Plen
Ședința Camerei Deputaților din 5 ianuarie 2017
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.4/11-01-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
05-12-2023
28-11-2023 (comună)
22-11-2023
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2017 > 05-01-2017 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 5 ianuarie 2017

    Aprobarea ordinii de zi.  

Ședința a început la ora 15,00.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Petru Gabriel Vlase, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii deputați Ion-Marcel Ciolacu și Cristian Ghinea, secretari ai Camerei Deputaților.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Stimați colegi,

Rog liderii grupurilor parlamentare să-și invite colegii în sală, să începem ședința.

Un domn secretar... un domn coleg secretar de la... domnul Ghinea, de la USR... sau de la opoziție...

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, vă invit să luați loc, în cadrul sesiunii extraordinare convocate în temeiul prevederilor art. 66 alin. (2) din Constituție și art. 32 alin. (1) lit. b) și art. 84 alin. (8) și alin. (10) din regulament și vă anunț că, din totalul celor 327 de deputați ale căror mandate au fost validate, sunt în exercițiul mandatului, până în acest moment, 326, iar 156 suntem prezenți în sală, deci putem lucra.

Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru, stabilite de Biroul permanent al Camerei și Comitetul liderilor grupurilor parlamentare, pentru această ședință, înscrise în anexa la decizia de convocare a sesiunii, au fost distribuite tuturor deputaților.

În conformitate cu art. 84 alin. (9) din regulament, ordinea de zi și programul de lucru pentru sesiunea extraordinară se aprobă de Camera Deputaților.

Vă consult, dacă sunt obiecții sau comentarii în legătură cu proiectul ordinii de zi? Nu. Mulțumesc.

Supun votului ordinea de zi pentru sesiunea extraordinară a Camerei, de astăzi.

Voturi pentru?

Nu avem nevoie de cvorum la dezbateri.

Vă rog, vă rog, voturi pentru? Rămâneți cu votul pentru, ca să numărăm.

186.

Împotrivă? Nu.

Mulțumesc.

Abțineri? Nu.

Ordinea de zi a fost aprobată cu 186 de voturi.

 
Video in format Flash/IOS Aprobarea programului de lucru.  

Dacă în legătură cu programul de lucru sunt obiecții sau comentarii? Nu.

Vot pentru programul de lucru, pentru?

187. A venit și domnul Șimon.

Împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Mulțumesc.

Programul de lucru, aprobat.

Video in format Flash/IOS Depunerea jurământului de credință față de țară și popor de către domnul deputat Pașcan Emil-Marius.  

La punctul 1 pe ordinea de zi avem depunerea jurământului de către domnul Emil-Marius Pașcan.

Aveți cuvântul, domnule coleg.

Domnule Pașcan...

Video in format Flash/IOS    

Domnul Emil-Marius Pașcan:

Mulțumesc, domnule președinte.

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Jurământ de credință față de țară și popor

Eu, Pașcan Emil-Marius, deputat ales în Circumscripția electorală nr. 28 Mureș,

Jur credință patriei mele România;

Jur să respect Constituția și legile țării;

Jur să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României;

Jur să-mi îndeplinesc cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor.

Așa să mă ajute Dumnezeu.

(Semnează jurământul și îl depune la președintele de ședință.)

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PHCD 1/2017). (rămas pentru votul final)  

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Întrucât, stimați colegi, și mă adresez liderilor de grup, întrucât rapoartele de vacantare n-au sosit încă de la Comisia juridică, care erau prevăzute la punctul 2 al ordinii de zi de astăzi, vă rog să acceptați să așteptăm, să trecem la punctul 3 al ordinii de zi, și vom relua când vom avea hotărârile de la Comisia juridică.

Domnul Nicolicea.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Eugen Nicolicea:

Comisia juridică s-a întrunit, a validat și rapoartele de vacantare, a validat și ceea ce aveam pe ordinea de zi, și anume raportul privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

Vă rugăm să îngăduiți câteva minute, pentru a fi aduse în original de stafful tehnic.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Deci continuăm cu ordinea de zi și revenim la punctul 2 când vin hotărârile, da?

Mulțumesc.

Punctul 3. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților.

Intervenții, vă rog? Nu sunt.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 335/2016). (rămas pentru votul final)  

Punctul 4. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - lege cu caracter ordinar.

Dacă din partea inițiatorilor dorește să ia cineva cuvântul? Nu.

Comisia sesizată, Comisia pentru buget?

Vă rog, domnule vicepreședinte Leonardo Badea.

Video in format Flash/IOS    

Domnul Leonardo Badea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin adresa trimisă, PL-x 335 din 19 septembrie 2016.

Camera Deputaților este Cameră decizională pentru acest proiect.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 6 septembrie 2016.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare. Comisia pentru muncă și protecție socială a transmis un aviz negativ.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 227/2015, în sensul eliminării veniturilor din pensii din categoria veniturilor supuse impozitului pe venit, precum și modificarea bazei de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii și a indemnizației de incapacitate temporară de muncă, sumele urmând să fie prevăzute și suportate de bugetul de stat.

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege menționat mai sus în ședința din 4 ianuarie 2017.

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 25 de deputați, din totalul de 25 de membri.

La dezbaterea acestui proiect de lege au fost prezenți, în calitate de invitați, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice și ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu amendamente prevăzute în Anexa nr. 1.

În cursul dezbaterii...

... amendamentele admise prevăzute în Anexa nr. 1.

În cursul dezbaterii, Comisia a respins amendamentele care se găsesc în Anexa nr. 2.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale? Nu sunt.

Avem amendamente admise, de la punctul...

Vă rog, nu v-am văzut. Domnii secretari...?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Bogdan-Iulian Huțucă:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Acest Proiect de Lege de modificare a Codului fiscal își propune reducerea poverii fiscale asupra unei categorii de contribuabili, persoanele care obțin venituri din pensii, cu scopul de a le asigura un nivel de trai mai decent.

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal susține eliminarea impozitării la nivelul tuturor veniturilor din pensii, respectiv, a sumelor primite din fonduri constituite din contribuții la sisteme de asigurări sociale și a pensiilor facultative. Aceasta este și forma în care a fost adoptat proiectul de Senatul României.

De asemenea, tot în această formă, noi, în campania electorală, am propus această măsură, cu intenția ca munca să nu fie impozitată de două ori.

Nu putem fi de acord cu instituirea unui plafon, a unui prag arbitrar.

Autorii acestui amendament n-au reușit să prezinte Comisiei pentru buget, finanțe un studiu, o analiză din care să rezulte care este impactul social al acestui proiect, câți pensionari și între ce niveluri de pensii se află sub acest prag și peste acest prag, ce reprezintă acest plafon, cum a fost el fundamentat.

Simt nevoia să aduc aminte că sistemul de pensii publice în România respectă un set de principii foarte clare, menționate în legea specială, printre care principiul egalității, care prevede și asigură tuturor participanților la sistemul de pensii în România un tratament nediscriminatoriu.

Trebuie să înțelegem că introducerea unui sistem de impozitare diferențiat, progresiv, afectează modul cum este determinată pensia în România pentru majoritatea pensionarilor, în funcție de contributivitate și în funcție de stagiu, de vârstă, creează o disproporționalitate în modul cum pensionarii beneficiază de aceste venituri.

Doamnelor și domnilor,

Principiul egalității în domeniul fiscal se traduce printr-o exigență extrem de simplă. În cadrul aceleiași categorii de contribuabili sunt interzise și privilegiile și discriminările.

Din aceste considerente și pentru a asigura un tratament egal tuturor beneficiarilor de venituri din pensii din România, susținem eliminarea acestei impozitări la nivelul tuturor veniturilor din pensii, în același mod cum aceeași lege prevede pentru contribuțiile de asigurări sociale de sănătate să fie suportate de la buget, pentru toți pensionarii.

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal a depus astăzi un proiect de lege prin care se susține eliminarea impozitării pentru toate veniturile din pensii din România.

Totuși, ținând cont că PL-x 335 poate reprezenta un prim pas în atingerea acestui deziderat, susținem acest proiect de lege.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnul...? Doamna Cătăniciu? Nu. Hotărâți-vă, că sunteți...

Domnul Borza, din partea Grupului... din partea ALDE.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Remus-Adrian Borza:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor,

Domnilor colegi,

Grupul ALDE, evident, va susține acest proiect de modificare a Codului fiscal, câtă vreme chiar ne aparține această inițiativă legislativă.

Trebuie să plecăm de la o realitate cruntă, din păcate. În România, astăzi, sunt 5,2 milioane de pensionari, evident, la 4,7 milioane de salariați. De aici și acel dezechilibru major și deficit al Fondului național de pensii, de 85 de miliarde de lei, altfel spus, de 2,6% din PIB-ul României sau 4 miliarde de euro, anual, ca deficit.

Trebuie să mai știm un lucru, că în România sunt peste 500.000 de pensionari cu o pensie minimă de 400 de lei și sunt peste 2,5 milioane de pensionari cu o pensie până în 1.000 de lei. Și sigur că ne întrebăm: chiar oare se poate trăi din astfel de sume?

Evident, eu nu pot decât să fiu de acord, în principiu, cu propunerea colegilor de la PNL. Toate pensiile ar trebui până la urmă să fie scutite de CAS și de impozit pe venit, dar, totodată, lucrăm cu materialul clientului, și anume, cu bugetul de stat.

Din păcate, bugetul României, astăzi, nu permite să fim atât de generoși.

Evident, evident în România sunt și pensii de peste 5.000 sau peste 10.000 de lei, acele pensii speciale pe care cu toții le știm.

N-ar fi echitabil, nu ar fi moral să operăm cu astfel de beneficii la aceste pensii.

Inițiatorii au avut în vedere acele categorii, și nu sunt puține, vorbim de peste 3 milioane de români care au venituri mici, ce înseamnă 400 de lei sau până în 1.000 de lei, pensie.

Din punctul acesta de vedere... da, așa este, domnule coleg..., din punctul acesta de vedere, iarăși, salut inițiativa alianței de guvernare PSD-ALDE de a crește punctul de pensie de la 871 de lei la 1.000 de lei.

Dar aceste creșteri de venituri înseamnă... înseamnă un efort bugetar suplimentar de aproape 5 miliarde de lei. Și, evident, noul ministru al finanțelor, pe care l-am încurajat și l-am felicitat ieri, domnul Ștefan Viorel, va avea o mare provocare și o mare răspundere totodată, să poată să acopere aceste deficite - 5 miliarde de lei la majorarea punctului de pensie și alte 9 miliarde de lei la majorarea, anul acesta, cu 15% a salariilor profesorilor și medicilor și cu 20% a bugetarilor, în condițiile în care, după cum bine știți, anul trecut am avut cel mai mic grad de colectare a veniturilor bugetare din ultimii 5 ani de zile, doar 30%, față de 2015, pe vremea Guvernului Ponta... domnule deputat, să trăiți... cu un record al gradului de colectare... (Aplauze.)... de 32,8.

Deși anul trecut s-a relaxat fiscalitatea, o scădere a TVA-ului de la 24% la 20%, din păcate, ANAF-ul, anul trecut, cu acest Guvern tehnocrat, a reușit performanța, evident, negativă, de a colecta cu 6 miliarde de lei mai puțin, de la 233 de miliarde de lei, în Guvernul Ponta, la 227 de miliarde de lei, anul trecut.

Deci, iată care sunt constrângerile pentru care nu putem fi atât de generoși.

E un prim pas pentru care evident că felicit inițiatorii...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog să încheiați, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Remus-Adrian Borza:

Poftim?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog să încheiați. Sunt timpii limitați aici, nu ca la Uzina Electrică...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Remus-Adrian Borza:

Mulțumesc.

În concluzie, sigur că vom vota. Vom vota pentru. Atât.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Remus-Adrian Borza:

Dragilor...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Remus-Adrian Borza:

... cred că o să trebuiască să vin la voi, la liberali...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule deputat, vă rog frumos...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Remus-Adrian Borza:

... că la ALDE, ați văzut, noi avem doar 4 minute...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul deputat Manuel Costescu, din partea Grupului USR.

Domnul Manuel Costescu, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Manuel Costescu:

Doamnelor și domnilor,

Este un moment dificil în care trebuie să luăm o decizie dificilă, de a vota "da" sau "nu".

Reprezint USR-ul, care va vota "nu" în această situație și vă voi explica și motivele pentru care vom face acest lucru.

Există multe priorități, în funcție de programul de guvernare, care a fost expus ieri. În aceste priorități intră Legea salarizării unitare, intră scăderea de taxe și impozite, pe mai multe categorii, inclusiv pentru salariile sub 2.000 RON, intră 2% pentru apărare, intră multe alte priorități, pe termen scurt și mediu.

Fără o discuție generală a impactului bugetar a tuturor acestor priorități, nu avem siguranța că nu vom periclita într-un mod fundamental și semnificativ impactul bugetar.

De aceea... în plus de asta, aceste măsuri, de a crește pragul de la 1.050 la 2.000, afectează un număr relativ redus de pensionari și nu e... fără doar și poate este încă un număr important de pensionari care este afectat și cărora bineînțeles că toată lumea ar vrea să le crească pensiile.

Cu toate acestea, impactul în izolare este de 2,2 miliarde RON, la care trebuie să se înțeleagă și impactul pe celelalte măsuri prioritare.

Este important ca acești pensionari să câștige mai mult, fără doar și poate.

Răspunsul este, fără doar și poate, "da".

Întrebarea mea este: ne putem permite?

Până când nu ne asigurăm că răspunsul este "da", nu vom putea vota "da" pentru această inițiativă.

De aceea, suntem foarte interesați să avem această discuție. Când reușim să avem o discuție integrală asupra sistemului de pensii, în general, și asupra priorităților pe termen scurt și mediu pe care acest Guvern ni le-a propus?

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Grupul UDMR?

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Erdei Dolóczki István:

Domnule președinte,

Eu voi fi foarte scurt.

Din partea UDMR-ului, noi am venit cu o anumită propunere, și anume, suntem de acord cu scutirea totală a tuturor pensiilor care sunt finanțate din Fondul Național de Asigurări Sociale, adică din fondul public de pensii, dar propunem menținerea impozitării peste 2.000 de lei a tuturor pensiilor care se acordă pe baza unor legi speciale.

În acest sens, am depus niște amendamente și, la momentul respectiv... bineînțeles, amendamentele noastre au fost respinse... la momentul respectiv, o să vă rog să-mi permiteți să susțin aceste amendamente.

Mulțumesc mult.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Mai e cineva la dezbateri generale?

Domnul Movilă, Grupul PMP.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Movilă:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sigur că România este aceeași, și cea din sala de ședințe și cea din campania electorală, unde PSD-ALDE a promis că este posibil integral scutirea de impozite pentru pensii.

Programul de campanie a fost diminuat de programul de guvernare, unde s-au mai redus din promisiuni și, sigur, acum venim să plângem la microfon că este greu, că nu știm ce am vorbit.

Este un lucru pe care românii trebuie să-l vadă și poate pe viitor vor fi atenți la aceste lucruri.

Sigur că în precampanie, la Senat, Grupul majoritar PSD-ALDE a votat reducerea tuturor impozitelor, în sensul că a fost eliminat impozitul pe venituri la pensii, cota de impozit, venitul impozabil, reținerea impozitului pe venituri de pensii.

Imediat după, adică în aceste zile, în comisiile de specialitate s-a modificat art. 100 din Codul fiscal, după cum urmează: venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul de pensie a unei sume neimpozabile lunare de 2.000 de lei.

Vedem o grijă foarte mare pentru păstrarea deficitului bugetar.

Însă PMP consideră că pentru a asigura o viață decentă pensionarilor, sistemul legal de impunere trebuie să asigure o justă repartizare a sarcinilor fiscale.

Prin urmare, Partidul Mișcarea Populară va vota proiectul de lege care vine în sprijinul pensionarilor cu pensii mai mici de 2.000 de lei, dar vă solicităm majorității PSD-ALDE să vă respectați promisiunile de campanie și în timpul cel mai scurt să veniți cu această corecție.

Și vă solicităm acest lucru dumneavoastră, pentru a nu lansa un concurs de inițiative legislative pe modificarea sistemului de pensii, pentru că datoria morală este a dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, doamna Rovana Plumb.

Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Rovana Plumb:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dragi colege și colegi,

Mă bucur că astăzi facem primul pas în implementarea programului și viziunii pe care Partidul Social Democrat, împreună cu aliații noștri, cu ALDE... program care a fost votat ieri în Parlament, facem primul pas, astfel încât, într-adevăr, creșterea economică să se resimtă în buzunarul românilor și începem astăzi cu eliminarea impozitului pentru toți pensionarii care au o pensie până în 2.000 de lei și reducerea contribuțiilor de asigurări de sănătate.

Asta înseamnă că 5.200.000 de pensionari nu vor mai plăti contribuțiile de asigurări de sănătate și, de asemenea, faptul că peste 4 milioane de pensionari nu vor mai plăti acel impozit de 16%.

Doamne ajută ca în continuare să avem o creștere economică sănătoasă și o creștere a veniturilor pentru toți românii!

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Încheiem dezbaterile...

Vă rog, domnul Ignat din Grupul minorităților, vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Miron Ignat:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Se vede că anul 2017 a venit cu o rază de speranță, o rază de bucurie, o rază de soare pentru populația României. Alături de eliminarea celor 102 taxe, acum discutăm și eliminarea impozitului și a CASS-ului pentru pensionari.

Mergând în teritoriu, discutând cu alegătorii, mai ales cu cei în vârstă, așteptau cu mare bucurie să simtă o creștere cât de mică pentru pensiile lor, prin reducerea acestui impozit de 16% și a CASS-ului.

Noi, Grupul parlamentar al minorităților naționale, susținem, în unanimitate, acest proiect de lege.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Înțeleg că domnul Costescu mai are o corecție de făcut la... sau... domnul Stanciu.

Domnul Stanciu.

Vă rog, un minut.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

Bună ziua!

Aș vrea să corectez câteva afirmații făcute înainte.

Deci această lege este făcută să ajute niște oameni.

Dacă cineva avea răbdarea să facă calculele, vedea următoarele lucruri: 66% dintre pensionari, cei care ar avea cea mai mare nevoie, nu vor beneficia cu nimic de această lege. Aceștia sunt oamenii cu cele mai mici venituri din pensii. Și pentru ei legea nu face nimic. Legea va oferi câțiva bani în plus celor cu venituri între 1.000 și 2.000 și mult mai mult celor cu venituri peste 2.000 de lei, pensia brută.

Deci 66% din pensionarii țării, adică 3 milioane, nu vor face nimic. (Aplauze.)

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Trecem la dezbaterea pe articole. Sunt amendamente admise, de la punctul 1 la 23, și respinse, de la 1 la 14. O să le iau pe rând.

Vă rog, la marginal 1. Intervenții? Nu.

Marginal 2. Intervenții? Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Erdei Dolóczki István:

La capitolul Amendamente respinse, marginal 2, art. (1) pct. 1, la art. 61, lit. e) se abrogă. Noi spunem că se elimină, adică rămâne. Acesta este amendamentul nostru.

Scopul propunerii este de a scuti de la plata impozitului pe venit numai pensiile provenite din sistemul asigurărilor sociale de stat, drepturi stabilite potrivit principiului contributivității.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, domnule deputat.

Mai aveți și la altele? Am înțeles.

Alte intervenții la acest articol? Nu.

Voturi pentru? Voturi pentru amendamentul propus. 56.

Voturi împotrivă? 172.

Abțineri? Nu.

Deci amendamentul a fost...

Abțineri? Mă scuzați, nu vă văd din cauza monitorului.

40 de abțineri.

Amendamentul a fost respins.

Supunem la vot amendamentul... poziția inițială din raport.

Voturi pentru? 172.

Împotrivă? 57.

Abțineri?

Mulțumesc.

Marginal 3. Intervenții? Nu.

Marginal 4. Intervenții? Nu.

Marginal 5. Intervenții? Nu.

Marginal 6. Intervenții? Nu.

Marginal 7? Nu.

Marginal 8? Nu.

Marginal 9? Nu.

Marginal 10? Nu.

Marginal 11? Nu.

Marginal 12? Nu.

Marginal 13? Nu.

Marginal 14? Nu.

Legea merge la votul final.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Călin-Ionel Dobra (PH CD 2/2017). (rămas pentru votul final)  

Ne întoarcem la... între timp au venit și vacantările de la Comisia juridică, revenim deci la punctul 2 al ordinii de zi.

2. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat, ca urmare a demisiei domnului deputat Călin-Ionel Dobra și Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat ca urmare a demisiei doamnei deputat Andaluzia Luca.

Începem cu primul.

Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului deputat Dobra.

Potrivit art. 236 alin. (1) din regulament, în cazul în care deputatul și-a depus demisia, președintele, în prima ședință publică a Camerei, îl întreabă pe deputat dacă stăruie în demisie, și dacă acesta răspunde afirmativ sau nu se prezintă în ședința de plen pentru a răspunde, președintele ia act de demisie și supune votului plenului Camerei adoptarea hotărârii prin care se vacantează locul de deputat.

Domnule Dobra, sunteți în sală? Nu este în sală.

Nefiind prezent, înseamnă că nu insistă prea mult și am luat act de demisie.

Proiectul de hotărâre a fost întocmit de Comisia juridică.

Din partea Comisiei juridice, să citească cineva raportul.

Doamna vicepreședinte, da? Vă rog.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Oana-Consuela Florea:

Comisia juridică, de disciplină și imunități a primit demisia domnului Dobra Călin-Ionel din calitatea de deputat, înregistrată la cabinetul președintelui Camerei Deputaților.

Această demisie a fost transmisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități, în vederea întocmirii proiectului de hotărâre, după cum urmează.

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Dobra Călin-Ionel, deputat ales în Circumscripția electorală nr. 37 Timiș, în temeiul dispozițiilor art. 70 alin. (2) din Constituția României, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, precum și ale art. 235 și art. 236 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, președintele Camerei Deputaților a luat act de încetarea acestui mandat de deputat.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, precum și ale art. 235 și art. 236 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic - Camera Deputaților declară vacant locul de deputat deținut de domnul Dobra Călin-Ionel, deputat ales în Circumscripția electorală nr. 37 Timiș, începând cu data de 4 ianuarie 2017.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost distribuit.

Obiecții, comentarii... ordin general? Nu.

Pe articole?

La titlu? Nu.

Adoptat.

La preambul? Nu.

La articolul unic? Nu.

Dezbaterile sunt finalizate la acest punct.

Am luat act de această demisie, iar proiectul de hotărâre rămâne la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al doamnei Andaluzia Luca (PH CD 3/2017). (rămas pentru votul final)  

Continuăm cu Proiectul de hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat, ca urmare a demisiei doamnei deputat Andaluzia Luca.

Reamintesc dispozițiile art. 236 alin. (1) din regulament, în care deputatul și-a depus demisia, președintele, în prima ședință publică a Camerei, îl întreabă pe deputat dacă stăruie în demisie, și dacă acesta răspunde afirmativ sau nu se prezintă în ședința de plen pentru a răspunde, președintele ia act de demisie și supune votului plenului Camerei adoptarea hotărârii prin care se vacantează locul de deputat.

Doamna deputat este prezentă? Nu.

Luăm act de această demisie.

La fel, Comisia juridică, vă rog să dați citire proiectului de hotărâre, doamna vicepreședinte.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Oana-Consuela Florea:

Comisia juridică, de disciplină și imunități a primit demisia doamnei Luca Andaluzia din calitatea de deputat, înregistrată la cabinetul președintelui Camerei Deputaților.

Această demisie a fost transmisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități, în vederea întocmirii proiectului de hotărâre, după cum urmează.

Având în vedere demisia din calitatea de deputat a doamnei Luca Andaluzia, deputat ales în Circumscripția electorală nr. 38 Tulcea, în temeiul dispozițiilor art. 70 alin. (2) din Constituția României, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, precum și ale art. 235 și art. 236 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, președintele Camerei Deputaților a luat act de încetarea acestui mandat de deputat.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată, precum și ale art. 235 și art. 236 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic - Camera Deputaților declară vacant locul de deputat deținut de doamna Luca Andaluzia, deputat ales în Circumscripția electorală nr. 38 Tulcea, începând cu data de 4 ianuarie 2017.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Proiectul a fost distribuit.

Obiecții, comentarii? Nu.

Pe articole?

La preambul?

La articolul unic? Nu.

Dezbaterile sunt finalizate pe acest punct. Am luat act de demisie și proiectul de hotărâre merge la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 1/2017). (rămas pentru votul final)  

Și am ajuns la ultimul punct al ordinii de zi.

5. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, PL-x 1/2017.

Potrivit prevederilor art. 115 din regulament, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Conform prevederilor regulamentului, urmează să trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Are cuvântul inițiatorul, din partea Guvernului.

Vă rog, doamnă ministru.

Video in format Flash/IOS    

Doamna Grațiela Leocadia Gavrilescu (ministru pentru Relația cu Parlamentul):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, care se află azi în dezbaterea plenului Camerei Deputaților, a fost elaborat de Guvern, în temeiul art. 115 din Constituția României, care instituie competența Parlamentului de a adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe.

Proiectul de lege a fost structurat în 11 domenii de abilitare, domenii care nu fac obiectul legilor organice.

Cele 11 domenii sunt următoarele: finanțe-publice și economie, administrație publică și dezvoltare regională, sănătate, muncă și protecție socială, fonduri europene, educație și cercetare, agricultură și dezvoltare rurală, turism, antreprenoriat și mediu de afaceri, mediu, comunicații și societate informațională, prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.

În cadrul acestor domenii generale sunt cuprinse materii ce vor fi reglementate în concret, pe calea ordonanțelor ce vor fi emise în baza acestei legi.

Totodată, în proiect se prevede că Guvernul va putea emite ordonanțe simple, pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a legii și începutul primei sesiuni parlamentare din anul 2017.

Țin să subliniez că, în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (3) din Constituție, în proiectul de lege se dispune că ordonanțele emise de Guvern vor fi supuse spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la începutul primei sesiuni ordinare a anului 2017, iar nerespectarea termenului atrăgând încetarea efectelor ordonanței.

Stimați colegi,

Proiectul de lege a fost examinat de Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților, în calitate de comisie sesizată în fond.

În urma dezbaterilor care au avut loc, comisia a elaborat raport de adoptare cu amendamente.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Comisia, vă rog. Comisia juridică.

 
Video in format Flash/IOS    

Doamna Oana-Consuela Florea:

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut și adoptat proiectul de lege, în ședința din data de 5 ianuarie 2017.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Obiectul de reglementare este abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, de la intrarea în vigoare a prezentei legi și până la reluarea lucrărilor Parlamentului, în prima sesiune ordinară a anului 2017.

La ședința comisiei au fost prezenți 21 de deputați.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu majoritate de voturi, 16 voturi pentru și 5 voturi împotrivă, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbateri generale din partea grupurilor parlamentare?

Domnul Mihai Voicu, Grupul PNL.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Mulțumesc mult, domnule președinte de ședință.

Doamnă ministru,

Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal nu respinge așa, de principiu, dreptul Guvernului de a putea legifera în perioada vacanței parlamentare, prin ordonanțe de Guvern.

De fiecare dată când avem în față un proiect de lege privind abilitarea Guvernului pentru emiterea de ordonanțe, trebuie purtată o discuție pe legalitate și constituționalitate și o discuție pe oportunitate.

Nu mă voi referi deloc la a doua parte a acestei discuții, pentru că problemele de legalitate și constituționalitate sunt foarte grave.

În intervenția sa, reprezentantul Comisiei juridice a menționat că avizul Consiliului Legislativ este unul favorabil, aceasta dacă citim ultimul rând din acel aviz, pentru că dacă citim toate celelalte pagini, vom constata că însăși esența unei legi cu privire la abilitarea Guvernului pentru emiterea de ordonanțe, și anume, ca aceste ordonanțe să nu se refere la legi care se fac prin lege organică, este încălcată de acest proiect de lege, în numeroase puncte.

Să dau doar câteva exemple:

La punctul II nr. 1 - "Măsuri privind organizarea și funcționarea instituțiilor publice din administrația centrală". Aceste reglementări se fac prin lege organică.

Punctul III nr. 3 - Domeniul protecției sociale, conform Constituției României, se face prin legi organice, se reglementează prin legi organice. Așadar nu poate fi inclus într-un proiect privind abilitarea Guvernului pentru emiterea de ordonanțe.

Aceeași situație este și la punctul VI nr. 2 - Cercetare și învățământ superior. Este de domeniul evidenței că învățământul superior se reglementează prin lege organică. Nu doar atât. O lege care este prevăzută în mod expres, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății a fost adoptată prin lege organică, nu poate fi modificată altfel, decât tot prin lege organică.

Partidul Național Liberal nu cere altceva decât introducerea în lege, însușirea tuturor amendamentelor Consiliului Legislativ, pentru că dacă aceste amendamente nu sunt introduse în lege, legea devine vădit neconstituțională.

Deci, pentru a putea dezbate punct cu punct, pentru a putea discuta dacă suntem de acord, poate, cu unele domenii, poate, cu altele nu, primul pas care trebuie făcut sau ar fi trebuit făcut este încorporarea amendamentelor Consiliului Legislativ.

Constatând că raportul... dacă nu se cere retrimiterea la comisie, lucru care ar fi de preferat... constatând că raportul nu include niciuna dintre observațiile Consiliului Legislativ, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal nu doar că va vota împotriva acestui proiect de lege, dar, mai mult decât atât, îl va contesta la Curtea Constituțională, pentru că încălcările constituționale sunt numeroase și flagrante.

Mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Alte intervenții?

Domnul Cătălin Drulă, Grupul USR.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Cătălin Drulă:

Stimați colegi,

Dincolo de aspectele de legalitate care au fost menționate, mai este și o chestiune de oportunitate aici, și de consecvență.

Ieri am auzit niște discursuri, de aici, foarte impresionante, așa, despre rolul Parlamentului, cum lucrurile se vor schimba, nu va mai fi nimic ca înainte, Parlamentul va fi consultat și își va relua rolul lui natural, de legiferator.

Avem 10 domenii pe care Guvernul vrea să legifereze, în următoarele 3 săptămâni, deci în luna ianuarie.

Constatăm același lucru, și la comisii și în toată funcționarea Parlamentului suntem convocați la ora 14,31 să discutăm, la ora 14,30, deci cu un minut înainte, aceste lucruri. Evident că avem de-a face cu un buldozer, buldozerul majorității care trece peste orice fel de regulă.

E normal, aveți voturile, dar haideți să respectăm Parlamentul și rolul lui. N-aveți nevoie să dați legi în toate aceste 10 domenii.

Domnul Nicolicea a mai adăugat niște amendamente care sunt foarte vag formulate. Adaugă la poziția... cred că 29 marginal, mă scuzați, tehnica legislativă... reglementarea unor măsuri de încurajare și susținere pentru domeniul agriculturii, adaugă "precum și pentru completarea și modificarea unor acte normative".

Deci înțelegem că Guvernul vrea să refacă toată legislația României, pe aceste 10 domenii, în următoarele 3 săptămâni și că e neapărat și urgent, deși Parlamentul este foarte respectat.

Grupul USR va vota împotrivă.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Alte intervenții la dezbateri generale?

Domnul Turcescu, Grupul PMP.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Robert-Nicolae Turcescu:

Bună ziua, domnule președinte.

Bună ziua, dragi colegi.

A fost un concurs de legiferare prin ordonanțe de urgență, în ultimii ani, mulți, în România. Ar fi și păcat, nu-i așa, pentru un guvern învestit ieri, cu mare și largă majoritate, să înceapă în felul acesta activitatea în Palatul Victoria.

Pe de altă parte, am constatat un lucru și permiteți-mi să-l citez aici pe președintele absent al Camerei Deputaților, pe domnul Dragnea, care spunea, deunăzi, că vrea să redea Parlamentului României, Camerei Deputaților, locul pe care ar trebui să-l ocupe în societatea românească.

Ce-am observat? Am observat, ieri, că atât de mult pune accentul domnul Dragnea pe ceea ce înseamnă onoarea, demnitatea Parlamentului României, încât în comisiile în care a trebuit să audiem miniștri, n-am audiat pe cine știe cine, ci miniștrii, au rezervat doar 10-15 minute, maximum, în legătură cu această activitate care eu cred că trebuia privită cu maximă importanță și cu mare atenție.

Atât de mult respectă domnul Dragnea și vrea să redea onoarea și demnitatea Parlamentului, încât astăzi Guvernul abia învestit cere să legifereze rapid prin ordonanțe de urgență și nu aici, în Camera Deputaților sau în Senatul României.

Ei bine, Grupul parlamentar al Partidului Mișcarea Populară va vota împotriva abilitării Guvernului de a legifera prin ordonanțe de urgență și, desigur, suntem absolut convinși că, în actualul context, noul șef al Executivului, domnul Grindeanu, împreună cu domnul Dragnea ar avea timp, dacă nu s-ar ocupa de legiferare prin ordonanțe de urgență, să predea celorlalți membri ai cabinetului lecțiile din programul de guvernare, pe care au dovedit că nu le-au învățat atunci când s-au prezentat la audierile din comisii.

Vă mulțumesc foarte mult. (Aplauze.)

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule Ponta, vă rog, din partea Grupului PSD.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Victor-Viorel Ponta:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vreau totuși să înțeleagă și colegii aflați la primul mandat ce votăm. Nu votăm Legea de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe de urgență.

Știu, ordonanțe de urgență... ordonanțe simple... le învățați cu timpul.

Problema este că... (Aplauze.)... dacă Guvernul consideră necesar, în această perioadă constituțională de vacanță parlamentară să emită ordonanțe de urgență, adică în domeniul legilor organice, poate să o facă, cu singura consecință că în 5 zile noi trebuie să venim la serviciu.

Dacă nu, însă, până pe 30 ianuarie, ordonanțele simple, așa cum explica foarte bine fostul ministru pentru relația cu Parlamentul, domnul Mișu Voicu, când era ministru pentru relația cu Parlamentul și cerea legi de abilitare pentru Guvernul de atunci, Guvernul trebuie să poată să funcționeze... bine ziceai atunci, Mișu, că trebuie lege de abilitare... trebuie să funcționeze.

Dacă nu-i dăm dreptul să emită nici ordonanțe simple, degeaba am mai învestit ieri un Guvern.

Deci vreau doar pentru... repet, pentru colegii mai noi în mandat, să înțelegeți că votăm ceea ce s-a votat de fiecare dată, pentru fiecare vacanță parlamentară, și anume, o lege de abilitare pentru emiterea de ordonanțe simple care după aceea vin la noi, în fața Parlamentului, să redăm Parlamentului puterea pe care și-a dorit-o.

Vă mulțumesc.

Și când mai aveți nevoie de consultanță, vă stau la dispoziție, domnule Turcescu. (Aplauze.)

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnul Mihai Voicu... (Rumoare.)

Vă rog, vă rog, stimați colegi...

Domnul Mihai Voicu, drept la replică, un minut.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Mihai Alexandru Voicu:

Domnule prim-ministru,

Termenul de ordonanță simplă nu există, vă referiți la ordonanță de guvern, evident.

Și, în al doilea rând, să știți că... (Aplauze.)

Și, în al doilea rând, să știți că nu mi-a picat niciodată vreo lege de abilitare la Curtea Constituțională, aceasta o să pice. (Aplauze.)

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Domnul Borza.

Mai vorbiți?

Și încheiem dezbaterile generale aici.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Remus-Adrian Borza:

Ce păcat că am făcut aceeași facultate și în același timp cu deputatul Victor Ponta!

Practic voiam să spun ceea ce a spus dânsul, adineauri, cu câteva nuanțări.

Sigur că e multă demagogie și ipocrizie. Guvernul tehnocrat, anul trecut, a dat un număr record de 99 de ordonanțe într-o singură zi, pe 29 iunie, anul trecut, că unii tot mai vin cu marțea neagră sau miercurea neagră, într-o singură zi, Guvernul tehnocrat a dat 99 de ordonanțe.

Vorbeați de constituționalitate. La art. 115 din Legea fundamentală a națiunii, se prevede clar această capacitate, abilitate a Guvernului unei țări, de a da ordonanțe.

Evident că pe perioada vacanței parlamentare, Guvernul trebuie să funcționeze, trebuie să emită ordonanțe, după caz, de guvern, sau ordonanțe de urgență.

În cazul nostru, noi astăzi abilităm Guvernul pentru a da ordonanțe de guvern, pe acele domenii care nu sunt reglementate de legi organice. Evident, și aceste ordonanțe vin să fie ulterior cenzurate de Parlament.

Deci nu văd pentru ce atâta discuție, atâta consum de energie, absolut inutil.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Încheiem dezbaterile generale aici.

Trecem la dezbaterile pe articole.

Există un amendament, înțeleg, de ordin tehnic, la punctul 30, domnule Nicolicea?

Vă rog.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Eugen Nicolicea:

Exact așa. Se cunoaște parlamentarul vechi.

La art. 30 am îndreptat o eroare materială. Scria "legumicultură" și s-a înlocuit cu "agricultură".

Deci aceasta este marea modificare pe care au semnalat-o cei de la USR. (Rumoare.)

Acum, voiam să vă... da, sigur că da, vă explic, ca să înțelegeți.

În momentul în care faci o modificare la un alineat, un articol, mai modifici două-trei, ca să pui în acord cu restul legii. Și pornind de la 30, care a fost marea modificare, a trebuit să modifici și 29, pentru ca să faci o corelare cu el.

Acum, cu privire la desfășurarea lucrărilor Comisiei juridice. Tocmai le-am mulțumit colegilor, inclusiv celor de la USR, pentru modalitatea în care a decurs ședința, într-un ritm alert, ca să ne încadrăm, din respect pentru dumneavoastră, care ne așteptați aici.

Relatarea colegului care n-a participat la ședința comisiei mă dezamăgește. Chiar de dimineață am avut o ședință la Comisia juridică, le-am explicat modalitatea în care ne va veni acest proiect legislativ, le-am explicat că va veni când va termina Senatul, că va fi o presiune de timp, de acest vot în plen, urmat apoi de avioanele și de vremea rea, și i-am rugat să fie în stand-by, că vor fi chemați de urgență.

Deci acel SMS cu "Veniți la ora 14,30" era anunțat de la ora 14,00, ca să știți. Dânsul n-a participat nici la ședința comisiei...

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule deputat, vă rog, încheiați!

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Eugen Nicolicea:

Bun. Cu privire la amendamentele respective, să știți că a fost adoptată exact forma Senatului, care cuprinde în interior toate modificările aprobate după Consiliul Legislativ, observațiile Consiliul Legislativ, cu mica modificare de la Camera Deputaților, acea îndreptare tehnico-legislativă, cu corelarea de rigoare.

Vă mulțumesc.

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Alte intervenții la dezbaterea pe articole? Nu sunt.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

 
Video in format Flash/IOS Supunerea la votul final:  

Vă propun o pauză de trei minute. Începem votul final la 16,05, să primiți materialul; eu am deja lista, dar să o primiți și dumneavoastră. Deci la 16,05, 16,06 minute votăm.

Mulțumesc.

       

După o scurtă pauză

 
Video in format Flash/IOS    

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Stimați colegi, vă rog să luați loc în bănci. Începem ședința de vot final.

Începem cu proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaților.

 
Video in format Flash/IOS   Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr.125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 1/2017); (adoptat)

1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților.

Voturi pentru? 234.

Împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Mulțumesc.

Adoptat.

Video in format Flash/IOS   Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Călin-Ionel Dobra (PH CD 2/2017); (adoptat)

2. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat, ca urmare a demisiei domnului deputat Călin-Ionel Dobra.

Voturi pentru? 234.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Mulțumesc.

Adoptat.

Video in format Flash/IOS   Proiectul de Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al doamnei Andaluzia Luca (PH CD 3/2017). (adoptat)

3. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat, ca urmare a demisiei doamnei deputat Andaluzia Luca.

Voturi pentru? 235.

Împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

Adoptat.

Video in format Flash/IOS   Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății<B> </B>(PL-x 335/2016); (adoptat)

Legi ordinare, adoptări.

Punctul 4 al ordinii de zi, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Lege ordinară.

Comisia pentru buget propune adoptarea proiectului de lege. Suntem Cameră decizională.

Voturi pentru? 207.

Împotrivă? 29.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Video in format Flash/IOS   Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 1/2017). (adoptat)

Punctul 5, Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Lege ordinară, în procedură de urgență, cu propunere de adoptare din partea Comisiei juridice. Suntem Cameră decizională.

Voturi pentru? 150.

Împotrivă? 83.

Abțineri? Nu sunt.

Proiectul de lege a fost adoptat.

Vă mulțumesc, stimați colegi.

Ședința de vot a luat sfârșit.

Video in format Flash/IOS Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi: <BR>- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 335/2016) (adoptată în procedură de drept comun); <BR>- Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 1/2017) (adoptată în procedură de urgență).  

Vă rog, un minut, trebuie o scurtă informare.

Vă informez că, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, astăzi, 5 ianuarie 2017, s-au depus la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, următoarele legi adoptate de ambele Camere: Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.

Termenul pentru sesizare este de două zile pentru legile adoptate în procedură de urgență și de cinci zile pentru legile adoptate în procedură de drept comun. Termenul se calculează luând în considerare ziua anunțului de astăzi.

Vă mulțumesc.

       

Ședința s-a încheiat la ora 16,15.

 
       

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 8 decembrie 2023, 22:13
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro