ce determină cheltuieli de personal suplimentare din bugetul general consolidat, motiv pentru care trebuia indicată sursa de finanțare.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da, vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții? Grupul PNL. Da, doamnă deputat, vă rog, aveți trei minute.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Florica Cherecheș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Membrii Grupului PNL din Camera Deputaților vor vota pentru respingerea acestui proiect de lege, deoarece textul propus este insuficient de clar pentru a putea fi aplicat, lipsind mențiunile referitoare la categoriile de cetățeni care pot exercita această profesie, la modalitățile de recunoaștere a calificărilor profesionale în domeniu obținute în statele membre ale Uniunii Europene sau ale spațiului economic european prin raportare la legislația națională, în vederea îndeplinirii obligației respectării directivelor europene.

De asemenea, inițiativa este prea generală în ceea ce privește pregătirea profesională a persoanelor care ar ocupa această poziție, precum și salarizarea.

Mai mult, ocupația nu se regăsește nici în clasificarea ocupațiilor din România.

Din aceste motive, Grupul PNL va vota pentru respingerea acestei inițiative legislative.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Domnul Petru Andea, deputat de Timiș.

Vă rog, domnule deputat, Grupul PSD, 3 minute. Comisia pentru învățământ.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Petru Andea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Grupul PSD, de asemenea, susține raportul prezentat din partea comisiei de respingere a inițiativei, subliniind în principal următorul considerent.

La ora actuală, în România, există un cadru național al calificărilor extrem de bine delimitat, definit și care este în deplină concordanță cu cadrul european al calificărilor.

În consecință, modalitatea, așa cum s-a subliniat, în care este formulată inițiativa legislativă nu se suprapune cu cerințele cadrului național al calificărilor, motiv pentru care Grupul PSD susține respingerea inițiativei legislative.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da, alte intervenții dacă mai sunt.

Nemaifiind alte intervenții, rămâne la votul final, cu propunere de respingere.

 
Video in format Flash/IOS Dezbateri asupra Propunerii legislative privind monitorizarea activității autorităților administrației publice locale și organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean (Pl-x 625/2015). (retrimisă comisiei)

33. Propunerea legislativă privind monitorizarea activității autorităților administrației publice locale și organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, Pl-x 625.

Dacă din partea inițiatorilor dorește să intervină cineva? Nu dorește.

Domnule președinte Victor Paul Dobre, prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Victor Paul Dobre:

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulament, Comisia pentru administrație publică a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă privind monitorizarea activității autorităților administrației publice locale și organismelor prestatoare de servicii publice de interes local sau județean.

Potrivit prevederilor art. 75, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul a respins propunerea, în ședința din 22 septembrie 2015.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Comisia pentru drepturile omului a avizat negativ.

Comisia pentru tehnologia informațiilor a avizat negativ.

Comisia juridică a dat aviz favorabil.

Guvernul nu susține adoptarea.

Propunerea supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea unor reguli minimale și obligativitatea respectării acestora, în legătură cu publicarea informațiilor de interes general, cu privire la activitățile desfășurate de către autoritățile administrației publice locale și organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean.

În conformitate cu prevederile art. 61, membrii comisiei au examinat inițiativa în ședința din data de 10 noiembrie 2015.

Cu ocazia dezbaterilor s-a constatat că definirea unor termeni și expresii propuse sunt deja definite în diferite acte normative care reglementează activitatea autorităților administrației publice locale, Legea administrației, Legea privind finanțele publice, Legea privind liberul acces la informații de interes public.

În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 4 abțineri, respingerea propunerii legislative.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da. Intervenții din partea colegilor, grupurilor parlamentare dacă sunt? Nu sunt.

Rămâne la votul final, cu propunere de respingere.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative privind abrogarea art. 8, alin.(1), litera b din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 (Pl-x 700/2015). (rămasă pentru votul final)

34. Propunerea legislativă privind abrogarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001, Pl-x 700.

Dacă inițiatorul dorește să intervină? Nu.

Comisia pentru buget, vă rog, prezentați raportul.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Propunerii legislative privind abrogarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei, Comisia pentru buget a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă, Camera Deputaților fiind Cameră decizională.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ.

Membrii comisiei au dezbătut propunerea menționată mai sus, în ședința din 11 noiembrie 2015.

La lucrările comisiei au fost prezenți un număr de 31 de deputați din totalul de 33.

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative.

În raport cu obiectul și conținutul său propunerea face parte din categoria legilor ordinare.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da. Intervenții din partea colegilor? Da. Doamna Andreea Paul, vă rog, Grupul PNL.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Maria-Andreea Paul:

Mulțumesc.

Este vorba de o propunere legislativă pentru eliminarea cazierului fiscal de către asociații și fundații la înregistrarea lor, însă pentru că această ordonanță de urgență pe care-și propune legea s-o modifice a fost abrogată printr-o alta, Ordonanța nr. 39/2015, ea, evident, a rămas fără obiect, iar Partidul Național Liberal va vota pentru respingerea acestui proiect de lege.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da, mulțumesc.

Alte intervenții? Dacă nu mai sunt alte intervenții, rămâne la votul final, cu propunere de respingere.

 
Video in format Flash/IOS Dezbateri asupra Propunerii legislative privind monitorizarea activității autorităților administrației publice locale și organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean (Pl-x 625/2015). (retrimisă comisiei)

Următoarea, mai avem 6 minute, stimați colegi, propunerea legislativă...

A, procedură, vă rog, domnul Victor Paul Dobre, președintele Comisiei pentru administrație.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Victor Paul Dobre:

Domnule președinte,

33. Am convenit cu colegii și vă cer retrimiterea la comisie a Pl-x 625/2015 până în septembrie, de acum.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Cea pe care tocmai ați prezentat-o acum.

Are raport de respingere. S-o reanalizați, da? Bine.

Supun votului dumneavoastră, stimați colegi, retrimiterea la comisie până în septembrie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu.

Abțineri? O abținere.

Colegi care nu-și exprimă votul? Nu.

Cu o singură abținere, 56 de voturi pentru, a fost retrimis la comisie, la solicitarea domnului deputat de Galați, Victor Paul Dobre.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (Pl-x 755/2015). (rămasă pentru votul final)

36. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Pl-x 755.

Ciuhodaru Tudor, inițiator, dorește să intervină? Nu dorește.

Tot din partea Comisiei pentru buget, vă rog, domnule deputat, prezentați raportul.

Prezentăm raportul la acesta și revenim la 706... Acesta este 755.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Gheorghe:

Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru buget a fost sesizată cu propunerea legislativă.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră, a respins propunerea legislativă.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, precum și punctul de vedere negativ al Guvernului.

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă menționată mai sus, în ședința din 10 noiembrie 2015.

La lucrările comisiei au fost prezenți 31 de deputați din totalul de 33.

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi să transmită plenului Camerei Deputaților un raport de respingere a propunerii legislative.

În raport cu obiectul și conținutul său propunerea face parte din categoria legilor ordinare.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da, intervenții dacă sunt...

Nu sunt intervenții, rămâne la votul final.

A, vă rog, îmi pare rău nu v-am văzut, doamnă deputat. Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Maria-Andreea Paul:

Pentru că acest proiect de lege își propune scutirea de la plata TVA a unor medicamente de uz uman și face referire la Codul fiscal anterior, deci cel abrogat, obiectul de lege s-a pierdut.

Așadar, Partidul Național Liberal va vota pentru respingerea proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

Alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții, rămâne la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Propunerii legislative privind Fondul pentru Viitorul României (Pl-x 706/2015). (rămasă pentru votul final)

35. Propunerea legislativă privind fondul pentru viitorul României, Pl-x 706/2015.

Inițiator, domnul deputat Diaconu. Intervine? Nu intervine.

Din partea Comisiei pentru buget, domnule deputat, vă rog.

Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Gheorghe:

Mulțumesc.

Raport asupra Propunerii legislative privind Fondul pentru viitorul României.

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei, Comisia pentru buget a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă.

Conform prevederilor art. 75 din Constituția României, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră, a respins propunerea legislativă.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul negativ al Consiliului Legislativ, precum și avizele negative înaintate de Comisia pentru învățământ, Comisia juridică și Comisia pentru politică economică.

Propunerea legislativă menționată mai sus a fost dezbătută în ședința din 11 noiembrie 2015.

La lucrările comisiei au fost prezenți 31 de deputați din totalul de 33.

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților respingerea propunerii legislative.

În raport cu obiectul și conținutul său, propunerea face parte din categoria legilor ordinare.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Intervenții? Grupul PNL, vă rog, doamnă deputat.

 
Video in format Flash/IOS  

Doamna Maria-Andreea Paul:

Ideea acestui proiect de lege este foarte bună: crearea unui fond pentru viitorul copiilor. E vorba de elevii de elită cărora să li se asigure un suport material pentru continuarea studiilor, însă modul în care a fost croit proiectul de lege, și anume fondul să fie administrat de către Banca Națională a României, este pur și simplu inaplicabil, excedează întru totul statutului și modului de funcționare al Băncii Naționale a României.

Așadar, ideea o luăm în calcul, o păstrăm, dar Partidul Național Liberal votează împotriva proiectului de lege.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc mult.

Domnul Iacoban, Grupul PSD.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Da, mulțumesc.

Și Grupul PSD din Camera Deputaților propune respingerea acestui proiect de lege, pe de o parte, completând ceea ce a spus colega noastră e faptul că o astfel de procedură de finanțare pentru elevii din învățământul de stat calificați la olimpiadele naționale și internaționale se regăsește în Legea nr. 1/2011, astfel încât ne găsim într-o zonă de paralelism legislativ.

De asemenea, da, legea încalcă și Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale prin care se precizează că orice proiect de act normativ care vizează activitatea BNR trebuie avizat de aceasta și nu avem avizul BNR-ului, iar instituirea unei taxe, a unei alte taxe intră în conflict cu dispozițiile actualului Cod fiscal devenind, făcând proiectul de lege neconstituțional, deoarece prin normele propuse inițiatorii elimină de la beneficiul burselor elevii școlilor private și profesionale, alterând grav dispozițiile art. 16 din Constituție, care consacră principiile egalității în drepturi a cetățenilor.

Prin urmare, vă propun un vot de respingere a acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS  

Domnul Florin Iordache:

Alte intervenții?

Nemaifiind alte intervenții, rămâne la votul final.

Acestea fiind spuse declar închisă ședința din această seară.

Vă reamintesc că de la ora 17,00 ar trebui să fie primirea de răspunsuri. Nefiind răspunsuri la interpelările adresate de dumneavoastră membrilor Guvernului, continuăm mâine-dimineață, la ora 8,30.

Mulțumesc mult.

Ne vedem la declarații politice.

 
     

Ședința s-a încheiat la ora 17,00.

 
     

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 10 decembrie 2023, 13:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro